Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


COOLSAET WILLY - Nietzsche over de wil tot macht. Foucault in zijn spoor

Title: Nietzsche over de wil tot macht. Foucault in zijn spoor
Description: Paperback. Pp: 256. Willy Coolsaet confronteert in dit boek Nietzsche met Foucault. Hij benadert daarbij Nietzsches wil tot macht en de machtsverhoudingen bij Foucault als het cruciale perspectief van waaruit beide denkers begrepen moeten worden.nCoolsaet toont aan dat Nietzsche en Foucault de wil tot macht beiden als een manifeste doel-middelverdraaiing beschrijven. Dat valt te begrijpen vanuit het perspectief van het eindige goede leven: we maken noodgedwongen onderscheid tussen 'middelen' en 'doeleinden', maar beseffen dat de rollen ook omgedraaid kunnen worden. Juist dat besef vormt ons inzicht in wat de 'natuurlijke' verhoudingen zijn.nDaarnaast besteedt Coolsaet aandacht aan wat Nietzsche en Foucault over het christendom (en Nietzsche ook over het nihilisme) te zeggen hebben. Door de verwijzing naar het christendom dringt de problematiek van de waarheid zich op en kan een confrontatie met het ingenomen perspectief van de menselijke eindigheid vruchtbaar worden gemaakt.nWilly Coolsaet (1938) is emeritus hoogleraar filosofie van de Universiteit Gent. Hij publiceerde eerder over onder meer Karl Marx, Maurice Merleau-Ponty, Michel Foucault, Ivan Illich en Pierre Bourdiau. ISBN: 9789028971349. Cond./Kwaliteit: Ramsj.

Keywords: 9789028971349

Price: EUR 9.95 = appr. US$ 10.81 Seller: De Slegte
- Book number: 1632150

See more books from our catalog: Filosofie