Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - Werkboek regelwoorden voor groep 3 en 4

Title: Werkboek regelwoorden voor groep 3 en 4
Description: Junior Einstein BV. Paperback. Pp: 32. Leer alle spellingregels rondom de regelwoorden.Alle woorden die kinderen in een groep leren spellen, zijn onderverdeeld in klankwoorden, regelwoorden en weetwoorden. Dit boek bevat oefeningen over de regelwoorden die kinderen in deze groepen leren. Regelwoorden zijn woorden waarvan je een spellingregel moet toepassen om ze op de juiste manier te schrijven. Bijvoorbeeld het maken van een verkleinwoord van woorden die eindigen op -ing. Deze woorden krijgen bijna altijd de letters -etje erbij (ding - dingetje of kring - kringetje). Door de spellingregels te oefenen en vaak te herhalen, leer je regelwoorden op de juiste manier te spellen.Spellen is het kunnen schrijven van woorden. Je hoort een woord in klanken en deze klanken schrijf je in letters op. Samen vormen deze letters op papier het woord. Maar schrijf je de letters ook wel op de juiste manier? Spelling moet vaak herhaald worden, want je past het altijd en overal toe. Door te blijven oefenen, houd je de spelling op niveau. ISBN: 9789492265791. Cond./Kwaliteit: Goed.

Keywords: 9789492265791

Price: EUR 11.00 = appr. US$ 11.96 Seller: De Slegte
- Book number: 1925233

See more books from our catalog: psychologie & wetenschap