Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - Vijfde bulletin van de Tweede Wereldoorlog

Title: Vijfde bulletin van de Tweede Wereldoorlog
Description: Aspekt B.V. Uitgeverij. Paperback. Pp: 229. Het vijfde deel van het Bulletin Tweede Wereldoorlog bevat wederom talvan verschillende bijdragen. Jan Meyers beschrijft de bizarre inhoudvan de brief die de gedetineerde Mussert in november 1945 aan ministerpresidentSchermerhorn schreef. De historicus Jan Nijdam belicht de wonderlijkelevensloop van Jan Baars. Deze vooroorlogse fascistenleider verrichtetijdens de bezetting moedig verzetswerk en verzeilde na de oorlog in deschimmige wereld van inlichtingendiensten. Ab Caransa schetst op aangrijpendewijze de laatste maanden van zijn gevangenschap in een subkampvan Auschwitz (Gleiwitz IV) en daaropvolgende dodenmars in januari1945. Onder de titel 'Opa war kein MŲrder' staat de historicus C.E.H.J.Verhoef stil bij de traumatische omgang in Duitsland en Oostenrijk met demisdaden van de Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog. Jet van Swietendoet verslag van de 'Russenoorlog' op Texel waar de in Duitse dienstgetreden GeorgiŽrs een maand voor de capitulatie in opstand kwamen.In zijn artikel 'Onder de banieren van het Rode Leger' besteedt Perry Pierikuitvoerig aandacht aan de memoires van Russische militairen uit deTweede Wereldoorlog. J.G. Kikkert beschrijft ten slotte op boeiende wijzede werkzaamheden van verschillende inlichtingendiensten in het vooroorlogseNederland.Het Bulletin bevat nog diverse andere bijdragen waaronder het vaste overzichtsartikel'De Lange Schaduw van een oorlog'.In de vier voorgaande delen van het Bulletin Tweede Wereldoorlog werdonder meer aandacht besteed aan: Albert Speer en de holocaust, Colijn enzijn fascistische bewonderaars, de Sinterklaasrazzia in Haarlem, de Mussert-Garde, Friedrich Weinreb, film in het Derde Rijk, generaal Vlassov en zijnleger, de slag om de Ginkelse heide, de diplomatie van de Nieuwe Orde,de Moslim-divisie Handschar, het Delftse studentenverzet, het protectoraatBohemen en MoraviŽ, Marinus van der Lubbe, het Bezemfascisme,Nederland en dedreiging van chemische oorlogsvoering, operatie 'Wintersgewitter', volkskundein het Derde Rijk en Bernards geheime bezoek aan ArgentiniŽ. ISBN: 9789059111769. Cond./Kwaliteit: Goed.

Keywords: 9789059111769

Price: EUR 9.50 = appr. US$ 10.33 Seller: De Slegte
- Book number: 148696

See more books from our catalog: Geschiedenis