Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


J. NICOLAI - Roofvogels en uilen. Roofvogels en uilen van Europa determineren, herkennen, beschermen

Title: Roofvogels en uilen. Roofvogels en uilen van Europa determineren, herkennen, beschermen
Description: VBK Media, 1994. Paperback. Pp: 160. Deze natuurgids toont alle Europese roofvogels en uilen in hun natuurlijke leefomgeving, zowel zittend als vliegend gefotografeerd. De stijgende belangstelling voor deze vogels is gedeeltelijk te verklaren doordat ze steeds veelvuldiger voorkomen en gemakkelijker te observeren zijn. Roofvogels en uilen is meer dan een determinatiegids alleen. Het biedt gedetailleerde informatie over het leven van deze vogels die stuk voor stuk gespecialiseerd zijn in bijzondere jachtmethoden. Tevens wordt de nestzorg, de verschillende nesttypen, kannibalisme, diversificatie in prooien beschreven. Ook de levenscycli van de dieren komen uitgebreid aan de orde, zoals trekgedrag, wisseling van verenkleden, balts en paring en de voortdurende strijd om het voortbestaan. In het herkenningsgedeelte worden de verschillende soorten indringend behandeld en afgebeeld. Fascinerende foto's begeleiden de informatieve tekst. Tevens is een praktisch, uitvouwbaar overzicht opgenomen met alle vliegbeelden van de roofvogels en uilen. De gids besluit met een belangrijk hoofdstuk over de bescherming van deze vogels met tal van tips om de dieren de juiste leefomstandigheden te verschaffen. ISBN: 90204186969789052101897. Cond./Kwaliteit: Goed.

Keywords: 90204186969789052101897

Price: EUR 13.50 = appr. US$ 14.67 Seller: De Slegte
- Book number: 372344

See more books from our catalog: Natuur & dier