Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000 Antwerpen, België. Tel.: 0032.32379466            Email: erik.tonen@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9757: DE GEEST, JOOST. - SLABBINCK.
5026: DE GEEST DIRK & VAN GORP HENDRIK (RED.). - EXTRA MUROS, LANGS DE WEGEN.
24679: DE GEEST, JOOST E.A. - LAKKEN LAQUES.
50493: GEEST, WIBRANDUS DE, HET KABINET DER STATUEN - kabinet der statuen, ons vand' aaloudheid nagelaten, welkers makers, navolgers, geboorten, de plaatzen waar zystaan, vertoond worden, ... waar by gevoegt is een naauwkeurige Leidtsman in Romen, met een generale afbeelding door Bisschop getekent.
10461: DE GEEST, J./ HERNANDEZ FERRERO, J./ HERRERO CARRETERO, C. & GODOY, J.A. - KEIZER KAREL. WANDTAPIJTEN EN WAPENUITRUSTINGEN UIT DE SPAANSE KONINKLIJKE VERZAMELINGEN.
10675: DE GEEST, JOOST. - GASTON RELENS.
50945: GEEST JOOST DE - Rodolphe De Saegher 1871 - 1941 monografie.
26234: DE GEEST, DIRK EN VAN GORP, HENDRIK. - Extra muros, langs de wegen. Opstellen voor Marcel Janssens ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse en Europese letterkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven.
15497: DE GEEST, JOOST; SOMERS, MARC E.A. - GUSTAVE VAN DE WOESTYNE 1881 - 1947.
14209: GEEST, DE, JOOST. - Jozef De Coene: de kunstenaar / Jozef De Coene: l'artiste.
11932: DE GEEST, JOOST/ DHONDT, CHRIS. - WAR VAN OVERSTRAETEN. 1891 - 1981. EEN MEESTER VAN HET ANIMISME.
32872: VAN GEET, WILLY, LT. KOLONEL. - DE BURGERWACHT VAN ANTWERPEN. O ZALIGER GEDACHTENIS.
33729: VAN GEET, WILLY, LT. KOLONEL. - DE DOKSTAKING 1973. DAGBOEK VAN EEN SOCIAAL KONFLIKT IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN GEN GENT.
21204: GEFEN, GÉRARD; - DE GENOEGENS VAN DE TUIN,
25082: GEFFROY, GUSTAVE; - CONSTANTIN GUYS. L'HISTORIEN DU SECOND EMPIRE,
40287: P. GÉHIN, M. CACOUROS, C. FÖRSTEL, M.-O. GERMAIN, P. HOFFMANN, C. JOUANNO, B. MONDRAIN; - manuscrits grecs datés des XIIIe et XIVe siècles conservés dans les bibliothèques publiques de France Tome II. Première moitié du XIVe siècle,
8332: GEHRIG, ULRICH/ NIEMEYER, GEORG. - DIE PHÖNIZIER IM ZEITALTER HOMERS.
18738: GEHRIG, ULRICH UND NIEMEYER, HANS GEORG; - DIE PHONIZIER IM ZEITALTER HOMER,
39607: GEHRING, HEIDE; - SCHILDEREN EN BEDRUKKEN VAN STOFFEN,
27714: GEHRLEIN, JOHANNA; - ROSEN-BESTECKE,
50732: GEIRLANDT. - VIC GENTILS, expo 1985 Veranneman.
11364: GEIRLANDT, K.J./ DRIES, J. - JAN DRIES, monografie
50556: GEIRLANDT, K.J. E.A.; MEURIS / TEGENBOSCH. - Roger Wittevrongel, aquarellen / aquarelles
19780: GEIRLANDT, K.J.; FONCE, JAN EN GENTILS, ANNIE; - VIC GENTILS,
8377: GEIRLANDT, KAREL J. - 40 JAAR JONGE BELGISCHE SCHILDERKUNST: EEN ACTUELE VISIE OP EEN HISTORISCHE KEUZE 1950 - 90. 40 ans de jeune peinture Belge 1950-90
3010: GEIRLANDT, KAREL; HOET, JAN; LEGRAND, FRANCINE-CLAIRE; BOREL, FRANCE; KNOPS-MORTIER, FRANÇOISE; - ANTOINE MORTIER.
2564: GEIRLANDT K.J., MERTENS, DYPRÉAU, VAN MULDERS. - ART EN BELGIQUE DEPUIS 45.
15068: GEIRLANDT, K. ET BEX, F.; - art en Belgique 1945-2000,
12018: GEIRLANDT, K.J./ MERTENS, PH./ DYPRÉAU, J./ VAN MULDERS, W. - KUNST IN BELGIË NA 45.
18591: GEIRLANDT. - JEAN BRUSSELMANS.
24166: GELANT, GERMANO; - FRANK O. GEHRY. SINCE 1997,
8164: GELAUDE, MARINA. - ELEMENTEN VAN SEKSUELE ETHIEK.
30226: GELBER, MICHA; - BERGEN-BELSEN EN DAARNA,
51428: VAN GELDER, WIM. - badhuis, maison des baines, ** gesigneerd en met opdracht van de schrijver
51429: VAN GELDER, WIM; - roemrijke vloot van Lier; onze bootvissers, ** gesigneerd en met opdracht van de schrijver
46001: GELDER, DR. J.G. VAN, - Aardappeleters van Vincent van Gogh.
51427: VAN GELDER, WIM. - groot volk van Lier... onze reuzen. ** gesigneerd en met opdracht van de schrijver
18176: VAN GELDER, ENNO; - DE NEDERLANDSE STATEN EN HET ENGELS PARLEMENT IN VERZET TEGEN VORSTENMACHT EN GEVESTIGDE KERK,
33145: VAN GELDER, WIM. - LIER. TUSSEN GROOTSTAD EN PALING IN "T GROEN.
13778: GELDHOF, JOZEF. - NOG MEER HUMOR IN DE KERK.
11900: GELDHOF, JOZEF. - RENATUS DEVOS.
30227: GELDOLF, WIM; - EEN STUK OUDE POLITIEKE CULTUUR ACHTERAF BEKEKEN,
22240: GELDOLF, WIM ( INL. ). - ASPECTEN VAN DE JAREN TWINTIG.
37368: M.-P. GELIN; - Lumen ad revelationem gentium". Iconographie et liturgie à Christ Church, Canterbury, 1175-1220,
38476: J. GELINEAU, P. ROBERT, J. THUNUS, H. DELHOUGNE; - Missel noté de l'Assemblée,
12828: GELLERTS, C.F. - GEESTELIJKE GEZANGEN EN LIEDEREN.
51374: H. VAN GELUWE / JAN BRAL E.A. - Mongo cultuur. Bewoners van het evenaar.
23362: GEMEENTEBESTUUR VAN BRASSCHAAT/BREESGATA BRASSCHAATSE HEEMKUNDIGE KRING - BRASSCHAAT VAN HEIDEGROND TOT PARKGEMEENTE. 2) BRASSCHAAT GEMEENTE DER PARKEN. 3) 1977-1987 JUBILEUMBOEK. 4) HEEMKUNDIGE KRING BRASSCHAAT 1977-80. 5) HEEMKUNDIGE KRING BRASSCHAAT 1981-1982. 6) HEEMKUNDIGE KRING BRASSCHAAT 1983-1985. 7) DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 4 TRIM 1986, 4 TRIM 1987, 4 TRIM 1988, 4 TRIM 1989, 4 TRIM 1990, 4 TRIM 1991, 4 TRIM 1992, 4 TRIM 1993, 4 TRIM 1994, 4 TRIM 1995, 4 TRIM 1996, 4 TRIM 1997, 4 TRIM 1998, 2X1E TRIM 1999, 2E+3E+4E TRIM 2001, 1E+2E+4E TRIM 2002, 1E+2E+3E TRIM 2003, 1E TRIM 2004, 2E TRIM 2005, 2E+3E TRIM 2006, 1E+3E TRIM 2007.
49574: GEMEENTELIJK FEESTCOMITÉ VAN EKSAARDE-CENTRUM. - Eksaarde in oude prentkaarten.
43309: GEMIN, MASSIMO. - Van Gogh.
14579: GEMIN, MASSIMO. - VAN GOGH,
43900: GEMMA BLACKSHAW; WITH A FOREWORD BY EDMUND DE WAAL AND CONTRIBUTIONS BY TAG GRONBERG, JULIE JOHNSON, DORIS LEHMANN, ELANA SHAPIRA, SABINE WIEBER, AND MARY COSTELLO - Facing the Modern, The Portrait in Vienna 1900.
4283: GEMPERLE, J. C. - BELGISCHE UND SCHWEIZERISCHE STADTEVERFASSUNGESCHICHTE IM MITTELALTER.
22391: GENAILLE, ROBERT. - LA PEINTURE EN BELGIQUE DE RUBENS AUX SURREALISTES.
30864: GENARD, P.; - Wapenboek der Antwerpsche gemeenteinstellingen sedert de vroegste tijden tot op onze dagen / Armorial des institutions communales d'Anvers depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours
42191: GÉNARD, P.; - boekdrukkunst in Antwerpen. Verslag eener conferentie,
22296: GENARD, P.; - O.-L.-V. OP 'T STAEKSKEN TE ANTWERPEN ( 1424-1481 ),
19549: GENARD, P.; - WAPENBOEK DER ANTWERPSCHE GEMEENTEINSTELLINGEN SEDERT DE VROEGSTE TIJDEN TOT OP ONZE DAGEN/ ARMORIAL DES INSTITUTIONS COMMUNALES D'ANVERS DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES JUSQU'A NOS JOURS,
22215: GENARD, P.; - LEVENSSCHETS VAN DEN ZEER EERW. HEER PEETER-JOZEF VISSCHERS,
34882: GENARD, P. (ARCHIVARIS). - ANTWERPSCH ARCHIEVENBLAD. / BULLETIN DES ARCHIVES D'ANVERS. nr 11
34881: GENARD, P. (ARCHIVARIS). - ANTWERPSCH ARCHIEVENBLAD. / BULLETIN DES ARCHIVES D'ANVERS. nr 21
34883: GENARD, P. (ARCHIVARIS). - ANTWERPSCH ARCHIEVENBLAD. / BULLETIN DES ARCHIVES D'ANVERS. nr 30
42203: GÉNARD, P.; - sceau de la léproserie d'Anvers,
26405: GENARD, P. (ARCHIVARIS). - ANTWERPSCH ARCHIEVENBLAD. EERSTE DEEL. / BULLETIN DES ARCHIVES D'ANVERS. TOME PREMIER.
34880: GENARD, P. (ARCHIVARIS). - ANTWERPSCH ARCHIEVENBLAD. / BULLETIN DES ARCHIVES D'ANVERS. nr 12
34879: GENARD, P. (ARCHIVARIS). - ANTWERPSCH ARCHIEVENBLAD. / BULLETIN DES ARCHIVES D'ANVERS. nr 14
20832: GENARD, P.; - DE HERSTELLING VAN DE BUITENPORTALEN DER HOOFDKERK VAN ANTWERPEN,
22083: GENARD, P.; - AANTEEKENING OVER DE VERVOLGINGEN INGESTELD TER GELEGENHEID VAN HET BESLAG GELEGD OP EEN HANDSCHRIFT GETITELD " LES MOYENS DE REMEDIER A ANVERS ( 1566 ) ",
20789: GENARD, P.; - LEVENSSCHETS VAN DEN ANTWERPSCHEN BEELDHOUWER BARTHOLOMEUS VAN RAEPHORST,
27454: GENARD, P. - NOTICE SUR L'ANCIEN HOTEL DE LA MONNAIE A ANVERS.
4397: VAN GENDEREN STORT, R. - 81 SPROKKELINGEN.
50649: N/A. GENEESHEREN COMMISSIE . - Belgische Pharmacopee 4de uitgave 1930
34818: DE GENERET, M.C. (AVANT-PROPOS). - CENTENAIRE DE LA SOCIETE D'ARCHEOLOGIE, D'HISTOIRE & DE FOLKLORE DE NIVELLES ET DU BRABANT WALLON. ACTES DU COLLOQUE 26 ET 27 MARS 1977.
2102: GENICOT, D'HAENENS. - ARCHÉOLOGIE DU VILLAGE MÉDIÉVAL.
1030: GÉNICOT, EDUARDUS. - INSTITUTIONES THEOLOGIAE MORALIS ( 2 volumes).
2502: GENICOT. - Table des fascicules/ table of fascicles/ register des faszikel 1-50.
44898: L. GENICOT - généalogies
44885: L. GENICOT - actes publics
44912: L. GENICOT - architecture Considérations générales.
36086: S. GENNARO, F.. GLORIE (EDS.); - Corpus Christianorum. Asterius Ansedunensis, Dionisius Exiguus, Trifolius Presbyter Liber ad Renatum monachum.; Praefationes latinae genuinae.; Exempla sanctorum patrum.; Epistula ad beatum Faustum senatorem contra Ioannem Scytham monachum.; Confessio sive formula libelli fidei,
36092: S. GENNARO, F.. GLORIE (EDS.); - Corpus Christianorum. Asterius Ansedunensis, Dionisius Exiguus, Trifolius Presbyter Liber ad Renatum monachum.; Praefationes latinae genuinae.; Exempla sanctorum patrum.; Epistula ad beatum Faustum senatorem contra Ioannem Scytham monachum.; Confessio sive formula libelli fidei,
4423: REDACTIE GENOOTSCHAP VOOR ANTWERPSE GESCHIEDENIS. - ANTWERPEN IN DE XVI DE EEUW.
20300: GENS, EUGÈNE. - HISTOIRE DE LA VILLE D'ANVERS.
4588: GENT, VAN, B. - ANDRAGOLOGIE EN VOORLICHTING.
13686: VAN GENT, LODE. - BELGISCH CONGO.
13688: VAN GENT, LODE.( TYTGAT , OSCAR PSD,) - GUIDO GEZELLE.
24900: GENTILI, AUGUSTO; ROMANELLI, GIANDOMENICO; RYLANDS, PHILIP AND NEPI SCIRE, GIOVANNA; - PAINTINGS IN VENICE,
40149: GENTILS, ANNIE EN PEERS, STAN; - Montevideo diagonale,
20068: GENTILS, ANNY ( EINDRED. ); - JAN VAERTEN 70 RETROSPECTIEVE,
7963: GENTILS VIC - LYDIA SCHOONBAERT / - JAN FONCÉ - VIC GENTILS. Overzichtstentoonstelling 1941-1990.
48992: GENTLE, RUPERT; FEILD, RACHAEL; GENTLE, BELINDA. - Domestic metalwork 1640-1820.
33648: W. F. GENTRUP (ED.); - Reinventing the Middle Ages and the Renaissance. Constructions of the Medieval and Early Modern Periods,
39573: GEOFFREY OF VINSAUF; - Poetria nova, Revised edition,
42546: GEOFFROY - SCHNEITER, BÉRÉNICE; - Bijoux d'Asie. Bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, ceintures, parures de tête ethniques,
51254: GEORG BASELITZ. - Baselitz, Expo: 21/01/2018 - 29/04/2018, Fondation Beyeler, Riehen/Basel
41641: GEORGE GARNIR. - commandant Gardedieu. Moeurs montoises d'avant-guerre.
43420: GEORGE CHEMECHE, WITH ESSAYS BY VAGNER GONÇALVES DA SILVA AND DONALD J. COSENTINO - Eshu. The Divine Trickster.
30229: GEORGE, LUCY M.; - SCHILDPAD GAAT WEER NAAR SCHOOL,
49110: GEORGE, WALDEMAR - Gromaire.
20506: GEORGE, PHILIPPE; MARQUET, JULIEN ET PIRENNE, FRANÇOISE; - NOSTRE-DAME. LES PLUS BELLES STATUES DE LA VIERGE EN PAYS DE LIEGE ( XIe - XVIIIe SIECLE ),
48132: GEORGE SCHELLENS. - Verzameling van de Linosneden uit de dichtbundel 'Stemmen uit het Dorp".
51137: GEORGE GROSZ: - George Grosz: Über alles die Liebe. 60 neue Zeichnungen.
51138: GEORGE GROSZ [GEORG GROSS] / WALTER MEHRING SPIESSER-SPIEGEL / SPIESSERSPIEGEL / SECHZIG BERLINER BILDER / SELBST-DARSTELLUNG - George Grosz: Der Spiesser-Spiegel. 60 Berliner Bilder nach Zeichnungen mit einer Selbstdarstellung des Künstlers
39562: GEORGES RENOY. - Montmartre de A à Z.
39898: GEORGES RENCY. - Albert, Roi des Belges.
35897: GEORGES MEURANT - Shoowa Motieven, afrikaans textiel van het Kuba-rijk
50597: GEORGES MUNDELEER / LOUIS CASTERMANS ET JAQUES NELISSE - Felicien Rops, expo d' Ixelles, 25 juin au 14 aot.1969
44707: GEORGES-HENRI DUMONT. - Histoire de la Belgique.
48509: GEORGES SIMENON, - Georges Simenon 16 delen / box.
36700: GEORGES VERCHEVAL, RAYMOND SAUBLAINS - 100 artistes du Hainaut se sont de nouveau fait tirer le portrait par le photographe Raymond Saublains. Ces photos ont été rassemblées dans un album "L'Oeil dans l'atelier - Les Artistes du Hainaut II
27783: GEORGES VANRIJK - Georges VANRIJK - De Stad, Het Beeld en De Schilder.
44878: GEORGES DIDI-HUBERMAN, DIETMAR ELGER, MICHIKO KONO, HANS ULRICH OBRIST, DIETER SCHWARZ, GRAPHIC DESIGN BY UWE KOCH - Gerhard Richter Picture/Series.
24692: GEORGES LOUIS LECLERC DE.- - BUFFON, Oeuvres complètes [...] avec la nomenclature linnéenne et la classification de Cuvier revues sur l'édition in-4° de l'Imprimerie royale et annotées par M. Flourens [...]. Nouvelle édition.
41018: GEORGES BEAU, LÉOPOLD GAUBUSSEAU. - R.5. Les S.S. en Limousin, Périgord, Quercy.
43027: GEORGES SION. - CHARLES LE TEMERAIRE. Piéce en neuf tablaux.
27678: GEORGES MEURANT - Shoowa Motieven, afrikaans textiel van het Kuba-rijk
34734: S. GEORGOUDI, R. KOCH PIETTRE, F. SCHMIDT (EDS.); - cuisine et l'autel. Les sacrifices en questions dans les sociétés de la Méditerranée ancienne,
5115: GEORLETTE, R. - LA FENETRE OUVERTE, OP DE UITKIJK. 33.
26608: GEPP, ARKADY ET NADY; - ART NOUVEAU DE GEPPART,
16662: GEPS, GILBERTE. - FR. LAMORINIERE ( 1828 - 1911 ).
18191: GEPTS, GILBERTE (REALIS.), - GUSTAVE VAN DE WOESTYNE 1881 - 1947.
36198: GER SCHMOOK. - Wordingsgeschiedenis van het boek.
21328: GERAERTS, A.; OLAERTS, J. EN REMANS, J.; - GENKER WOERDELEEST,
39487: GERALD B. GUEST - Bible Moralisée Vienna, Oesterreichische Nationalbibliothek, Cod. Vind. 2554,
46245: GERALD VERBEECK - Scheldeschilders. 19e en 20e eeuw.
36460: GÉRALDY, PAUL. - TOI ET MOI.
50745: GÉRAMB, MARIA-JOSEF DE; LEYDER, M. - REYS VAN LATRAPPE NAER ROOMEN.
37758: GERARD GROENEVELD; - Heinz in Holland. Duitse amateurfoto's van de bezettingstijd,
44246: GERARD VISSER. - Heideggers vraag naar de techniek,
48469: GERARD GROENEVELD - Rotterdam frontstad 10-14 mei 1940
1112: GERARD, JO - DE DOLLE JAREN IN BELGIË; 1920-1930
37756: GERARD GROENEVELD; - Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931-1945,
37757: GERARD GROENEVELD; - Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945,
42216: GÉRARD XURIGUERA. - Jean Campa.
37722: GERARD VISSER; - In gesprek met Nietzsche,
34072: GERARD, JO; - MEESTERWERKEN UIT HET BELGISCH, FILATELISTISCH PATRIMONIUM,
42585: GERARD DEN BRABANDER, JAC. VAN HATTUM, ED. HOORNIK - E. DU PERRON. - Drie tegen één op 'n Perron.
2617: GÉRARD JO. - LEOPOLD II CE JULES VERNE COURONNÉ.
10623: GERARD, JO/ REINE DE BERTIER DE SAUVIGNY. - HISTOIRE DE LA PEINTURE BELGE DES ORIGINES A NOS JOURS.
24040: GERARD, JO ET HERVÉ; - LOUIS HENNO OU LA GRANDE AVENTURE DE LA PEINTURE BELGE,
26817: GERARD, ROBERT. - SUR UN PRIEURE BENEDICTIN DE LA ROUTE DES PELERINAGES. SAINT-GILLES DE MONTOIRE ( XIME SIECLE ).
16401: GERARD, JO. - RUBENS ET SON EPOQUE.
20451: GÉRARD LANDROT - MAYODON,
39505: GÉRARD BERRÉBY ET DANIELLE ORHAN. GUY DEBORD - Maurice Wyckaert, L'oeuvre peint (1947-1996 ) Dans la guerre froide la révolte et son double La nouvelle révolte des artistes : autour de l'Internationale situationniste.catalogue raisonné
26447: GERARD, MAX; - DALI... DALI... DALI...,
44101: GERARDO MOSQUERA A.O. - No man is an Island. Young Cuban art.
50770: GERD DE LEY. - Druppels van liefde en tranen van bloed: poëtische teksten. Gesigneerd - Opdracht.
40172: GERD METTJES - Theodor Herrmann. 1881-1926. Zeichner, Maler, Kunstdesigner im Umfeld Worpswede.
47001: GERDA BREUER - Jupp Ernst Designer, Grafiker, Pädagoge
45019: GEREON SIEVERNICH - Ai Weiwei, Evidence
34680: GERHARD LINNE. - Lier. Bilder aus einer kleinen Stadt.
44433: GERHARD-MARCKS-STIFTUNG. - George Minne. Voorbode van de moderne kunst. Ein Anfang der Moderne.
25249: GERHARD THEEWEN (HRG.) - Obsession - Collection, Die Leidenschaft des Sammelns.
49569: GERHARD MACK, CEES NOOTEBOOM, SARA WEYNS, PIETER BOONS - Roman Signer Expo: Projet pour un jardin,
43125: GERHARTD MILNER; DEUTSCHER HOCKEY-BUND. - Hockey in Deutschland: Eine Chronik aus Anlaß des 50 jährigen Bestehens des Deutschen Hockey-Bundes.
4513: GERIN, HORACE. - LES JEUNES ET LA TRANS FORMATION DU REGIME.
5424: GERIN, ELISABETH. - TELEVISION NOTRE AMIE.
15113: GERIN, OCTAVE-JACQUES; - PRECIS INTEGRAL DE PUBLICITE,
44316: GERKENS, GERHARD (HG.); GRASSMANN, ANTJEKATHRIN - Lust und Last des Trinkens in Lübeck. Beiträge zu dem Phänomen vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert.
4441: GERLACH, EVA. - DE UREN. (genummerd).
36278: A. GERLO, A. KROYMANN, R. WILLEMS, J.H. WASZINK, J.G.P.. BORLEFFS, A. REIFFERSCHEID, G. WISSOWA, E. DEKKERS, J.J. THIERRY, E. EVANS, A. HARNACK (EDS.); - Corpus Christianorum. Tertullianus Opera II Opera montanistica,
7379: GERLO, A./ NAUWELAERTS, M.A / VERVLIET, H.D.L. - IVSTI LIPSI EPISTOLAE I. Vol 1 : 1564-1583.
7380: GERLO, A./ NAUWELAERTS, M.A / VERVLIET, H.D.L. - IVSTI LIPSI EPISTOLAE I. Vol 2 : 1584-1587.
8403: GERLO, A./ VERTESSEN, I./ VERVLIET, H.D.L. - DE GULDEN PASSER.
13301: A. GERLO, M.A. NAUWELAERTS, H.D.L. VERVLIET - Ivsti Lipsi Epistolae, I, 1 : 1564-1583.
11510: GERLO, ALIOS ( SAMENST.); - DE VLAAMSE BEWEGING OP NIEUWE BANEN.
19223: GERLO, ALOÏS - Erasme et ses portraitistes Metsijs-Dürer-Holbein
28551: GERLO, ALOÏS EN VERVLIET, HENDRIK; - LA CORRESPONDANCE DE JUSTE LIPSE CONSERVEE AU MUSEE PLANTIN-MORETUS,
23191: GERMAIN, ERIC. - MARC HELD. DU DESIGN A L'ARCHITECTURE.
50883: GERMAIN BAZIN - Théodore Géricault. Étude critique, Documents et Catalogue raisonné - 7 volumes - 1987/1997
37798: GERMAINE VAN PARYS. - België in beeld. Fotografie 1918/1968. La belgique en images. Photographies 1918/1968.
45431: GERMAN DESIGN COUNCIL - German Design Award 2012
48823: GERMANO CELANT - Christo & Jeanne-Claude Water Projects
48846: GERMANO CELANT - Christo & Jeanne-Claude Water Projects.
3524: GERMER, RENATE. - DAS GEHEIMNIS DER MUMIEN.
50579: GERMONPREZ, CHRISTIAAN, - Tussen hemel en aarde, Kermissen en circussen in Kortrijk.
31854: GERO SEELIG, STAATLICHES MUSEUM SCHWERIN AND LIESBETH HELMUS - Bloemaert- effect, Kleur en compositie in de Gouden Eeuw. Staatliches Museum Schwerin, 24.2.?28.5.2012 Centraal Museum, Utrecht, 11.11.2011 ? 5.2.2012 The father of the Utrecht School experienced and formed in his long life as an artist (1566?1651) at least three important styles of art: mannerism, caravaggism and classicism. Bloemaert created works in all genres except of portraits. He left many drawings and spread his compositions in copper engravings as well. Besides Rembrandt there is no artist with such a wide influence on the art of painting in the 17th century in the northern Netherlands. For the first time this important, but little-known artist is presented in an exhibtion. The catalogue shows life and work of Bloemaert with the help of many colour images.
30234: GERRARD, ROY; - MIKS MAMMOET,
30233: GERRARD, ROY; - HEER CEDRIC,
30235: GERRARD, ROY; - ROSIE EN DE BENDE VAN KWAAIE PIER,
3800: GERRETSON, DR. F.C. EN COOLHAAS, DR. W.PH. - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. Eerens, 1834-1840, en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
25056: VAN GERREWEY, CHRISTOPHE; SNAUWAERT, DIRK AND FILIPOVIC, ELENA; - REHABILITATION,
44581: GERRIT KOMRIJ. - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie bijeengebracht door Gerrit Komrij.
49443: GERRIT KOMRIJ. - Ik heb Goddank twee goede longen.
43910: GERRIT PAAPE - Bataafsche Republiek, bezorgd door Peter Altena, m.m.v. Mireille Oostindië .
30236: GERRITSEN, W.P.; - CLEPSYDRA,
24736: GERRITSEN, W.P. EN VAN MELLE, A.G. - VAN AIOL TOT DE ZWAANRIDDER. PERSONAGES UIT DE MIDDELEEUWSE VERHAALKUNST EN HUN VOORTLEVEN IN LITERATUUR, THEATER EN BEELDENDE KUNST.
43678: GERRITSEN, GUUS; HENK ROOZENDAAL. - Portraits of Bonaire.
1879: GERRITSEN AD. - EEN GESCREENDE MARINUS VAN DER LUBBE.
1413: GERRITSZ G., CUYP JACOP GERRITSZ, CUYP BENJAMIN GERRITSZ, CUYP AELBERT CUYP - AELBERT CUYP EN ZIJN FAMILIE SCHILDERS TE DORDRECHT.
31658: GERS, JOSÉ. - nuit de Vlassenbroeck. Suivi de Olfusarbrü ou le Noël d'Islande.
9542: GERSAINT/ HELLE/ GLOMY/ YVER. - CATALOGUE RAISONNÉ DE TOUTES LES ESTAMPES QUI FORMENT L' OEUVRE DE REMBRANT ET DES PRINCIPALES PIÈCES DE SES ÉLÈVES. ( 2 volumes dans 1 tome).
5974: GERSAINT, HELLE, GLOMY, YVER. - OEUVRE DE REMBRANDT.
40485: L.P. GERSON (ED.); - Graceful Reason Essays in Ancient and Medieval Philosophy in Honour of Joseph Owens, CSSR,
39542: GERSONIDES; - Wars of the Lord, Treatise Three On God's Knowledge,
49287: GERSPACH. - Mosaïque.
37399: S. E. J. GERSTEL, R. S. NELSON (EDS.); - Approaching the Holy Mountain Art and Liturgy at St Catherine's Monastery in the Sinai,
51247: GERT-JAN VAN DER HEIDEN - uitschot en de geest Paulus onder filosofen
25847: E. GERTSMAN. - Dance of Death in the Middle Ages Image, Text, Performance
121: GERVAISE, FRANCOIS, ARMAND. - LA VIE DE SAINT IRENEE SECOND EVEQUE DE LYON DOCTEUR DE L' EGLISE ET MARTYR. (2 volumes) .
50438: VAN GERVEN. RIJ - Scheldepolders van de Linkeroever. (Land van Waas en Land van Beveren). Bijdrage tot de geschiedenis van Natuur-Land-Volk.
2324: VAN GERVEN. - HET RECHTELIJK BESLUITVORMINGSPROCES EN DE EENMAKING VAN EUROPA.
10088: L. VAN GERVEN EN F. HEREMANS. - Metingen over de supergeleidbaarheid van dunne columbiumlaagjes, loodlaagjes en tinlaagjes.
48154: GERVERSMAN, DR. H. - Harz. Reisherinneringen
46635: GERY HELDERENBERG. - Nacht der symbolen. Contrapuntische variaties.
30237: GERYL, PATRICK; - SLANK EN GEZOND,
30238: GERYL, PATRICK; - TOPPRESTATIES DOOR JUISTE VOEDING,
34007: J.-P. GERZAGUET (ED.); - abbaye féminine de Denain, des origines à la fin du XIIIe siècle. Histoire et chartes,
34003: J.-P. GERZAGUET (ED.); - chartes de l'abbaye d'Anchin (1079-1201),
19041: GESCHE-KONING, N. EN VAN DEUREN, G.; - IRAN,
19040: GESCHE-KONING, N. ET VAN DEUREN, G.; - IRAN,
19076: GESCHE-KONING, NICOLE. - INCA-PERU.
2919: GESCHREVEN DOOR DE STAF VAN HET MUSEUM. - RIJKSMUSEUM HET CATHARIJNECONVENT.
43025: GESSLER, JEAN. - 'Journaal' de C. Huygens, le jeune. Extraits réunis et commentés.
2655: GESSLER J. - PETER UNRUH OF DE FOLKLORISTISCHE METAMORPHOSE VAN EEN LIGGEND CHRISTUSBEELD.
4073: GESSLER, J. - HISTOIRE DE LA PEDAGOGIE.
7811: GESSLER, JEAN. - DEUX OUVRAGES LIÉGEOIS DU XVIIe SIÈCLE.
47554: VAN GESTEL, EDDY - AFRICAN QUEEN
50808: VAN GESTEL, EDDY - Perla Nera. collection of photographs which highlights the unsurpassed beauty of African women.
848: [ VAN GESTEL ] - LIBER AMICORUM PROF. MAG. C. VAN GESTEL.
45894: VAN GESTEL, EDDY - Terra Africana,
3531: GETTENS, RUTHERFORD; CLARKE; CHASE. - TWO EARLY CHINESE BRONZE WEAPONS WITH METEORITIC IRON BLADES.
15098: GEUDENS, EDM.; - BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS BIJZONDERLIJK VAN HET ALOUDE HERTOGDOM BRABANT. MEI 1903,
22050: GEUDENS, EDM.; - HOPITAL STE-ELISABETH D'ANVERS A TRAVERS LES SIECLES. ORIGINES - DEVELOPPEMENT - DETAILS ARTISTIQUES,
2229: GEUDENS, EDMOND. - HOPITAL SAINTE ÉLISABETH D' ANVERS A TRAVERS LES SIÈCLES.
22137: GEUDENS, EDM. - LA MI-CAREME AUX "ENFANTS TROUVES" A ANVERS EN 1813.
26989: GEUDENS, ED. - 1. VAN SCHOONBEKE EN HET MAAGDENHUIS VAN ANTWERPEN. 2. L'HOPITAL ST-JULIEN ET LES ASILES DE NUIT A ANVERS DEPUIS LE XIVE SIECLE JUSQU'A NOS JOURS.
21076: GEUDENS, EDM. - DE KEIZERSKAPEL. MET EENIGE SCHETSEN UIT DE JAARBOEKEN VAN HAAREN VOORMALIGEN EIGENAAR. HET DROOGSCHEERDERSAMBACHT.
44714: B. GEUKENS. - Tongeren. Zestien eeuwen kerkbouw. Basiliek Tongeren 750 jaar.
46791: GEURT IMANSE; FRANK VAN LAMOEN. - Russische avant-garde: de Khardzhiev-collectie Stedelijk Museum Amsterdam.
9179: GEURTS, JOZEF. - GROOT EN BEMIND BISSCHOP MGR. RUTTEN 1867 - 1927. (genummerd).
30239: DE GEUS, B.; - SCONE LEERLINGE OM SALICH TE STERVEN,
21993: GEUSENS, AUGUST; - KUNSTBOEK J. HABEX (1887-1954),
6690: GEVAERT, SUZANNE. - ETUDE SUR LES MINIATURES MOSANES PREGOTHIQUES.
10224: J. GEVAERT - Contingent en noodzakelijk bestaan volgens Thomas van Aquino.
27414: GEVAERT, MARC; - VAN BOUDEWIJN TOT BOUDEWIJN. 10 EEUWEN VLAANDEREN,
28596: GEVAERT, EMILE; - HERALDIQUE DES PROVINCES BELGES,
32161: GEVERS, MARIE. - Almanach perpetuel des fruits offerts aux signes du zodiaque.
37715: GEVERS, MARIE; FELIX TIMMERMANS. - CEUX QUI REVIENNENT. RECIT et ALMANACH PERPETUEL DES JEUX D'ENFANTS,
14201: GEVERS, MARIE. - EN ZIE, DE STERRE BLEEF STAAN.
12113: GEVERS, MARIE. - LA LIGNE DE VIE. ROMAN. ( envoi, signé).
18059: GEVERS, LIEVE; - BEWOGEN JEUGD. VLAANDEREN 1830 - 1895,
158: GEVERS, J.J. - CHRONIQUE D' UNE FAMILLE ANVERSOISE AU SIECLE PASSE, Les Gevers de la Rue Vénus
37435: GEYBELS, HANS. - Kapellen in Vlaanderen. Vergeten verleden.
34895: H. GEYBELS; - Vulgariter beghinae. Eight Centuries of Beguine History in the Low Countries,
36076: P. GEYER, O. CUNTZ, A.. FRANCHESCHINI, R. WEBER, L. BIELER, J. FRAIPONT, F.. GLORIE (EDS.); - Corpus Christianorum. Itineraria et geographica Itineraria et alia geographica Itineraria Hierosolymitana. Itineraria Romana. Geographica,
36077: P. GEYER, O. CUNTZ, A.. FRANCHESCHINI, R. WEBER, L. BIELER, J. FRAIPONT, F.. GLORIE (EDS.); - Corpus Christianorum. Itineraria et geographica Itineraria et alia geographica Indices,
18145: GEYL, P.; - HISTORISCHE APPRECIATIES VAN HET ZEVENTIENDE-EEUWSE HOLLANDSE REGENTENREGIEM,
4352: GEYSEN, LODE. - HERDENKINGSALBUM.
3686: {R. GEYSEN} - ARBEIDSRECHTSPRAAK 1971-1975 JURISPRUDENCE DE TRAVAIL.
11642: GEYSEN, GILBERTE & VOM FELDE, MARKO. - A.J. HEYMANS 1839 - 1921. monografie.
20008: GEYSENS G. & GOFFIN G. A.O.: LERNOUT MOEREELS RENARD, VAN BOUWEL. - MODERN BOUWEN IN BRASSCHAAT 1920-1940.
30639: GEYTER, J. DE. E.A. - Vlaemsche school, tydschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen. 1856. Tweede jaergang.
36822: GEZELLE, GUIDO EN WIEGMAN, CHRISTINE (SAMENST. + VERLUCHT). - HOE STILLE IS 'T.
32742: GEZELLE, CAESAR. - PIETJE WARDAMME.
32116: GEZELLE,GUIDO. - Volledige werken. Tekstkritisch uitgegeven, ingeleid en verklaard door Dr. Fr.Bauer.
34822: GEZELLE, GUIDO. - VAN DEN KLEENEN HERTOG.
32762: GEZELLE, GUIDO. - GUIDO GEZELLE'S PROZAWERKEN. DE DOOLAARDS IN EGYPTEN. NAAR HET ENGELSCH VAN J.M. NEALE.
32761: GEZELLE, GUIDO & WALGRAVE, AL. PR. (INL.). - GUIDO GEZELLE'S PROZAWERKEN. DE RING VAN 'T KERKELIJK JAAR.
30285: GEZELLE, GUIDO. - GUIDO GEZELLE MOTTO ALBUM.
1544: GEZELLE, GUIDO/ WESTENBROEK, J.J.M. - GEDICHTEN, GEZANGEN EN GEBEDEN.
8267: GEZELLE, GUIDO / DELEU, JOZEF ( SAMENST.). - WAAR ZIT DIE HELDERE ZANGER?
10645: GEZELLE, CAESAR. - UIT HET LEVEN DER DIEREN.
10617: GEZELLE, GUIDO. - DE XIV STONDEN. OF DE BLOEDIGE DAGVAART ONS HEEREN.
24895: GEZELLE, CAESAR. - GUIDO GEZELLE 1830 - 1899.
38380: GEZELLE, GUIDO/DE BUSSCHERE, KAREL (INL.) & HOLST, HENRIETTE ROLAND (ESSAY). - 100 GEDICHTEN. INGELEID DOOR KAREL DE BUSSCHERE EN VOORAFGEGAAN DOOR HET ESSAY VAN HENRIETTE ROLAND HOLST.
25501: GEZELLE, GUIDO EN BOETS, J. (SAMENST.). - GOUD OP DE TONG. OOK XXXIII KLEENGEDICHTJES UIT GEZELLES STILLE JAREN (1862 - 1877).
26884: GEZELLE, GUIDO. - UITSTAP IN DE WARANDE.
27488: GEZELLE, GUIDO. - DE DOOLAARDS IN EGYPTEN.
27489: GEZELLE, GUIDO. - ZANTEKOORN. GUIDO GEZELLE'S DICHTVELD. NAGELATEN VOLTOOID- OF ONVOLTOOIDE RAPELINGEN.
51263: GHEERAERT, MARIE - ANNE/ GRARD - . - FRANCINE VAN MIEGHEM, over materie, vorm en emotie / De la matérie, la forme et l'émotion, NL/FR
30241: GHEERAERT, JOHN; - DE NON,
50149: GHEERAERT, JOHN. - Stefan Zweig een Weense flaneur in Vlaanderen.
30242: GHEERAERT, JOHN; - PAARDJES UIT POLEN,
30240: GHEERAERT, JOHN; - BERICHT UIT BREDENE,
18587: GHEERAERT, MARIE-ANNE EN GRARD-VAN MIEGHEM, FRANCINE; - GEORGE GRARD, JOHAN TAHON. ONTMOETING - RENCONTRE,
7830: GHEERAERT, MARIE - ANNE/ GRARD - VAN MIEGHEM, FRANCINE. - GEORGES GRARD JOHAN PARMENTIER. ONTMOETING - RECONTRE.
15381: GHEKIERE, ANATOLE ( = HUGO CLAUS ); - DIE WAERE ENDE SUEVERE CHRONYCKE VAN SGRAEVENSTEENE,
32052: DE GHELDERODE, MICHEL. - HOTEL DE RUESCAS.
4801: GHELDERODE, MICHEL, DE . - VOYAGE AUTOUR DE MA FLANDRE.
5921: GHELDERODE, COCTEAU. - THEATRE. DEUX VOLUMES.
6007: GHELDERODE,M., DE. - KERSTKRONIJK.
28205: DE GHELDERODE, MICHEL. - HOTEL DE RUESCAS.
24490: DE GHELDERODE, MICHEL; - REIS DOOR MIJN VLAANDEREN,
42647: GHELDERODE,M., DE. - KERSTKRONIJK. met opdracht.
21532: DE GHELLINCK VAERNEWYCK, XAVIER; - PETIT TRAITE DE LA NOBLESSE EN BELGIQUE II. BIBLIOTHEQUE HERALDIQUE,
41185: VAN GHELUWE, PETER/MULHEIS, VOLKMAR (AUT.) & MARTENS, LUC (AUT.). - Hidden View.
11809: GHÊNE, PIERRE. - PAUL DELVAUX. DE BESLOTEN WERELD.
51396: GHÊNE, PIERRE. / ANNE VIERSTRAETE - Paul Delvaux, een tentoonstelling / une expostition. 1922-1988
17746: GHENE, PIERRE; - PAUL DELVAUX. LES JARDINS SECRETS,
3617: GHÉON, HENRI. - MET MOZART OP WANDEL.
6747: GHESQUIERE, RITA; - VAN NICOLAAS VAN MYRA TOT SINTERKLAAS,
7272: GHEYSELINCK, ROGER. - DE DOOD VAN TAAI GERODDEL.
38732: GHIJS, INGE. - 100 JAAR GAZET VAN ANTWERPEN.
46391: GHOOS. - 75 jaar luchtvaart Antwerpen 1909-1984
17046: GHYS, ROGER EN DANCKAERS, JORIS; - MERCATOR EN VERDWENEN KIELZOG,
21440: N. GHYS, M. MARTENS, R. CASTELAIN, G. VAN BOCKSTAELE - Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Oudenaarde en de zusters bernardinnen. Een bijdrage tot de ontsluiting van 800 jaar geschiedenis 1202-2002
8277: GHYSBRECHT, PAUL. - DUBBELZELMOORD.
36443: GHYSEN, JOS. - TUSSEN ZON EN WOLKEN.
39115: G. GHYSENS, P.-P. VERBRAKEN; - carrière scientifique de Dom Germain Morin (1861-1946) ,
35257: GIACINTO DI PIETRANTONIO , KATERINA KOSKINA - Jan Fabre. Pietas
16274: GIACOSA, GIUSEPPE; - CASTELLI VALDOSTANI e CANAVESANI,
35420: A. GIAMBELLUCA KOSSAVA, C.. LEONARDI, L. PERRONE, E. NORELLI, P. BETTIOLO (EDS.); - Corpus Christianorum. Ascensio Isaiae. Textus,
41857: GIAMPIERO BOSONI - Made in Cassina. (German text).
30873: GIANI, RENATO. - Remo Brindisi.
39786: GIBSON, MICHAEL; - LE SYMBOLISME,
50343: GIBSON, MICHAEL - MURTIC, EDO - GLIBOTA, ANTE - KOVAC, LEONIDA - Edo Murtic monograph.
34247: D. GID, M.-P. LAFFITTE; - reliures à plaques françaises
30532: P. GIDAL, B. PELZER U.A - Gerhard Richter, 4900 Colours. .
32889: P. GIDAL, B. PELZER U.A. - Gerhard Richter - 4900 Colours
14267: GIDAL, NACHUM T. - joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar republiek.
33885: GIDE, ANDRÉ. - LA SYMPHONIE PASTORALE.
7775: GIDE, ANDRE. - LE VOYAGE D' URIEN.
818: GIDE, ANDRE. - PRÉFACES.( numéroté)
5889: GIDE, A., J.ROMAINS, COLETTE . F.MAURIAC. - LA GUIRLANDE DES ANNEES. IMAGES D' HIER ET PAGES D' AUJOURD' HUI.
9868: GIDE, ANDRÉ. - PAGES DE JOURNAL 1939 - 1941. (numéroté).
13706: GIDE, ANDRÉ. - NUMQUID ET TU?... ( numéroté)
21859: GIEBELS, LUDY; - DE ZIONISTISCHE BEWEGING IN NEDERLAND 1899-1941,
30246: GIELEN, F.; - MANNEN OVER DE VROUW,
20123: GIELEN, GEORGES E.A., - DOORHEEN HET LAND VAN ERNEST CLAES,
20135: GIELEN, DENIS; - Atlas de l'art contemporain à l'usage de tous
28933: GIELEN, W.N. TH. M.B. DR. EN A.J.H.M. PRINSEN - Jan Haak en zijn Tijd. Johannes Romanus Haak, kunstschilder in Hulst; Het Land van Hulst in de negentiende eeuw.
17487: GIELEN, DENIS. - ATLAS OF CONTEMPORARY ART FOR USE BY EVERYONE.
21196: GIELEN, JOS J.; - DE DICHTER VERWEY,
25639: GIELEN, PASCAL E.A.; - NEW MONUMENTS MIDDELHEIMMUSEUM NIEUWE MONUMENTEN,
26216: GIELEN, SARAH. - Testen of Assessment ? Een onderzoek naar het gebruik van assessment in de lerarenopleiding en de invloed op het leren.
45295: GIELEN DENIS - Atlas de l'art contemporain à l'usage de tous.
5827: GIELIS, J.L.M., PLAK, A.P.J. - BIBLIOGRAFIE VAN HET NEDERLANDSTALIG NARRATIEF FICTIONEEL PROZA 1670 - 1700.
19736: GIERLICHS, WILHELM; - DE GESCHIEDENIS DER BOKKERIJDERS IN HET VOORMALIGE LAND VAN 'S HERTOGENRODE,
3593: {GIESEN, JAN TH} - DE HEYLIGHE EUANGELIA
34716: P. GIGNOUX (ED.); - Ressembler au monde . Etude sur le microcosme et le macrocosme dans l'Antiquité orientale,
40791: P. GIGNOUX (ED.); - Homélies de Narsaï sur la Création,
41476: R-M. GIGUÈRE (ED.); - Jean de Sècheville De principiis naturae,
35287: GIHON, PAUL, - Cours de coupe et de couture , année 1934 - 1937
10138: R. GIJBELS. - Nieuwe onderzoekingen in verband met de bepaling van sporen platina- metalen.
30247: VAN GIJN, ATTY; - PRIMA RINSE APPELSTROOP,
30248: VAN GIJN, ATTY; - ZE ZEGGEN DAT IK NIET DANSEN KAN,
43853: GIJS VAN DER HAM - Dof Goud. Nederland en Ghana, 1593-1872.
36779: GIJS VAN HENSBERGEN. - Gaudi. De biografie.
48062: GIJS VAN DER HAM - Tarnished gold Ghana and the Netherlands from 1593
22699: GIJS VAN DER HAM, RONALD DE LEEUW, JENNY REYNAERTS, ROBERT-JAN TE RIJDT (SAMENSTELLING) - Nederlandse kunst 1800-1900
48123: GIJSBERT VAN DER WAL - Tussen Notitie En Droom. Werk Op Papier Van Arie Schippers / Entre Notation Et Rêve. L'Oeuvre Sur Papier D'Arie Schippers
48140: GIJSBERT VAN DER WAL - Jozef Van Ruyssevelt het grafische werk.
48177: GIJSBERT VAN DER WAL - Jozef Van Ruyssevelt. L'euvre graphique. catalogue raisonné des eaux-fortes de Jozef Van Ruyssevelt
36133: J. GIJSEL (ED.);NATIVITATE MARIA - Corpus Christianorum. Libri de Nativitate Mariae. Pseudo-Matthaei Evangelium,
38161: VAN GIJSEL, HECTOR (INL.). - HEROPRICHTING HAGELKRUIS. TENTOONSTELLING.
10233: J. GIJSEL. - unmittelbare Textüberliefering aus sog. Pseudo-Matthäus.
39323: VAN GIJSEL, HECTOR. - JOZEF AERTSSENS EN ZIJN TIJD.
37876: GIJSEN, MARNIX. - EEN STAD VAN HEREN. PRENTENBOEK VAN ANTWERPEN.
38146: GIJSEN, MARNIX. - LOF VAN ANTWERPEN.
33024: GIJSEN, MARNIX/GALLE, MARC DR. (SAMENST.). & DEVOS, WILLY DRS. (MEDEW.). - MARNIX GIJSEN. VERZAMELD WERK. DEEL 2.
33027: GIJSEN, MARNIX/GALLE, MARC DR. (SAMENST.). & DEVOS, WILLY DRS. (MEDEW.). - MARNIX GIJSEN. VERZAMELD WERK. DEEL 3.
33040: GIJSEN, MARNIX; - LUCINDA EN DE LOTOSETER,
11477: GIJSEN, MARNIX. - KLAAGLIED OM AGNES.
50917: GIJSEN, MARNIX; - boek van Joachim van Babylon. gesigneerd, met handgeschreven opdracht.
30573: GIJSEN, MARNIX. - Gezegden.
33123: GIJSEN, MARNIX/GALLE, MARC DR. (SAMENST.). & DEVOS, WILLY DRS. (MEDEW.). - MARNIX GIJSEN. VERZAMELD WERK. DEEL 4.
34440: GIJSEN, MARNIX. - PERIPATETISCH ONDERRICHT. EERSTE BUNDEL.
6359: GIJSEN, MARNIX. - THE HOUSE BY THE LEANING TREE.
8323: GIJSEN, MARNIX. - LIEVER HEIMWEE DAN HOLLAND.
45911: GIJSEN, MARNIX; - LUCINDA EN DE LOTOSETER,
15910: GIJSEN, MARNIX; - DE SCHOOL VAN FONTAINEBLEAU,
12415: GIJSEN, MARNIX. - JACQUELINE EN IK.
24381: GIJSEN, MARNIX. - VAN EEN KAT DIE TE VEEL PRETENTIE HAD.
50899: GIJSEN, MARNIX/GALLE, MARC DR. (SAMENST.). & DEVOS, WILLY DRS. (MEDEW.). - MARNIX GIJSEN. VERZAMELD WERK. 6 delen compleet
29274: GIJSEN, MARNIX. - diaspora. Novellen.
22536: GIJSEN, MARNIX; - MARIE-AMA VAN ANTWERPEN,
34505: GIJSEN, MARNIX. - DE DIASPORA. NOVELLEN.
48970: GIJSEN, MARNIX E.A.; - Paule Pia. Fotoportretten van Vlaamse Kunstenaars
30249: GIJSEN, MARNIX; - MIJN VRIEND DE MOORDENAAR,
33126: GIJSEN, MARNIX/GALLE, MARC DR. (SAMENST.). & DEVOS, WILLY DRS. (MEDEW.). - MARNIX GIJSEN. VERZAMELD WERK. DEEL 6.
33117: GIJSEN, MARNIX/GALLE, MARC DR. (SAMENST.). & DEVOS, WILLY DRS. (MEDEW.). - MARNIX GIJSEN. VERZAMELD WERK. DEEL 5.
597: GIJSSELS, WILLEM. - DE KREKEL EN DE MIER.
13650: GIJSSELS, WILLEM. - ZIJ ZINGEN KINDERLIEDEREN.
6419: GIL DE MURO, EDUARDO T. - Sinds ik op Molokai ben. een biografie van Pater Damiaan de Veuster.
3212: GILBERT, PHILIPPE. - COURS D' ANALYSE INFINITÉSIMALE.
47921: GILBERT PERLEIN, RÉBECCA FRANÇOIS, HÉLÈNE DEPOTTE, NICOLAS BOURRIAUD, OLIVIER BERGESI - Wim Delvoye.
2056: GILBERT MARTIN. - SJTSJARANSKI. STRIJDER VOOR VRIJHEID.
462: GILBERT, C.E. - PIERO DELLA FRANCESCA ET GIOGIONE. PROBLEMES D' INTERPRETATION.
17631: GILBERT, PIERRE; - LA POESIE EGYPTIENNE,
41860: GILBERT FREY - Modern Chair: 1850 to Today. Le siège moderne de 1850 à aujourd'hui. Das moderne Sitzmöbel von 1850 bis heute.
24163: GILDEMEYN, MARIE-PASCALE; VAN GELDER, HILDE EN DECAN, LIESBETH; - PHILIPPE VAN SNICK,
24164: GILDEMEYN, MARIE-PASCALE; VAN GELDER, HILDE EN DECAN, LIESBETH; - VERMEERSCH. JOSE. POL - RIK - VERA. LOWIE - PIETER - ROBIN - TINUS,
50528: GILES WORSLEY - ARCHITECTURAL DRAWINGS OF THE REGENCY PERIOD 1790-1837.
50994: GILIS, HENRI - Notes d'urbanisme. Deuxieme edition.
44965: J. GILISSEN - coutume
34233: L. GILISSEN; - reliure occidentale antérieure à 1400 d'après les manuscrits de la bibliothèque royale Albert Ier à Bruxelles,
43020: GILISSEN, JOHN. - Légistes en Flandre aux XIIIe et XIVe siècles.
26336: GILLAERTS, P. - Roepend om gehoor te vinden. Een semiotische studie over de poëtica van Willem Barnard / Guillaume van der Graft.
22412: GILLARD MICHÈLE CÉCILE - Faïence de Gien
32438: D. GILLERMAN; - Corpus of Gothic Sculpture in America. II. The museums of the Midwest.
44027: GILLES PERESS PHOTOGRAPHS / ERIC STOVER TEXT. - Gräber Srebrenica Und Vukovar
47051: GILLES DORLEIJN, SJOERD VAN FAASSEN EN AGEETH HEISING. - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels, 1940-1946
45178: V. GILLESPIE, A. HUDSON - Probable Truth Editing Medieval Texts from Britain in the Twenty-First Century
34889: V. GILLESPIE; - Looking in Holy Books. Essays on Late Medieval Religious Writing in England,
39718: V. GILLESPIE, K. GHOSH (EDS.); - After Arundel Religious Writing in Fifteenth-Century England,
5365: GILLET LOUIS. - LA PEINTURE XVIIet XVIII SIECLE.
11979: GILLET, LOUIS. - AANTEKENINGEN OVER BOURDELLE.
32154: GILLIAMS, MAURICE / J.L. DE BELDER. - Maurice Gilliams. Vita brevis. Een portret-album.
13079: N/A. GILLIAMS - DE PARELDUIKER. Jaargang 5, n° 3/4 Gilliams
13771: GILLIAMS, MAURICE. - HIVER A ANVERS. ( envoi, signé, numéroté).
38423: GILLIAMS, MAURICE. - VITA BREVIS. VERZAMELD WERK deel 2.
15475: GILLIAMS, MAURICE. - DE KUNST VAN DE FUGA. DAGBOEKBLADEN EN ESSAYS.
38422: GILLIAMS, MAURICE. - VITA BREVIS. VERZAMELD WERK deel1.
7205: GILLIAMS, MAURICE. - VITA BREVIS. GEDICHTE.
10487: GILLIAMS, MAURICE - bezoek aan het prinsengraf.
29310: GILLIAMS, MAURICE. - man voor het venster. Aanteekeningen.
32270: GILLIAMS, MAURICE. - Oefentocht in het luchtledige.
32272: GILLIAMS, MAURICE / FAGNE, HENRY (TRAD.). - Poèmes.
23142: GILLIAMS, MAURICE. - WASDOM. Variaties op een thema van Jos. Hendrickx.
46981: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee HENRI DE BRAEKELEER. genummerd
948: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee HENRI DE BRAEKELEER. gesigneerd, genummerd
45744: GILLIAN - Flowers
23621: GILLIER, AURÉLIEN; - LES BAINS DE MER CHAUDS. UNE MAISON A MARSEILLE JEAN-BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE,
3308: GILLIS, J. - KEKULÉ TE GENT ( 1858 - 1867).
10123: J. GILLIS. - Leo Hendrik Baekeland : Verzamelde oorspronkelijke documenten.
19924: GILLIS, J.; EECKHOUT, J. EN CORNAND, P.; - HET AANTONEN VAN PHOSPHATEN IN ZUUR MIDDEN MET AMMONIUMMOLYBDAAT EN BENZIDINE,
19926: GILLIS, J. EN EECKHOUT, J.; - ENKELE BIJZONDERHEDEN UIT DE PRAKTIJK DER SPECTROCHEMIE,
19940: GILLIS, J. EN EECKHOUT, J.; - AANVULLENDE NOTA OVER HET GEBRUIK VAN DE LOGARITHMISCHE TRAPPEN-SECTOR MET SNEL ONDERBROKEN LICHTBRONNEN IN DE SPECTRAALANALYSE,
19941: GILLIS, J.; HOSTE, J. EN CLAEYS, A.; - METHYLFLUORON EEN SPECIFIEK REAGENS OP ANTIMOON,
20034: GILLIS, J.; - LOGARITHMISCHE DIAGRAMMEN IN DE ANALYTISCHE CHEMIE,
37831: GILLIS DORLEIJN & KEES VAN REES (RED.); - productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000,
37830: GILLIS J. DORLEIJN, DIRK DE GEEST,KOEN RYMENANTS EN PIETER VERSTRAETEN; - Kritiek in crisistijd. Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren dertig,
41909: GILLO DORFLES. - Kitsch.
40419: J.-F. GILMONT; - Insupportable mais fascinant. Jean Calvin, ses amis, ses ennemis et les autres,
40417: J.-F. GILMONT, A. VANAUTGAERDEN (EDS.); - instruments de travail à la Renaissance,
8568: GILMONT, MARTINE/ GRUNHARD, NATHALIE. - ROGER AVERMAETE.
40405: J.-F. GILMONT, W. KEMP (EDS.); - livre évangélique en français avant Calvin The French Evangelical Book before Calvin. Original analyses, newly edited texts, bibliographic catalogues,
38410: GILS, GUST. - EEN HANDVOL INGEWANDEN. GEDICHTEN VAN GUST GILS.
15397: GILS, GUST; - DRIE PARTITUREN,
47962: GILS, GUST - Manuskript gevonden tijdens achtervolging. Gedichten 1962-1966
18364: GILS, R.; POTTIER, W. EN CASSAUWERS, H.; - DIE YSVERWEKKENDE EN MOORDDADIGE SOLDATENHEUVELEN
27369: GILS, GUST/CAMPERT, REMCO & VRIJMAN, J. (RED.). - PODIUM. 19DE JAARGANG NR. 3 MAART 1965.
27370: GILS, GUST/CAMPERT, REMCO & VRIJMAN, J. (RED.). - PODIUM. 19DE JAARGANG NR. 6 SEPTEMBER 1965.
18849: GILS, ROBERT; - DE VERSTERKINGEN VAN DE WELLINGTONBARRIERE IN OOST-VLAANDEREN. DE VESTING DENDERMONDE, DE GENTSE CITADEL EN DE VESTING OUDENAARDE,
9920: GILS, GUST. - DE RÖNTGENZIEKTE. PARAPROZA II.
38409: GILS, GUST. - INTEGENDELEN.
38019: E. GILSON; - Being and Some Philosophers,
38110: E. GILSON; - Christian Philosophy. An Introduction,
30250: GILSON, JULES; - AINSI ETAIT GENAPPE,
38112: E. GILSON; - Thomism. The Philosophy of Thomas Aquinas. A translation of Le Thomisme, Sixth and final edition,
23252: GILSOUL, GUY (TEXTE). - Folon, Sculptures .
10526: GILTAIJ, JEROEN (ED.)/ JANSEN, GUIDO (ED.). - PERSPECTIVEN: SAENREDAM EN DE ARCHITECTUURSCHILDERS VAN DE 17de EEUW.
30344: GIMARAY, VIRGINIE. - serpent.
34275: GINDERTAEL, R.V. - BRYEN.
35489: VAN GINKEL, ACHIEL; - POEZIE UIT HART EN ZIEL,
4271: GINNEKEN, VAN, JAC. - SINT PETER KANIS, VAN NIJMEGEN, een voorloper onzer gouden eeuw.
7594: GINNEKEN, J. VAN. - OP ZOEK NAAR DEN OUDSTEN TEKST EN DEN WAREN SCHRIJVER VAN HET EERSTE BOEK DER NAVOLGING VAN CHRISTUS.
4603: GINTHER, ANTOINE. - CURRUS ISRAEL ET AURIGA EJUS (2 TOMES DANS UNE VOLUME).
35302: GIONO, JEAN EN DESWARTE, A. (VERTAL.). - DE GROTE WEG.
12264: GIOVANANGELI, BERNARD ( DIR.)/ BASTIER, JEAN/ BONNEFOI, NADINE/ GILLOT, ÉRIC/ MARC, BERNARD. - ÉCRIVAINS COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE.
30728: GIOVANNA DAMIANI & NICOLAS SAINTE FARE GARNOT AUTEURS: MARILENA TAMASSIA, GINEVRA UTARI, LIA BRUNORI, GIOVANNI SERAFINI, - Fra Angelico et les Maîtres de la lumière
46558: GIOVANNI PEIRS , PETER LABARQUE, PAUL VAN AERSCHOT - terre cuite. . L'architecture en terre cuite apres 1945 - L'architecture en terre cuite après 1945
47518: GIOVANNI MORELLO, SEBASTIAN SCHÜTZE, JEANNETTE STOSCHEK, BARBARA JATTA, TOD MARDER - Bernini. Erfinder des barocken Rom.
50969: GIOVANNI LISTA, - Giacomo BALLA Futuriste.
48989: GIOVANNI RASPINI - Argenti toscani del '700 e dell'800 e l'Archivio inedito di Costantino Bulgari sugli argenti toscani
5164: GIPAU, R. V. - HOE BEPALEN WE DE VRUCHTBARE EN ONVRUCHTBARE PERIODES BIJ DE VROUW.
40288: J. GIPPERT (ED.); - Old Georgian Palimpsest Codex Vindobonensis georgicus 2,
40252: J. GIPPERT (ED.); - Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai Volume III: The Armenian Layer,
40274: J. GIPPERT, W. SCHULZE, Z. ALEKSIDZE, J.-P. MAHÉ (EDS.); - Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai,
30977: J. GIPPERT (ED.); - Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai. Volume III: The Armenian Layer,
9249: GIRALDO, WALTER. - DUIZEND JAAR MIRAKELS IN VLAANDEREN. EEN VOLKSKUNDIGE BENADERING.
17482: GIRALDO, WALTER; - STEMMEN UIT HET TRANENDAL,
46515: GIRARD, THIERRY - Voyage au pays du réel: voyage au coeur de la Chine en suivant la grande diagonale de Victor Segalen. Chine, la maison du dehors / de Christian Doumet - Thierry Girard -
5187: GIRARDIN, DE, EMILE. - LES 52.
47019: L. GIRAUD-BADIN. - Catalogue de livres anciens et modernes en vente au prix marques.
2488: GIRAUD, P.-F.-F.-J. - CAMPAGNE DE PARIS EN 1814. precedee d'un coup-d'oeil sur Celle de 1813, ou precis historique et impartial des evenemens, depuis l'invasion de la France, par les armees etrangers, jusques a la capitulattion de Paris, la déchéance et l'abdication de buonapa
34627: C. GIRAUD; - Per verba magistri . Anselme de Laon et son école au XIIe siècle,
26573: GIRAUDEAU & GORE, F. - DICTIONNAIRE FRANCAIS - TIBETAIN. TIBET ORIENTAL.
37369: C. GÎRBEA; - couronne ou l'auréole Royauté terrestre et chevalerie celestielle dans la légende arthurienne (XIIe-XIIIe siècles),
49887: GIRDLER, ALLAN - Harley Davidson 90 Jaar 1903-1993
30251: GIRIN, MICHEL; - GEVANGENE VAN DE MAGIER,
25037: GIRON, ROGER ET DE SAINT-JEAN, ROBERT; - LA JEUNESSE LITTERAIRE DEVANT LA POLITIQUE,
32775: GIROU, JEAN. - CARCASSONNE. SA CITE - SA COURONNE.
36825: GIROUARD, MARK; - LIFE IN THE ENGLISH COUNTRY HOUSE. A SOCIAL AND ARCHITECTURAL HISTORY,
18682: GIROUARD, MARK, - STEDEN IN GROEI EN BLOEI,
22840: GISEKIN, JO. - KWEEPEREN IN COGNAC. GEDICHTEN.
22844: GISEKIN, JO; - QUATRE-MAINS. GEDICHTEN,
22845: GISEKIN, JO; - QUATRE-MAINS. GEDICHTEN,
50662: GISEKIN, JO. - Klein huisboek; met opdracht, samen met een originele handgeschreven brief.
34765: P. GISEL, S. MARGEL (EDS.); - croire au coeur des sociétés et des cultures. Différences et déplacements,
44557: GISÈLE OLLINGER-ZINQUE. - Ensor par lui-même.
41892: GISPEN, W.H.; - sierend metaal in de bouwkunst, De Toegepaste Kunsten in Nederland. Gispen.
50730: GISTELINCK, GISTELINCK / GUIDO HENDRIX / - Bibliotheca Mariana Lovaniensis. une collection mariale montfortaine dans la bibliothéque de la faculté de theologie.
50827: GITA DENECKERE. DESIGN: GERT DOOREMAN - Uit de Ivoren Toren 200 jaar universiteit Gent.
50142: GITHA HERMANS - Toon Hermans album van een zoon.
9332: GITS, JULES/ LERMYTE, JEAN - MARIE. - IZEGEM 14 - 18. ( 2 delen)
43906: GIUDE / GIDS ANTWERPEN - CANTRÉ , MARCHANT - TICHELEN. - Anvers, service de propagande et de tourisme de la ville d'Anvers.
35245: GIULIA PEZZOLI. - Luigi Presicce. Fucking Christmas.
2029: GIZYCKI, JERZY/ GORNY, ALFRED/ FISCHER, KAREL (ED.). - GLÜCK IM SPIEL ZU ALLEN ZEITEN.
9436: GLASER, HUGO/ HOEKSMA, J.S. (ED.). - DOKTER IN HUIS.
26926: GLAUB, BODO & ZEEMAN, J. - EETGEREI VAN HET STENEN TIJDPERK TOT HEDEN.
20186: LE GLAY, EDWARD; - HISTOIRE DES COMTES DE FLANDRE,
31470: GLERUM, J.P. - Catalogus van de kunstveiling 320. Openbare verkoping. Belangrijke Nederlandse, Vlaamse en Duitse tekeningen op 18 november 1980.
4417: GLESSER, FR. - PROEVE VAN EEN OUDHASSELTSCH GLOSSARIUM.
30253: GLEUCK, BERNARD; - TRANSCENDENTE MEDITATIE TECHNIEK IN DE PSYCHIATRIE,
29087: GLIMMERVEEN, KEES. - Doek.
30254: GLITZ, ANGELIKA; - DAPPERE TOMMIE,
43777: GLORIA GROOM AND DOUGLAS DRUICK; WITH THE ASSISTANCE OF DOROTA CHUDZICKA AND JILL SHAW - Age of French Impressionism, Masterpieces from the Art Institute of Chicago.
35610: F. GLORIE (ED.); - Corpus Christianorum. Hieronymus Commentariorum in Hiezechielem libri XIV,
35607: F.. GLORIE (ED.); - Corpus Christianorum. Hieronymus Commentariorum in Danielem libri III,
35584: F. GLORIE (ED.); - Eusebius Gallicanus. Collectio homiliarum. Sermones extravagantes.
35588: F. GLORIE (ED.); - Corpus Christianorum. Eusebius 'Gallicanus' Collectio homiliarum. Sermones extravagantes,
35585: F.. GLORIE (ED.); - Corpus Christianorum. Eusebius 'Gallicanus' Collectio homiliarum. Sermones extravagantes,
35586: F.. GLORIE (ED.); - Corpus Christianorum. Eusebius 'Gallicanus' Collectio homiliarum. Sermones extravagantes,
35587: F.. GLORIE (ED.); - Corpus Christianorum. Eusebius 'Gallicanus' Collectio homiliarum. Sermones extravagantes,
35381: F. GLORIE; - Corpus Christianorum. Anonymus ('Tullius'), Symphosius. Aenigmata quaestionum artis rhetoricae ('Bernensia'); Aenigmata; De nominibus litterarum (al. de alphabeto). Expositio alphabeti. De dubiis nominibus,
38047: GLORIEUX-DE GAND, THÉRÈSE EN KELDERS, ANN (CATAL.). - HET WOORD VAN DE KOPIIST. COLOFONS VAN GEDATEERDE HANDSCHRIFTEN.
17748: GLORIEUX - DE GAND, THÉRÈSE; - FORMULES DE COPISTE. LES COLOPHONS DES MANUSCRITS DATES,
33668: S. O. GLOSECKI (ED.); - Myth in Early Northwest Europe,
2461: GLOTZ, SAMUËL (ED.). - LE MASQUE DANS LA TRADITION EUROPÉENNE.
26828: GLOTZ, SAMUËL/DUFRANE, CLAUDE/ISAAC, MARIE-THÉRÈSE/HOVEN, RENÉ/DARQUENNE, ROGER/HOTYAT, FERAND & VASSART, MAURICE. - ECOLES ET LIVRES D'ECOLE EN HAINAUT DU XVIe AU XIXe SIECLE.
42797: GNAT, BAYART, BÉCART, - Patrick VILLAS, sculptures, monografie beeldhouwkunst
2167: GOBBERS WALTER. - JEAN-JACQUES ROUSEAU IN HOLLAND.
40778: GÖBEL, HEINRICH; - Tapestries of the Lowlands,
48193: DE GOBERT - Philippe De Gobert art rooms
38358: G. GOBILLOT; - Chiites,
8053: GOBINEAU, DE, JOSEPH - ARTHUR. - LES PLÉIADES. ( 2 volumes).
2677: GOBYN LUC. - TEXTSORTEN. EIN METHODENVERGLEICH, ILLUSTRIERT AN EINEM MÄRCHEN.
11703: GODAERT, JOËL/ JANSSENS, ROBERT/ CAMMAERT, GUIDO. - TOUR ENCYCLOPDIE 1903 - 1929 ( DEEL/ VOLUME 1).
1725: GODBOUT A. - ORIGINE DES ÉCOLES FRANCAISES DANS L'ONTARIO.
39825: R. GODDARD, J. LANGDON, M. MULLER (EDS.); - Survival and Discord in Medieval Society Essays in Honour of Christopher Dyer,
11657: GODDARD, STEPHEN H. - Vingt en de Avant-Garde in België; Prenten, tekeningen en boeken - Les XX en de avant-garde in België ; Prenten, tekeningen en boeken
7436: GODDARD, STEPHEN. - THE MASTER OF FRANKFURT AND HIS SHOP.
16429: GODDARD, STEPHEN H. - XX en de avant-garde in België
15951: GODDING, PHILIPPE; - législation ducale en Brabant sous le régne de Philippe le Bon ( 1430 - 1467 ).
16284: GODDING, PHILIPPE; - ORDONNANCES DE PHILIPPE LE BON POUR LES DUCHES DE BRABANT ET DE LIMBOURG ET LES PAYS D'OUTRE - MEUSE 1430 - 1467/ VERORDENINGEN VAN FILIPS DE GOEDE VOOR DE HERTOGDOMMEN BRABANT EN LIMBURG EN DE LANDEN VAN OVERMAAS 1430 - 1467,
3932: GODDYN, HENNEBICQ, WATHELET, CISELET - LES NOVELLES, LOIS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES. (3 volumes).
16982: GODEFROY, LOUISE. - Complete Etchings of Adriaen van Ostade. L ' Oeuvre gravé de Adraen van Ostade.,
45742: GODELIEVE VAN DEN HEUVEL-JANSSENS - Ikebana Ohara, A Song of Flowers
717: GODENNE, LEOPOLD. ALFRED OST - LES PROCESSIONS CORTEGES CAVALCADES DE MALINES L' OMMEGANG ET L' HISTOIRE DE OP SIGNORKE. ill Alfred Ost.
1997: GODENNE, WILLY & JOOSEN, HENRY (RED). - JUBILEUMBOEK 1922 - 1972. KONINKLIJKE BEIAARDSCHOOL JEF DENYN TE MECHELEN.
50219: GODENNE, LÉOPOLD - Oud Mechelen, pentekeningen door leopold Godenne naar David De Noter en anderen
2681: GODIJNS R. - NEUROLINGUÏSTISCH ONDERZOEK BIJ MONO- EN DIZYGOTE TWEELINGEN.
30255: GODKIN, CELIA; - WOLFSEILAND,
45077: GODMACHINE - Art of Godmachine
40795: G. GODRON (ED.); - Textes coptes relatifs à saint Claude d'Antioche,
41820: J. GOEBBELS. - Van Kaiserhof naar Rijkskanselarij. Een historische uiteenzetting in dagboekbladen (van 1 januari 1932 tot 1 mei 1933).
48291: GOEDEGEBUURE, JAAP - Wit licht Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu. witlicht
47562: GOEDEGEBUURE, JAAP - Poëzie en mystiek in de Nederlandse literatuur van 1890 tot nu.
30256: GOEDGEBUURE, JAAP; - NIEUWE ZAKELIJKHEID,
13599: GOEDSEELS, VIC. - TOTEM JAN FABRE. Jan Fabre Totem Mgr. Ladeuzeplein Leuven
13421: GOEDSEELS VIC EN VANHAUTE LUC, - HOEVEN OP HET LAND GEBOUWD een verhaal van boerderijen, landschappen en mensen,
40471: M. GOEHRING; - Space, Place and Ornament: the Function of Landscape in Medieval Manuscript Illumination,
7323: GOEMAERE, PIERRE. - EEN DAG BIJ DEN KONING DER BELGEN.
51368: GOEMANS, LEO; - Leuvensch Taaleigen. Woordenboek. Deel I. A-F. Deel 2. G-Z compleet.
9610: VAN GOENS, R. - DE SCHADUWHAND.
2024: GOEPPER R., HYUN WANG J., WHITFIEL R. - KUNSTSCHÄTZE AUS KOREA.
18124: GOEPPER, ROGER. - KUNST UND KUNSTHANDWERK OSTASIENS. EIN HANDBUCH FUR SAMMLER UND LIEBHABER.
45151: J. GOERING, F.A.C. MANTELLO - Templum Dei
23920: GOERING, MAX - ITALIENISCHE MALEREI, Des Siebzehnten und Achtzenten Jahrhunderts
16484: GOES, BENEDICT; - 25 EEUWEN ROKEN. DE VERWONDERLIJKE VORMGEVING VAN DE PIJP,
1347: GOETHALS C. - MARIA,KONINGIN DER MAAGDEN.
47750: GOETHE, J. W. V. - Märchen
30258: VON GOETHE, J. WOLFGANG; - CAMPAGNE IN FRANKRIJK, 1792,
1098: VAN GOETHEM, HERMAN - Fotografie en Realisme in de 19e eeuw. Antwerpen: de oudste foto's (1847-1880)
1840: VAN GOETHEM - taaltoestanden in het Vlaams-Belgisch gerecht (1795-1935).
45997: GOETHEM, NICOLE VAN. - Drawing the Film.
1097: VAN GOETHEM, HERMAN - PHOTOGRAPHY and realism in the 19th century; Antwerp; the oldest photographs.
4319: VAN GOETHEM, EMIEL. - DE PACIFICATIE VAN GENT. HISTORISCH DRAMA.
1062: VAN GOETHEM, H. - DE TAALTOESTANDEN IN HET VLAAMS - BELGISCH GERECHT, 1795 - 1935.
13386: VAN GOETHEM, H. - Gewoonte en recht.
20952: N/A + VAN GOETHEM R. - ANNALEN VAN DEN OUDHEIDKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAAS.deel 65 (1e aflevering).
20954: N/A + VAN GOETHEM R. - ANNALEN VAN DEN OUDHEIDKUNDIGEN KRING VAN HET LAND VAN WAAS.deel 65 (2e aflevering).
42176: VAN GOETHEM, HERMAN - Antwerpen en de jezuïeten, 1562-2002,
19309: GOETHERT-POLASCHEK, KARIN; - ROMISCHE GLASER IM RHEINISCHEN LANDESMUSEUM TRIER,
15100: GOETSCHALCKX, P.J., POTTMEYER, H. E.A.: - BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS BIJZONDERLIJK VAN HET ALOUDE HERTOGDOM BRABANT. MAART 1908,
15101: GOETSCHALCKX, P.J., GEUDENS, EDM., E.A. - BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS BIJZONDERLIJK VAN HET ALOUDE HERTOGDOM BRABANT. AUGUSTUS EN SEPTEMBER 1908,
43239: GOETSCHALCKX, PIETER JOZEF. - Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in 't Goor. 3 delen compleet.+ 3+ +3.-+-////++++++
47533: GOETSCHALCKX, PIETER JOZEF. - Geschiedenis van Schooten, Merxem en Sint Job in 't Goor. Deel 1 en 2.
7637: GOETZ, HERMANN. - GESCHICHTE DER INDISCHEN MINIATURMALEREI.
18954: DE GOEYSE, MON; - DE LIEDEREN DER BRABANTSCHE OMWENTELING VAN 1789,
17976: GOEYVAERTS, EUG.; - DE KERK VAN ONZE LIEVE VROUW,
4866: GOFFIN, JEAN. - UN GRAND POETE CHANTE SA PATRIE.
35691: GOFFIN, ARNOLD; - LA PEINTURE DES ORIGINES A LA FIN DU XVIIIe SIECLE,
14948: GOFFMANN, I. EN D'HUART, N. ( O.L.V. ); - Symbolisme in Rusland. De Blauwe Roos,
50927: GOGH, VAN, VINCENT. - Vincent van Gogh. 40 Photocollographies d'Après ses Tableaux et Dessins.
23422: GOGOL, N.W.; - DAS BILDNIS,
29893: VAN GOIDSENHOVEN, JACQUES. - HEROS ET DIVINITES DE LA CHINE.
40201: L. GOLDBRUNNER; - Buchis. Eine Untersuchung zur Theologie des heiligen Stieres in Theben zur griechisch-römischen Zeit,
37390: S. GOLDIN; - Ways of Jewish Martyrdom,
49638: S. GOLDIN - Ways of Jewish Martyrdom
19319: GOLDINE, GEORGES ( PRÉF. ). - MICHEL SEUPHOR.
26880: GOLDSCHEIDER, LUDWIG (INTROD.). - EL GRECO. GEMALDE.
30262: GOLDSCHMIDT, GERSON; - DE ZIJDEN DRAAD,
4470: GOLDSCHMIDT, E. (RED.). - SINDS '45. DE KUNST VAN ONZE TIJD. ( 3 DELEN).
34844: GOLDSMITH - CHARLES NODIER (TRAD.). - vicaire de Wakefield.
41796: GOLLMER, RICHARD; - Vornehme Gastlichkeit der Neuzeit,
4868: GOLSTEIN, RENÉ. - EMILE VERHAEREN.
34156: GOMBRICH, E.H. & WOODFIELD, RICHARD (EDIT.). - THE ESSENTAIL GOMBRICH. SELECTED WRITINGS ON ART AND CULTURE.
40435: GOMES FERREIRA, MARIA TERESA. - MUSEE CALOUSTE GULBENKIAN. CATALOGUE.
10162: W. GOMES. - bijdrage tot de kennis van ladingsoverdrachtverschijnselen aan halfgeleideroppervlakken door elektrochemische methodes : Studie van elektrochemische processen aan het oppervlak van ZnO-éénkristallen.
29312: GOMES, PAULA. - Wie in zijn land niet wonen kan.
48931: GOMES FERREIRA, MARIA TERESA. - MUSEE CALOUSTE GULBENKIAN. CATALOGUE.
44703: A. GONDREXON - IVES BROWNE. - Elseviers hondengids met beschrijving van 340 rassen.
44036: GONISSEN, LOUIS. - 10.000 Jaar huisdieren
6795: DE GONNELIEU, R.P. - DE LA PRESENCE DE DIEU, QUI RENFERME TOUS LES PRINCIPES DE LA VIE INTERIEURE.
44656: N. GONTHIER - Cris de haine et rites d'unité La violence dans les villes, 13e-16e siècle.
33244: GONZALES SEARA , LUIS/LIEBAERS, HERMAN & NARMON, FRANÇOIS (VOORW.). - LUISTER VAN SPANJE EN DE BELGISCHE STEDEN 1500 - 1700. DEEL I. DEEL II.
17644: GONZALEZ, VALÉRIE; - EMAUX D'AL-ANDALUS ET DU MAGHREB,
5312: GONZALEZ, GUZMAN. - PALYNOLOGICAL STUDY ON THE UPPER LOS CUERVOS AND MIRADOR FORMATIONS.LOWER AND MIDDLE EOCENE TIBU AREA, COLOMBIE.
18596: GONZALEZ, ANGEL. - ALBERTO GIACOMETTI. WORKS/ WRITINGS/ INTERVIEWS,
28017: GONZALEZ-PALACIOS, ALVAR. - THE FRENCH EMPIRE STYLE.
30516: GOOD BEER GUIDE BELGIUM VOORWOORD DOOR TIM WEBB - Antwerpen Bierstad, 8 eeuwen biercultuur.
29419: GOODALL, GEORGE / TREHARNE, R.F. - Muir's new school atlas of universal history.
5211: GOODMAN, CYNTHIA. - HOFMANN.
25339: GOODROW, GERARD A.; - BETWEEN ARCHETYPE AND INDIVIDUAL REALITY. THE PORTRAITS OF LUDWIG VANDEVELDE/ TUSSEN ARCHETYPE EN INDIVIDUELE WERKELIJKHEID. OVER DE PORTRETTEN VAN LUDWIG VANDEVELDE,
39617: GOODSON, BILL; - DECORATIE VAN UW WONING,
21573: GOOLENAERTS, J.; - OVER DE HERALDIEK VAN DE GEMEENTE WILRIJK,
28165: GOOLENAERTS, JOS; - 150 HERALDISCHE PORTRETTEN VAN BELANGRIJKE PERSONEN UIT DE ANTWERPSE, BELGISCHE EN EUROPESE GESCHIEDENIS,
10010: GOORIS, JOSPEH. - BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN DE VERSPREIDING, DE BIOLOGIE, DE PATHOGENITEIT EN DE POPULATIEDYNAMICA VAN GRAMINEEËNWORTELKNOBBELNEMATODE MELOIDOGYNE NAASI FRANKLIN 1965.
51179: GOOS, AD - Vertakt applaus schetsen over verstandelijk gehandicapten en andere verhalen.
26640: GOOSEN, LOUIS. - VAN ANDREAS TOT ZACHEUS. THEMA'S UIT HET NIEUWE TESTAMENT EN DE APOCRIEFE LITERATUUR IN RELIGIE EN KUNSTEN.
3053: GOOSENS, ALINE; - LES INQUISITIONS MODERNES DANS LES PAYS BAS MERIDIONAUX ( 1520 -1633 ). TOME I. LA LEGISLATION,
15142: GOOSENS, ALINE; - LES INQUISITIONS MODERNES DANS LES PAYS - BAS MERIDIONAUX. TOME II. LES VICTIMES,
15143: GOOSENS, ALINE; - LES INQUISITIONS MODERNES DANS LES PAYS - BAS MERIDIONAUX. TOME I. LA LEGISLATION et TOME II. LES VICTIMES,
5117: GOOSSE, A. - TABLES DES TOMES I -XXV DU BULLETIN.
17816: GOOSSENAERTS, DR. J. - taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen. Een taal-vak-, geschied-, heem- en volkskundige bijdrage tot de nederlandse woordenschat.
37497: GOOSSENS, KORNEEL; - JUDOKUS,
30265: GOOSSENS, JERRY; - POPMUZIEK,
1832: GOOSSENS J. - DE KWESTIE LAMBERTUS LI BEGES overleden 1177
11165: GOOSSENS, J., J. TAELDEMAN EN G. VERLEYEN. - Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten - Delen II + III (in één aflevering): Deel II: De Westgermaanse korte vocalen in open syllaben; Deel III :De Westgermaanse lange vocalen en diftongen.
30264: GOOSSENS, JERRY; - LOKROEP VAN DE MOSSEL,
11164: GOOSSENS, J., J. TAELDEMAN EN G. VERLEYEN. - Fonologische atlas van de Nederlandse dialecten - Deel I: Het korte vocalisme
13564: G. GOOSSENS. - ontstaan van het Assyrisch rijk.
1331: GOOSSENS J. - DE KWESTIE LAMBERTUS LI BEGES overleden 1177
49332: GOOSSENS, VAN ROOSMALEN, COLLA - kunstgreep omtrent 1968,
13311: M. GOOSSENS. - economic development of Belgian agriculture : a regional perspective, 1812-1846.
13496: GOOSSENS. - old English glosses of Ms. Brussels, Royal Library, 1650 (Aldhelm's de Laudibus Virginitatis) edited with an introduction, notes and indexes.
20058: GOOSSENS, J. - HYPERSTATISCHE BALKEN MET VERANDERLIJK TRAAGHEIDSMOMENT,
4652: GOOSSENS, CAS. - BIJ ONS IN 'T DORP.
41682: J. GOOTS. - Geschiedenis van Dessel.
14240: GOOVAERTS, BART. - ANTWERPSE POORTJES.
50664: GOOVAERTS, ALPHONSE. - flotte de Louis de Male devant Anvers en 1356
18118: GOOVAERTS, BART: - BERTEN FERMONT. VLAAMS-NATIONAAL GEWETEN TEGEN GEWELD,
37584: GORAN PROOT (REDACTIE); - Jaarboek van Nederlandse boekgeschiedenis 19,
37585: GORAN PROOT (REDACTIE); - Jaarboek van Nederlandse boekgeschiedenis 18,
25861: GORDENKER, E. - Van Dyck and the Representation of Dress in Seventeenth-Century Portraiture.
44379: GORDON CHRISTINE - DIAMANTES, (Spanish)
9500: GORDON, JENNIFER. - CAST IN THE SHADOW.
24316: GORDON, CHRIS; - DIAMONDS. THE QUEST FROM SOLID ROCK TO THE MAGIC OF DIAMONDS,
41017: GORDON RATTRAY TAYLOR. - Are workers human?
41595: GORE, LEONID; - WAAR BEN JE, MAMA?,
41197: GORE LANGTON, ROBERT & SNOJINK, BOB (VERTAL.). - John Cleese. Minister van Rare Loopjes.
36711: F. GORI (ED.); - Corpus Christianorum. Arnobius Iunior Praedestinatus,
36712: F. GORI (ED.); - Corpus Christianorum. Arnobius Iunior Praedestinatus,
5145: GORIS, JAN. - HET VIZIRGAT. studie over Arendonksche Folklore.
5989: GORIS J., PERSOONS E., VAN DER HAEGEN H. - EEN KAARTBOEK VAN DE SINT - MICHIELSABDIJ ANTWERPEN 1640 - 1793.
494: GORIS, J.A. - LOF VAN ANTWERPEN. HOE REIZIGERS ANTWERPEN ZAGEN VAN DE XVe TOT DE XXe EEUW.
8550: GORIS, J.M. - MIJN KENNIS MET DE GESCHIEDENIS VAN HERENTALS EN EERSTE CONTACTEN MET STADSARCHIVARIS E.H.J.R. VERELLEN.
36870: GORIS, JAN/STEVENS, FRED/VERAGHTERT, KAREL/GIELIS, MARCEL. - VOOR OUTER EN HEERD. DE BOERENKRIJG IN DE ANTWERPSE KEMPEN 1798.
3260: GORIS, JAN/STEVENS, FRED/VERAGHTERT, KAREL/GIELIS, MARCEL. - VOOR OUTER EN HEERD. DE BOERENKRIJG IN DE ANTWERPSE KEMPEN 1798. met opdracht !
5222: GORIS, J.M. - BELGIE EN DE BOERENREPUBLIEKEN.
14721: GORIS, J. M.; - DE INVLOED VAN DE ANGLO - BOERENOORLOGEN OP DE NAAMGEVING HOOFDZAKELIJK IN VLAAMS - BELGIE,
15776: GORIS, JAN - ALBERT ( PRÉF. ); - FLORES ARTIS BELGICAE,
50067: GORIS, J.A. (GIJSEN, MARNIX) - Lierre -Lier, Ars Belgica IV.
26060: GORIS, DRS. J.M. - HERENTALS. GOED BEKEKEN. Cultuurhistorische gids voor groot-Herentals, Herentals, Noorderwijk en Morkhoven.
28027: GORIS, J.M. - DE OORSPRONG EN DE EVOLUTIE VAN HET HERENTALSE STADSWAPEN.
8540: GORIS, DRS. J.M. - BIJDRAGE TOT DE ALOUDE GESCHIEDENIS VAN DE STAD HERENTALS.
34899: J. GORIS, F. STEVENS, K. VERAGHTERT, M. GIELIS; - Voor Outer en Heerd. De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen. 1798,
34900: J. GORIS, F. STEVENS, K. VERAGHTERT, M. GIELIS; - Voor Outer en Heerd. De Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen. 1798,
13962: GORIS, RENÉ/ SIMONS, LUDO [MEDEW.]. GIJSEN - sinjoor in eigen spiegel.
48854: J.-A. GORIS ET G. MARLIER (TRAD. ET COMMENT.) GIJSEN - journal de voyage d'Albert Dürer dans les Pays-Bas. Accompagnée du livre d'esquisses a la pointe d'argent. SIGNE
18263: GORISSEN, P.; - SIGEBERTI GEMBLACENSIS CHRONOGRAPHIAE AUCTARIUM AFFLIGEMENSE,
10214: P. GORISSEN. - Auctarium Affligemense.
3525: GORKOM, J. VAN. - METAMAGIE.
33925: GORLING, LARS. - 491.
10205: C. GÖRLLER-WALRAND. - Spectroscopische eigenschappen van metaalcomplexen.
30266: GORMLEY, GREG; - DE WOLF EN HET LAMMETJE,
51169: VAN GORP, GEENEN, MECHIELS, BUIJS. - Louis van Gorp tekeningen en grafiek.
40416: R. GORRIS CAMOS, A. VANAUTGAERDEN (EDS.); - auteur à la Renaissance L'altro che è in noi,
28604: GORSKY, BERNARD. - wereld van de koralen.
37335: L. GORTER-VAN ROYEN, J.-P. HOYOIS (EDS.); - Correspondance de Marie de Hongrie avec Charles Quint et Nicolas de Granvelle Tome I: 1532 et années antérieures,
6211: GORTER, HERMAN. - LIEDJES. ( 3 DELEN IN 1 VOLUME)
6353: GORTER, HERMAN. - PAN. EEN GEDICHT,
16681: DE GORTER, SADI ( PRÉF. ). - CORNELIUS POSTMA, met handgeschreven aantekeningen door Jos de Gruijter
19463: GOSSI, MAX; - LES PAYS-BAS SOUS PHILIPPE II,
5149: GOSSMAN, LIONEL. - MEN & MASKS.
7523: GOSWAMY, NATH (ED.). - RASA LES NEUF VISAGES DE L' ART INDIEN.
30674: GOTOVITCH, J. - Documents diplomatiques belges 1941-1960. De l'indépendance à l'interdépendance. Tome I: Le gouvernement belge de Londres 1941-1944. Belgische diplomatieke stukken 1941-1960. Van onafhankelijkheid tot onderlinge afhankelijkheid. Boekdeel I: De Belgische regering te Londen 1941-1944.
50778: GOTTFRIED LEOPOLD SCHRADER - Erstes elementarisches Lesebuch für Kinder zum Lesenlernen
3305: GOTTHARDT, HEINZ G. - Vive l`empereur : Eine Napoleon-Chronik. Mit zeitgenöss. Berichten, Briefen, 118 Abb. u. 8 Faksimiles .
41391: C. GÖTTLER; - Last Things Art and the Religious Imagination in the Age of Reform,
4163: GOTTLIEB, SCHICK - Maler der Klassizismus.
45603: D. GOTTSCHALL - Testi cosmografici, geografici e odeporici del medioevo germanico, Atti del XXXI convegno dell'Associazione Italiana di Filologia Germanica (A.I.F.G.), Lecce, 26-28 maggio 2004
36117: G.P. GÖTZ (ED.); - Corpus Christianorum. Liber Quare,
36116: G.P. GÖTZ (ED.); - Corpus Christianorum. Liber Quare,
41908: GÖTZ, ADRIANI / ROLLI, WOLFGANG - Modelle - Form, Spiel, Kult - Mercedes Benz
23654: K. GOUBERT, W. NYS EN A.-M. TEN BOKUM, - DELHEID 1828-1980. VAN MICHEL TOT CLIMAX. DE MICHEL A CLIMAX. VON MICHEL BIS CLIMAX. FROM MICHEL TO CLIMAX,
6757: GOUDAR, ANGE. - LES PROCES DES TROIS ROIS.
39870: J.-F. GOUDESENNE; - Offices historiques ou "historiae" composés pour les fêtes des saints dans la province ecclésiastique de Reims (775-1030),
30268: VAN GOUDOEVER, A.P. ; - ANGST VOOR HET VERLEDEN,
43715: VAN GOUDOEVER, A.P. ; - ANGST VOOR HET VERLEDEN,
39495: F. GOUJON, N. MAURIAC DYER, C. NAKANO (EDS.); - Cahier 54. SET,
39496: F. GOUJON, S. KUROKAWA, N. MAURIAC DYER, P.-E. ROBERT (EDS.); - Cahier 71. SET,
38921: M. GOULLET; - Ecriture et réécriture hagiographiques Essai sur les réécritures de Vies de saints dans l'Occident latin médiéval (VIIIe-XIIIe s.),
39164: M. GOULLET (ED.); - Parva pro magnis munera Etudes de littérature latine tardo-antique et médiévale offertes à François Dolbeau par ses élèves,
36259: M. GOULLET (ED.); - Corpus Christianorum. Adso Dervensis Opera hagiographica,
36744: R. GOUNELLE (ED.); - Corpus Christianorum. Les recensions byzantines de l'Évangile de Nicodème Euangelium Nicodemi byzantinum,
35107: R. GOUNELLE, J.-M. PRIEUR (EDS.); - Décalogue au miroir des Pères,
33418: R. GOUNELLE, Z. IZYDORCZYK; - Evangile de Nicodème,
25950: DE GOURMONT, REMY. - LETTRES A L'AMAZONE.
16938: GOURNAY, ANTOINE ET STAUDENMEYER, PIERRE. - FRANCINE DEL PIERRE. FANCE FRANCK. DIALOGUE DES CERAMISTES.
29339: GOVAART, TH. - Meesterschap over het monster. Over het werk van F. Bordewijk.
38143: GOVAERTS, JOS (INTROD.). - ANTWERPEN. DE STAD / LA VILLE / DIE STADT / THE CITY.
5422: GOVAERTS, FRANCE. - LOISIRS DES FEMMES ET TEMPS LIBRE.
48305: GOVAERTS, BERT. - Ernest Claes, De biografie van een Heer uit Zichem
3663: GOVERS, F. G. G. , - HET GESLACHT EN DE FIRMA F. VAN LANSCHOT 1737-1901. XXV.
49291: GOWING, LAWRENCE - Cézanne. The early years 1859-1872.
10591: GOWING, LAWRENCE/ PATIN, SYLVIE/ E.A - CÉZANNE. LES ANNÉES DE JEUNESSE 1859 - 1872.
34421: R. GOY; - handschriftliche Überlieferung der Werke Richards von St. Viktor im Mittelalter,
5166: GOYAU, GEORGES. ( PRÉF.) - DE LA MÉDITERRANÉE AU DÉSERT.
505: GOYENS DE HEUSCH, S. - IMPRESSIONISME EN FAUVISME IN BELGIE.
8445: GOYENS DE HEUSCH, SERGE. - ENGLEBERT VAN ANDERLECHT.
12427: GOYENS DE HEUSCH, SERGE. - HET IMPRESSIONISME EN HET FAUVISME IN BELGIË
9077: GOYENS DE HEUSCH, SERGE. - FOUNDATION POUR L' ART BELGE CONTEMPORAIN.
10523: GOYENS DE HEUSCH, SERGE. - IMPRESSIONISME EN HET FAUVISME IN BELGIË / L' IMPRESSIONISME ET LE FAUVISME EN BELGIQUE.
2579: GOYENS DE HEUSCH SERGE. - IMPRESSIONISME ET LE FAUVISME EN BELGIQUE.
23566: GOYENS DE HEUSCH, SERGE (INTR.). - AVANT-GARDE DES ANNEES 20 EN BELGIQUE.
29571: GOYENS DE HEUSCH, SERGE E.A. - Thomas Van Gindertael.
32774: GOYENS DE HEUSCH, SERGE (INTR.); - FELIX ROULIN METALMYTHES,
14944: GOYENS DE HEUSCH, S.; - Englebert Van Anderlecht 1918-1961,
35311: GOYTISOLO, JUAN EN NIJHOFF, MARIANNE (VERTAL.). - OM HIER TE LEVEN. ACHT VERHALEN.
30270: DE GRAAF, LEANE; - HOI, EEN BABY,
49198: I. DE GRAAF. - Vliegtuigaërodynamica. 1 Theorieboek.
30269: DE GRAAF, LEANE; - BERENPRET,
6598: DE GRAAF, ANNE. - WITTE STIPPEN.
47532: VAN DER GRAAF, ERIK, - Schilderijenjacht, 9 korte verhalen gebundeld over het aankopen, verzamelen, restaureren en onderzoeken van antieke schilderijen (daterend uit de 17e t/m het begin van de 20e eeuw.
36199: GRAAF J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA. - werk van onze romaansche en gothische beeldenaars, beeldhouwers, ivoorsnijders, goudsmeden, beeldgieters: 1025 tot 1550.
29324: GRAAF, HERMINE DE E.A. - Hollands diep. Verhalen.
29308: GRAAF, HERMINE DE. - Alleen de heldere uren.
26823: DE GRAAFF, HERMAN HENDRIK ALBERT. - DE MILITAIR-RECHTERLIJKE ORGANISATIE 1795 - 1955. HAAR VERBAND MET DE BEVELSVERHOUDINGEN BIJ DE LANDMACHT.
30272: GRAAFHUIS, A.; - UTRECHT IN DE ACHTTIENDE EEUW,
14154: GRABER, CORINNE/ GUILLOU, JEAN-FRANÇOIS; - LES IMPRESSIONISTES,
44997: A. GRABOÏS - sources hébraïques médiévales Vol. II. Les commentaires exégétiques.
44980: A. GRABOÏS - sources hébraïques médiévales Vol. I. Chroniques lettres et 'responsa'.
38936: A. GRACEFFA; - historiens et la question franque Le peuplement franc et les Mérovingiens dans l'historiographie française et allemande des XIXe-XXe siècles,
11432: DE GRAEF, GUSTAVE. - JOS SCHIPPERS. SA VIE, SES OEUVRES. (Signé). monograph.
35678: DE GRAEF, JACK. - ANTWERPEN BIJ NACHT.
35932: DE GRAEF, JACK. - HET GROOT WOORDEN- EN LIEDJESBOEK OVER HET ANTWERPS DIALEKT.
32886: DE GRAEF, JACK. - MET HEEL ANTWAARPE MOAR NIE MET MAI. ANTWERPSE HUMOR.
35931: DE GRAEF, JACK. - FUIFNUMMERS IN ANTWERPEN.
23635: DE GRAEF, JACK. - HET ANTWERPS DIALECT Vandezekestijd Tot in De 21e Eeuw
26276: O. DE GRAEF, V. DOYEN, ERIK HERTOG, R. JANSSENS, GUIDO LATRÉ, H. SCHWALL. - Sense and Transcendence. Essays in Honour of Herman Servotte.
43719: DE GRAEF, JACK. - HET GROOT WOORDEN- EN LIEDJESBOEK OVER HET ANTWERPS DIALEKT.
40239: E. GRAEFE; - Grab des Padihorresnet, Obervermögensverwalter der Gottesgemahlin des Amun (Thebanisches Grab Nr. 196),
43548: GRAETZ, HEINRICH - Volkstumliche Geschichte der Juden. (3 Bände)
14783: DE GRAEVE, ROB.; - FELIX TIMMERMANS,
25076: DE GRAEVE, G. ( INL. ); - ERNST FUCHS,
22162: DE GRAEVE, G. ( VOORW. ); - SCHILDERS VAN DE INTIMITEIT,
30001: GRAF, HENRIETTE (HRSG.) - Battenberg Antiquitätenführer 2002/03. Kunst - Auktionen - Preise.
28523: GRAF, OTTO ANTONIA. - Otto Wagner. 4. Sicard und van der Nüll. Zu den Anfängen der Moderne.
13331: DE GRAFFIGNY, M. - MANUEL ÉLÉMENTAIRE D' ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE ( 2 VOLUMES).
40827: F. GRAFFIN (ED.); - Homélies anonymes du VI°siècle Sur le Grand-Prêtre (Hébr. V, 7). Sur la pécheresse (Luc VII, 36-50) I, II, III,
27312: VAN DER GRAFT, GUILLAUME; - DE KIEZELS VAN KLEIN DUIMPJE,
40467: B. GRAHAM; - Bohemian and Moravian Graduals (1420-1620),
17839: GRAHAM, VICTOR E. AND JOHNSON MCALLISTER; - ESTIENNE JODELLE. LE RECUEIL DES INSCRIPTIONS 1558: A LITERARY AND ICONOGRAPHICAL EXEGESIS,
19269: GRAHAM-DIXON, ANDREW. - PAPER MUSEUM. WRITINGS ABOUT PAINTING, MOSTLY.
12374: GRAMMENS, MARK. - ESSAY OVER DE TOEKOMST VAN VLAANDEREN.
2918: GRAMMONT. - BOUQUET A L'IMMACULÉE.
13153: GRAMMONT, CLAUDINE/ ROUSSEAU, PASCAL. - ABCDAIRE DU FAUVISME.
36563: J. GRAND'HENRY (ED.); - Corpus Christianorum. Gregorius Nazianzenus Opera: versio Arabica antiqua III: Oratio XL (Arab. 4),
36565: J. GRAND'HENRY (ED.); - Corpus Christianorum. Gregorius Nazianzenus Opera: versio Arabica antiqua I: Oratio XXI (arab. 20),
5357: GRAND, EGRON. - LA TERRE- SAINTE ET LES LIEUX.
28930: GRANDVILLE- - Images d'autres mondes. Grandville et Cie. Catalogue de l'exposition.
30275: GRANFIELD, LINDA; - IN FLANDERS FIELDS, gedichten die ontstaan zijn in de loopgraven van Ieper.
49081: GRANJEAN, SERGE & PIERRE VERLET (PREFACE): - Catalogue des tabatieres, boites et etuis des XVIIIe et XIXe siecles du musée du Louvre.
16043: GRAPPERHAUS, FERDINAND, H.M.; - Taxes, Liberty and Property the Role of Taxation in Democratization and National Unity 511-1787.
16024: GRAPPERHAUS, FERDINAND, H.M.; - BELASTING, VRIJHEID EN EIGENDOM. HOE BELASTINGHEFFING LEIDDE TOT MEER ZEGGENSCHAP VOOR BURGERS EN MEER EENHEID TUSSEN STATEN 511 - 1787,
4882: GRASDORFF, VAN, GILLES & ANTOINE- PLISNIER, ALAIN. - DITES - NOUS...EMILE VERHAEREN.
25435: VAN GRASDORFF, GILLES. - AU PAYS DE VERHAEREN. CHRONIQUE D'UN VILLAGE DES FLANDRES SAINT-AMAND-L'ESCAUT.
26978: GRASS, GÜNTER; - DER BUTT,
22736: GRASSIN, RENAAT. - POEZËEKES VAN 'T KETJE. met opdracht, gesigneerd.
50097: GRASSIN, RENAAT. - Uit mijn kabaret repertorium; levensliedjes, monologen. deel 1 en 2.
50098: GRASSIN, RENAAT. - kabaretschlager, zes humoristische sketchen.
23139: GRAULS, JAN. - HOE HET WERD EN HOE HET MOET ZIJN. Opstellen over oorsprong en betekenis van woorden en gezegden.
12580: GRAULS, JAN. - VOLKSTAAL EN VOLKSLEVEN IN HET WERK VAN PIETER BRUEGEL.
40349: J. GRAUWELS. - suikerbietenteelt in het Departement van de Nedermaas.
40360: J. GRAUWELS. - samenvoeging van Gemeenten in Limburg (1800-1829).
40338: J. GRAUWELS. - enquête over de Brandbestrijding in 1810.
40339: J. GRAUWELS. - landbouw in het Departement van de Nedermaas (1811).
40344: J. GRAUWELS. - beschrijving van de Kempen en van Haspengouw (1809).
40341: J. GRAUWELS. - deportatie van J. Purnal, pastoor te Stevoort, naar het eiland Rhé.
2000: GRAUWELS J. - DAGBOEK VAN GEBEURTENISSEN OPGETEKEND DOOR CHRISTIAAN MUNTERS 1529-1545.
23246: GRAUWELS, J.; - EEN NASLEEP VAN DE BOERENKRIJG TE MAASEIK,
2773: GRAUWEN, W.M.; - NORBERTUS AARTSBISSCHOP VAN MAAGDENBURG ( 1126-1134 ),
39612: DE GRAVE, GUY; - HOUTSNIJWERK. EEN CURSUS IN HET OMGAAN MET, EN BEWERKEN VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN,
38943: M. GRAVEL; - Distances, rencontres, communications : réaliser l'Empire sous Charlemagne et Louis le Pieux,
12647: ‘S- GRAVESANDE, G.H. - DE GESCHIEDENIS VAN DE NIEUWE GIDS. BRIEVEN EN DOCUMENTEN. ( 2 delen).
2027: GRAY, BASIL. - LA PEINTURE PERSANE.
49768: GRAY [THOMAS]. - Elegy written in a country church-yard (1849) - The bard (1837).
468: GRAYSON, ROY/ VANDERSANDEN, MARC. - EXOTIC PARLANCE. DANCING IN THE FOREST.
1447: GRAZIOLI, ELIO. - VITTORIO MESSINA. TRAMAREDINOTTE.
39214: G. GREATREX * (ED.); - Vocation of Service to God and Neighbour Essays on the Interests, Involvements and Problems of Religious Communities and their Members in Medieval Society,
30276: GREAVES, MARGARET; - STREEPJE GAAT OP STAP,
14508: GREAVES, ROGER; - NADAR OU LE PARADOXE VITAL,
40735: S. GRÉBAUT, G. NOLLET (EDS.); - Synaxaire éthiopien Mois de Tahsas II,
40634: S. GRÉBAUT (ED.); - Synaxaire éthiopien IV. Mois de Tahshash, Ter et Yakatit,
40528: S. GRÉBAUT (ED.); - trois derniers traités du Livre des mystères du ciel et de la terre,
40725: S. GRÉBAUT (ED.); - Paralipomènes Livres I et II,
40629: S. GRÉBAUT (ED.); - Miracles de Jésus II,
40622: S. GRÉBAUT (ED.); - Sargis d'Aberga (controverse judéo-chrétienne) (fin),
40620: S. GRÉBAUT (ED.); - Miracles de Jésus I,
40643: S. GRÉBAUT (ED.); - miracles de Jésus III,
33843: N. J. GREEN-PEDERSEN (ED.); - Johannes Buridanus, Quaestiones topicorum,
37478: K. GREEN, C. MEWS (EDS.) - Healing the Body Politic. The Political Thought of Christine de Pizan,
35635: W.M. GREEN, K.D. DAUR (EDS.); - Corpus Christianorum. Augustinus Contra academicos. De beata vita. De ordine. De magistro. De libero arbitrio,
8722: GREEN, ARTHUR G. - SYSTEMATIC SURVEY OF THE ORGANIC COLOURING MATTERS.
33923: GREENAN, RUSSELL H. - HET IS IN BOSTON GEBEURD ? MISDAADROMAN.
15104: GREENBERG ROHATYN, JEANNE ( ED. ). - CASINO 2001. 1ST QUADRIENNALE VOOR HEDENDAAGSE KUNST GENT - BELGIUM 28.10.2001 - 13.01.2002.
30279: GREENSPAN, MIRIAM; - GENEZEN DOOR TE LEVEN,
43522: GREET LHERMITE, MARCEL VAN JOLE, PAUL FATIN. - Beatrijs Lombaerts, monografie
30880: GREG HOUWER - Ik, mezelf en wij, Over de constructie van onze identiteit
30280: GREGOIRE, CAROLINE; - APOLLO RONDOM,
30281: GREGOIRE, CAROLINE; - LEER TELLEN MET APOLLO,
27602: GREGOIRE DE TOURS, - HISTOIRE DES ROIS FRANCS,
45300: GREGOR WEDEKIND E.A. - Géricault. Fragmenten van mededogen.
13793: GREGORY, ALEXIS, - gouden tijd van het reizen, 1880-1939,
32478: GREGORY IRVINE; - Japanese Cloisonné Enamels,
29049: GREGORY, LADY AUGUSTA. - Goden en Giganten. Het verhaal van de Tuatha de Danaan en het verhaal van de Fianna van Erin.
23618: GREMILLET, MURIEL; - VILLE DURABLE. ECOCITES,
25881: GREMILLET, MURIEL; - Science et architecture Institut de la Vision. Paris Agence Brunet Saunier Architecture,
29897: GRENEZ, ANNIE & MARIJNISSEN, R.H. - RIK WOUTERS. LES OEVRES DE RIK WOUTERS DANS LA COLLECTION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE DE LA PROVINCE DE BRABANT. DE WERKEN VAN RIK WOUTERS IN DE VERZAMELING VAN HET KUNSTPATRIMONIUM VAN DE PROVINCIE BRABANT.
40116: GRENZ, RUDOLF. - DIE ANFANGE DER STADT MUNDEN NACH DEN AUSGRABUNGEN IN DER ST. BLASIUSKIRCHE.
44178: GRESHOFF, J. - Voetzoekers.
27434: GRESHOFF, J. - VOOR VOLWASSENEN. APHORISMEN.
22236: GRESHOFF, J.; - ZWANEN PESTEN,
35092: P. GRESSER; - Pêche et pisciculture dans les eaux princières en Franche-Comté aux XIVe et XVe siècles,
35087: P. GRESSER; - gruerie du comté de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles,
46524: GRETA DEVOS EN ERIC VAN HOOYDONK - 100 Jaar Koninklijke Belgische Redervereniging
10063: L. DE GREVE. - Metingen over temperatuurafhankelijkheid van den electrischen weerstand bij dunne metaallaagjes.
7363: GREWENIG, MEINRAD MARIA. - DER AKT IN DER DEUTSCHEN RENAISSANCE.
37908: GRIBLING, F.T. - CORNEILLE.
2904: GRIBLING, F.T. - CORNEILLE.
43721: GRIBLING, J.P. - Mijn leven in revolutionair Rusland. uit het dagboek van Iwan Iwanowitsj.
31380: P.-J. DE GRIECK - Benedictijnse geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden (ca. 1150-1550): historisch bewustzijn en monastieke identiteit
41475: P.-J. DE GRIECK; - Benedictijnse geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden (ca. 1150-1550): historisch bewustzijn en monastieke identiteit,
38893: A. GRIECO, M. HYMAN, P. SCHOLLIERS (EDS.); - Food & History - 4.2 (2006) Food and Drink Excesses in Europe. Admissible and Inadmissible Behaviour from Antiquity to the Twenty-first Century,
10167: R. VAN GRIEKEN. - Analyse van ferro-metalen door activering met 14 MeV neutronen.
36414: J. GRIER (ED.); - Corpus Christianorum. Ademarus Cabannensis Opera liturgica et poetica Musica cum textibus,
36413: J. GRIER (ED.); - Corpus Christianorum. Ademarus Cabannensis Opera liturgica et poetica Musica cum textibus,
35824: B. GRIESSER (ED.); - Corpus Christianorum. Conradus Eberbacensis Exordium Magnum,
35823: B. GRIESSER (ED.); - Corpus Christianorum. Conradus Eberbacensis Exordium Magnum,
14638: GRIETEN, STEFAAN, MIGOM, SERGE, SAS, BART EN VAN DE VIJVER, DIRK; - Sterk gebouwd & makkelijk in onderhoud, ambt en bouwpraktijk van de provinciale architecten in de provincie Antwerpen (1834-1970)
16258: GRIETEN, S. ( OLV. ); - Vreemd gebouwd. WESTERSE EN NIET - WESTERSE ELEMENTEN IN ONZE ARCHITECTUUR,
18742: GRIETEN, STEFAAN; MEES, MARC; VAN DAMME, JAN EN VAN LANGENDONCK, LINDA. - EEN VENSTER OP DE HEMEL. DE GLASRAMEN VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL VAN ANTWERPEN.
18961: GRIETEN; STEFAAN EN EVELIEN VERNIERS; - Kijkparadijzen voor het volk. Panorama's en diorama's in Antwerpen,
18962: GRIETEN, STEFAAN, EN EVELIEN VERNIERS. - Kijkparadijzen voor het volk. Panorama's en diorama's in Antwerpen.
22528: GRIETEN, STEFAAN EN BUNGENEERS, JOKE ( RED.). - DE ONZE LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL VAN ANTWERPEN. KUNSTPATRIMONIUM VAN HET ANCIEN REGIME.
26188: GRIETENS, HANS. - Attitudes towards Social Limits, Undersocialized Behavior, and Self-presentation in Young People. A Contribution to the Theoretical Framework and the Empirical Validation of the Reaction Pattern Research in Flanders.
30289: GRIFFIOEN, JAN; - MAN
40044: F. J. GRIFFITHS, J. HOTCHIN (EDS.); - Partners in Spirit Women, Men, and Religious Life in Germany, 1100-1500,
35950: C. GRIFONI (ED.); - Corpus Christianorum. Otfridus Wizanburgensis Glossae in Matthaeum,
26757: GRIJZENHOUT, F. - LIOTARD IN NEDERLAND.
15831: GRIMAL, PIERRE E.A.; - MYTHOLOGIES CLASSIQUES. PREHISTOIRE EGYPTE SUMER BABYLONE HITTITES SEMITES GRECE ROME PERSE INDE,
35247: B.P. GRIMAUD. - Nouveau jeu de la main. 56 cartes. Main Apollonienne ou solaire. Type harmonique et artistiques. Blond-doré.
30290: GRIMM, SANDRA; - JORIS GAAT UIT LOGEREN,
30311: GRIMM, SANDRA; - JORIS GAAT UIT LOGEREN,
24709: GRIMME, ERNST GÜNTHER; - DER AACHENER DOMSCHATZ,
36340: VON GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOPH. - DER ABENTEURLICHE SIMPLICISSIMUS. VOLLSTANDIGE AUSGABE.
24187: GRINDEA, MIRON (EDIT.). - ADAM INTERNATIONAL REVIEW. HOMMAGE A EMILE VERHAEREN.
30293: GRINGOIRE, TH.; - REPERTORIUM VOOR DE KEUKEN, 2017.
30294: VAN DER GRINTEN, E.F.; - EEUW AAN DE WEG GETIMMERD,
23882: GRISEL, LAURENT; - LES JARDINS DE RENE PECHERE,
15435: GRITSAJ, N.I. ( INL. ). - ANTWERPSE MEESTERS UIT DE HERMITAGE / LENINGRAD.
40611: R. GRIVEAU (EDS.); - al-Birouni, al-Maqrizi, Ibn al-Qola'i Les fêtes des Melchites.; Les fêtes des Coptes.; Calendrier maronite,
11716: GRIVESSE, BENOÎT (ED.). - AFFAIRE DUTROUX ET LES MEDIAS.
8822: GROBER, J. (HERAUSG.) - DAS DEUTSCHE KRANKENHAUS.
15958: GRODECKI LOUIS - LEO VOET : (RED.) - Belgische steden in reliëf. Plannen opgenomen door Franse militaire ingenieurs XVIIe-XIXe eeuw.
33932: VAN DER GROEN, JOOP EN VAN ROSSUM, HANS; - ROMEINS GLAS UIT PARTICULIER BEZIT,
376: GROENEVELD, MARIUS - Israël : een leesboek.
30296: GROENEVELT, H.W.; - BILDERDIJK'S BRIEFWISSELING 1795-1797,
1487: GROENEWALD, E.C. - DIE SKOOLBIBLIOTEEK IN OPVOEDKUNDIGE PERSPEKTIEF.
1814: GROENMAN - METHODEN DER SOCIOGRAFIE.
19649: GROENVELD, S. EN LEEUWENBERG, H.L.PH.; - DE UNIE VAN UTRECHT. WORDING EN WERKING VAN EEN VERBOND EN EEN VERBONDSACTE,
49608: GROËR, LÉON DE - arts décoratifs de 1790 à 1850
27098: GROF, CHRISTINA; - DORST NAAR HEELHEID. GEHECHTHEID, VERSLAVING EN HET SPIRITUELE PAD,
702: GROHMANN, W. - DER MALER PAUL KLEE.
3647: GROHMANN, WILL. - 50 ANS D' ART MODERNE.
23277: GROHMANN, WILL (INTR.). - WASSILY KANDINSKY. COULEURS ET SONS.
29572: GROHMANN, WILL (ED.). - Art in revolt. Germany 1905-25. Exhibition in aid of world refugee year.
5887: DE GROLIER, ÉRIC. (ED.). - LE PORTIQUE. ( N° 6).
35880: A. GRONDEUX (ED.); - Corpus Christianorum. Grammatici latini Glosa super Graecismum Eberhardi Bethuniensis Capitula I-III: De figuris coloribusque rhetoricis,
8815: GRONEMAN, DR. F.G. - NATUURKUNDIGE VRAAGSTUKKEN EN OEFENINGEN.
2505: GRONINGEN. - UNIVERSITAS GRONINGANA. MCMXIX - MCMLIV. Gedenkboek t.g.v. het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven i.o. van de Academische Senaat. 2 delen.
7042: VAN GRONINGEN, B. A./ DAVID, M. - PAPYROLOGICAL PRIMER.
33041: GRONON, ROSE; - VERZAMELDE NOVELLEN,
16215: GRONON, ROSE; - ANNE - MARIE DE WUESTENRAEDT,
21972: GRONON, ROSE; - HET GLAZEN KARVEEL EN ANDERE VERHALEN,
29152: GRONON, ROSE; - DE GYLDENLOVE SAGA,
35928: DE GROODT, RAYMOND. - Geschiedenis van Zwijndrecht en van het Vlaamsch Hoofd.
49571: DE GROODT, RAYM. - Burght-Zwijndrecht. Het Vlaamsche Hoofd. Aanteekeningen
30297: DE GROOT, E.; - WORLD OF A SEVENTEENTH CENTURY COLLECTOR,
2158: DE GROOT A.L. - DE ZIEKTE VAN BOUILLAUD.
4419: GROOT, DE, P.J. - LEEUWARDEN BEELD VAN EEN STAD.
15183: DE GROOT, JAN H. EN DE GROOT, ED. ( INL. ); - WIJ WAREN GETUIGEN. DERTIG TEKENINGEN VAN PIET KLAASSE,
4454: DE GROOT, C.W. - JAN STEEN. BEELD EN WOORD.
17552: GROOTAERS, JAN-LODEWIJK ( DIR. ); - Ubangi. Art et culture au coeur de l’Afrique,
2652: GROOTAERS L. & GRAULS J. - KLANKLEER VAN HET HASSELTSCH DIALECT.
8887: DE GROOTE, WILLIAM. - BRUGSE HUMOR IN DE GENEESKUNDE.
37059: M. DE GROOTE (ED.); - Corpus Christianorum. Christophoros Mitylenaios Versuum variorum Collectio Cryptensis,
32319: GROOTE, H. DE. - auteur du "voyageur dans les pays-bas Autrichiens".
13788: DE GROOTE, WILLIAM, - DE VOETBALZOTTEN,
16156: DE GROOTE, HENRY L. V.; - DE ZEEASSURANTIE TE ANTWERPEN EN TE BRUGGE IN DE ZESTIENDE EEUW,
27996: DE GROOTE, SABINE; - LINGERIE. ZO ZACHT ALS ZIJ. DEEL 2 TEKSTBOEK,
5899: GROOTE, HENRY, L.V., DE. - VIJFTIG JAAR BOEKDRUKKUNST TE ANTWERPEN. 1764-1814
15749: GROPENGIESSER, ERICH ( VORWORT ); - GOLD UND KUNSTHANDWERK VOM ANTIKEN KUBAN. NEUE ARCHAOLOGISCHE ENTDECKUNGEN AUS DER SOWJETUNION,
8295: GROPENGISSER, ERICH. - NEUE AUSGRABUNGEN UND IM MANNHEIMER RAUM 1961 - 1975.
7440: GROS, GABRIEL - JOSEPH. - MAURICE UTRILLO.
12087: GROS, GABRIEL-JOSEPH. - UTRILLO.
4302: GROSCHNER, GABRIELE. - GRENZENLOS WEIBLICH.
34423: J. GROSFILLIER; - séquences d'Adam de Saint-Victor. Etude littéraire (poétique et rhétorique). Textes et traductions, commentaires,
30299: GROSHEIDE, D.; - VIER EEUWEN UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT - DEEL I,
30298: GROSHEIDE, D.; - VIER EEUWEN UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT - DEEL I,
10082: GROSJEAN, CARL; - exact mathematical theory of multiple scattering of particles in an infinite medium
10112: C.C. GROSJEAN. - new approximate one-velocity theory for treating both isotropic and anisotropic multiple scattering problems. I. Infinite homogeneous scattering media.
20041: GROSJEAN, CARL C.; - ON THE SLOWING DOWN OF NEUTRONS,
653: GROSSART, E. - LE CHRONIQUEUR GARIBAY CHEZ PLANTIN.
15074: GROSSE, RUDOLF; - DAS WESEN ANTHROPOSOPHIE. WEGE ZUM URSPRUNGSQUELL DER MENSCHHEITSFUHRUNG, Band 2,
15076: GROSSE, R.; - DIE WEIHNACHTSTAGUNG ALS ZEITENWENDE,
14752: GROSSINGER, CHRISTA. - NORTH - EUROPEAN PANEL PAINTINGS. NETHERLANDISH & GERMAN PAINTINGS BEFORE 1600 IN ENGLISH CHURCHES & COLLEGES.
30005: GROSSKINSKY, MANFRED. - Kunstlandschaft Rhein-Main. Malerei im 19. Jahrhundert. 1806 - 1866.
28664: GROSSMANN, F. - Bruegel, une dynastie de peintres.
14429: GROSSMANN, F. - DE SCHILDERIJEN VAN BRUEGEL.
14431: GROSSMANN, F. - Bruegel, een dynastie van schilders.
48877: GROSSMANN, GEORG ULRICH (HRSG.). - Renaissance der Renaissance. Ein bürgerlicher Kunststil im 19. Jahrhundert. Katalog. / Aufsätze. 2 VOLS!
30035: GROTENHUIS VAN ONSTEIN, VINCIANE VAN. - DIAMOND DIVAS. FR.
30305: GROTHUSEN, KATRYN; - MAG IK BIJ JOU SLAPEN ?
5092: GROUSSET RENÉ - LES CIVILASATIONS DE L' ORIENT.
29932: GROUT, DONALD J. / PALISCA, CLAUDE V. - history of western music.
1040: GRUB, GEERT. - GERECHT EN RECHT. KRITIESE BEMERKINGEN OP ONZE RECHTS - EN STRAF - PLEGING, EN BIJDRAGE OM TOT EEN BETERE WIJZE VAN RECHTDOEN TE KOMEN.
48990: GRUBER, ALAIN. - Argenterie de maison du XVIe au XIXe siècle.
10896: GRÜN, ALPHONSE. - LA VIE PUBLIQUE DE MICHEL MONTAIGNE. ÉTUDE BIOGRAPHIQUE.
16893: GRUNENBERG, CHRISTOPH AND SILLARS, LAURENCE, - PETER BLAKE A RETROSPECTIVE,
10025: GRUNERT, CHRISTIAN. - EINJAHRSBLUMEN.
5105: GRUTZMACHER, RICHARD H. - NIETZSCHE.
50116: GRUWEZ, LUUK; - feestelijke verliezer. * ( met opdracht / gesigneerd )
21941: GRUWEZ, LUUK; - HET LAND VAN DE WANGEN, MET OPDRACHT / GESIGNEERD
32850: GRUWEZ, LUUK; - VUILE MANIEREN,
7189: DE GRUYTER, W. JOS. - BEELD EN INTERPRETATIE.
23206: DE GRUYTER, W. JOS. - BEELD EN INTERPRETATIE.
47049: GRUYTER, W.J. DE - werk van Kathe Kollwitz
33625: GRYNSZTEJN, MADELEINE & MOLESWORTH, HELEN. - LUC TUYMANS.
38256: GRYP, LIEVEN. - VRUCHTEN MYNER UITSPANNING. MENGELPOEZY.
16109: GRYPDONCK, M.; - GRAFIEK VAN HERMAN VERBAERE VOOR DE KULTURELE MANIFESTATIES VAN DE PROVINCIE. EERSTE DEEL,
36792: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Anonymus Scripta Arriana Latina I Collectio Veronensis. Scholia in concilium Aquileiense. Fragmenta in Lucam rescripta. Fragmenta theologica rescripta,
39400: R. GRYSON; - Recueil de Vérone Concordance,
39401: R. GRYSON; - Fragments théologiques de Bobbio Commentaire sur saint Luc.Concordance,
39399: R. GRYSON; - Débat de Maximinus avec Augustin Scolies ariennes sur le concile d'Aquilée.Concordance et index,
39113: R. GRYSON; - recueil arien de Vérone Ms. LI de la Bibliothèque Capitulaire et feuillets inédits de la collection Giustiniani Recanati. Étude codicologique et paléographique,
35831: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Tyconius Afer Expositio Apocalypseos,
36258: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Beda Venerabilis Opera exegetica 5. Explanatio Apocalypseos,
35596: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Exegetica Commentaria minora in Apocalypsin Iohannis,
35589: R. GRYSON; - Corpus Christianorum. Tyconius Commentaire de l'Apocalypse,
31312: R. GRYSON - Commentaire de l'Apocalypse, Tyconius
37025: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Beatus Liebanensis Tractatus de Apocalipsin Pars altera,
37024: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Beatus Liebanensis Tractatus de Apocalipsin Pars prior,
33716: R. GRYSON, L. GILISSEN; - scolies ariennes du 'Parisinus latinus 8907'. Un échantillonnage d'écritures latines du Ve siècle,
33717: R. GRYSON; - palimpsestes ariens latins de Bobbio. Contribution à la méthodologie de l'étude des palimpsestes,
10895: GUARINI, GIAMBATISTA. - PASTOR FIDO. ( 2 tomes).
20450: GUARRY, JEAN-PIERRE. - 400 ANS DE SERRURES, REPERTOIRE RAISONNE DES SERRURES SOUS TOUTES LE FORMES DE 1450 A 1850.
38006: L. LE GUAY; - princes de Bourgogne lecteurs de Froissart. Les rapports entre le texte et l'image dans les manuscrits enluminés du livre IV des Chroniques,
11083: GUBEL, ERIC/ CARDON DE LICHTBUER, DANIEL. - In de schaduw van Babel. A l'ombre de Babel.
28995: GUBEL, ERIC E.A. - Egypte onomwonden - Egyptische oudheden van het museum Vleeshuis
16408: VAN GUCHT, BIE; - VERANKERD. ANCHORED. KIJKEN NAAR MEERPALEN,
39155: GUDRUN SPORBECK. - Vor dem Jahr 1000. Abendländische Buchkunst zur Zeit der Kaiserin Theophanu.
23487: GUDRUN SZCZEPANEK - Fürstliche Majolika, Das Majolikaservice für Herzog Albrecht V. von Bayern Schriftenreihe der Gesellschaft der Keramikfreunde e.V. Düsseldorf Band III
27928: GUEDES, FERNANDO (INTROD.). - ART PORTUGAIS. PEINTURE ET SCULPTURE DU NATURALISME A NOS JOURS.
33728: DE GUELDERODE, MICHEL. - L'AMI INACCESSIBLE. SAINT - JOHN PERSE.
15031: GUENO, JEAN - PIERRE ET LAPLUME, YVES; - PAROLES DE POILUS. LETTRES DE LA GRANDE GUERRE,
12593: GUÉPIN, J.P./ KEMPENAAR, ARTHUR. - DE FANTASTISCHE REIS.
40081: M GUÉRET-LAFERTÉ (ED.); - Poggio Bracciolini De l'Inde. Les voyages en Asie de Niccolo de' Conti De varietate fortunae, livre IV,
29407: GUÉRIN, JACQUES E.A. - art ancien en Tchécoslovaquie.
24078: GUERIN GASC, SOPHIE ( INTR. ); - HENRI GUERIN. DE LUMIERE ET D'OMBRE,
28685: GUERMAN, MIKHAÏL. - Mikhaïl Vroubel, peinture, art graphique, sculpture, illustrations de livres, art decoratif, décors de théâtre.
34733: I. GUERMEUR; - cultes d'Amon hors de Thèbes. Recherches de géographie religieuse,
7686: GUERRAND, ROGER - HENRI. - AU TEMPS AVENTUREUX DE LA QUÊTE DU GRAAL.
40605: L. GUERRIER, S. GRÉBAUT (EDS.); - Testament en Galilée de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
30307: GUFFENS, JEAN-MARIE; - DORP IN BOURGOGNE,
30309: GUGGENMOS, JOSEF; - WAT BEN IK ?
26400: GUIBERT, CLAUDE EN RIDAYRE, BENOIT. - DE VERZORGING EN VERBETERING VAN DE BUSTE.
40077: GUIBERT DE NOGENT; - Geste de Dieu par les Francs Histoire de la première croisade,
15715: GUICCIARDINI, LODOVICO; - DE IDYLLISCHE NEDERLANDEN. ANTWERPEN EN DE NEDERLANDEN IN DE 16de EEUW,
39062: A. GUIDERDONI, R. DEKONINCK (EDS.); - Emblemata sacra Rhétorique et herméneutique du discours sacré dans la littérature en images. The Rhetoric and Hermeneutics of Illustrated Sacred Discourse,
40606: I. GUIDI, S. GRÉBAUT (EDS.); - Synaxaire éthiopien III. Les mois de Nahasé et de Pâguemen,
40535: I. GUIDI (ED.); - Synaxaire éthiopien II. Le mois de Hamlé,
37783: GUIDO GEZELLE. - Guido Gezelle's dichtwerken. Dichtoefeningen. Kerkhofbloemen. Gedichten, gezangen en gebeden. Liederen, eerdichten et reliqua. The song of Hiawatha.
49344: GUIDO EVERAERT, SOPHIE DEROM, TAMARA ROGIEST, PATRICK VIAENE, NORBERT POULAIN EN MARC DUBOIS - Verleidelijke vitrines. 700 jaar winkelpuien in Gent.
50767: GUIDO MESSLING - LUCAS CRANACH ET SON TEMPS.
2032: C GUIDO, VAN DEN STEENE WILLEM. - VIJFENTWINTIG JAAR VLAAMSE BEWEGING. BIBLIOGRAFIE 1945-1970.
51116: GUIDO CREEMERS, LINDA BOGAERT, LUC DAELEMANS, - 100 key pieces, one hundred stories gallo romeins museum.
50675: GUIDO BOUCKAERT. - 100 Jaar Vliegen in Kortrijk-Wevelgem 1917-2017.
39008: GUIDO SWERON. - Voeren anders.
51115: GUIDO CREEMERS, LINDA BOGAERT, LUC DAELEMANS, - 100 topstukken, honderd verhalen, gallo romeins museum.
39005: GUIDO ELIAS. - Oostende tussen strand en polder.
42089: GUIDO REUTER. - Statue und Zeitlichkeit. 1400-1800.
38106: N. GUIDOBALDI; - Regards croisés. Musiques, musiciens, artistes et voyageurs entre France et Italie au XVe siecle,
9525: GUIGNET, CHARLES - ERNEST/ GARNIER, EDOUARD. - LE CÉRAMIQUE ANCIENNE ET MODERNE.
41464: P.-M. GUIHARD; - Monnaies gauloises et circulation monétaire dans l'actuelle Normandie Collection de la médiathèque municipale de Bayeux (Calvados),
41442: P.-M. GUIHARD; - Monnaies gauloises et circulation monétaire dans l'actuelle Normandie Collection de la médiathèque municipale de Bayeux (Calvados),

Next 1000 books from Erik Tonen Books

5/30