Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


J.-P. WILS - Sacraal geweld

Title: Sacraal geweld
Description: Gorcum b.v. Koninklijke Van. Paperback. Pp: 143. "Aan het einde van de twintigste eeuw werd de toenemende secularisatie door velen als een onomkeerbaar proces beschouwd en leek religie nauwelijks nog een rol te spelen in de westerse samenleving. Sinds enige tijd staat religie echter weer volop in de belangstelling als een factor waarmee rekening moet worden gehouden. Anders dan vroeger wordt zij daarbij vooral geassocieerd met geweld en fundamentalisme, zeker sinds 11 september 2001.Toch is de relatie tussen religie en geweld niet van gisteren. Wie de geschiedenis van de religie onbevooroordeeld bekijkt, moet toegeven dat vrijwel alle religies aanleiding hebben gegeven tot uitbarstingen van Â'sacraal geweld’. Sterker nog, er lijkt door de eeuwen heen een wezenlijk verband te bestaan tussen geweld en religie. Deze vaststelling roept onmiddellijk de vraag op naar de precieze aard van dit verband. Hoe moeten wij de samenhang tussen religie en geweld begrijpen?In Sacraal geweld tracht Jean-Pierre Wils enig licht op deze kwestie te werpen. Door een nauwkeurige analyse van Â'het heilige’ - een wezenlijk element van religie – laat hij zien dat het verband tussen religie en geweld niet verwonderlijk is. Deze vaststelling leidt niet tot een algemeen geldige morele veroordeling, maar is veeleer een aansporing om de complexe relatie tussen geweld en religieus bewustzijn nader te bestuderen.Sacraal geweldItReligies – oorlogszuchtige vredestichters? Een irritatie t1 De universiteit Â'sans condition’. Een opmerking t2 De a-topie of mistplaatstheid van religie t3 Religie – een lastige identificatie t4 Toch een definitie t5 Het dubbele gezicht van religie: tussen pacificatie en fanatisme t6 Transcendentie immanentiseren (I) IItHet christendom en de genese van de Â'westerse rationaliteit’ t1 Geweldherinnering (I) t2 Religieus totalitarisme t3 Westerse rationaliteit en de neutralisering van religieus geweld IIItDe dialectiek van de Verlichting en de logica van het geweld t1 Verkenning van het landschap t2 De polemogene en polemologische voorgeschiedenis t3 Vier voorbeelden: Etienne de la Boétie, Uriel da Costa, Abbé Meslier en Baruch de Spinoza t4 Aantekeningen over de dialectiek van het Â'religieuze’ geweld IVtHet heilige en het geweld – toevallig of essentieel? t1 Tegen het vergeten t2 Geweldherinnering (II) t3 Motieven en kenmerken van religieus geweld – een voorlopige inventarisatie t4 Het Â'heilige’ – de ontreddering par excellence t5 Manifestaties van het heilige – religiewetenschappelijke elementen van de hiërofanie VtGeweldprofielen van het heilige t1 Tegen de zachtheid t2 Geweldherinnering (III) t3 Paradigmatisch geweld in de bijbel t4 Het Â'heilige’ en het Â'geweld’: René Girard VItDe transcendentie van het geweld en het geweld van de transcendentie t1 De functionalisering van religie t2 Transcendentie – wat Â'over-het-zijn-heen-gaat’ t3 De paradoxen van de soevereiniteit. Of: de transcendentie volhardt – een kwestie van paradoxale legitimatie t4 Soevereiniteit – een kleine excursie t5 Kafka’s parabel Â'Vor dem Gesetz’ t6 Homo sacer – terug naar het heilige VIItPostscriptum: Transcendentie immanentiseren (II) ". ISBN: 9789023240792. Cond./Kwaliteit: Goed.

Keywords: 9789023240792

Price: EUR 29.00 = appr. US$ 31.52 Seller: De Slegte
- Book number: 2378842

See more books from our catalog: Religie