De Slegte Antwerpen / Gent / Leuven / Mechelen / Hasselt / Aalst
Wapper 5, 2000 Antwerpen, Belgium. Tel.: +32 (0)9 225 12 52            Email: info@deslegte.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1298040: PIET MONDRIAN, ULRIKE GAUSS - Mondrian, drawings, watercolours, New York painting. Staatsgalerie Stuttgart, 6.XII.1980-15.II.1981, Haags Gemeentemuseum, 20.III.1981-31.V.1981, The Baltimore Museum of Art, 14.VII.1981-20.IX.1981
332021: PIET BOYENS, WILLY VAN DEN BUSSCHE - Retrospectieve Gust. De Smet
138911: PIET BOYENS, FRITS VAN DEN BERGHE - Retrospectieve, Frits van den Berghe 1883-1939
145280: PIET SWIMBERGHE, JAN VERLINDE - Wonen & leven in Vlaanderen
154299: PIET SWIMBERGHE, JAN VERLINDE, SOFIE MESSEMAN - Interieurs in Antwerpen
64639: PIET BAUDOUIN, PIERRE COLMAN, DORSAN GOETHALS - Orfèvrerie en Belgique. XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles
602105: PIET SWIMBERGHE, JAN VERLINDE - Think! Vintage
543968: PIET HUYSENTRUYT, FRANK SMEDTS - Smakelijk 2. Piet kookt lekker en gezond
397543: ALEXIS MARI PIETAK - Leven is energie, energie is leven. Naar een nieuwe wetenschap van het leven
889835: PIETER WIERSMA, PETER DOHMEN - Pieter Wiersma. Architektuur in zand
916363: PIETER F.J. OBBEMA, D. BOON (CZN.) - Boeken in Nederland. Vijfhonderd jaar schrijven, drukken, en uitgeven : opstellen
1296585: PIETER BOXMAN, RAIMONDO LUDOVIC, PETER THOEYE - De moestuinen van Twekkelo. Een handboek voor biologisch tuinieren
995793: PIETER DE MONCHY, TINI VISSER - Mensen in brons gezien door Pieter de Monchy
115410: PIETER VAN DOVEREN, CARINE VANDEPLAS - Chef in eigen huis. 225 recepten van grote chefs
957550: PIETER KUHN, EVERT WERKMAN - . Het goud van de Groene Slang / De rose parels van Tamoa
997742: PIETER VROON, DOUWE DRAAISMA - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie
131910: PIETER DEFESCHE, ALEXANDER VAN GREVENSTEIN - Pieter Defesche. Schilder van werkelijkheden, dromen, landschappen en gestalten
789585: PIETER HAVERKAMP, DEPARTEMENT VAN DEFENSIE - Zeevaartkundige tafels. Voorzien van een korte verklaring van de inrichting en het gebruik
148484: PIETER HETTEMA, LEO LENSSEN - Van wie is het onderwijs. De veranderende rol van leraar, manager en minister
755783: PIETER LANGEDIJK, AGNES VAN ENKHUIZEN - Leerproblemen en vorige levens
957566: PIETER KUHN, EVERT WERKMAN - De avonturen van Kapitein Rob, deel 12. Het raadsel van Straat Magelhaes / Jan van Riebeeck in Zuid-Afrika
1264272: PIETER VAN OUDHEUSDEN, REINE DE PELSENEER, GERT BOULLART - Leespret voor beginnende lezers AVI 3-4, AVI nieuw E3- M4 - E4
157716: PIETER CORNELISZOON HOOFT, MARTINUS NIJHOFF - Nederlandse historiën in het Kort
351356: PIETER HENDRIKS, JAN DE GROOT, TH. VAN 'T HOF - Theorie voor de sportduikers
712433: PIETER DE MONCHY, WIM BARY, LEO THURING - Pieter de Monchy, beeldhouwer
816193: PIETER FELLER, TINY FISSCHER - 1 Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn
436420: PIETER VAN DE GLIND, HARMEN VAN SPRANG - Share. Kansen en uitdagingen van de deeleconomie
897734: PIETER KLEIN, REDMAR KOOISTRA - Wim Kok. Het taaie gevecht van een polderjongen
764803: PIETER LANGEDIJK, AGNES VAN ENKHUIZEN - Relatieproblemen en vorige levens
993928: PIETER J. VAN STRIEN, ERIC HAAS - Bij gebleken geschiktheid.... Pioniers van de psychotechniek
832598: PIETER CORNELISZOON HOOFT, H. ADEMA - Warenar
997310: PIETER SJOERDS GERBRANDY, C. BREMMER, D. TH KUIPER, A. POSTMA - Pieter Sjoerds Gerbrandy. Herdenkingsbundel uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Pieter Sjoerds Gerbrandy
1186951: PIETER BRUEGEL, WOLFGANG STECHOW - Pieter Bruegel the Elder
996394: PIETER SINGELENBERG, JAN E. SCHIERBEEK - Het Haags Gemeentemuseum van H.P. Berlage
1468920: PIETER GEYL, ARNOLD POMERANS - Orange and Stuart 1641-1672
1274264: PIETER BRUEGEL, JAN BRUEGEL, KLAUS ERTZ, CHRISTA NITZE-ERTZ, KULTURSTIFTUNG RUHR, KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN (BELGIUM), KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN - Pietr Breughel le Jeune (1564-1637-8), Jan Breughel l'Ancien (1568-1625). Une famille des peintres flamands vers 1600
713154: PIETER JACOBUS JOHANNES "OEVAN" THIEL, RIJKSMUSEUM AMSTERDAM - Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam : volledig geïllustreerde catalogua
18454: PIETER GAUDESABOOS, ANNICK LESAGE - Herr Luna
996640: PIETER JANSZ SAENREDAM, CENTRAAL MUSEUM (UTRECHT, NETHERLANDS) - Catalogue raisonné of the works by Pieter Jansz. Saenredam. Uitgegeven ter gelegenheid van de Tentoonstelling Pieter Jansz. Saenredam, 15 September-3 December, 1961
837541: PIETER VAN DEN BROECK, JAN VILAIN - Erfgoed op de kaart. Erfgoed en gemeentelijk ruimtelijk beleid
1372167: PIETER BREUGHEL (DE JONGE), JAN BRUEGHEL (DE OUDE), KLAUS ERTZ, HANS DEVISSCHER, KULTURSTIFTUNG RUHR - Pieter Breughel de Jonge (1564-1637/8), Jan Brueghel de Oude (1568-1625). Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600
304372: PIETER HILHORST, JOS VAN DER LANS - Sociaal doe het zelven
152378: PIETER BOERSMA, TJEBBE TIJEN - Onverklaarbaar bewoonde woning. Afbraak, verzet en nieuwbouw in Amsterdam - Van Nieuwmarkt tot Bijlmer
874880: OSTAEYEN PIETER - Staat van terreur. De jihadistische revolutie
161059: PIETER M.C. TOEPOEL, J. HIDDES, J. BOUW - Toepoels hondenencyclopedie
728534: PIETER FELLER, NATASCHA STENVERT - Koning Winter valt in het water
32259: PIETER JACOB ANDRIESSEN, EMIL ADOLF OST - Het hof van koning Lodewijk, of Nederland als Koninkrijk Holland, 1806-1810
720337: PIETER DE NIJS, AUGUST HANS DEN BOEF - William Shakespeare
401516: PIETER VAN OUDHEUSDEN, HILDE VAN CRAEN - Mijn juf doet raar / Avi2
1181278: PIETER LANSENS, PRUDENCE LANSENS - Alouden staet van Vlaenderen vòòr- en gedurende het leenroerig bestier. Gevolgd van eene beknopte etymologische en geschiedkundige beschryving der Steden, en van een groot deel der Parochien...
1043114: PIETER-PAUL VAN LAAKE, GUIDO BURGGRAEVE - Vogeltochten in de Lage Landen
995062: PIETER JAN MIJKSENAAR, TRUUS VAN ANDEL, FREDERIK LODEWIJK POLAK - Om het dagelijks brood
51272: PIETER WEILAND, G.N. LANDRÉ - Kunstwoordenboek of Verklaring van allerhande vreemde woorden, benamingen, gezegden en spreekwijzen die uit verscheidene talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen. Vermeerderd met al de woorden omschreven in het Supplement op dit kunstwoordenboek, in 1832 te Rotterdam in het licht gegeven.
145309: PIETER LESAFFER, ANNI VAN LANDEGHEM - België blootgelegd
171826: PIETER BRANTJES, ANGELIQUE VAN HAEREN, JAAP VAN WOEREKOM, BUREAU VAN HAER - Kaatje. De redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje
710810: PIETER CORNELISZOON HOOFT, J. DE LANGE - P.C. Hoofts Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis
115706: PIETER-DIRK UYS, FRANCINE SPIERING, SJOERD DE JONG - Een leven apart. De biografie van Evita Bezuidenhout
315208: PIETER DHAEZE, HANS FREDERIKS - Adobe Photoshop Lightroom 4
890620: PIETER VAN DE VELDE, CORRIE BAKELS - Beek-Geverikveld 200. Een noodopgraving in een prehistorisch boerendorp
488729: PIETER HERMSEN, ROB KEUKENS, JOKE VAN DER MEER - Praktijkleerboek
1186084: PIETER JELLES TROELSTRA, T. J. STEENMEIJER-WIELENGA - Samle fersen
765702: PIETER CORNELISZOON HOOFT, MARTINUS NIJHOFF - P. C. Hooft's Nederlandse historiën in het Kort
809478: PIETER CORNELISZOON HOOFT, CORNELIS HELENUS ADRIANUS KRUYSKAMP - Warenar
44022: PIETER D'HONDT - Venise. L'art de la verrerie, son historie, ses anecdotes et sa fabrication
153214: MARTINE PIETERAERENS - Van Beaupre Tot Zwijveke. Cistercienzers in Oost-Vlaanderen 1200-1999
765881: NILS PIETERS - Vos & Goudvis
444361: JÜRGEN PIETERS - Op zoek naar Huygens. Italiaanse leesnotities
881429: MARK PIETERS - 25 jaar Baskerville Serie
785181: PIETERS - Sieraden zelf maken
713153: FRANCIS PIETERS - Gerard Boedijn, blaasmuziekpionier
1005700: DOMINIQUE PIETERS - Crepain Binst
161462: INGRID NIJKERK-PIETERS - 4000 moderne en klassieke voornamen. Een alfabetische gids voor het kiezen van een voornaam met oorsprong, betekenis, afleidingen en talloze andere interessante wetenswaardigheden in verband met voornamen
44116: JOS PIETERS - De tribulaties van een dorpsorkest
175203: DOMINIQUE PIETERS - Victor Horta
475487: T. PIETERS, TOINE PIETERS - Noordhoff Scheikunde in je pocket
725665: M. PIETERS - Oude keizers nieuwe kleren. Griekse en Latijnse vertalersvondsten
121988: J. PIETERS - De tranen van de herinnering. Het gesprek met de doden
1139580: K. PIETERS - Mietjes en macho's. Allochtone jeugddelinquentie : getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren
710748: LUDO [RED.] PIETERS - Beelden in Rhoon. Een keuze uit de Nederlandse beeldhouwkunst van de laatste vijftig jaar
1530371: JOS PIETERS - De meisjes en jongens van 1925
712812: FRANCIS PIETERS - Ook zij schreven voor blaasorkest
904616: RUDY PIETERS - De wraak van het Lam Gods. De diefstal van De Rechtvaardige Rechters
947881: J. PIETERS - De tranen van de herinnering. Het gesprek met de doden
702870: FRANCIS PIETERS - Van trompetsignaal tot muziekkapel. Anderhalve eeuw mílitaire muziek in België
342660: K. PIETERSE - Sterpatronen
938883: JAN J. PIETERSE - Klapvee. Voorleesteksten uit het theater
804010: WILHELMINA CHR PIETERSE - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelietische gemeente te Amsterdam in zijn Triumpho del govierno popular
130546: A. PIETERSE - Ontmoetingen met mijn kabouter
407078: KARIN PIETERSE - Patchwork patronenboek + patronen
736149: JAN J. PIETERSE - Kerels & koters
334538: JAN NEDERVEEN PIETERSE - Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur
497464: KARIN PIETERSE - Handboek voor patchwork & quilts
1531453: PIETERSEN, LIEUWE - Skutsjesilen. With a summary in English
1258093: LIEUWE PIETERSEN - De Friezen en hun taal. Een onderzoek naar de lees- en spreekgewoonten in Friesland en naar de houding ten aanzien van het Fries
368454: ST.-PIETERSKERK (LOUVAIN, BELGIUM) - Dirk Bouts en zijn tijd. Tentoonstelling, Leuven, Sint-Pieterskerk 12 september-3 november 1975
1098514: H. PIETERSMA - Laudate. Psalmen en beeld
16760: MARTIN PIETRALLA - Uw hond trainen met de clicker
1122117: M. PIETRALLA - Clickertraining voor honden
1309703: CARLO PIETRANGELI - Paintings in the Vatican
53224: PIETRO CONSAGRA, MONICA MARONI, MAʾHAD AL-THAQSAFSI AL-ĪÁ¹­ÄLÄ« (LE CAIRE, EGYPTE) - Pietro Consagra. Opere 1947-2000
1295428: PIETRO CITATI, MARGREET HIRS - Tolstoj
31734: SILVIO SAN PIETRO - Vetrine a Milano
74102: PIETSCH U - Early Meissen Porcelain. The Wark Collection from The Cummer Museum of Art & Gardens
125701: PIETTE - Espaces de communication + cd
134931: A. PIGAFETTA - Magalhaes' reis om de wereld. Verslag van een ooggetuige
41550: EDME JEAN PIGAL - Recueil de Scènes de Société
693688: JEAN PIGEON - Cartoons. 25 years of international graphic humour, 25 ans d'humour graphique, 25 jaar internationale humor
1007168: JULIET PIGGOTT - De grootste vis. Grote dag in Japan
358175: STUART PIGGOTT - Wagon, chariot and carriage. Symbol and status in the history of transport
896782: STUART PIGGOTT - The Druids
98824: PIGGYBACK, PIGGYBACK INTERACTIVE LTD STAFF - Final Fantasy Xii the Complete Guide
626192: RICARDO PIGLIA - Brandend geld
50052: TERISIO PIGNATTI - Meisterzeichnungen der Venezianischen Schule
717628: ÉDOUARD PIGNON - Ernte in der Campagna di Roma
172627: JOUBERT PIGNON - Er gebeurde o.a. niets
84724: CHARLES PIGNONE - Frank Sinatra. The Family Album
108098: JEAN PIGOZZI - Catalogue Déraisonné
1442151: SOPHIE VAL-PIGUEL - Le dernier brûleur d'étoiles
29130: OVE PIHL - Gant in the kitchen
790834: WIM PIJBES - M is van meisje. A is van appel
997164: HERMAN. PIJFERS - Met goed fatsoen. Omzien naar de jaren dertig
537798: HERMAN PIJFERS - Nooit alleen naar bed. De genoegens van het lezen
458177: YVON VAN DER PIJL - Antropologische vergezichten. Mondialisering, migratie en multiculturaliteit
399931: L. PIJL - Van Cuyp tot Rembrandt
770554: ANNEKE PIJNAPPEL - Chinese erotiek
509898: HANS PIJNENBURG - Languedoc, Cevennen en Tarn
1540094: A. VAN DE PIJPEKAMP, B. JANSEN - A. Eibink (1893-1975) en J.A. Snellebaard (1891-1963). De lange weg van de Amsterdamse School tot Forum
353808: WILLEM PIJPER - De stemvork. Opstellen over muziek
353814: WILLEM PIJPER - De quintencirkel. Opstellen over muziek
1295212: WILLEM PIJPER - De quinten-cirkel, opstellen over muziek
319485: G. PIJPERS - Slaap je slim!. Hoe win je tijd zonder iets te missen?
395534: GUUS PIJPERS - Informatiegedrag van mensen. Hoe mensen informatie vinden, delen en gebruiken
803557: CO VAN DER STEEN-PIJPERS - Barendje en Annemieke
25001: JONATHAN E. PIKE - From Aristotle to Marx. Aristotelianism in Marxist social ontology
160930: A. PIKE - Wings
166697: APRILYNNE PIKE - Illusions
395406: KATHY PIKE - Vanuit het hart van het paard..... Hoe paarden ons leren over aanwezig zijn, kracht en bewustzijn
91420: JIM PIKE - Locomotive names. An illustrated dictionary
837282: CHRISTOPHER PIKE - Until the End. Includes The Party, The Dance, and The Graduation
1163872: C. PIKE - Het Geheime Pad
137080: APRILYNNE PIKE - Spells
1238351: PIKE - Contact na de dood
127478: APRILYNNE PIKE - Destiny
369427: THOMAS PIKETTY - Kapitaal in de 21e eeuw
341823: PIKETTY T - Capital in the Twenty-First Century
746581: THOMAS PIKETTY - Slag om Europa
396406: THOMAS PIKETTY - Kapitaal in de 21e eeuw
15581: P. PIKHAUS - Het tafelspel bij de rederijkers
712879: P. PIKHAUS - Het tafelspel bij de rederijkers
965678: PILAMM - Premier album de La Bonne Nouvelle: Le mystère de la grotte
961918: PILAR SADA, MUSÉE SAINT-RAYMOND (TOULOUSE)., DANIEL CAZES - Tarraco - Capitale de l'Hispania citerior
206891: MICHAEL PILARCZYK - Dansen in de hemel
603792: JOHN PILBEAM - Thelocactus. The cactus file handbook vol 1
603724: JOHN PILBEAM - Rebutia
969348: PILBEARN M - Birds : the british museum
805409: JERZY PILCH - The Mighty Angel. A Novel
1115673: JERZY PILCH - In De Sterke Engel
897232: ROBIN PILCHER - A risk worth taking
310112: ROSAMUNDE PILCHER - September
560092: ROSAMUNDE PILCHER - De thuisreis (e-Book)
107870: J. PILE - A history of interior design
1487740: R. PILGRIM - Het seizoen van de kersenbloesem
820976: PEACE PILGRIM - Peace Pilgrim. Her Life and Work in Her Own Words
831997: RENÉ-VICTOR PILHES - La Rhubarbe. Roman
151150: PILIP BOGAERT, FILIP GEEURICKX, MARC MUYLAERT, ROGER VAN NIEUWENHUYZE - VBTL 4 Functies, Algebraisch rekenen, Meetkunde leerplan B/C 4 u Leerboek
1464634: PILKINGTON, KARL - More Moaning.The Enlightened One Returns
1005870: KARL PILKINGTON - An Idiot Abroad. The Travel Diaries of Karl Pilkington
825698: KARL PILKINGTON - The Further Adventures of an Idiot Abroad
1291808: JAN / MALDEREN PILLE - Bapas. Belgische biertapas
954823: FILIP DE PILLECYN - Schaduwen, gevolgd door Monsieur Hawarden en De aanwezigheid
148359: PILLECYN - Mensen achter de dyk
10497: FILIP DE PILLECYN - Verzameld werk ( 4 delen )
878589: FILIP DE PILLECYN - De Boodschap
954847: FILIP DE PILLECYN - Hugo Verriest
912190: FILIP DE PILLECYN - Mensen achter de dijk
1534769: FILIP DE PILLECYN - De rit
341651: FILIP DE PILLECYN - Omnibus
141483: FILIP DE PILLECYN - De veerman en de jonkvrouw
205056: FILIP DE PILLECYN - Hans Van Malmedy
898454: FILIP DE PILLECYN - Hans Van Malmedy
1496168: FILIP DE PILLECYN - Mensen achter de dijk
1115829: FILIP DE PILLECYN - De veerman en de jonkvrouw
900783: FILIP DE PILLECYN - De soldaat Johan
842118: FILIP DE PILLECYN - Stijn Streuvels en zijn werk
27390: FILIP DE PILLECYN - De soldaat Johan
907374: PHILIP H. DE PILLECYN - Sociaal probleem en verhalend proza 1830-1886. Een sociografische literatuurstudie
618803: MAURICE PILLET (CRITIQUE D'ART.) - Thèbes. Karnak et Louxor
1530265: CHRISTOPHER PILLITZ - Brazil Incarnate
63275: GHISLAINE PILLIVUYT - Histoire du parfum. De l'Egypt au XIXe siécle : collection de la Parfumerie Fragonard
447644: PIM VERVER, MARJA KERST - Hoe word ik wereldfietser?. Beproefd stappenplan voor een geslaagde fietsreis
711196: PIM REINDERS, AMP, THERA WIJSENBEEK - Koffie in Nederland. Vier eeuwen cultuurgeschiedenis
392824: PIM REINDERS, AAD VERNOOIJ - Alles van melk. Geschiedenis van de Nederlandse Zuivelindustrie
846934: PIM. REINDERS, RUDY. KOUSBROEK, E.A. - Schip & Affiche. Honderd jaar Rederijreclame in Nederland
712650: PIM FONTEYN, STICHTING TRAJECTA. UITVOERINGSCOMITÉ - Beeldende kunst in Limburg
126432: PIM VAN SCHAIK, LIESBETH SLUITER, STIJN VAN DER LINDEN - Nederland Wereldland. Feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen in Nederland
28419: D. FRANCISCO PIMENTEL - Cuadro descriptive y comparativo de las lenguas indígenas de México
1522127: JOHN PIMLOTT - Vietnam
22839: L.E. DU PIN - L' Histoire profane, depuis son commencement jusque'a present.. Tome 1.: Contenant l'histoire des temps obscurs ou fabuleux jusqu'au regne d'Alexandre le Grand. - Tome 2.: Contenant l'histoire de ce qui s'est passe depuis Alexandre le Grand jusqu'au regne de Cesar Auguste. Tome 3.: Depuis l'Empire d'Auguste jusqu'a la fin du regne d'Arcadius & d'Honorius. - Tome 4.: Contenant l'histoire de ce qui s'est passé depuis la fin du dixième siècle jusqu'à l'an1600. ou environ Tome 6.: Contenant l'Histoire de ce qui s'est passe depuis Henri IV. jusqu'a Louis XV. (5 de 6 tômes)n
382033: PINBOROUGH S - Poison
822381: JANE LAGOUDIS PINCHIN - Alexandria Still: Forster, Durrell, and Cavafy
436743: AXEL PINCK - Verenigde Staten zuidoost
141677: JENA PINCOTT - Waarom vrouwen chocola lekkerder vinden dan seks
132131: J. PINCOTT - Waarom vrouwen chocola lekkerder vinden dan seks. En andere vragen en antwoorden over liefde en relaties
784328: PINDARE - Néméenes
784329: PINDARE - PYTHIQUES. Tome II.Texte établi et traduit par Aimé Puech
916347: PINDARE - Néméennes. Texte et traduction
916345: PINDARE - Olympiques. Texte et traduction
916349: PINDARE - Isthmiques et Fragments. Traduction
916354: PINDARE - Pythiques. Texte et traduction
784327: PINDARE - Tome IV : Isthmiques et Fragments (traduction seule)
374115: POLLY PINDER - Traditional Indian Designs
374038: POLLY PINDER - Medieval Designs
748881: POLLY PINDER - Egyptian Designs
831433: WILHELM PINDER - Deutscher Barock. Die grossen baumeister des 18. jahrhunderts
879218: CLAUDIA PIÑEIRO - De goedheid van vreemden
127047: PINET - Lam gods
99089: WALLACE G. PINFOLD - A Closer Shave. Man's Daily Search for Perfection
62740: LU PING - Le dernier amour de Sun Yat-sen
303008: BERNARD PINGAUD - Bernard Pingaud présente L'Etranger d'Albert Camus
812734: MAZARINE PINGEOT - Bouche cousue
109010: MAZARINE PINGEOT - Verborgen dochter
714585: PINHAS DELOUGAZ, HELENE J. KANTOR - Chogha Mish: The first five seasons of excavations, 1961-1971. pt. 1 Text. pt. 2. Plates. The First Five Seasons of Excavations, 1961-1971
402954: PINHAS DELOUGAZ, HELENE J. KANTOR - Chogha Mish
833280: PINI - Tocht naar zorgeloos
151028: WENDY PINI - Paleis
914729: MARGHERITA PINI - Portretten van de Renaissance
154469: RAMIRO PINILLA - De boekhandelaar en de detective
1468903: PINK, DANIEL H. - Drive. The Surprising Truth About What Motivates Us
890148: DANIEL H. PINK - Free Agent Nation. How America's New Independent Workers are Transforming the Way We Live
1352333: DANIEL H. PINK - A Whole New Mind. Moving From The Information Age To The Conceptual Age
22890: IVAN PINKAVA - Theatre of Lost Souls
148474: S. PINKER - Sekseparadox. Mannen, vrouwen en hun kansen op succes
78249: STEVEN PINKER - The stuff of thought. Language as a window into human nature
1297381: JENNIFER PINKER - The Sugar Free Cookbook
153576: S. PINKER - De sekseparadox. Mannen, vrouwen en hub kansen op succes
347200: S. PINKER, P. DIDERICH - Het taalinstinct. Het taalscheppende vermogen van de mens
867150: STEVEN PINKER - Words and rules. The ingredients of language
406053: STEVEN. PINKER - De stof van het denken. Taal als venster op de menselijke natuur
1151591: STEVEN PINKER - The Better Angels of Our Nature
53633: BEATE PINKERNEIL - Das Grosse deutsche Balladenbuch
1294085: H. PINKHOF, M. M. HILFMAN - Geneeskundig woordenboek
1293527: CLARA ASSCHER-PINKHOF - De danseres zonder benen
1335845: ... PINKHOF, H. PINKHOF - Pinkhof geneeskundig woordenboek
1530553: PINKHOF - Geneeskundig Woordenboek
991139: H. PINKHOF - Geneeskundig woordenboek
477869: C.C.W. PINKSE - Levensverzekeringswiskunde
958692: IRIS PINKSTER - Successful Test Management. An Integral Approach
305915: H.(RED) PINKSTER - Woordenboek Latijn-Nederlands + CD-ROM
317893: H. PINKSTERBOER - Tipboek zang
160866: H. PINKSTERBOER - Tipboek trompet en trombone, bugel en kornet. Handig, helder geschreven en bij de tijd : het naslagwerk voor beginnende en gevorderde koperblazers, inclusief woordenboek
172836: H. PINKSTERBOER - Tipboek muziek op papier / Basistheorie. Handig, helder geschreven en bij de tijd : basisboek en naslagwerk voor iedereen die noten leest, of dat wil leren
1530466: PINKSTERBOER, H. - Tipboek drums. Handig, helder geschreven en bij de tijd : het naslagwerk voor beginnende en gevorderde drummers, inclusief drummerswoordenboek
148774: H. PINKSTERBOER - Tipboek cello
70194: GAVIN PRETOR-PINNEY - Wavewatcher's Companion
1048297: CHRIS C. PINNEY - The Complete Home Veterinary Guide
1483045: GAVIN PRETOR-PINNEY - Wavewatcher's Companion
709756: RONALD PINO - Helder gezien, met gesloten ogen. De spirituele en voorspellende betekenis van dromen
53991: PINO MUSI, MARIO BOTTA - Mario Botta gesehen von Pino Musi
359327: PINO - Gekken bestaan niet
618147: RONALD PINO - Vermoeidheid als emotie. Psychologische achtergronden van de behandeling van moeheid bij volwassenen en kinderen
818618: PINO LUONGO, ANDREW FRIEDMAN, MARTA PULINI, FREDERIKE PLAGGEMARS, NIENKE NOORMAN, TEXTCASE - Eerlijk Toscaans. Recepten voor het goede leven
967502: ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL - VICTUS: Barcelona,. Novela
126293: A.S. PINOL - In het hart van het oerwoud
958044: ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL - Victus (Barcelona 1714)
395143: M.G. PINSART - 15 jaar raadgevend comite voor bio-ethiek
28468: JOHN PINSENT - Greek Mythology
110546: JÖRN PINSKE - Alles over orchideeën. Creatief in de tuin
1301305: J. PINSKE - Orchideeen. Het handboek voor de liefhebber
386798: J. PINSKE - Schitterende orchideeën. Tuin ideeën & projecten
122484: ROBERT PINSKY - Het leven van David
1447216: KOPPEL S. PINSON - Pietism as a Factor in the Rise of German Nationalism
383913: L. PINTELON, L. GELDERS, F. VAN PUYVELDE - Industrieel beleid in het onderhoud
836093: HAROLD PINTER - Homecoming
399662: HAROLD PINTER - De dwergen. Vertaald door Christien Jonkheer
309782: HAROLD PINTER - The homecoming
1152011: HAROLD PINTER - Three plays. A slight ache, The collection [and] The dwarfs
102504: HAROLD PINTER - Dumb Waiter
914893: HAROLD PINTER - The Homecoming
756652: HAROLD PINTER - No man's land
71609: HAROLD PINTER - The birthday party
927121: HAROLD PINTER - Pinter Plays: One. The birthday party, The room, The dumb waiter, A slight ache, The hothouse, A night out
849377: HAROLD PINTER - The Birthday Party
914476: HAROLD PINTER - Betrayal
91153: HAROLD PINTER - Betrayal
909918: HAROLD PINTER - Het verjaardagsfeest / Een beetje pijn / Theevisite
136606: HELMUT PINTER - Grijze roodstaartpapegaaien. Aanschaf, verzorging, voeding
1464607: HAROLD PINTER - The caretaker
979179: HAROLD PINTER - Betrayal
109595: A. PINTERA - Katten
716410: GERHARD PINTHUS - Das Konzertleben in Deutschland. Ein Abriss Seiner Entwicklung Bis Zum Beginn Des 15. [or Rather 19.] Jahrhunderts
1301586: F.M. PINTO - Pelgrimsreis
365535: M. REBELO PINTO - Ons soort mensen
453861: D. PINTO - Interculturele communicatie, conflicten en management (ICCM). Nieuwe theorie over verschillen tussen mensen : methode hoe om te gaan met deze verschillen : 80 cases uit de praktijk : met ruim 20 beoordelingen van de theorie en de methode
1003426: ROBERTO PINTO - Lucy Orta
843877: EVELINE PINTO - Formalisme, jeu des formes
173907: FERNÃO MENDES PINTO - Pelgrimsreis. Vertaald door Arie Pos
114676: RICARDO PINTO - De keizerskeuze. De uitverkorene deel 2
721680: JULIUS PINTSCH - Einzelteile zur Dampfheizung für Eisenbahnwagen
328908: RIK PINXTEN - Kleine revolutie. Of willen we de barbarij?
139709: RIK PINXTEN - De culturele eeuw. Basisboek culturele antropologie
168781: RIK PINXTEN - Goddelijke fantasie. Over religie, leren en identiteit
154711: R. PINXTEN - De kleine zebra en zijn strepen
1426446: RIK PINXTEN - Culturen sterven langzaam. Over interculturele communicatie
150367: RIK PINXTEN - Geef aan de Keizer. Omtrent religie en politiek
111732: R. PINXTEN, K. DE MUNTER - De culturele eeuw
167286: RIK PINXTEN - De artistieke sameleving. De invloed van kunst op de democratie
112756: TED PINXTER - De schaduw van Josephus
159363: HANS VAN PINXTEREN - In een zwervend licht
956955: HANS VAN PINXTEREN - Spiegeling voorbij de weg
138547: G. PINXTEREN - China. Centrum van de wereld
151179: G. VAN PINXTEREN - China. Centrum van de wereld - Olympische spelen editie
164012: H. VAN PINXTEREN - De kaaiman
1106591: HANS VAN PINXTEREN - Het craquelé in de hand die de zweep hanteert
761438: PIOTR A. BIENKOWSKI, LIVERPOOL MUSEUM (LIVERPOOL, ENGLAND) - Treasures from an Ancient Land. The Art of Jordan
38534: PIOTRE ARTAMOF, J.-G.-D. ARMENGAUD - La Russie Historique, Monumentale et Pittoresque
146653: M.B. PIOTROVSKI - Aardse schoonheid hemelse kunst. Kunst van de islam
515959: JIM PIPE - Stuntteams
515957: JIM PIPE - Spionnen. Achter vijandelike linies
515969: JIM PIPE - Reddingsteams
758391: KATIE PIPER - Beautiful. A Beautiful Girl. an Evil Man. One Inspiring True Story of Courage
996481: O. PIPER - Burgenkunde. Bauwesen und geschichte der burgen
1292998: HANS-CHRISTOPH PIPER - Gesprekken met stervenden. Een pastorale aanpak
375157: JOHN PIPER - Motherkillers
171123: DAVID PIPER - De Oosthoek Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst. Alles over geschiedenis van de kunst, over werkwijze en materialen, over kunstwerken en hun scheppers
1341857: ALESSANDRO PIPERNO - Inseparabili
121839: ALESSANDRO PIPERNO - Vervolging
59149: ALAN PIPES - Zeichnen für Designer. Wie Produkte ihre Form finden
949810: RICHARD PIPES - Communism
774286: JAMES PIPKIN - Places of inspiration
1048078: PIPPA GREENWOOD., ANTON WIJLEN - Alles over tuinieren. Praktische handleiding voor al het tuinwerk
454906: PIPPA GREENWOOD, ANNEMARIE WOLFERINK, BLAAUHULKE TEKSTPRODUKTIES - Bloemrijk tuinieren
782206: PIPPA CUTHBERT, LINDSAY CAMERON WILSON - Juice!
868815: G. PIPYN, ALB. VANDENSTEEN - HAndboek der katoenspinnerij. Bijzonder dienstig voor fabriekbestuurders en meestergaster, versierd met 43 plateb vuiten de tekst en 91 figuren in de tekst
1005022: M. PIQUEMAL - Margriet en de ijsvogel
133482: JULIEN PIRAÑA - Voor de helft een schedel. Afrika dagboek
1047780: LUIGI PIRANDELLO - Il fu Mattia Pascal
150286: LUIGI PIRANDELLO - Iemand, niemand, honderdduizend
1524112: L. PIRANDELLO - De reis
348587: LUIGI PIRANDELLO - Le mari de sa femme
936862: L. PIRANDELLO - De vlieg. Novellen voor een jaar
1524109: L. PIRANDELLO - Het naakte leven
1012986: LUIGI PIRANDELLO - Het naakte leven
792142: LUIGI PIRANDELLO - Pirandello Three Plays
768964: L. PIRANDELLO, A. BOTTNER - In stilte. Novellen voor een jaar
316206: PIRARD - Tussen spiegel en speer. Relatie tussen de seksen door de millennia heen. Antropologisch essay
316230: BEN J.G.GH. PIRARD - Het Grijpbare Niets - Een metafysisch model als antwoord op de fundamentele zijnsvraag - Filosofisch essay. Filosofisch essay - Een metafysisch model als antwoord op de fundame
316256: BEN J. G. GH. PIRARD - De Oerslang of Het Universele Denken (cover)
316285: BEN J. G. GH. PIRARD - Het Grijpbare Niets - Tweede druk
321555: C. (SAMENSTELLING PIRAS - Culinaria Italia. Italiaanse specialiteiten
307150: EMIL PIRCHAN - Das Kreutzberg-Buch
52871: ROSANNA PIRELLI - The Queens of Ancient Egypt
1491652: HENRI PIRENNE - Medieval Cities
895417: HENRI PIRENNE - La Naissance de l'Europe. Mahomet et Charlemagne
141924: C. TRUJILLO PIRIZ - De bastaard van Mal Abrigo. Druk 1
842796: PIRKKO VAINIO, DOLF VERROEN - Niet bang voor Fridolien
351764: PAUL PIRON - De Belgische beeldende kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw. 2 delen
1035410: PIROTON - Er was eens in het westen
621262: SAVIOUR PIROTTA - Piraten en schatten
23857: T. PIROTTE - De geschiedenis van ons land voor kinderen
394556: S. PIROUE, J. VAN / PHILIPSE, M.C. GESTEL - Frankrijk. Authentieke recepten en wetenswaardigheden over land en bevolking
78653: ROBERT C PIRRO - Politics of Tragedy and Democratic Citizenship
1252731: ROBERT M. PIRSIG - Zen and the art of motorcycle maintenance
318774: ROBERT M. PIRSIG - Zen en de kunst van het motoronderhoud. Een onderzoek naar waarden
144452: ROBERT M. PIRSIG - Zen en de kunst van het motoronderhoud. Een onderzoek naar waarden
119438: R.M. PIRSIG - Lila. Een onderzoek naar zeden
1005352: ROBERT M. PIRSIG - Zen en de kunst van het motoronderhoud. Een onderzoek naar waarden
885112: PIRSIG R - Zen and the art of motorcycle maintenance. An Inquiry into Values
85951: ROBERT M. PIRSIG - Lila. An inquiry into morals
588398: PIET PIRYNS - De erfenis van oompje Ho
322743: P. PIRYNS - Praten als ambacht. Gesprekken met Vlaamse en Nederlandse schrijvers
616983: PIET PIRYNS - Zwarte zondag. Beschouwingen over de democratie in België
95004: BEVERLY PISANO - Siberian huskies
101632: BEVERLY PISANO - Beagles
154631: I.M. DE PISON - De tijd van de vrouwen
133167: IGNACIO MARTÍNEZ DE PISON - De dag van morgen
1537650: E.M. PÍSON - . Montañas del Mundo
109456: IGNACIO MARTINEZ DE PISON - Melktanden
45403: PISTOLEN PAUL, MARTIN VAN AMERONGEN - De roerige wereld van Pistolen Paul. Tien monologen over de smokkel, het zakenleven, het horecabedrijf... [etc.]
797370: MICHELANGELO PISTOLETTO - Michelangelo Pistoletto
112007: PISTORIUS - Teddy een kleurig bereleven
1297118: JEAN-LOUIS PISUISSE - Mijn liefste lief. Brieven van Jean-Louis Pisuisse aan Fie Carelsen
144517: J. PISUISSE - Jean-Louis Pisuisse. De vader van het nederlandse cabaret
1294817: ADRIAAN PIT - Aesthetische Ontwikkeling
25911: DONALD EDGAR PITCHER - An historical geography of the Ottoman empire from earliest times to the end of the sixteenth century. With detailed maps to illustrate the expansion of the Sultanate
1351655: HARVEY PITCHER - Witnesses of the Russian Revolution
332642: ANNABEL PITCHER - Mijn zus woont op de schoorsteenmantel
842545: C. PITCHER - Je zult me niet missen...
361479: ANNABEL PITCHER - Onder de ketchupwolken
995938: A. PITLO, H. J. N. BOSKAMP, J. L. P. CAHEN - Korte uitleg van enige burgerlijk-rechtelijke hoofdstukken
995300: A. PITLO - Plus est en vous. Opstellen over recht en cultuur. Aangeboden aan Prof. Mr. A. Pitlo ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap
995303: ADRIAAN PITLO - Evolutie in het privaatrecht
995305: A. PITLO - Pitlo en de muzen
23006: RUTGER WILLEM HERMAN PITLO - Een vergeten beschaving. Het Rijk der Groot-Mogols in Voor-Indië in de 16de en 17de eeuw
993269: A. PITLO - De Koepel
770592: PITLO - De vlo in het recht. En andere curiosa uit oude rechtslitteratuur
714714: BRIAN PITMAN - Fencing. Techniques of Foil, Epee and Sabre
930610: ISAAC PITMAN - The New Testament in phonography
390706: MICHAEL PITRE - Fives and Twenty-Fives
1540711: BARRIE PITT - Zeebrugge
124474: H. PITTARD - Het lot van Nora Lindell
849324: JEAN-ROBERT PITTE - French Gastronomy
977975: PATRICK PITTEMAN - Het lied van de tempel
42590: J. PITTOORS - Borgerhoutse gedenkpenningen
849477: J. MARTIN PITTS - Gymnopaedia
997532: BIANCA PITZORNO - Principessa Laurentina
110390: R. PIUMINI, A. KEE - Stralend kruid
1098349: PIUS DRIJVERS, PÉ HAWINKELS - Job
112690: PIUS DRIJVERS, JAN RENKEMA - Hooglied
133878: J. PIVEN - De Worst-case scenario almanak van de wereldgeschiedenis
1190307: J. PIVEN, D. / JORDAN, S. BORGENICHT - Survival handboek opvoeden. Het worst-case scenario
988143: OTTO VON PIVKA - Napoleons Verbündete in Deutschland I.
988140: OTTO VON PIVKA - Napoleons Verbündete in Deutschland Band 2
980257: OTTO PIVKA - Napoleon's German allies
925333: MONIQUE PIVOT - De lekkerste recepten voor de barbecue
859154: PIYADASSI - Boeddha zyn leven en leer
329987: S. PIYASENA, R.Y. SENDHEERA - India 'We Tamils' and Sri Lanka
1288447: ANTONIO PIZZA - Alberto Campo Baeza. Works and Projects. With an essay by Antonio Pizza
589133: NIC PIZZOLATTO - Galveston
41666: PJEROO ROOBJEE, GERD [RED.] SEGERS - Revolver 18/4. Rasschaert of De Liefde Voor De Contrabas
716242: PIERRE SIMON COMTE DE LA-PLACE - Essai philosophique sur les probabilites. 3. ed., revue et augmentee. - Paris, Courcier 1816
36735: ANT. JOS. DE LA PLACE - Pieces intéressantes et peu connues. Pour servir a l'histoire et a la littérature
717016: FRANCIS PLACE - Ueber die Prüfung der Glas-Mikrometer. (Inaug. Diss.) Mit 24 in 2. Text eingedruckten Holzschn
1098631: L. PLAJA - Gevaarlijk spel
1387587: PLAMENATZ - English Utilitarians
113668: T. PLAMIND - Koppensnellen is een kunst. De volledige betekenissen van P.C. Huydevetters
206581: SUNTHORN PLAMINTR - Basic Buddhism
151333: MATTHEW PLAMPIN - De straatfilosoof
1018488: M. PLAMPIN - Een dodelijk liaison
898106: MAX PLANCK - Treatise on Thermodynamics
153797: E. PLANCKAERT - Wij zijn goe bezig. Vreugde enverdriet bij de Planckaerts
991154: EDDY PLANCKAERT - De helse tocht van een Flandrien
124062: S. PLANCKAERT - Mama's zijn mooi
127281: S. PLANCKAERT - Dagboek van een tienermoeder
120246: EDDY PLANCKAERT - Pelgrimstocht. Een leven op pad
33853: JACQUES AUGUSTE SIMON COLLIN DE PLANCY - Legendes l'histoire de Belgique ou les douze convives du chanonine de Tours
812490: LONELY PLANET - De beste videotips van Lonely Planet. Shoot en share betere vakantiefilmpjes
526925: LONELY PLANET - Lonely Planet Great Adventures
1534177: B. PLANJER, J. DE VRIES - Het water in
845591: A.N.W. VAN DER PLANK - Het Net der Wellustigheyt vermeerderd met De Uytgelese Minne-zangen
488541: C. PLANKEN - Rome aan tafel ideaal en praktijk van het romeinse diner
57334: CONCEPT HOME PLANS (SEEVETAL). - Amerikaanse droomhuizen
912277: BIBLIOTHÈQUE NATIONALE (FRANCE). DÉPARTEMENT DES CARTES ET PLANS - A la découverte de la terre. Dix siècles de cartographie : trésors du Département des cartes et plans : [exposition], mai-juillet 1979
893719: RICHARD PLANT - De roze driehoek. De nazi-vervolging van homoseksuelen
160290: PAUL-HENRY PLANTAIN - Elseviers jeugdnatuurgids
128677: P.H. PLANTAIN - Elseviers natuurgids voor de jeugd. Met ruim 300 illustraties waarvan vele in kleuren
97472: LYNDA LA PLANTE - Blind Fury
955998: PLANTE L LA - Twisted
172743: A. PLANTE, A. DRIES - HEETMAN - Financieel bij de hand. Kinderen leren omgaan met geld
999251: PLANTE L LA - Tennison
783079: JAN HENDRIK PLANTENGA - Overzicht van de geschiedenis der beeldende kunst in zes tabellen
146529: EDITH PLANTIER - Ik zag mijzelf in liefde en rouw. Kracht hervinden na de dood van dierbaren
799709: PLANUDIUS, K. BAL -
722615: J. VAN DER PLAS - De muzikantengids. Alles wat je moet weten over de muziekwereld
774908: ROB VAN DER PLAS - Prisma wielersportboek
726482: PLAS - Vaderland. Gedichten
726911: MICHEL VAN DER PLAS - Edelman-bedelman. Gedichten 1945-1955
733556: MICHEL VAN DER PLAS - Een mooie afdronk. Journalistiek uit veertig jaar
723844: MICHEL VAN DER PLAS - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
127833: M. VAN DER PLAS - Herinneringen aan Godfried Bomans
740973: M. VAN DER PLAS, R. / HOSTE LUTZ - Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen
208859: MICHEL VAN DER PLAS - Herinneringen aan Godfried Bomans
1293558: PLAS - Mens leeft niet van bloot alleen
1293767: PLAS - Ben je belazerd ben je bedonderd
359259: MICHEL VAN DER PLAS - De oevers bekennen kleur. Verzamelde gedichten
728225: MICHEL VAN DER PLAS - Ergenshuizen. Een mythe
62606: SOLANGE DE PLAS - Les Faïences de Nevers et du Centre de la France. Du XVIA au XIXI siècle
143886: MICHEL VAN DER PLAS - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935
154777: MICHEL VAN DER PLAS - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
151244: MICHEL VAN DER PLAS - Getuige in München. Dagboek van de Olympische spelen
712989: MICHEL VAN DER PLAS - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver
137956: MICHEL VAN DER PLAS - Nu moet ik zijn geluk beschrijven. Literaire pelgrimages
168053: MICHEL VAN DER PLAS - Abdyen in de lage landen. En de mensen die er wonen
108802: MICHEL VAN DER PLAS - Mijnheer Gezelle. Biografie van een preister-dichter (1830-1899)
912172: MICHEL VAN DER PLAS - Uit de grond van ons hart. Open brieven aan paus Johannes Paulus II
733695: MICHEL VAN DER PLAS - Een traan op de wang. Herinneringen aan de Kerk
813442: XAVIERA PLAS - Oei, ik groei! Negen maanden dagboek. Het negen maanden dagboek
155590: MICHEL VAN DER PLAS - Juliette. De liefde van Juliette Drouet en Victor Hugo
726341: PLAS - Toen juliana regeerde 1948-1980
117956: M. VAN DER PLAS - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899)
387384: MICHEL VAN DER PLAS - Daarom, mijnheer, noem ik mij Katholiek. Biografie van Anton van Duinkerken 1903-1968
809471: MICHEL VAN DER PLAS - Godfried. Het leven van de jonge Bomans 1913-1945
39181: PLASSCHAERT - Muurschilderingen. Met 31 afbeeldingen
801680: R.H.A. PLASTERK - De keuze van Plasterk. Een selectie uit de fotocollecties van het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo
876839: RONALD PLASTERK - Leven uit het lab
996408: L. PLATE, A. SMELIK - Stof en as. De neerslag van elf september in de kunst en populaire cultuur
449924: PETER PLATEL - Hou van haar
166157: M. PLATEL - Brussel is ook van ons. Een Vlaamse randbewoner getuigt
960256: MARC PLATEL - Dehaene van I tot II
124459: M. PLATEL - Communautaire geschiedenis van Belgie
135393: MARC PLATEL - De Belgen en hun eigenzinnige koning
124952: MARC PLATEL - Boudewijn. 50 jaar geschiedenis
163001: PLATEN - Venetiaanse sonnetten
170244: S. PLATH - Het Doeterniettoepak
1293723: PLATO, JOHANN CHRISTOPH VOLLGRAFF - Plato's samenspraak Phaedrus in het nederlandsch vertaald
367961: PLATO, GERARD KOOLSCHIJN - Symposium Feest
1315513: PLATO, G. KOOLSCHIJN - Sokrates' verdediging
757778: PLATO, G. KOOLSCHIJN - Constitutie. Politeia
1426867: PLATO, JAN VAN GELDER, GERARD KOOLSCHIJN - Gorgias. Een gesprek in Athene 2400 jaar geleden
908996: PLATO PLATO - Collected Dialogues of Plato
715613: PLATO, P.C. BOUTENS - Platoons drinkgelag. Uit het Grieksch overgebracht door P.C. Boutens
1510179: PLATO - Dialogen
1216878: PLATO - The Republic of Plato. Second Edition
1296519: PLATO, DIRK LOENEN (VERTALER) - De tiende muze - Plato's verdediging van Socrates
1451256: PLATO - Verzameld werk set in luxe cassette
906576: PLATO, JOB VAN ECK - De jacht op de sofist. Plato's reactie op Herakleitos en Parmenides in enige capita selecta
996846: PLATO - Gorgias
111904: PLATO, GERARD KOOLSCHIJN - Euthyfron. Kriton
980575: PLATO - Platonis opera: Tetralogia I. Euthyphro. Apologia Socratis. Crito. Phaedo. Tetralogia II. Cratylus. Theaetetus. Sophista. Politicus
996057: PLATO, B.H. BAL - Plato. Bloemlezing uit zijn werken in nieuwe vertaling
1098335: PLATO, GERARD KOOLSCHIJN - Plato, schrijver. Liefde. onzekerheid. rechtvaardiging. verstarring
316738: PLATO - Plato - Verzameld werk II Theaitetos
13557: PLATO, GERHARD JEAN DANIEL AALDERS - Keur Uit Zijn Werken
820855: PLATO, ROBIN WATERFIELD - Republic
776169: PLATO, LUC BRISSON - Lettres
1529634: PLATO, B JOWETT - Five Great Dialogues. Apology - Crito - Phaedo - Symposium - Republic
360504: PLATO - Gorgias. Translated with an Introduction by Walter Hamilton. (Reissued.).
741854: PLATO - Sokrates in gesprek. Plato's Apologie, Krito, het slot van de Phaedo en Symposium
820329: PLATO, GERARD KOOLSCHIJN - Plato, schrijver
799209: PLATO, D. BURGER - Theaetetus, of, Opleiding tot de wijsbegeerte
791935: PLATO - Plato. Statesman
997431: PLATO - Plato - Verzameld werk III Euthyfron, Apologia, Kriton
1212331: PLATO - Gorgias. Translated with an Introduction by Walter Hamilton. (Reissued.).
907508: PLATO, M. VAN DER HOEK - Plato. Overzicht van zijn philosophie. De staat
995407: PLATO, THOMAS L. PANGLE - The Laws of Plato
796183: PLATO, PIETER NICOLAAS VAN EYCK - Uren met Platoon. Een keur van stukken uit zijn werken
1447123: PLATO - Protagoras Menon
760974: PLATO, GERARD WIJDEVELD - Verdedigingsrede van Sokrates
1237889: PLATO, G.J.D. AALDERS - Plato. Keur uit zijn werken
980812: PLATO, R. HACKFORTH - Plato's Phaedrus
29259: PLATON - Le Banquet. Les Classiques De L'Amour. Illustrations de George Lepape
845197: PLATON - Protagoras. Gorgias
958853: PLATON - Oeuvres complètes, Tome II
1197773: PLATON - Œvres complètes II
996566: PLATON, H. VAN HERWERDEN - Platons Phaidon. Over de onsterfelijkheid der ziel
1513777: PLATON - Hauptwerke
930986: PLATON - Dialogues Suspects. Texte et traduction
1201489: PLATON - Oeuvres complètes. -leeg-
930927: PLATON - Ion - Ménexène - Euthydème. Texte et traduction
930929: PLATON - Cratyle. Texte et traduction
931000: PLATON - Le Sophiste. Texte et traduction
930991: PLATON - Dialogues Apocryphes. Texte et traduction
930936: PLATON - La République (I-III). Traduction
930939: PLATON - Le Politique. Texte et traduction
930930: PLATON - Timée - Critias. Texte
930932: PLATON - Georgias - Ménon. Texte et traduction
930933: PLATON - La République (IV-VII). Texte
930934: PLATON - Lettres. Texte et traduction
12500: PLATONE - Simposio
22540: PLATOON, H.M. BOISSEVAIN - De Staat
1525639: PLATOON - 6
769920: PLATOON - Kratylos. Parmenides
1297616: PLATOON - Dialogen. [ Symposion - Apologie - Kritoon - Phaidoon] [ Vertaling: M.A. Schwartz]
1030160: PLATOON - Verzameld werk
860576: PLATOON - Gorgias
150862: V. PLATOVA - Vaarwel Ladybird
165980: VICTORIA PLATOVA - Doopvont van de duivel
80524: CHARLES A. PLATT - Italian Gardens. Second printing
833544: DAVID S. PLATT - The Microsoft Platform Ahead
1495648: R. PLATT - Piraten
99943: COLIN PLATT - The abbeys & priories of medieval England
690919: R. PLATT - Film
333587: JOCK ELLISON PLATT - Padre in Colditz. The Diary of J. Ellison Platt
373349: C. PLATT - Panorama van de Middeleeuwen
151211: M. WARD PLATT - Groeibijbel. De ontwikkeling van je kind van 0 tot 5 jaar
1201459: R. PLATT - Megabites / Apen. En andere behaarde primaten
754233: PIERRE PLATTEAU - School nummer 1
146250: PIERRE PLATTEAU - Rue Bonnevie
427839: ANDRÉ PLATTEEL - Alles hiervoor. Roman
317946: HARRY PLATTEEL - De Maniak
1293579: M.G. PLATTEL - Sociale wijsbegeerte I: De mens en het medemenselijke
145562: MARTIN G. PLATTEL - Utopie en kritisch denken
834383: PLATTEL - De rode en gouden toekomst. De avontuurlijke wijsbegeerte van Ernst Bloch
866400: E. PLATTI - Wie gelooft een goede moslim?
139154: EMILIO PLATTI - Islam, van nature een vijand ?
593409: HAINER PLAUL - Illustrierte Geschichte der Trivialliteratur. (Lizenzausg.)
1354354: PLAUTE, ALFRED ERNOUT - Comédies 5. Mostellaria - Persa - Poenulus
916410: PSEUDO-PLAUTE - Le Prix des Anes. Texte et traduction
916411: PLAUTE - Miles Gloriosus. Texte
916389: PLAUTE - Casina. Texte
916390: PLAUTE - Amphitruo. Texte
916392: PLAUTE - Aulularia. Texte
916396: PLAUTE - Captivi. Texte
916400: PLAUTE - Bacchides. Texte
916423: PLAUTE - Comédies I. Texte et traduction
916425: PLAUTE - Comédies V. Traduction
916401: PLAUTE - Rudens. Texte
63178: , PLAUTE - Amphitryon
1354353: PLAUTE, ALFRED ERNOUT - Comediés 6. Pseudolus - Rudens - Stichus
916388: PLAUTE - Asinaria. Texte
1354495: PLAUTE, ALFRED ERNOUT - Comédies 7. Trinummus - Truculentus - Vidularia
1354355: PLAUTE, ALFRED ERNOUT - Comédies 4. Menaechmi - Mercator - Miles Gloriosus
1354356: PLAUTE, ALFRED ERNOUT - Comédies 3. Cistellaria - Curculio - Epidicus
1354358: PLAUTE, ALFRED ERNOUT - Comédies 1. Amphitryon - Asinaria - Aulularia
930857: PLAUTE - Comédies VII. Texte et traduction
916440: PLAUTE - Comédies III. Texte et traduction
916441: PLAUTE - Comédies II. Traduction
1128347: PLAUTUS, HANS H. ORBERG - Amphitryo Comoedia
837384: PLAUTUS, J. [VERT.] HEMELRIJK - De Pers - De koopman
1153372: JOSÉ MARIA PLAZA - Las historias de terror del libro rojo de david
84613: GILLES PLAZY - Paris. History-Architecture-Art-Lifestyle-In Detail
169779: G. PLAZY - Op bezoek bij... Rousseau de Douanier.
952677: GRANGE BOOKS PLC - Art deco furniture and metalwork
880710: BOOKER PLC - Booker 30. A celebration of 30 years of the Booker prize for fiction 1969-1998
107049: HENRY PLEASANTS - Opera in Crisis. Tradition, Present, Future
1159263: CATLIJN PLEERS - Sterke verhalen uit het land van Ham
733256: HERMAN PLEIJ - Op belofte van profijt. Stadsliteratuur em burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen
817089: HERMAN PLEIJ - Het literaire leven in de middeleeuwen
400481: HERMAN PLEIJ - Het gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen
316372: H. PLEIJ - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte leven
162894: HERMAN PLEIJ - Hollands welbehagen
764240: C. DE / PLEIJ, H. MOOIJ - Vastenavond carnaval. Feesten van de omgekeerde wereld
480656: HERMAN PLEIJ - Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen
1526260: E. PLEIJ - Juf met staarten
1377040: HERMAN PLEIJ - Moet kunnen. Over de constructie van Nederlandse identiteiten
1035698: HERMAN PLEIJ - Tegen de barbarij. 10 stukken over vaderlandse beschaving
398852: HERMAN PLEIJ - De sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de late Middeleeuwen
406047: HERMAN PLEIJ - De eeuw van de zotheid. Over de nar als maatschappelijk houvast in de vroegmoderne tijd
997285: H. PLEIJ - 'Moet kunnen'. Een kleine mentaliteitsgeschiedenis van de Nederlander
347973: HERMAN PLEIJ - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven
593910: HERMAN PLEIJ - Komt een vrouwtje bij de drukker. Literatuur en drukpers in de overgang van middeleeuwen naar moderne tijd
733187: H. PLEIJ - Het Nederlandse onbehagen
174533: HERMAN PLEIJ - Meer zuurs dan zoets. Refreinen en rondelen bezorgd door Herman Pleij
712930: H. PLEIJ - Van schelmen en schavuiten. Laatmiddeleeuwse vagebondteksten
1134157: HERMAN PLEIJ - Een Nyeuwe clucht boeck. Een zestiende-eeuwse anekdotenverzameling
339385: HERMAN PLEIJ - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte leven
402178: H. PLEIJ - Sprekend over de Middeleeuwen
400251: HERMAN PLEIJ - Kleuren van de middeleeuwen
115994: HERMAN PLEIJ - De wereld volgens Thomas van der Noot. Boekdrukker en uitgever te Brussel in het eerste kwart van de zestiende eeuw
437911: HERMAN PLEIJ - Moet kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit
154736: A. PLEIJEL, AGNETA PLEIJEL - De chirurgijn van de koningin
1535529: DIETMAR PLEIL - Olympia
437187: H.W. PLEKET - Altijd de beste. Sport in de Griekse oudheid
723863: H. W. PLEKET, H. W. SINGOR, H. S. VERSNEL - Korte maatschappijgeschiedenis van de antieke wereld
748615: PLENCKERS - Hoorn en trompetachtige blaasinstr.
882126: HANS S PLENDEL - Philosophical Problems of Modern Physics. Reprint from 'Synthese' Vol. 50, Nos. 1, 2, and3
898539: CONSTANTINE PLESHAKOV - The Tsar's Last Armada. The Epic Journey to the Battle of Tsushima
399261: KOOS DU PLESSIS - Skink nog 'n uur in my glas. Nagelate verse
971156: PHIL DU PLESSIS - Op koueberg. Vrye verwerkings van 40 verse deur Han-Sjan (Koue Berg)
723466: M. PLESSIX, K. GRAHAME - De Wind in de Wilgen
164230: F. DU PLESSIX DU PLESSIX GRAY, M. VERSLUYS - Het leven van Louise Colet
890196: MARTIN PLESSNER - Der Oikonomikoc des Neupythagoreers 'Bryson' und seine Einfluss auf die islamische Wissenschaft
56967: HEINRICH PLETICHA - Weltgeschichte in Zinn
996671: H. , PLETTENBURG - Licht in huis. Kienspaan - kaars - olielamp
510099: WOUTER PLEVIER - Win tijd door snellezen
993157: J. PLEVIER - Katwijk Aardewerk en Klinkenberg Zeist 1916-1996. Kroniek van een pottenbakkersfaamilie
593172: LEO PLEYSIER - Familie-album
172426: PLEYSIER - Razernij der winderige dagen
136582: L. PLEYSIER - De trousse
1293551: LEO PLEYSIER - Negenenvijftig (rooms & places). Een schrijf-boek
1293553: LEO PLEYSIER - De razernij der winderige dagen
37665: LEO PLEYSIER - Het jaar van het dorp of de razernij der winderige dagen
335766: LEO PLEYSIER - Kop in kas
144563: LEO PLEYSIER - Volgend jaar in Berchem. Roman
320699: LEO PLEYSIER - Wit is altijd schoon
120424: L. PLEYSIER - De dieven zijn al gaan slapen
164787: LEO PLEYSIER - De kast
172454: LEO PLEYSIER - De Gele Rivier is bevrozen
159823: BOB PLEYSIER - Het Klein Kasteeltje. Een kwart eeuw asielopvang
122754: L. PLEYSIER - Zwart van het volk
139558: LEO PLEYSIER - De zoon de maan en de sterren. Verhalen
1298825: CENSE PLEYZIER - Pittoresk Urk
1295700: THEODOR PLIEVIER - Berlijn
345968: THEODOR PLIEVIER - 's Keizers koelies
909740: THEODOR PLIEVIER - Moskou
993843: N.K. DE / PLIGT, J. VAN DER VRIES - Cognitieve sociale psychologie
776162: PLINE L'ANCIEN - Histoire Naturelle. Livre XIII
1501151: PLINIUS SECUNDUS, GAIUS D. JÜNGERE - Pliny the Younger Epistularum Libri Decem
1012522: PLINY, BETTY RADICE - A Self Portret in Letters
167289: F. PLISNIER - Te wapen voor Hitler. Gewapende collaboratie in Franstalig Belgie 1940-1944
118291: EMILE PLISNIER - Wat is homeopathie?. Pleidooi voor een menselijke geneeskunde
1528685: MARIE-FRANÇOISE PLISSART - Mons
390735: M.F. PLISSART, F. DE BOECK - Kinshasa. Tales of the Invisible City
1496423: MARIE-FRANÇOISE PLISSART - A World Without End
115389: P. PLISSON - De Zee
604250: P. PLISSON, Y. MAUFFRET - De zee aan kinderen verteld
59461: HELMUT PLOEBST - No wind no word. Neue Choreographien in der Gesellschaft des Spektakels. 9 Portraits
1035236: IDS VAN DER PLOEG - Kortom de bijbel. De 66 bijbelboeken in klein bestek
628997: J.D. VAN DER PLOEG - Knelpunten in de jeugdzorg. Onderbelichte onderwerpen
856958: F. P. C. S. VAN DER PLOEG - Insulinde. Schatten van den bodem
23999: HIDDE VAN DER PLOEG - Het leed van een afzichtelijk wijf is niet om aan te zien
466287: P. VAN DER PLOEG - Encyclopedisch woordenboek van de psychologie
993215: W.H. VAN DER PLOEG - Stadskanaal in oude ansichten. Dl. 1
454719: J.D. VAN DER PLOEG - Behandeling van gedragsproblemen. Initiatieven en inzichten
518020: FROUKJE VAN DER PLOEG - Zover
385049: P. VAN DER PLOEG - Hans Holbein de Jonge 1497/98-1543. Portretschilder van de Renaissance
760873: FRITS VAN DER PLOEG - Tarot van nu
131111: ELSJE VAN DER PLOEG - Papiervouwen. De geschiedenis van een cultuur
136142: D. T. E. VAN DER PLOEG, STICHTING AVIFAUNA VAN FRIESLAND - Vogels in Friesland. Avifaunistisch overzicht van de op het vasteland van Friesland voorkomende vogelsoorten samengesteld onder redactie van de Stichting Avifauna van Friesland
869575: P. VAN DER PLOEG, C. VERMEEREN, B. BROOS - Princely patrons. The collection of Frederick Henry of Orange and Amelia of Solms in The Hague
139711: W. PLOEG - Je mag het altijd ruilen. Nederlanders door de ogen van buitenlanders
311199: ELS VAN DEN BOSCH-PLOEGH - Alles telt / Leerlingenboek en werkschrift 7b / deel Antwoordenboek. Reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs
149882: MARCEL PLOEM - Zalige liefde. Inwijding in seksuele energie
113968: MARCEL PLOEM - Een weg naar binnen. Gids voor zoekende mensen
997078: PLOETZ - Lexicon der wereldgeschiedenis
814464: JACQUELIENTJE PLOF - Papieren harten. Een zeer onserieuze studie
995905: J.H. PLOKKER - Geschonden Beeld. Beeldende expressie bij schizophrenen
159524: PLOMP - Open inrichting
351799: JOLETTA PLOMP - Loslaten kun je leren. Over relaties en idealen
111704: PLOMP - Lokomotive
727795: R. PLOMP - Spring-driven Dutch pendulum clocks 1657-1710
159397: J. PLOMP - Doen of laten wat je wil. 100 ideeen om prettig in actie te komen
172508: HANS PLOMP - Jaya en het orakel
881716: J. A. B. PLOMP - De theeonderneming. Schets van werk en leven van een theeplanter voor en na de oorlog
703133: HANS PLOMP - Karma sutra. Gedichten
1309586: FILIP PLOMPEN - Het geluid van de stilte
1253960: BASTIAAN PLOMPVERLOREN - Limerick... of limer jij?
403657: PLONGES - Lange weg terug
972158: PLOOF RON PLOOF, RON PLOOF - Read This First
801299: JÜRGEN PLOOG - Strassen des Zufalls. über William S. Burroughs
867075: MARIUS PLOOIJ - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus
112770: FRANS X. PLOOIJ - Oei, ik groei! Werkboek. Ontdek de persoonlijkheid van je baby
995549: JACOB PLOOIJ - De Mysterie-leer van Odo Casel. Een bijdrage tot het oecumenisch gesprek der Kerken
826481: H. PLOSS - Das Weib ind der Natur - und Völkerkunde
930981: PLOTIN - Ennéades. Texte et traduction
930961: PLOTIN - Ennéades IV. Texte
930869: PLOTIN - Ennéades V. Texte et traduction
711645: PLOTINUS, REIN FERWERDA - Over het leven van Plotinus en de indeling van zijn traktaten
981417: PLOTINUS - Over schouwing, en tegen de gnostici
76710: PLOTINUS, STEPHEN MACKENNA - The Enneads. Abridged Edition
837737: HENRY C. PLOTKIN - The Nature of Knowlege. Concerning Adaptations, Instinct and the Evolution of Intelligence
61867: FRÉDÉRIC PLOTON - Sex Coach. Ensemble, réinventez votre sexualité !
376272: FRÉDÉRIC PLOTON - Faire l'amour au Japon
145302: F. PLOTON - Ondeugende en verleidelijke sex toys
468967: PLOUTARCHOS - Beroemde Romeinen. De levens van Camillus Fabius Maximus Cato de Oudere Titus Flamininus Marius Sulla Cicero Pompeius Caesar Cato de Jongere Brutus Marcus Antonius
817149: BART PLOUVIER - De kleuren van de zee. Verhalen
758674: BART PLOUVIER - De reiziger, de veroveraar en de autochtoon. Reisimpressies
120469: BART PLOUVIER - Het gemis
348226: B. PLOUVIER - Weerslag. Een jaarcyclus
133332: B. PLOUVIER - Entre deux mers. Dagboekfragementen,brieven en overpeinzingen
148923: BART PLOUVIER - De gele vlag
113585: BART PLOUVIER (PSEUD. VAN BART VAN SCHAEREN.) - Zaailingen. Gedichten
155587: B. PLOUVIER - Ingesponnen. Genummerd en gesigneerd
159839: BART PLOUVIER - De biechtspiegel
129103: BART PLOUVIER - Omgekeken. Gedichten
131679: B. PLOUVIER - Landverloren. Verhalen over het water
360899: BART PLOUVIER - Het gelag
110518: BART PLOUVIER - Gene zijde
1330350: SHARON A. PLOWMAN - Exercise Physiology for Health, Fitness, and Performance. For Health, Fitness, and Performance
125234: J. PLOWMAN - Beeldhouwtechnieken
27224: NOEL-ANTOINE PLUCHE - Le spectacle de la nature - Tome septième. Ou entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle
890598: BARBARA PLUGGE - Dorus is niet dood. Dit rijk geïllustreerde discoboek is voorzien van een hi-fi stereo grammofoonplaat, die zich achterin bevindt
1016440: R. PLUIJM - Pluijm Op Pad. Een ontdekkingstocht naar eetcultuur in Europa
1522598: J. PLUIS - De Nederlandse tegel = The Dutch tile. Decors en benamingen 1570-1930 = designs and names 1570-1930
1044031: JAN PLUIS - Kinderspelen op tegels. Met medewerking van dr. Minze van den Akker en Ger de Ree
995016: JAN PLUIS - De Nederlandse tegel. Decors en benamingen, 1570-1930
997052: GILLES PLUM - Orsay station
383419: HARMON H. PLUMB - Temperature, Its Measurement and Control in Science and Industry. Volume four part 2: resistance, electronic and magnetic thermometry - controls and calibration - bridges
626277: J. H. (JOHN HAROLD) PLUMB - Royal Heritage. The Story of Britain's Royal Builders and Collectors
993558: JOHN HAROLD PLUMB - England in the eighteenth century. The Pelican history of England 7
605908: SECRETARY PLUS - Het assistantberoep. Verandering is de enige constante
134433: BETA-PLUS - De 100 beste salons en woonkamers
101475: QUINTUS PLUTARCH - Life of Alexander the Great
1531225: PLUTARCH, - Moralia - Concerning the Face Which Appearsin the Orb of the Moon L406 V12 (Trans Cherniss) (Greek)
365372: PLUTARCH. - FALL OF THE ROMAN EMPIRE.
994919: PLUTARCH - The Fall of the Roman Republic
895382: PLUTARCH - Vies parallèles
718327: PLUTARCH, JAN SMITS - Plutarchus' Leven van Lysander
872226: PLUTARCH - The Makers of Rome. Nine Lives
437197: PLUTARCHUS - Huwelijk en liefde
118900: PLUTARCHUS - Demetrius Antonius. Vertaling Prof Dr G.J. de Vries
900099: PLUTARCHUS - Plutarch's Lives of Themistocles, Pericles, Aristides, Alcibiades and Coriolanus, Demosthenes and Cicero, Caesar and Antony
1004021: PLUTARCHUS, MYRTO GONDICAS - L'intelligence des animaux. Suivi de Gryllos
43866: PLUTARCHUS, S.L. RADT - Een jongeling verovert de wereld. (Alexander de Grote)
770872: PLUTARCHUS, ALEXIS PIERRON, JEAN SIRINELLI - Vies parallèles
783105: PLUTARCHUS - Vita Ciceronis
806340: PLUTARCHUS, F.J.A.M. MEIJER - Onrust in Rome. Plutarchus' verhaal over Gaius Gracchus
1274346: PLUTARCHUS, C.M. STIBBE - De wetgever van Sparta. De priesterkoning van Rome (Lykoergos en Numa Pompilius)
42984: PLUTARCHUS, W.P. THEUNISSEN - Plutarchus. Een bloemlezing uit zijn geschriften
370870: PLUTARCHUS, C.M. STIBBE - Grondvesters van Athene en Rome
14544: PLUTARQUE, RICARD - Les vies des hommes illustres
765746: PLUTARQUE - Caton, Cicéron, Antoine, destins de crise. Introduction, carte, préfaces et notes par David Haziot
958993: J. PLUVIER - Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden
1179965: J. M. PLUVIER - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942
712358: JAN PLUVIER - Zuidoost-Azië. Een eeuw van onvervulde verwachtingen
1299115: W. VAN DER PLUYM - Het Nederlandsche Binnenhuis 1750 - 1800. Heemschutserie, deel 71
1294232: W. VAN DER PLUYM - Het Nederlandsche Binnenhuis 1450-1650
25134: LUDO PLUYM - Van Asberghof tot Zandvoorthoeve. Hoevenamen in de Zuiderkempen
1294233: W. VAN DER PLUYM - Het Nederlandsche Binnenhuis 1650 - 1750. Heemschutserie, deel 46
19092: LUDO PLUYM - Van d'Akkere tot Zandberghoeve. Hoevenamen in de Kempen
139285: W. PLUYM, J. PLUYM - Goud op drift. De nazi-roof van 198 ton Belgisch goud
335500: PMMK - Van Ensor tot Delvaux
989122: PMMK, MUSEUM VOOR MODERNE KUNST OOSTENDE - José Vermeersch 1922- 1997. Retrospectieve
100732: IVAN PNG - Managerial Economics
513051: PO BRONSON, MERRYMAN, ASHLEY MERRYMAN - Goed, beter, best. De psychologie van competitie en gedrevenheid
150241: PO BRONSON, SOPHIE BRINKMAN - De poenjagers
137398: ROBERT POBI - Doodshoofd
1294743: EMANUEL POCHE - Porseleinmerken
628312: CHRISTIAN POCHÉ - Musiques du monde arabe. écoute et découverte
941900: THOMAS POCHERT - Het complete doe-het-zelf handboek.
488861: ANNA POCHMARA - The Making of the New Negro. Black authorship, masculinity and sexuality in the Harlem renaissance
72034: TOM POCOCK - Breaking the chains. The Royal Navy's war on white slavery
372173: J. POCOCK - Model Engine-Making. In Theory and Practice
99212: TOM POCOCK - Remember Nelson. The Life of Sir William Hoste
713898: TOM POCOCK - Captain Marryat. Seaman, Writer and Adventurer
699812: TOM POCOCK - 1945. The dawn came up like thunder
1527091: ROWLAND F. POCOCK - German Guided Missiles of the Second World War. [Illustr.]
745356: TOM POCOCK - Horatio Nelson
909119: DENIS PODALYDÈS - Voix off
346601: MARTINE PODESTO - Ultimate Medical Encyclopedia. Understanding, Preventing, and Treating Medical Conditions
28234: DIRK PODEVIJN - Charles Vuylsteke, Sr. en Jr., fine fleur van de belgische sierteelt (1867-1937)
71542: A J PODLECKI - Political Background to Aeschylean Tragedy
722354: DR. N. PODOOR - Gids voor het farmaceutische museum en de tuin met geneeskrachtige planten. Van de Abdij van Orval
596885: MARK H. PODWAL - A book of Hebrew letters
166140: E.A. POE - Reisverhaal van Arthur Gordon Pym
1336501: EDGAR ALLAN POE - Cuentos
966811: EDGAR ALLEN POE - El escarabajo de oro / The Gold Bug [Catalaans/Engels]. Libro bilingüe Ingles Castellano
1084788: EDGAR ALLAN POE - Novellen des Todes
156023: E.A. POE - Edgar Allan Poe Omnibus
161862: POE'I - De laatste keizer van China. Zijn eigen verhaal
1301776: EDGAR ALLAN POE - The Raven and Other Poems
993893: EDGAR ALLAN POE - De goudkever
46430: EDGAR ALLEN POE - Lenore
1008429: EDGAR ALLAN POE - Fantastische vertellingen
745630: EDGAR ALLAN POE - de put en de slinger
1296604: A.J. VAN DER POEL, BERT SCHUT, STICHTING POPULIER - Populieren in bos, stad en landschap
1527055: KOEMAN POEL - Bourtange schans in het veen
11580: G. VAN DER POEL - Politiemuseum Oudaan
718522: MARC VAN DER POEL - De declamatio bij de humanisten
159957: H. VAN DER POEL - Tijd voor vrijheid. Inleiding tot de studie van de vrijetijd
628424: H. VAN DE POEL - Sint-Katelijne-Waver in oude prentkaarten. Door H. van de Poel
1316047: J.M.G. VAN DER POEL - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken
1237892: D.E. VAN DER POEL - Het Antwerps liedboek 2 dln
164097: L.VAN POELGEEST - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945 - 1975
1294969: M. A. P. C. POELHEKKE - Kultuur en leven
903486: M.A.P.C. POELHEKKE, PROF. DR. C.G.N. DE VOOYS - Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis.
903585: M.A.P.C. POELHEKKE, PROF. DR. C.G.N. VOOYS - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis
1004952: G.M. POELL, J.J.F. JANSEN - Beschrijving van het Hertogdom Limburg
952510: ROGER POELMAN - Sint-Amandsberg in oude foto's
593103: MARIEKE POELMANN - Alles om jullie heen is er nog. Het verhaal van een nabestaande
167814: STEVEN POELMANS - Kwalitijd. Zo kom je tot een beter evenwicht tussen werk en prive
133330: BERT POELS - Vriend en vijand. Memoires
174753: JACK POELS - Alles wat ik schreef. Liedteksten van Rowwen Heze
135136: EWOUD POERINK - Peuterindustrie. Wat er mis is met de kinderopvang in Nederland
160441: R.J.C. POERSTAMPER, A. VAN / VELTMAN, A.C. MOURIK-VAN HERK - Benchmarking in de zorgsector. Op weg naar een excellente organisatie
37251: JESSIE POESCH - The Art of the Old South. Painting, Sculpture, Architecture & the Products of Craftsmen 1560-1860
127731: A.S. POESJKIN - Jewgeni Onegin
843989: A.S. POESJKIN - De Kapiteins dochter. Uit het Russisch vertaald door Wils Huisman
383790: ALEXANDER POESJKIN - De bruidegom. Acht sprookjes
1259344: POESJKIN - Schoppenvrouw
816145: ALEKSANDR POESJKIN - Gelijk geluk. Pushkin revisited
806093: ALEKSANDR SERGEJEVITSJ POESJKIN - Het pistoolschot
806653: ALEXANDER POESJKIN - enkele gedichten
137449: A. POESJKIN - Aleksandr S. Poesjkin. De mooiste gedichten van Aleksandr S. Poesjkin
14456: KARLA O. POEWE - Matrilineal ideology. Male-female dynamics in Luapula, Zambia
995103: H. POEZE - De biografie in Nederland en Belgie 1988-1990. Overzicht en bibliografie
404681: HARRY ALBERT POEZE - Tan Malaka. Strijder voor Indonesië's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945
993577: H. POEZE - De biografie in Nederland en Vlaanderen / 1993-1994
384513: EDWARD POFFE - Plezante mannen in een plezante stad. Antwerpen tusschen 1830 & '80
947747: EDWARD POFFÉ - Antwerpen in de XVIIIde Eeuw, voor den inval der Franschen. Godsdienst, Zeden, Gebruiken, Vermaken, Kostwinning, Handel, Nijverheid, Onderwijs, Geneeskunde. Gerecht
112825: MARKO POGACNIK - Evangelie van het hart. Veranderingsprocessen in mens en aarde
1533506: POGUE, DAVID - Classical Music For Dummies
312466: P. POHL - Jan mijn vriend
1536403: P. POHL - Jan, mijn vriend
927279: FREDERIK POHL - Jem
694079: FREDERIK POHL - Beyond the Blue Event Horizon
958957: POHL, KORNBLUTH - Wolfsklauw
1295820: ERNST POHL - Mijn bijenvolk. Een bijenboekje voor iedereen
67522: ROSLYN POIGNANT - Oceanic mythology. The myths of Polynesia, Micronesia, Melanesia, Australia
1264245: L. POIGNIE - Markant Nederlands / 1ste graad / deel Vademecum
34347: RAYMOND POINCARÉ - Au service de la France.. Neuf années de souvenirs.
22041: RAYMOND POINCARÉ (PRÉSIDENT FRANCE) - L'Europe sous les armes 1913
43325: L. POINSSOT, J. REVAULT - Tapis Tunisiens. Tissus ras décorés de Kairouan, de Sahel et du Sud Tunisien
16544: LE POINT, REVUE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE - Imprimeries clandestines
346734: F. POINTL - Vijf laatste verhalen. Druk 1
733306: FRANS POINTL - Ik raak aan je
839055: F. POINTL - Poelie de Verschrikkelijke. Kattenverhalen
378880: FRANS POINTL - De hospita's
145897: FRANS POINTL - Rijke mensen hebben moeilijke maten. Verhalen
172955: FRANS POINTL - De Aanraking. Verhalen
125255: FRANS POINTL - De kip die over de soep vloog. Verhalen
17032: JEAN (ED.) POIRIER - Ethnologie régionale. 1. Afrique - Océanie. Ecyclopédie de la Pléiade
41066: FRANÇOIS POIRIER - Londres 1939-1945. Riches et pauvres dans la même élan patriotique : derrière la légende-
375667: A. POIRTERS - Het masker van de wereld. Waer door verbeéld word alle haere ydelheyd, Tijd - verlies, Perykel der wereld - gevallen, Verwaende hooveêrdigheyd, Wellusten volLeetween en ontdekt bedrog.
35982: PATER ADRIANUS POIRTERS - Het Heilig hof van Keizer Theodosius
46918: PATER ADRIANUS POIRTERS - Het heilig hof van Keizer Theodosius, versierd met Zinnebeelden, Rymdichten en Zedeleeringen
26557: PATER ADRIANUS POIRTERS - Het duifken in de steenrots, dat is, eene medelydende ziel op de bittere Passie van onzen Heere Jesus Christus mediteerende
32865: PATER ADRIANUS POIRTERS - Het masker van de wereld afgetrokken
979122: GEORGES POISSON - Album Saint-Simon
62050: JEAN-LOUIS POITEVIN - La cuisson de l'homme. Essai sur l'oeuvre de Robert Musil
160899: ANTON POITIER - Leer eenvoudige sommen maken
755873: SIDNEY POITIER - The measure of a man. A Spiritual Autobiography
26546: EUGÈNE POITOU - Voyage en Espagne
1531895: POKORNY - Bomen in europa
844356: J. POKORNY, A.A. KRUIJNE, J. KAPLICKÁ - Struiken in het wild en in cultuur
1179803: POL CRAEYNEST, MIET CRAEYNEST, STIJN MEULEMAN - Algemene psychologie. Een inleiding
1017133: M. VAN DER POL - Cartoon Diaree. Bevat precies 365 afleveringen lopende van 22/07/05 tot en met 15-01-07 oog en blik
112942: B. VAN DE POL - Lieve Erasmus, verkeren met een denker. Druk 1
42059: POL DE MONT, JEF VAN DE VENNE - Vijftigste verjaring der Akademie van Oudheidkunde van België. Feestalbum van "Antwerpens Landjuweel" 14, 16 en 21 Augustus 1892
361176: BARBER VAN DE POL - Er was wat met Meneer Maker & Mevrouw Maker
155357: BARBER VAN DE POL - Zingen is geluk
322637: BARBER VAN DE POL - Kriblijn
136029: A. VAN DER POL - Eetlust. In gesprek met 's werelds topkoks
982590: POL BRACKE, TOM VAN WASSENHOVE - Impactgedreven ondernemen. Aan de slag met sociale businessmodellen
408203: MICHIEL VAN DE POL - Scherpschutters
140947: POL CRAEYNEST, MARNIX COKELAERE - Onze genen. Handboek menselijke erfelijkheid
1293094: POL (DE LIMBOURG), JEAN COLOMBE, JEAN DE FRANCE BERRY (DUC DE) - The Tres riches heures of Jean, Duke of Berry, Musee Conde, Chantilly. Braziller
774621: B. VAN DE POL - Alles in de wind
481659: JOAN DERK VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL - Aan het volk van Nederland. Het democratisch manifest van Joan Derk van der Capellen tot den Pol 1781
484661: BAUKE VAN DER POL - De VOC in India. Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, Malabar, Coromandel en Bengalen
844606: POL VAN DER DRIESSCHE, RIK VERLINDE - Volk, word staat:. Zestig keer op Bedevaart naar de IJzer.
435690: ARANKA VAN DER POL - Een idioot groene roadtrip. Langs inspirerende adresjes in Europa
799356: POL - Romanbeschouwing in voorredes
34196: POL DE MONT, VAN DE VENNE - Vijftigste verjaring der Akademie van oudheidkundige van Belgiê. Feestalbum van "Antwerpens Landjuweel" 14,16 en 21 Augustus 1892
407344: ARNAUTS POL - Tochten van Hoop
843954: POL HOSTE, H.C. (ED.) TEN BERGE - Raster 5/78. Tijdschrift in boekvorm
446433: RONALD VAN DER POL - De witte generaal
43211: POL BURY, FRANCIS DE LULLE, EUGÈNE IONESCO, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CARACAS, FREDERICK S. WIGHT ART GALLERY, BELGIUM. ADMINISTRATION DES RELATIONS CULTURELLES INTERNATIONALES. SERVICE DIFFUSION DES ARTS - Pol Bury. Exposition Museo de arte contemporaneo, Caracas... et al. : Cette exposition est organisée
627905: MARIEKE VAN DER POL - Bruidsvlucht
133255: MARIEKE VAN DER POL - Voetlicht
316879: J.J.J. POL, AMP, R. VAN DEN / HULZEN, J.E. VAN BELT - Stoomcursus woordenschat
21061: POL MARA, MARCEL VAN JOLE, JEAN DYPRÉAU, REMI DE CNODDER - Pol Mara
745887: PIERRE VAN DER POL - Breda's oudste foto's. Stadsgezichten en portretten van 19e eeuwse fotografen
705710: ALEXANDER POLA - 'De taal der dingen'. Verzamelde werken
1530373: POLACEK, KAREL - We Were a Handful
1190297: J. POLAIN - Miroirs d'Aasie / Asian mirrors
1293697: LEO POLAK - Kennisleer contra materie-realisme. Bijdrage tot "Kritiek" en Kant-begrip
19828: SPAANSTRA - POLAK - het Symbolisme
716080: BETTINA POLAK - Het Fin-de-Siècle in de Nederlandse schilderkunst. De symbolistische beweging 1890-1900
993342: CHAJA POLAK - Zomersonate
162277: C. POLAK - Verslag van een onaanvaarde dood
880239: DIRK POLAK - Mecano. Een muzikaal egodocument
384256: B. SPAANSTRA-POLAK - Het Symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900
712307: D. POLAK - Kunstweek Boek / 2006 / 2007
154151: C. POLAK - Salka
384774: NICO POLAK - Geïllustreerd Politie Nieuws. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1873-1883
174208: JOHAN POLAK - Bloei der decadence
119709: FRED POLAK - Vermetelste uitdaging. Leeft de Nieuwe Hemel in harmonie met God?
818745: CHAJA POLAK - De tijd van het zwijgen
825665: B. J. POLAK, DIRK BAARTSE, HEMME BATTJES - Willem Frederik Hermans kalender
711172: SERGIO POLANO - Hendrik Petrus Berlage, het complete werk
1505644: SERGIO POLANO - Hendrik Petrus Berlage. Complete Works
172913: STEVEN POLANSKY - Het Bradburyrapport
901278: DANIEL POLANSKY - The straight razor cure
163977: JOSEPH POLANSKY - Jouw persoonlijke horoscoop voor. Vooruitzichten van maand tot maand voor elk teken van de dierenriem
762584: JANET L.. POLASKY - Émile Vandervelde, le patron
47613: PH POLDERMAN, TIME. REDAKTIE - Martin Luther King - 'Eindelijk vrij'
21684: HEEMKUNDIGE KRING VAN DE ANTWERPSE POLDERS - Rusthuis Aalmoezenier Cuypers te Stabroek (1908 -1983)
899692: DAVID POLE - The Later Philosophy of Wittgenstein
126172: POLESE - Opstand in peking
756822: SYBREN POLET - De koning komt voorbij. Drama in drie stadia
453794: S. POLET - 1
603764: SYBREN POLET (PSEUD.) - Geboorte-stad. Lady Godiva Op Scooter
113347: POLET - Illusie en illuminatie
121233: POLET - Modelspoorwegbouw / 2
805321: POLET - Modelspoorwegbouw / 1
756796: SYBREN POLET - De andere stad. Een labyrint : roman
149334: SYBREN POLET - Virtualia. Teletonen. Even- en nevenbeelden: gedichten
738221: POLET - Geboorte van een geest
738272: SYBREN POLET - In de arena. Verhalen
756502: S. POLET - Het gepijnigde haar. Verhalen
453837: S. POLET - 3
453836: S. POLET - 2
756380: SYBREN POLET - De poppen van het Abbekerker wijf. Nieuwe emblemen
1216431: S. POLET - De cirkelbewoners. Een model
957101: SYBREN POLET - Organon
836943: SYBREN POLET - Konkrete poëzie
1216832: SYBREN POLET - Verboden tijd. Een tijdfabel
729417: SYBREN POLET - Door mij spreken verboden stemmen. Bloemlezing uit de moderne buitenlandse poëzie, 1900-1950
503142: S. POLET - De hoge hoed der historie. Een geschiedboek
380893: OLIVIER POLET - Albert II. Een intiem portret
1115400: POLET - Illusie en illuminatie
462999: S. POLET - Breekwater. Een exempel
756310: SYBREN POLET - Het oog boven de horizon. Taalfiguren 3
780359: SYBREN POLET - De steen
738440: SYBREN POLET - breekwater
953091: SYBREN POLET - Kikker en nachtegaal, Buitenlandse poëzie over Nederland en Nederlanders van de 17. eeuw tot heden
956453: SYBREN POLET (PSEUD.) - Demiurgasmen. (Gedichten.).
972164: A. POLFLIET - Fietsen nabij italiaanse meren
399844: T. POLFLIET - Kleine Zebra
918104: KEVIN POLFLIET - Monster van ijzer en staal. 50 jaar de brug van Willebroek
112639: T. POLHEMUS - Hot bodies, cool styles
984769: TED POLHEMUS - Style surfing. What to wear in the 3rd millennium
768833: T. POLHEMUS - Diesel: for successful living
57925: D.D. POLI, M. E. (FOTOGRAAF). SMITH - Decoratieve kunsten in Venetië
122502: LÉON POLIAKOV - De Arische mythe
330127: LEON POLIAKOV - The History of Anti-Semitism. From the Time of Christ to the Court Jews
1468959: LÉON POLIAKOV - L'Europe suicidaire
1468692: LÉON POLIAKOV - La causalité diabolique: Du joug mongol à la victoire de Lénine, 1250-1920
1468697: LÉON POLIAKOV - The History of Anti-Semitism: From Voltaire to Wagner
1468806: LÉON POLIAKOV - Histoire de l'antisémitisme: De Mahomet aux Marranes
895392: POLIBIO - The Histories
910698: ROBERT POLIDORI - Robert Polidori's Metropolis
1299778: R. POLIDORI - Chateaux of the Loire Valley
157354: POLINA DASJKOVA, ARJEN UYTERLINDE - De zachte tred van de waanzin
117440: HAROLD POLIS - Dat spreekt boekdelen. 10 jaar Vlaams Fonds voor de Letteren
140427: B. POLIS - Alleen een moeder kan van zo'n jongen houden. Hoe ik leerde leven met ADHD
902896: A. POLITKOVSKAJA - Poetins Rusland
461218: A. POLITKOVSKAJA - Poetins Rusland
87140: ANNA POLITKOVSKAYA - Putin's Russia
171419: JESSICA POLKA - 75 schelpen vissen en andere zeedieren om te haken en te breien
366115: JESSICA POLKA - 75 Shells, Corals & Sea Creatures to Knit and Crochet
908070: SIGMAR POLKE - Sigmar Polke: Transit
1294056: POLL - Op het eiland van nu
1294057: K. L. POLL - Het masker van de redelijkheid. Politieke essays
726287: K.L. POLL - Anna. Een tragisch gedicht in drie bedrijven
726880: K. L. POLL - In huis. Door K. L. Poll
1526556: H. VAN POLL, B. STEINKAMP - Vervlogen stoom. De Nederlandse Spoorwegen in de periode 1921-1940
843094: ROELAND M. VAN POLL - Financieel woordenboek. 4500 verklaringen van financiele en economische begrippen
1347607: K. L. POLL - Een dienstreis voor burgers
862721: K. L. POLL - Het meer van de ondank. Een tijdgedicht

Next 1000 books from De Slegte Antwerpen / Gent / Leuven / Mechelen / Hasselt / Aalst

12/15