Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000 Antwerpen, België. Tel.: 0032.32379466            Email: erik.tonen@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27301: SCHOUWENAARS, CLEM. - ARS MORIENDI.
27304: SCHOUWENAARS, CLEM - DOKTER SIMON FALBECK.
22856: SCHOUWENAARS, CLEM. - ANTICHAMBRE.
19543: SCHOUWENAARS, CLEM; - EEN DAGERAAD,
19535: SCHOUWENAARS, CLEM; - RELAZEN,
22960: SCHOUWENAARS, CLEM. - DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID OF ZEVEN LUIKEN UIT HET LEVEN VAN SAM BIRNEMAN.
6953: SCHRAMM, WILBURG/ LYLE, JACK/ DE SOLA POOL, ITHIEL. - THE PEOPLE LOOK AT EDUCATIONAL TELEVISION.
6778: SCHRANT, J. M. - HET OPROER TE ANTIOCHIE EN DESZELFS AFLOOP OF HET VERMOGEN VAN DE GODSDIENST.
22657: SCHRAUDOLPH, ERHARD - Eisvogle trifft Klapperschlange, zinnfiguren und Kinderbücher in der Aufkärung
32020: SCHREIBER-WICKE, EDITH; - HE, TEL JE MEE?,
32021: SCHREIBER-WICKE, EDITH; - GA WEG, MONSTERS!
32018: SCHREIBER-WICKE, EDITH; - HET NEEMANNETJE,
32019: SCHREIBER-WICKE, EDITH; - TWEE PAPPA'S VOOR TANGO,
40550: SCHREIBER, GEORG. - DEUTSCHE WEINGESCHICHTE. DER WEIN IN VOLKSLEBEN, KULT UND WIRTSCHAFT.
5595: SCHREIBER, HERMANN. - DE TIEN GEBODEN. DE MENS EN ZIJN RECHT.
26651: SCHREIBER, TONY; - LA MAISON DES SEPT RAISONS,
25549: SCHREIDEN, JACQUES; - LES ENIGMES DES MANUSCRITS DE LA MER MORTE,
43649: SCHREINER, JAN. - Beter vissen, meer vangen.
34225: G. SCHRENCK (ED.); - Agrippa d'Aubigné,
16991: SCHRENK, KLAUS ( HERAUSG. ); - HONORE DAUMIER. DAS LITHOGRAPHISCHE WERK. ERSTER BAND + ZWEITER BAND,
26715: SCHRENK, KLAUS (VORWORT). - RUBENS IM WETTSTREIT MIT ALTERN MEISTERN. VORBILD UND NEUERFINDUNG.
24744: SCHREUDERS, PIET AND FULTON, KENNETH. - Paperback Art of JAMES AVATI
19388: SCHREURS, EUGEEN. - DE SCHATKAMER VAN ALAMIRE. MUZIEK EN MINIATUREN UIT KEIZER KARELS TIJD ( 1500 - 1535 ).
15763: SCHREURS, A. - VAN DER LOO 72. THE POETICAL SURREALIST. LE SURREALISTE POETIQUE. DE POETISCHE SURREALIST. DER POETISCHE SURREALIST. EL SURREALISTA POETICO.
43275: SCHREURS, PAUL; RASKIN, LUDO. - Sacrale kunst van onze tijd.
43162: SCHRIER, IR. W. VAN DER - Bouwen in gewapend beton. Materiaal, berekening, constructie en toepassingen.
49273: SCHRIJVERS, PETER - DE TOEKOMST. HET OORLOGSWEEKBLAD VAN HET LIMBURGSE VNV 1941 - 1944
26104: K. SCHRÖDER, G. FISCHER U.A.; - Zeitalter Rembrandts,
15917: SCHRÖDER, LOUIS; - HET ZENEGROEN,
41505: S. SCHRÖDER (ED.); - Art of Leone and Pompeo Leoni,
47223: SCHROEVEN, W.; - Kronijk door Adrien Carpentier en Charles Millet van 1597 over Rillaar Haterbeek en Ourondenberg in het Hertogdom Aarschot
13313: C. SCHROEVEN. - Consumer expenditure in interwar Belgium : the reconstruction of a database.
8374: SCHRÖN, LUDWIG. - GEWONE LOGARITHMEN.
15447: SCHROOTEN, HERMAN; - DE SOCIALE EN POLITIEKE ACTIE VAN MEJ. M. BELPAIRE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG ( 1914 - 1918 ),
37892: SCHROYENS, MATHILDE (TEN GELEIDE). - 14e BIENNALE MIDDELHEIM.
23381: SCHROYENS, MATHILDE (INL.); - 16e BIENNALE MIDDELHEIM ANTWERPEN,
10161: F.C. DE SCHRYVER. - Fotopolymerisatiekinetika.
28832: SCHRYVER, ANTOINE DE / BEMDEN, YVETTE VANDEN / BRAL, GUIDO J. - Drolerieën te Gent. De vondst van middeleeuwse glasraamfragmenten uit het dominikananklooster.
32022: SCHUBERT, DIETER; - MANKE DANSERES,
23350: SCHUBERT, DIRK; - HAMBURGER WOHNQUARTIERE,
24728: SCHUBERT, MARGOT; - DAS VOLKOMMENE BLUMENFENSTER,
39610: SCHUERMANS, L.W. - ALGEMEEN VLAAMSCH IDIOTICON, UITGEGEVEN OP LAST VAN HET TAAL-EN LETTERLIEVEND GENOOTSCHAP MET TIJD EN VLIJT.
1096: SCHUERMANS, MAURICE. - LA PHILATÉLIE.
3107: SCHUG - WILLE, CHRISTA. - HET BYZANTIJNSE RIJK.
41519: J.F. SCHUH. - Algemene theorie der automaten. Wat de robot wel en niet kan.
23026: DE SCHUIJTER, JAN - Berchem tijdens de oorlogsjaren 1940-1945.
25365: SCHUITEMA MEIJER, A.T.; - ZO FOTOGRAFEERDEN ZIJ GRONINGEN 1868 - 1918,
16475: SCHULMAN, M.; - THEODORE ROUSSEAU 1812 - 1967. CATALOGUE RAISONNE DE L'OEUVRE GRAPHIQUE,
32028: SCHULTE, NICO; - SIDDHI'S ZWEVEN NAAR IDEAAL LEVEN,
32026: SCHULTE, NICO; - ONDERWIJS VOOR VERLICHTING,
32027: SCHULTE, NICO; - ONDERWIJS VOOR VERLICHTING,
32025: SCHULTE, NICO; - KENNIS IS GESTRUCTUREERD IN BEWUSTZIJN,
32024: SCHULTE, NICO; - ETHIEK VAN VERLICHTING,
44845: P. SCHULTE, M. MOSTERT, I. VAN RENSWOUDE - Strategies of Writing Studies on Text and Trust in the Middle Ages: Papers from ?Trust in Writing in the Middle Ages? (Utrecht, 28-29 November 2002)
47324: SCHULTE, A.G. - Dirk Verrijk 1734-1786, schetsen en tekeningen, De Baronie van Breda, België en Noord-Frankrijk.
1322: SCHULTE VAN KESSEL (ED.) - WOMEN AND MEN IN SPIRITUAL CULTUR, XIV - XVII centuries.
32070: SCHULTHEIS, ULRIKE; - SEVERIEN HET SPOKENKIND,
14187: SCHULTZE, JÜRGEN [EDIT.]. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II.
1516: SCHULZ - DAS SCHICKSAL DER BÜCHEN UND DER BUCHHANDEL.
46179: M. SCHULZ - TULLIO LOMBARDO - Sculpture of Tullio Lombardo, Tullio Lombardo
17893: SCHUMACHER, RAINALD AND WINZEN, MATTHIAS; - JUST LOVE ME. POSTFEMINIST POSITIONS OF THE 1990s FROM THE GOETZ COLLECTION,
9713: SCHÜMER, DIRK. - HET VERDRIET VAN BELGIË. DE KINDERVANGERS.
32072: SCHUPP, RENATE; - DE GELE BLOEM,
2392: SCHURINK, VAN MOSSELVELD. - VAN HEIDORP TOT INDUSTRIESTAD. Verkenningen in het verleden van Tilburg.
26737: SCHURMANN, ULRICH; - ORIENTAL CARPETS,
9358: SCHÜTTE, MARGRET. - PLAKATE AUS ISRAEL.
11158: DE SCHUTTER G. EN GOOSSENS J. (RED.). - Van Madelgijs tot Malagis. Een bundel opstellen verzameld n.a.v. de tachtigste verjaardag van Gilbert de Smet.
35335: DE SCHUTTER, WILLY. - JEUGDTHEATER. OPSINJOORKE. 8E JAARGANG NR. 3.
18797: DE SCHUTTER, F.; - HET VERS VAN JONKER JAN VAN DER NOOT. EEN RITMOLOGISCHE STUDIE,
17007: SCHUTZE, ALFRED; - RAINER MARIA RILKE. EIN WISSENDER DER HERZENS,
5108: SCHUTZEICHEL, RUDOLF. - BEITRAGE ZUR NAMENFORSCHUNG NEUE FOLGE. Band 10 (1975) Heft 3 .
5109: SCHUTZEICHEL, RUDOLF. - BEITRAGE ZUR NAMENFORSCHUNG NEUE FOLGE. Band 13 (1978) Heft 4.
32074: SCHUURMAN, A.J.; - MATERIELE CULTUUR EN LEVENSSTIJL,
34953: SCHUYT, T. - MAURITS SABBE'S " DE FILOSOOF VAN 'T SASHUIS ".
33010: SCHUYTEN, M.C. - OORLOGSDAGBOEK. ANTWERPSCHE NOTA'S 1940-1944.
6375: SCHUYTER, JAN, DE./ REMI DE CNODDER, - GASTON SCHUERMANS. HULDE . ( gesigneerd)
32605: DE SCHUYTER, JAN (BEWERK.) & STAES, JOZEF. - HENDRIK CONSCIENCE. ONUITGEGEVEN STUDIE VAN WIJLEN JOZEF STAES, BEWERKT DOOR JAN DE SCHUYTER.
16257: DE SCHUYTER, JAN; - DRIJ MOORDEN VOOR VIJF CENS. MARKTZANGERS ALS VERSPREIDERS VAN STADSNIEUWS,
147: DE SCHUYTER, JAN - ONDER DE MENSCHEN
43152: DE SCHUYTER, JAN. - TEUN KOEKELOER VERTELT. ANTWERPSE LETTERKUNDIGEN EN KUNSTENAARS IN HUN HEMDSMOUWEN.
24546: DE SCHUYTER, JAN; - KERSTMIS IN VLAANDEREN,
33991: DE SCHUYTER, JAN, DE CONINCK, RENÉ [ILL.] - Gildekamerstraat met originele zeven etsen van Rene de Coninck.
23080: DE SCHUYTER, JAN; - Zatte processie.
7918: DE SCHUYTER, JAN. - MAX ELSKAMP. ( genummerd).
10453: DE SCHUYTER, JAN. - Op, Signorken. Zijn legenden en zijn oorsprong
17387: DE SCHUYTER, JAN; - DE ANTWERPSCHE POESJE. ZIJN GESCHIEDENIS EN ZIJN SPEELTEKSTEN,
37801: DE SCHUYTER, JAN; - MERKSEM ONDER VUUR,
23079: DE SCHUYTER, JAN. - ANTWERPSCHE TYPEN.
23709: SCHUYTER,DE, JAN/ CNODDER, DE, REMI. - GASTON SCHUERMANS. HULDE.
32294: DE SCHUYTER, JAN. - OUD ANTWERPEN. PAREL AAN DE SCHELDE.
23078: DE SCHUYTER, JAN. - DRIJ MOORDEN VOOR VIJF CENS. MARKTZANGERS ALS VERSPREIDERS VAN STADSNIEUWS.
37526: DE SCHUYTER, JAN. - OUDE ANTWERPSCHE POORTJES.
24988: DE SCHUYTER, JAN. - TIJL TEGEN DEN MOF. VLAAMSCHE VOLKSHUMOR TIJDENS DEN OORLOG.
27332: DE SCHUYTER, JAN. - GEHEIME BLADZIJDEN UIT HET HELDENBOEK VAN DEN WEERSTAND.
43224: DE SCHUYTER, JAN; - OUD ANTWERPEN. PAREL AAN DE SCHELDE,
32293: DE SCHUYTER, JAN; - OUD ANTWERPEN. PAREL AAN DE SCHELDE,
48001: DE SCHUYTER, JAN; - DE ANTWERPSCHE POESJE. ZIJN GESCHIEDENIS EN ZIJN SPEELTEKSTEN, eerste originele uitgave 1943
10636: DE SCHUYTER, JAN; - Over rolzangers en rolzangers liederen.
10253: U. SCHWAB. - Zwei Frauen vor dem Tode.
44395: SCHWAB, GUSTAV. - Griekse mythen en sagen
35712: B. SCHWANK, B. SCHWANK, D. DE BRUYNE, J. FRAIPONT (EDS.); - Corpus Christianorum. Vigilius Thapsensis (Ps.), Augustinus (Ps.) Contra Varimadum; Solutiones diversarum quaestionum ab haereticis obiectarum; Testimonia de patre et filio et spiritu sancto; Liber de trinitate,
16612: SCHWANTES, G.; - THE CULTIVATION OF THE MESEMBRYANTHEMACEAE,
3111: SCHWARTZ, GARY. - THE DUTCH WORLD OF PAINTING.
31070: SCHWARTZ, GARY. - REMBRANDT'S UNIVERSE. HIS ART HIS LIFE HIS WORLD.
14631: SCHWARTZ, GARY; - LE LIVRE DE REMBRANDT,
14632: SCHWARTZ, GARY; - HET REMBRANDT BOEK,
15927: SCHWARTZ, STEFAN. - ANTWERPSE STRATEN.
41940: SCHWARZ, ARTURO. - Fabio de Sanctis. La memoria del viaggio. The memory of the journey.
17030: SCHWARZ, DIETER (EDITOR) - GERHARD RICHTER AQUARELLE / WATERCOLORS 1964 - 1997
32760: VON SCHWARZENFELD, GERTRUDE. - KAREL V VADER VAN EUROPA.
34168: SCHWARZFUCHS, SIMON. - LA POLITIQUE NAPOLEONIENNE ENVERS LES JUIFS DANS L'EMPIRE.
35478: SCHWEITZER, ALBERT. - KULTUR UND ETHIK. KULTURPHILOSOPHIE - ZWEITER TEIL. OLAUS PETRI VORLESUNGEN AN DER UNIVERSITAT UPSALA.
35477: SCHWEITZER, ALBERT. - VERFALL UND WIEDERAUFBAU DER KULTUR. KULTURPHILOSOPHIE - ERSTER TEIL. OLAUS PETRI VORLESUNGEN AN DER UNIVERSITAT UPSALA.
14198: SCHWEITZER, CHARLES/ SIMONNOT, ÉMILE. - Deutsches Lesebuch mit Sprechübungen für Sexta.
18618: SCHWEIZERISCHEN KAKTEEN-GESELLSCHAFT, - SUKKULENTENKUNDE I-VIII ( all published ),
5577: SCHWENCKE, JOHAN. - H. WOYTY - WIMMER. OOSTENRIJKSE GRAVEUR.
34496: SCHWERING, BURKHARD (REDAK.) UND DOM, IGNAAS (REDAK.). - JAHRBUCH DER FELIX TIMMERMANS - GESELLSCHAFT.
34259: N. SCIANNA; - Solving Cases, Book and Paper Artefact Restoration,
3174: SCIENCE EN U.R.S.S. - LA SCIENCE EN U.R.S.S.
23628: SCOFFIER, RICHARD ET HAUVETTE, CHRISTIAN; - CHRISTIAN HAUVETTE ARCHITECTE. PALAIS, MACHINES, HABITATIONS,
3600: SCOLARDI, PAULIN. - MARSEILLE LA GRECQUE, SON EMPIRE ET ROME.
39073: K. L. SCOTT, A. E. NICHOLS, M. T. ORR, L. DENNISON; - Bodleian Library, Fascicle III: MSS Musaeo-Wood,
39075: K. L. SCOTT; - British Library: the Additional and Egerton Collections,
45772: K. L. SCOTT - Later Gothic Manuscripts 1390-1490
48325: SCOTT, JOHN BELDON: - Images of nepotism. The painted ceilings of Palazzo Barberini.
39072: K. L. SCOTT, A. E. NICHOLS, M. T. ORR, L. DENNISON; - Bodleian Library, Fascicle II: MSS Dodsworth - Marshall ,
129: SCOTT, WALTER. - CHRONICLES OF THE CANONGATE.( 2 volumes in one)
29724: SCOTT, WALTER. - SCENES FROM "IVANHOE".
12178: SCOTT, WALTER. - OEUVRES DE WALTER SCOTT.
33653: A. SCOTT, C. KOSSO (EDS.); - Fear and its Representation in the Middle Ages and Renaissance,
22776: SCOTT, WALTER; - DER TALISMAN. EINE KREUZFAHRERGESCHICHTE,
33666: A. SCOTT, C. KOSSO (EDS.); - Poverty and Prosperity in the Middle Ages and Renaissance
39071: K. L. SCOTT, A. E. NICHOLS, M. T. ORR, L. DENNISON; - Bodleian Library, Fascicle I: MSS Additional-Digby ,
21113: 'T SCREMMERHAEGHE, FA ( BRIERS, F.A. ); - DORPKENS ALS KLOKKEBIJZEN,
14014: SCRIBNER III, CHARLES, - PETRUS PAULUS RUBENS,
14007: SCRIBNER III, CHARLES. - Peter Paul Rubens.
13738: P.V.E.P./ SCUPOLI, LAURENTIUS, - EEN GEESTELYKEN STRYD.
268: SEABROOK, W.B. - ILE MAGIQUE.
45366: R. SEABROOKE - Neither Here Nor There, The Art of Oliver Jeffers
30099: SEARLE, RONALD. - Ronald Searle's Grosses Katzenbuch.
28201: SEAUX, JEAN; - MARC MENDELSON,
43874: SEBASTIAAN OSTKAMP, WALTER LENSINK. - Aen taefele, Eten en leven in de late middeleeuwen. De Collectie Aad Penders
48272: SEBASTIAN HAFFNER. - Kanttekeningen bij Hitler.
41956: SÉBASTIEN SIRAUDEAU. - French Flair. Modern vintage interiors.
38646: SÉBASTIEN CLERBOIS; - ésotérisme et le symbolisme Belge - 1883-1914,
44930: SEBASTIEN ALLARD, ROBERT ROSENBLUM, GUILHEM SCHERF, MARYANNE STEVENS - Citizens and Kings: Portraits in the Age of Revolution 1760-1830.
36814: SEBERECHTS, FRANK; - TUSSEN SCHELDE EN WOLCHOW. VLAANDEREN EN HET OOSTFRONT,
28263: SEBERECHTS, FRANK; - NIETS DAN HET WELZIJN VAN ONS VOLK. HET VLAAMSE KRUIS 1927 - 1997,
24494: SEBILLEAU, PIERRE; - LA SICILE,
41636: SEBRECHTS, JAN. - TRIEN VAN LOON OF DE OPKOMST VAN HET LANDBOUWONDERWIJS IN HEIGEMWEIGEM.
32075: SEBRECHTS, LODE; - DRIE GENERATIES SINJOREN,
11645: SEBRECHTS, JAN. - TRIEN VAN LOON OF DE OPKOMST VAN HET LANDBOUWONDERWIJS IN HEIGEMWEIGEM.
24500: SECORD, WILLIAM; - DOG PAINTING. A HISTORY OF THE DOG IN ART,
40821: N. SED (ED.); - Grégoire Aboulfaradj Le candélabre du sanctuaire XII. Du paradis. Suivie du Livre des rayons: traité X,
40826: N. SED (ED.); - Grégoire Aboulfaradj Le candélabre du Sanctuaire XI. Du jugement,
22402: SEEGERS, GERDY (RED); - TOON TIELAND. DICHTERLIJKE VERBEELDING IN NAIEF EXPRESSIONISME;
26266: SEELIG, GERO; - DIE HOLLANDISCHE GENREMALEREI IN SCHWERIN,
48866: SEELIG, LORENZ. - Vier Jahrhunderte schwedisches Silber. Für Königshof und Bürgerhaus
17405: SEELINK, MANFRED; - BRUEGEL. L'OEUVRE COMPLET. PEINTURES, DESSINS, GRAVURES,
11695: SEEWALD, ZAHAVA. - JOODSE SPOREN IN OOSTENDE.
32077: SEGAAR, J.; - TRANSCEDENTE MEDITATIE TECHNIEK EN VOLKSGEZONDHEID,
33874: SEGAL, ERICH. - LOVE STORY. ROMAN.
7543: SÉGARD, A. - LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX L' ENVIE.
13286: F. VAN SEGBROECK. - gospel of Luke. A cumulative bibliography 1973-1988.
41868: SEGERS, LIEKE - VAN GASTEL, RAOUL. - Ik loop de avond uit.
18872: SEGERS, YVES; - DE LAATSTE SCHEEPSWERF VAN BAASRODE,
33037: SEGERS, GUSTAAF; - TWEE KEMPISCHE VERHALEN. I. MATHILLEKEN II. HET KASKEN,
3715: SEGERS, GERD. - JAN VANRIET.
35233: Y. SEGERS, J. BIELEMAN, E. BUYST (EDS.); - Exploring the food chain. Food production and food processing in Western Europe, 1850-1990,
22731: SEGERS, GUSTAAF. - DE HEISTEE. EEN VERHAAL UIT DE KEMPEN.
22584: SEGERS, GERD ( UITG. ); - KAREL DIERICKX. JAN VANRIET. OMGEKEERDE LEUGENS,
23286: SEGERS, GUY (VOORW.). - ULIEDEN SPIEGEL. JAARBOEK VAN UILENSPIEGELS KRING. JAARGANG 18 - 2009.
27400: SEGERS, R.T.; - RECEPTIE - ESTHETIKA. GRONDSLAGEN, THEORIE EN TOEPASSING,
40680: J.H.G. SEGERS. - personeelsverloop in het ondergronds mijnbedrijf. Methoden en resultaten.
38930: SEGHERS, LODE AND JOAQUIN JUSTE CESTINO; MAX. J. FRIEDLÄNDER; MARTA CRICK-KUNTZINGER; - APOCALYPSE De Apocalypsis Wandtapijten - La Tenture de l'Apocalypse - Los Tapices del Apocalipsis - The Apocalypse Tapestries - Die Apocalypse Bildgewebe - Le Tappezzerie dell'Apocalisse.
26796: SEGHERS, GRETA. - HET EIGENZINNIGE LEVEN VAN ANGELE MANTEAU.
27039: SÉGOLÈNE BERGEON LANGLE, PIERRE CURIE. PRÉFACE D'ALAIN REY. - Peinture et dessin, 1 850 termes et 2 500 illustrations pour aborder les différents aspects de l??uvre peinte ou dessinée de l'Antiquité à nos jours. vocabulaire
28929: SÉGOLÈNE LE MEN EN JAN CEULEERS. GRANDVILLE. - Grandville d'un autre monde.
15748: SEGSCHNEIDER, ERNST HELMUT; - TOTENKRANZ UND TOTENKRONE IM LEDIGENBEGRABNIS,
36448: SEGUY, PHILIPPE/MICHELLAND, ANTOINE EN VAN ARDENNE, CLAUDIA (VERTAL.). - FABIOLA. KONINGIN IN HET WIT.
14960: SEIBERT, JAKOB; - HANNIBAL,
16309: SEIBERT, ULRICH; - HEIMWEG ZUM EWIGEN,
7092: SEIDEN, MARTIN H. - CABLE TELEVISION U.S.A. AN ANALYSIS OF GOUVERMENT POLICY.
12062: VON SEIDLITZ, WOLDEMAR. - GESCHICHTE DES JAPANISCHEN FARBENHOLZSCHNITTS.
41756: SEIDNER, DAVID; MAURIÈS, PATRICK. - David Seidner photographies,
2078: SEIGNOBOS CH. - HISTOIRE POLITIQUE DE L'EUROPE CONTEMPORAINE.
6556: SEILER, HARALD. - FRANZ MARC.
32078: SEIP, HARRY; - SCHEMERGRAUW,
27849: SEIPEL, WILFRIED. - 7000 JAAR PERZISCHE KUNST. MEESTERWERKEN UIT HET NATIONAAL MUSEUM VAN IRAN IN TEHERAN.
44233: SEITZ MATT ZOLLER - Wes Anderson Collection.
30431: SEL, H. - Proeve van historische mengelingen over 't land van Rumpst, en in het bijzonder over de heerlijkheid Boom.
23299: SELBMANN, ROLF; - EINE KULTURGESCHICHTE DES FENSTERS VON DER ANTIKE BIS ZUR MODERNE,
45999: SELECTA RAYMOND HERREMAN; HERMAN TEIRLINCK ET TOUSSAINT F.V VAN BOELAERE / XYLOGRAPHO JOSEPH CANTRE. - Syrinx. Quatoor Cum Sonis. Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, William Yeats et Karel Van de Woestijne.
22065: SELING, HELMUT - Kunst der Augsburger Gold- und Silberschmiede 1529 - 1868. 4 vols. complete!
38355: C. SÉLIS; - Syriens orthodoxes et catholiques,
12797: SELLENRIEK, JÖRG. - ZIRKEL UND LINEAL.
15202: SELLESLAGH, F.; - Katalogus van oorlogs-affiches.
24926: SELLESLAGS, HERMAN; HELSEN, LUDO; PIRYNS, PIET; GRUNBERG, ARNON - HERMAN SELLESLAGS: ARCHIEF 07
33789: M. SELLINK; - Stradanus (1523-1605), Court Artist of the Medici,
43525: SELLINK, J.L.; ABBONK, A.F.; WIGGERS, R.E. - Achterhoekse klokken en uurwerkmakers.
38561: SELLINK MANFRED. - Pieter Bruegel ongezien!
32082: VAN SELM, B.; - MENIGHTE TREFFELIJCKE BOECKEN,
27060: SELVAGGI, GIUSEPPE ( PRÉF. ); - JEF WAUTERS,
16575: DE SELYS, ELODIE; - OLIVIER STRELLI,
37443: SEMBACH, KLAUS JÜRGEN; - JUGENDSTIL,
10322: SEMBACH, KLAUS - JÜRGEN/ VON HAESELER, GOTTFRIED. - AUGUST ENDELL. DER ARCHITEKT DES PHOTOATELIERS ELVIRA 1971 - 1925.
10212: G. SEMEESE. - waardenleer in de ethica van Nicolaï Hartmann.
44892: A. SEMPOUX - nouvelle
42343: SEMRAD, PETER. - Story of European Precious Opal From Dubník.
40232: V.B. SEMYONOV. - Malachite. Book 1: Poetics of stone. Book 2: Chronicals, documents, commentaries.
5074: SÉNÉCHAUD, MARCEL. - LE RÉPERTOIRE LYRIQUE.
15985: SENESAEL, MARCEL; - DE IJZERSLAG 1914,
30607: SENTENAC, PAUL / POSCHELLE, L.-E. / DE BRUYNE, JORIS / FRANCE, SYLVAIN / MAUFRAS, SYLVAIN. - peintre Ernest Kockaert.
20898: SENTENAC, PAUL. - DANS LA RONDE DES COULEURS.
6808: SEPP, J.C. - BESCHOUWING DER WONDEREN GODS IN DE MINSTGEACHTE SCHEPZELLE OF NEDERLANDSCHE INSEKTEN. ( 3 VOLUMES).
20500: SEPPELT, F.X. EN LOFFLER, K.; - DE GESCHIEDENIS DER PAUSEN,
26185: SERCU, LIES. - Acquiring intercultural communicative competence from textbooks. The case of Flemish adolescent pupils learning German.
34623: B. SÈRE; - Penser l'amitié au Moyen Age. Etude historique des commentaires sur les livres VIII et IX de l'Ethique à Nicomaque (XIIIe-XVe siècles),
41347: SERESIA, MARIJKE & PEETERS, PATRICIA. - Fertile Ground.
15662: SERESIA, GILBERT; SERESIA, MARIJKE EN TOP, STEFAAN; - DE HAAN EN ZIJN FAAM,
44472: SERGE DUBOIS. VOORWOORD VAN PIERRE DIEUDONNÉ - Paul Frère, L'histoire de Paul Frère: journaliste et pilote automobile
44470: SERGE DUBOIS. VOORWOORD VAN PIERRE DIEUDONNÉ - Paul Frère, Het verhaal van Paul Frère: journalist en autopiloot.
1405: SERGE GOYENS DE HEUSCH - SIMONETTA JUNG
44471: SERGE DUBOIS. VOORWOORD VAN PIERRE DIEUDONNÉ - Paul Frère, The story of Paul Frère: journalist and racing car driver
43728: SERGE POLIAKOFF, DUROZOI, RUSSELL, WEBER - Poliakoff, eine Retrospektive.
45089: SERGE DUBOIS. VOORWOORD VAN PIERRE DIEUDONNÉ - Paul Frère, The story of Paul Frère: journalist and racing car driver
48608: SERGE MIGNOM - Koude oorlog in de Kempen. Operatie Gondola en de Britse basis in de provincie Antwerpen
45912: SERGE FRECHKOP - Animaux Proteges Au Congo Belge Et Dans le Territorire sous mandat du Ruanda - Urundi Ainsi que les Especes Dont la Protection est Assuree en Afrique (Fourth Edition)
45352: SERGEI MICHAILOWITSCH PROKUDIN-GORSKI - Nostalgia, Das Russland von Zar Nikolaus II. in Farbfotografien von Sergei Michailowitsch Prokudin-Gorski
45743: SERGEY KARPUNIN - Floral Art by Sergey Karpunin
44020: SERGIO SERVELLON - Michel Seuphor. NL / ENG / FR.mongrafie.
43353: SERLE, WILLIAM; MOREL, GÉRARD J. - Field Guide to the Birds of West Africa
45929: SERMON, ARMAND - Carnaval: geschiedenis van het carnaval van keizer Karel tot Eedje Anseele
26192: SERNEELS, DIANE. - Bejaarde ouders met een thuiswonende mentaal gehandicapte zoon of dochter: omgaan met de toekomst.
20794: SERRA, LOUIS. - GIULIO ARISTIDE SARTORIO. PEINTRE ANIMALIER.
38595: SERRALLER, FRANCISCO CALVO. - GILLES AILLAUD. EL ZOO DE CRISTAL.
8019: SERRAS, ROGER. - VEERTIEN VARIATIES.
17669: SERRES, MICHEL ( TEXTE ); - POL QUADENS - 1992,
38717: SERRIEN, PETER; - TRANEN OVER MORTSEL. DE LAATSTE GETUIGEN OVER HET ZWAARTSE BOMBARDEMENT OOIT IN BELGIE,
4018: SERRURE, - VADERLANDSCH MUSEUM VOOR NEDERDUITSCHE LETTERKUNDE, OUDHEID EN GESCHIEDENIS.
7803: SERRURE, C. A. - LA LANGUE DES GAULES DEPUIS CÉSAR JUSQUE SOUS CHARLEMAGNE
25761: T' SERSTEVENS, A. - LE CARTON AUX ESTAMPES.
32092: SERT, M.; - SCHEPPING VAN DE MENS,
32095: SERT, M.; - VERTEL MIJ OVER DE ISLAM DEEL 2,
32094: SERT, M.; - VERTEL MIJ OVER DE ISLAM,
23262: SERULLAZ, MAURICE ( PRÉF. ); - DESSINS D'ARCHITECTURE DU XVe AU XIXE SIECLE DANS LES COLLECTIONS DU MUSEE DU LOUVRE,
24318: A. SERVAES - Servaes. De kruisweg van luithagen
47897: SERVAES, P. - Opdorp onder het juk. Kronieken uit de bezettingsperiode 1914 - 1918
5849: SERVAIS, MAX. - ARMORIAL DES PROVINCES ET DES COMMUNES DE BELGIQUE.
9205: SERVAIS, OCTAVE. - JOSEPH VRINDTS. CHANTRE UNIVERSEL DE WALLONIE.
22926: SERVAIS, MAX. - ARMORIAL DES PROVINCES ET DES COMMUNES DE BELGIQUE. 2 vol.
3666: SERVAN-SCHREIBER J.-J. - ALBERT MICHEL - CIEL ET TERRE. Manifeste radical.
34843: R. SERVANT. - photo par la joie. Phot-almanach prisma.
28816: SERVELLON, SERGIO (INL.) & DELOBEL, SIMON (TEKST). - PAUL JOOSTENS. DE COLLAGES.
39856: G.-J. SERVRANCKX. - Mémoire historique et statistique sur les hospices civils et autres établissements de bienfaisance de la ville de Louvain.
34213: C. SETH (ED.); - Poètes Créoles du XVIIIe siècle,
21958: SETTEMBRINI, LUIGI; COLLE, ENRICO AND DE GIORGI, MANOLO; - 500 YEARS OF ITALIAN FURNITURE. MAGNIFICENCE AND DESIGN,
32096: SETTERINGTON, KEN; - MAM EN MAMMA GAAN TROUWEN!
8944: SEUPHOR, MICHEL. - LUC PEIRE.
49302: SEUPHOR MICHEL - Willy Anthoons
19381: SEUPHOR, MICHEL; - C'EST L'EVIDENCE MEME,
19105: SEUPHOR MICHEL - Franges du Temps Prive
21696: SEUPHOR, MICHEL; - LES FRANGES DU TEMPS PRIVE,
22658: SEUPHOR, MICHEL. - LES ENVIRONS D'ILLEUX.
22659: SEUPHOR MICHEL - Nacelle
24760: SEUPHOR, MICHEL; - LE MONDE EST PLEIN D'OISEAUX. DIVERTISSEMENT,
24945: SEUPHOR, MICHEL; - LES MOKS ET LE REGARD FRONTAL,
25041: SEUPHOR, MICHEL; - LES SOURCES LITTERAIRES CHEZ ARP ET MONDRIAN,
26864: SEUPHOR, MICHEL. - 19 VARIATIONS SANS THEME.
26865: SEUPHOR, MICHEL. - ECHOS ET NOUVELLES D'AUTRE CHOSE.
19378: SEUPHOR, MICHEL; - D'OU VIENT? OU VA?
12011: SEUPHOR, MICHEL. - DIE ABSTRAKTE MALEREI IN FLANDERN.
24039: SEUPHOR, MICHEL (PRÉFACE). - CINQ PEINTRES DE BESANCON. RICARDON. BOILLOT. FRANCOIS. FUMAGALLI. LEGARDEUR.
24975: SEUPHOR, MICHEL; - SANS FAIRE LE MOINDRE BRUIT,
47197: SEUPHOR, MICHEL - Arp.
36893: J. SEYFARTH (ED.); - Corpus Christianorum. Speculum virginum,
36894: J. SEYFARTH (ED.); - Corpus Christianorum. Speculum virginum,
32100: SEYFULLAH, ABOE; - BESTRAFFING VAN VOLKEREN,
32098: SEYFULLAH, ABOE; - BASISKENNIS ISLAM,
32103: SEYFULLAH, ABOE; - HUWELIJKSADVIEZEN VAN DE PROFEET,
32102: SEYFULLAH, ABOE; - HEL EN HET PARADIJS,
32101: SEYFULLAH, ABOE; - ERFGOED VAN MOSLIMWETENSCHAPPERS,
19424: SEYMOUR, SLIVE. - FRANS HALS.
11237: SEYMOUR, SLIVE. - FRANS HALS,
48304: SEYMOUR, SLIVE. - FRANS HALS,
1726: DE SEYN, EUG.; - GESCHIED- EN AARDRIJKSKUNDIG WOORDENBOEK DER BELGISCHE GEMEENTEN. EERSTE DEEL en TWEEDE DEEL,
3595: DE SEYN, EUGÈNE. - DICTIONNAIRE DE L' HISTOIRE DE BELGIQUE.
14049: SEYN, DE, EUGÈNE M.H. - Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas.
14717: SEYS, RAF ( RED. ), - DE ANDERE JAN VERCAMMEN OOK 60,
14983: SEYS, RAF; - DR. P. G. HOLVOET WAT DEED HIJ VOOR DE MENS,
9269: SEZNEC, DENIS. - SEZNEC LE BAGNE.
9284: SEZNEC, DENIS. - NOUS, LES SEZNEC.
29727: SHAKESPEARE, WILLIAM. - THE STORY OF "MACBETH".
32105: SHAKESPEARE; - SONNETTEN,
29725: SHAKESPEARE, WILLIAM. - THE STORY OF "JULIUS CAESAR".
9839: SHANES, ERIC. - LONDRES IMPRESSIONNISTE.
30978: SHARMA, O.P. - Indian miniature painting. Exhibition compiled from the collection of the National Museum, New Dehli.
28886: SHARROCK, J.T.R. - atlas of breeding birds in Britain and Ireland.
28059: SHAUGHNESSY, ADRIAN; - HANDBOEK VOOR EEN LEVEN ALS GRAFISCH ONTWERPER, how to be a graphic designer without losing your soul.
25238: SHAW, VICKY; - COMPOSITIONS. COLOUR - PATTERN - FORM,
42715: W. SHAW SPARROW (ED.). - spirit of the age. the work of Frank Brangwyn A.R.A.
27472: SHAWE-TAYLOR, DESMOND EN SCOTT, JENNIFER; - THE BRITISH ROYAL COLLECTION. VAN BRUEGEL TOT RUBENS,
23932: SHEARMAN, JOHN; HALL, MARCIA B. - THE PRINCETON RAPHAEL SYMPOSIUM, science in the service of Art History
38024: M.M. SHEEHAN, J. MURRAY; - Domestic Society in Medieval Europe. A Selected Bibliography,
40488: M.M. SHEEHAN (ED.); - Aging and the Aged in Medieval Europe,
49037: SHEILA R. CANBY, AMY G. POSTER - Realms of Heroism Indian Paintings at the Brooklyn Museum
39436: SHEILA SOUTHWELL. - Porselein schilderen.
7669: SHENG FU. - SIX SECRETS AU FIL INCONSTANT DES JOURS.
37240: M. SHEPARD, L. PILOSI, S. STROBL (EDS.); - Art of Collaboration: Stained-Glass Conservation in the 21st Century,
40464: D. SHEPARD; - Introducing the Lambeth Bible. A Study of Text and Imagery,
33085: M. SHEPARD, L. PILOSI, S. STROBL (EDS.) - Art of Collaboration: Stained-Glass Conservation in the 21st Century.
27565: SHERATON, THOMAS. - CABINET DICTIONARY. VOLUME I : ABACUS - DRAWER. VOLUME II : DRAWING - ZOCLE. SUPPLEMENT.
6874: SHERIDAN, RICHARD BRINSLEY/ DIBDIN THOMAS. - THE RIVALS/ THE CRITIC/ A TRIP TO SCARBOROUGH.
9413: SHERRING PRATT, HENRY. - MANUAL OF THE COMMON INVERTEBRATE ANIMALS ( EXCLUSIVE OF INSECT).
23914: SHERWOOD A. FEHM, JR. - Luca di tommè, A Sienese Fourtheenth-Century Painter
32106: SHIELDS, DAVID; - TEGENKLINKERS,
32213: SHIELDS, GILLIAN; - NIET STOREN - LIEKE LEEST!
37143: SHIELDS, GILLIAN; - WOUTERS WENS,
10504: SHIFENG, ZHENG/ SHAOTANG, CHU/ SHUREN, LIU/ JIEMIN, HUANG/ TIANREN, LI/ XINXIAN, ZHANG/ YOUWEN, CHEN. - CHINE.
11820: SHIFF, RICHARD. - CÉZANNE ET LA FIN DE L' IMPRESSIONNISME.
10849: SHIKES, R./ HARPER, P. - PISSARRO.
38944: S. SHIMAHARA; - Haymon dAuxerre, exégète carolingien,
38932: S. SHIMAHARA (ED.); - Études d'exégèse carolingienne: autour d'Haymon d'Auxerre Atelier de recherches, Centre d'études médiévales d'Auxerre, 25-26 avril 2005,
16772: SHIN'ICHI, MIYAJIMA; YASUHIRO, SATO AND KUWAYAMA, GEORGE. - JAPANESE INK PAINTING,
33661: T. A. SHIPPEY (ED.); - Shadow-Walkers. Jacob Grimm's Mythology of the Monstrous,
32214: SHIPTON, JONATHAN; - GEMENE KROKODIL,
32215: SHIPTON, JONATHAN; - BAH! EEN NIEUWE BABY!
32216: SHIREEN, NADIA; - LIEVE KLEINE ROLF,
32225: SHOEMARK, PETE; - YAMAHA XJ 650,750 EN 900 MODELLEN,
32226: SHOEMARK, PETE; - YAMAHA XS1100/E/F/SF/SG/LG/G,
32217: SHOEMARK, PETE; - DUCATI 750/860/900 V-TWINS,
32218: SHOEMARK, PETE; - HONDA 750 EN 900 DOHC MODELLEN,
32219: SHOEMARK, PETE; - HONDA CBX400 EN CBX550F EN FII,
32220: SHOEMARK, PETE; - HONDA XL250/500 S+R EN XR250/500 (R),
32221: SHOEMARK, PETE; - SUZUKI GS550E/LenGSX550E,
32222: SHOEMARK, PETE; - SUZUKI GSX/GS1000SZenGSX/GS1100/ED/ESD/ET/EX/EZ/LT/SD/T,
32223: SHOEMARK, PETE; - YAMAHA 650 TWIN,
32224: SHOEMARK, PETE; - YAMAHA RD250/350/400;RD250/350LC,
32227: SHONE, VENICE; - GEREEDSCHAP,
32228: SHONE, VENICE; - WIELEN,
32229: SHONE, VENICE; - KUKELEKU!
32232: SHOSHAN, BETH; - WAT HIJ KAN...KAN IK OOK!
32233: SHOSHAN, BETH; - IK HOU VAN JOU EN JIJ VAN MIJ,
32234: SHOWERS, PAUL; - DE LUISTERWANDELING,
32235: SHULMAN, DEE; - MAAIKE'S NIEUWE BROERTJE,
41888: SHULMAN, MILTON; - overwinnaars,
38254: SIBETH, ACHIM; - Being Object. Being Art. Masterpieces from the Collections of the Museum of World Cultures, Frankfurt am Main,
45751: P. SICARD - Hugues de Saint-Victor et son Ecole, Introduction, choix de texte, traduction et commentaire.
34375: P. SICARD; - Diagrammes médiévaux et exégèse visuelle. Le 'Libellus de formatione arche' de Hugues de Saint-Victor,
35410: P. SICARD (ED.); - Corpus Christianorum. Hugo de Sancto Victore De archa Noe. Libellus de formatione arche,
35409: P. SICARD (ED.); - Corpus Christianorum. Hugo de Sancto Victore De archa Noe. Libellus de formatione arche,
25400: SICKING, L.H.J. ET VAN RHEE, C.H.; - FILIPS WIELANT VERZAMELD WERK II. BRIEVE INSTRUCTION EN CAUSES CIVILES,
43663: SIDERIUS,K. - Onze tuin. Siertuin, moestuin, vruchtentuin. Een handleiding voor hen die zelf hun tuin aanleggen en onderhouden. Met 91 figuren.
48276: SIEBE HUIZINGA EN JAAP BROERSMA - Boekenpaleizen of luchtkasteel. Het ontstaan en de ontketening vanBGN/ Selexyz en Polare
3540: SIEBECK, HERMAN: - GOETHE ALS DENKER.
38529: H.J. SIEBEN (ED.); - Didymus De spiritu sancto - Über den heiligen Geist,
38872: H.J. SIEBEN (ED.); - Didymus De spiritu sancto - Über den heiligen Geist,
254: SIEBERER, A. - SPANIEN GEGEN SPANIEN.
24112: SIEFERT, KATHARINA; - PALASTE, PANZER, POP-UP-BUCHER. PAPIERWELTEN IN 3D,
34053: SIEGEL, KLAUS (SAMENST. + INL.). - VAN 'S BURGERS PUNTHOOFD VLIEGT DE HOED. DUITSE EXPRESSIONISTISCHE VERHALEN.
1853: SIEGEL, H.W. - FORM UND FARBE.
40025: SIEGFRIED DUCRET. - colour treasury of eighteenth century porcelain.
40199: SIEGFRIED DEBAEKE, - Famille Royale à la Côte Belge.
38864: SIEGMANN, RENAUD; - JE ME SOUVIENS DE MONTMARTRE,
29205: SIERENS, FRANS. - DE KATEDRAAL.
35501: SIERENS, FRANS. - EEN STERKE GEUR VAN TERPENTIJN.
28304: SIERRA, JAVIER; - HET GEHEIME AVONDMAAL,
32236: SIGAR, MAAIKI; - IK HEB EEN ZUSJE, MAAR IK MAG ALLEEN NAAR HAAR KIJKEN,
48564: SIGMAR POLKE, PAUL SCHIMMEL / MARIA MORRIS HAMBOURG - Sigmar Polke Photoworks: When Pictures Vanish
48542: SIGMAR POLKE - Sigmar Polke Photographs
36670: M.A. SIGNER (ED.); - Corpus Christianorum. Andreas a s. Victore Opera VI Expositio in Ezechielem,
36669: M.A. SIGNER (ED.); - Corpus Christianorum. Andreas a s. Victore Opera VI Expositio in Ezechielem,
33929: SIGNORET, SIMONE & MISSET, CARLY (VERT.). - NOSTALGIE IS OOK NIET MEER WAT HET WAS. OVER HAAR LEVEN, HAAR FILMS, MARILYN MONROE, ARTHUR MILLER, LILIAN HELLMAN, CHROETSJOV, VANESSA REDGRAVE, YVES MONTAND EN TALLOZE ANDEREN.
44450: SIGRID VANDENSAVEL/KAROLINE NEUJENS - Fabulous Food Concepts. respecting the planet.
44459: SIGRID VANDENSAVEL .PHOTOGRAPHY: DIANE HENDRIKX; GRAPHIC DESIGN: MADELEINE WERMENBOL. - North Sea Living
45953: SIGRID VANDENSAVEL - HADEWIJCH CEULEMANS - bright side of Belgium.
49009: SIGRID BÖSKEN. - Mainzer Goldschmiedezunft. Ihre Meister und deren Weke vom Ende des 15. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert.
42110: SIGURÐSSON, T. SMÅBERG (EDS.) - Friendship and Social Networks in Scandinavia, c. 1000-1800
38017: J. V. SIGURÐSSON, T. SMÅBERG (EDS.); - Friendship and Social Networks in Scandinavia c. 1000-1800,
34769: N. SIHLÉ; - Rituels bouddhistes de pouvoir et de violence. La figure du tantriste tibétain,
25035: SIJES, BEN. - IK VERGAT NOG IETS TE VERTELLEN.
16047: VAN DE SIJPE, L. - KUNSTBEZIT VAN DE SINT - LAURENTIUSKERK TE HAMONT.
9146: SIJS, GUIDO EN MUREZ, JOS. - MAURICE SIJS,
10004: SIJTSEMA, W. - BLOEI VAN SERING AAN AFGESNEDEN TAKKEN.
35766: G. SILAGI (ED.); - Corpus Christianorum. Gerardus Moresenus seu Csanadensis Deliberatio supra hymnum trium puerorum,
35765: G. SILAGI (ED.); - Corpus Christianorum. Gerardus Moresenus seu Csanadensis Deliberatio supra hymnum trium puerorum,
2478: SILANCE LUC, MATTHYS FRANK. - SPORT EN RECHT.
5174: SILLEVIS, JOHN. - HOLLANDSE AQUARELLEN UIT DE 19de EEUW.
10704: SILLEVIS, JOHN/ DE LEEUW, ROLAND/ DUMAS, CHARLES. - ECOLE DE LA HAYE. LES MAITRES HOLLANDAIS DU 19ième SIÈCLE.
11484: SILLEVIS, JOHN/ DARLEY, ESTHER/ HEILBRUN, FRANCOISE. - DE TIJD VAN DEGAS.
24964: SILLEVIS, JOHN; DE LEEUW, RONALD; DUMAS, CHARLES - ECOLE DE LA HAYE. LES MAITRES HOLLANDAIS DU 19 EME SIECLE
28814: SILLEVIS, JOHN E.A. - Licht, lucht en water. De verloren idylle van het riviergezicht.
14151: SILLEVIS, JOHN/ KRAAN, HANS. - school van Barbizon. Franse meesters van de 19de eeuw.
29010: SILLEVIS, JOHN; VERBEEK, HANS EN KRAAN, HANS; - EEN FEEST VAN KLEUR. POST-IMPRESSIONISTEN UIT PARTICULIER BEZIT,
30989: SILLEVIS, JOHN / PATIN, SYLVIE / CZYMMEK, GÖTZ. - Johan Barthold Jongkind. Ein Wegbereiter des Impressionismus.
770: SILLIS, FRANS./ - BIBLIOGRAFIE VAN DR. JOZEF GOOSSENAERTS 1882 - 1963.
34049: SILLITOE, ALAN & EDINGA, HANS (VERTAL.). - ZATERDAGAVOND EN ZONDAGMORGEN.
45562: SILVANA ANNICCHIARICO, FRANÇOISE FOULON, PIERRE-OLIVIER ROLIN - Collections Connections
39933: A. SILVAS; - Jutta and Hildegard: the Biographical Sources,
40042: A. M. SILVAS; - Macrina the Younger Philosopher of God,
32237: SILVER, MAGGIE; - WIE WOONT DAAR ?
32238: SILVER, MAGGIE; - WIE WOONT HIER ?
32239: SILVER, NORMAN; - WIE WOONT HIER ?
28015: SILVER, CAROLINE. - DE NAIEVE WERELD VAN HADDELSEY.
10166: R.E. SILVERANS. - Magnetische momenten van 125Tem en 133Xem.
5287: SILVERMAN, DEBORA L. - ART NOUVEAU EN FRANCE.
33913: SIMENON, GEORGES. - TROIS CHAMBRES A MANHATTAN.
33914: SIMENON, GEORGES. - MAIGRET ET L'AFFAIRE NAHOUR.
33915: SIMENON, GEORGES. - LES CLIENTS D'AVRENOS.
43341: SIMENON, GEORGES. - En cas de malheur.
33901: SIMENON, GEORGES. - SCHELE MARIE.
46978: SIMENON GEORGES - Strip-tease
27604: SIMENON, - LES DOSSIERS DE L'AGENCE "O",
33745: SIMENON, GEORGES; - LETTRE A MON JUGE,
13590: SIMEON, MARGARET. - DE GESCHIEDENIS VAN KANT.
32240: SIMEON, MARGARET; - DE GESCHIEDENIS VAN KANT,
27362: SIMHOFFER, KEES. - WOORDEN VAN AARDE.
32265: SIMINOVICH, LORENA; - ALEX EN ZIZI ALLEBEI ANDERS,
32266: SIMINOVICH, LORENA; - ALEX EN ZIZI ALLEBEI ANDERS,
3002: SIMMEN, RENE: - MARIONETTEN AUS ALLER WELT.
32263: SIMMONS, ANTHEA; - SAMEN DELEN,
41631: SIMOENS, RICHARD & PAS, JOHAN (TEKST). - NON, De NON-werken van Richard Simoens.
7865: SIMON, CAROLINE. - MODERNISM & TRADITION.
41898: SIMON, ALFRED; - Toulouse-Lautrec. Biographie,
7348: SIMON, ANDRÉ. - WIJNEN VAN DE WERELD.
8309: SIMON, HOLGER. - DER CREGLINGER MARIENALTER VON TILMAN RIEMENSCHNEIDER.
46500: SIMON GARFIELD - OP DE KAART hoe de wereld in kaart werd gebracht.
46132: SIMON GARFIELD. - Ode aan de brief - Kroniek van een verdwijnend fenomeen
32267: SIMON, FRANCESCA; - GRIEZELSCHOOL,
36279: SIMON BAIER, GIAN CASPER BOTT, DIMITRII DIMAKOV, JÜRGEN HARTEN, YEVGRAF KIPATOP, NATHALIE LELEU, MARIA LIPATOVA, ANNA SZECH, DAVID WALSH, ROLAND WETZEL, GESTALTUNG VON ANDREA GRUBER, SIBYLLE RYSER - Tatlin, new art for a new world.
39579: SIMONA BARTOLENA - impressionnisme - Les artistes et les oeuvres qui ont transformé l'art moderne
48515: SIMONE FACCHINETTI, ARTURO GALANSINO - In the Age of Giorgione
42316: SIMONET, JEAN-MARIE E.A.; - In China, lang voor Gutenberg... Papier - Wrijfafdruk - Xylografie - Typografie,
5337: SIMONET, HENRI. - JE N' EFFACE RIEN ET JE RECOMMENCE.
36283: M. SIMONETTI, C. MORESCHINI (EDS.); - Corpus Christianorum. Cyprianus Opera II Ad Donatum. De mortalitate. Ad Demetrianum. De opere et eleemosynis. De zelo et livore. De dominica oratione. De bono patientiae,
32269: SIMONI, ANNA; - OSTEND STORY,
13054: SIMONI, ANNE E.C. - THE OSTEND STORY.
4366: SIMONIN & DELAGARDETTE. - TRAITE ELEMENTAIRE DE LA COUPE DES PIERRES OU ART DU TRAIT.
15873: SIMONNET H. / ROBEY M. - Androgenes, etude biologique,clinique et therapeutique
35182: SIMONS, JOZEF. - IN ITALIE.
24244: SIMONS, JOZEF (ONDER PSEUDONIEM DRAULANS, IVO). - EER VLAANDEREN VERGAAT.
43598: SIMONS, JOZEF. - Eer Vlaanderen vergaat.
49554: SIMONS, JOZEF.- E. R MANSSON - sprookjes uit hooge noorden
33252: SIMONS, JOZEF. - ELF NOBBELEWITJES.
8792: SIMONS, L. - Nederlander in geteisterd Belgie.
36942: SIMONS, LUDO ( WOORD VOORAF ); - VIJF EEUWEN STADSBIBLIOTHEEK ANTWERPEN,
6022: SIMONS, JOZEF. - EEN SANT IN ZIJN LAND. VERTELLING UIT DE KEMPEN.
18893: SIMONS, JOZEF. - EER VLAANDEREN VERGAAT.
35179: SIMONS, JOZEF. - BONTE GARVE. KERSTLIEDJES. VOLKS- EN KINDERLIEDJES. RING OM HET JAAR. ALBUMBLADEREN.
42053: SIMONS, LUDO; - boek in Vlaanderen sinds 1800, Een cultuurgeschiedenis.
621: SIMONS, W. - STAD EN APOSTOLAAT. DE VESTIGING VAN DE BEDELORDEN IN HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN ( ca. 1225 - ca. 1350 ).
30823: SIMONS, JOZEF. - In Spanje. Met bijlage: De spaansche letterkunde in vogelvlucht.
1088: SIMONS, MARLISE/ SABARTE BELACORTU, MARIOLEIN. - DE WERELD VAN GABRIEL GARCIÁ MÁRQUEZ.
6888: SIMONS, LUDO. - EEN GRAF IN WESTENDE.
10246: W. SIMONS. - Stad en apostolaat. De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlaanderen (ca. 1225- ca. 1350).
11139: SIMONS, LUDO. - VLAAMSE EN NEDERDUITSE LITERATUUR IN DE 19de EEUW. ( 2 delen )
34791: SIMONS, JOZEF. - MASTENTOPPEN. PIJNAPPELS UIT DE ANTWERPSCHE KEMPEN.
12114: SIMONS, JOZEF. - OP GROOTVADERS KNIE.
32271: SIMONS, EDGAR; - ACHTER DE SCHERMEN VAN DE DA VINCI CODE,
49337: SIMONS, JOZEF. - BONTE GARVE.
46605: SIMONS, JOZEF; - EER VLAANDEREN VERGAAT,
23091: SIMONS, L. E.A.; - HENDRIK CONSCIENCE OF DE VLAAMSE 'WEDERGEBOORTE',
34401: SIMONS, JOZEF; - EER VLAANDEREN VERGAAT,
40694: D.A. SIMONS-OVERING. - Genealogie van het geslacht Overing.
40695: D.A. SIMONS-OVERING. - Simons. Genealogie van een Brabants geslacht.
35574: D. SIMPSON (ED.); - Corpus Christianorum. Sedulius Scottus Collectaneum miscellaneum,
35575: D. SIMPSON (ED.); - Corpus Christianorum. Sedulius Scottus Collectaneum miscellaneum,
32582: SIMPSON, JAMES . - Under the Hammer - Iconoclasm in the Anglo-American Tradition.
14133: SIMPSON, JULIET (ED.). - JULES FLANDRIN 1871-1947 THE OTHER FIN DE SIECLE.
37074: SIMS, LOWERY S. A.O.; - IDA APPLEBROOG. HAPPY FAMILIES. A FIFTEEN-YEAR SURVEY,
33878: SINCLAIR, MICHAEL. - HET ABSOLUTE EINDE.
39829: S. M. SINDBAEK, B. POULSEN (EDS.); - Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia,
14191: SINGER, KURT [COMP.]/ BECKERS, WALTER; - V.I.P. very important persons,
15301: SINGER, KURT EN BECKERS, WALTER; - V. I. P. GETUIGENISSEN VAN HEDENDAAGSE GROTEN, OMTRENT LEVEN, MENSEN EN WERELD,
11134: SINGH, MADANJEET. - ART DE L' HIMALAYA.
40592: SINGLETON, W.T. / DIRKX, J (EDS.) - Ergonomics, Health and Safety: Perspectives for the Nineties. Festschrift for Paul Verhaegen.
38910: R.E. SINKEWICZ; - Manuscript listings for the authors of the Patristic and Byzantine periods,
38907: R.E. SINKEWICZ; - Project Description and Development Strategy,
38908: R.E. SINKEWICZ, W.M. HAYES; - Manuscript Listings for the Authored Works of the Palaeologan Period,
14716: VAN SINT - JAN, R.; - GUIDO GEZELLE’S AVONTUREN IN DE JOURNALISTIEK,
37912: SINTY STEMP. - to Z of Hollywood Style.
10122: H. SION. - afzonderen van sporen kwik en het bepalen ervan door activatie analyse met thermische neutronen.
47810: SIP, JAROMIR AND K. AND L. NEUBERT - Geertgen Tot Sint Jans' the Adoration of the Magi
40560: SIP, JAROMIR & JOYE, YVETTE (TRADUCTION). - LES PEINTRES HOLLANDAIS. A LA GALERIE NATIONALE DE PRAGUE.
21585: SIR MARTIN CONWAY - Catalogue of the Loan Exhibition of Flemish and Belgium Art Burlington House London 1927 Memorial Volume
34242: C. SIRAT, J. IRIGOIN, É. POULLE (EDS.); - écriture: le cerveau, l'oeil et la main. Actes du colloque international du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Collège de France, le 2, 3 et 4 mai 1988,
40278: C. SIRAT, M. BEIT-ARIÉ, M. GLATZER (EDS.); - Codices hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint exhibentes. Tome III, de 1085-1140,
20549: SIRIEX, FRANÇOISE; - LELEU. DECORATEURS ENSEMBLIERS,
47917: DI SIRIGNANO, GIUSEPPE / SULZBERGER, DAVID - Car Mascots. An Enthusiast's Guide
36566: A. SIRINIAN (ED.); - Corpus Christianorum. Gregorius Nazianzenus Opera: versio Armeniaca II: Orationes IV et V.,
36569: A. SIRINIAN (ED.); - Corpus Christianorum. Opera: versio armeniaca II: Orationes IV et V,
35882: SIRJACOBS, RAYMOND; - SINT-PAULUSKERK ANTWERPEN. HISTORISCHE GIDS,
24115: SIRJACOBS, RAYMOND. - DE TRIOMF DER BEELDEN. DE BIECHTSTOELEN VAN DE ANTWERPSE SINT-PAULUSKERK.
27883: SJAAH, SAIJID IDRIES; - OOSTERSE MAGIE,
23606: SJMELJOW, IWAN. - DE NOOIT GELEDIGDE BEKER.
11174: T'SJOEN Y. - In duizenden varianten. Historisch-kritische uitgave van Richard Minnes gedichten. ( 3 delen).
37832: SJOERD VAN FAASSEN EN SALMA CHEN (SAMENSTELLING); - Roomse ruzie. De splitsing tussen De Gemeenschap en De Nieuwe Gemeenschap,
38199: SJRAAR VAN HEUGTEN; - Avant-gardes, 1870 to the present. The collection of the Triton Foundation,
20140: SJRAAR VAN HEUGTEN, CHRIS STOLWIJK - Van Gogh en de kleuren van de nacht
20141: SJRAAR VAN HEUGTEN, CHRIS STOLWIJK - Van Gogh and the colors of the night
20142: SJRAAR VAN HEUGTEN, CHRIS STOLWIJK - Van Gogh et les couleurs de la nuit
46869: SJRAAR VAN HEUGTEN - Van Gogh au Borinage. La naissance d'un artiste
32275: SKARABELA, BÄRBEL; - KUKELEKU,WAAR ZIJN VADER, MOEDER EN KIND?
32273: SKARABELA, BÄRBEL; - KINDEREN IN DE DIERENTUIN/ZOO,
32274: SKARABELA, BÄRBEL; - WILDE DIEREN IN AFRIKA,
32276: SKARABELA, BÄRBEL; - OP VAKANTIE BIJ DE BOER EN DE DIEREN,
32279: SKARGON, YVONNE; - OSCAR,
32277: SKARGON, YVONNE; - LILY EN HODGE,
32283: SKUBISZ, STAN (VERT.); - HONDA XL600R/L EENCILINDERS,
32284: SKUBISZ, STAN (VERT.); - KAWASAKI 750/1100-4,
32285: SKUBISZ, STAN (VERT.); - SUZUKI GSX-R 750,
32287: SKUBISZ, STAN (VERT.); - YAMAHA XT 400/550 EN XT 600,
32281: SKUBISZ, STAN (VERT.); - HONDA VF750CC/CD-VF750FD/FE-VF1000FE-VF1000R,
32280: SKUBISZ, STAN (VERT.); - HONDA VF400F; VF500F EN VF500F II,
32288: SKUTINA, VLADIMIR; - DE LACHENDE BLAUWE MEEUW,
48693: SLACHMUYLDERS, BIEBOUS, CLAYS, CREMERS, D'HONDT, SMET. - Daveluy, Brugge's trots en koninklijke troef / Prestige de Bruges et atout royal / Bruges pride and a royal trump. speelkaarten
3633: SLAGTER, ERIK. - TEKST EN BEELD: COBRA EN VIJFTIG EEN BIBLIOGRAFIE.
19208: SLATER, J. HERBERT; - ROUND AND ABOUT THE BOOK-STALLS, A GUIDE FOR THE BOOK-HUNTER,
21960: SLEDSENS, ALOIS; - WOMMELGEM VROEGER EN NU. BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN WOMMELGEM,
16140: SLEDSENS, ALOIS. - WOMMELGEM DOOR DE EEUWEN HEEN.
46749: SLEEBUS, JORIS - BAPTIST, ERIK - BILLEN, BART E.A. - trein van Troje: verhalen over een snelle trein en een slome stad
35346: SLEECKX. - DE JACOBIJNEN IN BELGIE.
35347: SLEECKX. - ANNEESSENS.
35348: SLEECKX. - KAREL VI EN MARIA - THERESIA.
6019: SLEECKX, DAMIEN. - KEURBLADZIJDEN UIT NEDERLANDSCHE SCHRIJVERS.
47268: SLEECKX, DAMIEN. - miss Arabella Knox eene paardengeschiedenis. twee delen
48315: SLEECKX. JOS. - Sint Antonius 150 jaar kerk 1854 -2004.
14889: { DE SLEUTEL }; - SLEUTEL ALMANAK VOOR ANTWERPEN EN OMGEVING,
27174: SLIJPER, BART (RED.); - VERLANGEN ZONDER VORM EN ZONDER NAAM. OVER J.C. BLOEM,
15509: SLIVE, SEYMOUR + KOHLER - VAN HALM, NEELTJE AND KOOS; - FRANS HALS + FRANS HALS schuttersstukken
22329: SLOAN, ANNIE. - THE PAINTED FURNITURE SOURCEBOOK. Motifs from medieval times to the present day.
32328: SLOOT, ELSIE; - OPVOEDEN ? VRAAG HET AAN ELSIE,
2921: SLOOTMANS, C.J.F./ WEIJS, L. J./ WATERING, VAN DE, C J J. - TUSSEN HETE VUREN. ( 2 delen).
22756: SLOOTMANS, KORNEEL; - BERGSE SCHIPPERS VOOR 1540,
5599: SLOOTMANS, C.J.F. - PAAS- EN KOUDEMARKTEN TE BERGEN OP ZOOM 1365 - 1565. 3 DELEN.
8730: SLOSSE, A. - WAAROM ETEN WIJ?
13379: SLÖTEMANN, A.L. - QUERIDO VAN 1915 TOT 1990. EEN UITGEVERIJ.
30382: SLUM-TV - Grassroots upgraded Reflections on Nairobi Eastlands
32332: SLUSZNY, M.B.; - HET GEHEIM VAN FRANK KRUL,
31574: DE SMAELE, HENK; - RECHTS VLAANDEREN. RELIGIE EN STEMGEDRAG IN NEGENTIENDE-EEUWS BELGIE,
17451: VAN DER SMAN, GERT JAN; - DE EEUW VAN TITIAAN. VENETIAANSE PRENTEN UIT DE RENAISSANCE,
6462: SMART, C. ( TRANSLATER) - THE WORKS OF HORACE.
32164: SMEDT, O. DE. - Willem de Raet, Bouwmeester en Ingenieur (ca. 1537-1583). Een voorlopig bestek.
46289: DE SMEDT, J.R.; - 40 JAAR HELDHAFTIGE UILENSPIEGELKAMP. GRAMMENS-GEDENKBOEK,
1459: DE SMEDT OSKAR - DE ENGELSCHEN
11142: DE SMEDT, MARCEL. - DE LITERAIR-HISTORISCHE ACTIVITEIT VAN JAN FRANS WILLEMS ( 1793 - 1946) EN FERDINAND AUGUSTIJN SNELLAERT ( 1809 - 1875).
10190: J. DE SMEDT. - Verwantschap der rRNA Cistronen bij bakteriën en hun betekenis voor de taxonomie.
12073: DE SMEDT, RAPHAËL. - HULDE AAN JAN DE SMEDT VAN MECHELEN.
20063: DE SMEDT, J; EN DE BOCK, A.; - THE COMPARISON OF TWO NEARLY EQUAL ELECTRICAL RESISTANCES USING A SUBSTITUTION METHOD WITH TWO CURRENT SOURCES,
20485: DE SMEDT, - JAN DE SMEDT, Peintures à l'huile & sculptures - catalogue raisonné
21772: DE SMEDT, MARCEL ( BEZORGER ); - OVER JANTJE VERDURE,
13488: DE SMEDT, - JAN DE SMEDT - CATALOGUE RAISONNE
15293: DE SMEDT, J.R.; - 40 JAAR HELDHAFTIGE UILENSPIEGELKAMP. GRAMMENS-GEDENKBOEK,
21138: DE SMEDT, FLOR E.A.; - HET MANUAAL VAN PEETER VERHASSELT. PASTOOR VAN MAZENZELE 1538 - 1557. HET LANDELIJKE LEVEN IN DE 16e EEUW,
29024: DE SMEDT, JAN EN JO; - DE ZIENER EN DE KUNSTENAARS,
26113: DE SMEDT, OSCAR; - Engelse natie te Antwerpen in de 16e eeuw (1496-1582). 2 vols.
26322: SMEDTS, W. - beheersing van de woordvorming. Een sociolinguïstisch onderzoek bij Vlaamse dertienjarigen.
43466: SMEETS, A. - 90 jaren zinkwitindustrie in Nederland, 1870-1960 - 90 ans d'industrie de blanc de zinc en Hollande
647: SMEETS, A. - VAN ENSOR TOT PERMEKE. ZESTIEN VLAAMSE SCHRIJVERS ZIEN ZESTIEN VLAAMSE SCHILDERS.
37704: SMEKENS, FRANS. - AMBACHTSWEZEN EN " NIEUWE NIJVERHEID " TE ANTWERPEN IN DE XVIIIde EEUW.
13355: SMEKENS, FRANS. - VERZAMELDE GESCHRIFTEN FRANS SMEKENS.
16380: SMEKENS, FRANS (INL.). - SCHELDE EN ANTWERPEN. GETUIGENISSEN VAN EEN OPGANG.
20838: SMEKENS, F.; - ELABORATION D'UNE SYNTHESE SUR L'HISTOIRE DES CORPORATIONS DE METIERS EN BELGIQUE,
30863: SMEKENS, PAUL. - Oude poortjes in Antwerpen. 52 Tekeningen.
19550: SMELLIE, WILLIAM; - Vroedkunde - Verhandeling over het bespiegelend en bewerkend deel der Vroedkunde / In 't Engels geschreven door William Smellie ...; na de derde druk in 't Hollandsch gebragt, en met eenige weinige aanmerkingen en zaaken vermeerderd door Matthys van der Haage.
47593: DE SMET, JACOBUS - Den Lusthof van het Cureren der Peerden.
36034: DE SMET, FRANS. - KERMIS SYMFONIE.
10377: DE SMET, M. EN DE MEESTER, P. - WIE HET KLEINE NIET EERT : ASPECTEN VAN HET BURGERLIJKE HUISRAAD IN DE NEDERLANDEN VAN DE 15DE TOT DE 17DE EEUW.
551: DE SMET, YVES/ POULAIN, NORBERT; - VAN KROMME TOT RECHTE,
3013: DE SMET, R. ED. - KUNST EN CAMERA. ART ET PHOTOGRAPHIE.
2682: DE SMET R. - HADRIANUS BEVERLANDUS {1650-1716}. Non unus e multis peccator. Studie over het leven en werk van Hadriaan Beverland.
2986: DE SMET, RUDOLF. - LA SATIRE HUMANISTE.
4630: DE SMET, RUDOLF; MELAERTS, HENRI EN SAERENS, CECILIA; - STUDIA VARIA BRUXELLENSIA. Deel 1,
6568: SMET, M., DE. - OUDENAARDE EN DE FARMACIE.
8600: DE SMET, RUDOLF/ MELAERTS, HENRI/ SAERENS, CECILIA. - STUDIA VARIA BRUXELLENSIA. ( Deel 4).
8598: DE SMET, RUDOLF; MELAERTS, HENRI EN SAERENS, CECILIA; - STUDIA VARIA BRUXELLENSIA. Deel 2,
8599: DE SMET, RUDOLF/ MELAERTS, HENRI/ SAERENS, CECILIA. - STUDIA VARIA BRUXELLENSIA. ( Deel 3).
8601: DE SMET, RUDOLF/ MELAERTS, HENRI/ SAERENS, CECILIA. - STUDIA VARIA BRUXELLENSIA. ( Deel 5).
8602: DE SMET, RUDOLF/ MELAERTS, HENRI/ SAERENS, CECILIA. - STUDIA VARIA BRUXELLENSIA. ( 5 Delen).
10270: D. DE SMET. - Empecdocles Arabus - Une lecture néoplatonicienne tardive.
10403: DE SMET, JOSEPH JEAN. - RECUEIL DE MÉMOIRES ET DE NOTICE HISTORIQUE. ( 2 TOMES).
36997: DE SMET, JOHAN; - Sint Martens Latem. En de Kunst aan de Leie.
20051: DE SMET, M.; - ELECTRO-ENDOSMOSE, STROOMINGSPOTENTIAAL EN OPPERVLAKTE GELEIDING,
20053: DE SMET, M. EN DELFOSSE, J., - ELECTRO-ENDOSMOSE VAN ENKELE ORGANISCHE VLOEISTOFFEN,
20056: DE SMET, M.; - ELECTRO-ENDOSMOSE IV EN V,
21164: DE SMET, JOS. - EMILE VERHAEREN. Ire PARTIE - 1855-1893 et IIme PARTIE - 1894-1916.
41623: DE SMET, GERY & VAN BEDEGEM, JEAN-PAUL (TEKST). - Wijzen van wonen. Ways of living.
10029: SMET, GUIDO. - ENERGIEPROBLEMEN IN DE BLOEMISTERIJSECTOR.
26423: DE SMET, GERY - SEE SOMETHING ? SAY SOMETHING.
40646: SMET, JOHAN DE. - modernisme L'art abstrait Belge et l'Europe (1912-1930)
42541: SMETS, FRANCIS EN DE PAUW, JOSSE; - Koenraad Tinel BRGL 1992 - 2000,
100189: SMETS, IRENE - Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen (NL)
46533: SMETS LEON - Muurschilderingen in Limburg.
48316: SMETS, JAAK. - Wij paria's. De ondergang van de stoottroep Jenssen
24444: SMEYERS, JOS EN SMEYERS, MAURITS. - MISSCHIEN HET TEDERE BEGRIJPEN. DICHTER BIJ KUNST.
2299: SMEYERS, MAURITS; CARDON, BERT EN VERTONGEN, SUSIE. - NAER NATUEREN GHELIKE.VLAAMSE MINIATUREN VOOR VAN EYCK.
2770: SMEYERS JOZEF. - VLAAMS TAAL EN VOLKSBEWUSTZIJN. In het zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw.
34287: SMEYERS, MAURICE (VOORW.). - LEVEN TE LEUVEN IN DE LATE MIDDELEEUWEN.
10203: J. SMEYERS-VERBEKE. - Bepaling van sporenelementen in subcellulaire frakties.
22001: SMEYERS, M.; - BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE KUNST DER NEDERLANDEN,
14426: SMEYERS, MAURITS (EDIT.) - Dirk Bouts, een Vlaams primitief te Leuven.
44891: M. SMEYERS - miniature
22361: SMEYERS, MAURITS EN VAN DER STOCK, JAN ( DIR. ); - MANUSCRITS A PEINTURES EN FLANDRE 1475-1550,
15871: SMEYERS, MAURICE EN VAN DER STOCK, JAN (O.L.V. ). - VLAAMSE MINIATUREN VOOR VORSTEN EN BURGERS 1475 - 1550.
33792: M. SMEYERS; - Re-Making the Margin. The Master of the David Scenes and Flemish Manuscript Painting around 1500,
23289: SMEYERS, MAURITS AND VAN DER STOCK, JAN; - FLEMISH ILLUMINATED MANUSCRIPTS 1475-1550,
1622: SMEYERS, MAURITS; - VLAAMSE MINIATUREN VAN DE 8ste TOT HET MIDDEN VAN DE 16de EEUW. DE MIDDELEEUWSE WERELD OP PERKAMENT,
6507: SMID - BOSKLOPPER, TRIENTJE. - DE VERZENEN TEGEN DE PRIKKELS. HET VERHAAL VAN SIENTJE BOSKLOPPER.
36953: DE SMIDT FIRMIN. - DE KATHEDRAAL TE GENT ARCHEOLOGISCHE STUDIE.
742: DE SMIDT, FIRMIN - ENKELE XIIIDE EEUWSE STEENHOUWERSMERKEN IN DE SINT-NIKLAASKERK TE GENT.
7153: DE SMIDT, FIRMIN. - OPGRAVINGEN IN DE SINT - BAAFSABDIJ TE GENT. DE ABDIJKERK.
9573: DE SMIDT, FIRMIN. - OPGRAVINGEN IN DE SINT - BAAFSABDIJ TE GENT. DE ABDIJKERK. ( BAND 2).
42842: DE SMIDT, FIRMIN. - OPGRAVINGEN IN DE SINT-BAAFSABDIJ TE GENT. DE ABDIJKERK.
2767: DE SMIDT F. - DE KATHEDRAAL TE GENT ARCHEOLOGISCHE STUDIE.
4909: DE SMIDT, FIRMIN. - DE SINT - NIKLAASKERK TE GENT.
7197: DE SMIDT, FIRMIN. - KRYPTE EN KOOR VAN DE VOORMALIGE SINT - JANSKERK TE GENT.
7798: SMIDT, J.TH.D./ ROMPEY, J.V. / STRUBBE, E.I. (ED) - CHRONOLOGISCHE LIJSTEN VAN DE GEEXTENDEERDE SENTENTIEN EN PROCESBUNDELS BERUSTENDE IN HET ARCHIEF VAN DE GROTE RAAD VAN MECHELEN. ( DEEL 2 )
8278: DE SMIDT, FIRMIN. - DE SINT - JACOBSKERK TE GENT. ARCHEOLOGISCHE STUDIE.
10274: F. DE SMIDT. - Westportaal van de Sint-Niklaasklerk te Gent.
10275: F. DE SMIDT. - kapel van de metselaarsnering in de Sint-Niklaaskerk te Gent : Gewelfschildering.
11341: DE SMIDT, F. - restauratie van de Sint-Niklaastoren te Gent: Archeologische studie.
16553: DE SMIDT, FIRMIN; - DE SINT - NIKLAASKERK TE GENT. EEN PAAR ARCHEOLOGISCHE GEGEVENS,
16241: DE SMIDT, J. TH.( INL. ); - SIERADEN VAN MINERVA, EEN KEUZE UIT DE VERZAMELINGEN VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM,
38434: DE SMIDT, FIRMIN. - KRYPTE EN KOOR VAN DE VOORMALIGE SINT - JANSKERK TE GENT. In het Licht van de jongste archeologische Opzoekingen.beschrijving van alle elementen architectuur en stijl.
117: SMISMANS, LINDA. - VICTOR VEROUGSTRAETE.
1334: SMIT J.P.W.A. - DE BRABANTSE BEELDEN EN TEKENS VAN RECHT.
4701: SMIT, JACOB. - DRIEMAAL HUYGENS.
15672: SMIT - REESINK, JOHANNA ( RED. ); - SUCCULENTA,
7648: SMITH, VINCENT A. - THE OXFORD STUDENT 'S HISTORY OF INDIA.
33667: C. SMITH; - Building the Kingdom. Giannozzo Manetti on the Material and Spiritual Edifice,
45128: K.-A. SMITH, C. KRINSKY - Tributes to Lucy Freeman Sandler, Studies in Illuminated Manuscripts
7873: SMITH, RALPH LEE. - THE WIRED NATION.
10434: SMITH, BRADLEY. - ART ÉROTIQUE DES MAÎTRES.
19515: SMITH, BRADLEY; - MAITRES DE L'ART EROTIQUE DU XXe,
19121: SMITH, PAUL. - ARTISTE IMPRESSIONNISTE.
24664: SMITH, GEOFFREY; - STRUIKEN EN HEESTERS,
41664: SMITH - Buchenwald, Dachau, Belsen, etc....
40993: SMITH, RUPERT & MACGREGOR, NEIL (FOREWORD). - Museum : Behind the scenes at the British Museum. Accompanies the TV Series.
18740: SMITS, R.; - KAREL MECHIELS. TEKENINGEN,
43624: SMITS, R.; - KAREL MECHIELS. akwarellen, pastels, olieverven.
32038: SMITS, FRANS. - Heimwee. (Fragment uit een dagboek).
32764: SMITS, FRANS. - ONDER HET OOG VAN MERCURIUS.
33934: SMITS, JOZEF. - GASTON EYSKENS. HET LAATSTE GESPREK. HERINNERINGEN AAN VEERTIG JAAR POLITIEK LEVEN.
32383: SMITS-VELDT, MIEKE B.; - NEDERLANDSE RENAISSANCE-TONEEL,
7864: SMITS, RENÉ & COPPIETERS, MAURITS DR. (TEKST). - RENÉ SMITS. BEELDHOUWWERKEN.
10186: R. SMITS. - studie over het verband tussen de structuur van mengsels van water en organische solventia, de solvatatie daarin, en het kationwisselingsgedrag van eenvoudige metaalionen in deze mengsels.
32334: SMITS, FRANS; - WILLEM ELSSCHOT,
32382: SMITS, LIESBETH; - OERDIS - ONS MENU WAS VROEGER ZO GEK NOG NIET,
45315: SMITS, JOZEF J.R. - familie Smits in 't Land van Rijen
5338: SMOLAR, MEYNART, ARLETTE. - LA JUSTICE DUCALE DU PLATS PAYS, DE FORETS ET DES CHASSES EN BRABANT ( XII- XVIe siècle).
16708: SMOLAR - MEYNART, ARLETTE EN STENGERS, JEAN ( OLV. ); - HET GEWEST BRUSSEL. VAN DE OUDE DORPEN TOT DE STAD VAN NU,
46284: SMOLDEREN, L. - médaille en Belgique des origines à nos jours.
22241: SMOLDEREN, L.; - LA STATUE DU DUC D'ALBE A ANVERS PAR JAQUES JONGHELINCK ( 1571 ),
19574: SMOUT, HERM.; - HET ANTWERPS DIALECT. MET EEN SCHETS VAN DE GESCHIEDENIS VAN DIT DIALECT IN DE 17de EN 18de EEUW,
22040: SMOUT, HERM. - HET ANTWERPSCH DIALECT MET EENE SCHETS VAN DE GESCHIEDENIS VAN DIT DIALECT IN DE 17e EN 18e EEUW,
37047: P. SMULDERS (ED.); - Corpus Christianorum. Hilarius Pictaviensis De trinitate Praefatio. Libri I-VII,
37046: P. SMULDERS (ED.); - Corpus Christianorum. Hilarius Pictaviensis De trinitate Libri VIII-XII,
47446: SNACKEN GUSTAAF, GELISSEN JAN & REYNAERTS FRANS - Bijdragen tot de geschiedenis der gemeente Lillo. Tijdvak der omwenteling van 1830
18874: SNAUWAERT, LIVIA; - HET KASTEEL VAN WISSEKERKE TE BAZE,L
26329: SNAUWAERT, ERWIN. - Crónica de una escritura inocente. La focalización implícita como base interpretativa de las novelas de Alfredo Bryce Echenique.
2637: SNELDERS, H.A.M., BERKEL, K. VAN. - NATUURWETENSCHAPPEN VAN RENAISSANCE TOT DARWIN.
15081: SNELL, K. - DIE SCHOPFUNG DES MENSCHEN. VORLESUNGEN UBER DIE ABSTAMMUNG DES MENSCHEN,
7046: SNELLAERT, F. A./ ALBERDINGK THIJM, J. A./ DEPREZ, ADA. - F. A. SNELLAERT EN J. A. ALBERDINGK THIJM. BRIEFWISSELING ( 1843 - 1872).
32385: SNELLEN, H.A.; - TWO PIONEERS OF ELECTROCARDIOGRAPHY,
32384: SNELLEN, H.A.; - HISTORY OF CARDIOLOGY,
4330: SNEYERS, EDWARD. - BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN RETIE.
26218: SNICK, ANNE AND DE MUNTER, AGNES. - Women in Educational Policy-making. A Qualitative and Quantitative Analysis of the Situation in the E.U.
32195: SNIEDERS, J.R. DR. - DE SCHEERSLIJPER. UIT DE KERKVERVOLGING IN DE LAATSTE DAGEN DER VOORGAANDE EEUW. TWEE DELEN IN EEN BAND.
47969: A. SNIEDERS. - landverraders. Roman met geschiedkundige herinneringen.
7213: SNOECK; - SNOECK 'S GROOTE ALMANAK 1943,
32386: SNOEIJ, MON; - GETIKTE GRIETEN,
23669: SNOEK, PAUL. - SCHILDERSVERDRIET.
9806: SNOEK, PAUL. - IK BEN STEEDS OP DOORREIS.
21145: SNOEK, PAUL; - GEDICHTEN VOOR MARIA MAGDALENA,
21877: SNOEK, PAUL. - KWAAK- EN KRUIPDIEREN
46491: SNOEK, PAUL - Gedichten 1954 - 1970
42375: SNOW, DEAN. - American Indians. Their archaeology and prehistory.
923: [ SNOWDON ] - SNOWDON.PERSONAL VIEW.
49074: SNOWMAN (A. KENNETH) - Eighteenth Century Gold Boxes of Paris. A Catalogue of the J. Ortiz-Patiño Collection.
10519: SOBERNHEIM, J.F. - HANDBOEK TOT DE PRACTISCHE LEER DER GENEESMIDDELEN.
21642: SOBOLEVSKY, N. - art of Soviet Palekh
38264: SOCIALISTISCHE TURNKRING 'DE HOOP', - GROOT KUNSTCONCERT IN DE ZAAL SCALDIS, KLOOSTERSTRAAT 137,
42699: SOCIÉTÉ SOLVAY. - Cinquantenaire de la Société Solvay et Cie. 1863-1913
3791: {SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE} - SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE 1822-1972.
22649: SOCIÉTÉ LUMIÈRE SIEGE SOCIAL PARIS - Orthochromatisme, plaques orthochromatiques et panchromatiques, écrans filtres, sensibilisateurs
32387: SODTKE, MATTHIAS; - ZIJN ER OOK BROMVLIEGEN DIE NAAR WORTELTJES SMAKEN?
19558: SOEN, V.; - Geen pardon zonder paus! Studie over de complementariteit van het koninklijk en pauselijk generaal pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1676),
10137: D. DE SOETE. - Bijdrage tot de studie van de gammaspectrometrie gecompenseerd voor Compton-effect.
13792: DE SOETE, DANY - DE VLAAMSE ZEEVISSERS,
19095: SOETHOUDT, WALTER A.P. - Walter Soethoudt, Uitgevers komen in de hemel. Herinneringen.
27361: SOETHOUDT, WALTER (SAMENST.). - DE KORTSTE VERHALEN EN GEDICHTEN VAN ... Gerard Waldschap, Marnix Gijsen, Hubert Lampo, enz.
8859: SOEUR BONAVENTURE DE JÉSUS. - RECUEIL DE LA VIE DE LA VÉNÉRABLE MÈRE JEANNE DE JÉSUS. .PREMIÈRE MÈRE ET FONDATRICE DES PÉNITENTES RÉCOLLECTINES DE LA CONGRÉGATION DE LINBOURG.
45228: SOFIA BORGES, SVEN EHMANN, ROBERT KLANTEN - Hide and Seek, The Architecture of Cabins and Hide-Outs
45245: SOFIA BORGES, SVEN EHMANN, ROBERT KLANTEN - WorkScape, New Spaces for New Work
45210: SOFIA BORGES, SVEN EHMANN, ROBERT KLANTEN - Building Better, Sustainable Architecture for Family Homes
45275: SOFIA BORGES, SVEN EHMANN, ROBERT KLANTEN - Our House in the City, New Urban Homes and Architecture
45556: SOFIE MUS - Frans Van Praet, Architectuur, design en kunst
45466: SOFIE TAES - klavecimbel van Ligeti
26849: SOFIE DE CAIGNY - Bouwen aan een nieuwe thuis, Woonvoorlichting in België 1945-1958
38650: SOFIE DE CAIGNY, ANNELIES NEVEJANS, STEPHANIE VAN DE VOORDE, ELLEN VAN IMPE, EVA VAN REGENMORTEL; - Bronnengids Architectuuronderwijs Vlaanderen,
7465: SOHIER, J.J/ VOLLRATH, C. - PASSEN EN METEN VOOR DE WERKTUIGBOUW.
13276: M. SOHLMAN/L. KEUSTERMANS/K. Å. MODEER/K. OLJELUND/G. LAUREYS. - Zweden en de Europese cultuur, 2001, Acta van het colloquium georganiseerd in samenwerking met de Kungliga Vetenskapsakademien (Royal Swedish Academy of Sciences), 27 oktober 1999.
16726: SOIL DE MORIAME, E.J.; - LES OBJETS D'ART ET D'ANTIQUITE DE LA VILLE DE MONS,
29415: SOLDAINI, ANTONELLA E.O. - Angelo Savelli.
16666: SOLIS, FELIPE; MACIAS, MARTHA CARMONA EN ORTIZ, ERENDIRA CAMARENA; - GRAFGIFTEN VAN ZAPOTEKEN EN MIXTEKEN,
34855: H. SOLY, A.K.L. THIJS (EDS.); - Minderheden in Westeuropese steden (16de - 20ste eeuw) - Minorities in Western European Cities (sixteenth - twentieth centuries),
27868: SOLY, HUGO - Carolus. Charles Quint, 1500-1558
14932: SOLY, H.; - monde de Charles Quint (1500-1558),
46219: SOLY, H.; - Charles V and his time (1500-1558),
49619: SOMERS, L. (VOORWOORD) - Antwerpse Ommegang van het jaar 1948.
32388: SOMERS, WILLY; - KOMBOLOI,
37004: V. SOMERS, B. KINDT (EDS.); - Corpus Christianorum. Thesaurus Iosephi Genesii aliarumque chronographiarum anonymarum,
37013: V. SOMERS, B. KINDT (EDS.); - Corpus Christianorum. Thesaurus Nicephori patriarchae Constantinopolitani Breviarium historicum,
2073: SOMERS, MARC/ WERSTERLINCK, ALBERT/ RUTTEN, M. - KAREL VAN DE WOESTIJNE 1878 - 1929.
20853: SOMERS, MARC ( SAMENSTELLER ); - Timmermans in beeld,
29096: SOMERS, MARC; - WILLEM ELSSCHOT EN HET WERELDTIJDSCHRIFT,
20855: SOMERS, MARC ( SAMENSTELLER ); - Timmermans anderzijds,
25873: SOMERSET MAUGHAM, W. - ARCHIPEL AUX SIRENES.
42078: SOMMER, SUSANNE; - Mühlen am Niederrhein. Die Wind- un Wassermûhlen des linken Niederrheins im Zeitalter der Industrialisierung ( 1814 - 1914 ),
8727: SOMMERFELD, DR. THÉODORE. - TRAITÉ DES MALADIES PROFESSIONNELLES. ( tome 1).
4762: SOMMERHALDER, HUGO. - HERDER IN BUCKEBURG ALS DEUTER DER GESCHICHTE.
38585: VAN SOMPEL, CH. - ONVERWACHTS BEZOEK.
37669: SOMVILLE, ROGER ET ROLLIN, JEAN. - SOMVILLE "NOTRE TEMPS". PEINTURES ET DESSINS.
8199: SONDERVORST, F.-A. - GESCHIEDENIS VAN DE GENEESKUNDE IN BELGIË.
45278: SONIA GOLDIE, MARC BOUTAVANT - Kleine Hausgeister
43905: SONIA COUTURIER, VICTOR CARLSON, ALVIN L. CLARK JR., SONIA DEL RE, MARIE-ANNE DUPUY-VACHEY, MARC-HENRI JORDAN, FRANÇOISE JOULIE, CATHERINE LOISEL-THERET, WILLIAM MCALLISTER JOHNSON, JEAN-FRANÇOIS MÉJANÈS, OLIVIER MICHEL, MICHAEL PANTAZZI, PATRICK RAMADE, - Artistes et amateurs français à Rome au XVIIIe siècle - Pour l'amour de l'art (F)
45687: SONJA VAN DE RHOER - Zeesterren Nederland, Noordzeevis voor gourmets
32389: SONNENBERG, ULRICH; - KOPENHAGEN VAN HANS CHRISTIAN ANDERSEN,
13656: SONNENBURG, FERDINAND. - GOTTFRIED VON STRAKBURG.
32390: SONNEVI, GORAN; - ONMOGELIJKE,
18345: SONNTAG, HANS; - ERLEBTE KUNST. MEISSENER FIGURENPORZELLAN AUS DREI JAHRHUNDERTEN,
19082: SONNTAG, HANS; - MEISSEN IN MEISSEN,
39006: SOOI DAEMS - land van Oudenaarde.
39013: SOOI DAEMS. - land van Pallieter.
32987: VAN SOOM, LOUIS; VAN LOOCK, RIK; PAUWELS, HERMAN E.A. - 50 jaar geleden... maar niet vergeten. Merksem 1940 - 1945.
43242: VAN SOOM, LOUIS. - Merksem in 1000 zichten en gezichten.
48199: SOORS, MARTIN; - naar het oostfront voor outer en heerd.
7562: SOPER, ALEXANDER C. - IMPERIAL CAVE - CHAPELS OF THE NORTHERN DYNASTIES: DONORS, BENEFICAIRIES, DATES.
34293: SOPHIA PHOCA, REBECCA WRIGHT. - Introducing feminism.
45462: SOPHIE ALLEGAERT - Colorful retreats by Chris Mestdagh
41989: SOPHY THOMPSON (ED.). - château de Versailles raconte le Mobilier national - Quatre siècles de création.
11350: SOREIL, PHILIPPE. - LE NOUVELLE ÂGE DU LOUP.
23670: SORESCU, MARIN. - GEDICHTEN.
36090: SORGELOOS, CLAUDE - Quatre siècles de reliure en Belgique. 1500 - 1900. (Exposition à la Bibliotheca Wittockiana, Bruxelles 26 septembre 1998 - 9 janvier 1999)
21983: SORGELOOS, CLAUDE; - LA BIBLIOTHEQUE DU CULTURA FONDS : ACQUISITIONS 1991-1999,
37354: M. SORIA-AUDEBERT; - crosse brisée Des évêques agressés dans une Eglise en conflits (royaume de France, fin Xe - début XIIIe siècle),
36390: A. SORIA FLORES, F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS, M. SENELLART (EDS.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Opera latina XVIII 208-212,
36392: A. SORIA FLORES, F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS, M. SENELLART (EDS.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Opera latina XVIII 208-212,
32391: SORLLE,STEINAR; - BANGE NACHT OP HET IJS,
32392: SOSEF, MAGDA; - TOT STERVENS BESTAAN,
17038: SOSSET, LEON-LOUIS - Tapisserie contemporaine en Belgique / Hedendaagse wandtapijten in België
13362: SOSSON, JEAN-PIERRE. - LES PRIMITIFS FLAMANDS DE BRUGES.
44920: M. SOT - Gesta episcoporum, gesta abbatum
5294: SOTEALLI, IONNIS. - SACROSANCTI ET OECUMENICI CONCILII TRIDENTINI.
15471: SOTHEBY'S; - CATALOGUE OF TWENTY WESTERN ILLUMINATED MANUSCRIPTS FROM THE FIFTH TO THE FIFTEENTH CENTURY FROM THE LIBRARY AT DONAUESCHINGEN THE PROPERTY OF HIS SERENE HIGHNESS THE PRINCE FURSTENBERG,
48837: SOTHEBY'S - Thurn und Taxis Collection: Silver, Snuff Boxes, Jewels: Geneva, Tuesday 17th November 1992. Sotheby's.
37956: P. SOUFFRIN, P.D. NAPOLITANI (EDS.); - Medieval and Classical Traditions and the Renaissance of Physico-Mathematical Sciences in the 16th Century Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997) Vol. VIII,
31792: SOUILLARD, COLETTE. - Kunst in België van de Middeleeuwen tot vandaag. Art in Belgium from the Middle Ages to the Present Day.
13518: SOULAGES, GABRIËL. - DU COEUR. ( numéroté).
25760: SOULAGES, GABRIEL. - DES RIENS ...
20190: SOULIE, EUD. ET DE BARTHELEMY, ED.; - JOURNAL DE JEAN HEROARD SUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE DE LOUIS XIII ( 1601 - 1628 ), TOME PREMIER ET TOME SECOND,
8834: SOULIER, ALFRED. - TRAITÉ PRATIQUE D' ÉLECTRICITÉ.
20889: SOULIER-FRANCOIS, FRANÇOISE (INTRO.). - MICHEL SEUPHOR. POESIE PLASTIQUE.
23858: SOUPART, SVEN; - HET VLIEGVELD VAN HAREN-EVERE,
23857: SOUPART, SVEN; - AERODROME DE HAREN-EVERE. METAMORPHOSE D'UN HAUT LIEU DE L'AVIATION BELGE,
23859: SOUPART, SVEN; - HAREN-EVERE AIRFIELD,
10902: SOURDAT, A. - TRAITÉ GÉNÉRAL DE LA RESPONSABILITÉ OU DE L' ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS EN DEHORS DES CONTRAITS. ( 2 tomes).
16511: SOURGET, PATRICK ET ELISABETH; - MANUSCRITS ET LIVRES PRECIEUX. DU QUINZIEME AU DIX - HUITIEME SIECLE,
16506: SOURGET, PATRICK ET ELISABETH; - MANUSCRITS ET LIVRES PRECIEUX DU MOYEN AGE AU CUBISME,
16507: SOURGET, PATRICK ET ELISABETH; - MANUSCRITS ET LIVRES PRECIEUX. DE SAINT LOUIS A L'IMPERATRICE EUGENIE,
16513: SOURGET, PATRICK ET ELISABETH; - MANUSCRITS ET LIVRES PRECIEUX DE LA RENAISSANCE AU CUBISME,
16512: SOURGET, PATRICK ET ELISABETH; - MANUSCRITS ET LIVRES PRECIEUX. DU TREIZIEME SIECLE A NOS JOURS,
16514: SOURGET, PATRICK ET ELISABETH; - DEUX CENTS MANUSCRITS ET LIVRES PRECIEUX, DE 1467 A 1959,
16509: SOURGET, PATRICK ET ELISABETH; - LIVRES PRECIEUX. DU ROMAN DE LA ROSE AU MYTHE DE SISYPHE,
16508: SOURGET, PATRICK ET ELISABETH; - MANUSCRITS ET LIVRES PRECIEUX. DE L'ENLUMINURE CAPETIENNE A MATISSE,
20472: SOURIAU, PAUL - LA FAIENCE DE LANGEAIS. ou le destin des boissimon gentilshommes angivins; 2 tomes
32751: SOURIE, LOUIS. - HERAUT VAN GOD. CONSTANT LIEVENS ( 1856 - 1893 ).
5247: SOURIE, LOUIS. - INLEIDING TOT DE GESCHIEDENIS VAN NU EN STRAKS.
15431: SOURIS, ANDRÉ; - SEPT PORTRAITS DE MARIE ENFANT ET UN AUTRE,
38181: SOUS LA DIRECTION DE OLIVIER LE BIHAN - Céramique d'artiste, Derain, Dufy, Matisse, Miró, Picasso...
48825: SOUS LA DIRECTION DE JEREMY LEWISON. AVEC DES CONTRIBUTIONS DE BICE CURIGER, PETRA GÖRDÜREN, JEREMY LEWISON, LAURA STAPS & ANNAMARI VÄNSKÄ - Alice Neel. Peintre de la vie moderne
44282: SOUS LA DIRECTION DE CHRISTOPH VOGTHERR - Watteau à Fragonard, Les Fêtes Galantes
23702: SOUS LA DIRECTION DE MARIE-CÉCILE BRUWIER ET ANNE VAN LOO - Héliopolis
44196: SOUS LA DIRECTION DE CHRISTOPH VOGTHERR ET MARY TRAVENER HOLMES - Watteau à Fragonard Les Fêtes Galantes .
23931: SOUTHORN, JANET. - POWER AND DISPLAY IN THE SEVENTEENTH CENTURY, the arts and ther patrons in Modena and Ferrara
44716: SOUVERIJNS, MAURICE - Onze Lieve Vrouw van Tongeren en haar ere-garde Gedenkboek van de Aartsbroederschap van O.-L.-Vrouw van Tongeren
15453: SOUVIGNY, JACQUES; - LA CHANCE DE GISELE,
9378: SOYER, GEORGES. - LA DRAME RÉVOLUTIONNAIRE ET NAPOLÉONIEN À OSTENDE.
5022: SPAAK, PAUL. - LA MADONE ET LA DIXIÈME JOURNÉE. ( numéroté, signé).
21181: SPAAK, PAUL. - KAATJE. DIADESTE.
7837: SPAAN, J.G. - VRIJMETSELARIJ.
32393: VAN SPAANDONK, MARCEL ; - WIJ KIJKEN ELKE DAG NAAR DE HORIZON,
37680: SPAANSTRA-POLAK, BETTINA. - EL SIMBOLISMO.
24586: SPAELANT, E (INL.). - RUBENS DIPLOMAAT.
32394: SPAN; - WERK(LOOS)HEID EN SAMENLEVING,
15836: SPANG, PAUL; - ECHTERNACH. GESCHICHTE EINER STADT,
32395: SPANGENBERG, CHRISTA; - JAAR ROND IN DE TUIN,
49242: SPANTIGATI CARLA ENRICA - Van Van Dyck tot Bellotto luister aan het hof van Savoye
32396: SPAPENS, PAUL; - FOLKLORE IS ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD,
37221: I. SPAR; - Corpus of Cuneiform Texts in the Metropolitan Museum of Art II Literary and Scholastic Texts of the First Millennium B.C,
27825: SPARITIS, OJARS. - RIGAS 17. - 19. GS. SUDRABS VIKTORA ASTANINA KOLEKCIJA. DAS RIGAER SILBER DES 17. - 19. Jh. IN DER SAMMLUNG VIKTOR ASTANINS. RIGA 17th - 19th CENTURY SILVER IN THE COLLECTION OF VIKTOR ASTANIN.
31566: SPARKE, PENNY. - Industriële vormgeving en cultuur in de 20e eeuw.
32397: SPATHELF, B.; - PIETJE PRECIES HELPT OPRUIMEN,
32398: SPATHELF, B.; - PHILIP EN DE DUIMKONING,
32399: SPATHELF, B.; - ALTIJD RUZIE,
32400: SPATHELF, B.; - EEN BEERTJE VAN DE FOPSPEENFEE,
32401: SPATHELF, B.; - SOFIE IS ZIEK,
32402: SPATHELF, B.; - TOVENAARTJE LUIERUIT,
21882: SPECTOR, NANCY (EDIT.). - GUGGENHEIM MUSEUM : A TO Z.
5152: SPEECKAERT, VICTOR. - VIJFTIG JAAR FONTEINE.
3163: SPEECKAERT, G.P. - LE PREMIER SIECLE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 1815-1914. l'apport de la Belgique.
13339: SPEEKAERT C.S.S.R., ALBERT. - MENS EN MUZE 4: HEEMVAART. (genummerd ).
35330: VAN DER SPEETEN, MAURITS. - ROEPINGSDAG TE KALLO. 25 MEI 1975. PAROCHIE ST. - PETRUS EN PAULUS.
36518: SPEK, VAN DER DIRK - CARL DE KEYZER. INDIA
48524: SPELEERS / VAN WESTDIJK / VAN LIMBURG - Staf De Clercq.
49482: SPELEERS / VAN WESTDIJK / VAN LIMBURG - Staf De Clercq.
7787: SPELEERS, LOUIS. - SYLLABUS DU COURS SUR LES ORIGINES DE L' ART ET DE L' HISTOIRE DE L' ART ORIENTAL ANTIQUE.
13695: SPELEERS, LOUIS. - LE CHAPITRE V DU LIVRE DES MORTS.
48198: SPELIERS, HEDWIG - Als een oude germaanse eik Stijn Streuvels en Duitsland
18884: SPELIERS, HEDWIG; - OMTRENT STREUVELS. HET EINDE VAN EEN MYTHE,
21188: SPELIERS, HEDWIG; - EEN BRUGGEHOOFD. GEDICHTEN,
32403: SPERRING, MARK; - HOE KAN IK HET GOEDMAKEN?
31617: VAN SPEYBROECK, DAAN EN GEMERT, ANNIE; - OPVOEDEN IN SCHOONHEID. INSTITUUT VAN DE URSULINEN IN ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER,
47603: SPHYROERAS, VASILIS A.O - Maps and mapmakers of the Aegean
49197: SPICK, MIKE - The complete fighter ace. All the world's fighter aces, 1914-2000.
24228: SPIELER, REINHARD/KANIA, ELKE/GELSHORN, JULIA UND KRYSTOF, DORIS. - GERHARD RICHTER. OHNE FARBE. WITHOUT COLOR.
16050: SPIERING, M.; VAN MONTFRANS, M.; LEERSSEN, J. TH. EN EIJSBOUTS, W.T.; - DE WEERSPANNIGHEID VAN DE FEITEN. OPSTELLEN OVER GESCHIEDENIS, POLITIEK, RECHT EN LITERATUUR AANGEBODEN AAN W.H. ROOBOL,
4828: SPIERTZ, M.G. - EGLISE CATHOLIQUE DES PROVINCES - UNIES ET LE SAINT- SIEGE PENDANT LA DEUXIEME MOITIE DU XVII° SIECLE.
32900: SPIES, WERNER. - Max Ernst. Vie et Oeuvre.
4178: SPIES, WERNER . - MAX ERNST.
4549: SPIES, WERNER ( HERAUSG.). - MAX ERNST RETROSPEKTIVE 1979.
10518: SPIES, WERNER (ED.). - MAX ERNST RÉTROSPECTIVE.
48433: SPIES, WERNER (ED.). - MAX ERNST. A RETROSPECTIVE.
40204: C. SPIESER; - Offrandes et purification à l'époque amarnienne,
14373: SPIESS, JULIEN. - France des impressionnistes.
685: SPIESSENS, G. - LEVEN EN WERK VAN DE ANTWERPSE SCHILDER ALEXANDER ADRIAENSSEN ( 1587 - 1661 ).
13314: SPIESSENS, G.; - Leven en werk van de Antwerpse luitcomponist Emanuel Adriaenssen (ca. 1554 -1604). I. Tekst en II. Muzikale bloemlezing,
37975: M. SPIESSER (ED.); - arithmétique commerciale du XVe siècle: Le 'Compendy de la praticque des nombres' de Barthélemy de Romans,
37475: I. VAN 'T SPIJKER; - Fictions of the Inner Life. Religious Literature and Formation of the Self in the Eleventh and Twelfth Centuries,
23935: SPIKE, JOHN T. - Italian baroque paintings from New york private collections
42627: VAN SPILBEECK, DÉSIRÉ; - DE VLAAMSCHE SCHOOL. TIJDSCHRIFT VOOR KUNSTEN, LETTEREN, WETENSCHAPPEN, OUDHEIDKUNDE EN KUNSTNIJVERHEID,
3213: VAN SPILBEECK, WALTER. - DE ABDIJ VAN TONGERLOO, Geschiedkundige Navorschingen.
25327: VAN SPILBEECK, DÉSIRÉ; - DE VLAAMSCHE SCHOOL. TIJDSCHRIFT VOOR KUNSTEN, LETTEREN, WETENSCHAPPEN, OUDHEIDKUNDE EN KUNSTNIJVERHEID,
19370: VAN SPILBEECK, DESIRE; SIMILLION, KONSTANTIJN EN VAN DEN BRANDEN, JOS. - Kermisfeesten van Antwerpen. 200e Verjaring van de Stichting der Koninklijke Academie
25328: VAN SPILBEECK, DÉSIRÉ; - DE VLAAMSCHE SCHOOL. TIJDSCHRIFT VOOR KUNSTEN, LETTEREN, WETENSCHAPPEN, OUDHEIDKUNDE EN KUNSTNIJVERHEID,
48613: SPILLEBEEN, WILLY. VAN HERREWEGHEN - Soms tussen tulpen poëzie uit Vlaanderen en Nederland 1916-1945
35658: SPILLEBEEN, WILLY. - DE VOSSEJACHT. EEN DODENBOEK.
8024: SPILLEMAECKERS, WERNER; - VERZAMELDE GEDICHTEN 1954 - 1974,
19675: SPILLEMAECKERS, ANGÈLE; - OORLOGSBRUID,
8037: SPILLEMAECKERS, WERNER; - BLAD NA BLAD. GEDICHTEN,
38972: N. SPINETO, J. RIES (EDS.); - Deux explorateurs de la pensée humaine, Georges Dumézil et Mircea Eliade,
38973: N. SPINETO, J. RIES (EDS.); - civilisations méditerranéennes et le sacré ,
23398: SPINOY, ERIK; - IK,
44072: VAN SPRANG - Denijs van Alsloot (vers 1568? - 1625/26) Peintre paysagiste au service de la cour des archiducs Albert et Isabelle.
26816: SPRANGERS, HENRI. - HONDERD VOOROUDERTAFELS VAN BEKENDE VLAMINGEN.
46641: SPRINGAEL, GUSTAAF. - Historische herinneringen en bijeenrapelingen over Wyneghem en omstreken. 2 delen.
47936: SPRINGER - LIGTHART, ARNOLD: - Door het oog van Cornelis Springer (1817-1891). Een ontdekkingstocht langs de steden rondom de Zuiderzee.
27736: SPRINGER, ANTON; - HANDBUCH DER KUNSTGESCHICHTE. BAND III. DIE RENAISSANCE IN ITALIEN,
1567: SPROEMBERG, KRETZSCHMAR, WERNER - HANSISCHE STUDIEN.
32404: SPRUIT, RUUD; - GEHEIME REIS,
33838: J. SPRUYT (ED.); - Johannes Buridanus: Summulae: De syllogismis,
26324: SPYNS, PETER. - Natural Language Processing in Medicine. Design, Implementation and Evaluation of an Analyser for Dutch.
36774: ST AUBIN DE TERAN, LISA/BEEK, ELLEN (VERTAL.) EN NUIS, AAD (VERTAL.). - DE STOPTREIN NAAR MILAAN.
5113: VAN ST. - CLARA, PATER ABRAHAM. - DE BOEKDRUKKER. (genummerd).
30982: ST SYMEON OF THESSALONIKA; - Liturgical Commentaries,
3376: STAAB, JOACHIM G. - AUDIVISION HEUTE.
8588: STAAL, CASPER/ WINGENS, MARC. - BEDEVAARTEN IN NEDERLAND.
38145: STAATLICHE ANTIKENSAMMLUNGEN UND GLYPTOTHEK MÜNCHEN (HRSG.); - Unsterblichen. Götter Griechenlands,
45248: STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN - Pablo Picasso. Women, Bullfights, Old Masters
733: STABEL, P. - DE KLEINE STAD IN VLAANDEREN ( 14de - 16de eeuw ). BEVOLKINGSDYNAMIEK EN ECONOMISCHE FUNCTIES VAN DE KLEINE EN SECUNDAIRE STEDELIJKE CENTRA IN HET GENTSE KWARTIER.
676: STABEL, P. - DE KLEINE STAD IN VLAANDEREN ( 14de - 16de eeuw ). BEVOLKINGSDYNAMIEKEN ECONOMISCHE FUNCTIES VAN DE KLEINE EN SECUNDAIRE STEDELIJKE CENTRA IN HET GENTSE KWARTIER.
37710: VAN STABROUCK, ELIAS; - POLDER EN KEMPEN. BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN STABROUCK,
18771: STAD ANTWERPEN; - HERDENKINGSAVOND WILLEM ELSSCHOT 1882 - 1960. NAAR AANLEIDING VAN DE HONDERDSTE VERJAARDAG VAN ZIJN GEBOORTE 15 DECEMBER 1982,
38492: A. STÄDELE (ED.); - Laktanz, De mortibus persecutorum - Die Todesarten der Verfolger,
32405: VON STADEN, WENDELG; - NACHT OVER HET DAL,
25945: STADLER, WOLF ( INL. ); - GEORGES ROUAULT. CIRCUS DE VALLENDE STER,
15558: STADSBIBLIOTHEEK ANTWERPEN. - MICHEL SEUPHOR.
42817: STAECK, KLAUS UND ADELMANN, DIETER; - Kunst findet nicht im Saale statt. Politische Plakate,
32565: DE STAEL, GERMAINE; - TIEN JAAR BALLINGSCHAP,
11827: DE STAERCKE, JEAN-PIERRE. - AGUSTA-DASSAULT. LA CASSATION DU SIÈCLE.
23675: STAES, JAN EN VANDYCK, JAN; - HORTUS LOVANIENSIS. VIJF EEUWEN PLANTKUNDE TE LEUVEN,
22060: STAES, J.; - LODEWIJK XV TE ANTWERPEN,
26210: STAESSENS, K. - professionele cultuur van basisscholen. Elke school heeft haar verhaal.
48899: STAF VERMEIRE. - Oranje Kalender. 1949.
32546: STAFFORD, BARBARA MARIA; - GOOD LOOKING. ESSAYS ON THE VIRTUE OF IMAGES,
167: STAHLECKER, ADRIAN. - GOEBELS' DROOMFABRIEKEN.
31283: STAIGER, EMIL. - Friedrich Schiller. Fremde des Lebens. Freiheit. Möglichkeiten der Dichtung. Theater. Schiller und das Schiksal. De Dichtung.
32567: STAIKOS, K. SP.; - HISTORY OF THE LIBRARY IN WESTERN CIVILIZATION vol.I,
32568: STAIKOS, K. SP.; - HISTORY OF THE LIBRARY IN WESTERN CIVILIZATION vol.2,
32566: STAIKOS, K. SP.; - HISTORY OF THE LIBRARY IN WESTERN CIVILISATION vol.3,
28800: STAINTON, LINDSAY AND WHITE, CHRISTOPHER; - DRAWING IN ENGLAND. FROM HILLIARD TO HOGARTH,
32570: VAN STALBORCH, ELS; - TUSSEN OMGEVALLEN WOORDEN,
32569: VAN STALBORCH, ELS; - LICHTSTRAAL UIT DE TIJD,
48467: STALFELT, PERNILLA; - boek van het leven.
32571: STALFELT, PERNILLA; - GEWELDBOEK,
47126: STALIS, I. - Wiet staat zijn man.
24951: STALLA, ROBERT; HUFNAGL, FLORIAN - BLICKPUNKT 1926. Die Anfänge der Neuen Sammlung München: Internationale Plakate
36147: M. STALLINGS-TANEY (ED.); - Corpus Christianorum. Iohannes de Caulibus Meditaciones vite Christi olim S. Bonaventurae attributae,
36148: M. STALLINGS-TANEY (ED.); - Corpus Christianorum. Iohannes de Caulibus Meditaciones vite Christi olim S. Bonaventurae attributae,
36210: M. STALLINGS-TANEY (ED.); - Corpus Christianorum. Iohannes de Caulibus Meditaciones vite Christi olim S. Bonaventurae attributae,
6205: STALMANS, JAN. - GALERIE.
24200: STALPAERT, HERVÉ. - BRUGSE DEVOTIEPRENTEN VAN ONZE-LIEVE-VROUW.
32589: STALTFELT, PERNILLA; - ZAKSPOOKJES,
3634: STAMM, FRIEDA. - RENNEN IM KELLER.
6231: STAMM, A. - DIE GESTALT DES DEUTSCHSCHWEIZERISCHEN DICHTERS UM DIE MITTE DES 19. JAHRHUNDERDERTS. BAND XXVI.
15729: STAMPFLE, FELICE. - eeuw van Rubens en Rembrandt. 17e-eeuwse Vlaamse en Hollandse tekeningen uit de Pierpont Morgan Library te New York.
34690: STAN VERELST. - Louis Zimmer en zijn werken.
44443: STAN VAN STEENDAM - Brussels Type.
42668: STANDAERT, FILIP (RED.). - Philip Henderickx. Schilderijen / tekeningen.
44435: STANDAERT, ERIC; - VAN HECKE WILLEM,
26209: STANER, M.P. ( O.L.V. ); - BULLETIN AGRICOLE DU CONGO BELGE/ LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT VOOR BELGISCH-CONGO VOL. XLI Nr 1-4. VOLLEDIGE JAARGANG 1950,
26211: STANER, M.P. ( O.L.V. ); - BULLETIN AGRICOLE DU CONGO BELGE/ LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT VOOR BELGISCH-CONGO VOL. XLII Nr 1-4. VOLLEDIGE JAARGANG 1951,
26217: STANER, M.P. ( O.L.V. ); - BULLETIN AGRICOLE DU CONGO BELGE/ LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT VOOR BELGISCH-CONGO VOL. XL Nr 1. MARS-MAART 1949,
26219: STANER, M.P. ( O.L.V. ); - BULLETIN AGRICOLE DU CONGO BELGE/ LANDBOUWKUNDIG TIJDSCHRIFT VOOR BELGISCH-CONGO VOL. XL Nr 3-4. SEPTEMBRE-DECEMBRE - SEPTEMBER-DECEMBER 1949,
41488: E. G. STANLEY (ED.); - Collection of Papers with Emphasis on Old English Literature,
36740: STAPPAERTS, - Boy and Stappaerts Conflictpaintings Research Drawings for Databank , Artist's Book
11385: STAPPAERTS, D. - JOZEF KETS.
44106: STAPPAERTS, BOY & ERIK / RUYTERS, MARC / HELSEN, LUDO. - Boy & Erik Stappaerts : Sit-in Black Space / the Brain of the Panic Zone.
17315: STAPPAERTS -TURKRY, RENE. - ALFONS VERMEIR monografie.
23674: STAPPAERTS, DIRK. - KUNSTSCHILDER -GRAFICUS LIEVEN VAN DEN BERGH. LEVEN en WERK.
26642: STAPPER, LÉON/ALTENA, PETER & UYEN, MICHEL. - VAN ABELARD TOT ZOROASTER. LITERAIRE EN HISTORISCHE FIGUREN VANAF DE RENAISSANCE IN LITERATUUR, MUZIEK, BEELDENDE KUNST EN THEATER.
15247: STAQUET, WILLY; - QUAND LE DIABLE VIVAIT EN WALLONIE. LA SORCELLERIE EN WALLONIE AU TEMPS JADIS,
32590: V.D. STAR, CORNELIUS; - ONTSNAPPING VAN JAVA : EEN LEVEN IN BEELD,
31868: STARA, DAGMAR. - Guide to pewter marks of the world.
45121: STARA, D. - Pewter marks of the world.
44566: STARCKY, L.C. - Paris, Mobilier national. Dessins de Van der Meulen et son atelier.
32591: STARK, ULF; - TOEN PAPA MIJ HET HEELAL LIET ZIEN,
39226: D. STARKEY, P. WARD (EDS.); - Inventory of King Henry VIII: The Transcript I: The Transcript of the Inventory,
5738: STARKIE, ENID. - LES SOURCES DU LYRISME DANS LA POÉSIE D' ÉMILE VERHAEREN.
1741: STARMANS, DR. J.C.J.M./ DARU - SCHOEMANN, DR. M.M.R. - INDUSTRIËEL ERFGOED IN LIMBURG.
39595: STASSAERT, LUCIENNE. - IN DE LAAI VAN HET VUUR. CAMILLE CLAUDEL EEN VERHAAL IN VERZEN.
27307: STASSAERT, LUCIENNE; - NACHTGLAS,
20606: STAUDENMEYER, PIERRE; - LA CERAMIQUE FRANCAISE DES ANNEES 50/ FRENCH POTTERY OF THE 50,
20550: STAUDENMEYER, PIERRE; - ROGER CAPRON. CERAMISTE,
18914: STAUDENMEYER, P.; - LA CERAMIQUE FRANCAISE DES ANNEES 50. FRENCH POTTERY OF THE 50s,
6835: VAN STAVEREN, AUGUSTINUS. - CORNELII NEPOTIS VITAE EXCELLENTIUM IMPERATORUM.
49572: STEBBING, NANCY - Abingdon in Old Picture Postcards
4224: STECHOW, WOLFGANG. - DUTCH LANDSCAPE PAINTING OF THE SEVENTHEENTH CENTURY,
8914: STEEGER, ALBERT. - GERMANISCHE FUNDE DERT VÖLTERWANDERUNGSZEIT AUS KREFELD.
35883: STEEHOUWER, HEIN. - ZEVEN META-REALISTEN. SYMBOLIEK BIJ NEDERLANDSE HEDENDAAGSE SCHILDERS.
10227: STEEL, CARLOS G.; - changing self. A study on the soul in later Neoplatonism : Iamblichus, Damascius and Priscianus,
6926: STEEL, RAF/ NYS, WIM. - ART DECO ZILVER. ANTWERPEN - BRUSSEL - GENT.
13287: C. STEEL (ED.) - Legacy of Aristotle’s Political Thought. Essays in honour of prof.dr. Gerard Verbeke, honorary permanent secretary of the Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1978-1997.
8884: STEELS, PAUL. - VROEG CHRISTELIJK.
33300: W. VAN DER STEEN, K. MEERTS; - België in het Vatikaans Archief. Staatssecretariaat rubriek 256 1878-1903. Regestenlijst,
33299: W. VAN DER STEEN; - België in het Vatikaans Archief. Congregatie voor Buitengewone Kerkelijke Aangelegenheden. 1878-1903,
49164: VAN STEENBERGEN, TIM, - Petit Livre Blanc, Début, Tim van Steenbergen.
22176: STEENBERGEN, JO; - HET LANDJUWEEL VAN DE REDERIJKERS,
35260: F. VAN STEENBERGEN; - retour à Saint Thomas. A-t-il encore un sens aujourd'hui?,
11177: VAN DEN STEENE W. - Oog voor Vlaanderen. Leo Simons en de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
18353: VAN DEN STEENE, WILLEM; - DE VLAAMSE BEWEGING NA 1945,
20971: VAN DE STEENE, CHRISTINE; - SATAN EN ZIJN TRAWANTEN VOLGENS DE ACHTTIENDE-EEUWSE PREDIKATIE,
1444: STEENHAUT, W. / VAN STEEN, M. - ARCHIEF DE VLAG: INVENTARISSEN 7.
2846: STEENHOF, H. - HOUT, handleiding voor handenarbeid, 2 delen.
20553: STEENHORST, RENÉ EN HUIS, FRITS; - JOSEPH LUNS. BIOGRAFIE,
7819: STEENKAMP, KOLONEL. - BANIEREN VAN BRABANT.
45314: VAN STEENKISTE, IVO - Proef eener geschiedenis der gemeente Heule
32594: STEENS, M.J.; - CORRESPONDENTIE VAN ERASMUS deel 3,
32592: STEENS, M.J.; - CORRESPONDENTIE VAN ERASMUS deel 1,
32593: STEENS, M.J.; - CORRESPONDENTIE VAN ERASMUS deel 2,
32596: STEENS, M.J.; - CORRESPONDENTIE VAN ERASMUS deel 5,
32595: STEENS, M.J.; - CORRESPONDENTIE VAN ERASMUS deel 4,
28547: STEENSMA, REGN. - Verbeeld vertrouwen. De mens tussen kruishout en doodskop.
45592: STEFAAN VAN VOLCEM - Lek me liptje
22375: STEFAAN HAUTEKEETE (ED) - Tekeningen uit Nederlands Gouden Eeuw, In de verzameling van Jean de Grez
48500: STEFAAN DE WOLF / LIBENS - Fotografie herontdekt, fotografie in Gent.
48004: STEFAAN HAUTEKEETE (OLV.) - Van Floris tot Rubens. Meestertekeningen uit een Belgische privéverzameling.
31680: STEFAN ROLLER - Niclaus Gerhaert Der Bildhauer des späten Mittelalters.
30559: STEFAN BOLLMAN - Vrouwen die lezen zijn vrij.
47036: STEFAN KANFER. - Laatste Rijk. Het goud- en diamantkartel van De Beers ontrafeld.
44865: STEFAN BOGNER, THOMAS JÄGER - Tracks, Nürburgring Nordschleife
45470: STEFAN BRIJS, KOENRAAD TINEL - VertelGenkVertel
44684: STEFAN BOGNER, THOMAS JÄGER - Tracks
44685: STEFAN BOGNER - Tracks - 6:11
39003: STEFAN SCHAUBROECK. - land van Leie en Latem.
49361: STEFAN BRIJS, DANIEL CUNIN (TRADUCTEUR) - Courrier des tranchées.
47780: STEFAN BITTERLE, LENNART ANDERSSON, GUNTER ENDRES. - Junkers F 13.The Return of a Legend.
44773: STEFAN BOGNER - Escapes, Traumrouten der Alpen
43590: STEFANIE BEGHEIN, BRUNO BLONDÉ, EUGEEN SCHREURS (EDS) - Music and the City, Musical Cultures and Urban Societies in the Southern Netherlands and Beyond, c.1650?1800.
45021: STEFANIE GOMMEL - Nail Houses or the destruction of lower shanghai
43007: STEFANIE MICHAELA LEIBETSEDER - Johann Paul Egell, (1691?1752) Der kurpfälzische Hofbildhauer und die Hofkunst seiner Zeit, Skulptur, Ornament, Relief.
40321: G. DI STEFANO, R.M. BIDLER (EDS.); - Moyen Français- 60-61(2007) Le langage figuré. Actes du XII Colloque International, Université McGill, Montréal, 4-6 octobre 2004,
1715: STEFFEN, ALBERT. - DAS ALBERT STEFFEN BUCH.
13965: STEFFENS, ZUSTER GERARDA. - Herinneringen aan de tijd van toen: O.-L.-V.-Waver 1927-1940.
37139: STEGGALL, SUSAN; - DAAR KOMEN DE BOUWERS!,
32597: STEGGALL, SUSAN; - RODE AUTO, RODE BUS,
40936: J.G.C. STEGWEE E.A. - Metallografie.
31383: REDACTIE STEIN - KOLDEWEIJ - Millennium, 23, 2009-1-2 Tijdschrift voor middeleeuwse studies De kartuize van Scheut en Rogier van der Weyden
1032: STEIN, EKKEHART. - STAATSRECHT.
35082: R. STEIN (ED.); - Powerbrokers in the Late Middle Ages. The Burgundian Low countries in a European Context. Les courtiers du pouvoir au bas Moyen-Âge. Les Pays-Bas bourguignons dans un contexte européen,
10620: STEINBÖCK, WILHELM. - LUIGI COPPA.
4215: STEINER, RUDOLF. - GEISTIGE WIRKENSKRAFTE IM ZUSAMMENLEBEN VON ALTER UND JUNGER GENERATION.
47751: STEINER,RUDOLF - Goethe und Rudolf Steiner. Auferstehungskräfte in Kunst und Wissenschaft.
5052: STEINER, RUDOLF. - DAS CHRISTENTUM ALS MYTISCHE TATSACHE und die Mytisteries der Altertums.8
4468: STEINER, RUDOLF. - DAS WEIHNACHTSMYSTERIUM NOVALIS DER SEHER UND CHRISTUSKUNDER.
4477: STEINER, RUDOLF. - DAS ICH DER GOTT IM INNERN UND DER GOTT DER AUSSERN OFFENBARUNG.
5055: STEINER, RUDOLF. - DIE GEHEIMWISSENSCHAFT IM UMRISS. 13
5056: STEINER, RUDOLF. - DIE KERNPUNKTE DRE SOZIALEN FRAGE in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft. 23
4186: STEINER, R. - DIE MYSTIK. IM AUFGANGE DES NEUZEITLICHEN GEISTESLEBENS UND IHR VERHALTNIS ZUR MODERNEN WELTANSCHAUUNG.
4201: STEINER, RUDOLF. - UBER FRUHR ERDZUSTANDE.

Next 1000 books from Erik Tonen Books

12/15