Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - Hedendaagse radicalisme. Verklaringen & aanpak

Title: Hedendaagse radicalisme. Verklaringen & aanpak
Description: Spinhuis / Maklu, Het. Paperback. Pp: 234. In deze bundel benaderen wetenschappers het complexe verschijnsel van hedendaags radicalisme, in het bijzonder islamistisch radicalisme, vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Zij dragen verklaringen aan en doen voorstellen voor een mogelijke aanpak ervan.In de eerste artikelen zoomen Frank Buijs, Froukje Demant & Atef Hamdy en Thijl Sunier in op het verschijnsel radicalisering. Wat veroorzaakt het? Hoe komt het dat individuen radicaliseren? Hoe ziet het radicaliseringsproces eruit? Wat is de maatschappelijke context en wat is een mogelijke mate van rechtvaardiging of logica?Theo de Roos, Jaap van Ginneken en Albert Benschop voeren in hun bijdragen de lezer langs beschouwingen over de reacties van maatschappelijke deelsystemen: de reactie van het rechtssysteem, het effect van de berichtgeving door de media over de politieke islam, de radicalisering van moslimjongeren in West-Europa en Nederland en het ontstaan van sektarische en terroristische bewegingen en de rol van internet in het opbouwen van lokale en mondiale jihadistische netwerken.In de laatste drie artikelen staat vooral de beleidsaanpak centraal. Jaap van Donselaar & Willem Wagenaar constateren dat de rechts-radicale ori atie in de Nederlandse samenleving veranderd is. Edwin Bakker betoogt dat de terroristen er met hun aanslagen helaas in slagen om de samenleving op z'n kop te zetten. Paul Dercon tot slot schetst vier scenario's als denkkaders voor toekomstig beleid.De aanpak van ieder maatschappelijk probleem begint met een goede analyse en plausibele verklaringen. Dit boek vult de hiaten in de kennis vanuit een breed referentiekader. De auteurs geven antwoord op relevante vragen naar oorzaken, kenmerken en effecten van radicalisering en radicalisme. Zij beschrijven bovendien de zelfstandige werking van de hype, de 'fuss' er omheen: het boek verdiept het zo noodzakelijke inzicht in de problematiek van radicalisering en terrorisme.Sadik Harchaoui is jurist en voorzitter van de Raad van Bestuur van FORUM, instituut voor Multiculturele Ontwikkeling. ISBN: 9789055892778. Cond./Kwaliteit: Goed.

Keywords: 9789055892778

Price: EUR 7.50 = appr. US$ 8.15 Seller: De Slegte
- Book number: 2180944

See more books from our catalog: Politiek