Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - Van Gogh studies 4

Title: Van Gogh studies 4
Description: Wbooks. Hardcover. Pp: 207. Dat er nog steeds nieuwe ontdekkingenworden gedaan bij het onderzoek naarVan Goghs oeuvre, blijkt uit Van Gogh: NewFindings, het vierde deel in de reeks VanGogh Studies.Dit bijzondere themanummer bevatmeerdere ontdekkingen, met specialeaandacht voor de brieven van Van Gogh. Eris een scherpe analyse van Dick Halsemaover Van Gogh als schrijver, waarbij zijndenkwereld wordt vergeleken met die inde laat-negentiende-eeuwse Nederlandseliteratuur. Teio Meedendorp legt aan dehand van nieuw onderzoek uit dat hetappartement van Vincent en zijn broer Theoin de Rue Lepic te Parijs, zich niet bevondop de derde verdieping - zoals tot dusverwerd aangenomen - maar op de vierde.In een verrassende bijdrage gaat Louisvan Tilborgh in op vermeende Van Goghs.John House beschrijft in zijn artikel hetverschil tussen idealisme en realisme in deFranse schilderkunst. Het essay van GabrielWeisberg verhaalt over de Amerikaanseschilder Irving Couse, die met foto's enschilderijen het leven heeft vastgelegd vande Native Americans. Tot slot analyseertRenť Boitelle het ontstaansproces van PaulGauguins Spinnend Bretons meisje.Van Gogh Studies verschijnt onderauspiciŽn van het Van Gogh Museum eneen internationale wetenschappelijkeredactieraad.www.vangoghstudies.com. ISBN: 9789040007149. Cond./Kwaliteit: Goed.

Keywords: 9789040007149

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: De Slegte
- Book number: 1634837

See more books from our catalog: Kunst