Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten

Title: Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten
Description: Bouwen met Staal. Hardback. Pp: 204. Verdiepingbouw met StaalnOntwerpboek voor architectennnVerdiepinggebouwen met een staalskelet zijn in Nederland een vertrouwd beeld geworden. De afgelopen tien jaar heeft het bouwen met staal voor utiliteitsgebouwen tot zes bouwlagen zetfs een grote vlucht genomen. De keuze van de draagconstructie voor een verdiepinggebouw maakt steeds vaker deel uit van een afwegingsproces, waarbij naast de materialen en de technieken voor de constructies, ook bijvoorbeeld de afbouw, de installaties en de toekomstige flexibiliteit zijn betrokken. Voor een dergelijke integrale ontwerpaanpak is, zeker voor grootschalige projecten, een compleet ontwerpteam nodig van opdrachtgever, architect, constructeur, bouwfysicus, installateur en bouwer. Bij veel van deze partijen ontbreekt het nog vaak aan actuele kennis om in staal te kunnen ontwerpen en te bouwen.nDit boek is vooraf bedoeld om de kennis toegankelijk te maken die in de Nederlandse praktijk is opgedaan met staalskeletbouw. Met deze informatie krijgen ontwerpers een beter inzicht in de technische en financi ie consequenties van hun keuze voor staal.nHet eerste deel gaat in op de belangrijkste ontwerpaspecten die samenhangen met het toepassen van de staalconstructie, zoals de keuze van de vloerconstructie, detailleren, brandveiligheid, conserveren en duurzaam bouwen.nIn het tweede deel worden dertien recente Nederlandse projecten met een staalconstructie beschreven. Van eik project licht de ontwerper, via een interview, toe welke overwegingen en argumenten hebben geleid tot de keuze voor staal. De gekozen projecten vormen een afspiegeling van projecten waarin de staalconstructie een rol speelde in het architectonische en bouwkundige ontwerp.nnISBN: 9789072830005. Cond./Kwaliteit: Goed.

Keywords: 9789072830005

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: De Slegte
- Book number: 464161

See more books from our catalog: Wetenschap