Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000 Antwerpen, België. Tel.: 0032.32379466            Email: erik.tonen@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
43522: GREET LHERMITE, MARCEL VAN JOLE, PAUL FATIN. - Beatrijs Lombaerts, monografie
30880: GREG HOUWER - Ik, mezelf en wij, Over de constructie van onze identiteit
30280: GREGOIRE, CAROLINE; - APOLLO RONDOM,
30281: GREGOIRE, CAROLINE; - LEER TELLEN MET APOLLO,
27602: GREGOIRE DE TOURS, - HISTOIRE DES ROIS FRANCS,
45300: GREGOR WEDEKIND E.A. - Géricault. Fragmenten van mededogen.
25182: GREGOR GREGOR , MIRJAM DEVRIENDT (PHOTOGR.) - Berlinde De Bruyckere Schmerzensmann.
13793: GREGORY, ALEXIS, - gouden tijd van het reizen, 1880-1939,
32478: GREGORY IRVINE; - Japanese Cloisonné Enamels,
29049: GREGORY, LADY AUGUSTA. - Goden en Giganten. Het verhaal van de Tuatha de Danaan en het verhaal van de Fianna van Erin.
47839: GREINDL EDITH, HAIRS MARIE LOUISE, KERVYN DE MEERENDRE MICHEL EA. - zeventiende eeuw. De Gouden Eeuw van de Vlaamse schilderkunst
23618: GREMILLET, MURIEL; - VILLE DURABLE. ECOCITES,
25881: GREMILLET, MURIEL; - Science et architecture Institut de la Vision. Paris Agence Brunet Saunier Architecture,
29897: GRENEZ, ANNIE & MARIJNISSEN, R.H. - RIK WOUTERS. LES OEVRES DE RIK WOUTERS DANS LA COLLECTION DU PATRIMOINE ARTISTIQUE DE LA PROVINCE DE BRABANT. DE WERKEN VAN RIK WOUTERS IN DE VERZAMELING VAN HET KUNSTPATRIMONIUM VAN DE PROVINCIE BRABANT.
40116: GRENZ, RUDOLF. - DIE ANFANGE DER STADT MUNDEN NACH DEN AUSGRABUNGEN IN DER ST. BLASIUSKIRCHE.
32873: GRESHOFF, JAN. - STEENEN VOOR BROOD.
44178: GRESHOFF, J. - Voetzoekers.
27434: GRESHOFF, J. - VOOR VOLWASSENEN. APHORISMEN.
22236: GRESHOFF, J.; - ZWANEN PESTEN,
35092: P. GRESSER; - Pêche et pisciculture dans les eaux princières en Franche-Comté aux XIVe et XVe siècles,
35087: P. GRESSER; - gruerie du comté de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles,
46524: GRETA DEVOS EN ERIC VAN HOOYDONK - 100 Jaar Koninklijke Belgische Redervereniging
40724: GRETA SEGHERS. - dunne wand. Roman in fragmenten.
10063: L. DE GREVE. - Metingen over temperatuurafhankelijkheid van den electrischen weerstand bij dunne metaallaagjes.
7363: GREWENIG, MEINRAD MARIA. - DER AKT IN DER DEUTSCHEN RENAISSANCE.
37908: GRIBLING, F.T. - CORNEILLE.
2904: GRIBLING, F.T. - CORNEILLE.
43721: GRIBLING, J.P. - Mijn leven in revolutionair Rusland. uit het dagboek van Iwan Iwanowitsj.
31380: P.-J. DE GRIECK - Benedictijnse geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden (ca. 1150-1550): historisch bewustzijn en monastieke identiteit
41475: P.-J. DE GRIECK; - Benedictijnse geschiedschrijving in de Zuidelijke Nederlanden (ca. 1150-1550): historisch bewustzijn en monastieke identiteit,
38893: A. GRIECO, M. HYMAN, P. SCHOLLIERS (EDS.); - Food & History - 4.2 (2006) Food and Drink Excesses in Europe. Admissible and Inadmissible Behaviour from Antiquity to the Twenty-first Century,
10167: R. VAN GRIEKEN. - Analyse van ferro-metalen door activering met 14 MeV neutronen.
36414: J. GRIER (ED.); - Corpus Christianorum. Ademarus Cabannensis Opera liturgica et poetica Musica cum textibus,
36413: J. GRIER (ED.); - Corpus Christianorum. Ademarus Cabannensis Opera liturgica et poetica Musica cum textibus,
35824: B. GRIESSER (ED.); - Corpus Christianorum. Conradus Eberbacensis Exordium Magnum,
35823: B. GRIESSER (ED.); - Corpus Christianorum. Conradus Eberbacensis Exordium Magnum,
16258: GRIETEN, S. ( OLV. ); - Vreemd gebouwd. WESTERSE EN NIET - WESTERSE ELEMENTEN IN ONZE ARCHITECTUUR,
18742: GRIETEN, STEFAAN; MEES, MARC; VAN DAMME, JAN EN VAN LANGENDONCK, LINDA. - EEN VENSTER OP DE HEMEL. DE GLASRAMEN VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL VAN ANTWERPEN.
14638: GRIETEN, STEFAAN, MIGOM, SERGE, SAS, BART EN VAN DE VIJVER, DIRK; - STERK GEBOUWD & MAKKELIJK IN ONDERHOUD AMBT EN BOUWPRAKTIJK VAN DE PROVINCIALE ARCHITECTEN IN DE PROVINCIE ANTWERPEN ( 1834 - 1970 ),
18961: GRIETEN; STEFAAN EN EVELIEN VERNIERS; - Kijkparadijzen voor het volk. Panorama's en diorama's in Antwerpen,
18962: GRIETEN, STEFAAN, EN EVELIEN VERNIERS. - Kijkparadijzen voor het volk. Panorama's en diorama's in Antwerpen.
22528: GRIETEN, STEFAAN EN BUNGENEERS, JOKE ( RED.). - DE ONZE LIEVE-VROUWEKATHEDRAAL VAN ANTWERPEN. KUNSTPATRIMONIUM VAN HET ANCIEN REGIME.
26188: GRIETENS, HANS. - Attitudes towards Social Limits, Undersocialized Behavior, and Self-presentation in Young People. A Contribution to the Theoretical Framework and the Empirical Validation of the Reaction Pattern Research in Flanders.
30289: GRIFFIOEN, JAN; - MAN
40044: F. J. GRIFFITHS, J. HOTCHIN (EDS.); - Partners in Spirit Women, Men, and Religious Life in Germany, 1100-1500,
35950: C. GRIFONI (ED.); - Corpus Christianorum. Otfridus Wizanburgensis Glossae in Matthaeum,
26757: GRIJZENHOUT, F. - LIOTARD IN NEDERLAND.
15831: GRIMAL, PIERRE E.A.; - MYTHOLOGIES CLASSIQUES. PREHISTOIRE EGYPTE SUMER BABYLONE HITTITES SEMITES GRECE ROME PERSE INDE,
35247: B.P. GRIMAUD. - Nouveau jeu de la main. 56 cartes. Main Apollonienne ou solaire. Type harmonique et artistiques. Blond-doré.
30290: GRIMM, SANDRA; - JORIS GAAT UIT LOGEREN,
30311: GRIMM, SANDRA; - JORIS GAAT UIT LOGEREN,
24709: GRIMME, ERNST GÜNTHER; - DER AACHENER DOMSCHATZ,
36340: VON GRIMMELSHAUSEN, HANS JAKOB CHRISTOPH. - DER ABENTEURLICHE SIMPLICISSIMUS. VOLLSTANDIGE AUSGABE.
24187: GRINDEA, MIRON (EDIT.). - ADAM INTERNATIONAL REVIEW. HOMMAGE A EMILE VERHAEREN.
30294: VAN DER GRINTEN, E.F.; - EEUW AAN DE WEG GETIMMERD,
23882: GRISEL, LAURENT; - LES JARDINS DE RENE PECHERE,
15435: GRITSAJ, N.I. ( INL. ). - ANTWERPSE MEESTERS UIT DE HERMITAGE / LENINGRAD.
40611: R. GRIVEAU (EDS.); - al-Birouni, al-Maqrizi, Ibn al-Qola'i Les fêtes des Melchites.; Les fêtes des Coptes.; Calendrier maronite,
11716: GRIVESSE, BENOÎT (ED.). - AFFAIRE DUTROUX ET LES MEDIAS.
8822: GROBER, J. (HERAUSG.) - DAS DEUTSCHE KRANKENHAUS.
15958: GRODECKI LOUIS - LEO VOET : (RED.) - Belgische steden in reliëf. Plannen opgenomen door Franse militaire ingenieurs XVIIe-XIXe eeuw.
33932: VAN DER GROEN, JOOP EN VAN ROSSUM, HANS; - ROMEINS GLAS UIT PARTICULIER BEZIT,
376: GROENEVELD, MARIUS - Israël : een leesboek.
30296: GROENEVELT, H.W.; - BILDERDIJK'S BRIEFWISSELING 1795-1797,
1487: GROENEWALD, E.C. - DIE SKOOLBIBLIOTEEK IN OPVOEDKUNDIGE PERSPEKTIEF.
1814: GROENMAN - METHODEN DER SOCIOGRAFIE.
19649: GROENVELD, S. EN LEEUWENBERG, H.L.PH.; - DE UNIE VAN UTRECHT. WORDING EN WERKING VAN EEN VERBOND EN EEN VERBONDSACTE,
49608: GROËR, LÉON DE - arts décoratifs de 1790 à 1850
17200: GROETZ, THOMAS ( HERAUSG. ). - WERNER BUTTNER. GEMALDE UND SKULPTUREN AUS DEN 80er JAHREN.
27098: GROF, CHRISTINA; - DORST NAAR HEELHEID. GEHECHTHEID, VERSLAVING EN HET SPIRITUELE PAD,
702: GROHMANN, W. - DER MALER PAUL KLEE.
3647: GROHMANN, WILL. - 50 ANS D' ART MODERNE.
23277: GROHMANN, WILL (INTR.). - WASSILY KANDINSKY. COULEURS ET SONS.
29572: GROHMANN, WILL (ED.). - Art in revolt. Germany 1905-25. Exhibition in aid of world refugee year.
5887: DE GROLIER, ÉRIC. (ED.). - LE PORTIQUE. ( N° 6).
22245: GROLL, GUNTER; - ERZAHLUNGEN AUS TAUSEND UND EINE NACHT,
35880: A. GRONDEUX (ED.); - Corpus Christianorum. Grammatici latini Glosa super Graecismum Eberhardi Bethuniensis Capitula I-III: De figuris coloribusque rhetoricis,
8815: GRONEMAN, DR. F.G. - NATUURKUNDIGE VRAAGSTUKKEN EN OEFENINGEN.
2505: GRONINGEN. - UNIVERSITAS GRONINGANA. MCMXIX - MCMLIV. Gedenkboek t.g.v. het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven i.o. van de Academische Senaat. 2 delen.
7042: VAN GRONINGEN, B. A./ DAVID, M. - PAPYROLOGICAL PRIMER.
33041: GRONON, ROSE; - VERZAMELDE NOVELLEN,
16215: GRONON, ROSE; - ANNE - MARIE DE WUESTENRAEDT,
21972: GRONON, ROSE; - HET GLAZEN KARVEEL EN ANDERE VERHALEN,
29152: GRONON, ROSE; - DE GYLDENLOVE SAGA,
35928: DE GROODT, RAYMOND. - Geschiedenis van Zwijndrecht en van het Vlaamsch Hoofd.
49571: DE GROODT, RAYM. - Burght-Zwijndrecht. Het Vlaamsche Hoofd. Aanteekeningen
30297: DE GROOT, E.; - WORLD OF A SEVENTEENTH CENTURY COLLECTOR,
2158: DE GROOT A.L. - DE ZIEKTE VAN BOUILLAUD.
4419: GROOT, DE, P.J. - LEEUWARDEN BEELD VAN EEN STAD.
15183: DE GROOT, JAN H. EN DE GROOT, ED. ( INL. ); - WIJ WAREN GETUIGEN. DERTIG TEKENINGEN VAN PIET KLAASSE,
4454: DE GROOT, C.W. - JAN STEEN. BEELD EN WOORD.
17552: GROOTAERS, JAN-LODEWIJK ( DIR. ); - Ubangi. Art et culture au coeur de l’Afrique,
2652: GROOTAERS L. & GRAULS J. - KLANKLEER VAN HET HASSELTSCH DIALECT.
17553: GROOTAERS, JAN-LODEWIJK ( DIR. ); - Ubangi. Art and cultures from the African Heartland,
8887: DE GROOTE, WILLIAM. - BRUGSE HUMOR IN DE GENEESKUNDE.
37059: M. DE GROOTE (ED.); - Corpus Christianorum. Christophoros Mitylenaios Versuum variorum Collectio Cryptensis,
32319: GROOTE, H. DE. - auteur du "voyageur dans les pays-bas Autrichiens".
13788: DE GROOTE, WILLIAM, - DE VOETBALZOTTEN,
16156: DE GROOTE, HENRY L. V.; - DE ZEEASSURANTIE TE ANTWERPEN EN TE BRUGGE IN DE ZESTIENDE EEUW,
27996: DE GROOTE, SABINE; - LINGERIE. ZO ZACHT ALS ZIJ. DEEL 2 TEKSTBOEK,
5899: GROOTE, HENRY, L.V., DE. - VIJFTIG JAAR BOEKDRUKKUNST TE ANTWERPEN. 1764-1814
15749: GROPENGIESSER, ERICH ( VORWORT ); - GOLD UND KUNSTHANDWERK VOM ANTIKEN KUBAN. NEUE ARCHAOLOGISCHE ENTDECKUNGEN AUS DER SOWJETUNION,
8295: GROPENGISSER, ERICH. - NEUE AUSGRABUNGEN UND IM MANNHEIMER RAUM 1961 - 1975.
7440: GROS, GABRIEL - JOSEPH. - MAURICE UTRILLO.
12087: GROS, GABRIEL-JOSEPH. - UTRILLO.
4302: GROSCHNER, GABRIELE. - GRENZENLOS WEIBLICH.
34423: J. GROSFILLIER; - séquences d'Adam de Saint-Victor. Etude littéraire (poétique et rhétorique). Textes et traductions, commentaires,
30299: GROSHEIDE, D.; - VIER EEUWEN UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT - DEEL I,
30298: GROSHEIDE, D.; - VIER EEUWEN UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT - DEEL I,
10082: GROSJEAN, CARL; - exact mathematical theory of multiple scattering of particles in an infinite medium
10112: C.C. GROSJEAN. - new approximate one-velocity theory for treating both isotropic and anisotropic multiple scattering problems. I. Infinite homogeneous scattering media.
20041: GROSJEAN, CARL C.; - ON THE SLOWING DOWN OF NEUTRONS,
653: GROSSART, E. - LE CHRONIQUEUR GARIBAY CHEZ PLANTIN.
15074: GROSSE, RUDOLF; - DAS WESEN ANTHROPOSOPHIE. WEGE ZUM URSPRUNGSQUELL DER MENSCHHEITSFUHRUNG, Band 2,
15076: GROSSE, R.; - DIE WEIHNACHTSTAGUNG ALS ZEITENWENDE,
14752: GROSSINGER, CHRISTA. - NORTH - EUROPEAN PANEL PAINTINGS. NETHERLANDISH & GERMAN PAINTINGS BEFORE 1600 IN ENGLISH CHURCHES & COLLEGES.
30005: GROSSKINSKY, MANFRED. - Kunstlandschaft Rhein-Main. Malerei im 19. Jahrhundert. 1806 - 1866.
28664: GROSSMANN, F. - Bruegel, une dynastie de peintres.
14429: GROSSMANN, F. - DE SCHILDERIJEN VAN BRUEGEL.
14431: GROSSMANN, F. - Bruegel, een dynastie van schilders.
48877: GROSSMANN, GEORG ULRICH (HRSG.). - Renaissance der Renaissance. Ein bürgerlicher Kunststil im 19. Jahrhundert. Katalog. / Aufsätze. 2 VOLS!
30035: GROTENHUIS VAN ONSTEIN, VINCIANE VAN. - DIAMOND DIVAS. FR.
30305: GROTHUSEN, KATRYN; - MAG IK BIJ JOU SLAPEN ?
5092: GROUSSET RENÉ - LES CIVILASATIONS DE L' ORIENT.
29932: GROUT, DONALD J. / PALISCA, CLAUDE V. - history of western music.
1040: GRUB, GEERT. - GERECHT EN RECHT. KRITIESE BEMERKINGEN OP ONZE RECHTS - EN STRAF - PLEGING, EN BIJDRAGE OM TOT EEN BETERE WIJZE VAN RECHTDOEN TE KOMEN.
48990: GRUBER, ALAIN. - Argenterie de maison du XVIe au XIXe siècle.
33544: GRUMMT, CHRISTINA - Caspar David Friedrich, Die Zeichnungen - Das gesamte Werk
10896: GRÜN, ALPHONSE. - LA VIE PUBLIQUE DE MICHEL MONTAIGNE. ÉTUDE BIOGRAPHIQUE.
16893: GRUNENBERG, CHRISTOPH AND SILLARS, LAURENCE, - PETER BLAKE A RETROSPECTIVE,
10025: GRUNERT, CHRISTIAN. - EINJAHRSBLUMEN.
15070: DE GRUNNE, BERNARD; - RÊVES DE BEAUTE. SCULPTURES AFRICAINES DE LA COLLECTION BLANPAIN,
5105: GRUTZMACHER, RICHARD H. - NIETZSCHE.
50116: GRUWEZ, LUUK; - feestelijke verliezer. * ( met opdracht / gesigneerd )
32850: GRUWEZ, LUUK; - VUILE MANIEREN,
7189: DE GRUYTER, W. JOS. - BEELD EN INTERPRETATIE.
23206: DE GRUYTER, W. JOS. - BEELD EN INTERPRETATIE.
47049: GRUYTER, W.J. DE - werk van Kathe Kollwitz
38256: GRYP, LIEVEN. - VRUCHTEN MYNER UITSPANNING. MENGELPOEZY.
16109: GRYPDONCK, M.; - GRAFIEK VAN HERMAN VERBAERE VOOR DE KULTURELE MANIFESTATIES VAN DE PROVINCIE. EERSTE DEEL,
36792: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Anonymus Scripta Arriana Latina I Collectio Veronensis. Scholia in concilium Aquileiense. Fragmenta in Lucam rescripta. Fragmenta theologica rescripta,
39400: R. GRYSON; - Recueil de Vérone Concordance,
39401: R. GRYSON; - Fragments théologiques de Bobbio Commentaire sur saint Luc.Concordance,
39399: R. GRYSON; - Débat de Maximinus avec Augustin Scolies ariennes sur le concile d'Aquilée.Concordance et index,
39113: R. GRYSON; - recueil arien de Vérone Ms. LI de la Bibliothèque Capitulaire et feuillets inédits de la collection Giustiniani Recanati. Étude codicologique et paléographique,
35831: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Tyconius Afer Expositio Apocalypseos,
36258: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Beda Venerabilis Opera exegetica 5. Explanatio Apocalypseos,
35596: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Exegetica Commentaria minora in Apocalypsin Iohannis,
35589: R. GRYSON; - Corpus Christianorum. Tyconius Commentaire de l'Apocalypse,
31312: R. GRYSON - Commentaire de l'Apocalypse, Tyconius
37025: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Beatus Liebanensis Tractatus de Apocalipsin Pars altera,
37024: R. GRYSON (ED.); - Corpus Christianorum. Beatus Liebanensis Tractatus de Apocalipsin Pars prior,
33716: R. GRYSON, L. GILISSEN; - scolies ariennes du 'Parisinus latinus 8907'. Un échantillonnage d'écritures latines du Ve siècle,
33717: R. GRYSON; - palimpsestes ariens latins de Bobbio. Contribution à la méthodologie de l'étude des palimpsestes,
10895: GUARINI, GIAMBATISTA. - PASTOR FIDO. ( 2 tomes).
20450: GUARRY, JEAN-PIERRE. - 400 ANS DE SERRURES, REPERTOIRE RAISONNE DES SERRURES SOUS TOUTES LE FORMES DE 1450 A 1850.
38006: L. LE GUAY; - princes de Bourgogne lecteurs de Froissart. Les rapports entre le texte et l'image dans les manuscrits enluminés du livre IV des Chroniques,
11083: GUBEL, ERIC/ CARDON DE LICHTBUER, DANIEL. - In de schaduw van Babel. A l'ombre de Babel.
39155: GUDRUN SPORBECK. - Vor dem Jahr 1000. Abendländische Buchkunst zur Zeit der Kaiserin Theophanu.
23487: GUDRUN SZCZEPANEK - Fürstliche Majolika, Das Majolikaservice für Herzog Albrecht V. von Bayern Schriftenreihe der Gesellschaft der Keramikfreunde e.V. Düsseldorf Band III
27928: GUEDES, FERNANDO (INTROD.). - ART PORTUGAIS. PEINTURE ET SCULPTURE DU NATURALISME A NOS JOURS.
33728: DE GUELDERODE, MICHEL. - L'AMI INACCESSIBLE. SAINT - JOHN PERSE.
15031: GUENO, JEAN - PIERRE ET LAPLUME, YVES; - PAROLES DE POILUS. LETTRES DE LA GRANDE GUERRE,
12593: GUÉPIN, J.P./ KEMPENAAR, ARTHUR. - DE FANTASTISCHE REIS.
40081: M GUÉRET-LAFERTÉ (ED.); - Poggio Bracciolini De l'Inde. Les voyages en Asie de Niccolo de' Conti De varietate fortunae, livre IV,
49216: GUERIN MARCEL; ARISTIDE MAILLOL. - Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé et lithographié de Aristide Maillol. 2 volumes . Tome premier: Les Bois. Tome deuxième: Les Lithographies. Les Eaux-Fortes. Avec une Préface d'André Dunoyer de Segonzac. set 2 volumes !
29407: GUÉRIN, JACQUES E.A. - art ancien en Tchécoslovaquie.
24078: GUERIN GASC, SOPHIE ( INTR. ); - HENRI GUERIN. DE LUMIERE ET D'OMBRE,
28685: GUERMAN, MIKHAÏL. - Mikhaïl Vroubel, peinture, art graphique, sculpture, illustrations de livres, art decoratif, décors de théâtre.
34733: I. GUERMEUR; - cultes d'Amon hors de Thèbes. Recherches de géographie religieuse,
7686: GUERRAND, ROGER - HENRI. - AU TEMPS AVENTUREUX DE LA QUÊTE DU GRAAL.
40605: L. GUERRIER, S. GRÉBAUT (EDS.); - Testament en Galilée de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
30307: GUFFENS, JEAN-MARIE; - DORP IN BOURGOGNE,
30309: GUGGENMOS, JOSEF; - WAT BEN IK ?
26400: GUIBERT, CLAUDE EN RIDAYRE, BENOIT. - DE VERZORGING EN VERBETERING VAN DE BUSTE.
40077: GUIBERT DE NOGENT; - Geste de Dieu par les Francs Histoire de la première croisade,
15715: GUICCIARDINI, LODOVICO; - DE IDYLLISCHE NEDERLANDEN. ANTWERPEN EN DE NEDERLANDEN IN DE 16de EEUW,
173: GUICCIARDINI, LODOVICO/KILIAAN (VERTALING). - ANTWERPEN, MECHELEN, LIER, E.A.
12709: GUIDE, PRICE. - ANIMALS IN BRONZE.
39062: A. GUIDERDONI, R. DEKONINCK (EDS.); - Emblemata sacra Rhétorique et herméneutique du discours sacré dans la littérature en images. The Rhetoric and Hermeneutics of Illustrated Sacred Discourse,
40606: I. GUIDI, S. GRÉBAUT (EDS.); - Synaxaire éthiopien III. Les mois de Nahasé et de Pâguemen,
40535: I. GUIDI (ED.); - Synaxaire éthiopien II. Le mois de Hamlé,
37783: GUIDO GEZELLE. - Guido Gezelle's dichtwerken. Dichtoefeningen. Kerkhofbloemen. Gedichten, gezangen en gebeden. Liederen, eerdichten et reliqua. The song of Hiawatha.
49344: GUIDO EVERAERT, SOPHIE DEROM, TAMARA ROGIEST, PATRICK VIAENE, NORBERT POULAIN EN MARC DUBOIS - Verleidelijke vitrines. 700 jaar winkelpuien in Gent.
2032: C GUIDO, VAN DEN STEENE WILLEM. - VIJFENTWINTIG JAAR VLAAMSE BEWEGING. BIBLIOGRAFIE 1945-1970.
26081: GUIDO MESSLING - wereld van Lucas Cranach.
39008: GUIDO SWERON. - Voeren anders.
39005: GUIDO ELIAS. - Oostende tussen strand en polder.
42089: GUIDO REUTER. - Statue und Zeitlichkeit. 1400-1800.
38106: N. GUIDOBALDI; - Regards croisés. Musiques, musiciens, artistes et voyageurs entre France et Italie au XVe siecle,
9525: GUIGNET, CHARLES - ERNEST/ GARNIER, EDOUARD. - LE CÉRAMIQUE ANCIENNE ET MODERNE.
41464: P.-M. GUIHARD; - Monnaies gauloises et circulation monétaire dans l'actuelle Normandie Collection de la médiathèque municipale de Bayeux (Calvados),
41442: P.-M. GUIHARD; - Monnaies gauloises et circulation monétaire dans l'actuelle Normandie Collection de la médiathèque municipale de Bayeux (Calvados),
42807: GUILIELMO BURIO. - Brevis Romanorum Pontificum Notitia (...) accidit Onomasticon etymologicum.
42776: GUILIELMUS HUYGENS. - Christelycke brieven ende Godtvruchtighe ghepeysen.
47827: GUILLAUME JANNEAU - verre et l'art de Marinot
5445: GUILLAUME, PIERRE, POUSSOU, JEAN-PIERRE. - DEMOGRAPHIE HISTORIQUE.
48873: GUILLEME BRULON DOROTHEE - Lyon et Nevers. Sources et rayonnement.
32560: GUILLEMETTE DELAPORTE; - Marcel Gascoin. Décorateur des Trente Glorieuses,
29064: GUILLEMIN, J.J.; - HISTOIRE ANCIENNE DE L'ORIENT,
39552: GUILLEMINAULT GILBERT. - Maudits.
11956: GUILLEMINAULT, GILBERT/ BRIGNEAU, FRANCOIS/ MANSON, ANNE/ PERRUCHOT, HENRI. - LES MAUDITS DE CÉZANNE A UTRILLO.
28597: GUILLEMINOT-CHRETIEN, GENEVIÈVE; - FRANSE MARMERPAPIEREN IN VORSTELIJKE BOEKBANDEN. UIT DE COLLECTIE VAN DE BIBLIOTHEQUE NATIONALE TE PARIJS,
30312: GUILLEN, NICOLAS; - CUBAANSE GEDICHTEN
37978: B. GUINEAU; - Glossaire des matériaux de la couleur et des termes techniques employés dans les recettes de couleurs anciennes,
13643: DR. GUIRDHAM, ARTHUR. - LES CATHARES ET LA RÉINCARNATION.
30314: GUIRLANDE, CHRISTINA; - HET FENOMEEN,
24204: GUIRLANDE, CHRISTINA. - DE TOEVALLIGE REISGEZEL.
30313: GUIRLANDE, CHRISTINA; - NIET DRINGEN ALSJEBLIEFT,
26438: GUISASOLA, FÉLIX (DIR.). - X MUESTRA DE ARTE JOVEN 1994.
12596: GUISLAIN, ALBERT; - ANTO-CARTE,
23308: GUISLAIN, CLOTILDE [ED.]. - Expo Sevilla. Belgique 1492-1992.
43812: GUISSET, JACQUELINE. - Leven in de Opera. Suzanne Fabry en Edmond Delescluze
26820: DE GUITAUT, CAROLINE; - DE DIEREN VAN FABERGE. MINIATUREN UIT DE BRITSE KONINKLIJKE VERZAMELING,
26912: DE GUITAUT, CAROLINE; - LES ANIMAUX DE FABERGE. MINIATURES DES COLLECTIONS ROYALES D'ANGLETERRE,
30315: GUITE, MALCOLM; - WAT GELOVEN CHRISTENEN?
47200: GUITTON, ROBERT. - Quand sonne l'heure.
42008: GUIYAN, HE ( ED. ); - FENG ZHENGQUAN AND KIM SI-HA SOLO EXHIBITION,
37166: Z. GULÁCSI; - Manichaean Art in Berlin Collections,
20208: VAN GULIK, E. EN VERVLIET, H.D.L.; - EEN GEDENKSTEEN VOOR PLANTIJN EN VAN RAPHELINGEN TE LEIDEN WAARIN OPGENOMEN DE CATALOGUS LIBRORUM RESIDUORUM TABERNAE RAPHELENGIANAE,
34827: GULLENTOPS, DAVID ET VAN SEVENANT, ANN; - LES MONDES DE JEAN COCTEAU. POETIQUE ET ESTHETIQUE. JEAN COCTREAU'S WORLDS. POETICS AND ESTHETICS,
48789: GULLENTOPS, D. & VANDEVOORDE, H. - Anarchisten rond Emile Verhaeren
11106: GUNARATNA, ROHAN. - AL-QAIDA. AU COEUR DU PREMIER RÉSEAU TERRORISTE MONDIAL.
30316: GUNDERT, H.; - PINDAR UND SEIN DICHTERBERUF,
37952: F. GÜNERGUN, E. IHSANOGLU, A. DJEBBAR (EDS.); - Science, Technology and Industry in the Ottoman World. Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997) Vol. VI,
49495: A. V. GUNN - Prints of Paul Sandby (1731-1809): A Catalogue Raisonné
44375: GUNTER SEGERS (PHOTOGRAPHER) - Mini Biblia de los autos / Mini Car Bible.
39148: GUNTER DURIEGL, GERBERT FRODL. - nouvelle Autriche. L'exposition pour le cinquantenaire du Traité d'Etat 1955/2005.
46857: GÜNTER ENGELEN - Mercedes-Benz 300 SLR Milestones of Motorsports (Limited Edition) English Text!
40972: GÜNTER WALLRAFF. - Ganz unten.
47804: GUNTHER - HELMUT - Auge der Division :Mit d. Aufklärungsabt. 'Götz von Berlichingen' von d. Normandie z. Rhein 1944., 1945 /
30317: GUNTHER, HERBERT; - VAKANTIE AAN ZEE,
797: GÜNTHER, SIEGMUND. - VERGLEICHENDE MUND- UND ERDKUNDE.
13807: GÜNTHER, RIGOBERT/ KÖPSTEIN, HELGA. - DIE RÖMER AN RHEIN UND DONAU.
43723: GURIAN WALDEMAR - Bolsjewisme: geschiedenis en leer.
14145: GÜSE, ERNST-GERHARD (HERAUSG). - Auguste Chabaud 1882 - 1955.
35534: GUST GILS - waarheid liegt.
49190: GUSTAAF ASAERT, GRETA DEVOS, FERNAND SUYKENS , - DE ANTWERPSE NATIES. Zes eeuwen actief in haven en stad.
9292: GUSTAAF ASAERT, GRETA DEVOS, FERNAND SUYKENS , - DE ANTWERPSE NATIES,
30319: GUSTAFSSON, LARS; - EEN TIJD IN XANADU,
46376: GUSTAV BRÜMMER - Uhrmacherschule. Fachrechnen für Uhrmacher
39896: GUSTAVE GEFFROY LÉOPOLD-LACOUR, LOUIS LUMET. - France Héroïque et ses Alliés. I 1914-1914. II 1916-1919.
49605: GUSTAVE FLAUBERT - ODILON REDON (ILLS.). - Tentation de Saint-Antoine.
40292: M. GUTIÉRREZ ALVAREZ (ED.); - Zamora. Coleccion epigrafica,
42977: GUTKAS, KARL HRSG. - Prinz Eugen und das barocke Österreich.
41919: GUUS BEKOOY. - Philips honderd 1891-1991. Een industriële onderneming.
26678: GUUS VAN DEN HOUT EN BERT TREFFERS - laatste Caravaggio
20410: DR GUY GABORIAU. - Outils de la santé et médecine d'autrefois
48521: GUY ANDREWS - Magnum Cycling
25796: GUY SCHRANS - Van Wit naar Blauw. Gent tussen 1780 en 1842
47172: GUY JULIER. - Spanien, das neue Design.
48532: GUY POGU / - Theo Van Rysselberghe, sa vie
31367: GUY DELMARCEL - Flemish Tapestry in European and American Collections ,Studies in Honour of Guy Delmarcel
11329: GUY, JEAN. - MA LUTTE FINALE.
48238: GUY COGEVAL, ISABELLE CAHN - Pierre Bonnard: Painting Arcadia
22506: GUY SCHRANS - Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw
27963: GUY-DAVID LAMBRECHTS. - Antique Cufflinks 1860-1960, ouvrage de référence sur boutons de manchettes antique.
16788: GUY, JOHN AND SWALLOW, DEBORAH ( EDS. ). - ARTS OF INDIA : 1550-1900.
49108: GUY BRETT, M. CATHERINE DE ZEGHER, ELIZABETH A. MACGREGOR - Víctor Grippo
30652: GUY VAN DE CASTEELE. - Poesje - Traditioneel Volkspoppentheater. Antwerpen, Brussel, Gent, Luik, Frans-Vlaanderen en het Rijnland.
46950: GUY SCHRANS - Zelfdenkers in profiel. Merkstenen van het vrije denken te Gent 1200-1900
48002: GUY VERDONCK, IVAN DERYCKE, PAUL DAELEMAN EN JOHAN VANDIJCK - Antwerpse brouwerijen, vroeger en nu
14654: GUYAUX, ANDRÉ ET VEDRINE, HÉLÈNE; - AUTOUR DES EPAVES DE CHARLES BAUDELAIRE,
7469: GUYOT, GLADYS. - LA CAMPINE ANVERSOISE TERRE DE CHRÉTIENTÉ.
16091: GUYOT, GLADYS. - LA CAMPINE ANVERSOISE TERRE DE CHRÉTIENTÉ.
34413: I. GUYOT-BACHY; - 'Memoriale historiarum' de Jean de Saint-Victor. Un historien et sa communauté au début du XIVe siècle,
45754: O. GUYOTJEANNIN - Salimbene de Adam, un chroniqueur franciscain
33995: O. GUYOTJEANNIN, J. PYCKE, B.-M. TOCK; - Diplomatique médiévale,
31971: GUZZO, PIETRO GIOVANNI; - DA POMPEI A ROMA. KRONIEK VAN EEN UITBARSTING,
45159: S. GWARA - Latin Colloquies from Pre-Conquest Britain
36717: S. GWARA (ED.); - Corpus Christianorum. Aldhelmus Malmesbiriensis Prosa de virginitate cum glosa latina atque anglosaxonica. Textus,
36715: S. GWARA (ED.); - Corpus Christianorum. Aldhelmus Malmesbiriensis Prosa de virginitate cum glosa latina atque anglosaxonica. Praefatio. Indices,
36716: S. GWARA (ED.); - Corpus Christianorum. Aldhelmus Malmesbiriensis Prosa de virginitate cum glosa latina atque anglosaxonica. Praefatio. Indices,
26419: DE GWENNAËLLE GRIBAUMONT - Bruxelles 200 sculptures se racontent
39696: P. GWYNNE; - Poets and Princes The Panegyric Poetry of Johannes Michael Nagonius,
49767: GYP (COMTESSE DE MARTEL DE JANVILLE) - Gens chics. Images en couleurs par le petit BOB.
13237: GYSELEN, BLANKA. - ZIE DEN MENS, BALLADEN.
35279: GYSELEN, GAB; - RIK SLABBINCK,
26483: GYSELEN, BLANKA. - VAN RODE VUUR TOT ORGELPUNTEN.
23603: GYSELINCK, JAN. - BLIND ZIJN IS GEEN ZIEKTE MEER. Gedichten.
28114: GYSEN, MARNIX. - KAREL VAN DE WOESTIJNE.
24933: GYSEN, RENÉ; - OP WEG NAAR DE LITERAIRE RECEPTIE,
21102: GYSENS, LOUIS. - STENEN VERTELLEN VERHALEN. ACHT EEUWEN GESCHIEDENIS VAN DE SINT-LEONARDUSKERK ZOUTLEEUW,
45786: R.F. GYUG - Diocese of Barcelona during the Black Death, The Register 'Notule Communium' 15 (1348-1349).
35592: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis Commentaria in Evangelium sancti Iohannis,
36764: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis De sancta trinitate et operibus eius; De operibus spiritus sancti,
36760: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis De sancta trinitate et operibus eius II Libri X-XXVI,
35591: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis Commentaria in Canticum canticorum,
36762: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis De sancta trinitate et operibus eius III Libri XXVII-XXXIII,
36098: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis Liber de divinis officiis,
36761: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis De sancta trinitate et operibus eius III Libri XXVII-XXXIII,
35590: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis Commentaria in Canticum canticorum,
35879: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis De gloria et honore filii hominis super Mattheum,
35878: H. HAACKE (ED.); - Corpus Christianorum. Rupertus Tuitiensis De gloria et honore filii hominis super Mattheum,
20111: HAAFF, RAINER; - LOUIS-PHILIPPE MOBEL FURNITURE. BURGERLICHE MOBEL DES HISTORISMUS. MIDDLE-CLASS FURNITURE OF THE HISTORICISM,
30577: HAAG, SABINE. - Jan Fabre. Die Jahre der blauen Stunde. The Years of the Hour Blue. Katalog zur Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Wien, 2011. Deutsch-Englisch
3302: HAAG, HENRI. - (1833-1836).DROITS DE LA CITE
30320: HAAK, A.C.; - MELPOMENE EN HET NEDERLANDS TONEEL,
40562: HAAK, B. (INL.). - Verzameling Van De Stichting Willem Van Der Vorm in Het Museum Boymans-Van Beuningen Rotterdam: Collection of the Willem Van Der Vorm Foundation at the Boymans-Van Beuningen Museum Rotterdam.
28588: HAALBOOM, G.J.; - HET HOOGLIED VAN SALOMO,
30321: DE HAAN, EZRA; - VRIJSTAAT AUSTERLITZ,
30326: DE HAAN, M.J.M. ; - ROMAN VAN DEN RIDDERE METTER MOUWEN,
16188: DE HAAN, TJ. W. R.; - FOLKLORE DER LAGE LANDEN,
33498: DEN HAAN, JACQUES. - VERZAMELEN IS OOK EEN KUNST. ONSTERFELIJKHEID IN OUDE BOEKEN.
6885: HAANTJES, DR. J./ SMIT, DR. W.A.P. - MEESTERWERKEN DER LITERATUUR.
27698: VAN HAAREN, H.; - CONSTANT,
30328: HAAS-SCHIESSER-WAHRENBERG; - PUUR NATUUR,
21818: DE HAAS, ROBERT (VOORW.). - RIJKSAANKOPEN 1988, werk van hedendaagse beeldende kunstenaars
541: DE HAAS, F. EN SMETS, I. - MOZART IN BELGIE.
30327: DE HAAS, HENDRIK; - KATALOG DER ORNAMENTSTICHSAMMLUNG BERLIN,
41389: A. HAASE, GABRIELE SCHIEB, SABINE HEIMANN-SEELBACH. - deutsche Malagis, nach den Heidelberger Handschriften CPG 340 und CPG 315.
22516: HAASSE, HELLA S., - DES NOUVELLES DE LA MAISON BLEUE,
29285: HAASSE, HELLA S. (INLEIDING) - kunst der vryagie. 24 tekeningen uit zes eeuwen.
38834: HAAZEN, JO. - ROND DE ZINGENDE TOREN.
43571: HABE, HANS - Over de schreef? Roman over de wedergeboorte van een volk.
49080: VON HABSBURG LOTHRINGEN GEZA - Gold Boxes: From the Collection of Rosalinde and Arthur Gilbert
30330: HACK, GERT; - FORMULE 1 MOTOREN,
4804: HACKLANDER, F.W. - DE LAATSTE BOMBARDIER.
21039: HADERMANN, P.; - HET VUUR IN DE VERTE, PAUL VAN OSTAIJENS KUNSTOPVATTINGEN IN HET LICHT VAN DE EUROPESE AVANT-GARDE
20942: HADERMANN, PAUL; - DE DICHTERLIJKE WERELD VAN PAUL VAN OSTAIJEN,
613: HADJINICOLAOU, NICOS.; - KUNSTGESCHIEDENIS EN IDEOLOGIE,
38147: HAECK, ALBERT. - kerbinders van het Hessenhuis en de Hessennatie, bijdrage tot de geschiedenis van een Antwerpse natie.
37672: VAN HAECKE, ALEX; - MET DE RED STAR LINE NAAR AMERIKA. EEN MEESLEPEND VERHAAL OVER DE BEWOGEN GESCHIEDENIS VAN DE LANDVERHUIZERS BEGIN 1900,
28105: VAN HAECKE, ALEX; - DOBBEL SHIFT,
15229: VAN HAEFTEN, JOHNNY ( INTR. ). - DUTCH AND FLEMISH OLD MASTER PAINTINGS.
10239: L. HAEGEMAN. - semantics of will in present-day British English. A unified account.
5407: HAEGENDOREN, MAURITS, VAN. - NATIONALISME EN FEDERALISME. POLITIEKE BEDENKINGEN.
12365: VAN HAEGENDOREN, MAURITS. - VAN TAALSTRIJD TOT STAATSVORMING.
20592: VAN HAEGENDOREN, MAURITS; - GEEL & ZWART VAN DE DRIEKLEUR,
2725: VAN DER HAEGHEN. - klooster ten walle en de abdij van den groenen briel. Stukken en oorkonden.
40354: R. HAELEWIJN. - internaat van Louis Lannée (Torhout 1808).
36582: J.-C. HAELEWYCK (ED.); - Corpus Christianorum. Gregorius Nazianzenus Opera: versio Syriaca I: Oratio XL,
36668: J.-C. HAELEWYCK (ED.) ; - Corpus Christianorum. Gregorius Nazianzenus Opera: versio syriaca. I: Oratio XL,
35540: J.-C. HAELEWYCK; - Corpus Christianorum. Clavis Apocryphorum Veteris Testamenti,
36579: J.-C. HAELEWYCK (ED.); - Corpus Christianorum. Gregorius Nazianzenus Opera: versio Syriaca V: Orationes I, II, III,
36665: J.-C. HAELEWYCK (ED.); - Corpus Christianorum. Gregorius Nazianzenus Opera: versio Syriaca V: Orationes I, II, III,
36666: J.-C. HAELEWYCK (ED.); - Corpus Christianorum. Gregorius Nazianzenus Opera: versio Syriaca IV: Orationes XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,
35541: J.-C. HAELEWYCK; - Corpus Christianorum. Clavis Apocryphorum Veteris Testamenti,
36581: J.-C. HAELEWYCK (ED.); - Corpus Christianorum. Gregorius Nazianzenus Opera: versio Syriaca III: Orationes XXVII, XXXVIII, XXXIX,
26532: VAN HAELST, REMI - gelaat van kristus, DE LIJKWADE VAN TURIJN.
35091: J. HAEMERS, H. WIJSMAN, C. VAN HOOREBEECK (EDS.); - Entre la ville, la noblesse et l'Etat: Philippe de Clèves (1456-1528), homme politique et bibliophile,
28790: D'HAEN, CHRISTINE. - geheim dat ik draag. 500 gedichten over de vrouw uit de Nederlandstalige letterkunde.
28655: D'HAEN, CHRISTINE; - DE WONDE IN 'T HERT. GUIDO GEZELLE. EEN DICHTERSBIOGRAFIE,
47729: HAENENS, ALBERT, D'. - Europe de la mer du nord et de la Baltique. Le monde de la Hanse.
6434: HAENENS, ALBERT, D'. - EUROPE OF THE NORTH SEA AND THE BALTIC. THE WORLD OF THE HANSE.
10960: D' HAENENS, ALBERT (ED.). - VAN TOEN NAAR MORGEN. FOLKLORE IN BELGIË.
539: D' HAENENS, A. - DE WERELD VAN DE HANZE.
37020: F. VAN HAEPEREN, B. KINDT (EDS.); - Corpus Christianorum. Thesaurus Zosimi. Historia Nova,
4410: HAERINGEN, VAN, C.B. - NEERLANDICA.
4412: HAERINGEN, VAN, C.B. - NETHERLANDIC LANGUAGE RESEARCH.
16264: DE HAES, JACQUES ( VOORWOORD ); - RETROSPECTIEVE JORIS MINNE 1897 - 1988,
2326: HAESAERT J. - IN DE SPIEGEL DER ACADEMIËN.
19937: HAESAERT, J.; - DE HUIDIGE VERHOUDINGEN TUSSEN OOST EN WEST IN HUN HISTORISCH PERSPECTIEF,
9385: HAESAERTS, PAUL. - HENRI DE BRAEKELEER.
47783: HAESAERTS, PAUL; - SINT MARTENS LATEM. GEZEGEND OORD VAN DE VLAAMSE KUNST,
4372: HAESAERTS, PAUL. - EIGHT CENTURIES EUROPEAN PAINTING.
4374: HAESAERTS, PAUL; - ACHT EEUWEN SCHILDERKUNST. SCHATTEN UIT DE BELGISCHE MUSEA,
12605: HAESAERTS, PAUL. - ÉCOLE DE LAETHEM SAINT MARTIN.
17037: HAESAERTS, PAUL; - LAETHEM SAINT MARTIN, le village élu de art Flamand,
12032: HAESAERTS, PAUL/ MARIJNISSEN, ROGER H. - ART FLAMAND. D' ENSOR A PERMEKE.
42228: HAESAERTS, PAUL. - Renoir. Beeldhouwer.
15780: HAESAERTS, PAUL; - HISTOIRE DE LA PEINTURE MODERNE EN FLANDRE,
27036: D'HAESE, NICOLE. - REINHOUD CATALOGUE RAISONNE. TOME 4 / SCULPTURES 1988-1992.
44319: D'HAESE, NICOLE. - REINHOUD CATALOGUE RAISONNE. TOME 5 / SCULPTURES 1993 - 2000
31856: D'HAESE, NICOLE; - REINHOUD CATALOGUE RAISONNE TOME 2 / Sculptures 1979-1981
1220: D'HAESE, JAN. - MAURITS VERBIST.
34561: D'HAESE, JAN; - Retrospectieve Emile Claus.
20101: D'HAESE, LIBUÏN EN ROELAND; - ACHTER DE LIJN VAN DE HORIZON, GEDICHTEN VAN 1972 - 1976,
32852: D'HAESE, NICOLE; - REINHOUD CATALOGUE RAISONNE TOME 1/ SCULPTURES 1948-1969,
12978: D'HAESE, REINHOUD. - DE DAENSISTISCHE BEWEGING.
37124: HAESENDONCK, CIL; - IN VRIJE VAL,
37123: HAESENDONCK, CIL; - IN VRIJE VAL,
27005: VAN HAESENDONCK, M. - DE LA SUPPRESSION DU CIMETIERE DE ST-WILLEBRORD (LEZ-ANVERS).
11662: HAEST, LAMBERTA. - FRANS HAEST. ( opdracht, gesigneerd).
9262: HAEST, JULIAAN. - ANDRÉ GAILLIAERDE. MONOGRAFIE.
34217: N. HAFID-MARTIN (ED.); - Volney,
10355: HAFNER, GERMAN. - ART OF CRETE, MYCENAE AND GREECE.
16183: VAN HAGELAND, A.; - MODERNE MAGIE EN HEKSERIJ,
33148: VAN HAGELAND, ALBERT. - DE VIER HEEMSKINDEREN. VLAAMSE VOLKSBOEKEN.
44832: M. HAGEMAN, M. MOSTERT - Reading Images and Texts
Medieval Images and Texts as Forms of Communication. Papers from the Third Utrecht Symposium on Medieval Literacy, Utrecht, 7-9 December 2000

21925: HAGENBERG, ROLAND (ED. ); - KAREL APPEL. DUPE OF BEING,
2037: VAN HAGENDOREN. - DE VLAAMSE BEWEGING NU EN MORGEN. DEEL I: NA HONDERD DERTIG JAAR. DEEL II: OOGMERKEN VOOR MORGEN.
242: HAGER, W., IMDAHL, M. UND FI ENSCH, G. - STUDIEN ZUR KUNSTFORM.
4593: HAGGARD, HOWARD W. - DEMONS DROGUES & DOCTEURS.
36163: HAGGARD, RIDER H. EN BUDDINGH, C. (VERTAL.). - DE RING VAN DE KONINGIN VAN SHEBA.
38101: B. HAGGH (ED.); - Essays on Music and Culture in Honor of Herbert Kellman,
30331: HAGSTRAND, KERSTIN; - NEWTON EN DE TIJGERMUIS,
37995: R. HAHN (ED.); - Correspondance de Pierre-Simon Laplace (1749-1827),
46997: D'HAINAUT-ZVENY, R. DEKONINCK (EDS.) - Machinae spirituales. Les retables baroques dans les Pays-Bas méridionaux et en Europe - Contributions à une histoire formelle du sentiment religieux au XVIIe siècle
21446: D'HAINAUT - ZVENY, BRIGITTE; - retables d'autel gothiques sculptés dans les Pays-Bas.
40333: J. HAINES (ED.); - Calligraphy of Medieval Music,
43325: HAINING, PETER. - Classic Era of American Pulp Magazines.
34654: HAINING, PETER; - THE LEGEND OF CHARLIE CHAPLIN,
28969: VAN HAL, TOON; - MOEDERTALEN EN TAALMOEDERS. HET VROEGMODERNE TAALVERGELIJKENDE ONDERZOEK IN DE LAGE LANDEN,
35220: R.B. HALBERTSMA, - solitaire des ruines : de archeologische reizen van Jean Emile Humbert (1771-1839) in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden,
41895: HALIN, J.; - Begijnhoven,
35980: F. HALKIN (ED.); - Corpus Christianorum. Hagiographica inedita decem,
45857: F. HALKIN - Catalogue des manuscrits hagiographiques de la Bibliothèque nationale d'Athènes
35979: F. HALKIN (ED.); - Corpus Christianorum. Hagiographica inedita decem,
26403: HALKIN, L.E. (AVANT-PROPOS). - SOURCES DE L'HISTOIRE RELIGIEUSE DE LA BELGIQUE. MOYEN AGE ET TEMPS MODERNES/BRONNEN VOOR DE RELIGIEUZE GESCHIEDENIS VAN BELGIE. MIDDELEEUWEN EN MODERNE TIJDEN.
25497: HALKIN, L. (PRÉFACE). - ORVAL, NEUF SIECLES D'HISTOIRE.
45844: F. HALKIN - Manuscrits grecs de Paris, Inventaire hagiographique.
36212: J.B. HALL, K.S.B. KEATS-ROHAN (EDS.); - Corpus Christianorum. Ioannes Saresberiensis Metalogicon,
30333: HALL, CALVIN S.; - PSYCHOLOGIE VAN JUNG,
30334: HALL, LYNN; - MARY,
30335: HALL, MARTIN; - CHARLIE & BETTIE,
36211: J.B. HALL, K.S.B. KEATS-ROHAN (EDS.); - Corpus Christianorum. Ioannes Saresberiensis Metalogicon,
30332: HALL, CALVIN S.; - PSYCHOLOGIE VAN FREUD,
27641: HALL, CALVIN S. - THE MEANING OF DREAMS. HOW DREAMS CAN HELP YOU UNDERSTAND YOURSELF. THEIR SYMBOLISM AND THEIR SEXUAL IMPLICATIONS.
5922: HALLDOR, LAXNESS. - ISLANDGLOCKE.
3578: HALLE, FANNINA W. - DIE FRAU IN SOWJET - RUSSLAND
1086: HALLEBEEK, JOS. - EEN GRAMMATICA VOOR AUTOMATISCHE ANALYSE VAN HET SPAANS.
34568: VAN DER HALLEN, ERNEST. - STILLE UREN BIJ PRIMITIEVE MEESTERS.
10865: VAN DER HALLEN, ERNEST. - DE WIND WAAIT.
26753: VAN DER HALLEN, ERNEST. - STEDEN IN VLAMMEN.
29326: HALLEN, ERNEST VAN DER. - In Liefde en schoonheid. Gedachten uit zijn werk ingeleid en verzameld door R. Van Hecke.
22763: VAN DER HALLEN, ERNEST. - wind waait
22928: VAN DER HALLEN, ERNEST. - SPROOKJES UIT DEN ZOMERNACHT. VERLUCHT DOOR FELIX TIMMERMANS.
22981: VAN DER HALLEN, ERNEST. - VERTELSELS IN JUNI. VERHALEN VAN MUZIEK EN DOOD.
23349: VAN DER HALLEN, ERNEST. - OP EIGEN GROND.
34316: VAN DER HALLEN, ERNEST. - KRONIEK DER ONNOZELE KINDEREN.
34317: VAN DER HALLEN, ERNEST. - OOST - ZUID - OOST. HERINNERINGEN AAN LIBYE, EGYPTE, SYRIE EN TURKIJE.
34318: VAN DER HALLEN, ERNEST & VAN LAER, JOS. - VAARWEL DAN MIJN VRIEND ... VERHAAL VAN DE KNAAP (VAN DER HALLEN). DIALOOG MET DE KNAAP (VAN LAER).
40566: VAN DER HALLEN, ERNEST; - Stille uren bij primitieve meesters,
27675: HALLET,N CHISTIANE DEVRED - HALLET. REY. - l'Afrique profonde Andre Hallet 1890-1959.
44915: R. HALLEUX - textes alchimiques
34313: HALLEZ, JAN (INL.)/VANSINA, DIRK (INL.) & ROEMANS, ROB. (BIBLIOGRAPHIE). - JOZELF MULS WERK.
24618: HALLIBURTON, RICHARD; - EEN WERELDREIS VOL AVONTUUR,
24795: HALSEMA-KUBES, W./LEMMENS, G. EN DE WERD, G. - ADRIAEN VAN WESEL (CA. 1417 - CA. 1490). EEN UTRECHTS BEELDHOUWER UIT DE LATE MIDDELEEUWEN.
24766: VAN HAM, J. EN LEYNSE, B.; - MIDDELBURG IN OUDE ANSICHTEN DEEL 2,
33805: J. HAMBURGER, C. JAEGGI, S. MARTI, H. ROECKELEIN (EDS.); - Frauen-Kloster-Kunst. Neue Forschungen zur Kulturgeschichte des Mittelalters,
30336: VAN HAMEL, A.G.; - ZEVENTIENDE-EEUWSCHE OPVATTINGEN OVER LITERATUUR IN NEDERLAND,
38356: J. HAMELIN (ED.); - Catholiques d'expression française en Amérique du Nord,
550: HAMELIUS, PAUL. - HISTOIRE POLITIQUE ET LITTERAIRE DU MOUVEMENT FLAMAND AU XIX SIECLE.
35970: H. J. HAMES (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Ha-Melacha ha-Ketzara. A Hebrew Translation of Ramon Llull's Ars Brevis Opera latina. Supplementum Lullianum III,
45389: J. HAMESSE, C. MURAILLE-SAMARAN - travail au moyen âge, Une approche interdisciplinaire.Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 21-23 mai 1987.
45524: J. HAMESSE - traducteurs au travail. Leurs manuscrits et leurs méthodes, Actes du colloque d'Erice.
45509: J. HAMESSE - Aux origines du lexique philosophique européen, L'influence de la 'latinitas'.
45529: J. HAMESSE, M. FATTORI - Lexiques et glossaires philosophiques de la Renaissance, Actes du Colloque International de Rome, Academia Belgica, (3-4 novembre 2000)
45392: J. HAMESSE - problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médiévaux
45201: J. HAMESSE - problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médiévaux
45204: J. HAMESSE - Manuels, programmes de cours et techniques d'enseignement dans les universités médiévales, Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 9-11 septembre 1993.
45528: J. HAMESSE - Bilan et perspectives des études médiévales (1993-1998), Euroconférence (Barcelone, 8-12 juin 1999)
45395: J. HAMESSE - Manuels, programmes de cours et techniques d'enseignement dans les universités médiévales, Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 9-11 septembre 1993.
45604: J. HAMESSE, O. WEIJERS - Ecriture et réécriture des textes philosophiques médiévaux, Volume d'hommage offert à Colette Sirat
45393: J. HAMESSE, X. HERMAND - l'homélie au sermon, Histoire de la prédication médiévale.Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 9-11 juillet 1992.
45627: J. HAMESSE, J. MEIRINHOS - Glossaires et lexiques médiévaux inédits. Bilan et perspectives, Actes du Colloque de Paris (7 mai 2010)
37010: J. HAMESSE (ED.); - Corpus Christianorum. Thesaurus Librorum Sententiarum Petri Lombardi,
45505: J. HAMESSE - Bilan et perspectives des études médiévales en Europe, Actes du premier congrès européen d'études médiévales. (Spoleto 27-29 mai 1993).
45202: J. HAMESSE, X. HERMAND - l'homélie au sermon, Histoire de la prédication médiévale.Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 9-11 juillet 1992.
45198: J. HAMESSE, C. MURAILLE-SAMARAN - travail au moyen âge, Une approche interdisciplinaire.Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 21-23 mai 1987.
45598: J. HAMESSE - vie culturelle, intellectuelle et scientifique à la cour des Papes d'Avignon
45639: J. HAMESSE - Repertorium initiorum manuscriptorum latinorum medii aevi, Vol. I: A-C
45640: J. HAMESSE - Repertorium initiorum manuscriptorum latinorum medii aevi, Vol. II: D-O
45641: J. HAMESSE - Repertorium initiorum manuscriptorum latinorum medii aevi, Vol. III: P-Z
45642: J. HAMESSE - Repertorium initiorum manuscriptorum latinorum medii aevi, Vol. IV - Supplementum. Indices
5865: HAMIL, SHARON. - RETURN TO KANSAS.
40457: HAMILTON KERR INSTITUTE (ED.); - Harvey Miller. The Thornham Parva Retable,
26269: HAMM, JOHANNES; - BAROCKE ALTARTABERNAKEL IN SUDDEUTSCHLAND,
48561: HAMMACHER, A.M. - DE WERELD VAN HENRY VAN HENRY VAN DE VELDE.
40282: HAMMACHER, A.M. AND RENILDE. - Van Gogh. A documentary biography.
12005: HAMMACHER, A.M. - DE WERELD VAN HENRY VAN HENRY VAN DE VELDE.
14575: HAMMACHER, A. - VINCENT VAN GOGH,
28180: HAMMACHER, A.M. - monde de Henry van de Velde .
30347: HAMMELBURG, S.; - MISJNA BABA KAMMA MET NEDERLANDSE VERTALING,
30348: HAMMELBURG, S.; - MISJNA SEDER NASJIEM MET NEDERLANDSE VERTALING,
7651: HAMMENECKER, JAN. - OZANAM.
38927: C. I. HAMMER; - From Ducatus to Regnum. Ruling Bavaria under the Merovingians and Early Carolingians,
2400: HAMMER FELIX. - Theonome Anthropologie?. Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen
30349: HAMMERSTEIN, MARISKA; - ACHTER DE RODE ZON,
30351: HAMMERSTEIN, MARISKA; - JAN JANSE, PIRATENKAPITEIN IN MAROKKO,
7148: HANA, W.F.J. - KLOKKENKIJKBOEK.
7697: HANCKÉ, LODE; - JAN VAN RIJSWIJCK,
46084: HANCO JÜRGENS - Na de val, Nederland na 1989
27433: HANDTPOORTER, FERNAND. - DE KLEMMEN VAN OUD ZEER.
37132: HANDY, FEMIDA; - DE GEHEIMZINNIGE VOETAFDRUK,
10790: HANEGREEFS, LUC/ IBOU, PAUL ( BOEK ONTWERP)/ OP DE BEECK, GERRIT( FOTO 'S). - PROVINCIE ANTWERPEN. ( gesigneerd exemplaar,)
36799: HANEKE, EGBERT AND FALCKENBERG, HARALD (TEXT). - VIS MOTRIX 2006.
21019: HANKARD, MAURICE EN VANOPBROECKE, ROLAND; - LEVE DE RADIO!
42676: HANLO, JAN. - Verzamelde gedichten.
46427: HANNA PHILIPP - Glanzvolle Silhouetten ? Meisterwerke archaischer Toreutik im Badischen Landesmuseum Karlsruhe,
27106: HANNAH, BARBARA; - JUNG. ZIJN LEVEN. ZIJN WERK,
46116: HANNEKE VAN DER WERF. - Jos van Vreeswijk. Retrospective.
24176: HANNEKE VAN ASPEREN - Pelgrimstekens op perkament, Originele en nageschilderde bedevaartssouvenirs in religieuze boeken (ca. 1450 - ca. 1530).
27364: HANNELORE, ROBIN. - RAKA.
36576: HANNELORE, ROBIN. - dagboek van een groene ridder.
3413: HANNEMA,D. - CATALOGUS VAN DE SCHILDERIJEN UIT DE KUNSTVERZAMELING STICHTING WILLEM VAN DER VORM WESTERSINGEL 66 ROTTERDAM.
46133: HANNES VAN SEVEREN - FIEN MULLER. - Muller Van Severen book
47032: HANNES LOWAGIE - Met brieven an die wet. Stedelijk briefverkeer in het laatmiddeleeuwse graafschap Vlaanderen.
48495: HANNOVER, EMIL; RACKHAM, BERNARD (ED. ) - Pottery & Porcelain: A Handbook for Collectors in Three Volumes: I Europe and the Near East Earthenware & Stoneware; II The Far East; III European Porcelain 3 volumes
41351: HANNS THEODOR FLEMMING, WILLEM ENZINCK. - Jef Van Tuerenhout oder die Magie des Nächtlichen.
34661: HANNS THEODOR FLEMMING, WILLEM ENZINCK. - Jef Van Tuerenhout oder die Magie des Nächtlichen.
37665: HANON, JEAN. - CAMILLE DE TAEYE.
808: HANOT, M.; - GOOSSENAERTS, DR. J. 1882 - 1963,
18653: HANOT.EN ANDEREN. - DR. JOZEF GOOSSENAERTS 1882 - 1963.
2895: HANOTAUX, GABRIEL. - HISTOIRE DE LA NATION FRANCAISE. Tome VIII.
41459: D. HANQUIEZ (ED.); - Regards sur les dépôts lapidaires de la France du Nord,
50000: HANS DRIESSEN - WASSILY KANDINSKY - geestelijke in de kunst, Wassily Kandinsky.
37855: HANS VANDEVOORDE; - Spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie,
37743: HANS BOTS (RED.); - Bevrijding en wederopbouw. Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland,
46882: HANS DEN HARTOG JAGER, VÉRONIQUE BAAR EN CO WESTERIK - Co Westerik Schilderijen - Notities
49221: HANS THIJSSEN - Wat filosofen weten. Over het verlangen naar geluk en de honger naar kennis.
44852: HANS J. SCHNEIDER, HALWART SCHRADER - Legende BMW 02, Historie ab 1959, alle Typen 1502 ? 2002 tii und turbo 1966?1977, 1600 GT, 2000C, touring, Spezialmodelle, Sport ? Report: BMW 02-Restaurierung, Zeit, Kosten, Teilebeschaffung
44854: HANS J. SCHNEIDER - Lastesel des Wirtschaftswunders, Die Geschichte des legendären VW-Transporters 1948?1967
46943: HANS DRIESSEN - WALTER BENJAMIN - Kinderjaren in Berlijn rond 1900
43989: HANS DEN HARTOG JAGER. - Jan Hoet, IN MEMORIAM JAN HOET (1936-2014).
21968: ED: HANS LUIJTEN, LEO JANSEN AND NIENKE BAKKER - Vincent van Gogh, The Letters The complete illustrated and annotated edition
32513: HANS, A. - HAVENSCHUIMERS. ROMAN.
21967: O.L.V. HANS LUIJTEN, LEO JANSEN , NIENKE BAKKE - Vincent van Gogh, De brieven De volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave
36643: HANS LOCHER. - Klaus Baumgärtner. Berlin. Photos.
44038: HANS-ULRICH LEHMANN. - Hermann Krone. Die Photographien. Werkverzeichnis.
48349: HANS PETER L'ORANGE - Apotheosis in Ancient Portraiture
34630: HANS MICHAELSEN - Quellentexte zum Färben des Holzes. 1770-1930.
21213: HANS-JOACHIM GEHRKE UND ORTWIN DALLY - AA Halbband 2008/1, inkl. Beiheft, Archäologischer Anzeiger Zeitschrift des Deutschen Archäologischen Instituts, Zentrale Berlin,
41006: HANS-WERNER SCHMIDT, BERNHART SCHWENK - Neo Rauch. Paintings.
47698: HANS THUIS. - Nestorkroniek De oudste geschiedenis van het Kievse Rijk
3749: HANS-JOACHIM BARTMUSS - DIE GEBURT DES ERSTEN DEUTSCHEN STAATES
49133: HANS, ABRAHAM - leven van Hendrik Conscience aan het volk verteld
49134: HANS, ABRAHAM - leven van Hendrik Conscience aan het volk verteld
37742: HANS BOTS EN LIA VAN GEMERT; - Schelmen en prekers. Genres en cultuuroverdracht in vroegmodern Europa,
37741: HANS BOTS EN SOPHIE LEVIE (REDACTIE); - Periodieken en hun kringen. Een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen,
35887: HANS GEORG HILLER VON GAERTRINGER - MIGUEL HELFRICH (ED.) - Masterpieces of the Gipsformerei. Art manufactury of the Staatliche Museen zu Berlin since 1819.
49132: HANS, ABRAHAM - leven van Hendrik Conscience aan het volk verteld
44022: HANS-GEORG GADAMER - Waarheid en methode, Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek.
3337: HANS JOACHIM KUHLMANN - Anfänge des Richtungsstreites : Arthur Heidenhain als Vermittler in d. Auseinandersetzungen d. Jahre 1909 bis 1914.
34493: HANS FREUND, WILHELM REINKING. - Musikalisches Theater in Hamburg.
27285: HANS WILLEMS, FRANS BUELENS - Beurzen van België.Een geschiedenis van het beurswezen 1801-1867.
45951: HANS WILLEMSE E.A. - Panamarenko Universum (English Version)
48129: HANS GEYBELS (RED.). - dorp tussen twee werelden. Vorst in de jaren '30 en '40.
48248: HANS SAHL - Memoires van een moralist.
44023: HANS-GEORG GADAMER - Waarheid en methode, Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek.
43742: HANS-PETER WIPPLINGER (HERAUSGEBER) - Sarah Lucas / Hieronymus Bosch / Gelatin.
36027: HANS, MARIE-FRANÇOISE/LAPOUGE, GILLES EN MISSET, CARLY (VERTAL.). - VROUWEN, PORNOGRAFIE EN EROTIEK.
45952: HANS WILLEMSE E.A. - Panamarenko Universum NL.
46541: HANS BOTS, JAN SCHILLINGS - heimelijke echtgenote van Lodewijk XIV
45727: HANS VAN WOLDE, WILL JANSEN - Uitzicht op inzicht, Restaurant Beluga
35049: HANS M. SCHMIDT. - Himmel, Ruhm und Herrlichkeit. Italienische Künstler an rheinischen Höfen des Barock.
21966: O.L.V. HANS LUIJTEN, LEO JANSEN , NIENKE BAKKER - Vincent van Gogh, Les Lettres Edition critique complète illustrée.
37821: HANS VAN WESSEL (RED.); - Indische sporen. Bronnen voor lerarenopleiders,
38637: HANS ULRICH OBRIST. AUTHORS: MARÍA THEREZA ALVES, GIANFRANCO BARUCHELLO, A.O.; - Blauer Hase - Paesaggio
45423: HANS LEY, BERT VAN AERSCHOT - Keizer Frederik II als Antikrist. - 110 pagina's
305: HANSCHKE, ULRIKE. - fllämische Waldlandschaft. Anfänge und Entwicklungen im 16. und 17. Jahrhundert.
6559: HANSE, JOSEPH/ VIVIER, ROBERT. ( SOUS LE DIRECTION DE) - MAURICE MAETERLINCK 1862 - 1962.
24189: HANSE, J. - POUR UNE EDITION CRITIQUE DE VERHAEREN. LES LETTRES ROMANES.
41671: HANSEN, LUC VERSTEYLEN - Paradijs Ervaring of Leren Leven tussen Kramp en Schending.
36444: HANSEN, JOSEPH. - EEN MAN EEN MAN, EEN MOORD ? THRILLER.
38501: G.C. HANSEN (ED.); - Anonymus von Cyzicus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38798: G.C. HANSEN (ED.); - Sozomenos Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38502: G.C. HANSEN (ED.); - Anonymus von Cyzicus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38797: G.C. HANSEN (ED.); - Sozomenos Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38523: G.C. HANSEN (ED.); - Sozomenos Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38524: G.C. HANSEN (ED.); - Sozomenos, Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38799: G.C. HANSEN (ED.); - Sozomenos Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38525: G.C. HANSEN (ED.); - Sozomenos Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38526: G.C. HANSEN (ED.); - Sozomenos Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
600: HANSEN, W. - DE RIDDERTIJD. EEN REPORTAGE OVER DE MIDDELEEUWEN.
4050: HANSEN, JURGEN HANS; - DEUTSCHE MARINEMALEREI,
17006: HANSEN, DOROTHÉE UND HERZOGENRATH, WULF ( HERAUSG. ). - MONET UND CAMILLE. FRAUENPORTRAITS IM IMPRESSIONISMUS. / MONET AND CAMILLE. PORTRAITS OF WOMEN IN IMPRESSIONISM.
38777: G.C.. HANSEN (ED.); - Anonymus von Cyzicus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38778: G.C.. HANSEN (ED.); - Anonymus von Cyzicus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38795: G.C. HANSEN (ED.); - Sozomenos Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
50198: HANSEZ-FESTER MARIE-LOUISE - première liaison Anvers-Léopoldville en quatre jours et demi. Livre de bord de l'aller et du retour avec photographies du raid
43880: HANSON, MARK. - Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs 1930-1914.
7001: HÄPKE, RUDOLF. - DIE REGIERUNG KARL V. UND DER EURPÄISCHE NORDEN.
48615: HAPPEL, JACOB - Sprachlaute des Menschen: ihre Bildung und Bezeichnung nebst einer Vergleichung der deutschen, englischen und französischen Schriftsprache mit ihrer Lautsprache
30353: HAQQ, ABDUL; - WONDEREN EN VOORSPELLINGEN VAN DE PROFEET,
45398: A. HAQUIN, J.-P. DELVILLE - Fête-Dieu (1246-1996) (set de 2 volumes), Vol. 1, Actes du Colloque de Liège, 12-14 septembre 1996. Vol. 2, Vie de sainte Julienne de Cornillon
36298: H. HARADA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus, Opera latina VIII 178-189,
36296: H. HARADA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus, Opera latina VII 168-177,
36297: H. HARADA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus, Opera latina VIII 178-189,
36295: H. HARADA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus, Opera latina VII 168-177,
44542: HARALD KUNDE. - Neo Rauch. Een selectie. Une selection. 1993-2012.
45489: HARALD MARX; JOHANN ALEXANDER THIELE - schonsten Ansichten aus Sachsen : Johann Alexander Thiele (1685 - 1752)
31968: HARAMBOURG, LYDIA ET SEGATO, GIORGIO; - BUSATO. CATALOGUE RAISONNE DES BRONZES, 2000 - 2010,
49853: HARAMBOURG LYDIA / H - HUMBLOT 1907 -1962
40850: P. HARB, F. GRAFFIN (EDS.); - Joseph Hazzaya Lettre sur les trois étapes de la vie monastique,
21364: HARBERS, GUIDO; - DIE SCHONE WOHNUNG,
45142: B. HARBERT - Thirteenth-Century Anthology of Rhetorical Poems
34376: G. HARDARSON; - Littérature et spiritualité en Scandinavie médiévale. La traduction norroise du 'De arrha animae' de Hugues de Saint-Victor.Étude historique et édition critique,
3810: HARDIE, MARTIN. - WATER-COLOUR PAINTING IN BRITAIN.
16476: HARDOUIN - FUGIER, ELISABETH; - LE PEINTRE ET L'ANIMAL EN FRANCE AU XIXE SIECLE,
19019: DE HARDUIJN, JUSTUS; - ROOSE-MOND ( 1613 ),
32514: DE HARDUYN, JUSTUS. - DEN VAL ENDE OP-STAND VAN DEN CONINCK ENDE PROPHETE DAVID MET BY-VOEGH VAN DE SEVEN LEED-TUYGENDE PSALMEN.
39916: P. HARDWICK (ED.); - Playful Middle Ages Meanings of Play and Plays of Meaning: Essays in Memory of Elaine C. Block,
32418: P. HARDWICK (ED.); - Playful Middle Ages. Meanings of Play and Plays of Meaning: Essays in Memory of Elaine C. Block,
41383: P. HARDWICK, S. HORDIS (EDS.); - Medieval English Comedy,
12021: HARGROVE, JUNE. - THE STATUES OF PARIS. AN OPEN-AIR PANTHEON.
19164: HARGROVE, JUNE. - LES STATUES DE PARIS.
49916: HARIS KAKAROUHAS, IAN JEFFREY (TEXT) - Buena Vista Cuba.
44803: F. HARKINS, F. VAN LIERE - Interpretation of Scripture: Theory A Selection of Works of Hugh, Andrew, Godfrey and Richard of St Victor, and Robert of Melun.
5141: HARKX, P. J. F. M. - DE OUD- BISSCHOPPELIJKE CLERESIE EN ROME.
47699: HARM STEVENS - Gepeperd verleden Indonesië en Nederland sinds 1600
47700: HARM STEVENS - Bitter spice Indonesia and the Netherlands from 1600
2105: HARMS HENDRIK HERMAN. - Jean Jaurès als geschiedschrijver van het Ancien Régime. Academisch Proefschrift
833: HARMS, H.H. - JEAN JAURÈS ALS GESCHIEDSCHRIJVER VAN HET ANCIEN RÉGIME.
1010: HARMSEN, THEODORUS. - JOHN GEE'S FOOT OUT OF THE SNARE ( 1624 ). EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE LETTEREN.
28220: D'HARNONCOURT, ANNE & HOPPS, WALTER. - ETANT DONNES : 1° LA CHUTE D'EAU. 2) LE GAZ D'ECLAIRAGE. REFLECTIONS ON A NEW WORK BY MARCEL DUCHAMP.
44234: HAROLD VAN DE PERRE - Jeanne De Dijn, reizen naar binnen, ,
30354: HARPER, ANITA; - NIET EERLIJK!
39557: A. HARRAK (ED.); - Chronicle of Zuqnin, Parts III and IV A.D. 488-775, translated from Syriac with notes and introduction,
41489: R.L. HARRIS; - Chorus of Grammars The Correspondence of George Hickes and his Collaborators on the Thesaurus linguarum septentrionalium,
42400: HARRIS, NATHANIEL; - Victorian Antiques. 150 examples of the riches of design in the first industrial age,
10008: HARRIS, THISTLE Y. - AUSTRALIAN PLANTS FOR THE GARDEN.
11489: HARRIS, BILL. - MANHATTAN.
28679: HARRIS, NATHANIEL. - Great masters of world painting: Botticelli, Canaletto, Watteau, Cezane, Titian.
30355: HARRIS, CHRISTINE; - OLIVIER ALLEEN THUIS,
30356: HARRIS, ROBIE H.; - DAG MUISJE!
3103: HARRIS, DAVID. - SOCIALIST ORIGINS IN THE UNITED STATES.
1479: HARRISON - LIBRARIES IN SCANDINAVIA
5461: HARRISON, J. F. C. - LEARNING AND LIVING 1790 - 1960.
7905: HARRISON, HELEN A. - AMERIKAANSE SCHILDERKUNST VAN DE 20ste EEUW.
30357: HARRISON, JOANNA; - LIEVE BEER,
37764: HARRY JANSEN; - Triptiek van de tijd. Geschiedenis in drievoud,
37851: HARRY G.M. PRICK; - Spelevaren. Van August von Platen tot Gerrit Komrij,
48719: HARRY TUMMERS / TOON. DEN BROK / RIEN VAN DEN BRAND - Kathedraal van de Peel - De rijkste kerk van Nederland
37947: HARRY J. KRAAIJ - Otto Eerelman [1839-1926] Groninger kunstenaar, monografie.
32977: HARRY VAN ROYEN, MARC VAN DE CRUYS, MARC CHERON. - Ter Doest.
15055: HARTKAMP-JONXIS, EBELTJE EN DU MORTIER, BIANCA M.; - NEO TOT DECO. NEO TO DECO. TRADITIE EN VERNIEUWING IN KOSTUUM EN TEXTIEL 1880 - 1920. TRADITION AND INNOVATION IN COSTUME AND TEXTILES 1880 - 1920,
10012: HARTMAN, R. - BIJDRAGE TOT DE BODEMFYSISCHE KARAKTERISATIE VAN DE SIERTEELTGRONDEN IN HET GENTSE.
37673: DEN HARTOG-JAGER, HANS/KUSPUT, DONALD EN DIRVEN, RON (VOORW.). - KAREL APPEL & VAN GOGH.
9417: HARTOG, F. - PROBLEMEN DER MODERNE ECONOMISCHE POLITIEK.
29283: HARTOG, JAN DE. - inspecteur.
49415: HARTOP, CHRISTOPHER - Royal goldsmiths: the art of Rundell & Bridge 1797 - 1843
10003: HARTSEMA, ANNIE M. - BLOEMAANLEG EN BLOEI VAN FREESIA HYBRIDA BUTTERCUP NA VERSCHILLENDE TEMPERATUURBEHANDELINGEN.
40240: M. HARTWIG; - Tomb Painting and Identity in Ancient Thebes, 1419-1372 BCE,
1658: DE HARVEN, EMILK - LA NOUVELLE ZÉLANDE.
13126: DE HARVEN, EMILK - LA NOUVELLE ZÉLANDE.
30383: HARVEY, DAMIAN; - WIE HELPT GROTE GORILLA,
34948: HARVEY PEKAR. VERTAALD DOOR GERBEN VISSER; - Beat Generation. Een graphic novel,
15154: HARWOOD, LAURIE B.; - ADAM PYNACKER (c. 1620-1673),
18606: HASELTON, SCOTT E.; - CACTI FOR THE AMATEUR. A COMPLETE GUIDE IN THE INTEREST OF CACTUS COLLECTORS,
44939: HASENBROEKX, ANTOON / BOSCHMANS, M. [MEDEW.]. - Sint-Gummarus in geschiedenis en legende.
38014: Y. HASKELL (ED.); - Diseases of the Imagination and Imaginary Disease in the Early Modern Period,
33676: Y. HASKELL, J. RUYS (EDS.); - Latinity and Alterity in the Early Modern Period,
48353: HASKELL, FRANCIS - Patrons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque
22721: HASLAM, MALCOLM; - ART NOUVEAU. ONTSTAAN, ONTWIKKELING EN OPLEVING,
30384: HASLER, EVELINE; - DE PIPISTRELLIES,
10813: HASQUIN /VAN UYTVEN/ DUVOSQUEL/ - GEMEENTEN VAN BELGIÊ, 2 vol, Wallonie+Brussel
9189: HASQUIN, HERVÉ. - LES SÉPARATISTES WALLONS ET LE GOUVERNEMENT DE VICHY ( 1940 - 1943).
1316: HASQUIN H. - HET CULTURELE LEVEN IN ONZE PROVINCIES ONDER FRANS BEWIND.
26009: H. HASQUIN, F. STRAUVEN - Aedes Academiarum , Les Académies et leur Palais
26010: H. HASQUIN, F. STRAUVEN - Aedes Academiarum, The Academies and their Palace
44049: HASQUIN, HERVE. - culturele leven in onze provincies in de 18de eeuw. (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon).
45776: J.W. HASSELL - Middle French Proverbs, Sentences, and Proverbial Phrases
19573: VAN HASSELT, G. ( PSEUDONIEM ERNEST CLAES ); - GERECHTELIJKE DWALING,
3745: VAN HASSELT, G./ CLAES, ERNEST, - DE OUDE MOEDER.
7182: VAN HASSELT/ ZANDBERGEN. ( RED.) - OUDHEIDKUNDIGE KRING DE GULDEN ROOS ROOSENDAAL.
6908: HASSINK, MARTIJN. - DE KLANT IS KONING, MAAR JIJ BENT KEIZER.
27161: HATCHER, CHRIS EN HIMELSTEIN, PHILIP; - HANDBOEK GESTALTTHERAPIE,
18578: HATLEY, PAM ( ED. ); - DAVID BATES,
36454: VAN HATTUM, JAC. - LOZE AREN. NOVELLE.
7452: VAN HATTUM, JAC. - DE NAGELS IN HET VLEES.
28751: VAN HATTUM, JAC; - PLANT U NIET VOORT...
17846: HATZFELD, JEAN; - DANS LE NU DE LA VIE. RECITS DES MARAIS RWANDAIS,
41452: HAUBEN, REIN - HUBERT DE VRIES.
7790: HAUBEN, REIN. - ATELIER.
956: HAUBEN, H. - HET VLOOTBEVELHEBBERSCHAP IN DE VROEGE DIADOCHENTIJD ( 323 - 301 VOOR CHRISTUS ). EEN PROSOPOGRAFISCH EN INSTITUTIONEEL ONDERZOEK.
15953: HAUBEN, REIN - HUBERT DE VRIES.
6839: HAUCHIN, JOANNIS/ BOONEN, JACOBI. - PASTORALE RITUALE ROMANO.
30386: HAUER, INEKE; - HOOG WATER,
22244: HAUFF, WILHELM; - HAUFFS MARCHEN,
8420: HAUG, ELISABETH. - GUT LICHT! FOTOGRAFIE IN BADEN 1840 - 1930.
29581: HAULOT, MOUSSIA / HAULOT, ARTHUR. - Connivences. Dessins - poèmes. Présentation de Georges Sion.
24219: HAUPT, HERBERT - Fürst Karl Eusebius von Liechtenstein 1611-1684
4995: HAUPTMANN, BERHART. - FUHRMANN HENFCHEL.
307: HAUSER, CHRISTIAN. - Art Foundry.
38527: R. HAUSES (ED.); - Tertullian Adversus Iudaeos - Gegen die Juden,
38800: R. HAUSES (ED.); - Tertullian Adversus Iudaeos - Gegen die Juden,
27593: HAUST, JEAN; - DICTIONNAIRE FRANCAIS - LIEGEOIS,
9478: VAN DEN HAUTE, ROBERT. - âme damnée du duc d'Albe: Jean Grauwels dit Spelleken
7209: VAN HAUTE, BERNADETTE. - DAVID III RYCKHAERT. A SEVENTEENTH - CENTURY FLEMISH PAINTER OF PEASANT SCENES.
25851: VAN HAUTE, B. - David III Ryckaert : A Seventeenth-Century Flemish Painter of Peasant Scenes.
14162: HAUTECOEUR, LOUIS. - Georges Seurat.
49819: HAUTEFEUILLE, ROLAND: - Constructions speciales - L'histoire de la construction dans le Nord-Pas de Calais par l'organisation Todt des 9 grands sites protégés pour le tir des V1,V2. V3 et la production d'oxygene liquide entre 1943 et 1944
45693: HAUTEKEETE, STEFAAN. - dessins de Rembrandt et ses eleves
16186: HAUTEKEETE, STEFAAN. - REMBRANDT EN ZIJN LEERLINGEN. TEKENINGEN.
14893: HAUTEKEETE, STEFAAN. - RIK WOUTERS ( 1882 - 1916 ). DEVELOPPEMENT ET PORTEE DE SON OEUVRE PEINT.
25631: HAVADTOY, SAM; - K. HARING,
49843: H. HAVARD - Dictionnaire de l'ameublement et de la décoration. Depuis le XIIIe siècle jusq'à nos jours. 4 volumes A-Z;
946: HAVELOCK (ELLIS). - Etudes de Psychologie sexuelle. Edition critique établie sous la direction du Professeur Hesnard. Traduction par A.VAN. GENNEP. ( 10 volumes).
18067: HAVENITH, CHARLES; - EPEE ET LA PSYCHOLOGIE DE SON ESCRIME,
5667: HAVER, VAN, DR. - LONGINUS EN DE LONGINUSLEGENDE IN HET NEDERLANDSE TAALGEBIED. (DEEL II).
9882: VAN HAVER, JOZEF EN VANSUMMEREN, PATRICIA; - BEDEVAARTVAANTJES UIT DE PROVINCIE ANTWERPEN EN LIMBURG,
15243: VAN HAVERE, GRIET; - ONMACHT DER VERDEELDEN. KATOLIEKEN IN VLAANDEREN TUSSEN DEMOKRATIE EN FASCISME 1929 - 1940,
18965: HAVERMANS, ANNE-MIE. - Wie zaait zal maaien, Antverpia en Sint-Mariaburg. Het verhaal van deze aparte wijk, gelegen op de grens van Ekeren en Brasschaat.
5278: HAWKES, CHRISTOPHER & SONIA. ( ED.) - GREEKS CELTS AND ROMANS. STUDIES IN VENTURE AND RESISTANCE.
30387: HAWKINS, ELISABETH; - DE DOOLHOF,
25067: HAWORTH-BOOTH, MARK; - CAMILLE SILVY ( 1834-1910 ). PHOTOGRAPHER OF MODERN LIFE,
29728: HAWTHORNE, NATHANIEL. - TWO TALES FROM "A WONDER BOOK".
22967: HAY, JOHN; - ANCIENT CHINA,
30388: HAYASHI, AKIKO; - SARINA'S TOVERKLEUREN,
30389: HAYES, SARAH; - PIEPKLEINE VERHAALTJES,
44605: HAYES, JOHN. - Thomas Gainsborough.
45988: HAYEZ, M., ILLUSTRATIONS DE NEAMA, M., - oiseau fée,
39227: M. HAYWARD, P. WARD (EDS.); - Inventory of King Henry VIII: Textiles and Dress,
37237: J. HAYWARD, M. SHEPARD, C. CLARK (EDS.); - English and French Medieval Stained Glass in the Collection of the Metropolitan Museum of Art,
13654: HAZARD, PAUL. - LA PENSÉE EUROPÉENNE AU XVIIème SIÈCLE DE MONTESQUIEU A LESSING. ( 2 tomes).
38923: V. HAZEBROUCK-SOUCHE; - Spiritualité, sainteté et patriotisme Glorification du Brabant dans l'oeuvre hagiographique de Jean Gielemans (1427-1487),
43791: HAZELAAR, JAC. A. - vroolijke reizen en avonturen van Floris Ommeganck.
17858: HAZEU, WIM; - DE HELM VAN AARDE,
29164: HAZEU, WIM; - DE HELM VAN AARDE,
29284: HAZEU, WIM. - helm van aarde.
20498: HAZLITT, W.C.; - DICTIONARY OF FAITHS
30390: HEADLEY, JUSTINA CHEN; - BECCA'S OOGLAPJE,
41492: A. D. P. HEALEY, K. KIERNAN (EDS.); - Making Sense Constructing Meaning in Early English,
30402: HEALY, JOHN; - LOSGESLAGEN,
30391: HEALY, JOHN; - GEEN VRIENDEN AAN HET SCHAAKBORD,
30403: HEALY, JOHN; - ONDERGRONDS,
49192: HEALY, PATRICK; BIEN, WALDO - Jacobus kloppenburg. the artchive for the future.
25858: HEALY, F. - Rubens and the Judgement of Paris : A Question of Choice.
30404: HEAP, KEN; - GROEPSPROCESSEN
12777: HEARN, LAFCADIO. - IZUMO. BLICKE IN DAS UNBEKANNTE JAPAN.
49226: HEARN, KAREN (EDITOR), - Dynasties : painting in Tudor and Jacobean England, 1530-1630
13318: E. HEATH./ J. VAN DER MEULEN./ A. DONNER/ W. VAN GERVEN/ E.H. KOSSMANN/H. VAN DER WEE/ C.G. OVERBERGER/ - Belgium and Europe - Proceedings of the International Francqui-Colloquium. Brussels- Ghent, 12-14 November 1980,
48610: HEBBELINCK, KATRIEN. - tuinen van Hingene. Tussen Schelde, Rupel en Vliet
30405: HEBERT, MARIE-FRANCINE; - YOYO - IK KAN HET BEST!
14955: HECHT, PETER; - Van Gogh et Rembrandt
17951: HECHT, HANS; - FORTSCHRITTE DER KAKTEEN- UND SUKKULENTENKULTUR ' 76,
33804: C. HECK; - Ci nous dit. L'image médiévale et la culture des laïcs au XIVe siecle: les enluminures du manuscrit Condé de Chantilly,
38127: C. HECK (ED.); - allégorie dans l'art du Moyen Age. Formes et fonctions. Héritages, créations, mutations,
38126: C. HECK (ED.); - Qu'est-ce que nommer ? L'image légendée entre monde monastique et pensée scolastique,
45168: M.-C. HECK - Histoire de l'histoire de l'art septentrional au XVIIe siècle
3620: HECK, BERNARD C. VAN. - AFBAKENING EN TYPOLOGIE VAN HOMOGENE ZONES.
45661: HECK (ED.) - Rubénisme en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles
47549: C. HECK - Collections du Nord-Pas-de-Calais. La peinture de Flandre et de France du Nord au XVe et au début du XVIe siècle
903: VAN HECKE, G. - ESPAGNE ET LA FORMATION DU DROIT DES GENS MODERNE.
37128: VAN HECKE, WARD; - HET KLEEDHOKJE,
1345: VAN HECKE, A.S. - GEDACHTEN OVER DE REVOLUTIE VAN DEZE TIJD.
2349: VAN HECKE. - DE INVLOED VAN HET WESTERSE RECHT IN DE WERELD.
25998: HECKE, PATRICK VAN - HET SINJORENSTADHUIS
25050: VAN HECKE, ERIK ( RED. ); - DE BELGISCHE VISSER, VOLLEDIGE 23e JAARGANG, JANUARI-DECEMBER 1971,
47073: HECKE, FIRMIN VAN - Gustave van de Woestijne. (Ndl. tekst)
47964: HECTOR WATERSCHOOT - kwarteeuw plastische kunst in Oost-Vlaanderen (1945-1970)
39809: HECTOR WATERSCHOOT (TEKST). - Siegfried De Buck.
30406: VAN HEDDEGHEM, ALFRED; - MIDDELEEUWS ABDIJHOSPITAAL. DE OUDE BIJLOKE,
30407: HEDGES, BURKE; - DREAM-BIZ.COM,
37364: C. HEDIGER (ED.); - Tout le temps du veneour est sanz oyseuseté, Mélanges offerts à Yves Christe pour son 65ème anniversaire par ses amis, ses collègues, ses élèves,
37366: C. HEDIGER (ED.); - Sainte-Chapelle de Paris. Royaume de France ou Jérusalem céleste? Actes du Colloque (Paris, Collège de France, 2001),
42474: HEDLUND, ANN'LANE; - Gloria F. Ross and Modern Tapestry,
28338: HEDWIG SPELIERS - Magica Materia
30409: VAN HEE, EDDY; - WOORDENBOEK VAN DE ANTWERPSE TAAL deel 2 (Antwerps-Nederlands),
30410: VAN HEE, EDDY; - OP STAP DOOR 'T STAD - ANTWERPSE TAALGIDS,
30408: VAN HEE, EDDY; - WOORDENBOEK VAN DE ANTWERPSE TAAL deel 1 (Nederlands-Antwerps),
23614: VAN HEE, ED., R. - HEELKUNDE IN VLAANDEREN DOOR DE EEUWEN HEEN. IN DE VOETSPOREN VAN YPERMAN.
37495: VAN HEEMSKERCK DUKER, W.F. EN FELIX; P.; - WAT AARDE BEWAARDE. VONDSTEN UIT ONZE VROEGSTE GESCHIEDENIS,
37103: W.F. VAN HEEMSKERCK EN H.J. VAN HOUTEN. - Zinnebeelden in Nederland.
8821: DE HEEN, P. - PRODOME DE LA THÉORIE MÉCANIQUE DE L' ÉLECTRICITÉ.
49812: HEENK, LIESBETH. - Rembrandt and his influence on Eighteenth-century German and Austrian Printmakers / Rembrandt - Seine Verwandlung in der deutschen und österreichischen Graphik des 18. Jahrhunderts
2061: DE HEER, KERSTEN {ED.} - ACHTTIENDE-EEUWSE KUNST IN DE NEDERLANDEN.
44200: HEER, ALBERT; BINDER, GOTTLIEB. - Sonderbund.
42784: HEER LASAUSSE; HEER BARON L.D.G. - gelukkig jaer of het jaer geheyligd door de overdenkingen der zedelessen en voorbeelden der heyligen; gevolgd van eene oeffening op de uytterste.
28243: VAN HEERDEN, ETIENNE - In de plaats van de liefde
17298: HEERE DE ROYAUMOND ( = MAISTRE DE SACY, LE, ISAAC-LOUIS 1613 - 1684); - DE HISTORIEN DES OUDEN EN NIEUWEN TESTAMENTS, MET STIGTELIJKE TOEPASSINGEN, GETROCKEN UIT DE HEILIGE VADEREN, OM DE ZEDEN IN ALLERHANDE STATEN VAN MENSCHEN TE REGULEREN,
28953: 'S HEEREN, DIANE. - EEN KWESTIE VAN SMAAK. MENU'S, KOOKBOEKEN EN CULINAIRE ARCHIVALIA.
30411: HEERESMA; - VERZONNEN KIND,
37096: HEERESMA, HEERE. - WERK VAN HEERE HEERESMA. EEN AARDIGHEIDJE. EEN DAGJE NAAR HET STRAND. BEVIND VAN ZAKEN. DE VIS.
1914: HEERKLOTZ, ADOLPH; - WALLONISCH UND FLAMISCH. NOVELLE,
14065: HEEROMA, K. - Protestantse poëzie der 16de en 17de eeuw. ( deel 1). ( genummerd). Luxe uitgave !
30412: HEERSCHE, J.P.G.; - WOORDENSCHAT,
1425: VAN HEES, BERT. - MASSASPEL, o.l. vrouw van Chugne
44322: W. VAN HEES - Hair Salons- Kapsalons- Salons de Coiffure.
20953: VAN HEES, P. EN WILLEMSEN, A.W.; - GEYL EN VLAANDEREN. BRIEVEN EN NOTITIES 1911 - 1927, 1928 - 1932 EN 1933 - 1966,
30414: HEESEN, HANS; - VERDER IS HIER ALLES PRACHTIG,
30415: HEESEN, HANS; - ZACHTJES ZING IK MET DE NACHT,
279: VAN HEESVELDE, FRANCOIS. - UN CHEF - D' OEUVRE INCONNU D' ALBERT DÜRER. ( numéroté).
49121: VAN HEESVELDE FRANCOIS. PREFACE PAR VICTOR TOURNEUR. - signatures de Leonard de Vinci dans ses oeuvres. Ouvrage illustre de 110 planches dont 4 en couleurs et 4 en phototypie.
33506: HEGMANS, A. - EENHEID ... IN VERSCHEIDENHEID.
33093: HEIBERG, STEFFEN. - Christian IV and Europe.
23510: HEIBOS, LEO; - MUSKE,
32495: VAN DER HEIDE, E. - DOMPELAAR EN ANDERE NOVELLEN.
44823: K. HEIDECKER - Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society

36588: HEIDEMARIE CEJNEK (RED.). - Adolf Frohner. Die sechziger Jahre, die siebziger Jahre, die achtziger Jahre.
37603: HEIDI DE MARE; - Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw,
37864: HEIDI SALAETS, WINIBERT SEGERS EN HENRI BLOEMEN; - Terminologie van het tolken,
7370: HEIDMANN, JEAN. - COSMIC ODYSSEY.
30416: HEIJ, JAN JAAP; - LICHT ALS LEIDRAAD. Leven en werk van Frits Lensvelt (1886-1945).
7016: HEIJBROEK, J. F. - DE FABEL.
6414: HEIJBROEK, J.E./ WOUTHUYSEN, E.L. - KUNST, KENNIS EN COMMERCE.
11416: HEIJBROEK, J. F. (ED.). - DE VERZAMELING VAN MR. CAREL VOSMAER ( 1826 - 1888).
16425: HEIJBROEK, J.F. - VOOR NEDERLAND BEWAARD. DE VERZAMELINGEN VAN HET KONINKLIJK OUDHEIDKUNDIG GENOOTSCHAP IN HET RIJKSMUSEUM.
43141: HEIJDEN, CHRIS VAN DER E.A. (RED.). - Schittering van Spanje: 1598-1648: van Cervantes tot Velázquez
30418: VAN DEN HEIJDEN, CHRIS; - SPOREN VAN ELISABETH,
30417: VAN DEN HEIJDEN, CHRIS; - MONNIK ZONDER GOD,
8631: VAN DER HEIJDEN, M.C.A. ( SAMENSTELLER). - STREVEND VLAANDEREN.
15178: VAN DER HEIJDEN, HENK A.M. - Description de touts les Pays Bas, autrement appellez, la Germanie Inférieure, ou Basse Allemagne PAR PIERRE VERBIST, AVEC TOUTES LES CARTES GéOGRAPHIQUES DESDITS PAYS, EN ANVERS.
15179: VAN DER HEIJDEN, HENK A.M. - Kaart en Kunst van de Zeventien Provinciën der Nederlanden.MET EEN BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE CARTOGRAFIE IN DE 16DE EN 17DE EEUW
15180: VAN DER HEIJDEN, HENK A.M. - Nieut Kaert boeck vande XVII Nederlandsche Provinciën, HERUITGAVE VAN DE ATLAS VAN DE NEDERLANDEN UITGEGEVEN DOOR F. DE WIT IN 1670-1672 MET EEN INLEIDING VAN H.A.M. VAN DER HEIJDEN. RééDITION DE L’ATLAS DES PAYS-BAS PUBLIé PAR F. DE WIT EN 1670-1672, ACCOMPAGNéE D’UNE INTRODUCTION DE H.A.M.
15214: VAN DER HEIJDEN, A. F. TH.; - DE REQUIEMS,
16054: VAN DER HEIJDEN, W.G.M.; - NOORD-BRABANT IN DE NEGENTIENDE EEUW. EEN INSTITUTIONELE HANDLEIDING,
265: VAN DER HEIJDT, L. - OOG IN OOG 5000 JAAR DOBBELSTEEN EN DOBBELSPEL.
29280: HEIJERMANS, HERMAN. - Op hoop van zegen.
9430: HEIJMANS, G. - PSYCHOLOGIE DER VROUWEN.
29321: HEIJNE, BAS. - Laatste woorden.
37620: HEIKE LAERMANN, - expressionistische Holzschnitt bei Ernst Ludwig Kirchner: Studien zu Form und Datierung, Ikonograpie und Theorie (1904-1918)
14866: HEILBRONNER, WALTER L.; - PRINTING AND THE BOOK IN FIFTEENTH - CENTURY ENGLAND. A BIBLIOGRAPHICAL SURVEY,
2844: HEILFURTH G., WEBER-KELLERMANN I. - ARBEIT UND VOLKSLEBEN. Deutschen Volkskundekongreß 1965 in Marburg.
40400: F. HEIM, K. SALLMANN (EDS.); - Nouvelle histoire de la littérature latine. Tome 4 L'âge de transition. de la littérature romaine à la littérature chrétienne, de 117 à 284 après J.-C.,
17354: HEIMAN; - WILDE HEIKLEUTERS,
36892: C. HEIMANN, S. ERNST (EDS.); - Corpus Christianorum. Radulfus Ardens Speculum universale I-V Libri I-V,
36119: O. HEIMING (ED.); - Corpus Christianorum. Sacramentaria Liber sacramentorum Augustodunensis,
36120: O. HEIMING (ED.); - Corpus Christianorum. Sacramentaria Liber sacramentorum Augustodunensis,
8446: HEIN, EWALD/ JAKOVLJEVIC, ANDRIJA/ KLEIDT, BRIGITTE. - ZYPERN BYZANTINISCHE KIRCHEN UN KLÖSTER. MOSAIKEN UND FRESKEN.
5384: HEINDEL, MAX, HEINDEL, FOSS, AUGUSTA. - LE MESSAGE DES ASTRES.
35194: HEINE, HEINRICH EN SCHUUR, KOOS (VERTAL.). - HET BOEK LE GRAND.
22583: HEINEMANN, RUDOLF J.. - SAMMLUNG THYSSEN- BORNEMISZA. ABBILDUNGEN DER GEMALDE.
25860: HEINRICH, A. - Thomas Willeboirts Bosschaert. Nachfolger Van Dycks.
48759: HEINRICH HAUSER. - Brak water.
41882: HEINRICH, W.; - vlees is geduldig,
37539: HEINRICHS, HERIBERT; - LEXICON DER AUDIO-VISUELLEN BILDUNGSMITTEL,
14996: HEINSIUS, NICOLAAS; - DRIE VERHALEN UIT DEN VERMAKELYKEN AVANTURIER OFTE DE WISPELTURIGE EN NIET MIN WONDERLYKE LEVENS-LOOP VAN MIRANDOR,
21258: HEINZ, DORA, BRUNHAMMER, YVONNE ET NOUVEL, ODILE; - TISSUS, TAPIS ET PAPIER PEINTS,
44916: M. HEINZELMANN - Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes
36149: HEINZER, FELIX. - KLOSTERREFORM UND MITTELALTERLICHE BUCHKULTUR IN DEUTSCHEN SUDWESTEN.
13296: D. HEIRBAUT. - Over lenen en families (ca. 1000-1305). Een studie over de vroegste geschiedenis van het zakelijk leenrecht in het graafschap Vlaanderen.
13392: D. HEIRBAUT & D. LAMBRECHT (EDS.). - nut van rechtsgeschiedenis voor het onderwijs in het hedendaagse recht. The use of legal history in the teaching of contemporary law.
13393: D. HEIRBAUT & D. LAMBRECHT (EDS.). - nut van rechtsgeschiedenis voor het onderwijs in het hedendaagse recht. The use of legal history in the teaching of contemporary law.
27430: HEIREMANS, MARC. - ART CERAMICS. PIONEERS IN FLANDERS 1938 - 1978.
33633: HEIREMANS, MARC; - DINO MARTENS. MURANESE GLASS DESIGNER. MURANESER GLAS-DESIGNER. DESIGNER MURANESE DEL VETRO,
24884: HEIRMAN, FRANK - RUBENS Venus en Madonna
28962: HEIRWEGH, J.-J. ET VAN BELLE, J.-L.; - LES SAINTS PATRONS DES METIERS EN BELGIQUE,
15851: HEISTER, LORENZ / ULHOORN, HENDRIK (MEDEW.) - Heelkundige onderwyzingen, waar in alles wat ter heling en genezing der uiterlyke gebreken behoort, benevens de maniere van verbinden, gevonden word, zynde te gelyk met een goed getal werktuigen, tot de heelkonst dienende, voorzien ... tweede deel
47563: HEKSTER, CORJO JANSEN (RED.) - wereld van Hadrianus
16293: HELBIG, J.; - DE GLASSCHILDERKUNST IN BELGIE. REPERTORIUM EN DOCUMENTEN,
6310: HELBIG, JULES. - HISTOIRE DE LA PEINTURE AU LIEGE.
22115: HELBIG, J. - DE OUDE GLASRAMEN VAN DE COLLEGIALE SINTE-GOEDELE TE BRUSSEL.
48418: HELD, JULIUS S. - P.P. Rubens: The Leopards, Originale de Mia Mano
27780: HELD, SUZANNE; - CHINE ETERNELLE,
28822: HELD, ANDRÉ ( INTR. ); - FORMES ET COULEURS - LA SUISSE,
26948: HELDERENBERG, GERY; - ANTIQUARIAAT,
40162: HELEN CHADWICK, MARINA WARNER (ESSAY). - Enfleshings. Helen Chadwick.
34358: HELEN MOLESWORTH. - Work ethic.
37934: HELENA MATHEOPOULOS. - Fashion Designers at the Opera.
46628: HÉLÈNE REMY (DIR.) - Archéologie En Ardenne De La Préhistoire Au XVIIIè Siècle.
49860: HÉLÈNE BEDAGUE - Alexandre Bigot chimiste et céramiste.
39741: HÉLÈNE BORISOVA, GREGORY STERNINE. - Art Nouveau Russe.
33659: J. P. HELFERS (ED.); - Multicultural Europe and Cultural Exchange in the Middle Ages and Renaissance,
48946: HELFT, JACQUES - French Master Goldsmiths and Silversmiths from the Seventeenth to the Nineteenth Century
48943: HELFT, JACQUES - grands orfèvres de Louis XIII à Charles X.
25309: HELGA PRIGNITZ-PODA - Frida Kahlo The Painter and her Work
37744: HELLEKE VAN DEN BRABER E.A. (REDACTIE); - Floppen en fiasco's. Mislukkingen uit de tijdschriftgeschiedenis,
40470: B. HELLEMANS; - Bible Moralisée, une oeuvre à part entière. Temporalité, sémiotique et création au XIIIe siècle,
48810: HELLEMANS, BERT. - Huis voor de Provincie,
48987: HELLER, ISTVAN - Ungarische und siebenbürgische Goldschmiedearbeiten. Vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.[
8174: HELLIN, E. A. - HISTOIRE CHRONOLOGIQUE DES EVÊQUES ET DU CHAPITRE EXEMT DE L' EGLISE CATHÉDRALE DE S. BAVON A GAND.
5610: HELLINGA - QUERIDO, LOTTE. - DE KONINGSBIJBEL VAN DE PRINS.
2125: HELLINGA W. / TUYNMAN - Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur. Anastatische herdruk van de opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands met aansluitende opstellen .
27586: HELM, JAN. - DE GOUDENREGEN.
30419: HELMAN, CECIL; - TIJD VAN HET HART,
30839: HELMAN, ALBERT. - medeminnaars.
12612: HELMAN, ALBERT - WEDERKERIGE PORTRETTEN.
29281: HELMAN, ALBERT. - Peis noch vree. Elf rare verhalen.
1430: HELMER G.J. - DEN GHEESTELIJCKEN NACHTEGAEL
37760: J.F. HELMERS/ EDITIE LOTTE JENSEN, MET MEDEWERKING VAN MARINUS VAN HATTUM; - Hollandsche natie,
7959: HELMERS, JAN FREDERIK. - DE HOLLANDSCHE NATIE IN ZES ZANGEN.
49855: HELMI VELDHUIJZEN, LUC NORIN, BERNARD BALTEAU - Ianchelevici ou la matière transfigurée.
31937: HELMUS, LIESBETH M. / SEELIG, GERO. - Bloemaert-effect. Kleur en compositie in de Gouden Eeuw.
31069: HELMUT FRIEDEL / ROBERT STORR. - Gerhard Richter. Red Yellow Blue.
27139: HELMUT O WAGNER (AUTOR), WILHELM SIEMEN (VORWORT, SERIES EDITOR), THOMAS HOFMANN (DESIGNER), JÜRGEN KORMANN (DESIGNER), TANJA LANG (DESIGNER), WOLFGANG SCHILLING (HERAUSGEBER), ELFI SAALFRANK (FOTOGRAF), CLIFFORD KLINGER (FOTOGRAF) - Faszination Tier - Meisterwerke europäischer Tierplastik: Die Sammlung Gerhard P. Woeckel
21142: HELPERI - KIMM, T.; - ONDER ROMA, RAVENNA EN ROSKILDE. DE RESULTATEN VAN EEN ONCONVENTIONEEL ONDERZOEK IN DE AUTHENTIEKE BRONNEN NAAR DE ORDENING EN DE GESCHIEDENIS VAN NOORDWEST-EUROPA,
9694: HELSEN, MARC. - DODELIJK VLEES.
44718: HELSEN, JOHAN / MOERMANS, WILLY / SEVERIJNS, PIET - 2000 jaar Tongeren, 15 vóór Chr. tot 1985
8150: HELSEN, J. - ROND HET WOORD UITVANG.
8451: HELSEN, DR. J. - TOPONYMIE VAN NOORDERWIJK.
16978: HELSEN, LUDO (INL.). - GRAFIEK VAN REMBRANDT EN JAKOB SMITS.
27979: HEMAN TEIRLINCK. - Mijnheer Serjanszoon orator didacticus
33002: VAN HEMELDONCK, EMIEL; - SCHELDE SNELLE VLIET...
32502: VAN HEMELDONCK, E. - OP DE GRINDERSHOEVE.
32506: VAN HEMELDONCK, E. - LEGENDEN.
48051: HEMELDONCK, HERMAN VAN E.A. - Van Odlo tot Olen: Duizend jaar dorpsleven.
8630: VAN HEMELDONCK, EMIEL. - OPGANG.
8625: VAN HEMELDONCK, EMIEL. - VIER KAMERADEN.
11585: VAN HEMELDONCK, MARIJKE. - EEN SCHIP MET ACHT ZEILEN.
10473: VAN HEMELDONCK, E. - REGENBOOG DER KEMPEN. ( 3 delen, COMPLETE SET!). ( opdracht, gesigneerd).
14142: HEMELDONCK, VAN, EMIEL. - Legenden.
292: {HEMELDONK} VERENIGING VAN KEMPISCHE SCHRIJVERS. - Hulde - Album Emiel van Hemeldonck.
36442: VAN HEMELEDONCK, JAN; - CARNET DE CUISINE. STERRENCHEFS VAN BIJ ONS. KOKEN MET CAUDERLIER,
16633: VAN HEMELRIJCK, M. - DE VLAAMSE KRIJGSBOUWKUNDE.
45703: T. VAN HEMELRYCK, S. MARZANO - recueil au Moyen Âge, La fin du Moyen Âge
45695: T. VAN HEMELRYCK, C. VAN HOOREBEECK - écrit et le manuscrit à la fin du Moyen Âge
45396: T. VAN HEMELRYCK - miroir de mort
43768: VAN HEMELRYCK FERNAND - Heksenprocessen in de Nederlanden. Gebonden
45205: T. VAN HEMELRYCK - miroir de mort
40318: T. VAN HEMELRYCK, E. RASSART-EECKHOUT; - Moyen Français- 49 (2001) Les proverbes illustrés, première édition critique du recueil, qui occupe une place originale dans l'histoire des pièces à proverbes,
4338: HEMLEBEN, JOHANNES. - OVER DE GRENS VAN HET LEVEN.
21558: HEMLEBEN, JOHANNES. - Rudolf Steiner antwoord op de toekomst.
46375: HEMMER, FRANZ GERD - Oldie. Der erste Katalog zur Reparatur von alten und antiken Uhren
26410: HEMMERECHTS, KRISTIEN; - CHRISTINE COMYN . MARIE-ANTOINETTE ET LA DOUCEUR DE L'IGNORANCE, Comyn
19848: HEMMERECHTS, KRISTIEN; - TAAL ZONDER MIJ,
26795: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - DE TUIN DER ONSCHULDIGEN.
24248: HEMMERECHTS, KRISTIEN; - EEN JAAR ALS (G)EEN ANDER,
24249: HEMMERECHTS, KRISTIEN; - DE LAATSTE KEER,
36775: HEMMEREHTS, KRISTIEN. - EEN ZUIL VAN ZOUT. ROMAN.
7583: HÉMON, LOUIS. - MARIA CHAPDELAINE. RÉCIT DU CANADA FRANCAIS.
25745: HEMON, LOUIS. - MARIA CHAPDELAINE. RECIT DU CANADA FRANCAIS.
3041: HEMPEL, JOHANNES. - ALTHEBRAISCHE LITERATUR UND IHR HELLENITISCHJUDISCHES NACHLEBEN.
39707: T. DE HEMPTINNE, M. E. GÓNGORA DIAZ (EDS.); - Voice of Silence Women's Literacy in a Men's Church,
39878: T. DE HEMPTINNE, V. FRAETERS, M. E. GÓNGORA DIAZ (EDS.); - Speaking to the Eye Sight and Insight through Text and Image (1150-1650),
37337: Y. HEN (ED.); - Sion exibit lex et verbum domini de Hierusalem Essays on Medieval Law, Liturgy and Literature in Honour of Amnon Linder,
10263: B. HENAU. - Paul Van Zeeland en het monetaire, sociaal-economische en Europese beleid van België, 1920-1960.
31864: V. HENDERIKS - Albrecht Bouts (1451/55 - 1549)
32413: V. HENDERIKS; - Albrecht Bouts (1451/55 - 1549),
31865: V. HENDERIKS - Albrecht Bouts (1451/55 - 1549) NL.
31951: HENDERIKS, VALENTINE; - ALBRECHT BOUTS (1451/55 - 1549),
30420: HENDERSON, BOB; - KAWASAKI ZX 600,
15881: HENDRICK, JACQUES. - LA PEINTURE AU PAYS DE LIEGE XVIe, XVIIe ET XVIIIe SIECLES.
50215: HENDRICKX. ELS. - In de stilte van mijn adem.
18654: HENDRICKX, AGNES -TAELEN, VAN DER, KAREL - AUWERA, VAN DER, SIM . - Frans Luyckx, 1923-1997, Een dichter met het penseel het potlood en de burijn, werken, woorden en anedoten.
5850: HENDRICKX, FRANS. - PAMPIERE WERELD. LITTERARIE NEERLANDICA UIT HET BEZIT VAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN.
10039: HENDRICKX, I. - LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES.
6054: HENDRICKX, M., JANSSEN, L., RUTTEN, H., SANGERS, H. - STEVENSWEERT. MUNTEN EN KAARTEN.
13125: HENDRICKX, M., JANSSEN, L., RUTTEN, H., SANGERS, H. - STEVENSWEERT. MUNTEN EN KAARTEN.
45269: HENDRICKX F. (REDACTIE) : - Karthuizers en hun klooster te Zelem.
47748: HENDRIK DE MAN - Nationalisme en socialisme.
48978: HENDRIK DIERENDONCK - Butcher's Book
49295: HENDRIK CONSCIENCE. - Eenige bladzijden uit het boek der natuur.
16670: HENDRIKSE, H.; - ZEGELSTEMPELS EN ZEGELRINGEN UIT ZEEUWSE BODEM,
32202: HENDRIKSEN BARTHO - Capitool reisgidsen Antwerpen, Mechelen, Lier, Antwerpse Kempen en Scheldeland.
35640: HENDRIKSEN, MICHEL. - HET TINNEN LEGER EN ANDERE PLATFIGUREN. SPEELGOED UIT DE PERIODE CA. 1750 - 1850.
44441: HENDRIKX DIANE; VERBIST MURIEL; - Belgische designers en hun interieur.
49135: HENDRIKX JOS. PR. - Boerenkrijg. Bewerking naar het geschiedkundig werk van P. Verhaegen
30302: HENDRIX, GUIDO. - TREFWOORDEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN CITEAUX. BESTUURSSTRUCTUREN - MONIALEN - GASTVRIJHEID - VEERTIENDE EEUW - LEKENBROEDERS.
11945: HENDRIX, GUIDO. - BERNARDINA EN CISTERCIENSIA IN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT.
49879: HENDRIX - Handschriftenbezit en boekengebruik: Trappisten van Westmalle 1794-1994. M.41 afb.
28066: HENGELHAUPT, JOACHIM ( VORWORT ); - TAGE ALTER MUSIK IN HERNE. DAS CEMBALO,
41450: Y. HÉNIGFELD; - céramique à Strasbourg de la fin du Xe au début du XVIIe siècle,
45169: E. HÉNIN, F. LECERCLE, L. WAJEMAN - théorie subreptice, Les anecdotes dans la théorie de l'art (XVIe-XVIIIe siècles)
45171: E. HÉNIN - Ceci est un boeuf, La querelle des inscriptions dans la peinture
48724: HENK VAN RENSBERGEN - Abandoned places. De beste beelden van dé Urban Explorer-pionier in handzaam formaat
50120: HENK VAN CAUWENBERGH - Rencontre Henk Van Cauwenbergh, Fotografie.
50238: HENK VAN RENSBERGEN - Abandoned Places The Photographer's Selection.
49775: HENK VAN CAUWENBERGH - Brasseries de Paris. Celles de mon coeur. Henk van Cauwenbergh.
49498: HENK MANSCHOT - Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie.
47887: HENK SCHAAKXS, - Songs, snaren en Gitaren de muzikale kracht achter de songs van Golden Earring
41198: HENKER, MICHAEL (HERAUSGABE)/DUNNINGER, EBERHARD & BROCKHOFF, EVAMARIA. - Hört, sehet, weint und liebt. Passionsspiele im alpenländischen Raum.
30423: HENLE, CHRISTINE; - GIFTIGE PLANTEN EN GENEESKRUIDEN HET HELE JAAR ROND,
23757: HENNAUT, ERIC ET LIESENS, LILIANE; - HENRY LACOSTE. ARCHITECTE 1885-1968,
23740: HENNAUT, ERIC; - DE ART NOUVEAU GEVEL. AMBACHT EN SIERKUNST,
23869: HENNAUT, ERIC; LIESENS, LILIANE, PIRLOT, ANNE-MARIE; - OLD ENGLAND EN HET MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM BRUSSEL,
19792: HENNAUT, ERIC EN DEMANET, MARIE; - Hout en metaal in de Brusselse gevel. 1850 - 1940,
598: HENNEAUX - DEPOOTER, L. - MISERE ET LUTTES SOCIALES DANS LE HAINAUT 1860 - 1869.
23743: HENNEBERT, DIANE; - EXPO 58. BRUSSEL,
23742: HENNEBERT, DIANE; - EXPO 58. BRUXELLES,
22282: HENNEL-BERNASIKOWA, MARIA. - VLAAMSE WANDTAPIJTEN UIT DE WAVELBURCHT TE KRAKAU EN UIT ANDERE EUROPESE VERZAMELINGEN TAPISSERIES FLAMANDES DU CHATEAU DU WAVEL A CRACOVIE ET D'AUTRES COLLECTIONS EUROPEENNES.
39920: HENNEMAN, INGE EN SOMERS, DOMINIQUE. - entre-deux. Een confrontatie tussen hedendaagse en historische vrouwelijke fotografie in België en Nederland. Emmy Andriesse - Eva Besnyo - Mirjam de Zeeuw - Valérie Mannaerts - Julia Pirotte - Céline van Balen - Germaine van Parys - Sophie Whettnall.
45090: HENNIE HAWORTH - Artcards, Fashion
27739: HENNIG, RICHARD; - LES GRANDES ENIGMES DE L'UNIVERS,
5417: HENNINGSEN, AXEL. - BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER ERWACHSENENBILDUNG IN SCHLESWIG - HOLSTEIN.
24377: HENNO, LOUIS (TEXTE). - VERMEER DE DELFT. UNE AFFAIRE SCANDALEUSE DE VRAIS ET DE FAUX TABLEAUX.
45684: HENRI WYNANTS - Culinaire sterren tussen Maas en Rijn
49193: HENRI-FLORIS JESPERS. - Wilfried Pas. Provinciale prijs Beeldende Kunst 2004: Erkenning van een verdienstelijke loopbaan.
49390: HENRI VANNOPPEN. - Van hoed tot ondergoed. Streekdrachten in Vlaanderen.
41029: HENRI DE RÉGNIER. - Poèmes choisis.
25933: HENRI VAN HEURCK. PROFESSEUR DE BOTANIQUE, DIRECTEUR DU JARDIN BOTANIQUE D ANVERS). - Traité des diatomées : contenant des notions sur la structure, la vie, la récolte, la culture et la préparation des diatomées, la description et la figure de tous les genres connus, de même que la description et la figure de toutes les espèces trouvées dans la Mer du Nord et les contrées environmantes /
32121: HENRI LAVAGNE U.A. - Mosaique - Trésor de la Latinité. De l'origine à nos jours.
37916: HENRIETTA THOMPSON. - Remake It: Clothes. The essential guide to resourceful fashion. With over 500 tricks, tips and inspirational designs.
41821: HENRIK V. RINGSTED. - Hitler's groote vergissing (omkring Tysklands Fald).
34754: C. HENRY; - force des anges. Rites, hiérarchie et divination dans le Christianisme Céleste (Bénin),
30323: HENRY VAN DE VELDE, VERTALING FRANK VAN DEN WYNGAERT. - Henry van de Velde: de drievoudige smaad aan de schoonheid
29894: HENRY, MICHÈLE (CATAL.). - HET RUSSISCHE BOEK.
4083: HENRY, ALBERT. - LE JEU DE SINT NICOLAS DE JEHAN BODEL.
11125: HENRY, BERNARD. - RUISBROEK MIJN DORP.
48998: HENRY MAERTENS DE NOORDHOUT - Porcelaines chinoises « Compagnie d'Ostende » décorées d'armoiries belges : ses antécédents & ses prolongements
49624: HENRY VAN DE VELDE - Le Theâtre de l'exposition du "Werkbund" à Cologne, 1914 et La scène tripartite.
49849: HENRY MOORE (TEXT), JOHN HEDGECOE (PHOTOGRAPHS). - Henry Moore
46389: HENS - Thierry Hens + H A book about me and myself
4856: HENSEN, HERWIG. - HAMLET IN DEN SPIEGEL.
30444: HENSEN, HERWIG; - VIER TONEELSTUKKEN,
5249: HENSEN, HERWIG. - ANTONIO. (genummerd).
7970: HENSEN, HERWIG. - PAPIEREN VOGEL OP DE HAND.
22380: HENSEN, HERWIG; - HET ONVOORWAARDELIJK BEGIN,
22381: HENSEN, HERWIG; - OEFENINGEN NAAR BINNEN,
23212: HENSEN, HERWIG; - HET VOORBEELDIG BESTAND,
23213: HENSEN, HERWIG; - DE DUBBELE VAARDIGHEID,
27581: HENSEN, HERWIG. - LOB DER BEREITSCHAFT. EINE AUSWAHL AUS DEM WERK DES DICHTERS VON WOLFGANG CORDAN UND JOHANNES PIRON.
17402: HENSEN, HERWIG; - DE VROEGE SCHADUW. VERZEN,
21192: HENSEN, HERWIG; - ALLES IS VERBAND,
21931: HENSEN, HERWIG; - ORPHEUS IN DIT AVONDLAND,
25300: HENSEN, HERWIG; - DON JUAN. SPEL,
37130: HENSGEN, ANDREA; - HET GELUK ZIT IN EEN KLEIN HONDJE!
2590: HENZE A. - HET GROTE CONCILIEBOEK. Een hoofdstuk uit de wereldgeschiedenis in woord en beeld.
14308: HENZE, ANTON. - Rheinische Kunstgeschichte.
30445: HEPPNER, MAX AMICHAI; - IK WOON IN EEN KIPPENHOK,
32869: HERAUSGEGEBEN VON JOCHEN LUCKHARDT, ANNE-KATRIN SORS UND JUDITH CLAUS; - epochal- Meisterwerke des Herzog Anton Ulrich-Museums von der Antike bis zur Gegenwart,
27064: HERAUSGEGEBEN VON WOLFGANG VOMM MIT BEITRÄGEN VON IRENE HABERLAND, JOHN NICHOLLS UND WOLFGANG VOMM - Caspar Scheuren - Leben und Werk eines rheinischen Spätromantikers
34781: HERB ALPERT. - Tango Nuevo! The paintings and sculpture of Herb Alpert.
41960: HERB MILLMAN, JOHN DWYER, - Art Deco Lighting. Art Deco Lighting. With price guide.
9407: HERBERER, GERHARD. - DIE EVOLUTION DER ORGANISMEN.
19481: HERBERIGS, HAROLD ( RED. ); - ESTHETISCHE SPIEGEL VAN ZUID-OOST VLAANDEREN,
14232: HERBERIGS, ROBERT. - vier seizoenen/ Les quatre saisons.
34709: HERBERT HÄRTEL, VOLKER MOELLER, G. BHATTACHARYA. - Museum für Indische Kunst Berlin. katalog 1976. Ausgetellte Werke.
20670: HERBERT, ROBERT L. - SEURAT AND THE MAKING OF LA GRANDE JATTE.
29161: HERBERT, JEAN; - ASIEN,
37702: VAN HERCK, JAN. - HET VLEESCHHUIS TE ANTWERPEN.
16755: VAN HERCK, CH.; - ANTWERPSE GESTOELTEN UIT DE BAROKTIJD,
13187: VAN HERCK, JOZEF. - DE RUBENSKAPEL IN DE SINT JACOBSKERK TE ANTWERPEN.
16759: VAN HERCK, EUG. ( PRÉF. ); - CATALOGUE DES COLLECTIONS A. SPAS,
18744: VAN HERCK, CH. EN JANSEN, AD.; - TENTOONSTELLING VAN OUDE KUNST IN DE ST. ANDRIESKERK,
27582: HERCKENRATH, AD.. - DRIE CANTIEKEN.
27583: HERCKENRATH, ADOLF. - GEDICHTEN.
2607: HERDIES, PAUL. - ADOLFO - MARIO MARIZZA.

Next 1000 books from Erik Tonen Books

6/1