Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000 Antwerpen, België. Tel.: 0032.32379466            Email: erik.tonen@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6382: HERDIES, EUGENE. - IMAGES DE ZELANDE.
47727: DE HERDT, RENE - Floralies Gantoises et Floriculture en Belgique
19300: HERDT, RENÉ & PATRICK VIAENE; - Rijkdom bedreigd,
18783: DE HERDT, R. ( ED. ). - GEMENGD BOEKET. ZES TENTOONSTELLINGEN ROND BLOEMEN.
1800: DE HEREDIA, JOSÉ - MARIA; - LES TROPHÉES,
10176: K. HEREMANS. - Bijdrage tot de studie van de lichtverstrooiing onder hoge druk.
36440: HEREMANS, J.F.J.;/ SNIEDERS. - GEDICHTEN VAN K.L. LEDEGANCK MET EENE LEVENSSCHETS DES DICHTERS,
6297: HERENDAEL, FRANK, VAN. - KLEINE KERSTMISCYCLUS.
5263: HERESWITHA, Z.M. - HET VROUWENKLOOSTERS VAN HET HEILIG GRAF.
6437: HERESWITHA, Z.M. - DE HEILIG - GRAFPRIORIJ TE TURNHOUT 1662 - 1962.
44828: HERIBERT HOFNER - Mercedes-Benz Typenkunde, Modelle der Mittelklasse von 1947 bis 1986 170 V bis Baureihe 123
44830: HERIBERT HOFNER - Mercedes-Benz Typenkunde, Modelle der Mittelklasse ab 1984 E-Klasse und CLS-Klasse
44831: HERIBERT HOFNER - Mercedes-Benz Typenkunde, Modelle der Oberklasse von 1951 bis 1972 - Luxusklasse, S-, SL- und SLC-Klasse
48097: HERING, JOHANN - Schrift- und Kunstbuchlein. Wiedergabe der Handschrift Bayreuth um 1616. und, Allerlei Manierschriften
33872: HERLIHY, JAMES LEO. - WITCH GLIZ. EEN ROMAN UIT DE TIJDPERK VAN AQUARIUS.
49176: HERMAN MELIS. - Zoo Was Norderwijck. Noorderwijk 1900-1950.
49442: HERMAN DE CONINCK - Zolang er sneeuw ligt
49292: HERMAN VAN GOETHEM. - Kazerne Dossin. Holocaust en mensenrechten.
46079: HERMAN VAN BERGEIJK, MICHEL RIEDIJK - handschrift van de architect, Schetsen van Nicolaas Lansdorp en tijdgenoten
47380: HERMAN GORTER - Verzen. Eerste deel.
27093: HERMAN, LUC EN VERVAECK, BART; - VERTELDUIVELS. HANDBOEK VERHAALANALYSE,
39992: HERMAN HOLEMANS, P.J. LEMMENS. - Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen.
26656: HERMAN WAUTERS. - Semini Saga, symbool van de vruchtbaarheid
48128: HERMAN HENOT - Kempense volksvertelsels.
47379: HERMAN GORTER - Verzen. Eerste deel - Tweede deel.
48890: HERMAN VAN BERGEIJK - Jan Duiker, bouwkundig ingenieur (1890-1935) van warm naar koud
40171: HERMAN KRIKHAAR. - Galerie Krikhaar.
26850: HERMAN NEUCKERMANS, VÉRONIQUE PATTEEUW, MAURO POPONCINI, - Paul Van Aerschot, Ontwerper, Bouwer, Didacticus
49975: HERMAN COOLS EN VERSTAETEN - Vrasene int Lant van Waes: gedenkboek uitgegeven door de plaatselijke Kulturele Raad van Vrasene m.m.v. de Heemkundige Kring "Het Land van Beveren" ter gelegenheid van 850 jaar Vrasene
34554: HERMAN DEWIT, HUGO HEUGHEBAERT, JOZEF ROBIJNS; - OP HARPEN EN SNAREN. VOLKSMUZIEK, VOLKSDANSEN, VOLKSINSTRUMENTEN IN VLAANDEREN,
45710: X. HERMAND, E. RENARD, C. VAN HOOREBEECK - Lecteurs, lectures et groupes sociaux au Moyen Âge, Actes de la journée d'étude organisée par le Centre de recherche ?Pratiques médiévales de l'écrit? (PraME) de l'Université de Namur et le Département des Manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, 18 mars 2010
45492: HERMANN FILLITZ AND WERNER TELESKO, EDITORS - DER TRAUM VOM GLUCK: DIE KUNST DES HISTORISMUS IN EUROPA The Dream of Prosperity: The Art of Historicism in Europe
1874: HERMANN & VALENTINY. - HERMANN & VALENTINY ARCHITECTS.
43533: HERMANN, GEORG (D.I. GEORG HERMANN BORCHARDT) - Schnee. Erste Ausgabe , 1921.
5433: HERMANN, EMHER. - VISUELLE KOMMUNIKATION. BEITRAGE ZUR KRITIK DER BEWUBTSEINSINDUSTRIE.
12763: HERMANOWSKI, GEORG. - GEZANG ONDER DE LINDE.
41748: HERMANS, TOON; - Levensboek,
49444: HERMANS, W.F. - Kussen door een rag van woorden. Gedichten.
30446: HERMANS, JOS M.M.; - ZWOLSE BOEKEN VOOR EEN MARKT ZONDER GRENZEN,
9859: HERMANS, WARD; - HET BOEK DER STOUTE WAARHEDEN. WORDENS DIETSCHLAND IN 'T WORDEN VAN DEN TIJD,
4064: HERMANS, F. - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MALINES.
4065: HERMANS, F. - INVENTAIRE DES LETTRES MISSIVES.
5004: HERMANS, A. & INDIGNE P. - MARIA SCHOUWENAARS een bijzondere vrouw in de geschiedenis van de meisjesopvoeding.
5403: HERMANS, DR. HANS. - HEARST. KRANTEN, PRESIDENTEN EN VRIJBUITERS IN AMERIKA.
5903: HERMANS, JOS ( UITG. ); - MIDDELEEUWSE HANDSCHRIFTENKUNDE IN DE NEDERLANDEN 1988. VERSLAG VAN DE GRONINGSE CODOCOLOGENDAGEN 28 - 29 APRIL 1988,
22193: HERMANS, WILLEM FREDERIK; - DE WOESTE WANDELING,
22194: HERMANS, WILLEM FREDERIK; - DRIE DRAMA'S,
22632: HERMANS, WILLEM FREDERIK; - RUISEND GRUIS,
22781: HERMANS, WILLEM FREDERIK; - HERINNERINGEN VAN EEN ENGELBEWAARDER,
28334: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Houten Leeuwen en Leeuwen van Goud
28335: HERMANS, WILLEM FREDERIK - heilige van de horlogerie
29302: HERMANS, RUDI. - Dertienkoning.
13239: HERMANS, WARD. - MOEDER'S DODENKRANS.
20820: HERMANS, WARD; - HET LAND VAN ONAN. CYCLOPIE,
20849: HERMANS, F. - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MALINES. tome 5
20850: HERMANS, F. - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MALINES. tome 3
20851: HERMANS, F. - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MALINES. tome7
21738: HERMANS, WILLEM FREDERIK; - BOZE BRIEVEN VAN BIJKAART,
21799: HERMANS, WILLEM FREDERIK; - MONDELINGE MEDEDELINGEN OVER OORLOG EN LITERATUUR, VAN DUISTERNIS TOT LICHT, EN TERUG, SCHRIJVER EN AUTEURSRECHT, EERSTE ZINNEN VAN ROMANS,
21804: HERMANS, WILLEM FREDERIK; - IN DE MIST VAN HET SCHIMMENRIJK. FRAGMENTEN UIT HET OORLOGSDAGBOEK VAN DE STUDENT KAREL R.,
22667: HERMANS, WARD; - Gekluisterde verzen, satiren en balladen
22668: HERMANS, WARD; - apocalypsis, gedichten
24577: HERMANS, WILLEM FREDERIK; - HOUTEN LEEUWEN EN LEEUWEN VAN GOUD,
28336: HERMANS, WILLEM FREDERIK - woeste wandeling. Een scenario
29303: HERMANS, RUDI. - Levenswerk.
18525: HERMANS, WARD; - ZWARTE VERZEN,
25837: HERMANT, ABEL. - EDDY et PADDY.
26067: HERMANT, ABEL. - LES CONFIDENCES D'UNE AIEULE.
39276: HERMES TRISMEGISTUS / R. VAN DEN BROEK, G. QUISPEL (INLEIDING, VERTALING). - Corpus Hermeticum.
35752: HERMINE VAN GULDENER. - bloemstuk in de schilderkunst.
45753: P. L'HERMITE-LECLERCQ - Église et les femmes dans l'Occident chrétien des origines à la fin du Moyen Age
45663: L'HERMITE-LECLERCQ - L'Église et les femmes dans l'Occident chrétien des origines à la fin du Moyen Age
28669: HERMSEN, HERMAN/MAAS, BARBARA & VAN KESTER, PETER. - HERMAN HERMSEN. JEWELLERY, LIGHT + MORE.
49083: HERNMARCK, CARL - Art of the European Silversmith, 1430-1830. Vol. I: text. Vol. II: plates.
30448: HERPEN, J.J.; - TOEGENEGEN VRIEND AL BEN IK WELLICHTlASTIG,
30447: HERPEN, J.J.; - OUDE HEER IN DEN HAAG,
29194: HERR, MICHAEL. - Walter Winchell.
15327: HERRE, H.; - HERRE, THE GENERA OF THE MESEMBRYANTHEMACEAE,
26654: HERREMAN, FRANK EN PETRIDIS, CONSTANTIJN ( RED. ); - HET GELAAT VAN DE GEESTEN. MASKERS UIT HET ZAIREBEKKEN,
32199: HERREMAN, REIMOND. - DE ROOS VAN JERICHO.
2836: HERREMAN, RAYMOND EN MINNE, RICHARD; - ALBUM 1944,
13178: HERREMAN, FRANK EN HOLSBEKE, MIREILLE. - KRACHT VAN DE ZON. HET GOUD VAN COLOMBIA.
42428: HERREMAN, FRANK. - Material differences. Art and identity in Africa.
41497: M. HERREN , C. MCDONOUGH, R.G. ARTHUR (EDS.); - Latin Culture in the Eleventh Century Proceedings of the Third International Conference on Medieval Latin Studies Cambridge, 9-12 September 1998,
41500: M. HERREN; - Cosmography of Aethicus Ister Edition, Translation, and Commentary,
7991: HERREWEGHEN, VAN, HUBERT. - AARDEWERK. GEDICHTEN IV.
8003: VAN HERREWEGHEN, HUBERT; - AARDEWERK. GEDICHTEN VI,
8006: HERREWEGHEN, VAN, HUBERT. - KORF EN TROG EEN JAARGANG.
27297: VAN HERREWEGHEN, HUBERT; - VALENTIJN. EEN TOEF LIEFDESGEDICHTEN,
30781: HERRICK, STEVEN. - Aan de rivier.
2945: HERRMANN, H. - Catalogue général de la maison H. Herrmann. Photo-Gros.
27205: N. HERSCHDORFER , PACKHAM. - Impressions en Continu.
27947: HERSCHER, GEORGES. - ART ET LES BISCUITS. LA PUBLICITE DE LA FIRME LEFEVRE-UTILE DE 1897 A 1914.
5633: HERSENT, GEORGES. - MISE AU POINT DE NOTRE OUTILLAGE MARITIME. PORT ET CANAUX.
33983: C. P. HERSHON; - Faith and Controversy: the Jews of Medieval Languedoc,
26287: VAN DER HERTEN, BART. - begin van het einde. Eschatologische interpretaties van de Franse revolutie.
14937: HERTMANS, S., MARIJNISSEN, R. H. EN BRAECKMAN, D. - Heaven of Delight. Jan Fabre. NL/FR
42489: HERTOG, SALVADOR; - kleinkornelkes,
3959: HERTSENS, MARCEL. - Tresors mystiques de l'Inde - Les grands textes de l'hindouisme et du bouddhisme..
18092: HERTZ, ANSELM ( VERKLARING ); - DE BOODSCHAP VAN JEZUS,
25750: HERVIEU, LOUISE. - SANGS.
1314: VAN HERWAARDEN, J. - SANTIAGO DE COMPOSTELA IN WOORD EN BEELD. PELGRIMS DOOR DE EEUWEN HEEN.
26126: HERWIG TODTS - Ensor revealed
19098: HERWIG TODTS (ED.), CLAIRE VAN DAMME, VALERIE VERHACK E.A - Jan Cox , Profiel van een kunstenaarschap
26125: HERWIG TODTS - Ensor ontmaskerd
26127: HERWIG TODTS - Ensor démasqué
41026: HERWIG ARTS. - ongeloof gewogen. Over onzekerheid en atheïsme.
49870: HERWIG TODTS, PATRICK DE RYNCK - Lust for live. Zot geweld
19099: HERWIG TODTS (ED.), CLAIRE VAN DAMME, VALERIE VERHACK E.A - Jan Cox , Living one's art ,
30449: HERZBERG, HELGA; - DOOR HET OOG VAN DE NAALD,
20611: HERZBERG, ABEL J.; - DE MAN IN DE SPIEGEL. OPSTELLEN, TOESPRAKEN EN KRITIEKEN 1940 - 1979,
21907: HERZBERG, JUDITH; - ZEEPOST,
29311: HERZBERG, ABEL J. - Om een lepel soep.
30450: HERZIG, HANNA; - DAGOBERT EN DE DA-DA-HOND,
6230: HERZOG, PETER. - JOHANNES VON MULLER UND DIE FRANZOSISCHE LITERATUR. BAND XXX.
40401: R. HERZOG (ED.); - Nouvelle histoire de la littérature latine Tome 5. Restauration et renouveau. La littérature latine de 284 à 374 après J.-C.,
20492: HESKETT, JOHN; - INDUSTRIELE VORMGEVING,
24713: HESS, DANIEL UND HIRSCHFELDER, DAGMAR; - RENAISSANCE BAROCK. KUNST UND KULTUR VOM 16. BIS ZUM 18. JAHRHUNDERT. AUFKLARUNG,
23185: HESS, ALAN (TEXT) AND WEINTRAUB, ALAN (PHOTOGRAPHS); - FRANK LLOYD WRIGHT. THE BUILDINGS,
43544: HESSE, HERMANN. - Kurgast. Die Nürnberger Reise. Zwei Erzählungen.
30452: HESSELLUND, HANS; - GESLACHT, IDENTITEIT EN ROL,
680: HESSEMER, FRIEDRICH MAXIMILIAN. - BRIEFE SEINER REISE NACH ITALIEN, MALTA UND ÄGYPTEN 1827 - 1830. ( bande 2).
6132: HESSEMER, FRIEDRICH MAXIMILIAN. - BRIEFE SEINER REISE NACH ITALIEN, MALTA UND ÄGYPTEN 1827 - 1830. ( Bande 1).
32099: VAN HET REVE, GERARD J.M. - OP ZOEK NAAR HET VERLOREN VUUR. EEN VERHAAL VAN JAGENDE HOLBEWONERS UIT HET STENEN TIJDPERK.
15346: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS; - NADER TOT U,
42504: VAN HETEREN, MARJAN; JANSEN, GUIDO EN DE LEEUW, RONALD; - Poëzie der werkelijkheid. Nederlandse schilders van de negentiende eeuw,
26780: HETHERINGTON, PAUL AND FORMAN, WERNER; - BYZANZ. STADT DES GOLDES, WELT DES GLAUBENS,
27749: HETSCH, ROLF ( INL. ); - DUITSCHE GRAFIEK DER XIXde EN XXste EEUWEN,
5829: HETZER, THEODOR. - DAS ORNAMENTALE UND DIE GESTALT.
30453: HEUCK, SIGRID; - TUIN VAN HARLEKIJN,
37681: VAN HEUGTEN, SJRAAR; - AVANT - GARDES 1870 TOT THE PRESENT. THE COLLECTION OF THE TRITON FOUNDATION,
14950: VAN HEUGTEN, SJRAAR; - Van Gogh Tekenaar. De meesterwerken,
14951: VAN HEUGTEN, SJRAAR; - dessins de Van Gogh. Les chefs-d'oeuvre,
14952: VAN HEUGTEN, SJRAAR; - Van Gogh Draughtsman. The Masterpieces,
17527: VAN HEUGTEN, SJRAAR & THOMSON, BELINDA; - dessins de Van Gogh & Les peintures de Van Gogh,
23369: VAN HEUGTEN, SJRAAR; - VINCENT VAN GOGH TEKENINGEN. VROEGE JAREN 1880 - 1883 I,
42029: H. HEUKELS. - Woordenboek der Nederlandsche volksnamen van planten.
30454: VAN DER HEUL, FRANK; - AAN BOORD,
6773: VAN HEUMEN, JOANNES. - DIE STERFFELYKE ADAM.
953: HEURCK, H. VAN - Vlaamsche volksboeken. In het Nederlandsch vertaald door Drs. J. Truyts.
48048: HEURCKMANS STAF, - Duizend jaar Millegem. Vijfentwintig jaar nieuwe kerk.
14861: HEURGON, JACQUES; - ZO LEEFDEN DE ETRUSKEN,
20156: DE HEUSCH, LUC; MANSOUR, JOYCE; - REINHOUD,
48792: DE HEUSCH LUC (TEXTES RÉUNIS PAR) - Objets-signes d'Afrique
46709: DE HEUSCH, S. GOYENS. - Berthe DUBAIL, CATALOGUE RAISONNÉ DE L'OEUVRE DE L'ARTISTE
47347: DE HEUSCH, S. GOYENS. - GASTON BERTRAND. monografie. NL
40847: HEUSER, HANS-JÖRGEN/KLESSE, BRIGITTE (VORW.) /SCHUMANN, CARL-WOLFGANG & JOPPIEN, RÜDIGER (RED.). - rheinischer Silberschatz - Schmuck und Gerät aus Privatbesitz.
16470: HEUSINGER VON WALDEGG, JOACHIM; SCHMITZ, RUDOLF; TRICOT, XAVIER - JAMES ENSOR, Kunsthalle Frankfurt
26614: HEUSS, THEODOR; - UNSERE LIEBE FRAU,
27393: T.S.F. H.L.H. VAN HEUSSEN HUGO FRANCISCUS H.F.R VERTALING - Batavia sacra of Kerkelyke historie en oudheden van Batavia in 't Latijn beschreeven door den heer T.S.F. H.L.H. etc. vertaald en met aantekeningen opgehelderd door H.F.R. deel 3.
12530: HEUSSER, HANS-JÖRG. - Zoltan Kemeny.
27638: HEUSSER, HANS-JÖRG; - ZOLTAN KEMENY. DAS FRUHWERK 1943-1953. KATALOG DER PEINTURES, SCULPTURES UND RELIEFS-COLLAGES,
10071: M.J. HEUTS. - phenotypical variability of Gasterosteus aculeatus (L.) populations in Belgium : Its bearing on the general geographical variability of the species.
20062: HEUTS, J.; - STUDIES OVER DE OSMOREGULATIE VAN HET BLEOD BIJ ENKELE CRUSTACEEEN,
28058: VAN DEN HEUVEL, PAUL; VASTAPANE, FABIENNE - bijzonder wonen KNOKKE-HET ZOUTE
48010: HEUVELMANS, P.J. - Kronyk der stad en vryheid Turnhout, Ve Kapittel, gebeurtenissen tydens de regering van de aertshertogen, Albertus en Isabella, 1596 - 1621
38286: C. HEWLETT; - Rural Communities in Renaissance Tuscany. Religious Identities and Local Loyalties,
34760: B. HEYBERGER (ED.); - Orientalisme, science et controverse : Abraham Ecchellensis (1605-1664),
9682: HEYDE, KRIS. - BIJDRAGE TOT DE STUDIE DER KERNMODELLEN.
13260: HEYDE, KRIS,; - Bijdrage tot de studie der kernmodellen.,
12293: HEYDECKER, J.J./ LEEB, J. - OPMARS NAAR DE GALG.
26083: G. HEYDENREICH - Lucas Cranach the Elderpainting materials, techniques and workshop practice.
29306: HEYKAMP, NELLY. - Schoon van gestalte.
33940: HEYLEN, ROGER. - DE KEIZER VAN DE KEYSERLEI. EEN ANTWERPSE KELNER VLUCHT UIT HET MILIEU.
46175: HEYLEN - Geschiedenis van de provincie Antwerpen, Een politieke biografie
5977: HEYLEN, KIEBOOMS. - LOUIS KIEBOOMS. CHRISTEN - DEMOCRATISCH JOURNALIST EN POLITICUS.
16323: HEYLEN, JOZEF ( WOORD VOORAF ). - KONINKLIJK SPEELGOED , JOUETS ROYAUX, KONIGLICHES SPIELZEUG , ROYAL TOYS.
25395: HEYLEN, PHILIP ( VOORW. ); - TIJDLOZE EMOTIES. JEF VAN CAMPEN,
27474: HEYLEN, MARTIN; - RAYMOND VAN HET GROENEWOUD. IN MIJN HOOFD,
5206: HEYMAN, CARLO. - MERGTEKENS.
31520: HEYMAN, CARLO. - MERGTEKENS.
6831: HEYMAN JACOBSZ. - SONDAEGHS SCHOOLE. ( 2 delen in 1 volume).
41628: HEYMAN, CARLO PROF. DR. - Paul Baert. Tekeningen
16530: HEYMANS, HENRI - HET OPROERIG TAFEL SERVIES
34670: HEYMANS, FONS (PATER). - WEERT AAN DE OUDE SCHELDE. 200 JAAR SINT-ANNA-PAROCHIE WEERT.
4580: HEYN, F.A. & MULCKHUYSE, J.J. - VORDERINGEN EN PROBLEMEN VAN DE PARAPSYCHOLOGIE.
46113: HEYN, JAN - Wandelingen door Brussel
17288: HEYNS, POL; - BERT PELEMAN. DICHTER EN BOETSEERDER,
20572: HEYRMAN, PETER E.A.; - LEVE HET ALGEMEEN STEMRECHT! VIVE LA GARDE CIVIQUE! DE STRIJD VOOR ALGEMEEN STEMRECHT, LEUVEN 1902,
32494: HEYSE, PAUL/VERBRUGGEN, J; & LAMBRECHTS, LAMBRECHT (INL.). - DE VERLOREN ZOON NAAR PAUL HEYSE.
10192: I. HEYSE. - Bijdrage tot de geomorfologische kennis van het noordwesten van Oost-Vlaanderen (België).
25191: HEYSTER. - Hetty Heyster Sculpturen.
30457: HEYWORTH, HEATHER; - MIJN BOEK MET WOORDJES,
38804: HG. VON DER MUSEUMSLANDSCHAFT HESSEN KASSEL , GRAPHISCHE SAMMLUNG; - Neuland Per Kirkeby
Radierungen,

38805: HG. VON HARTMUT KROHM UND HOLGER KUNDE IM AUFTRAG DER VEREINIGTEN DOMSTIFTER ZU MERSEBURG UND NAUMBURG UND DES KOLLEGIATSTIFTS ZEITZ; - Naumburger Meister Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen, Band 3,
44385: HG. THOMAS RICHTER - BEITRÄGE VON S. DENECKE, C. LANGE, T. RICHTER, A. SCHÜLLER, B. SÖDING, H.-B. SPIES - Bildhauer Hans Juncker,Wunderkind zwischen Spätrenaissance und Barock
44476: HG. WALTER SMERLING, GÖTZ ADRIANI. - Joseph Beuys. Anselm Kiefer. Zeichnungen, Gouachen, Bücher.
38807: HG. VON DER MUSEUMSLANDSCHAFT HESSEN KASSEL, BERND KÜSTER; - Joseph Beuys, Raum in der Neuen Galerie,
48850: HG. K. PECHSTEIN, H. MEININGHAUS, U. TIMANN U. A. - Schätze deutscher Goldschmiedekunst von 1500 bis 1920 aus dem Germanischen Nationalmuseum
44269: HICKS, DAVID. - Living with design.
30458: HIDDEMA, FRANS; - NIETS SPREEKT VANZELF,
45741: HIDEYUKI NIWA - Japanese Contemporary Floral Art
45181: C.B. HIEATT - Gathering of Medieval English Recipes
13405: G. HIEL, R. PELLIS, P. VERHEYD, , F. VISSER, J. BREYNE, H. GRASSL, O, VANDERBORGHT - Global change, wereldwijde veranderingen van het leefmilieu wetenschappelijk, maatschappelijk, historisch.
37862: HIERONYMUS; - Op weg naar de hemel. Verhalen over kluizenaars vertaald door Vincent Hunink,
18608: HIGGINS, VERA; - THE CACTUS GROWER'S GUIDE,
8076: HIGLER, HANS PETER. - DER SKULPTURENZYKLUS IM CHOR DES AACHENER DOMES.
17391: HILARION, F.-J.; - NOTICE HISTORIQUE SUR LA STATUE MIRACULEUSE DE NOTRE-DAME-DE-PAIX, Vénérée dans la chapelle des soeurs de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, et de l'adoration perpétuelle du très saint sacrement de l'autel, a Paris, Rue de Picpus, n° 15,
49078: HILBER, PAUL - Aus der Geschichte der Schweiz. Goldschmiedekunst.
40705: HILBERDINK, KOEN. - Boekenmanie. De geboorte van Johan Polak als uitgever.
30459: HILBERG, RAUL; - VERNIETIGING VAN DE EUROPESE JODEN,
12348: HILBERG, RAUL. - DADERS, SLACHTOFFERS, OMSTANDERS.
45536: HILDE BREPOELS, JOHAN VALCKE, FRANCESCA ZAMPOLLO - Grandma's Design. Food Inspires Design
30632: HILDE VAN GELDER, MIEKE BLEYEN - Bruegel Revisited.
47482: HILDE DEWEER - All Belgian Beers, Alle Belgische Bieren, Bières Belges
27790: HILDE VAN GELDER - Constantin Meunier , A Dialogue with Allan Sekula .
45730: HILDE JONCKHEERE - Wijn voor de Liefde - Liefde voor de Wijn
50162: HILDE VAN CROMBRUGGE, PAUL VAN DEN BREMT - wonderbaarlijke tuin. Flora op het Lam Gods / Un jardin miraculeux la flore sur l'agneau mystique. / A miraculeus garden flora on the Ghent Altarpiece.
20238: HILDEBRAND; - LES CAPUCINS EN BELGIQUE ET AU NORD DE LA FRANCE. SYNTHESE HISTORIQUE ILLUSTREE,
27822: HILGER, HANS, PETER. - DE MONSTRANS VAN NIEDERMORMTER BIJ KLEVE, EEN ONGEKEND WERK VAN DE ANTWERPSE EDELSMID WIERICK SOMERS III.
38012: J. HILL (ED.); - Old English Minor Heroic Poems. Third edition,
38011: J. HILL (ED.); - Old English Minor Heroic Poems. Third edition,
14924: HILL, PENELOPE; - Tuinen van heden. Vernieuwende tuinarchitectuur in Europa,
39213: J. M. HILL, M. SWAN (EDS.); - Community, the Family and the Saint Patterns of Power in Early Medieval Europe,
22094: VAN HILLE, PHILIPPE; - SUPPLEMENT A L'HISTOIRE DE LA FAMILLE VAN HILLE,
1556: HILLER H. - ZUR SOCIALGESCHICHTE VON BUCH UND BUCHHANDEL.
43222: HILLEWAERT, BIEKE EN HOLLEVOET, YANN. - VONDSTEN UIT VUUR. ROMEINS GRAFVELD MET NEDERZETTINGSSPOREN AAN DE HOGE DIJKEN IN JABBEKE.
21750: HILLEWAERT, BIEKE EN HOLLEVOET, YANN; - VONDSTEN UIT VUUR. ROMEINS GRAFVELD MET NEDERZETTINGSSPOREN AAN DE HOGE DIJKEN IN JABBEKE,
36272: J.N. HILLGARTH, B. BISCHOFF, W. LEVISON (EDS.); - Corpus Christianorum. Iulianus Toletanus Opera I Prognosticon futuri saeculi libri tres. Apologeticum de tribus capitulis. De comprobatione sextae aetatis. Historia Wambae regis. Epistula ad Modoenum,
41479: J.N. HILLGARTH, J. ROSSELLÓ LLITERAS (EDS.); - 'Liber communis curiae' of the Diocese of Majorca (1364-1374),
45777: J.N. HILLGARTH, G. SILANO - Register 'Notule communium' 14 of the Diocese of Barcelona (1345-1348), A calendar with selected documents.
3059: HILTERMANN, G.B.J. - DE EUROPEESE DELING.
28786: HIMMELHEBER, GEORG. - Kunst des Biedermeier 1815-1835. Architektur, Malerei, Plastik, Kunsthandwerk, Musik, Dichtung und Mode.
16219: HIMMELSTOSS, UTE E.A.; - KUNSTSCHATTEN UIT DE BENDIKTIJNERABDIJ VAN ADMONT / MERVEILLES DE L'ABBAYE BENEDICTINE D'ADMONT / KUNSTSCHATZE AUS DEM ADMONTER BENDIKTINERSTIFT,
39883: A. HINDLEY (ED.); - Drama and Community People and Plays in Medieval Europe,
30460: HINDLEY, JUDY; - ROSIE'S HUISJE,
10394: HINDUS, MAURICE. - ROOD KOREN.
37401: B. HIRSCH, C. WORTHAM (EDS.); - This Earthly Stage' World and Stage in Late Medieval and Early Modern England,
28280: HIRSCH, ITZHAK ( TRANSL. ); - HOFSTATTER PAINTINGS,
38079: I. HIS (ED.); - Claude Le Jeune, Pseaumes en vers mezurez - 1606,
38061: I. HIS (ED.); - Claude Le Jeune, Premier Livre de Melanges,
37870: HISAKO SATO. - Drape Drape 2
6838: HJELHOLT, HOLGER. - ARVEFOLGESAG OG FORFATNINGSFORHOLD I DET DANSKE MONARKI VED MIDTEN AF 19. ARHUNDREDE.
34553: HOANG, MICHEL. - GENGIS KHAN. LE BARBARE SANGUINAIRE.
30461: HOBBS, WILL; - KOKOPELLI'S FLUIT,
39616: REDACTIE VAN HOBBY BULLETIN; - HARDSOLDEREN. THEORIE, PRAKTIJK EN HET VERVAARDIGEN VAN EEN BRANDER,
23500: HOBERG, HARDEMAN, KAISER, FRIEDEL - Kandinsky en Der Blaue Reiter
23501: HOBERG, HARDEMAN, KAISER, FRIEDEL - Kandinsky en Der Blaue Reiter NL
45249: HOBSBAWM, ERIC. - eeuw van uitersten. De twintigste eeuw 1914-1991
23489: HOCHE JULES. - Pays des croisades. Ouvrage illustré d'un nombre considérable de gravures et d'une carte de la Palestine.
36913: P. HOCHGÜRTEL (ED.); - Corpus Christianorum. Alexander Neckam Suppletio defectuum, Carmina minora,
4826: HOCQUART,M. - LA MORALE EN ACTION CHOIX DE FAITS MEMORABLES ET INSTRUCTIFS.
30462: HODGKINSON, JO; - DE NIEUWE POPSTER,
2473: HOEBANKX, J.J. - ABBAYE DE NIVELLES DES ORIGINES AU XIVe SIÈCLE. ( envoi, signé).
5302: HOEBEKE, M - DE MIDDELEEUWSE OORKONDENTAAL TE OUDENAARDE 13E EEUW-1500 (SPELLING EN KLANKENLEER)
6845: VAN HOECK, JOZEF. - VOORLOPIG VONNIS.
21685: VAN HOECK, JOZEF; - DE RAAD VAN BEHEER,
18519: VAN HOECKE, H.; - DE EERSTE WERELDOORLOG ALS THEMA IN HET VLAAMS VERHALEND PROZA,
25794: VAN HOECKE, WILLY/ TOURNOY, GILBERT/ VERBEKE, WERNER. - ARTURUS REX. VOLUMEN 1.catalogus. Koning Arthur en de Nederlanden. La matiére de Bretagne et les anciens Pays-Bas.
30464: HOEFNAGELS, G.P.; - KRONING EN DE WONING,
30465: HOEFNAGELS, G.P.; - NIET TROUWEN EN NIET SCHEIDEN,
30467: HOEFNAGELS, PETER; - VLEESHEUVEL,
30466: HOEFNAGELS, PETER; - AAN GOD DIE MIJN JEUGD VERBLIJDT,
30463: HOEFNAGELS, G.P.; - GESCHEIDEN MENINGEN,
46438: HOENTSCHEL, NICOLE E.A. - Georges Hoentschel (1855-1915).
45260: HOET, JAN (ED.). JOORIS - Rony Heirman.
39947: HOET, JAN/NOOTEBOOM, CEES & ROOS, ROBBERT. - HUGO CLAUS.
14310: HOET, JAN, EN ANDEREN. - Open mind / gesloten circuits / circuiti chiusi.
19731: HOET, JAN ( SAMENSTELLER ). - RETROSPECTIEVE TENTOONSTELLING VICTOR SERVRANCKX 1897 - 1965.
8168: HOET, JAN (ED.). - CHAMBRES D' AMIS.
19114: HOET, JAN EN GENTILS, ANNIE; - VIC GENTILS,
25175: HOET, JAN; COMMANDEUR, INGRID; JACOBS, STEVEN EN ROELANDT, ELS; - S.M.A.K. STEDELIJK MUSEUM VOOR ACTUELE KUNST / GENT. DE VERZAMELING,
24547: HOET, JAN; - GUILLAUME BIJL,
47973: HOET, JAN - Confrontatie & confrontaties
12085: VAN DER HOEVEN, HANS. - DE BELGISCHE BEROERTE.
8611: HOEWAER, TRUDO. - SAKUNTALA. ( genummerd, gesigneerd, opdracht).
8616: HOEWAER, TRUDO. - SAKUNTALA. ( genummerd, gesigneerd, opdracht).
6841: HOEWAER, TRUDO. - WACHTERS, WAT IS ER VAN DE NACHT? ( opdracht, gesigneerd).
1403: VAN HOEYDONCK, PAUL EN VAN DEN BUSSCHE, WILLY; RESTANY, PIERRE (INL.); - PATRICK VAN HOEYDONCK,
4263: VAN HOEYDONCK, PAUL. - GODEN EN ASTRONAUTEN. Paul Van Hoeydonck
7464: HOF, A.C.J. - LANDMETEN.
30471: HOFFMAN-KLERKX, E.L.; - SPREKENDE GRAVEN,
35647: HOFFMAN, ALICE. - EIGENDOM VAN. ROMAN.
13045: HOFFMAN, E.R.M. - NOORD-BRABANT EN DE OPSTAND VAN 1830.
22032: HOFFMAN, FRED. - BEAM DROP. CHRIS BURDEN.
25013: HOFFMANN, - TROIS CONTES,
33568: P. HOFFSUMMER (ED.); - Roof Frames from the 11th to the 19th Century. Typology and development in Northern France and in Belgium,
33570: P. HOFFSUMMER (ED.); - charpentes du XIe au XIXe siècle. Grand Ouest de la France. Typologie et évolution, analyse de la documentation de la Médiathèque de l'architecture et du patrimoine,
27020: HOFMAN, W.; - AMSTERDAM BINNEN DE SINGELGRACHT VOOR 1905 IN OUDE ANSICHTEN,
36500: R. HOFMAN (ED.); - Corpus Christianorum. Gerardus Magnus Opera omnia II, 1 Sermo ad clerum Traiectensem de focaristis - Opera minora contra focaristas,
36517: R.H.F. HOFMAN (ED.); - Corpus Christianorum. Gerardus Magnus, Ioannes Rusbrochius Opera omnia V, 1 Ioannes Rusbrochus,i Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo Magno interprete;
40191: I. HOFMANN; - Studien zum meroitischen Köningtum,
33774: M. HOFMANN; - Jean Poyer. Das Gesamtwerk,
25360: HOFMANN, ERNST; - DER SCHMETTERLINGSFREUND,
33782: M. HOFMANN, C. ZÖHL (EDS.); - Von Kunst und Temperament. Festschrift für Eberhard König,
45612: R. HOFMEISTER PICH - New Essays on Metaphysics as ?Scientia Transcendens?, Proceedings of the Second International, Conference of Medieval Philosophy, held at the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre/Brazil, 15-18 August 2006
45628: R. HOFMEISTER PICH - Anselm of Canterbury (1033-1109). Philosophical Theology and Ethics, Proceedings of the Third International Conference of Medieval Philosophy, held at the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre / Brazil (02-04 September 2009)
30472: HOFMEYER, DIANNE; - HET VERLATEN EILAND,
15150: HOFRICHTER, FRIMA FOX; - JUDITH LEYSTER (1609-1660). A Woman Painter in Holland's Golden Age,
49043: HOFSCHULTE, BEN - Danteske liefde bekentenissen van een twijfelaar.
42073: HOFSTEDE, JUSTUS MÜLLER; - mooiste meesterwerken van Rubens,
37598: P.G. HOFTIJZER, O.S. LANKHORST EN H.J.M. NELLEN (RED.); - Papieren betrekkingen,
49501: HOGENDORP, CAREL SIRARDUS WILLEM VAN - Coup d'oeill sur l'ile de Java et les autres possessions Néerlandaises dans l'archipel des Indes
2686: HOGG L.R. - STRUCTURAL RIGIDITIES AND POLICY INERTIA IN INTER-WAR BELGIUM.
49915: HOGO EN EMMANUEL PAS - Pascal de Beucker. Antwerpen 1881 - Schilde 1944.
28638: HOHL, HANNA UND BUSCH, WERNER; - PHILIPP OTTO RUNGE CASPAR DAVID FRIEDRICH. IM LAUF DER ZEIT,
1751: HOHMANN, SUSANNE BEATRIX. - DIE HALBERSTÄDTER CHORSCHRANKEN.
41854: HÖHNE, HEINZ; - Admiraal Wilhelm Canaris,
40504: M. HOIJTINK; - Exhibiting the Past Caspar Reuvens and the Museums of Antiquities in Europe, 1800-1840,
11320: HÖLDERLIN. - SÄMLICHE WERKE. ( Dritter band).
21748: HOLLA, AKKI; - STAMBOOMONDERZOEK. GENEALOGIE EN DE PC,
37413: J. HOLLAND; - Dictionary of Old English, Fasc. E,
29295: HOLLAND, MARGARET. - SILBER.
30473: HOLLANDER, R.J.; - KING KONG OP CROOSWIJK,
42361: HOLLANDER, MARIJKE. - Sport in 't stad, Antwerpen 1830-1914.
37061: D'HOLLANDER, JOS; - VAN KLOK TOT BEIAARD. MET 'CLOCKE ROELAND' IN DE HOOFDROL,
5521: HOLLANDER, J.J. DE. - HANDLEIDING BIJ DE BEOEFENING DER LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH OOST INDIE. (deel 2)
6235: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - AMERICANA. STUDIE OVER MENSEN DIEREN EN EEN KAKTUS TUSSEN RIO GRANDE EN POTOMAC.
1670: HOLLANDERS-FAVART, VAN SCHOUTE. - LE DESSIN SOUS - JACENT DANS LA PEINTURE.
19213: HOLLANDERS-FAVART, DOMINIQUE ET VAN SCHOUTE, ROGER. - LE DESSIN SOUS-JACENT DANS LA PEINTURE. COLLOQUE III 6-7-8 SEPTEMBRE 1979. LE PROBLEME MAITRE DE FLEMALLE-VAN DER WEYDEN,
34155: HOLLEIN, MAX (VORWORT) & STEINLE, CHRISTA. - RELIGION MACHT KUNST. DIE NAZARENER.
30474: HOLLEMAN, JET; - DE STOPTREIN NAAR PARIJS,
3792: HOLLENBERG, DR. A. - DE NATUURLIJKE INRICHTING DER SAMENLEVING: als grondslag voor een nieuwe staatkundige en sociaal-economische orde.
33660: L. H. HOLLENGREEN (ED.); - Translatio or the Transmission of Culture in the Middle Ages and the Renaissance. Modes and Messages,
40031: S. HOLLIS (ED.); - Writing the Wilton Women Goscelin's Legend of Edith and Liber confortatorius,
30475: HOLM, GRETELISE; - EEN HART VOOR MARIA,
30476: HOLM, MICHAEL; - IN HET OOG VAN DE TOESCHOUWER,
30477: HOLMAN, FELICE; - GEHEIME STAD, VERENIGDE STATEN
30478: HOLMAN, FELICE; - KINDEREN VAN DE REKENING,
35369: HOLME, CHARLES ( ED. ); FRANTZ, HENRI AND UZANNE, OCTAVE; - DAUMIER AND GAVARNI,
42685: HOLME, CHARLES ( ED. ); FRANTZ, HENRI AND UZANNE, OCTAVE; - DAUMIER AND GAVARNI,
49086: HOLMQUIST, KERSTI - Svenskt silversmide. Guld- och silverstämplar 1850-1912
50112: VAN HOLSBEEK, DAN. - Willy Van Parijs. aquarellen, tekeningen, etsen, schilderijen, houtsneden en beelden
2013: HOLSBEKE MIREILLE. - NETJILIK.
40443: HOLSBEKE, MIREILLE (O.L.V.). - HET OBJECT ALS BEMIDDELAAR. OVER DE TRANSCENDERENDE BETEKENIS VAN KUNST IN TRADITIONELE CULTUREN.
47381: HOLSBEKE, MIREILLE; PIETERSE, JAN NEDERVEEN; VAN BOECKEL, JAN E.A. - Fotografie van de herinnering, de Noord-Amerikaanse Indiaan als blank concept.
16280: HOLSBEKE, MIREILLE AND MONTOYA, JULIA (EDS. ); - WITH THEIR HANDS AND THEIR EYES. MAYA TEXTILES, MIRRORS OF A WORLDVIEW,
16377: HOLSBEKE, MIREILLE AND MONTOYA, JULIA (EDS. ); - MET HUN HANDEN EN HUN OGEN '. MAYA - TEXTIEL SPIEGEL VAN EEN WERELDBEELD,
29041: HOLSBEKE, MIREILLE / ARNOUT, KAREL. - Offers voor een nieuw leven. Grafgiften uit pre-Columbiaans West-Mexico.
29282: HOLSBERGEN, J.W. - koppel spreeuwen.
29323: HOLSBERGEN, J.W. - handschoenen van het verraad.
30498: HOLST, A. ROLAND. - afspraak.
24653: HOLST, ROLAND. - OVER VRIJE EN GEBONDEN VORMEN IN DE PLASTISCHE KUNST.
6920: HOLST, ROLAND. - VOOR WEST - EUROPA.
24632: HOLST, ROLAND; - DE PHILOSOPHIE VAN DIETZGEN EN HARE BETEEKENIS VOOR HET PROLETARIAAT,
27062: VON HOLST, CHRISTIAN; - JOSEPH ANTON KOCH 1768-1839 ANSICHTEN DER NATUR,
729: HOLTHOON, FREDERIC, VAN. - THE ROAD TO UTOPIA.
21057: HOLVOET, G.L.; - HONDERD JAAR NSK. KRONIEK VAN DE NEDERLANDSE STUDENTENKRING 1884 - 1984,
4673: HOLWERDA, H.J., DR. - HET LAAT - GRIEKSCHE EN ROMEINSCHE GEBRUIKSAARDEWERK UIT HET MIDDELLANDSCHE-ZEE -GEBIED.
20166: HOLZACH, CORNELIE; - ART DECO. SCHMUCK UND ACCESSOIRES. EIN NEUER STIL FUR EINE NEUE WELT/ JEWELLERY AND ACCESSORIES. A NEW STYLE FOR A NEW WORLD,
46380: HOLZHEY, GÜNTHER. - Flötenuhren aus dem Schwarzwald.
36793: P.-M. HOMBERT (ED.); - Corpus Christianorum. Augustinus Hipponensis, Anonymus Scripta Arriana Latina II,
30482: DE HONDT, JOHN; - HISTORISCHE WANDELGIDS VOOR GROOT-ANTWERPEN,
6436: HONDT, VALERY, D'. - GESCHIEDENIS VAN HET TONEEL TE AALST.
8673: HONEY, W.B.; - DRESDEN CHINA,
13636: HONEY, W.B. - ENGLISH POTTEREY AND PORCELAIN.
2550: HONIGMANN, ERNEST. - THE LOST END OF MENANDER 'S EPITREPONTES.
29187: HONIGMANN, BARBARA. - Nietige liefde.
11398: HONISCH, DIETER; - MACK SKULPTUREN 1953-1986,
38216: HONNEF, KLAUS; - CONTEMPORARY ART,
43859: HONNEF, KLAUS. - Kunst der Gegenwart.
42145: HONOLD, GEORG; - Raumkunst,
100036: D'O, HONORÉ AND BRUYNEEL, KOEN; - Honore d'O. Tant Pis (E/CHI),
23680: HONOUR, HUGH; - MEISTER DER MOBELKUNST VON DER RENAISSANCE BIS HEUTE,
39797: VAN HOOF, ALFONS; - ZONNIGE KEMPEN,
49055: VAN HOOF / GILSOUL. - HENRI PLAS schilder Jette 1933
30483: VAN HOOF, GUY; - VERSCHUIVINGEN,
12872: VAN HOOF, GUY. - MARCEL COOLSAET.
49056: VAN HOOF GUY. HAKS, VENTURA - Willie Cools kleur - rijk
13009: HOOG, MICHEL (RED.). - UNE CERTAIN DERAIN.
48754: VAN HOOGENBEMT, ALBERT. - Ernest Wijnants
49305: VAN HOOGENBEMT ALBERT - vlucht in het ijle
19898: VAN HOOGENBEMT, ALBERT. - JACK GODDERIS.
18105: HOOGEWERFF, - Noord-Nederlandse Schilderkunst. 5 Bde. Den Haag 1936-47.
10204: R. HOOGEWIJS. - bijdrage tot de kennis van de relaxatieverschijnselen die optreden in fotoelektronenemissie-experimenten.
48732: D'HOOGHE D4HOOGHE, G. - secrets du cavalier les problèmes d'euler.
45715: M. HOOGVLIET - Pictura et scriptura, Textes, images et herméneutique des mappae mundi (XIIIe-XVIe siècles)
27835: HOOIJKAAS-VAN LEEUWEN, TITIA; - HOOIJKAAS. SCHOONHOVENS ZILVER IN AMBACHT EN SERIE 1874 - 2008,
49195: HOONACKER, DR. E. VAN - Ikonografie van Kortrijk en omgeving. 1280-1900
43739: E.J.TH. À TH. VAN DER HOOP (HEER VAN SLOCHTEREN) - geslacht Thomassen à Thuessink
25518: HOOR, DIETER UND REINERS, HOLGER; - ALTE BAUTEN NEUES WOHNEN. BEISPIELE UND IDEEN FUR DIE UMNUTZUNG,
30486: VAN HOORE, CEES; - DAT TREKT WEL BIJ,
30484: VAN HOORE, CEES; - ANTI-VAKANTIEBOEK,
30487: VAN HOORE, CEES; - HOE LANG IK BLIJF WEET IK NIET,
30488: VAN HOORE, CEES; - OMHELS ME, WURG ME EEN BEETJE,
13638: D'HOORE, MARC. - ARCHIVES DE PARTICULIERS RELATIVES À L' HISTOIRE DE LA BELGIQUE CONTEMPORAINE ( DE 1830 À NOS JOURS).
7334: VAN HOOREBEECK, MARIJKE. - ORANJE DASSEN 1944 - 1961.
10876: HOOREMANS, PAUL/ BOENDERS, FRANS. - EUROPALIA 73 GREAT BRITAIN. (gesigneerd).
30518: VAN HOORICK, BERT; - IN TEGENSTROOM,
10177: G. HOORNAERT. - Bijdrage tot de synthese van polycyclische natuurprodukten.
20774: HOORNAERT, GEERT; - POST- EN VERKEERSWEZEN TE ROESELARE DOOR DE TIJDEN HEEN 1500 - 1913,
4901: HOORNIK, ED. - DE OVERWEG.
23793: HOORNIK, ED. - TAFELRONDE
9586: HOOTZ, REINHARDT. ( HERAUSG.). - NIEDERRHEIN.
30520: HOOYBERGHS, ANNE-MARIE; - DRAKO DRAGONDER,
30522: HOOYBERGHS, RENE; - STAMBOOM,
37129: HOOYBERGHS, ANNE-MARIE; - SAKKERLOOT,
30519: HOOYBERGHS, ANNE-MARIE; - VERDRONKEN VLINDER,
30521: HOOYBERGHS, ANNE-MARIE; - TOVERTROL,
41864: VAN HOOYDONCK, ERIC ( ED. ); - Fifty years of the European Tugowners Association ETA, from London club to Brussels lobby.
17588: VAN HOOYDONCK, PETER; - BIOGRAFIE WILLY VANDERSTEEN. De Breugel van het beeldverhaal, van Kitty tot de Geuzen, 2 delen.
15530: VAN HOOYDONCK, ERIC ( ED. ); - DE BELGISCH - NEDERLANDSE VERKEERSVERBINDINGEN. DE SCHELDE IN DE XXIe EEUW,
49546: VAN HOOYDONCK - Antwerp Port House Zaha Hadid Architects, with poskaart for free.
19085: VAN HOOYDONK, ERIC EN VAN PEEL, MARC ( VOORW. ); - ANTWERPEN, INTERNATIONAAL HAVENICOON. EEN VISIE OP DE IDENTITEIT VAN ANTWERPEN ALS HAVENSTAD,
29967: VAN HOOYDONK, ERIC. - Van gedempte zuiderdokken naar kunstdokken zuid. De Zuiderdokken, Antwerpen
17590: VAN HOOYDONK, ERIC; - SOFT VALUES OF SEAPORTS. A STRATEGY FOR THE RESTORATION OF PUBLIC SUPPORT FOR SEAPORTS,
29016: HOOZEE, ROBERT/ LAUWAERT, HELKE/ BLOCK, JANE/ FONTAINAS, ADRIENNE EN LUC. - Theo Van Rysselberghe neo-impressionist / néo-impressionniste. Edition française.
15887: HOOZEE, ROBERT; TAHON - VANROOSE, MONIQUE EN ALHADEFF, ALBERT; - GEORGE MINNE EN DE KUNST ROND 1900,
17559: HOOZEE, ROBERT ( O.L.V. ); - British Vision. Observatie en verbeelding in de Britse kunst van 1750 tot 1950,
3466: HOOZEE, ROBERT ( ED.). - VEERTIG KUNSTENAARS ROND KAREL VAN DE WOESTIJNE.
10596: HOOZEE, ROBERT. - VLAAMS EXPRESSIONISME IN EUROPESE CONTEXT 1900-1930.
10511: HOOZEE, ROBERT/ LAUWAERT, HELKE/ BLOCK, JANE/ FONTAINAS, ADRIENNE EN LUC. - THEO VAN RYSSELBERGHE NEO- IMPRESSIONIST.
18689: HOOZEE, ROBERT; TAHON-VANROOSE, MONIQUE ET BOWN-TAEVERNIER, SABINE. - FRITS VAN DEN BERGHE.
18821: HOOZEE, ROBERT; TAHON-VANROOSE, MONIQUE EN BOWN-TAVERNIER, SABINE; - FRITS VAN DEN BERGHE,
19385: HOOZEE, ROBERT E.A.; - IK JAMES ENSOR. TEKENINGEN EN PRENTEN,
26713: HOOZEE, ROBERT (INLEID.). - HET LANDSCHAP IN DE BELGISCHE KUNST 1830 - 1914.
26621: HOOZEE, R., TOLLEBEEK, J. EN VERSCHAFFEL, T. - Mise-en-scène. Keizer Karel en de verbeelding van de negentiende eeuw.
16413: HOOZEE, ROBERT ( VERANTW. ); - WILHELM LEHMBRUCK, GEORGE MINNE, JOSEPH BEUYS,
41540: HOPMANS, ANITA. - grote ogen van Kees van Dongen.
16981: HOPMANS, ANITA. - JAN SLUIJTERS 1881 - 1957. AQUARELLEN EN TEKENINGEN.
30523: HOPPE, M.; - DE MUIS EN DE OLIFANT,
33169: HOPPEN, STEPHANIE. - new decorating with pictures. Collecting art and photography and displaying it in your home.
35227: P. HOPPENBROUWERS, B. VAN BAVEL (EDS.); - Landholding and Land Transfer in the North Sea Area (Late Middle Ages - 19th Century),
31363: P.C.M. HOPPENBROUWERS, A. JANSE, R. STEIN (EDS.) - Power and Persuasion , Essays on the Art of State Building in Honour of W.P. Blockmans
35226: P. HOPPENBROUWERS, J. LUITEN VAN ZANDEN (EDS.); - Peasants into Farmers.The transformation of rural economy and society in the Low Countries (Middle Ages - 19th century) in light of the Brenner debate,
39875: P.C.M. HOPPENBROUWERS, A. JANSE, R. STEIN (EDS.); - Power and Persuasion Essays on the Art of State Building in Honour of W.P. Blockmans,
2592: HOPPENOT,J. - LA SAINTE VIERGE, dans la tradition, dans l'art dans l'ame des saints et dans notre vie.
49126: HOPPS, WALTER AND SUSAN DAVIDSON. ESSAYS BY TRISHA BROWN, RUTH E. FINE, BILLY KLUVER WITH JULIE MARTIN AND OTHERS. - Robert Rauschenberg. A retrospective.
21220: HORAK; - REBELL- ERINNERUNGEN EINES ANTISOWJETISCHEN UNTERGRUNDKAMPFERS,
15505: HORAN, JAMES D. AND SANN, PAUL; - PICTORIAL HISTORY OF THE WILD WEST,
1724: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS. - LES POÉSIES D' HORACE. ( 2 Tomes)
46648: HORATIUS / PAIUL CLAES (VERTALING) - Vijf vrouwen.
32083: HOREMANS, J. - PETER BENOIT 1834 - 1901. EEN LEVENSBEELD VOOR DE VLAAMSCHE JEUGD.
11007: HOREMANS, JEAN-M/ RUBES, JAN. - HET HEDENDAAGSE TSJECHISCHE en SLOVAAKSE BOEK.
11028: HOREMANS, J -M. - HET HONGAARSE BOEK.
17665: HOREMANS, JEAN-M.; - HET MISSAAL VAN MATTHIAS CORVINUS EN DE RENAISSANCE IN HONGARIJE,
34946: HOREMANS, J. - SNOES, DE BEER.
3594: C. VAN HORENBEECK - DE REDEMPTORISTEN: in hun congregatie, in hun belgische provincie
18693: HORN, HEINZ GÜNTHER UND RUGER, CHRISTOPH B. (HRSG.); - DIE NUMIDER. REITER UND KONIGE NORDLICH DER SAHARA,
15153: HORN, HENDRIK J.; - JAN CORNELISZ VERMEYEN. Painter of Charles V and his Conquest of Tunis. Paintings. Etchings. Drawings. Cartoons & Tapestries,
12203: HORN, GÜNTER ( HERAUSG.). - DIE RÖMER IN NORDHEIN-WESTFALEN.
43601: HORRIE, CHRIS; CHIPPINDALE, PETER. - Islam, De achtergronden van een wereldreligie.
1570: HÖRSCH, MARKUS, HORSCH. - ARCHITEKTUR UNTER MARGARETHE VON ÖSTERREICH, REGENTIN DER NIEDERLANDE.1507-1530.
45471: HORST VAN CUYCK - Graaf en de Heilige
42277: HORST, KOERT VAN DER NOEL, WILLIAM WUSTEFELD, WILHELMINA C.M - Utrecht Psalter in Mediëval Art. Picturing the Psalms of David
30524: VAN DER HORST, K. ; - HANDSCHRIFTEN OUDE DRUKKEN UTRECHTSE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK,
35518: HORST MÜNCH. - Unser Krieg. Das nervöse Lachen.
11709: VAN DER HORST, KOERT/ NOEL, WILLIAM/ WÜSTEFELD, WILHELMINA C.M. - THE UTRECHT PSALTER IN MEDIEVAL ART. PICTURING THE PSALMS OF DAVID.
6324: VAN DER HORST, K/ KUIPER - BRUSSEN, L. C./ PESCH, P. N. G. - HANDSCHRIFTEN EN OUDE DRUKKEN VAN DE UTRECHSTE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK.
7010: VAN DER HORST, K. - INVENTAIRE DE LA CORRESPONDANCE DE CASPAR BARLAEUS ( 1602 - 1648).
15222: HORST, MAKUS. - KERAMIK DER 50er JAHRE. Formen, Farben und Dekore. Ein Handbuch,.
28794: J.M. VAN DER HORST - Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis
29168: VAN DER HORST, HENK; - HET GEUROFFER,
31573: VAN DER HORST, JOOP: - MET HET OOG OP MORGEN. OPSTELLEN OVER TAAL, TAALVERANDERING EN STANDAARDTAAL,
28748: HORSTEN, HANS EN THOBEN, PETER; - VERZAMELEN & EINDHOVEN,
36590: HORTA HÔTEL DE VENTES - AUCTIONEERS. - Year Book 2009
30526: HOSPES, COR; - REISMENU - VERHALEN IN GERECHTEN,
17128: G. HOSSEY & A. GEUBEL; - ARCHAEOLOGIA BELGICA, L’église Saint-Pierre-aux-Liens à Saint-Pierre-Chevigny,
17169: G. HOSSEY; - ARCHAEOLOGIA BELGICA, Le Tour Brunehaut à Pin-Izel,
30527: HOSTE, JACQUES; - BIER,
34847: HOSTE, HUIB; - ontstaan en betekenis der moderne architectuur
47740: HOSTE HUIB (SAMENSTELLING) - Damme
10085: J. HOSTE. - toepassing op analytisch gebied van nieuwe organische reagentia.
18254: HOSTE, H.; - HET VRAAGSTUK VAN DE STAD EN DE BEBOUWING VAN DE BELGIELAAN TE BRUSSEL,
19923: HOSTE, J. EN GILLIS, J.; - BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE IJZER-SPECIFIEKE GROEP,
19927: HOSTE, J.; - OVER EEN NIEUWE KOPERSPECIFIEKE GROEP,
20059: HOSTE, J. EN GILLIS, J.; - SPECTROPHOTOMETRISCHE BEPALING VAN SPOREN IJZER MET PHENANTHROLINE-DERIVATEN NA EXTRACTIE MET CHLOROFORM OF MET ISO-AMYLALCOHOL,
21770: HOSTE, HUIB; - HARMONIE IN ARCHITECTUUR EN STADSBEELD,
15718: HOSTE, ANSELM; - DE GESCHIEDENIS VAN DE SINT - PIETERSABDIJ TE OUDENBURG 1084 - 1984,
29325: HOSTE, GEERT. - Goud.
39092: A. HOSTE; - Bibliotheca Aelrediana A Survey of the Manuscripts, Old Catalogues, Editions and Studies concerning St. Aelred of Rievaulx,
35775: M. HOSTENS (ED.); - Corpus Christianorum. Anonymus auctor Theognosiae (saec. IX-X) Dissertatio contra Iudaeos,
44031: HOSTIE, RAYMOND. - Leven en dood van de religieuze instituten. Psychosciologische benadering.
30374: HOSTYN, NORBERT EN RAPPARD, WILLEM; - DICTIONAIRE VAN BLOEMENSCHILDERS, Belgische en Hollandse kunstenaars geboren tussen 1750 en 1880.
30375: HOSTYN, NORBERT EN RAPPARD, WILLEM; - DICTIONAIRE VAN DIERENSCHILDERS, Belgische en Hollandse kunstenaars geboren tussen 1750 en 1880.
26843: HOSTYN, LACY, FAYT, ANNE ADRIAENS-PANNIER, - Léon Spilliaert. Onbekende werken, oeuvres inédites, unbekanne werke, unseen works.
20073: HOSTYN, NORBERT EN TRICOT, XAVIER ( RED. ). - ENSOR IN OOSTENDSE VERZAMELINGEN,
596: HOTTOIS, ISABELLE; - DE MUZIEKICONOGRAFIE IN DE HANDSCHRIFTEN VAN DE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK ALBERT I,
48993: HOUART VICTOR - Argenterie miniature
22214: HOUART, VICTOR; - SILBERMINIATUREN. FEINES KUNSTHANDWERK. MODELLE UND SPIELZEUG ALS SAMMELOBJEKTE,
39049: T. VAN HOUDT (ED.); - Antonius a Burgundia Linguae vitia et remedia (Antwerp, 1631),
10267: T. VAN HOUDT. - Leonardus Lessius over lening, intrest en woeker.
43602: HOURANI, A., - geschiedenis van de Arabische volken. Vertaald uit het Engels door A.J. van Braam.
33679: C. P. HOURIHANE (ED.); - Byzantine Art. Recent Studies,
38326: H. HOURS; - Diocèse de Besançon,
382: HOURTICQ, LOUIS. - AMATEUR DE PEINTURE.
28571: HOUSE, JOHN. - MONET.
42133: HOUSSAYE, ARSÈNE; - Histoire du 41me Fauteuil de l'Académie Française,
100054: VAN HOUT, NICO ( RED. ); - Copyright Rubens. Rubens en de grafiek,
100117: VAN HOUT, NICO. - Vlaamse Primitieven. De Mooiste Tweeluiken. (NL)
48054: VAN HOUT WILLY. - 100 jaar Sint-Antoniusparochie Oosthoven.
35870: M.P.J. VAN DEN HOUT, M. EVANS, J. BAUER, R. VANDER PLAETSE, S.D. RUEGG, M.V. O'REILLY, R. VANDER PLAETSE, C. BEUKERS (EDS.); - Corpus Christianorum. Augustinus De fide rerum invisibilium; Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate; De catechizandis rudibus; Sermo ad catechumenos de symbolo. Sermo de disciplina christiana; De utilitate ieiunii; Sermo de excidio urbis Romae; De haeresibus,
48822: VAN HOUT, NICO. VAN DE VELDE - VERGARA - art of Clara Peeters . Dinner is served!
23255: HOUT, NICO VAN - Rubens Doorgelicht. Meekijken over de schouder van een viruoos, La Furia del Pennello
2648: VAN HOUTE, JAN A. - ONZE ZEVENTIENDE EEUW ONGELUKSEEUW?
47702: HOUTE DE LANGE, C. E. G. TEN - Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, Een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden. 2 banden.
2358: VAN HOUTE, - HET MECENTAAT EN DE FISCUS.
17866: VAN DEN HOUTEN, J.M.; - VETPLANTEN,
9182: HOUTHAEVE, ROBERT. - EEN LEVEN ALS EEN WERVELWIND.
50025: HOUTMAN ERIK, JANSSENS LUC, VAN DER HAEGEN HERMAN, VAN HAM WILLEM, HELSEN LUDO (VOORWOORD) - kaartboek van de Sint-Bernardsabdij Hemiksem
688: HOUTMAN - DE SMEDT, H. - CHARLES PROLI, ANTWERPS ZAKENMAN EN BANKIER, 1723 - 1786. EEN BIOGRAFISCHE EN BEDRIJFSHISTORISCHE STUDIE.
26913: HOUTMAN - DE SMEDT, H.; - CHARLES PROLI, ANTWERPS ZAKENMAN EN BANKIER, 1723 - 1786. EEN BIOGRAFISCHE EN BEDRIJFSHISTORISCHE STUDIE,
45005: M.C. VAN HOUTS - Local and Regional Chronicles
1916: VAN HOUTS M.C. - GESTA NORMANNORUM DUCUM.
20102: VAN HOUTTE, J.A.; - DE GESCHIEDENIS VAN BRUGGE,
36831: VAN HOUTTE, MAURICE (WOORD VOORAF). - MET PEN EN PENSEEL. FELIX TIMMERMANS TENTOONSTELLING LITERAIR EN PLASTISCH WERK.
10664: VAN HOUTTE, J.A. - HET VERLEDEN VAN EUROPA.
2338: VAN HOUTTE. - BELASTINGWETENSCHAP EN BELASTINGRECHT.
3307: VAN HOUTTE, JEAN. - 60 MAAL RECHT EN 1 MAAL WIJN.
18184: VAN HOUTTE, J.A.; - ONZE ZEVENTIENDE EEUW " ONGELUKSEEUW "?
18255: VAN HOUTTE, J.A.; - GERARD MERCATOR 1512 - 1594. HERDENKINGSREDE UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN DE 450e VERJARING VAN MERCATORS GEBOORTE IN DE OPENBARE ALGEMENE VERGADERING VAN DE ACADEMIE OP 8 DECEMBER 1962,
42205: VAN HOUTTE, HUBERT; - Documents pour servir à l'histoire des prix de 1381 à 1794,
4213: HOUTZAGER, M.E./MEIDER-SIEM, M./STARK, H. & DE SMEDT, J.H. - RÖNTGENONDERZOEK VAN DE OUDE SCHILDERIJEN IN HET CENTRAAL MUSEUM TE UTRECHT.
4414: HOUTZAGER, H.L. - FACETTEN VAN DELFT.
24754: HOUTZAGER, ELISABETH (INL.). - CATALOGUS DER SCHILDERIJEN,
6606: HOUWAART, DICK. - WESTERBORK. HET BEGON IN 1933.
11553: HOUWAART, DICK. - WEINREB. EEN WITBOEK.
27729: HOUWINK, ROEL (SAMENST.) & DE SEVOOY, GEORGE (VERTAL.). - FRIEDRICH HOLDERLIN. EEN PORTRET VAN DEN DICHTER UIT ZIJN WERKEN EN BRIEVEN.
47646: HOVART, P. - HONDT, J. D' - Frank van Acker. politicus met hart en verstand
44063: VAN HOVE, A.; , DELOBEL. - Francine holley
18148: VAN HOVE, A.; - GEBRUIK EN RECEPTIE VAN HET ROMEINSCH RECHT DOOR HET KERKELIJK RECHT IN DE WESTERSCHE KERK TOT AAN HET DECRETUM GRATIANI ( 1140 ),
44062: VAN HOVE, A.; - Markt Verstockt works 1960-2013.
47477: HÖVER, OTTO - eisenwerk. Die Kunstformen Des Schmiedeeisens Vom Mittelalter Bis Zum Ausgang Des 18. Jahrhunderts
30529: HOWARD, ELLEN; - HUIS AAN DE OVERKANT,
30537: HOWARD, ELLEN; - HET LIED VAN PEGGY,
25859: HOWARTH, J. - Steenwyck Family as Masters of Perspective.
29149: HOYAUX, REGINALD; - KLEIN TIBET. LADAKH EN ZANSKAR: EEN LAATSTE SHANGRI-LA. DOKUMENTAIRE KLEURENFILM,
37446: HROCH, MIROSLAV EN SKYBOVA, ANNA; - INQUISITIE EN CONTRAREFORMATIE,
47500: D'HUART - Gaston Bertrand, De stichting Gaston Bertrand La fondation Gaston Bertrand.
37726: HUB ZWART; - waarheid op de wand. Psychoanalyse van het weten,
42312: HUBERT, JEAN; PORCHER, JEAN; VOLBACH W.F. - empire Carolingien.
37569: HUBERT VAN DEN BERG; - Dada. Een geschiedenis,
1885: HUBERT, EUGÈNE. - CORRESPONDANCE DES MINISTRES DE FRANCE ACCRÉDITÉS À BRUXELLES DE 1780 À 1790. DÉPÈCHES INÉDITES. ( TOME II).
7186: HUBERT, EUGENE. - LES PRELIMINAIRES DE LA REVOLUTION BRABACONNE.
37570: HUBERT VAN DEN BERG EN GEERT BUELENS (SAMENSTELLING); - Dan Dada doe uw werk! Avant-gardistische poëzie uit de lage landen,
44177: HUBERT LAMPO, ROBIN HANNELORE. - Grobbendonkse brieven.
28516: HUBERT, JEAN. - architecture religieuse du haut moyen âge en France.
31779: HUBERT VAN LIER EN ROGER RENNENBERG; - Lange wapper en de dode vrouw,
49391: HUBERT LAMPO. - neus van Cleopatra.
49610: HUBERT DEVOGHELAERE. - Albijn van den Abeele 1835-1935.
49033: HUBERT MINNEBO, FRANS BOENDERS, JEAN-LUC DEHAENE - Europa Minnebo beeldhouwer
44880: HUBERTUS BUTIN - Gerhard Richter Editions 1965-2013.
29117: HUBERTUS BUTIN, DIETMAR ELGER, DIETMAR RÜBEL, UWE M. SCHNEEDE, ORTRUD WESTHEIDER - Gerhard Richter, Bilder einer Epoche
32978: HUBERTUS BUTIN, STEFAN GRONERT - Gerhard Richter - Editions 1965-2004. Catalogue Raisonné.
30540: HUBNER, F. - HET GROENE OLIFANTJE VIERT ZIJN VERJAARDAG,
30539: HUBNER, F. - HET GROENE OLIFANTJE,
38505: A. HÜBNER (ED.); - Evagrius Scholasticus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38506: A. HÜBNER (ED.); - Evagrius Scholasticus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
38784: A. HÜBNER (ED.); - Evagrius Scholasticus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
2615: HÜBNER ARTHUR. - DER ACKERMANN AUS BÖHMEN.
38782: A. HÜBNER (ED.); - Evagrius Scholasticus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte,
48102: HUBREGTSE, SJAAK - W.L. & J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1903-1965
5833: HUC, EVARISTE. - TRAVERS LES DESERTS DE LA TARTARIE ET LES NEIGES DU THIBET.
2839: HUDIG-KAPTEIJN,H. - H.C. ANDERSEN, de groote onbekende.
36128: F. HUDRY (ED.); - Corpus Christianorum. Hermes Trismegistus Liber viginti quattuor philosophorum,
36129: F. HUDRY (ED.); - Corpus Christianorum. Hermes Trismegistus Liber viginti quattuor philosophorum,
49457: HUET, LEEN - Mijn België.
48700: HUET, LEEN - Pieter Bruegel de biografie.
48197: HUET, LEEN - brieven van rubens. een bloemlezing uit de correspondentie van pieter paul rubens
23943: HUET, BERNARD; - ANACHRONIQUES D'ARCHITECTURE,
50170: HUET, THEO. - beschadigde of het nachtleven van Antwerpen.
21501: HUET, JAN; - LITTEKENS VAN HET VERLEDEN,
34272: HUET, LEEN & GRIETEN, JAN. - NICOLAAS ROCKOX 1560 - 1640. BURGERMEESTER VAN DE GOUDEN EEUW.
47023: HUG PAS, E.A. - Jakob Smits.
43546: HUGENDUBEL, PAUL - Kriegsmache der französischen Presse. Band 1: Die Vorbereitung des Weltkrieges.
30589: HUGHES, SHIRLEY; - NOG EEN PORTIE CHIPS,
30590: HUGHES, SHIRLEY; - RIK EN IK,
30591: HUGHES, SHIRLEY; - STUITEREN,
30545: HUGHES, SHIRLEY; - ALFIE GESCHENKDOOS,
30551: HUGHES, SHIRLEY; - CHIPS EN JESSIE,
30541: HUGHES, SHIRLEY; - ABELS MAAN,
30592: HUGHES, SHIRLEY; - TYPISCH IETS VOOR JOU,CHARLIE MOON,
30593: HUGHES, SHIRLEY; - VERHALEN UIT DE LIGUSTERSTRAAT,
30594: HUGHES, SHIRLEY; - VORMEN EN MATEN,
30595: HUGHES, SHIRLEY; - VERHAALTJES BIJ DE OPEN HAARD,
30548: HUGHES, SHIRLEY; - ANNIE ROSE, HET ZUSJE VAN ALFIE,
30542: HUGHES, SHIRLEY; - ALFIE EN DE VERRASSING,
30543: HUGHES, SHIRLEY; - ALFIE GAAT HET EERST NAAR BINNEN,
30544: HUGHES, SHIRLEY; - ALFIE GEEFT EEN HAND,
30546: HUGHES, SHIRLEY; - ALFIE TELT,
30558: HUGHES, SHIRLEY; - NIEUWE SCHOENEN,
30555: HUGHES, SHIRLEY; - KLETSEN,
30557: HUGHES, SHIRLEY; - LUCY EN TOMS 1.2.3.,
30552: HUGHES, SHIRLEY; - DAT LOOPT GOED MIS,CHARLIE MOON,
49810: HUGHES, SHIRLEY; - AVOND BIJ ALFIE
25410: HUGHES, ROBERT; - KRITISCH, IN VREDESNAAM KRITISCH. OVER KUNST EN KUNSTENAARS,
437: HUGHES, B.P. - Puissance de Feu. L' efficacité des armes à feu sur les champs de bataille, 1630 - 1850 .
30549: HUGHES, SHIRLEY; - HET BETOVERDE STANDBEELD,
48964: HUGHES, SHIRLEY; - Alfie - Weer
49809: HUGHES, SHIRLEY; - GROTE ALFIE EN ANNIE ROSE VERHALENBOEK
30547: HUGHES, SHIRLEY; - ALFIE'S VOETEN,
30554: HUGHES, SHIRLEY; - GROTE ALFIE BUITEN-BOEK,
45787: A. HUGHES - Late Medieval Liturgical Offices, Resources for Electronic Research. Sources and Chants
44983: M. HUGLO - livres de chant liturgique
37857: HUGO VERDAASDONK; - Snijvlakken van de literatuurwetenschap,
45981: HUGO DE LOOZE. - val van Antwerpen
44937: HUGO DE BOT / ROBERT SLEGERS. - Lier 1860. De geschiedenis van het Station en de Spoorwegen te Lier.
47048: HUGO CLAUS, JEF LAMBRECHT, REMCO CAMPERT, RUDI FUCHS - Omdat ik geen beeld ben' Hugo Claus Schilder.
45468: HUGO DUCHATEAU, FRANCIS SMETS - Doorzicht
49876: HUGO PRATT - Univers de Hugo Pratt
36633: HUGO VON TSCHUDI. - Jahrhundert Deutscher Kunst. Ausstellung deutscher Kunst. Aus der Zeit von 1775-1875 in der Königlichen Nationalgalerie Berlin 1906 .Herausgegeben vom Vorstand der Deutschen Jahrhundertausstellung.
48703: HUGO BALL, VERTALING DOOR HANS DRIESSEN - vlucht uit de tijd.
41536: HUGO CLAUS - zachte vernieling.
43935: HUGO DE GROOT , VERTALING EN NAWOORD JAN WASZINK - Koniek van de Nederlandse Oorlog, De Opstand 1559-1588, Hugo de Groot
48282: HUGO BRUTIN - Dirk De Keyzer.
36768: HUGO CLAUS. - Jessica! een toneelstuk.
23227: HUGO DE SCHAMPHELEIRE , HENK VAN DAELE, MICHEL VERMOTE ET RAYMOND VERVLIET - sagesse dans l'allégresse, Deux siècles de franc-maçonnerie à Gand et à Anvers
25599: HUGO CHAPMAN, MARZIA FAIETI - Fra Angelico to Leonardo, Italian Renaissance Drawings
47264: HUGO BESARD - Kunstmap met 8 originele etsen van afgestudeerden van Koninklijke academie voor schone kunsten Antwerpen
45762: HUGUES FALCAND - Hugues Falcand. Le livre du royaume de Sicile, Intrigues et complots à la cour normande de Palerme (1154-1170)
48245: M. HUIG / D.F. LUNSINGH SCHEURLEER - vijftiende eeuw
5825: HUISMAN, GERDA. - RUDOLPH AGRICOLA. A BIBLIOGRAPHY OF PRINTED WORKS AND TRANSLATIONS.
22201: HUITOREL, JEAN-MARC. - JEAN-PIERRE PINCEMIN DERIVE DES CONTINENTS. La nonchalance intransigeante de Jean-Pierre Pincemin.
43074: HUITTE, G. - Baccara. Règles et conseils.
30596: HUIZINGA, JOHAN; - ERASMUS,
43539: HUIZINGA, JOHAN. - HERFSTTIJ DER MIDDELEEUWEN. STUDIE OVER LEVENS- EN GEDACHTENVORMEN DER VEERTIENDE EN VIJFTIENDE EEUW IN FRANKRIJK EN DE NEDERLANDEN.
27945: HUIZINGA, JOHAN. - HERFSTTIJ DER MIDDELEEUWEN. STUDIE OVER LEVENS- EN GEDACHTENVORMEN DER VEERTIENDE EN VIJFTIENDE EEUW IN FRANKRIJK EN DE NEDERLANDEN.
42752: HULEU, J.G. - lyden van Onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien.
30597: HULLMANN, KLAUS; - HET KALE HAASJE,
24952: M.A. HULOT; PAUL CHEVALLIER - Catalogue des Tableaux Anciens et Modernes composant l'importante collection de M. A. Hulot
49927: HULSEN ESCH ANDREA + FINCKH GERHARD. - Sturm, Zentrum Der Avantgarde Band I + Band II
29353: HÜLSEWIG-JOHNEN, JUTTA. - Ernst Ludwig Kirchner und die Brücke. Selbstbildnisse - Künstlerbildnisse.
32747: VAN DER HULST, FRANS; - HANS MENGELBERG,
5905: D' HULST, ROGER - A./ VEY, HORST. - ANTOON VAN DYCK. TEKENINGEN EN OLIEVERFSCHETSEN.
47728: D'HULST, R.-A. - JACOB JORDAENS. Edition français!
14016: D’HULST, ROGER A.; - OLIEVERFSCHETSEN VAN RUBENS UIT NEDERLANDS EN BELGISCH OPENBAAR BEZIT,
12017: D'HULST, R.-A. - JACOB JORDAENS.
19322: D'HULST, ROGER E.A. - DE KRUISOPRICHTING VAN PIETER PAUL RUBENS.
11403: REDACTIE; D'HULST/GRIETEN/RUYS-RAQUEZ/VAN EGEREN - TEKENINGEN VAN DE 15de TOT DE 18de EEUW IN PARTICULIERE VERZAMELINGEN VAN BELGIË
24585: D'HULST, R.A. (INLEID.). - JACOB JORDAENS. TEKENINGEN EN GRAFIEK.
26332: D'HULST, L. - évolution de la poésie en France (1780-1830). Introduction à une analyse des interférences systèmiques.
13196: HULST, DOLF. - DE HAAGSE SCHOOL, DE STIJL EN MONDRIAAN.
13949: HULST, D', ROGER-A. - Olieverfschetsen van Rubens uit Nederlands en Belgisch openbaar bezit.
20720: D'HULST, R.-A.; DE POORTER, NORA ET VANDENVEN, MARC; - JACOB JORDAENS ( 1593 - 1678 ). TABLEAUX ET TAPISSERIES,
35659: VAN DE HULST, W.G. EN VAN DER KAADEN, DAAN (SAMENST. + INLEID.). - HET KIND EN ZIJN BOEK. LEZINGEN.
12027: D'HULST, ROGER-A. - VLAAMSE WANDTAPIJTEN VAN DE XIVde TOT DE XVIIIde EEUW.
30598: VAN HULTEN, T. (VERT.); - KAWASAKI 900FOUR Z-1 EN Z-1B, VANAF 1973,
30599: VAN HULTEN, T. (VERT.); - SUZUKI GT380J-K-L/GT550J-K,
3108: HULTEN, PONTUS. - RETROSPECTIEVE MAGRITTE.
11638: HULZEBOSCH, ERIK. - DE VIJFTIENDE ELFSTEDENTOCHT 1997.
26539: HUMBLE-JACKSON, SALLY; - TESTAMENT. DE GETEKENDE BIJBEL,
100127: HUMFREY, PETER - Titien - Tout l'oeuvre peint
30600: HUMMELINCK, WAGENAAR; - WOORDENBOEK AUTOTECHNIEK,
2722: HUMPHREYS H.L. - STUDY OF DATES AND CAUSES OF CASE REDUCTION IN THE OLD-FRENCH PRONOUN.
30602: HUNT, NIGEL; - WERELD VAN NIGEL HUNT,
30601: HUNT, ARLENE; - VERMIST,
45180: T. HUNT - Old French Herbal (Ms Princeton U.L. Garrett 131)
27099: HUNT, MORTON; - HET INNERLIJK UNIVERSUM. EEN NIEUWE WETENSCHAP ONDERZOEKT DE MENSELIJKE GEEST,
40038: T. HUNT (ED.); - Cantiques Salemon The Song of Songs in MS Paris BNF fr. 14966,
30603: HUNTER, SALLY; - PAULTJES BEDTIJD,
30604: HUNTER, SALLY; - PAULTJES PLEKJE,
34050: HUNTER, EVAN & KLIPHUIS, J.F. (VERTAL.). - DE TUCHTELOZEN. THE BLACKBOARD JUNGLE.
11322: HUNTER, J.F.M. - ESSAYS AFTER WITTGENSTEIN.
389: HURBAUX / MELOTTE. - ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ LIBRE D' ÉMULATION DE LIÉGE POUR L' ENCOURAGEMENT DES LETTRES DES SCIENCES ET DES ARTS.
38190: HURIEUX , HAMANI, - Industrial Chic, Cult Furniture, Design and Lighting.
38230: F. HURLET; - dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Essai d'histoire constitunionelle,
45170: C. HURLEY - Monuments for the people: Aubin-Louis Millin's Antiquités Nationales
36256: D. HURST (ED.); - Corpus Christianorum. Beda Venerabilis Opera exegetica 2. In primam partem Samuhelis libri IIII. In Regum librum XXX quaestiones,
35611: D. HURST, M. ADRIAEN (EDS.); - Corpus Christianorum. Hieronymus Commentariorum in Matheum libri IV,
35612: D. HURST, M. ADRIAEN (EDS.); - Corpus Christianorum. Hieronymus Commentariorum in Matheum libri IV,
36267: D. HURST, J. FRAIPONT (EDS.); - Corpus Christianorum. Beda Venerabilis Opera homiletica. Opera rhythmica,
14513: HUSA, VACLAV; - DER MENSCH UND SEINE ARBEIT. DIE ARBEIDSWELT IN DER BILDENDEN KUNST DES 11. BIS 17. JAHRHUNDERTS,
30605: HUSAK, PAVEL; - JAWA/CZ,
45814: HUSSLEIN-ARCO, JEAN-LOUIS GAILLEMIN AND MICHEL HILAIRE - Alphonse Mucha
2950: HUSZAR, KARL. - DE DICTATUUR VAN HET PROLETARIAAT IN HONGARIJE.
10441: HÜTTE; - MANUEL DE L' INGÉNIEUR ( 3 tomes, set complète);
37637: HUUB BEURSKENS; - school aan zee,
20079: HUVENNE, PAUL; - PIETER POURBUS. MEESTER SCHILDER 1524 - 1584,
16101: HUVENNE, PAUL. - PIETER POURBUS. MEESTER - SCHILDER. 1524 - 1584.
42245: HUVENNE, PAUL ( VOORW. ); - Frans Mortelmans ( 1865 - 1936 ),
8819: HUYBRECHTS, PIERRE. - MANUEL THÉORIQUE ET PRATIQUE EN MATIÈRE DE SOCIÉTÉS.
27946: HUYDENS, G. - HISTOIRE DU MARQUISAT D'ANVERS ET DU SAINT-EMPIRE.
33423: HUYDENS, G. - HISTOIRE DU MARQUISAT D'ANVERS ET DU SAINT-EMPIRE.
35457: R.B.C. HUYGENS, H.E. MAYER, G. RÖSCH (EDS.); - Corpus Christianorum. Willelmus Tyrensis Chronicon,
35459: R.B.C. HUYGENS, H.E. MAYER, G. RÖSCH (EDS.); - Corpus Christianorum. Willelmus Tyrensis Chronicon,
35822: R. B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Magister Thadeus civis Neapolitanus Excidii Aconis gestorum collectio; Ystoria de desolatione et conculcatione civitatis Acconensis et tocius terre sancte,
36221: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Monumenta Vizeliacensia Textes relatifs à l'histoire de l'abbaye de Vézelay,
34892: R.B.C. HUYGENS; - Ars edendi. A Practical Introduction to Editing Medieval Latin Texts. A practical introduction to editing medieval Latin texts,
36754: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Beringerius Turonensis Rescriptum contra Lanfrannum,
36756: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Herimannus abbas De restauratione abbatiae Sancti Martini Tornacensis,
36733: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Guitbertus abbas Novigenti Quo ordine sermo fieri debeat. De bucella iudae data et de veritate dominici corporis. De sanctis et eorum pigneribus,
36732: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Guitbertus abbas Novigenti Quo ordine sermo fieri debeat. De bucella iudae data et de veritate dominici corporis. De sanctis et eorum pigneribus,
36220: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Monumenta Vizeliacensia Textes relatifs à l'histoire de l'abbaye de Vézelay,
39121: R.B.C. HUYGENS; - tradition manuscrite de Guibert de Nogent ,
36884: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Serta mediaevalia. Textus varii saeculorum X-XIII. Poetica. Indices,
35858: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Christianus Stabulensis Expositio super Librum generationis,
34893: R.B.C. HUYGENS; - Ars edendi. Introduction pratique à l'édition des textes latins du moyen âge. Introduction pratique à l'édition des textes latins du moyen age,
36885: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Serta mediaevalia. Textus varii saeculorum X-XIII. Tractatus et epistulae,
36755: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Beringerius Turonensis Rescriptum contra Lanfrannum,
35460: R.B.C. HUYGENS, H.E. MAYER, G. RÖSCH (EDS.); - Corpus Christianorum. Willelmus Tyrensis Chronicon,
36886: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Serta mediaevalia. Textus varii saeculorum X-XIII. Tractatus et epistulae,
37036: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Petrus Blesensis Tractatus duo Passio Reginaldis principis Antiochie. Conquestio de nimia dilatione vie Ierosolimitane,
37035: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Petrus Blesensis Tractatus duo Passio Reginaldis principis Antiochie. Conquestio de nimia dilatione vie Ierosolimitane,
35799: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Gozechinus, Burchardus Epistola ad Walcherum. Apologia de barbis,
37111: R. B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Iacobus de Vitriaco Vita Marie de Oegnies,
35764: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Guitbertus abbas Novigenti Dei gesta per Francos,
1035: HUYGENS, JOSEPH; - NOTARIUS BELGICUS OFT AMPT DER NOTARISSEN, VERDEELT IN THEORIE EN PRACTYQUE. MET BYVOEGINGE VAN D' AUTORITETEN VAN RECHTEN, DE PLACCAERTEN EN EDICTEN VAN SYNE MAJESTEYT. MITSGADERS DE FORMULIEREN VOLGENS DEN MODERNEN STIELE, EN HEDENDAESCHE OBSERVANTIE.
18020: HUYGENS, FRANK EN DANGIS, TONY; - TIN TEN TOON. TIN UIT MECHELEN 1350 - 1900,
35800: R.B.C. HUYGENS (ED.); - Corpus Christianorum. Gozechinus, Burchardus Epistola ad Walcherum. Apologia de barbis,
3707: R. HUYGHE. - ART ET L'AME.
11328: HUYGHE, RENÉ. - VAN GOGH.
40811: HUYGHE, PHILIP/BEX, FLORENT. - Philip Huyghe. Super-Symmetry.
44886: N. HUYGHEBAERT - documents nécrologiques
11048: HUYLEBROEK, EDGARD. - DENDERHOUTEM. DE SINT-AMANDUSPAROCHIE VROEGER EN NU.
27111: HUYLENBROECK, FREDDY. - RETROSPECTIEVE PROS PÜTTEMAN. TUSSEN NOSTALGIE EN MYSTIEK.
38044: HUYS, PAUL DR. - DE OPRICHTING VAN NIEUWE MOLENS IN OOST-VLAANDEREN IN DE LATE ACHTTIENDE EEUW.
31193: HUYS, PAUL. - Affichekunst in Oost-Vlaanderen.
356: HUYS, PAUL. - ALBERT SAVERYS.
38043: HUYS, PAUL DR. - WINDMOLENS OP DE HEERLIJKHEID VAN SINT-PIETERS TE GENT IN DE ZEVENTIENDE EEUW.
8950: HUYS, BERNARD. - VAN PAUS GREGORIUS TOT STOCKHAUSEN.
4450: HUYS, EMIEL. - DUIZEND JAAR MUTUALITEIT BIJ DE VLAAMSE GILDEN.
10527: HUYS, MARCEL (VOORW.). - 5 MILJOEN JAAR MENSELIJK AVONTUUR.
21498: HUYS, RIK; - PRELUDIUM,
4532: HUYS, PAUL. - FRANS MINNAERT.
9691: HUYSE, LUC. - DE LANGE WEG NAAR NEUFCHÂTEAU.
4885: HUYSEN, VAN, HYACINTHUS. - ORATIO FUNEBRIS, DICTA IN EXEQUIS REV. REGINALDI COOLS X. ANTVERPIENSIUM EPISCOPI.
18711: HUYSMANS, ANTOINETTE ( OLV. ); - BEELDHOUWKUNST VAN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN EN HET PRINSBISDOM LUIK. 15de EN 16de EEUW,
35676: HUYSMANS, CAMILLE/ROEMANS, ROB (SAMENST.) EN VAN ASSCHE, HILDA (SAMENST.). - JEUGDHERINNERINGEN.
17379: HUYSMANS, CAMILLE. - Twee Franse toneelwerken van de XVe eeuw.
27113: HUYSMANS, CAMILLE. - BRIEVEN AAN EEN JONGEN SOCIALIST.
1473: HUYSMANS, CAM. - MANTELIUS ALS PAMPHLETSCHRIJVER.
2601: HUYSMANS C. - HET PROBLEEM DES AGGLOMERATIES.
17378: HUYSMANS, CAMILLE. - Twee Franse toneelwerken van de XVe eeuw.
19075: HUYSMANS, ANTOINETTE (DIRECT.). - LA SCULPTURE DES PAYS-BAS MERIDIONAUX ET DE LA PRINCIPAUTE DE LIEGE. XVe ET XVIe SIECLES.
26240: HYACINT DANIËLS & DANIËL VERHELST. - Congrégation du Coeur Immaculé de Marie (Scheut). Edition critique des sources. Tome II A - La correspondance de Théophile Verbist et ses Compagnons 1865-1866.
1337: HYMANS, HENRI. - ART DANS LES PAYS - BAS.
4873: HYMANS, PAUL. - FRERE -ORBAN.
19524: HYMANS, LOUIS; - HISTOIRE POPULAIRE DU REGNE DE LEOPOLD Ier ROI DES BELGES,
22149: HYMANS, HENRI; - UN ARTISTE ANVERSOIS IGNORE. MELCHISEDECH VAN HOOREN 1552-1570,
39804: H. HYMANS (TEKST). - Eeuwfeest - Centenaire N. De Keyser. 1813-1913.
47768: HYMANS, HENRI - Oeuvres de Henri Hymans (1836-1912).
18103: HYSLOP, FRANCIS E.; - HENRI EVENEPOEL A PARIS. LETTRES CHOISIES 1892 - 1899,
10346: IAKOVIDIS, S.E. - MYCÈNES - ÉPIDAURE. AGROS - TIRYNTHE - NAUPLIE.
34522: N. IAMANIDZÉ; - installations liturgiques sculptées des églises de Géorgie (VIe-XIIIe siècles),
22370: IAN RUDGE AND GERALDINE RUDGE - 1000 Interior Details for the Home and Where to Find Them
43314: IANNACCI, ANTHONY; MENEGHELLI, LUIGI. - Trascorsi. Stefano Cattaneo.
2747: IANSEN, S. A. P. J. H. - VERKENNINGEN IN MATTHIJS CASTELEINS CONST VAN RHETORIKEN.
21365: IBELINGS, HANS E.A.; - MODERNISME ZONDER DOGMA. EEN JONGERE GENERATIE ARCHITECTEN IN NEDERLAND,
25055: IBONGO, JOSEPH; - O CONGO - 50 JAAR ONAFHANKELIJKHEID IN 50 SCHILDERIJEN. O CONGO - 50 ANS D'INDEPENDANCE EN 50 TABLEAUX,
10795: IBOU, PAUL. - LOGOBOOK number 3.
8904: IBOU, PAUL. - COMPUTER GRAPHICS. (signed).
8703: IBOU, PAUL. - QUADRI - STRUCTURES ( I ). IBOUBOOK N° 4.
10887: IBOU, PAUL. ( ED., COMP.). - WORLD SYMBOL FESTIVAL. 1ste WORLD LOGO DESIGN BIENNALE.
8691: IBOU, PAUL. ( ED., COMP.). - VORM IN VLAANDEREN.
8787: IBOU, PAUL. ( ED., COMP.). - VORM IN VLAANDEREN.
10794: IBOU, PAUL. - ART & DESIGN CONCEPT ACTIVA 33.( signed)
10801: IBOU, PAUL ( UITG./ SAMENSTELLER). - VORM INFO KRANT. (gesigneerd).
10800: IBOU, PAUL ( UITG./ SAMENSTELLER). - VORM INFO KRANT. (gesigneerd).
10811: IBOU , PAUL - FAMOUS ANIMAL SYMBOLS.vol ,2,
10812: IBOU, PAUL; - FAMOUS ANIMAL SYMBOLS. Vol, 1 Animal Symbol Collection 1
10885: IBOU, PAUL. ( ED., COMP.). - VORM IN VLAANDEREN.
10886: IBOU, PAUL. ( ED., COMP.). - VORM IN VLAANDEREN.
26049: IBOU, PAUL ( UITG. ); - VORM IN VLAANDEREN. NUMMER 1. HERFST 1981,
10877: IBOU, PAUL - TRADEMARKS & SYMBOLS. PAUL IBOU DESIGN.
28633: IBOU, PAUL; - PAUL IBOU QS CODE,
11632: ICHACH, ROBERT. - LE TOUR, 100 ANS DE LÉGENDE.
45277: ICINORI - Issun Bôshi, Das Kind, das nicht größer als ein Daumen war
45284: ICINORI - Issun Bôshi, The One-Inch Boy
6958: IDE, RENE, L. CANTRE - MENSEN. ( genummerd + opdracht )
49637: IGNACE BOSSUYT - Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio
27072: IGNACE BOSSUYT - Goldbergvariaties van J.S. Bach.
38301: IGOR JASSENJAWSKI, JOSEPH KIBLITSKY. - Ernst Fuchs. Fantasia.
37974: E. IHSANOGLU, K. CHATZIS, E. NICOLAÏDIS (EDS.); - Multicultural science in the Ottoman empire,
29316: IJLANDER, GIJS. - Vis voor iedereen.
13556: J. IJSEWIJN. - Sacerdotibus sacerdotiisque Alexandri magni et Lagidarum eponymis.
26337: S. IJSSELING, G. VERVAECKE. - Renaissances of Rhetoric.
28423: ILATOVSKAYA, TATIANA; - MASTER DRAWINGS REDISCOVERED,
38664: ILDIKÓ EMBER - Dutch and Flemish Paintings: Still Lifes 1600-1800, Old Masters' Gallery Catalogues, Szépmûvészeti Múzeum Budapest Volume 2
49883: ILEGEMS, PAUL: - volkomen frietboek
46691: ILGEN, FRÉ - NAURY, JEAN-PIERRE (EDS.) - Aspects de la Mouvance Construite Internationale.
36786: R.M. ILGNER (ED.); - Corpus Christianorum. Petrus Abaelardus Scito te ipsum,
38493: R. ILGNER (ED.); - Petrus Abaelardus Scito te ipsum - Erkenne dich selbst ,
36557: R.M. ILGNER (ED.); - Corpus Christianorum. Petrus Abaelardus Opera theologica IV Scito te ipsum,
38544: R. ILGNER (ED.); - Petrus Abaelardus Scito te ipsum - Erkenne dich selbst,
37953: M. ILIC, D. FAUQUE, R. HALLEUX; - René Taton. Etudes d'histoire des sciences,
38494: M. ILLERT (ED.); - Doctrina Addai / De imagine Edessena - Die Abgarlegende / Das Christusbild von Edessa,
38545: M. ILLERT (ED.); - Doctrina Addai / De imagine Edessena - Die Abgarlegende / Das Christusbild von Edessa,
49811: ILSA COLSELL, ANDREW RENTON, JACOB LILLEMOSE - Jesper Just Film Works 2001-2007 / Filmarbeiten / filmwerken 2001-2007
27640: ILSINK, MATTHIJS. - BOSCH EN BRUEGEL ALS BOSCH. KUNST OVER KUNST BIJ PIETER BRUEGEL (C. 1528 - 1569) EN JHERONIMUS BOSCH (C. 1450 - 1516).
41485: D. IMHOF (ED.); - Abraham Ortelius (1527-1598), cartographe et humaniste,
8252: IMHOF, DIRK; TOURNOY, GILBERT EN DE NAVE, FRANCINE; - ANTWERPEN, DISSIDENT DRUKKERSCENTRUM. DE ROL VAN DE ANTWERPSE DRUKKERS IN DE GODSDIENSTSTRIJD IN ENGELAND ( 16DE EEUW ),
16383: IMHOF, DIRK; - wereld in kaart ABRAHAM ORTELIUS 1527 - 1598 EN DE EERSTE ATLAS,
30889: IMHOF, DIRK; - wereld in kaart ABRAHAM ORTELIUS 1527 - 1598 EN DE EERSTE ATLAS
1629: IMKAMP - PRIJSDISCRIMINATIE IN AMERIKA EN IN HET E.G.K.S.-VERDRAG.
30609: IMOTO, YOKO; - KATTENPRENTENBOEK,
751: [ IMPRIMERIE DE PLASSAN ]. - EXAMEN DE LA PROCEDURE CRIMINELLE INSTRUITE A SAINT - LIEU, A PONTOISE, DEVANT LA COUR ROYALE DE PARIS, SUR LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE LA MORT DE S. A. R. LE DUC DE BOURBON, PRINCE DE CONDE.
4453: INCONNU. - LE VIGNOLE. (planches)
30610: INDERFURTH, MARIUS; - GEVENDE HANDEN,
30611: INDERFURTH, MARIUS; - TOEKOMST VAN WILLEM ALEXANDER EN MAXIMA,
5811: INDESTEGE, LUC. - MEMORIEBOEK VAN HET KLOOSTER VAN ONZE - LIEVE - VROUW TER RIVIERE TE BREE.
10984: INDESTEGE, LUC; - ORPHEUS EN EURUDIKE. (opdracht, gesigneerd),
24730: INDESTEGE, LUC; - MIDDELNEDERLANDSE GEESTELIJKE GEDICHTEN, LIEDEREN, RIJMSPREUKEN EN EXEMPELEN,
13997: INDESTEGE, LUC. - Diets gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw herkomstig uit het voormalig klooster Sint-Hieronymusdal te Sint-Truiden.
48977: INEKE STEEVENS, MARTIN HEYLEN E.A. - Onze vissers. Het DNA van Het Zilte Leven
47183: INEKE BRUYNOOGHE. - SS Delphine. Chronicle of Horace Dodge's steam yacht.
45579: INGE BRUSSELMANS - Zalig Zoet. Een taart voor elk feest.
45584: INGE SAP - Yamiemamie, Feest op een stokje
45578: INGE SAP - Yamiemamie. Stapelgekke Taarten
43013: INGE HENNEMAN - Werner Mannaers
37770: INGER LEEMANS; - woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische romans 1670-1700,
42447: INGOLD, GÉRARD - boules presse-papiers et les sulfures des cristalleries de Saint Louis.
30612: INGPEN, ROBERT; - KLUNGEL BEER,
48802: INGRID DE MEÛTER - Vlaamse wandtapijten. Productie en handel. De Oudenaardse familie Van Verren (1680-1740)
28120: INGRID PFEIFFER; MAX HOLLEIN - SURREAL OBJECTS, Sculpture and Objects from Dali to Man Ray
46724: INGRID GODDEERIS, NOÉMIE GOLDMAN (EDS) - Animateur d'art. Dealer, collector, critic, publisher... The animateur d'art and his multiples roles
30613: INGVES, GUNILLA; - SNUFFEL GAAT UIT SPEUREN,
37146: INKPEN, CHLOE; - ZORA EN BOEF: HALLO OSCAR,
30614: INKPEN, CHLOE; - ZORA EN BOEF: WAAR IS BINKIEBOE?
30615: INNEMEE, HANS; - KWAAK KWAAK,
30616: INNEMEE, HANS; - PIEP PIEP,
18382: INNES, CLIVE; - THE COMPLETE HANDBOOK OF CACTI AND SUCCULENTS,
40209: S. INOWLOCKI; - Des idoles mortes et muettes au Dieu vivant: Joseph, Aséneth et le fils de Pharaon dans un roman du Judaisme hellénisé,
1029: [ INSIDE INFORMATION ] - INSIDE INFORMATION. HOW THE NATION'S SERVICES WORK.
589: INSTALLE, H. - MECHELSE VERLICHTE GEESTEN, VRIJDENKERS EN VRIJMETSELAARS ( 1772 - 1840 ).
6129: INSTALLE, HENRI. - PATRICIERS EN AMBACHTSLUI IN HET STADBESTUUR TE MECHELEN ONDER MARIA - THERESIA.
17938: INSTALLE, FRANÇOIS; - DE KOFFIE VAN PLANT TOT DRANK. VIJF JAAR ZORGEN VOOR EEN KOP KOFFIE,
26158: INSTITUUT VOOR SOCIAAL RECHT K.U.LEUVEN. - Sociale bescherming op nieuwe paden. Liber memorialis Béatrice Van Buggenhout.
15636: INTERNATIONALE GESELLSCHAFT DER NOTOKAKTEENFRUNDE; - INTERNOTO. FACHZEITSCHRIFT FUR NOTOKAKTEENLIEBHABER, 1980 - 1987 und 1988, 1;
14873: INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR GESCHIEDENIS VAN HET HUMANISME / CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’HISTOIRE DE L’HUMANISME; - NATIONALE ERASMUS - HERDENKING HANDELINGEN / COMMEMORATION NATIONALE D’ERASME ACTES,
50111: INTERVIEW CONDUCTED BY HENRI-ROANNE-ROSENBLATT - Bert Timmermans Exorcising the Metropolis Expo: 20/11/2015 - 10/01/2016,
34771: S. D'INTINO, C. GUENZI (EDS.); - Aux abords de la clairière. Études indiennes et comparées en l'honneur de Charles Malamoud,
38364: M. INTROVIGNE; - Mormons,
35829: A. IPPOLITO (ED.); - Corpus Christianorum. Marius Victorinus Explanationes in Ciceronis Rhetoricam,
49499: REDACTIE: IRENE BROEKHUIJSE & JAN WILLEM SAP - Amerikaanse droom van Tocqueville
30629: IRENE BALDRIGA, HELENE DUBOIS, MARIE-ANNELLE MOUFFE, EELCO NAGELSMIT, JANA SANYOVA, CATHERINE VAN HERCK, SABINE VAN SPRANG - THEODOOR VAN LOON, 'Pictor ingenius' et contempporian de Rubens.
30628: IRENE BALDRIGA, HELENE DUBOIS, MARIE-ANNELLE MOUFFE, EELCO NAGELSMIT, JANA SANYOVA, CATHERINE VAN HERCK, SABINE VAN SPRANG - THEODOOR VAN LOON, 'Pictor ingenius' en tijdgenoot Rubens
34134: IRHT (ED.); - Bibliographie annuelle du Moyen Age tardif. Auteurs et textes Latins 12/2002,
37420: IRHT (ED.); - Robert d'Arbrissel et la vie religieuse dans l'Ouest de la France Actes du Colloque de Fontevraud, 13-16 décembre 2001,
34135: IRHT (ED.); - Bibliographie annuelle du Moyen Age tardif. Auteurs et textes Latins 13/2003,
34136: IRHT (ED.); - Bibliographie annuelle du Moyen Age tardif. Auteurs et textes Latins 14/2004,
44383: IRIS FISHOF - Jewellery in Israel, Multicultural Diversity 1948 to the Present.
46914: IRIS MÜLLER-WESTERMANN - Louise Bourgeois. I Have Been to Hell and Back
32035: IS. TEIRLINCK. - Cilia.
6938: ISAAC - LOUIS, LE MAISTRE DE SACY. - HISTORIE VAN HET OUD EN NIEUW TESTAMENT MET CHRISTELYKE EN STICHTENDE BEMERKINGEN. ( 2 volumes dans 1 tome).
32555: ISABELLE DE PANGE; - LA GRAND-PLACE DE BRUXELLES,
20586: VAN ISACKER, KAREL; - HET DOSSIER IRMA LAPLASSE,
45901: VAN ISACKER KAREL S.J. - meesters en huurlingen
19173: VAN ISACKER, KAREL. - AFSCHEID VAN DE HAVENARBEIDER . 1944 - 1966.
32643: VAN ISACKER, KAREL; - MIJN LAND IN DE KERING 1830 - 1980. DEEL 2: DE ENGE RUIMTE,
8555: VAN ISACKER, FRANS. - POSTHUME WANDELING.
8040: ISACKER, VAN, KAREL/ UYTVEN, VAN, RAYMOND. - ANTWERP. TWELVE CENTURIES OF HISTORY AND CULTURE.
3678: VAN ISACKER, KAREL; - HET DAENSISME 1893-1914,
7082: VAN ISACKER, KAREL/ VAN UYTVEN, RAYMOND. - ANTWERPEN. TWAALF EEUWEN GESCHIEDENIS EN CULTUUR.
13843: VAN ISACKER, FRANS. - POSTHUME WANDELING.
23656: VAN ISACKER, KAREL. - MIJN LAND IN DE KERING 1830 - 1980. DEEL 1 : EEN OUDERWETSE WERELD 1830 - 1914.
15981: VAN ISACKER, FRANS; - VIJFTIG AAN DE WAND,
17776: VAN ISACKER, KAREL; - HET DAENSISME 1893 -1914. DE TELEURGANG VAN EEN ONAFHANKELIJKE, CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING IN VLAANDEREN 1893 - 1914,
6741: VAN ISACKER, FRANS. - DE BRUIDEGOM VAN MIJN ZIEL. gesigneerd !
20555: VAN ISACKER, FRANS; - DE KEIZER NAAKT. EEN BRIEF AAN DE ZWIJGENDE MEERDERHEID,
3468: VAN ISACKER, KAREL. - HERDERLIJKE BRIEVEN OVER POLITIEK. 1830-1966.
23805: VAN ISACKER, FRANS. - POSTHUME WANDELING.
44238: VAN ISACKER, KAREL. - HERDERLIJKE BRIEVEN OVER POLITIEK. 1830-1966.
29270: ISACKER, K. VAN. - Daensisme 1893-1914.
29305: ISACKER, FRANS VAN. - Binnen in de open ruimte.
930: VAN ISACKER, K. - WERKELIJK EN WETTELIJK LAND. DE KATHOLIEKE OPINIE TEGENOVER DE RECHTERZIJDE 1863 - 1884.
43722: VAN ISACKER KAREL S.J. - internationale te Antwerpen
30617: ISCHA, ANNA; - RUPS DIE AL EEN VLINDER WAS,
11015: VAN ISEGHEM, JOHAN [COMP.]. - IK BEN NIET DAN IN UW AARDE.
11180: VAN ISEGHEM, JOHAN. - Guido Gezelles 'Vlaemsche dichtoefeningen' (1858): een benadering van de dichter en het werk.
28939: VAN ISEGHEM, JOHAN E.A.; - GUIDO GEZELLE 1899 - 1999. TIEN REKEN EN EEN TOOVERTIK,
10143: C. ISERENTANT. - Theoretische en experimentele studie van de Jahn-Teller vervormde perowskietstruktuur.
16463: ISHAGHPOUR, YOUSSEF; - ANTONI TAPIES. WORKS / WRITING / INTERVIEWS,
39500: C. ISHIKAWA; - Retablo de Isabel la Católica,
45253: ISHMAEL ATI. - ketika warna In words in colours.
46773: ISINGS, I. E.A. - Schitterend! Twintig eeuwen glas uit Utrechtse bodem
45860: F. ISMAIL, W. SALLABERGER, P. TALON, K. VAN LERBERGHE - Administrative Documents from Tell Beydar (Seasons 1993-1995)
172: ISNARD, GUY. - FAUX ET IMITATIONS DANS L' ART. ( tome II)
48555: ISOLDE PLUDERMACHER, MARIE ROBERT, NIENKE BAKKER, RICHARD THOMSON - Lichte Zeden. Prostitutie In De Franse Kunst 1850-1910
7766: ISORNI, JACQUES. - PHILIPPE PÉTAIN. ( tome 1).
39930: M. ISSA; - version latine et l'adaptation française de l''Historia rerum in partibus transmarinis gestarum' de Guillaume de Tyr, Livres XI - XVIII Étude comparative fondée sur le Recueil des historiens des croisades - historiens occidentaux,
46332: ISTENDAEL, GEERT VAN - Alle uitbarstingen.
3340: VAN ISTERDAEL, HERMAN. - BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN VAN HET RIJKSARCHIEF TE KORTRIJK.
29315: ITERSON, AD VAN. - hoofd vol fruit.
17730: VAN ITTERBEEK, EUGÈNE ( SAMENSTELLER ); - ANTON VAN WILDERODE. DE AARDE VAN MIJN GEHEUGEN,
2352: VAN ITTERBEEK, VAN BIESEN, DUPRÉ, - OPSTELLING VOOR ADIABATISCHE DEMAGNETISATIE IN HET LEUVENS LABORAATORIUM VOOR LAGE TEMPERATUREN.
19912: VAN ITTERBEEK, A.; DE GREVE, L. AND FRANCOIS, M.; - MEASUREMENTS ON THE OXIDATION OF THIN METALLIC FILMS ( Ni, Fe and Pb. ),
19922: VAN ITTERBEEK, A.; DE GREVE, L. EN DE BOCK, A.; - EIGENSCHAPPEN VAN ZEER DUNNE METAALLAAGJES. I. ELECTRISCHE WEERSTAND VAN KOPERLAAGJES ALS FUNCTIE VAN DE TEMPERATUUR II. VERANDERING VAN DEN ELECTRISCHEN WEERSTAND VAN DUNNE KOPERLAAGJES ONDER DEN INVLOED VAN EEN MAGNEETVELD,
19929: VAN ITTERBEEK, A.; DE GREVE, L. AND LAMBEIR, R.; - MEASUREMENTS ON THE ELECTRICAL RESISTIVITY OF IRON FILMS AT LOW TEMPERATURES,
19938: VAN ITTERBEEK, A. AND MYNCKE, H.; - LIQUID AIR PLANT WITH PROPANE PRECOOLING CIRCUIT ( LIQUEFACTOR VOOR LUCHT MET PROPAAN-VOORKOELING ),
20047: VAN ITTERBEEK, A.; - EXPANSIE- EN DESORPTIEPROEVEN IN VERBAND MET DE KOUDE-TECHNIEK DER KLEINE LABORATORIA,
20054: VAN ITTERBEEK, A.; DE GREVE, L. EN VAN GERVEN, L.; - MEASUREMENTS ON SUPERCONDUCTIVITY OF THIN TIN LAYERS ( METINGEN OVER SUPERGELEIDING VAN DUNNE TINLAAGJES ),
20091: VAN ITTERBEEK, A.; - OVER DE NIEUWE INSTALLATIE VOOR VLOEIBAAR HELIUM IN HET NATUURKUNDIG LABORATORIUM DER LEUVENSE UNIVERSITEIT,
20093: VAN ITTERBEEK, A.; DE GREVE, L. AND VAN PAEMEL, O.; - SMALL HELIUM LIQUEFIER OF THE EXPANSION TYPE/ MEASUREMENTS ON THE HELIUM CONTENT OF MONAZITE OF BELGIAN CONGO,
43285: IVAN. - Christoforou.
41656: IVENS, G. (EINDRED.). - Monumenta. Beeld in de Stad.
15251: IVENS, G. ( EINDRED. ); - MONUMENTA. 19e Biennale,
37498: G. IVERSEN, N. BELL (EDS.); - Sapientia et eloquentia. Meaning and Function in Liturgical Poetry, Music, Drama, and Biblical Commentary in the Middle Ages,
39701: G. IVERSEN; - Laus angelica, Poetry in the Medieval Mass,
35975: IVO MAES - Half a century of European Financial Integration, From the Treaties of Rome to the 21st Century
42671: IVO DRIESKENS, WINIEFRED VAN KILLEGEM. - Mooiste Kruidentuinen In Vlaanderen.
49829: IVONNE PAPIN-DRASTIK - Théo Van Rysselberghe - L'instant sublimé, Musée de Lodève, 9 juin-21 octobre 2012
45785: Z. IZYDORCZYK - Manuscripts of the 'Evangelium Nicodemi', A Census.
35955: Z. IZYDORCZYK, A. WYDRA - Corpus Christianorum. Muretach (Muridac) Grammatici Hibernici Carolini aevi I In Donati artem maiorem,
35956: Z. IZYDORCZYK, A. WYDRA - Corpus Christianorum. Muretach (Muridac) Grammatici Hibernici Carolini aevi I In Donati artem maiorem,
35954: Z. IZYDORCZYK, A. WYDRA - Corpus Christianorum. A Gospel of Nicodemus preserved in Poland Euangelium Nicodemi in Polonia asseruatum,
48075: JAAK VENKEN. - zwarte gild van de Bokkerijders. Met afzonderlijk mapje met reproductie van een brandbrief !
17831: JAAK FONTIER. - Pol Spilliaert.
47916: JAAK OCKELEY - Kaartboek van de abdij van Affligem 1717-1756.
3765: JAAP VAN SOEST - HET BEGIN VAN DE ONTWIKKELINGSHULP IN DE VERENIGDE NATIES EN IN NEDERLAND 1945-1952.
47472: JAAP GRAVE - Na de roes. Over verbeeldingskracht en utopieën in de literatuur
37837: JAAP GOEDEGEBUURE; - Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010,
37838: JAAP GRAVE; - Na de roes. Over verbeeldingskracht en utopieën in de literatuur,
32151: JAARSMA, MENNO; - HET SCHOONE BOEK,
30618: JAARSMA, RIA; - VERBINDING VERBROKEN ?
48727: JACK DAWSON ET AL. - TAPIO WIRKKALA A Poet in Glass and Silver
8269: JACK, GEORGE. - LE BOIS SCULPTÉ.
49921: JACK KOOBS DE HARTOG, MARC DE RIJCK. - DROGO Official Coachbuilder of the Scuderia Ferrari Official Coachbuilder of the Scuderia Ferrari
46138: JACK VERSTAPPEN. - Kadodderke.
47634: JACKSON - Grandes bieres de belgique
44359: JACKSON, BOHLIN CYWINSKI. - Arcadian Architecture (12 Houses)
29537: JACKSON, PETER WARD (PRÉFACE). - LE SIECLE DE L'ELEGANCE. LA DEMEURE ANGLAISE AU XVIIe SIECLE.
28792: JACKSON, ALBERT / DAY, DAVID. - Handboek reparatie en onderhoud van dierbare dingen.
45286: JACOB AND WILHELM GRIMM - Little Red Riding Hood
15374: JACOBA VAN LEEUWEN. - Vlaamse Wetsvernieuwing: een onderzoek naar de jaarlijkse keuze en aanstelling van het stadsbestuur in Gent, Brugge en Ieper in de Middeleeuwen
35951: K. JACOBI, C. STRUB (EDS.); - Corpus Christianorum. Petrus Abaelardus Glossae super Peri hermeneias,
30619: JACOBS, UNA; - AARDKLOK,
30622: JACOBS, UNA; - PLANTEN HET HELE JAAR ROND,
30623: JACOBS, UNA; - VLINDERJAAR,
30621: JACOBS, UNA; - JE KAN ME TOCH NIET KRIJGEN,
30626: JACOBS, UNA; - EEN ROEK VLIEGT NAAR DE STAD,
48080: JACOBS, JOZEF. - verouderde woorden bij Kiliaan
30625: JACOBS, UNA; - ZONNEKLOK,
7495: JACOBS, ALAIN. - A.C. LENS 1739 - 1822.
30624: JACOBS, UNA; - VRUCHTEN EN ZADEN HET HELE JAAR ROND,
30620: JACOBS, UNA; - GESCHIEDENIS VAN HET MUIZENVOLK,
2410: JACOBS, J. Y. H. A. - JOAN CHRISTIAAN VAN ERCKEL {1654-1734}, pleitbezorger voor een locale kerk.
6092: JACOBS, H. - INVENTARIS DER ARCHIEVEN VAN HET PROVENCIAAL BESTUUR VAN ANTWERPEN.
14607: JACOBS, JOHANNA. - ALLEEN WAARDE WINT. LOUIS WEIJTS BERGEN OP ZOOM 1905.
16283: JACOBS, HUGO; OORTS, STAF EN VAN BULCK, JOS; - TOEN WE NEDERLANDERS WERDEN EN WAREN... 1814 - 1830, BOEKDEEL I : ALGEMEEN BEELD EN BOEKDEEL II : NEDERLANDSE TIJD,
20033: JACOBS, G.; - CENTRIFUGEERINGSPOTENTIALEN IN KOLLOIDALE OPLOSSINGEN,
20060: JACOBS, G.; - CENTRIFUGERINGSPOTENTIALEN EN DE BEINVLOEDING VAN DE £-POTENTIAAL VAN HET As2S3 SOL DOOR ELECTROLYTEN,
22168: M. JACOBS, S. GOOSSENS EN A.-M. WILLEMSEN - Klatergoud en zilveren bellen,
21187: JACOBS, KARL; TIMMERMANS, FELIX - LACHENDES FLANDERN. FLAMISCHE VOLKSSCHWANKE GESAMMELT UND NACHERZAHLT,
27920: JACOBS, JACQUES. - DE QUELQUES BEAUTES CACHEES D'ANVERS. EXTRAIT DE LA REVUE GENERALE.
31830: JACOBS, JAN W. - Ribourdins.
34952: JACOBS, K. - LACHEND VLAANDEREN. VLAAMSE VOLKSVERHALEN.
42081: JACOBS, ALAIN; - Richard van Orley ( Bruxelles 1663 - Bruxelles 1732 ),
30641: JACOBSEN, R.; - CAREL VAN MANDER (1548-1606),
18947: JACOBSEN, HERMANN; - DAS SUKKULENTEN LEXICON,
23200: JACOBSEN, H.; - VERZEICHNIS DER ARTEN DER GATTUNG MESEMBRYANTHEMUM L. NEBST DEREN ABGETRENNTEN GATTUNGEN,
24410: JACOBSEN, H.; - DIE SUKKULENTEN,
21049: JACOBSEN, H.; - SUCCULENT PLANTS. DESCRIPTION, CULTIVATION AND USES OF SUCCULENT PLANTS, OTHER THAN CACTI,
35165: D. JACQUART (ED.); - formation du vocabulaire scientifique et intellectuel dans le monde arabe,
38929: JACQUELINE GUISSET - Emile Fabry, een Belgische kunstschilder. (Verviers, 31 december 1865 - Sint-Pieters-Woluwe/Brussel, 27 februari 1966)
47293: JACQUELINE VAN DER KLOET - In de tuin - Het tweede boek van VT Wonen
16562: JACQUEMYNS, POL; - ONZE VOETBALFIGUREN. GESCHIEDENIS, TECHNIEK EN TAKTIEK VAN EEN SPEL,
11845: JACQUEMYNS, HERWIG. - DE ZAAK DIKSTEEL.
5151: JACQUEMYNS, POL; - VOETBALLERS VAN HEDEN,
49260: JACQUES CHAMPAGNE. - Artillerie in dienst van de Belgische Landmacht. Deel I: 1941-2000.
39567: JACQUES CASTELNAU. - Belle Epoque.
46476: JACQUES DERRIDA - VERTALER: GER GROOT - Sjibbolet voor Paul Celan .
46965: JACQUES BARSAC, - Charlotte Perriand. L'oeuvre complète. Volume 1 - 1903-1940
47474: JACQUES DE VISSCHER. - verhaal van de kunst. Een wijsgerige hermeneutiek van het kunstwerk.
46612: JACQUES EN YVETTE KUPÉLIAN, JACQUES SIRTAINE - Grand Livre de l'Automobile Belge
45831: JACQUES CASTAGNÉ - Newlands, Astromorphorganic
46503: JACQUES DAMASE - Sonia Delaunay Fashion and Fabrics.
46611: JACQUES EN YVETTE KUPÉLIAN, JACQUES SIRTAINE - grote boek van de Belgische Automobiel.
48760: JACQUES BROUSSIER. - peintre Antoine Serneels.
50032: JACQUES PARISSE - Auguste Mambour, une oeuvre, un destin.
46085: JACQUES DERRIDA / VERTALER: GER GROOT - Sjibbolet voor Paul Celan
9718: JACQUES, MARIA. - VAN EMANCIPATIE GESPROKEN.
19049: JACQUES, JULES & KERVYN DE MARCKE TEN DRIESSCHE, ROGER; - CONSTELLATION,
21308: JACQUES CHAMAY, MARTIN GUGGISBERG, KILIAN ANHEUSER - aurige et les chasseurs, Chef-d'oeuvre d'orfévrerie antique, The charioteer and the hunters, a masterpiece of ancient silversmithing.
34657: JACQUES SICLIER. - France de Pétain et son cinéma.
37739: JACQUES J.M. BAARTMANS; - Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792,
49307: JACQUES MARIA - visserkoning
48554: JACQUES BARSAC, - Charlotte Perriand. L'oeuvre complète. Volume 2 - 1940-1955
25916: JACQUES TATI - Jacques Tati, agenda 2011 , met info over de films van Tati
26950: JACQUES, ANNIE ET MOUILLESEAUX, JEAN-PIERRE; - LES ARCHITECTES DE LA LIBERTE,
49822: JACQUES EN YVETTE KUPÉLIAN, JACQUES SIRTAINE - Grand Livre de l'Automobile Belge
3682: JACQUES HERBOTS - MEERTALIG RECHTSWOORD, RIJKERE RECHTSVINDING
36485: JACQUES DU PUYS. - art des lettres de change suivant l'usage des plus celebres places de l'Europe. Contenant tous les droits et toutes les obligations des tireurs, donneurs de valeur, endosseurs, porteurs, accepteurs et payeurs de lettres de change.
45312: JACQUES BOUZERAND, JEAN-MICHEL RIBETTES - Rotraut - Sculptures monumentales
38652: JACQUES LENNEP: - Arts en Relation / Arts in Relation,
1200: JACTA, MAXIMILIAN. - BERUCHTE PROCESSEN ( FRANKRIJK).
50260: JAEGER, H.E. - dubbelschroef motorschip "Prince Baudouin" voor den kanaaldienst Ostende-Dover
10281: R. JAEKEN. - Evolutie van de speeltechniek en van de methoden voor piano van Mozart tot Varró (ca. 1770-ca. 1930).
34013: JAENSSON, HÄKAN & NORLIN, ARNE. - DE BLOEDZUIGERS. ZWEEDSE THRILLER.
37683: JAFFE, H.L.C. - EL GRUPO " DE STIJL 3.
7478: JAFFÉ, H.L.C. - KEES VERWEY.
36337: JAFFE, ANIELA. - BILDER UND SYMBOLE. AUS E.T.A. HOFFMANNS MARCHEN "DER GOLDNE TOPF".
5176: JAFFÉ, H.L.C. - IL GRUPPO " DE STIJL ".
16588: JAFFE, H.L.C; - WILLINK,
33284: JAFFE, H.L.C.; - THEO VAN DOESBURG,
14461: JAFFÉ, MICHAEL. - Jacob Jordaens 1593 - 1678.
46674: JAFFÉ, H.L.C.; GEEST, JAN VAN - Vijftig jaar Nederlandse realistische kunst. Fifty years of Dutch realistic art
31924: JAFFE, H.L.C; - FRANZ MARC,
27862: JAGENEAU LAMBERT - Verrezen verzen
49951: JAHN, BIRGITTE - Danish Crafts
37971: M. JAISSON; - Fondations, prix et subventions de l'Académie des sciences (1916-1996). Tome I: Répertoire A-L; tome II: Répertoire M-Z, Index,
20116: JAK, EMMY; - STEENSTOF. BEELDHOUWEN IN STEEN, EEN FANTASIEVOLLE EN HANDIGE BESCHRIJVING VOOR LEERLING EN LIEFHEBBER,
4396: JAKIMOWICZ, IRENA. - POLNISCHE DRUCKGRAPHIK SEIT 1945.
37487: JAKOB LE ROY. - Groot werreldlyk tooneel des Hertogdoms van Braband.
15461: DR. JAKOB - COMITE; - VIER BORMSDAGEN. DEN HAAG LEUVEN ROESELARE POPERINGE,
15459: DR. JAKOBCOMITE; - BORMS- EN AMNESTIE- AKTIE VAN HET DR. JAKOBCOMITE,
575: JAKOVSKY, A. - ANDRE L. HOTE. 48 REPRODUCTIONS COMMENTEES PAR LE PEINTRE.
4657: JAKOVSKY, ANATOLE; - EPOPEE DU TABAC,
15990: JAKOVSKY, ANATOLE. - LEXIKON DER LAIENMALER AUS ALLER WELT / LEXICON OF THE WORLD'S NAIVE PAINTERS / DICTIONNAIRE DES PEINTRES NAIFS DU MONDE ENTIER.
25764: JALOUX, EDMOND. - LA FIN D'UN BEAU JOUR.
25766: JALOUX, EDMOND. - AMI DES JEUNES FILLES.
22758: JAMAR, H.; - HEPPEN,
1318: JAMEES A. - DE OORKONDEN VAN PITSENBURG, commanderij van de duitse ridderorde te Mechelen (1190-1794). DEEL 1.
4895: JAMEES, A. - DE OORKONDEN VAN PITSENBURG, commanderij van de Duitse ridderorde te Mechelen (1190 - 1794). Deel 1 t/m deel 5.
13327: JAMEES A. - DE OORKONDEN VAN PITSENBURG, commanderij van de duitse ridderorde te Mechelen (1190-1794). DEEL 2.
13332: JAMEES A. - DE OORKONDEN VAN PITSENBURG, commanderij van de duitse ridderorde te Mechelen (1190-1794). DEEL 3.
13333: JAMEES A. - DE OORKONDEN VAN PITSENBURG, commanderij van de duitse ridderorde te Mechelen (1190-1794). DEEL 4.
13334: JAMEES A. - DE OORKONDEN VAN PITSENBURG, commanderij van de duitse ridderorde te Mechelen (1190-1794). DEEL 5.
43884: JAMES, EDWARD. - Franken.
126: JAMES; - MARIE DE BOURGOGNE, OU LA REVOLTE DE GAND (2 volumes en 1 tome),
44608: JAMES W.P. CAMPBELL. - Bibliotheek, hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis

Next 1000 books from Erik Tonen Books

6/1