Ambulant Antikwariaat Othello
Diksmuidelaan 279 / 1, 2600 Berchem (Antwerpen), België. Tel.: 0032 (0) 3 238 02 43            Email: aaothello642@yahoo.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
000234: VERACHTERT, F.; LUYTEN, LOUIS - Voorsale des Hemels, ofte het Begijnhof in de XVII Provinciën.
001712: VERBEECK, DIRK [RED.] - Maya-Metropolen. Geografie; Opgravingen; Architectuur; Beeldhouwkunst; Muurschilderingen; Ceramiek; Kostbare Materialen; Schrift; Tijdberekening; Maatschappij; Godsdienst.
002431: ROME-VERBEYLEN, GREET - Lierse kant, oud en nieuw.
000259: VERBIESEN, BUM - Bum op zoek naar lekkerbekken.
000094: VERBOIS, RAPH - Geschiedenis der kerken, kloosters en kapellen van Rekem.
002361: VERBOVEN, G.; SCHOETERS, H. - Het Koninklijk Atheneum te Antwerpen. 175 jaar. De geschiedenis van een school en haar rol in de Vlaamse Beweging.
002707: VERBRAEKEN, JEANNE - Schakels lossen. (Met origineel ingekleurde pentekeningen).
003207: VERBRAEKEN, PAUL (SAMENST.) - 150 jaar monumentale Europese animaliersculptuur.
003862: VERBRAEKEN, PAUL (SAMENST.) - Magister Disegni. De tekenkunst van Hugo Heyens.
003778: VERBRUGGEN, J.F. - De slag der Guldensporen. Bijdrage tot de geschiedenis van Vlaanderens vrijheidsoorlog. 1297-1305.
002714: VERCAMMEN, JAN - Eens in het jaar.
001604: VERCRUYSSE, JAN - Jan Vercruysse
002878: VERDUYN, LUDWIG - Signaal. Tijdschrift van het Oberkommando der Wehrmacht (1940-1945). De geschiedenis van het propaganda tijdschrift Signaal.
002444: VERELST, STAN - Louis Zimmer en zijn werken.
003733: VERHAEREN, EMILE; ROBERTS-JONES, PHILIPPE; BAHR, HERMANN E.A. - Fernand Khnopff et ses rapports avec la Secession viennoise.
002516: VERHAEREN, EMILE - Gedichten.
003873: VERHAEREN, EMILE - De heldere uren. Les heures claires.
001417: VERHAEREN, EMILE; - Le salon Emile Verhaeren. Donation du president Rene Vandevoir au musee Plantin-Moretus a Anvers - Het salon Emile Verhaeren. Schenking Voorzitter R. Vandevoir aan het museum Plantin-Moretus te Antwerpen
003843: VERHAGEN, C. - Theoretische cursus voor horlogemakers, met uit te werken opgaven en teekenoefeningen.
003966: VERHEYEN, IVO; VAN GOMPEL, FERNAND; HELSEN, LUDO. - Grafiek van Rembrandt en Jakob Smits.
002343: VERHEYEN, R. - De eendvogels van België.
001611: VERHOEVEN, LODE; VERSTREKEN, FRANS - Twaalf Lierse landschappen (compleet)
003425: VERHOFSTADT, DIRK; VERMEERSCH, ETIENNE - In gesprek met Etienne Vermeersch. Een zoektocht naar waarheid.
003678: VERHOFSTADT, DIRK - Atheïsme als basis voor de moraal.
004009: VERHULST, ADRIAAN ; DUVOSQUEL, JEAN-MARIE; COENEN, LUC E.A. - Lier. Historische stedenatlas van België
001560: VERKADE, KEES; VAN FAASEN, INA - 'n Geboorte in brons.
000100: VERLAINE, PAUL - Les plus belles poésies de Paul Verlaine
003432: VERLAINE, PAUL; TEHUAN, RAF (VERT.) - Paul Verlaine, poète maudit.
001855: VERLAT, KAREL - Karel Verlat. Eeuwfeest-album 1824-1924.
003984: VERLEYSEN, MARCEL - Amylum. De oudste Aalstenaar.
002144: VERMEERSCH, V. (EINDRED.) - Stad Brugge. Stedelijke musea. Jaarboek 1985-86.
003679: VERMEERSCH, ETIENNE - Provençaalse gesprekken. Filo-Rando 2012.
003745: VERMEERSCH, RIK; KERKHOF, MAX - Rik Vermeersch: Schilderijen. Tekeningen 1967 - 1987
004033: VERMEERSCH, VALENTIN. - Brugge. Duizend jaar kunst. Van Karolingisch tot Neogotisch 875-1875.
003780: VERMEULEN, MARITA - Colouring outside the lines. Flemish illustrators making their mark.
001086: VERMOORTEL, FRANS - Mechelen, Sint-Romboutstoren en zijn beiaarden.
000476: VERMUYTEN, F. - Onze Vlaamse Begijnhoven.
001270: VERNE, JULES - De reis om de wereld in 80 dagen,
001372: VERNE, JULES - Bourses de voyage (Les mondes connus et inconnus)
003968: VERSLUYS, LUK; TINCK, LUCIEN - Het Atelier. De wereld van 12 keramisten.
003501: VERSLYPE, ROGER; VAN DER AUWERA, MARCEL - Aertselaer 1800-1900.
002910: VERSTAEN, INGRID; VANLANDSCHOOT, ROMAIN E. A. - Een streek in oorlog. Oorlogsdocumenten uit het Tieltse, 1914-1919.
002938: VERSTAPPEN, JACK - De parochie van plezier. Een volksboek rond 100 jaar Sint Andrieskwartier (1893-1993)
001645: VERSTAPPEN, JACK - Encyclopedie van het Antwerpse toneel- en muziekleven.
003880: VERSTEEG, M.C. - Het prentenboek van de Eerste H. Communie.
003275: VERSTEYLEN, KAREL; VONCK, LODEWIJK - De straten van Berchem
003688: VERSTRAETE, ERIK; MOENS, WIES - Wies Moens. 1898-1982. Gedenkboek
004020: VERSTRAETE, JAN - Geschiedenis van de Vlaamse conferentie bij de balie te Antwerpen (1960-1985). Een overzicht van de werkingsjaren tussen 1959 en 1984
004019: VERSTRAETE, JAN - De jodenverordeningen en de Antwerpse balie. Historische studie.
002679: VERSTRAETE, ERIK ; VANSTEENKISTE-REIDT, DOROTHEA - Eugeen Vansteenkiste
002690: VERSTRAETE, ERIK - Demers-Elsing 80, Exotische verhalen,
003565: VERVAECK, BART - Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman.
003416: VERVOORT, ROBERT; JALON, RITA; TODTS, HERWIG; JOOS, ERWIN E.A. - Antwerpen = Amerika. Red Star Line. Een nieuwe toekomst tegemoet.
000741: VERWAETERMEULEN, HUGO - 50 jaar Beroepswerking voor Houtverwerkende Bedrijven te Roeselare
004053: VERWERFT, GUST - Is het niet zo, meneer Jespers?
003627: VERZANDVOORT, ERWIN; WACKERS, PAUL (RED.) - Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel. Facsimile van het rond 1700 in de drukkerij van Hieronymus Verdussen vervaardigde volksboek.
002247: VEULEMANS, JAN. - De kunst van May Claerhout, poëtisch ingelijst door Jan Veulemans.
000591: VAN DER VEUR, M.W.G. - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren 1939-1944
002270: VICTOR, RENÉ - Kronijken over recht, mensen en boeken.
003032: VICTOR, RENÉ - Schets ener geschiedenis van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen 1885-1960.
002891: VICTOR, RENÉ - Kronijken over recht, mensen en boeken.
001671: VILAIN, LUCIEN MAURICE - Les locomotives a vapeur Françaises a grande vitesse et à grande puissance du "type Pacific". Cinquantenaire de leur mise en service.
000899: VILLEMAIN, M. - Histoire de Cromwell d'après les mémoires du temps et les recueils parlementaires. (2 tomes en 1 Volume, complet).
002187: DE VILLERMONT, SIMONE - Magie et Sorcellerie Africaines. Récits de voyages sur le continent noir.
002303: VINCENT, JOHAN J. (ALG. LEIDING) - Naslagwerk over de Vlaamse film. ('Het Leentje')
003881: DE VINCI (DA VINCI), LÉONARD - Traité de la peinture. Traduit intégralement pour la première fois en français sur le Codex Vaticanus (Urbinas), 1270
000250: VINCK, ALEX - Boom tussen de twee wereldoorlogen.
001027: VINCK, ALEX - Zo was ... Boom.
003110: VINCK, ALEX - Boom 1960 - 1980
002618: VINCK, ALEX - Boom van de oudheid tot het jaar 2000
003512: DE VINCK, KRISTINA - De metamorfosen van een stadsgezicht. De Graslei en de Koornlei van de middeleeuwen tot vandaag.
002772: VINCKIER, ROMAIN (RED.) - Ieper tuindag. Zesde eeuwfeest. Een bundel historische opstellen.
002561: VINKENOOG, SIMON - Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte.
002578: VISCHER, THEODORA (ED.); GOBER, ROBERT. - Robert Gober: Sculptures and Installations 1979-2007
001381: VISSER, HANS; BREEDLAND, ANDRÉ - Andre van Duin. De glans van de eenvoud.
000694: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Zwart op wit. Handleiding bij het penteekenen en aanverwante illustratietechnieken.
001340: VLEESCHDRAGER, EDDY - Hardheid 10. Diamant. Geschiedenis - bewerking - handel.
001393: VLEESCHDRAGER, EDDY - Diamant. Realiteit en passie.
000858: VAN VLIET, EDDY - Jaren na maart.
002543: VAN VLIET, EDDY - De Binnenplaats. Gedichten.
001413: VAN VLIET, EDDY - Farewell and Fall
002544: VAN VLIET, EDDY - Na de wetten van Afscheid & Herfst.
002888: VAN VLIET, EDDY - Columbus tevergeefs.
002889: VAN VLIET, EDDY - De toekomstige dief. Gedichten.
001326: DE VOCHT, MAURICE - Jan van Puijenbroeck
002105: VOCKE, M.L.; HERBIET, P.; VANDERHAEGEN, J.L. - De Belgische spoorwegen in kleur. 1980-1988 + CFL / Les chemin de fer Belges en couleurs 1980-1988 + CFL
000930: VAN VOEREN, G. - Leven rond Veltmans.
000931: VAN VOEREN, G. - Tweemaal geweld. Leven en werk van de Voerense pastoor Veltmans.
000932: VAN VOEREN, G. - Veltmans en Overmaas Een priester die streed voor godsdienst en moedertaal
001399: VOET, LEON - De gouden eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw.
000884: DE VOGHT, JOZ. - Kerstliedekens
003170: VOORDECKERS, EDMOND.; DEMOEN, KRISTOFFEL; VEREECKEN, JEANNINE (ÉD.) - La spiritualité de l'univers byzantin dans le verbe et l'image. Hommages offerts à Edmond Voordeckers à l'occasion de son Éméritat / De Byzantynse Spiritualiteit in woord en beeld.
000363: VORILHON, CLAUDE (RAEL/RAËL) - Het Boek dat de Waarheid zegt. Een boodschap gegeven door de buitenaardsen.
003726: VAN DER VORST, MICHEL - Piet Snoeren
001005: VOS, HERMAN; VAN ROOSBROECK, R. - Willem De Zwijger en de Nederlandsche Vrijheidstrijd. Ter gelegenheid van de 400ste verjaring van zijn geboorte (1533-1933)
003456: DE VOS, JACQUES; JANSSENS, ANTOINE - Het "Lyskanal". Nevele mei 1940. Het relaas van de gebeurtenissen van mei 1940 in en om Nevele.
002999: DE VOS, LUC - De Eerste Wereldoorlog.
002602: DE VREE, ALBERT; TURKRY, RENÉ (VOORW.) - De polder op koper. Albert de Vree.
002594: DE VREE, FREDDY - Willem Frederik Hermans. De aardigste man ter wereld.
003007: DE VREE, FREDDY; MINEMURA, TOSHIAKI; - 20ste Biennale Middelheim-Japan. Europalia 89: Japan in Belgium.
003907: DE VREE, FREDDY - Blues pour Boris Vian. Essai
003279: DE VREE, FREDDY; VAN JOLE, MARCEL. - Jan Vanriet Schilderijen 1984-1996
002611: DE VREE, ALBERT - Van Poldersloot tot Wereldhaven. Een merkwaardig, meewarig mooi lees- en kijkboek.
001755: NOSTRADAMUS; VREEDE, W.L. - De profetieen van Nostradamus
003370: DE VRIES, LEONDARD (SAMENSTELLING) - Volk en Vaderland. Fotonieuws. Storm SS. De Zwarte Soldaat. Het Werkende Volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933 -1945.
000638: VYNCKE, YVONNE - Oostende in oude prentkaarten (deel 2)
002426: WACHTERS, LOUIS - Lodewijk van Boeckel
003531: WADIA, B.P. - Studies in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky
002817: WAITMAS, LEO [= LOUIS PAUL BOON] - De liefde van Annie Mols. Boeiende Roman over de moderne, bandeloze jeugd.
002345: WALEWIJN, FRED - Fabels.
002559: WALGRAVE, JAN; LAERMANS, RUDI - Het labo van de verleiding. Geschiedenis van de Make-up.
000928: WALGRAVE, JAN - Ars Ceramica. Ceramique en Belgique. Contempary Ceramics in Belgium. Hedendaagse Keramiek in Belgie.
002243: WARD, MARCUS (PUBL.) - Marcus Ward's Japanese Picture Stories. Alladin: the Wonderful Lamp; Abou Hassan: Caliph for a Day; Sindbad: Seven Strange Voyages; Ali Baba: the Forty Thieves. Japanese Picture Book.
001638: WARHOL, ANDY; DE SALVO, DONNA; FAIRBROTHER, TREVOR - Success is a Job in New York: The Early Art and Business of Andy Warhol
000746: WARLOP,E. - De Vlaamse Adel voor 1300. Deel II: Bijlagen - Alfabetisch repertorium van edele geslachten (midden 9de - einde 13de eeuw) Band II.
003800: WARNERS, J.D.P.; RANK, L. PH. - Bacchus (2 volumes).
001191: WARREN, HANS - Leeuw Lente
004032: WARRIS, GABY - Het bloedbad van Abbeville. 20 mei 1940
001100: WATELET, MARCEL (LEIDING); MERCATOR; DIVERSE MEDEWERKERS. - Mercator. Gerardus Mercator Rupelmundanus.
003824: WATTEZ, OMER - Siegfried. Een Oud-Germaansch Heldenlied.
003628: WAUTERS, ALBERT - Modern visch-en hengeltuig.
003125: WEBER, A. - Tableau de la caricature médicale depuis les origines jusqu'à nos jours.
000838: WEBER, A. PAUL - England der Totengräber (totengraber) der kleinen Nationen. Britische Bilder. L 'Angleterre fossoyeuse des petites nations. Esquisses anglaises. England the graver-digger of little nations. British pictures.
003900: WEBER, DONALD - Leven en werken in de Belgische transportindustrie. 1913-2013
002582: VANDE WEGHE, ROBERT - Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen.
002349: VAN DER WEIDE - VAN DIJK, C.A. - 's-Hertogenbosch zo was het.
002654: WEINGARTNER, FELIX - Bayreuth. 1876-1896.
001601: WEINREB, FREDERIK - Het Hebreeuwse Alfabet. Les 1 t/m 12 (= volledig)
000691: WEISS, PETER - De esthetica van het verzet. Roman (3 delen in 1 band, volledig)
002710: DUNCKER DIETER R.; WEISS, HELMUT - Het Hertogdom Brabant in kaart en prent. Zijn vier kwartieren Leuven-Brussel-Antwerpen-'s-Hertogenbosch.
003063: WELTER, HERMAN (EINDRED.) - Antwerpen op het spoor.
002952: DE BURBURE DE WESEMBEEK, ALBERT - Eeuwfeest der lijn Oostende-Dover 1846-1946. Bijdrage tot de Geschiedenis der anglo-continentale Zeevaartverbindingen per paketboot vanaf het ontstaan.
000202: WEYNS, JOZEF - Afspanning "In Sint-Gummarus" uit Lier.
002725: VAN DE WIJER, INGRID - Al mijn dagen. Dagboeken en archief Felix Timmermans.
002979: VAN WIJNENDAELE, KAREL [STEYAERT, CAROLUS LUDOVICUS] - Het rijke Vlaamsche wielerleven. 1e deel.
003348: VAN WILDERODE, ANTON; DESLEE, DENISE E.A. (RED.) - Muzikale rozen. Huldeboek Anton van Wilderode.
002879: WILLEM - Le roman du renard / Reinaert de Vos (volledig)
003916: WILLETT, FRANK - Ifè, une civilisation africaine.
003594: CARLOS WILLIAMS, WILLIAM. - Collected Poems (2 vols.)
000252: WILMS, JOHN - De Parochie van Miserie
001808: WILMS, JOHN - De parochie van miserie.
001748: WILSON, KENNETH - Bruce Lee.
003245: WILSSENS, MARIE-ANNE; BARTHOLOMIEUX, BART; DE KRAKER, ADRIE E.A. (RED.) - Singelberg. Het kasteel en het land van Beveren.
003957: WILSSENS, STEVEN - Kastelen in Antwerpen.
002437: WIMM - Lodewijk
003992: WINGEN, ED; RIEMENS, HENNY - Ooggetuige van Cobra
004030: WINTERS, DICK - Voorbij Band of Brothers
003795: VAN WISSEKERKE, JAN EGTER - Van kwade droes tot erger. Gebruik en veterinaire verzorging van paarden in het leger (1762-1874)
003937: WITSE, RUDY - Childhood's end, een suite Gedichten (suite voor een kind).
000754: DE WITT, JEAN - Chasses de Brière (Briere), suivies d'une enquête sur la Sauvagine en France.
000996: DE WITTE, G.F. - Amphibiens et reptiles. Faune de Belgique
003850: VAN WITTELOOSTUIJN, JACO; MAAS, RUUD - Muziek uit stekels en gaten.
001559: WODEHOUSE, P.G. - Echt iets voor mei
000871: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Laethemsche brieven over de lente.
003055: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Nagelaten gedichten.
000870: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Goddelijke verbeelding. Versierd met vijf (originele) drogenaaldetsen van Jules van Ael.
003654: VAN DE WOESTYNE, HUGUETTE; JONCKHEERE, KAREL; BOENDERS, FRANS E.A. - Maxime Van de Woestyne.
000539: WOLFERS, PHILIPPE & MARCEL - De l' Art Nouveau à l' Art Déco / Van Art Nouveau tot Art Deco
000328: WOLFF, J.L. - Itinéraire curieux des environs de Spa, ou douze notices indiquant les principaux endroits à visiter, les objets qui y sont remarquables, les routes à suivre, les distances etc.
001894: WOLFS, DRIES - Het diamantbedrijf in zijn onderdelen. Technische beschouwingen over de verschillende vakken en hun specifieke eigenschappen.
003879: WOLVENS, H.V.; FIERENS, PAUL; DE VOGELAERE, ALFONS. - 100 tekeningen van H.V. Wolvens
003985: WOMBELL, PAUL - Slag bij Passendale 1917. Het ware gezicht.
003898: WOOLF, VIRGINIA - Ezeltje West. Alle brieven aan Vita Sackville-West (2 delen, volledig)
002366: WULMS, GUIDO; SMEYERS, JOZEF - Het reisverhaal van Simon Michaël Coninckx (1772 - 1775). Inleiding en tekstuitgave. 2 delen, volledig.
002030: WUNDT, WILHELM. - Leerboek der zielkunde.
003965: YAI, OLABIYI BABALOLA - Yoruba - English / English - Yoruba Concise Dictionary
003905: YALOM, MARILYN - Geschiedenis van de borst. Westerse beeldvorming door de eeuwen heen.
002165: YDEMA, J.M.; GALIS, K.W. - Kultuurpatronen (Patterns of Culture) deel 8.
000076: D' YDEWALLE, CHARLES - Le roman de Knokke-le Zoute.
000684: ZALESKI, PIERRE-MICHEL. - Poolse Affiches 1945 - 1990. Hulde aan Henryk Tomaszewski. Blik op Stasys Eidrigevicius.
001165: ZALZMAN, A.; SADOUL, GEORGES - Joris Ivens.
003378: ZEEDIJK, JELLE; VAN BORTEL, PAULUS (RED.) - Bedrogen door de elite? Kritische beschouwingen bij Theodore Dalrymples cultuuranalyse.
000687: ZIACH, KRYSTYNA; BEX, FLORENT; WESSELING, J.; THIJSEN, MIRELLE. - Krystyna Ziach. Infinity. Archê.
003592: ZIZEK, SLAVOJ - Het subject en zijn onbehagen.
003511: ZIZEK, SLAVOJ - Welkom in de woestijn van de werkelijkheid.
002372: HAMAKER-ZONDAG, KAREN M. - De Astrologische Duiding (4 delen). Elementen en Kruizen als Basis van de Horoscoop. Wezen en Werking van Planeten. Aard en Achtergrond van de Huizen. Analyse van Aspecten.
001613: VAN ZUMMEREN, PAUL; LEYSEN, LOUIS; OSTER, FRED. - Het jaar in spreuken. 1988.

12/15