Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000 Antwerpen, België. Tel.: 0032.32379466            Email: erik.tonen@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5282: VERMEERSCH, A.P.L. - DE TAALSCHAT VAN HET LAAT-MIDDENNEDERLANDSE KUERBOUC VAN WERVEKE.
14656: VERMEERSCH, VALENTIN E.A.; - BRUGGE,
19389: VERMEERSCH, V. ( CONSERVATOR ); - ZILVER & WANDTAPIJTEN. CATALOGUS,
27000: VERMEERSCH, VALENTIN A.O.; - Bruges and the sea : from Bryggia to Zeebrugge.
21106: VERMEERSCH, VALENTIN. - GILDES ET CORPORATIONS.
12431: VERMEERSCH, VALENTIN. - BRUGGE EN EUROPA.
25634: VERMEERSCH, ETIENNE ( VOORW. ); - TERRA SACRA. HUGO BESARD ETSEN,
29101: VERMEERSCH - Bruges mille ans d'art. De l'epoque carolingienne au neo-gothique 875-1875.
23784: VERMEIRE, ALBERT - Dropjes
34689: A.O VERMEIREN. - Maesfortbrug te Lier.
32919: VERMEIREN, L.; - RODE RIDDER EN DE BETOVERDE RINGEN,
100229: VERMEIREN, GERRIT - Luc Tuymans. I don't get it (NL)
23609: VERMEIREN, LEOPOLD. - PUM DE VLIEGENDE KABOUTER.
16729: VERMEIREN, GERRIT; - LUC TUYMANS. I DON'T GET IT.
39444: M.J. VERMES; - Acta Archelai,
14299: VERMET, BERNARD; - Van Boucher tot Boudin: honderd jaar Franse schilderkunst, 1750-1850,
32921: VERMEULEN, PIETER; - SCHEIDING EN OUDERSCHAP,
13416: VERMEULEN, ARMAND. - DE LEIE. NATUUR EN CULTUUR,
3797: VERMEULEN, N.C.H.M. - JAN DE LEENHEER o.e.s.a. MORALIST EN HUMANIST
32879: VERMEULEN, JOHN. - DER GARTEN DER LUSTE. ROMAN UBER LEBEN UND WERK DES HIERONYMUS BOSCH.
26279: VERMEULEN, ANNA. - quantos leyeren esta carta. Estudio historico-critico de la famosa carta de Don Juan José de Austria, fechada en Consuegra, el 21 de octubre de 1668.
39953: VERMEYLEN, AUG. (VOORW.). - G.H. BREITNER 1857 - 1923.
7501: VERMEYLEN, AUGUST. - PIETER BRUEGHEL. LANDSCHAPPEN.
8370: VERMEYLEN, A. - LES LETTRES NÉERLANDAISES EN BELGIQUE DEPUIS 1830.
8795: VERMEYLEN, DR. G. - HET PSYCHOGRAFISCH ONDERZOEK VAN HET VERSTAND.
15467: VERMEYLEN, P. ( VOORWOORD ); - MAURICE DEQUEECKER 25 JAAR SCHEPEN VOOR ONDERWIJS,
20801: VERMEYLEN, PIET; - EEN GULZIG LEVEN,
28613: VERMEYLEN, JOSEPH. - Guide de l'amateur de vin. Comment se constituer une cave. Constitution d'une cave.
3538: VERMIJ, PETER. - PERFECTIE OP BESTELLING.
18989: VERMINCK, MARC ( RED. ). - OVER SCHOONHEID. HEDENDAAGSE BESCHOUWINGEN BIJ EEN KLASSIEK BEGRIP.
21913: VERMINCK, MARC ( RED.). - ONHEIL, PIJN, BLOED. VOORSTELLINGEN VAN LIJDEN.
25062: VERMINCK, MARC. - DE PLAATS VAN DE KUNST. OVER DE BESTEMMING VAN HET ARTISTIEKE.
8883: VERMOORTEL, PHILIP. - DE SCHRIJVER MULTATULI.
12924: VERMOORTEL, PHILIP. - MULTATULI IN VLAANDEREN.
11187: VERMOORTEL, PH. - parabel bij Multatuli: hoe moet ik u aanspreken om verstaan te worden?
38599: VERMUYTEN, F. - ONZE VLAAMSE BEGIJNHOVEN.
5639: VERNIERS, LOUIS. - BRUXELLES ESQUISSE HISTORIQUE.
11647: VERNIERS, LOUIS. - BRUXELLES ESQUISSE HISTORIQUE.
23937: VÉRONIQUE GERARD-POWELL, NICOLAS SAINTE FARE GARNOT - Du Greco à Dali, Les grands maîtres espagnols de la collection Perez Simon
20413: VÉRONIQUE AYROLES - François Décorchemont, Maître de la pâte de verre, Francois Decorchemont - Maitre De La Pate De Verre 1880-1971.
34163: VERREPT, INA. - SCHILDERIJENPELGRIMAGE. VERBORGEN MEESTERS IN BRUGSE KERKEN EN MUSEA.
23390: VERRET, DENIS ET STEYAERT, DELPHINE; - LA COULEUR ET LA PIERRE. POLYCHROMIE DES PORTAILS GOTHIQUES,
29513: VERRIER, JEAN (PRÉFACE). - EXPOSITION D'ART RELIGIEUX DU MOYEN AGE.
6137: VERRIEST, HUGO. - KEURBLADEN HUGO VERRIEST. 2 DELEN.
46112: VERRIEST, GUSTAAF - Eeredag van Guido Gezelle: aansprake van G. Verriest, Kortrijk, 21 oogst 1902
9151: VERRIEST, HUGO. - TWINTIG VLAAMSCHE KOPPEN. ( 2 delen).
29090: VERRIPS, GER. - Berlijns blauw.
10260: K. VERRYCKEN. - vroege Philoponus. Een studie van het Alexandrijnse Neoplatonisme.
2672: VERRYCKEN, K. - DE VROEGERE PHILOPONUS. een studie van het Alexandrijnse Neoplatonisme.
4663: VERSCHAEREN, J. DR. - JULIUS VUYLSTEKE KLAUWAARD & GEUS.
5607: VERSCHAEREN, DR. - JULIUS VUYLSTEKE KLAUWAARD & GEUS. 1836 - 1903
47162: VERSCHAEVE CYRIEL. - maria magdalena
47163: VERSCHAEVE, CYRIEL - Goethe en Shakespeare
47025: VERSCHAEVE C. - De poësie der Psalmen
44201: VERSCHAEVE, CYRIEL. - Vlaenderen dagh en nacht denc ic aen u. De schoonheid van het land tusschen Noordzee en Maas, in beeld en woord.
2146: VERSCHAEVE, CYRIEL. - DE GROOTHEID VAN ONZE CULTUUR.
2661: VERSCHAEVE A. - BRUGS TIN.
6146: VERSCHAEVE, CYRIEL. - DE VAN ARTEVELDEN II: PHILIPS VAN ARTEVELDE.
14515: VERSCHAEVE, CYRIEL ; - MADONNA’S VAN VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. TIEN GEKLEURDE REPRODUCTIES,
47033: VERSCHAEVE, CYRIEL - passie van onzen heer Jezus-Christus
29721: VERSCHAFFEL, BART. - Zaak van de Kunst. Over kennis, kritiek en schoonheid.
32714: VERSCHAFFEL, BART; - EEN GOD IS VELE DIEREN. ESSAYS OVER HET WERK VAN JAN FABRE 1988 - 2010,
49123: VERSCHAFFEL, BART; MIL DE KOONING - glans der dingen
42285: VERSCHAFFEL, BART; - Collectie / collection Jeanne and Charles Vandenhove. Collectie Jeanne en Charles Vandenhove.
44972: VERSCHELDEN CHRISTIAAN - What matters - Waar het op aan komt
1830: VERSCHILLENDE AUTEURS - ROGIER VAN DEN WEYDEN.
48109: VERSCHILLENDE AUTEURS - Goet te Arle, de Aarlense Hoeve, de Armenhoef, De Aarlese Hoeve uit de 13e Eeuw.
7144: VERSCHILLENDE AUTEURS. - FRANCINE URBIN CHOFFRAY. SCULPTURES/ BEELDEN.
16180: VERSCHILLENDE AUTEURS; - BOUDELO'S KERK EN ORGEL,
41795: VERSCHOONE, GEERT; - Vlaams Nationaal Verbond in het Arrondissement Oudenaarde 1933 - 1940,
35175: VERSCHOREN, FRANS. - JEUGD. DE VLIEGER. HUN BROERKE. KAROSSEN. DOODZONDE. VAN EEN JONGEN DIE GELUK HAD. VAN OUDERZORG EN KINDERVREUGDE. OP DE FOOR. NAIJVER. SOOIKE EN ZIJN VRIENDJES.
12287: VERSCHOREN, FR. - GRIJZE DAGEN/ NONKEL SOOI.
18501: VERSCHOREN, FRANS; - LANGS KLEINE WEGEN,
6135: VERSCHROEVEN, OSCAR. - ONZE LIEVE VROUW VAN VICTORIE TE BORGERHOUT.
41453: VERSCHROEVEN, OSCAR - Borgerhout onder Deurne
12736: VERSCHUERE, ROBERT. - HUGO VERRIEST, DE PASTOOR VAN TE LANDE.
18732: VERSCHUERE, ROBERT; - STIJN STREUVELS ZOALS HIJ WAS,
9161: VERSCHUREN, MONIQUE H. N. M. - WILLEM DOLPHYN.
27477: VERSELE, SEVERIN-CARLOS. - THEMES GENERAUX ET TENDANCES ACTUELLES DU MOUVEMENT DE DEFENSE SOCIALE.
39620: VERSLUYS, LUK; - HET KLEIBOEK. OUDE TECHNIEKEN EN NIEUWE MOGELIJKHEDEN,
12486: VERSPAANDONK, J.A.J.M.; - HET HEMELS PRENTENBOEK. DEVOTIE- EN BIDPRENTJES VANAF DE 17e EEUW TOT HET BEGIN VAN DE 20e EEUW,
24523: VERSPECHT, R.; - DRIE EEUWEN CHINESE KUNST,
10289: V. VERSPEURT. - studie van het muziekanalytisch denken over Béla Bartóks werk.
38174: VERSTAPPEN, JACK; - ANTWERPEN WAAR IS DE TIJD,
21928: VERSTAPPEN, JACK EN SIMONS, GERARD; - ROVERSBENDEN IN VLAANDEREN,
5797: VERSTAPPEN, JACK. - VOLKSLEVEN ROND ANTWERPSE CAFE - CHANTANS.
23594: VERSTAPPEN, JACK. - DE PAROCHIE VAN PLEZIER. Een volksboek rond 100 jaar Sint Andrieskwartier 1893 - 1993.
34455: VERSTAPPEN, JACK. - SPELEMEIEN AAN ZEE. GESCHIEDKUNDIGE FEITJES. SNIPPERTJES FLORA EN FAUNA. VOLKSKUNDIGE EN TOERISTISCHE INFORMATIES VAN EN OVER HET BELGISCHE KUNSTLAND.
38144: VERSTAPPEN, JACK. - 100 JAAR ANTWERPSE STADSTROMMELAARS.
5798: VERSTAPPEN, JACK. - DE LAATSTE KEIZER.
20903: VERSTAPPEN, JACK; - HET BIER IN HET VOLKSLEVEN,
23595: VERSTAPPEN, JACK. - SCHERP OP DE WEGEN.
27592: VERSTAPPEN, JACK. - ER LOOPT EEN SPOOR VAN BLOED ...
13056: VERSTAPPEN, JACK/ SIMONS, GERARD. - VLAAMSE VOLKSHUMOR.
16842: VERSTAPPEN, JACK; - SLAPEN MET BEDROG,
20902: VERSTAPPEN, JACK; - DE VLAAMSE ZIEL VAN BRUSSEL,
21570: VERSTAPPEN, JACK; - CARNAVAL IN BELGIE,
23593: VERSTAPPEN, JACK. - DAG, OP-SINJOOR.
23592: VERSTAPPEN, JACK EN PEETERS, BERT. - VOLKSZANGERS IN ANTWERPSE CAFE-CHANTANTS.
26881: VERSTAPPEN, JACK. - MOORD EN BRAND OVER ANTWERPEN. EEN DONKERE PERIODE UIT HET ANTWERPEN VAN TOEN.
42173: VERSTEGEN. VEDASTUS - Lokeren onder de Franse overheersing. I de eerste Franse bezetting.
42172: VERSTEGEN. VEDASTUS - Lokeren onder de Franse overheersing. II. tweede Oostenrijkse restauratie. 1793-1794
48471: A.J.G. VERSTER. - Oud tin.
38743: VERSTER, A. J. G. - TIN DOOR DE EEUWEN.
19396: VERSTER, A. J. G. - TIN DOOR DE EEUWEN.
49440: VERSTOCKT, MARK. - genèse de la forme. Du chaos à la géométrie.
32924: VERSTRAATEN, WILLEM; - WHISKY,
32923: VERSTRAATEN, WILLEM; - JENEVER,
47228: VERSTRAETE, JAN - Geschiedenis van de Vlaamse conferentie bij de balie te Antwerpen (1960-1985): een overzicht van de werkingsjaren tussen 1959 en 1984
42054: VERSTRAETE, ERIK, - WIES MOENS gedenkboek
44098: VERSTRAETE, ERIK (SAMENST.). - Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Balladen uit zuid en noord, van Guido Gezelle tot Jan Veulemans
20737: VERSTRAETE, E.; - HUISMERKEN EN SIBBETEEKENS IN VLAANDEREN,
38427: VERSTRAETE, JAN; - MARCO MERTENS. PORTRETTEN,
347: VERSTRAETE, ERIK/ TRUYENS, EDWIN. - TENTOONSTELLING WIES MOENS 100 JAAR.
12662: VERSTRAETE, ERIK/ NAHON, ALICE. - ALICE NAHON 1933 - 1983. VERZAMELDE GEDICHTEN.
10049: E.O.K. VERSTRAETE. - ionenuitwisseling aan kolloide zwavel : Bijdrage tot de kennis der ionenuitwisseling in lyophobe kolloide systemen.
20061: VERSTRAETE, E.O.K.; - OVER ONREGELMATIGHEDEN IN DE OPLOSBAARHEID VAN SAPONINE IN WATER-ALKOHOL MENGSELS,
5705: VERSTRAETE, ERIK, TRUYENS, EDWIN. - WIES MOENS (1898 -1998 ), VAN CELBRIEVEN TOT POLITIEK VLUCHTELING.
4516: VERSTRAETEN, H.W. - DRIE VORSTEN.
36826: VERSTREKEN, FRANS (INL.). - DE BLADEN VOOR DE GRAFIEK. FELIX TIMMERMANS.
36746: VERSTREKEN, F.; - ONZE - LIEVE - VROUW DER VISSEN. EEN VERFILMD VERHAAL VAN FELIX TIMMERMANS,
33573: VERSTREKEN, FRANS. - OPSOMER.
467: VERSTREKEN, F.; - ONZE - LIEVE - VROUW DER VISSEN. EEN VERFILMD VERHAAL VAN FELIX TIMMERMANS,
18873: VERSTREPEN, EMIEL; - DE SINT-LUDGERUSKERK VAN ZELE MET HET VAN PETEGHEMORGEL,
32926: VERSWIJVER, GUSTAAF; - TRESORS D'AFRIQUE MUSEE DE TERVUREN,
32925: VERSWIJVER, GUSTAAF; - TREASURES FROM THE AFRICA-MUSEUM TERVUREN,
49441: VERSWIJVER, GUSTAAF E.A. - KAIAPO. AMAZONIE. DE KUNST VAN DE LICHAAMSORNAMENTIEK.
2379: VERSYP J. - DE GESCHIEDENIS VAN DE TAPIJTKUNST TE BRUGGE.
48550: / VERTALER: KEES MERCKS / NAWOORD HENK WOLDRING - labyrint van de wereld, Comenius
8059: N/A. VERTALING DOOR OUWENDIJK. - DOSTOJEWSKI.
26551: VERTE, ARTHUR; - VLAANDEREN IN DE WERELD II,
32786: VERTEN, JEROOM. - WAT DOEN WE MET DE LIEFDE.
11658: VERTHÉ, ARTHUR/ GYSELEN, GABY. - VICTOR DELHEZ. (gesigneerd,opdracht).
50887: VERTOMMEN, KAREL. - Vluchtig schoon. gedichten, met handgeschreven opdracht, gesigneerd, gedateerd.
337: [ VERTOMMEN KAREL ] - Verzamelde Gedichten.
23610: VERTOMMEN, KAREL. - DIAPOSITIEVEN. Gedichten.
43755: VERVAECK, BART. - postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman
3235: VERVENNE, M.; - STUDIES IN THE BOOK OF EXODUS,
5666: VERVENNE, ALBAN. - DE PAROCHIE SINT- MARTINUS TE LOPPEM.
976: VERVLIET, H.D.L.; - LIBER LIBRORUM. 5000 JAAR BOEKKUNST,
42975: VERVLIET, ROSSEEUW - zaak van prachtdrukken, De briefwisseling tussen Julius de Praetere en L.J. Veen. - Streuvels.
35498: VERVOORT, HANS. - MET STIJGENDE VERBAZING.
47591: VERVOORT, RENILDE; - heksen van Breugel, hekserijvoorstellingen in de lage landen tussen 1450 en 1700
32531: VERVOORT, RENILDE; - VROUWEN OP DEN BESEM EN DERGHELIJCK GHESPOOCK". PIETER BRUEGEL EN DE TRADITIE VAN HEKSERIJVOORSTELLINGEN IN DE NEDERLANDEN TUSSEN 1450 EN 1700,
31146: VERVOORT, ROBERT. - Red Star Line.
32927: VERWEIJ, MICHIEL; - SANTA MARIA DELL'ANIMA TE ROME,
12875: VERWEY, ALBERT. - FREDERIK VAN EEDEN.
27374: VERWEY, ALBERT. - DE DICHTER EN HET DERDE RIJK.
32248: VERWEY, ALBERT / CANTRÉ, JOZEF. - vizioenen van Hadewych.
32929: VESEY, AMANDA; - DAANS BOOMHUT,
32931: VESEY, AMANDA; - DAAN EN DE VOGEL,
42305: VESEY NORMAN. - Arms and armour.
32930: VESEY, AMANDA; - HECTORS NIEUWE SCHOENEN,
11598: VESPINI, JEAN-PAUL. - LE TOUR SE GAGNA À L' ALPE.
6145: VESSEM, H.A., VAN. - DE ENGELSE PARTIJ IN HET KONINKRIJK FRANKRIJK GEDURENDE DE HONDERDJARIGE OORLOG.
34809: VESTDIJK, S. - PURITEINEN EN PIRATEN. ROMAN.
30856: VESTDIJK, SIMON. - moderne Antonius.
4910: DE VET, J.J.V.M. - PIETER RABUS (1660 - 1702).
18396: VETTER, INGRID; - MODERNE KERAMIK DES 20. JAHRHUNDERTS. BESTANDSKATALOG DER SAMMLUNG HINDER / REIMERS DES LANDES RHEINLAND / PFALZ,
3957: VEUILLOT, LOUIS - LES LIBRES PENSEURS.
8522: VEULEMANS, JAN; - DE KUNST VAN MAY CLAERHOUT,
44047: J. VEULEMANS - Monniken in de Kempen. Twee eeuwen abdij Westmalle.
15815: VEY, HORST; - DIE ZEICHNUNGEN ANTON VAN DYCKS,
11299: VEYNE, PAUL (ED.)/ BROWN PETER. - Geschiedenis van het persoonlijk leven, ROMEINSE RIJK EN LATE OUDHEID.
14275: VEYNE, PAUL [EDIT.]. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 1: Van het Romeinse rijk tot het jaar duizend.
45429: VHILS - Vhils
34873: V. VIAENE; - Papacy and the New World Order. Vatican Diplomacy, Catholic Opinion and International Politics at the Time of Leo XIII, 1878-1903,
25828: VIAENE, VINCENT (REDACTIE), VAN REYBROUCK, DAVID (REDACTIE), CEUPPENS, BAMBI (REDACTIE), - Congo in België. Koloniale cultuur in de metropool.
11927: DE VIAENE, LEO & VERSCHAEVE, CYRIEL (INL.). - WAAR DE IRIS BLOEIT. BESCHOUWINGEN OVER HET WERK VAN DEN SCHILDERD ANTOON DE VAERE.
1363: VIAENE, ANTOON; - VLAAMSE PELGRIMSTOCHTEN,
23611: VIAENE, MARCEL. - DE FOORNIJVERAAR EN ZIJN GESCHIEDENIS.
34867: V. VIAENE; - Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831-1859). Catholic Revival, Society and Politics in 19th-century Europe,
2994: VIAN, BORIS. - l'HERBE ROUGE, {romans} LES LURETTES FOURRÉES {nouvelles inedites}
5913: VIAN, BORIS. - VERCOQUIN ET LE PLANCTON.
23913: VIATTE, FRANÇOISE.; DREJON DE LAVERGNEE, ARNOUD.; LOIRE, STÉPHANE.;VOLLE, NATHALIE. - ESCALES DU BAROQUE
39035: M. VICELJA (ED.); - Ikon 4/2011 Journal of Iconographic Studies,
39031: M. VICELJA (ED.); - Ikon 1, 2008 Journal of Iconographic Studies,
39036: M. VICELJA (ED.); - Ikon 5/2012 ,
39034: M. VICELJA (ED.); - Ikon 3/2010 Journal of Iconographic Studies,
39033: M. VICELJA (ED.); - Ikon 2/2009 Journal of Iconographic Studies,
21012: VICO; - LA SCIENCE NOUVELLE,
18597: VICTOIR, J. ; VANDERPERREN, J. - HENRI BEYAERT DU CLASSICISME A L'ART NOUVEAU.
9880: VICTOR, RENÉ. - OVERZICHT VAN DE VLAAMSE RECHTSLITERATUUR GEDURENDE HET GERECHTERLIJK JAAR 1961 - 1962.
1338: VICTOR RENE. - HET WERK VAN PROF. J. HAESAERT
2327: VICTOR RENÉ. - LEVENSBERICHT VAN PROF. R. KRANENBURG {8 september 1880-28 december 1956}
40973: VICTOR HUGO. - België.
19340: VICTOR, RENÉ; - DE NEDERLANDSE RECHTSTAAL EN ANDERE OPSTELLEN VAN PROF. MR. JULIUS OBRIE,
27478: VICTOR, RENÉ. - DE EVOLUTIE VAN HET ENGELS, ADMINISTRATIEF RECHT EN DE "COUNCIL ON TRIBUNALS".
45088: VICTOR BOCKRIS - Transformer: The Complete Lou Reed Story
43462: VICTOR HUGO RIEGO; GUY LEDUNE. - Jean Boghossian. Le très doux feu du dedans.
50293: VICTORIA BROACKES, ANNA LANDRETH STRONG - Pink Floyd Expo: 13/5/2017 - 1/10/2017, V & A Museum, London
48005: VICTORIA BROACKES / GEOFFREY MARSH - David Bowie Is.. inside
4364: VIDALENC, G. - WILLIAM MORRIS.
9535: VIEGEN, JOSEPH. - BALANS DER MODERNE LIMBURGSE WAND- EN GLASSCHILDERKUNSTEN.
1257: VIEU-KUIK H. J. - gebruik van franse woorden door Wolff en Deken, een bijdrage tot de cultuurgeschiedenis der 18e eeuw.
43741: VIEVILLE, DOMINIQUE. - Takis.
29061: VIGENON, ELEONORE. - Moeders.
22173: VIGNALE, ANTONIO; - LA CAZZARIA. DIALOGUE PRIAPIQUE DE L'ARSICCIO INTRONATO,
34216: J. VIGNES (ED.); - Jean-Antoine de Baïf
24906: DE VIGNY, ALFRED; - POESIES DE ALFRED DE VIGNY,
25978: DE VIGNY, ALFRED. - SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES.
41891: VAN DE VIJVER, ANDRÉ ( INL. ); - Fred Bervoets. Verzameld werk,
24701: VAN DE VIJVER, DOM., E. - HENRICUS BATE SPECULUM DIVINORUM ET QUORUNDAM NATURALIUM TOME I. PHILOSOPHIES MEDIEVAUX TOME IV.
44066: DE VILDER, HERMAN. - Dood van een landschapsschilder. Geromantiseerde kroniek van leven en werk van Hippolyte Boulenger
13420: VILDER, HERMAN DE, / VEN, KRIS, VAN DE - Eugène-Joseph VERBOECKHOVEN,en zijn medeschilders
14661: VILDER, HERMAN DE, / VEN, KRIS, VAN DE - Eugène-Joseph VERBOECKHOVEN Le peintre animalier et ses peintres collaborateurs,
28856: DE VILDER, HERMAN; - TERVUREN RIJK AAN GESCHIEDENIS RIJK AAN KUNST,
14662: VILDER, HERMAN DE, / VEN, KRIS, VAN DE - Eugène-Joseph VERBOECKHOVEN the animal painter and his fellow painters,
10758: VILINBACHOV, GEORGE (ED.). - DE RIJKDOM VAN STROGANOFF.
35405: P. VILLALBA-VARNEDA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Arbor Scientiae. Pars II,
35403: P. VILLALBA-VARNEDA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Arbor Scientiae. Pars I,
35404: P. VILLALBA-VARNEDA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Arbor Scientiae. Pars I,
35406: P. VILLALBA-VARNEDA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Arbor Scientiae. Pars II,
35407: P. VILLALBA-VARNEDA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Arbor Scientiae. Pars III,
35408: P. VILLALBA-VARNEDA (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Arbor Scientiae. Pars III,
45134: M. VILLALOBOS HENNESSY - Tributes to Kathleen L. Scott , English Medieval Manuscripts: Readers, Makers and Illuminators
46564: VILLANI, TIZIANA - Parcours dans l'oeuvre de Leonor Fini
34077: VILLAR GUANAES LUCIA,DUMAS MARC - Inventaire d'une poubelle
16771: VILLATA, EDOARDO. - MACRINO D'ALBA,.
9300: VILLENEUVE, ROLAND. - LE POISON ET LES EMPOISONNEURS CÉLÈBRES.
26073: VILLON, FRANÇOIS. - OEUVRES DE F. VILLON.
32933: VILMORIN, ANDRIEUX; - ALBUM VILMORIN,
35889: V.T. VAN VILSTEREN (RED.). - Vikingen!
1985: DE VINCENNES, JEAN; - VEURNE SPIEGEL VAN DE WESTHOEK,
12243: VINCENS, ÉMILE. - HISTOIRE DE LA REPUBLIQUE DE GÈNES. ( 3 volumes).
48570: VINCENT VAN MEENEN - Licht en geluid.
49342: VINCENT PETERS - Vincent Peters. Personal.
45187: S. VINCENT - Roman de Gillion de Trazegnies
32446: VINCENT LIEBER, NATHALIE RILLIET, LUDOVIC RECCHIA; - Helvetica - Porcelaine de Nyon à Mariemont. Céramiques suisses d'aujourd'hui au Musée Ianchelevici,
47439: VINCENT BEYAERT + THIJS VAN DER ZANDEN - filles de forest Les Citroën bicylindres assemblées en Belgique
46836: VINCENT BEYAERT + THIJS VAN DER ZANDEN - filles de forest de in België geproduceerde tweecilinder Citroëns. 2CV
19834: VINCENT VERBRUGGE - Wervikse tabak, Vakmanschap en traditie
24403: VINCENT GEYSKENS ? BERNARD DEWULF - ANITA
50335: VINCENT MEYLAN - Van Cleef & Arpels Treasures and Legends
38796: VINCENT GAGLIARDI. - allées du cimetière personnel.
48763: VINCENZO SANFO (ED.), GEORGE S. BOLGE (TEXT). - Julio Larraz: Diary of the Soul.
11143: VINCK-VAN CAEKENBERGHE, MIREILLE. - EEN ONDERZOEK NAAR HET LEVEN, HET WERK EN DE LITERAIRE OPVATTINGEN VAN CORNELIS VAN GHISTELE ( 1510/11 - 1573), REDERIJKER EN HUMANIST.
18493: VAN VINCKENROYE, F.; - J.B. HOUWAERT. DE VIER WTERSTE. TEKSTVERKLARING,
11725: VINET, MARYLINE. - ÊTRE LA FILLE D' ÉMILE LOUIS.
27355: VINGEROETS, GERT. - DE ERVEN VAN ANUBIS.
30780: VINKENOOG, SIMON. - Hoogseizoen.
26806: VINKENOOG, SIMON; - HOOGSEIZOEN,
33992: VINKS, JOS. - BORMS.
22020: VINKS, JOS; - VAN REPRESSIE TOT EGMONT. 35 JAAR VLAAMSE STRIJD,
38186: VINTAGE - Vintage Menswear: A Collection from the Vintage Showroom
2975: VINTS, LUC. - P.J. BROEKX. en de christelijke arbeidersbeweging in Limburg 1881-1968.
5219: VINTS, LUC. - P.J. BROECK.
26939: VINTS, LUC; - P.J. BROECKX EN DE CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING IN LIMBURG 1881 - 1968,
9466: VIRAY, ALAIN. - CHARLES COUNHAYE. signé.
22546: VIRAY, ALAIN. - Eijberg, Sculptures et Dessins 1965-1981.
37395: C. VIRCILLO FRANKLIN; - Material Restoration A Fragment from Eleventh-Century Echternach in a Nineteenth-Century Parisian Codex,
17333: VIRENQUE, P.-H., NONNEMAN, W. EN BLAUWENS, G.; - HAVENINVESTERINGEN OP DE LINKER-SCHELDEOEVER. WELVAART EN KOSTEN-BATENANALYSE,
4626: VIRGILE, P, - LES EGLOGUES DE VIRGILE,
41670: VIRGILIO A. CHARLES - US cigarette industry, evaluation of the impact of the advertisement ban on sales
44000: VIRGILIUS PUBLIUS - l'eneide de virgile, traduction nouvelle.
51117: VIRGINIA G. ATCHLEY / SEBASTIAN IZZARD - Raymond and Frances Bushell Collection of Netsuke. A Legacy at the Los Angeles County Museum of Art
1167: VIS, E.M. & C. DE GEUS, U.A., - ALTHOLLANDISCHE FLIESEN, Standardwerk
47096: DE VISSCHER - D' HAEYE, B. - HIPPOLYTE DAEYE 1873 - 1952. GENESE VAN EEN OEUVRE.
484: DE VISSCHER - D' HAEYE, B. - HIPPOLYTE DAEYE 1873 - 1952. GENESE VAN EEN OEUVRE.
26030: VISSCHER, PATRICIA EN SEGERS, GUY; - TIJL UILENSPIEGEL. EEN VERHAAL VAN VIJF EEUWEN,
2507: VISSCHERS, P. - IETS OVER JACOB JONGHELINCK, METAELGIETER EN PENNINGSNYDER, OCTAVIO VAN VEEN, SCHILDER, IN DE XVIe EEUW; EN DE GEBROEDERS COLLYNS DE NOLE, BEELDHOUWERS, IN DE XVe, XVIe EN XVIIe EEUW,
17849: VISSCHERS, P. - IETS OVER JACOB JONGHELINCK, METAELGIETER EN PENNINGSNYDER, OCTAVIO VAN VEEN, SCHILDER, IN DE XVIe EEUW; EN DE GEBROEDERS COLLYNS DE NOLE, BEELDHOUWERS, IN DE Xve, XVIe EN XVIIe EEUW.
21476: VISSCHERS, P.; - IETS OVER JACOB JONGHELINCK, METAELGIETER EN PENNINGSNYDER, OCTAVIO VAN VEEN, SCHILDER, IN DE XVIe EEUW; EN DE GEBROEDERS COLLYNS DE NOLE, BEELDHOUWERS, IN DE XVe, XVIe EN XVIIe EEUW,
15643: VISSCHERS, P.; - HISTORISCHE AVONDSTONDEN,
36819: VISSER, CAROLIJN. - BRANDEND ZOUT. REISVERHALEN.
36777: VISSER, CAROLIJN. - BUIGEND BAMBOE. EEN JUWEEL VAN EEN REISVERHAAL.
32935: VISSER, ELISABETH; - ARCHITECTUUR,
32936: VISSER, HANS; - SIMON VESTDIJK, EEN SCHRIJVERSLEVEN,
35474: VISSER, AB. - SHEFFIELD STAAL. DRIE VERHALEN : DE HAZELIP, SHEFFIELD STAAL, DE BEVRIJDING.
47576: VISSER, MARTIN - CAREL BLOTKAMP. - Martin Visser. Verzameld werk.
365: VISSER, HENRI - Brusselsche Anti - Slavernij Conferentie 1889 - 1890. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks - Universiteit te Leiden op gezag van den Rector - Magnificus Dr. C.P. Tiele
51015: VISSER E.A. - Stedenbouw. De vroegmoderne stad in de Nederlanden, systematisch deel.
6473: VITALI, LAMBERTO. - AVORI GOTICI FRANCESI.
32944: VITALSKI; - MIJN LEVEN MET LETERME,
50489: VITALSKI; - huis met het jachtgeweer, de liefde van Victor voor twee aantrekkelijke zusters die leven in de schaduw van hun krakzinnige stiefmoeder. MET OPDRACHT / GESIGNEERD.
39419: VITTORIO MAGNAGO LAMPUGNANI EN ANGELI SACHS (ED.). - Musea voor een nieuw millennium. Ontwerpen, Projecten, Gebouwen.
25811: VITTORIO PICA. - ATTRAVERSO GLI ALBI E LE CARTELLE
33966: VIVIENNE BECKER ET AL. - HENKEL & GROSSE. 100 Years of Passion for Grossé + Bijoux Christian Dior.
44418: VIVIENNE BECKER ET AL - HENKELAND GROSSE,100 Years of Passion for Grossé Bijoux Christian Dior.
48912: VJATSESLAV FJODOROV, NATALJA GOESEVA, JOERI JEFIMOV, JELIZAVETA RENNE, SERGEJ ANDROSOV - Catharina de Grootste. De zelfgeslepen diamant van de Hermitage
32149: VLAANDEREN, ANDRÉ; - ZWART OP WIT. PENTEEKENEN EN AANVERWANTE ILLUSTRATIE-TECHNIEKEN,
50716: VLADIMIR VASAK - Robert Doisneau Paris: Les Halles Market. English.
32910: VLADIMIR MARKOV. - art Nègre.
481: VLAEMINCK, J. - CHILDERIC - CLOVIS 1500e ANNIVERSAIRE 482 - 1982.Mérvingiens. Childéric-Clovis
22281: VLAEMYNCK, CARLOS H., DR. - DOSSIER ABBEVILLE. Arrestaties en deportaties in mei 1940.
50180: VLAMINCK, ERIK. - Suikerspin, roman, gesigneerd/ opdracht.
2412: DE VLAMINCK ALFONS L. - JAERBOEKEN DER ALOUDE KAMER VAN RHETORIKA, HET ROOSJEN, ONDER KENSPEUK: GHEBLOEYT INT WILDE, TE THIELT.
12453: VLAMINCK. - LE CHEMIN QUI MÈNE À RIEN.
12456: VLAMINCK. - PORTRAITS AVANT DÉCÈS. (numéroté).
12459: DE VLAMINCK, MAURICE/ SERNADA, FERNAND. - D' UN LIT DANS L' AUTRE.
22620: VLAMINCK, ERIK; - schismatieke schrijven,
12455: VLAMINCK. - PAYSAGES ET PERSONNAGES.
28981: VLAMINCK, ERIK; - LANGS SCHRIJVERSZIJDE,
26312: VLASSELAERS, J. - Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893. Een codereconstructie.
30044: VLEESCHDRAGER, EDDY. - Diamonds, reality and passion.
33958: DE VLEESCHOUWER, GREGORY; - GETEKEND DOOR HET LICHAAM. DE ROL VAN HET LICHAAM BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN PERSOONSIDENTITEIT,
619: VLEESCHOUWERS - VAN MELKEBEEK, M. - DE OFFICIALITEIT VAN DOORNIK. OORSPRONG EN VROEGE ONTWIKKELING ( 1192 - 1300 ).
1730: VLEESCHOUWERS- VAN MELKEBEEK - DOCUMENTEN UIT DE PRAKTIJK VAN DE GEDINGBESLISSENDE RECHTSPRAAK VAN DE OFFICIALITEIT VAN DOORNIK. OORSPRONG EN VROEGE ONTWIKKELING {1192-1300}
1833: VLEESCHOUWERS- VAN MELKEBEEK - DE OFFICIALITEIT VAN DOORNIK. OORSPRONG EN VROEGE ONTWIKKELING {1192-1300}
33507: VLIEBERGH, E. & PERSYN, J. - HET WERK VAN OMER K. DE LAEY. DEEL 2. DEEL 3.
7267: VLIEGEN, ROBERT. - AUTOCHTONE EN WESTERSE MUZIEK IN HET HUIDIGE JAPANSE KULTUURLEVEN.
15371: DE VLIEGER - DE WILDE - Adellijke levensstijl, dienstpersoneel, consumptie en materiële leefwereld van Jan van Brouchoven en Livina de Beer, graaf en gravin van Bergeyck (ca.1685-1740).
15770: VLIEGHE, HANS; - GASPAR DE CRAYER, SA VIE ET SES OEUVRES,
37234: H. VLIEGHE; - Portraits of Identified Sitters Painted in Antwerp,
14911: VLIEGHE, HANS. - CORPUS RUBENIANUM LUDWIG BURCHARD. PART VIII. SAINTS II.
45662: VLIEGHE (ED.) - Sir Anthony Van Dyck, 1599-1999. Conjectures and Refutations
14648: VLIEGHE, HANS; - CATALOGUS SCHILDERIJEN 17DE EN 18DE EEUW, stedelijke musea Brugge
32436: H. VLIEGHE, A. BALIS, C. VAN DE VELDE (EDS.); - Concept, Design and Execution in Flemish Painting (1550-1700),
14912: VLIEGHE, HANS. - Saints, vol.1, CORPUS RUBENIANUM LUDWIG BURCHARD.
27672: H. VLIEGHE - David Teniers the Younger: A Biography .
6709: VLIEGHE, HANS. - Saints, Part VII + VIII: , CORPUS RUBENIANUM LUDWIG BURCHARD. ( 2 volumes)
10719: VAN VLIERBERG, J.; - HET SYMBOLISME DER BLOEMEN ( EEN FOLKORISTISCHE VLAAMSCHE ZANT ),
32875: VAN VLIERDEN, BERNARD-FRANS. - GERARD WALSCHAP.
14002: VLIERDEN, VAN, BERNARD FRANS. - Van In't wonderjaer tot De verwondering.
12896: VAN VLIERDEN, MARIEKE. - WILLEBRORD EN HET BEGIN VAN NEDERLAND.
8240: VAN VLIET, EDDY. - DE BINNENPLAATS. Gedichten.
47668: VAN VLIET, EDDY; - VADER, met handgeschreven opdracht, gesigneerd.
27526: VAN VLIET, EDDY; - HET GROTE VERDRIET gedichten 1971-1974 Met handgeschreven opdracht van Eddy van Vliet
32945: VAN VLIET, NICO; - MINDERHEID OF MEDELANDER,
50569: VAN VLIET, EDDY; - JAREN NA MAART, met handgeschreven opdracht, gesigneerd
50570: VAN VLIET, EDDY; - GLAZEN, met handgeschreven opdracht, gesigneerd
50571: VAN VLIET, EDDIE; - DE VIERSCHAAR, met handgeschreven opdracht, gesigneerd.
27323: VAN VLIET, EDDY; - COLUMBUS TEVERGEEFS,
5271: VAN VLIET, EDDY. - POËZIE, EEN PLEIDOOI.
21620: VAN VLIET, EDDY EN ROGGEMAN, WILLEM M.; - POETRY IN FLANDERS NOW,
11284: VAN VLIET, EDDIE; - DE VIERSCHAAR,
26454: VAN VLIET, H.T.M.; - LOUIS COUPERUS EN L.J. VEEN. BLOEMLEZING UIT HUN CORRESPONDENTIE,
27324: VAN VLIET, EDDY; - DE VIERSCHAAR. GEDICHTEN 1962-1972,
27325: VAN VLIET, EDDY; - GLAZEN,
27327: VAN VLIET, EDDY. - HET GROTE VERDRIET. GEDICHTEN 1971 - 1974.
27328: VAN VLIET, EDDY; - VADER,
27329: VAN VLIET, EDDY; - ZOALS IN EEN FRESCO DE KLEUR,
27330: VAN VLIET, EDDY; - DE TOEKOMSTIGE DIEF,
27334: VAN VLIET, EDDY; - VAN BITTERE TRANEN. KOLLEBLOEMEN E.A. BLOZENDE DROEFHEDEN,
27335: VAN VLIET, EDDY; - DE BINNENPLAATS,
27336: VAN VLIET, EDDY; - JAREN NA MAART,
27519: VAN VLIET, EDDY; - GIGANTISCHE DAGEN. EEN KEUZE UIT DE GEDICHTEN 1978 - 2001,
28261: VAN VLIET, H.T.M. - Versierde verhalen, De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk (1884-1925)
35282: VLOBERG, MAURICE. - LA VIERGE ET L'ENFANT DANS L'ART FRANCAIS. 2 volumes.
904: VLOBERG, M. - LA VIERGE ET L' ENFANT DANS L' ART FRANCAIS
42925: VLOEBERGH, WALLAYS, - Unieke Winkelstraat. Zijstraten met klasse,
2124: VLOEDGRAVEN, STERKEN. - OUD STAPHORST IN WOORD EN BEELD.
29762: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Nieuw licht ! Jan Toorop en de Domburgsche tentoonstellingen 1911-1921.
39924: R. VOADEN, R. TIXIER, T. SANCHEZ ROURA, J.R. RYTTING (EDS.); - Theory and Practice of Translation in the Middle Ages,
28317: VOCH, OSCAR; - BOUTADES 1,
50550: DE VOCHT, MAURICE. - JAN VAN PUIJENBROECK. monografie
10771: DE VOCHT, MAURICE. - JAN VAN PUIJENBROECK. monografie, gesigneerd
26584: DE VOCHT, MAURICE; - JAN VAN PUIJENBROECK, + met originele tekening in potlood, gesigneerd naast titelblad.
1235: DE VOCHT, H., OLBRECHTS, M., PHILIPPEN, L. & DEHEEGHER, A. - NICOLAUS CLENARDUS.
39090: DE VOCHT, MAURICE; - JAN VAN PUIJENBROECK, + originele tekening in potlood.
10159: R. VOCHTEN. - Nieuw onderzoek over de fysicochemische eigenschappen van saponineoplossingen en de stabiliteitsfactoren van hun gas-vloeistof dispersies.
26376: VODRET, ROSSELLA - Caravage, l'oeuvre complet.
43036: VAN VOEREN, G - Tweemaal geweld. Leven en werk van de Voerense pastoor Veltmans.
471: VOET, L. - DE GOUDEN EEUW VAN ANTWERPEN. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw.
12433: VOET, L. - DE GOUDEN EEUW VAN ANTWERPEN. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw.
15950: VOET, L., A. VERHULST, G. ASAERT, F. DE NAVE, H. SOLY & J. VAN ROEY. - DE STAD ANTWERPEN VAN DE ROMEINSE TIJD TOT DE 17DE EEUW. TOPOGRAFISCHE STUDIE ROND HET PLAN VAN VIRGILIUS BONONIENSIS 1565.
14874: VOET, L.; - DE VORSTEN I DE MIDDELEEUWSE VORST,
37071: VOET, LEO. - BELGISCHE STEDEN IN RELIEF. PLANNEN OPGENOMEN DOOR FRANSE MILITAIRE INGENIEURS XVIIe - XIXe EEUW. DE CITADEL VAN ANTWERPEN.
4067: VOET, L. - JORIS MINNE, DE DIENENDE KUNST IN HET OEUVRE VAN JORIS MINNE. met originele houtsnede, gesigneerd. genummerd.
28023: VOET, LÉON. - ETUDE SUR DEUX BULLES DE BENOIT VIII POUR SAINT-VAAST D'ARRAS.
28026: VOET, LÉON. - GESCHIEDENIS VAN BELGIE. DE MIDDELEEUWEN TWEEDE DEEL. ( OVERDRUK ).
28029: VOET, L. - OVER DE STICHTING EN DE VROEGSTE GESCHIEDENIS DER SINT-PIETERS - EN SINT-BAAFSABDIJEN TE GENT.
28036: VOET, LÉON. - LA PERSONNALITE ET L'OEVRE DE CHRISTOPHE PLANTIN.
18955: VOET, L. ( INL. ). - DE DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ J.-E. BUSCHMANN TE ANTWERPEN 1842 - 1967.
12423: VOET, LÉON. - AGE D' OR D' ANVERS.
51130: VOGEER, HEINRICH - SCHLENKER, SABINE [HRSG.] UND BEATE CH [HRSG.] ARNOLD. - Heinrich Vogeler. Künstler - Träumer - Visionär (Katalogbuch zur Ausstellung in Worpswede
44910: C. VOGEL - 'libri paenitentiales'
3523: VOGEL, WILLEM. - LETTRES SUR LE PSYCHISME
15822: VOGEL, FRIEDRICH ( HERAUSGEBER ); - FARBFOTOBAND BERLIN IN VIER SPRACHEN,
27851: VOGELESANG, H. - wereld van Anton Pieck. Langs de Waterkant
8800: VOGT, CARL. - BILDER AUS DEM THIERLEBEN.
14573: VOGT, PAUL. - CHRISTIAN ROHLFS AQUARELLE UND ZEICHNUNGEN,
10021: VOGT, ARNOLD. - AUSDAUERENDE PFLANZEN IM GARTEN.
14590: VOGT, PAUL. - CHRISTIAN ROHLFS. DAS GRAPHISCHE WERK.
44974: A. DE VOGÜÉ - règles monastiques anciennes (400-700)
39834: J. VOISENET; - Bêtes et hommes dans le monde médiéval Le bestiaire des clercs du Ve au XIIe siècle,
10968: VOKAER, MARC; - DE GROTE MARKT VAN BRUSSEL,
13873: N/A. VOL 4. - LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE. VOL 4.
13872: N/A. VOL 3. - LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE. VOL 3.
28010: N/A.VOL 2. - LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE. VOL 2.
13874: N/A. VOL 5, 1 ( A - M). - LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE. VOL 5, 1 ( A - M).
13884: N/A- .VOL 10, 1 ( A-E). - LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE. VOL 10, 1 ( A-E).
13890: N/A. VOL 13, 2 ( B-F). - LE PATRIMOINE MONUMENTAL DE LA BELGIQUE. VOL 13, 2 ( B-F).
28147: VON VOLBORTH, CARL-ALEXANDER; - THE VERY PECULIAR CODEX OF PLUCKINGHAM COURT,
28164: VON VOLBORTH, CARL-ALEXANDER; - FABELWEZENS UIT MYTHEN, SAGEN, FOLKLORE EN DE HERALDIEK,
23278: VOLBOUDT, PIERRE. - KANDINSKY 1922-1944.
34859: J. DE VOLDER; - Benoît XV et la Belgique durant la grande guerre,
36447: DE VOLDER, JAN EN WOUTERS, LIEVE. - VAN BINNEN WEENT MIJN HART. DE VERVOLGING VAN DE ANTWERPSE JODEN. GESCHIEDENIS EN HERINNERING.
11738: DE VOLDER, N. - REGIONALE INFORMATIEWEEKBLADEN.
44008: VOLGER GISELA; WELCK KARIN V. EDS.. SUPPLEMENT BY BRIGITTE KHAN MAJLIS. - Indonesian Textiles. Symposium 1985. With a supplement by Brigitte Khan Majlis [:} New Acquisitions in Krefeld and Cologne.
18627: VOLGER, GISELA UND V. WELCK, KARIN ( HERAUSG. ); - DIE BRAUT. GELIEBT. VERKAUFT. GETAUSCHT. GERAUBT. ZUR ROLLE DER FRAU IM KULTURVERGLEICH, BAND 1 und 2,
43763: VOLKER ULLRICH. - Napoleon. Een biografie.
23728: VOLKER FISCHER, ANDREA GLEINIGER - Stefan Wewerka - Architekt, Designer, Objektkünstler
43717: VOLKOGONOV, D.A. - Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin.
42318: VOLLARD, AMBROISE; - Politique Coloniale du Père Ubu,
33156: VOLLEMAERE, ANTOON. - OUD - AMERIKA. MESO - AMERIKA.
33157: VOLLEMAERE, ANTOON. - OUD - AMERIKA. ANDESKULTUREN.
32947: VOLMERT, JULIA; - JONAS IS VERDWAALD,
38385: VOLODARSKI, V. (INTROD.)/CORREARD, M.-H. (TRAD.) & MALAREVITCH-MILLOT, D. (TRAD.). - LA GALERIE TRETIAKOV MOSCOU. PEINTURE. ART RUSSE ANCIEN. ART RUSSE DU XVIIIe AU DEBUT DU XXe SIECLE. ART SOVIETIQUE.
34752: T. VOLPE; - Science et théologie dans les débats savants de la seconde moitié du XVIIe siècle . La Genèse dans les 'Philosophical Transactions' et le 'Journal des Savants' (1665-1710),
14778: VOLTAIRE; - CANDIDE OU L'OPTIMISME,
13363: VOLTAIRE; - CANDIDE OU L' OPTIMISME,
11810: DE VOLTAIRE. - ORESTES, TREURSPEL./ ERIPHILÉ, TREURSPEL/ PHILIPS DE TWEEDE, KONING VAN SPANJE/ PHILIPS DE TWEEDE, KONING VAN SPANJE ( TWEEDE DRUK).
20129: VOLTAIRE; - CONTES ET ROMANS. L'HOMME AUX QUARANTE ECUS. LE MONDE COMME IL VA. LE BLANC ET LE NOIR. JEANNOT ET COLIN,
27663: VOLTAIRE & NIELAND-WEITS, NANNIE (VERTALING/TRADUCTION). - 20 ARTIKELEN UIT HET FILOSOFISCH WOORDENBOEK. 20 ARTICLES DU DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE.
1384: VOLTES, PEDRO - ABELLO, juan; painter; la vie et oeuvre.
32986: VONCK, L. - UIT ANTWERPENS VERLEDEN. ANTWERPENS GESCHIEDENIS AAN DE JEUGD VERTELD.
10442: VONCK, THEO. - SAM HERCIGER.
8947: VAN DEN VONDEL, JOOST/ MOLLER, HENDRIK, WILLEM, EVERT (EDIT.). - JOOST VAN DEN VONDEL. TONEELSPELEN. EERSTE BUNDEL.
19062: VAN DEN VONDEL, JOOST; - GYSBREGHT VAN AEMSTEL 1637,
34377: U. VONES-LIEBENSTEIN; - Saint-Ruf und Spanien. Studien zur Verbreitung der Regularkanoniker von Saint-Ruf in Avignon auf der Iberischen Halbinsel (11. und 12. Jahrhundert),
32948: VONK, MARIJKE; - ELFEN VAN HET HELDERE LICHT,
32949: VONNE; - KIND ZIJN ONTNOMEN,
49268: VONNEGUT, KURT & IVAN CHERMAYEFF - Sun Moon Star.
32950: VONNEGUT, NORBERT; - GOUD GELD,
22213: VAN DE VOORDE, URBAIN; - ALBERT SERVAES OF HET RELIGIEUS EXPRESSIONISME,
43923: VOORDE, ALOÏS VAN DE. - penningmeesters van de Wetstraat. De ministers van Financiën sinds 1831.
12070: VAN DE VOORDE, URBAIN. - WAR VAN OVERSTRAETEN.
2831: VOORDE, URBAIN VAN DE. - ESSAY OVER KAREL VAN DE WOESTIJNE.
32757: VAN DE VOORDE, URBAIN. - CHARLES DE COSTER'S UILENSPIEGEL.
17911: VAN DE VOORDE, HUGO E.A.; - BASTILLE, BOERENKRIJG EN TRICOLORE. DE FRANSE REVOLUTIE IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN,
22791: VAN DE VOORDE, U.; - K HEB MENIG UUR BIJ U... ESSAY'S OVER BOEKEN EN GEDACHTEN,
13201: VAN DE VOORDE, HENDRIK. - DAT PRILLE JAAR. ( opdracht, gesigneerd).
19613: VAN DE VOORDE, URBAIN E.A. - GILLE August.
12654: VAN DE VOORDE, URB.; - CHARLES DE COSTER EN DE VLAAMSCHE IDEE,
34958: VAN DE VOORDE, URBAIN. - EROS THANATOS.
36750: E. VOORDECKERS, F. TINNEFELD (EDS.); - Corpus Christianorum. Iohannes Cantacuzenus Refutationes Prochori Cydonii et disputatio cum Paulo Patriarcha Latino epistulis septem tradita,
36749: E. VOORDECKERS, F. TINNEFELD (EDS.); - Corpus Christianorum. Iohannes Cantacuzenus Refutationes Prochori Cydonii et disputatio cum Paulo Patriarcha Latino epistulis septem tradita,
50645: VOORN, H. - Papierfabricage in de eerste helft van de negentiende eeuw.
4697: VOORTHUIJSEN, W.D. - HET REPUBLIEK DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN HET MERCANTILISME.
32951: VOORZANGER, J.L.; - JOODSCH IN NEDERLAND,
5033: VOOYS, C.G.N. - GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL IN HOODTREKKEN GESCHETST.
22589: VORGRIMLER, HERBERT; BERNAUER, URSULA EN STERNBERG, URSULA; - BOODSCHAPPERS UIT HOGERE SFEREN. DE CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE ENGEL,
24910: VORMS, PIERRE; - GESPRACHE MIT FRANS MASEREEL,
45843: C. VAN DE VORST, H. DELEHAYE - Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Germaniae Belgii Angliae
39468: VAN DE VORST, TONY; - PORTRET EN FIGUUR BOETSEREN,
36830: VOS, HERMAN (SAMENST.). - VLAANDEREN. FELIX TIMMERMANSNUMMER.
50502: DE VOS, WILLY / VANGEEL, LUC / WOUTERS, STEFAAN. - Sint-Martinusparochie van Rijmenam : 1350 jaar geschiedenis.
38852: DE VOS, LUC. - VELDSLAGEN IN DE LAGE LANDEN.
30675: L. DE VOS / P. DELOGE / E. ROOMS / J.-M. STERKENDRIES. - Belgische diplomatieke stukken 1941-1960. Van onafhankelijkheid tot onderlinge afhankelijkheid. Boekdeel II: Defensie. Documents diplomatiques belges 1941-1960. De l'indépendance à l'interdépendance. Tome II: Défense.
23003: DE VOS, DIRK E.A. - GILBERT SWIMBERGHE.
18474: VOS - GEVERS, LOUIS & LIEVE; - DAT VOLK MOET HERLEVEN. HET STUDENTENTIJDSCHRIFT DE VLAAMSCHE VLAGGE 1875 - 1933,
509: DE VOS, DIRK; - HANS MEMLING . HET VOLLEDIGE OEUVRE;
33302: L. VOS; - correspondance d'Andrea Mangelli internonce aux Pays-Bas (1652-1655),
16299: DE VOS, DIRK; - HANS MEMLING l'oeuvre complet, Catalogue Raisonne
2460: DE VOS LUK {RED.} - VAN WALRAVENE WEG.
1370: VOS, LUC DE. - HET EINDE VAN NAPOLEON.
7984: DE VOS, GRETA/ COPPIETERS, GUY/ LEMAYEUR, BART/ SAS, BART. - GIDS VAN BEDRIJSARCHIEVEN EN ARCHIEVEN BIJ WERKGEVERS-, WERKNEMERS- EN BEROEPSVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE ANTWERPEN.
11055: VOS, HERMAN. - VARIATIES IN HET ZAND. (gesigneerd)
12279: VOS, KEN. - SYMBOLIMS & SIMPLICITY.
13409: L. DE VOS, P. DELOGE, E. ROOMS, J.-M. STERKENDRIES, - Belgische diplomatieke stukken 1941-1960.Van onafhankelijkheid tot onderlinge afhankelijkheid, Boek -deel II: Defensie. Documents diplomatiques belges 1941-1960.De l'indépendance à l'interdépendance, Tome II: Défense ,
15372: VOS, STAF. - licht achter den heuvel: het verlangen naar muzikale zuiverheid in Vlaanderen tijdens het interbellum.
19295: VOS, RIK; - Lucas van Leyden,
19590: DE VOS, S. E.A.; - ZWART EN GEEL... EN EEN BEETJE ROOD,
19679: VOS, PAUL EN WYNEN, JOHN; - PANORAMA VAN MOL,
19987: DE VOS, H. EN BRONNE, CH.; - DE BELGEN EN DE ZEE,
21161: DE VOS, LUC; - VAN HET IJZEREN GORDIJN TOT HET FUNDAMENTALISME. INTERNATIONALE TEGENSTELLINGEN NA 1945,
22496: DE VOS, GUSTAAF; - ONSER LIEVE VROUWEN' HOSPITAAL VAN GEERAARDSBERGEN VAN ZIJNE STICHTING TOT NA DE FRANSCHE OMWENTELING,
22777: DE VOS, LUC; - DE TWEEDE WERELDOORLOG,
25505: VOS, LOUIS (VOORW.). - WILLEN IS KUNNEN. RETIE 1912 - 1987.
24904: VOS LUC DE; GERARD EMMANUEL; - Lumumba, de complotten? De moord.
21741: DE VOS, RENAAT; - NU WEET IK DAT DE MORGEN KOMEN ZAL!
30956: VOS, D. DE / BUSSCHE, W. VAN DEN. - Triënnale 3. Informatieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België.
29231: VOS, OTTO DE. - uur van de wolf.
41471: L. VOS; - Louis de Blois, abbé de Liessies (1506-1566) Recherches bibliographiques sur son oeuvre,
39322: DE VOS, LUC. - BURCHTEN EN FORTEN EN ANDERE VERSTERKINGEN IN VLAANDEREN.
37424: DE VOS, J. EN POSSEMIERS, AUG. - VADERLANDSCH FEEST. FETE NATIONALE. STAD ANTWERPEN. VILLE D'ANVERS. ONTVANGST DER AFGEVAARDIGDEN VAN DE GEMEENTERADEN DER HOOFDSTEDEN VAN 'S LANDS PROVINCIEN : 21 - 22 JULI 1911. RECEPTION DES DELEGUES DES CONSEILS COMMUNAUX DES CHEFS-LIEUX DE PROVINCE : 21 - 22 JUILLET 1911.
14901: DE VOS, DIRK; - THE FLEMISH PRIMITIVES. THE MASTERPIECES,
36041: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M., LEEUWRIK, J.H.J., ELIENS, TITUS M.; - ZILVER UIT DE TIJD VAN DE VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPANIE,
47721: VOSSEN,RÜDIGER / W.EBERT. - Marokkanische Töpferei. Töpferorte und -zentren. Eine Landesaufnahme / Poterie Marocaine. Localités de potiers et centres de poterie. Un inventaire sur tout le pays
1815: VOSTER W. - DE CULTUREEL-GEOGRAFISCHE INDELING VAN NEDERLAND.
41870: R. VOSTERS, J. WEIJERMARS. - Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I.
32952: VOUTCH; - KLEIN KIKKERTJE HEEFT OORPIJN,
18370: VOWINCKEL, ANDREAS UND WEISS, EVELYN; - JURGEN KLAUKE: EINE EWIGKEIT EIN LACHELN: ZEICHNUNGEN, FOTOARBEITEN, PERFORMANCES 1970/86,
37384: C. VOYER, E. SPARHUBERT (EDS.); - image médiévale: fonctions dans l'espace sacré et structuration de l'espace culturel,
37370: C. VOYER; - Faire le ciel sur la terre Les images hagiographiques et le décor peint de Saint-Eutrope aux Salles-Lavauguyon (XIIe siècle),
39864: C. VOYER, E. SPARHUBERT (EDS.) - image médiévale: fonctions dans l'espace sacré et structuration de l'espace culturel.
4449: VRANCKX, A. - CONFESSION D'UN FLAMINGANT.
194: DE VRANKRIJKER, A. C. J. - Mercantilisme en koloniale expansie. / Uit leven en wetenschap 6.
7244: DE VREE, PAUL (INL.). - ANTWERPSE GRAFIEK NA 1970. GEDRUKT IN DE WERKPLAATSEN VAN ROGER VANDALE EN ROGER VAN AKELIJEN.
8017: DE VREE, FREDDY. - DE DODENKLAS. ( genummerd).
6042: DE VREE, PAUL. - MENS EN MUZE 2. MAURICE GILLIAMS. ESSAY.
16370: DE VREE, FREDDY. - JAN VANRIET. SCHILDERIJEN 1984 - 1996.
18323: DE VREE, FREDDY (VOORW.). - HOMMAGE AAN KAREL GEIRLANDT.
11287: DE VREE, FREDDY. - WILLEM FREDERIK HERMANS, DE AARDIGSTE MAN TER WERELD.
28979: DE VREE, PAUL; - KRONIEK VAN EEN GEZIN,
330: DE VREE, PAUL; - VERZAMELDE GEDICHTEN,
21893: DE VREE, FREDDY; - DE AARDIGSTE MAN TER WERELD,
10476: DE VREE, FREDDY. - DE DODENKLAS. (genummerd).
43492: VREE, PAUL DE - Appassionato. Gedichten.
15909: DE VREE, FREDDY / VAN DE VELDE, RONNY; - ENRICO BAJ. MODIFICATIONS,
29264: VREEDE, MISCHA DE. - Over.
29249: VREEDE, MISCHA DE. - Eindelijk mezelf.
48103: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studiën.
4403: VREESE, DE, WILLEM. - GALLICISMEN IN HET ZUIDNEDERLANDSCH.
24882: VREESE, WILLEM DE - LEEKEBIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN VLAANDEREN, inzonderheid van Gent.
36057: B. DE VREGILLE, L. NEYRAND (EDS.); - Corpus Christianorum. Apponius In canticum canticorum expositio,
36058: B. DE VREGILLE, L. NEYRAND (EDS.); - Corpus Christianorum. Apponius In canticum canticorum expositio,
26431: VREVEN, BRAM. - RECHTE LIJNEN, SCHUIN GELUID.
29484: VRIAMONT, JORIS. - exploten van Tabarijn.
7207: VRIELYNCK, ROBERT. - ASPEKTEN VAN DE FILMINDUSTRIE.
35185: J.J. VRIEND. - Stijlen in de bouwkunst.
14991: VRIENDEN VAN LOUIS GUEUNING - LOUIS GUEUNING 70. LIBER AMICORUM, 1898 - 5.III - 1968
32954: VRIENDS, KEES; - MAMMA, WAAR BEN JE?
32956: DE VRIES, BECCY; - PAREL AAN MIJN KROON,
32955: VRIES, A.G.C.; - NEDERLANDSCHE EMBLEMATA,
27420: DE VRIES, LYCKLE; - VERHALEN UIT KAMER, KEUKEN EN KROEG. HET HOLLANDSE GENRE VAN DE 17de EEUW ALS VERTELLENDE SCHILDERKUNST,
31615: DE VRIES, R.W.P.; - NEDERLANDSE GRAFISCHE KUNSTENAARS UIT HET EINDE DER NEGENTIENDE EN HET BEGIN VAN DE TWINTIGSTE EEUW,
5147: E. VAN VRIESLAND, VICTOR. - LE VENT SE COUCHE. POÈMES. ( envoi, signé, numéroté).
42675: VRIESLAND,VICTOR E. VAN. - Onderzoek en vertoog. Verzameld critisch en essayistisch proza. Deel I en II.
14217: VAN VRIESLAND, VICTOR E. - Halali: cultuurhistorische notities van wild en weidwerk.
15882: VRIEZE, JOHN ( RED. ); - DE SCHATKAMER VAN SAN MARCO VENETIE,
9426: VRIEZE, E. - WOORDENBOEKJE VOOR HET LAGER- EN UITGEBREID- LAGERONDERWIJS.
32962: VRIJ, TJEERD; - BITTERE TRANEN,
32961: DE VRIJ, ANKE; - SPOREN,
43238: DE VRIJ, TH. [EDIT.]; DEHOUCK, H. [MEDEW.] - Deurne bij Antwerpen : geschiedkundige flitsen
32960: DE VRIJ, ANKE; - DUIVELSDANS,
16025: VRIJBOS, BART; - CARREFOUR,
37699: VRINAT, ROBERT. - DAVID MESSER.
33367: VRINAT, ROBERT. - OLGA OLBY. CINQUANTE ANS DE DESSINS.
15535: VRINTS A. - Bezette stad, Vlaams-nationalistische collaboratie in Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
618: DE VROEDE, M. - KWEZELS EN ZUSTERS. DE GEESTELIJKE DOCHTERS IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN, 17e EN 18e EEUW.
5546: VROEDE, DE, ERIC. - T TROJAANSE HOBBELPAARD.
2042: DE VROEDE, SCHOLLIERS {RED.} - VLAAMSE PROBLEMEN HISTORISCH TOEGELICHT.
6686: DE VROEDE, MAURITS - DE VLAAMSE BEWEGING IN 1855 - 1856.
21247: DE VROEDE, M. - JULIAAN DE VRIENDT in de Politiek en de Vlaamse Beweging (1889-1900).
26314: DE VROEDE, MAURITS. - Meesters en meesteressen (II). Een sociale geschiedenis van leerkrachten lager onderwijs in België. Deel II : de Franse Tijd.
25514: VROMANS, GERTJAN E.A.; - NAAR EEN HOGERE TECHNOLOGIE?,
13802: VROMMAN, FRANS; - Beeldhouwer Hendrik Pulinx en de achttiende-eeuwse kunst in Brugge 1698 -1781,
50919: VROOM, DR. N.R.A. / WILSON, H.B. - modest message as intimated by the painters of the Monochrome Banketje . 3 volumes.
12738: VROOM, DR. W.H. - DE ONZE-LIEVE-VROUWEKERK TE ANTWERPEN.
7522: VROOM, DR. N.R.A. - SCHILDERS VAN HET MONOCHROME BANKETJE.
24101: DE VROOME, E. ( MEDEWERKER ); - KINDERSPEELGOED MAAK HET ZELF,
4500: VROONHOVER, L.V. - ONDERDRUKKING EN VORMING.
32687: VROUWE COURTMANS / STIJN STREUVELS (VOORWOORD). - Gemeente-Onderwijzer. Een romantisch verhaal.
32963: VUILLEMIN, JULES; - VENETIE, EEN SPIEGEL,
32965: VULLIAMY, CLARA - AMBER WIL NIET NAAR SCHOOL,
32964: VULLIAMY, CLARA - KLEINIE,
32966: VULLIAMY, CLARA - AMBER WIL NIET,
10140: A. DE VUYST. - verdeling, de op- en neerwaartse voortzetting en de statistische behandeling van de magnetische anomalieën van de vertikale intensiteit van België.
21634: DE VUYST, G.; - OSCAR JESPERS,
8432: VYDT - DE BLED, L. - PROF. DR. HERMAN FREDERIK BOUCHERY ( 1912 - 1959). LIJST VAN WERKEN EN BIJDRAGEN.
49163: VYLDER, DE - De God die zijn vrouw had opgegeten.
28322: VYNCKE, YVONNE - Stedelijk Museum Oostende
31381: M. VYORAL-TSCHAPKA, M. PÄCHT (EDS.) - Otto Pächt. Venetian Painting in the Fifteenth Century. Jacopo, Gentile and Giovanni Bellini and Andrea Mantegna

42572: VYTOPIL - DIEMER , ANKIE . EN IRMA ESKES - SCHELVIS - Patchwork, Quilts .Ontwerpen en uitvoeren.
13596: VAN DER WAALS, JAN. - DE PRENTSCHAT VAN MICHIEL HINLOOPEN.
13032: DE WAARD, J.A. - DE PORTRETTEN VAN MARNIX VAN ST.-ALDEGONDE.
22337: N/A ( WAARSCHIJNLIJK HOEFNAGELS ); - GILDE VAN O.L.V. LOF, OF KORT VERHAEL DER INSTELLING EN VOORTZETTING VAN DE KAPEL DER H. MOEDER GODS, IN DE KERK VAN ONZE LIEVE VROUWE TE ANTWERPEN,
28510: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - vijf verticale elementen van Piet Killaars.
32967: WAASLAND, WILLEM; - MAMMA, VOOR WIE WAS JE LAATSTE HANDDRUK ?
32968: WABBES, MARIE; - ROOSJE HEEFT HONGER,
32970: WABBES, MARIE; - ROOSJE ONDER DE MODDER,
32969: WABBES, MARIE; - ROOSJE IN HET BAD,
32971: WABBES, MARIE; - ROOSJES PORTRET,
32972: WABBES, MARIE; - WAAR KOMEN DE BABY'TJES VANDAAN ?,
31871: WACHA, GEORG. - Zinn und Zinnegiesser in den Ländern Mitteleuropas.
20037: WACHSMUTH, H.; - OVER EEN GEVOELIGE VITAMINE B1-KLEURREACTIE,
27152: DE WACHTER , LEO. - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten Heemkundige dokumentatie 1800 1940
32178: WACHTERS, LOUIS. - LODEWIJK VAN BOECKEL. kunstsmid
32974: WADDEL, MARTIN; - JAAPJE EN DE GROTE KIP,
30181: VAN WADENOYEN, HUGO. - LES ENFANTS A LA MAISON.
18976: WADSWORTH, EDWARD. - Edward Wadsworth. Selection, chronique de la vie artistique XIII.
33045: WAECHTER, PHILIP; - THUISWEDSTRIJD,
47632: WAEGEMANS, E. - russische beer en de belgische leeuw. drie eeuwen russische aanwezigheid in belgie
38176: DE WAELE, KAREL; LIBBRECHT, ULRICH EN DE MULDER, WALTER; - KIJK OP HET GROENE VLAANDEREN,
857: DE WAELE, M., GAUS, H., VAN EENOO, R., UYTTERHAEGEN, F. - BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE VAN DE POLITIEKE EN SOCIAAL - EKONOMISCHE EVOLUTIE VAN BELGIE 1918 - 1985.
1184: DE WAELE, M., GAUS, H. EN UYTERHAEGEN, F. - BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE VAN DE POLITIEKE EN SOCIAAL - ECONOMISCHE EVOLUTIE VAN BELGIE 1918 - 1980.
2531: DE WAELE, FERDINAND J. - OVER DE BETEKENIS VAN DE GALLO - ROMEINSE TEMPELS TE ELST ( NEDERLAND).
10054: A. DE WAELE EN G. GENIE. - gast-gastheerrelatie bij de pensciliaten der herkauwers.
14253: N/A. WAELE - Augerius Gislenus Busbequius, 1522-1591.
27071: DE WAELE. TIM - PELOTON, een wonderbaarlijke kijk op een wondere wereld. wielrennen.
34980: DE WAELE, FERDINAND J. - kunstwerken van de 17e en 18e eeuw en de St.Catharinakerk van Sinaai-waas.
432: WAELKENS, M. - Eeuwige steen van Nijl tot Rijn. Groeven en prefabricatie.
23987: WAELKENS, MARC; - PIERRE ETERNELLE DU NIL AU RHIN. CARRIERES ET PREFABRICATION,
18894: WAENDENDRIES, P.; - LA JOURNEE DU 15 JUILLET 1918 - LA VICTOIRE REMPORTEE CE JOUR PAR LA IVe ARMEE (GENERAL GOURAUD),
8957: VAN WAESBERGHE, JOSEPH F A. M. - DE AKENSE REGELS VOOR CANONICI EN CANONICAE UIT 816.
7369: WAETZOLDT, WILHEM. - HANS HOLBEIN THE YOUNGER. HIS WORK AND WORLD.
26382: WAGEMAN, PATTY & TEN HOEVE, STIJN (VOORW.). - Bron van Betovering - J.W. Waterhouse (1849-1917). Een Bloemlezing uit werken van Ovidius - Dante -Shelley - Keats - Tennyson,.
13218: WAGENAAR, JAN. - T VERHEUGD AMSTERDAM.
33048: WAGENER, GERDA; - LORENZO,
33046: WAGENER, GERDA; - BILLY EN TIJGER,
33047: WAGENER, GERDA; - LEOPOLD LEEUW,
33049: WAGENER, GERDA; - TIMO DE IJSBEER,
5120: WAGENVOORT, H. - INITIA CERERIS.
3043: WAGENVOORT, H. - Imperium. Studiën over het 'mana'-begrip in zede en taal der Romeinen.
18159: WAGENVOORT, H.; - VERGILIUS' ECLOGA I EN IX,
32093: WAGNER, RICHARD / ROLLESTON, E.W. - Tannhäuser. A dramatic poem by Richard Wagner, freely translated in poetic narrative form by C.W. Rolleston. Presented by Willy Pogany.
33999: A. WAGNER; - abbaye de Gorze au XIe siècle. Contribution à l'histoire du monachisme bénédictin dans l'Empire,
1055: WAGNER - HEIDENDAL, LUTGARD. - HET FILHELLENISME IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN ( 1821 - 1839 ). EEN BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN DE PUBLIEKE OPINIE IN HET BEGIN VAN DE NEGENTIENDE EEUW.
2771: WAGNER-HEIDENDAL,L. - HET FILHELLENISME IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN {1821-1829}
4534: WAGNER, CHRISTIAN. - SONNTAGSGANGE.
9989: WAGNER, A. - KEINE ANGST VOR KUNSTGESCHICHTE.
26996: WAGNER, WILHELM. - NORDISCH-GERMANISCHEN GOTTER- UND HELDENSAGEN.
24392: WAGNER, RAINER UND KRAUSS, ROLF (EINLEITUNGEN). - TUTANCHAMUN.
33050: WAHL, MATS; - LAJKA EN IK,
32532: WAHLOO, PER. - DE VRACHTWAGEN.
37674: WAIBOER, ADRIAAN E.; - GABRIEL METSU. LIFE AND WORK. A CATALOGUE RAISONNE,
28831: WAISSENBERGER, ROBERT. - Vienne, 1890-1920 Société, Architecture, Beaux-Arts, Musique, Théatre, Littérature, Psychanalyse.
22000: WAITMAS, LEO ( PSEUDONIEM VAN LOUIS PAUL BOON ); - DE LIEFDE VAN ANNIE MOLS,
51131: WAL, MIEKE VAN DER. - Jan Sluiters Vrouwen.
25671: WALD LASOWSKI, PATRICK ET CLAIS, ANNE-MARIE; - BOUCHERON. LA CAPTURE DE L'ECLAT,
24388: WALDA, DICK. - HET MYSTERIE VAN DE NACHTWACHT.
20152: WALDBERG, MICHEL ( PRÉF. ); - CORNEILLE. LE PEINTRE ET SES CHATS. ANTHOLOGIE DE POEMES,
14880: WALDBERG, PATRICK. - RENE MAGRITTE.
50012: WALDBERG, PATRICK. - RENE MAGRITTE.
37333: WALDEMAR GEORGE. - Charles Delporte ou la nouvelle genèse. Avec envoi de l'artist. SIGNED !
19006: WALDEMAR, GEORGE; - DESPIAU VIVANT. L'HOMME ET L'OEUVRE,
25078: WALDEMAR, GEORGE; - ART D'OCCIDENT EN PERIL,
25077: WALDEMAR, GEORGE; - HUMANISME ET UNIVERSALITE,
26461: WALDEMAR, GEORGE; - JEUNES SCULPTEURS FRANCAIS,
34632: WALDEMAR JANUSZCZAK. - grand peintres et leur technique.
24873: WALDMANN, EMILE. - LA PEINTURE ALLEMANDE CONTEMPORAINE.
11279: WALDSCHAP, GERARD. - IETS GROOTS EN ONVERMOEDS.
11280: WALDSCHAP, GERARD. - LINKS GEBOREN.
42649: WALEWIJN, FRED. - Regen en zon.
8605: WALEWIJN, FRED. - FABELS.
40491: B. D. WALFISH (ED.); - Apples of Gold in Settings of Silver Studies in Medieval Jewish Exegesis and Polemics. Frank Ephraim Talmag,
27390: WALGRAVE, JAN; - ARS CERAMICA. CERAMIQUE CONTEMPORAINE EN BELGIQUE. CONTEMPORARY CERAMICS IN BELGIUM. HEDENDAAGSE KERAMIEK IN BELGIE,
10211: WALGRAVE. - Kardinaal Newman's theorie over de ontwikkeling van het dogma in het licht van zijn kennisleer en zijn apologetiek.
18896: WALGRAVE, AL.; - GEDICHTENGROEI. STUDIEN OP GUIDO GEZELLE,
18983: WALGRAVE, REDACTIE - EEN EEUW VAN SCHITTERING. DIAMANTJUWELEN UIT DE 17de EEUW. A SPARKLING AGE. 17th-CENTURY DIAMOND JEWELLERY.
35674: WALGRAVE, JAN. - EEN VORSTELIJK IMAGO. HET BEELD VAN DE HEERSER SEDERT ANTOON VAN DYCK. A ROYAL IMAGE. THE IMAGE OF THE SOVEREIGN SINCE SIR ANTHONY VAN DYCK.
19060: WALGRAVE, JAN; - HET LABO VAN DE VERLEIDING. GESCHIEDENIS VAN DE MAKE-UP. THE LABORATORY OF SEDUCTION - HISTORY OF MAKE-UP,
38187: WALKER - Tim Walker Story Teller.
33051: WALKER, SARAH; - HET WATER IS BLAUW VANDAAG,
37394: W. WALKER; - Paradise Lost' and Republican Tradition from Aristotle to Machiavelli,
33052: VAN DE WALL-PERNE. GUST. - VELUWSCHE SAGEN,
29219: WALL, STEPHEN. - Dubbellevens.
33053: WALLACE, JOHN; - KLEIN KONIJN GAAT NAAR EEN PARTIJTJE,
7907: WALLAERT,G.J. - BIJ MEMLING OP BEZOEK.
37454: VAN DE WALLE, A.L.J.; - Bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen
16736: VAN DE WALLE. - ORANDA. DE NEDERLANDEN IN JAPAN ( 1600 - 1868 ),
28824: VAN DE WALLE, A.L.J.; - G. DE WIT,
51333: VAN DE WALLE, WERNER - Zeilen is een kunst. Mercator en de Belgische schoolschepen.
32434: G. DE WALLENS; - peintres Belges actifs à Paris au XVIIIe siècle à l'exemple de Jacques François Delyen, peintre ordinaire du Roi (Gand, 1684- Paris, 1761),
38120: G. DE WALLENS; - peintres Belges actifs à Paris au XVIIIe siècle à l'exemple de Jacques François Delyen, peintre ordinaire du Roi (Gand, 1684- Paris, 1761),
14747: DE WALLENS, GÉRARD. - COROT.
24047: WALLERSTEIN, IMMANUEL; - CARL DE KEYZER. EUROPA,
32959: WALLIS DE VRIES, GIJS; - KRACHTENS DE BOUWVERORDENING,
33054: WALLWORK, AMANDA; - NUL DODO'S,
33055: WALLWORK, AMANDA; - ZOEK DE VIS,
47303: WALLY VAN DE VELDE - Thobra: de boodschap van de weegschaal
15175: WALRAVENS, JAN; - VERZAMELD PROZA,
7788: WALRAVENS, JAN. - PEINTURE CONTEMPORAINE EN BELGIQUE.
22764: WALRAVENS, JAN (SAMENSTELLER). - VIJFDE KOLOM. Jong Vlaams proza.
23148: WALRAVENS, JAN (SAMENSTELLER). - VIJFDE KOLOM. Jong Vlaams proza.
8471: WALRAVENS, JAN. - JAN VAERTEN. ( genummerd, gesigneerd).
33013: WALSCHAP, GERARD. - DE CONSUL.
33014: WALSCHAP, GERARD. - OPROER IN CONGO.
33021: WALSCHAP, GERARD. - ALTER EGO.
33023: WALSCHAP, GERARD. - HET ORAMPROJECT.
33016: WALSCHAP, GERARD. - MANNEKE MAAN. EEN VERHAAL VOOR JONG EN OUD.
15549: WALSCHAP, GÉRARD; - UN VAINCU DE LA VIE / TEUGELS GUST,
33009: WALSCHAP, GERARD. - NIEUW DEPS.
42207: WALSCHAP, GERARD; - Futée gazelle ( Slimke gazelle ),
32874: WALSCHAP, GERARD. - VOORPOSTGEVECHTEN.
38393: WALSCHAP, GERARD. - METTEN MARTEN. ROMAN.
12714: WALSCHAP, GERARD. - DE GOEDE SMOKKELAAR.
15209: WALSCHAP, GERARD; - PIET MET DE HOUTEN KOP. POPPENSPEL GESCHREVEN VOOR JOZEF CONTRYN,
16117: WALSCHAP, GERARD; - GANSJE KWAK DAT THUIS OPSTAK,
16116: WALSCHAP, GERARD. - SLIMKE GAZELLE. OM TE VERTELLEN AAN KLEINE GEZELLEN.
16112: WALSCHAP, GERARD; - GANSJE KWAK ZOEKT CARRY,
16111: WALSCHAP, GERARD; - SLIMKE GAZELLE EN DE GAZELLENETER,
41770: WALSCHAP, GERARD. - Gerard Walschap Verzameld werk deel 1.
42208: WALSCHAP, GÉRARD; - vierde koning. Een vertelsel voor mijn kinderen,
33154: WALSCHAP, GERARD. - CELIBAAT.
15195: WALSCHAP, GERARD; - NIEUW DEPS,
16110: WALSCHAP, GERARD. - DE SPAANSCHE GEBROEDERS. TONEELSPEL.
23214: WALSCHAP, GÉRARD; - BEJEGENING VAN CHRISTUS,
46490: WALSCHAP, GERARD; - vierde koning. Een vertelsel voor mijn kinderen,
25409: WALSCHAP, GÉRARD; - THE MAN WHO MEANT WELL,
48612: WALSCHAP, GERARD, - Kind, met een handgeschreven opdracht
48611: WALSCHAP, GERARD, - Sibylle, met een handgeschreven opdracht
43781: WALSCHAP, GERARD. - MANNEKE MAAN. EEN VERHAAL VOOR JONG EN OUD.
29186: WALSER, ALISSA. - Dit is niet mijn hele verhaal.
29195: WALSER, MARTIN. - Zielearbeid.
37543: WALSH, VTE.; - SOUVENIRS ET IMPRESSIONS DE VOYAGES,
882: WALSH,T.J. - SECOND EMPIRE OPERA. THE THEATRE LYRIQUE, PARIS 1851 - 1870
33056: VAN WALSUM, EDITH; - ONGEHOORD,
35322: WALTER BLOEM. - Hindenburg als Reichspräsident.
21693: WALTER PREVENIER, / TH. DE HEMPTINNE, M. BOONE, M.-TH. CARON, W. BLOCKMANS, E.A. - Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530
50338: WALTER LEBLANC - Walter Leblanc expo catalogus Gariboldi Milano
34705: WALTER VAN DIEVOET, - Répertoire général des joailliers et le, le marquage des métaux précieux en Belgique II 1798-1942 Algemeen repertorium van de edelsmeden en van de merken van edelsmeedwerk in België II 1798-1942,
46984: WALTER MOSER - KLAUS ALBRECHT SCHRÖDER - Lee Miller
50224: WALTER ROLAND. - veegje natte verf. (roman)
50226: WALTER ROLAND. - De knik in de kern. (roman) eerste druk.
42954: WALTER VAN BEIRENDONCK - Kunst Antwerpen academie 350
44743: WALTER NÄHER - Porsche 917, Porsche 917. Archiv und Werkverzeichnis 1968 ? 1975
44857: WALTER NÄHER - Porsche 917 (engl.). Archive and works catalogue 1968 ? 1975
45588: WALTER LANCKMANS - kers op de taart, Culinaire Verfijning met Hotelschool Spermalie
48803: WALTER BLEYAERT - Vroeger is niet voorbij ... - De Grote Oorlog in Pervijze.
45668: WALTER LANCKMANS - beste uit de zee, Culinaire Verfijning met Hotelschool Spermalie
38706: WALTER FOSTER; - Learn to Draw Angry Birds Learn to draw all of your favorite Angry Birds and Those Bad Piggies!,
50482: WALTER METS. - Lof van deze aarde.
30216: WALTER VAN BEIRENDONCK EN REDACTIE STANDAARD. - Standaard , Walter Van Beirendonck, special edition. Newspaper of Friday the 16-09-2011
51269: WALTER SWENNEN - Walter Swennen: Pif Collection Memento.
9813: WALTER, RODOLPHE. - COROT À MANTES.
50430: WALTER ROLAND. - spooktrein. (roman)
45664: WALTER LANCKMANS - pluim voor de chef - Wild, vlees en gevogelte, Culinaire verfijning met Hotelschool Spermalie
26128: WALTER VAN DIEVOET, - Algemeen repertorium van de edelsmeden en van de merken van edelsmeedwerk in België deel II 1798-1942,
25669: WALTER, MARC; - VOYAGES AUTOUR DU MONDE,
26304: WALTER VAN DIEVOET, - Algemeen repertorium van de edelsmeden en van de merken van edelsmeedwerk in België II 1798-1942,
45677: WALTER LANCKMANS - Koude Kunstjes, Eenvoudige Gastronomie met Hotelschool Spermalie
51029: WALTER BENJAMIN, VERTALER: MICHEL VAN NIEUWSTADT - Denkbeelden.
47031: WALTER VAN DEN BROECK. - alfabet van de stilte.
33058: WALTERS, CATHERINE; - BRAMMETJE, WAAR BEN JE?
33059: WALTERS, CATHERINE; - MAX EN MINNIE,
21293: WALTERS, ANNA LEE. - THE SPIRIT OF NATIVE AMERICA. BEAUTY AND MYSTICISM IN AMERICAN INDIAN ART.
46645: WALTHER,HERBERT - Waffen-SS.Eine Bilddokumentation mit Beiträgen von Generalfeldmarschall a.D.Hasso von Manteuffel und Heinz Höhne
18677: WALTHER, INGO F. ( SAMENSTELLING ); - SCHILDERKUNST VAN HET IMPRESSIONISME 1860 - 1920. DEEL I+2 : HET IMPRESSIONISME IN FRANKRIJK,
48856: WALTRAUD NEUWIRTH. - Wiener Silber, Namens- und Firmenpunzen 1781-1866. Makers' and company marks.
47056: WAMBACQ, JOHAN. - Seks, mystiek en urbanisatie.
33505: DE WANDELEER, JULES. - OPERATION ANTINEA. IMPRESSIONS DE VOYAGE EN AUTO AVEC PHOTOS ET ILLUSTRATIONS.
29074: WANG, LULU. - lelietheater. Een jeugd in China.
38573: WANGERMEE, ROBERT (RASSEMBL. ET COMMENT.). - CORRESPONDANCE PRESENTEE PAR ROBERT WANGERMEE
1517: WANIEWICZ. - BROADCASTING FOR ADULT EDUCATION.
51032: WANNES VAN DE VELDE - Wannes van de Velde beeldend werk.
46348: WANNES VAN DE VELDE. - Over zingen, Wannes van de Velde.+ interview.CD.+ postkaart.
12485: WANSINK, DR. H. - POLITIEKE WETENSCHAPPEN AAN DE LEIDSE UNIVERSITEIT 1575 - +/- 1650.
49558: WARD HERMANS. - Fransch-Belgisch geheim Militair akkoord. Het verweerschrift van Ward Hermans.
44989: J. O. WARD - Ciceronian Rhetoric in Treatise, Scholion and Commentary
49180: WARD ADRIAENS. - Partizaan Storms. Kroniek van de Partizanendetachementen van Boortmeerbeek, Hofstade, Muizen, Kampenhout en Putte en van Sectie K8 van de spionagelijn Bayard.
10503: WARDWELL LEE, ELLEN. - NEO-IMPRESSIONISTEN.
15654: WARE, GEORGE W.; - DEUTSCHES UND OESTERREICHISCHES PORZELLAN,
33060: WARING, RICHARD; - DE KIP EN DE VOS,
14914: WARMENBOL, EUGÈNE; - SFINX, DE WACHTERS VAN EGYPTE,
38201: WARMENBOL, EUGÈNE; - EGYPTE VUE PAR FLORENT MOLS ET JACOB JACOBS ( 1838-1839 ),
38257: WARMENBOL, EUGÈNE; - LE LOTUS ET L'OIGNON. EGYPTOLOGIE ET EGYPTOMANIE AU XIXe SIECLE, I et II,
40230: E. WARMENBOL, V. ANGENOT (EDS.); - Thèbes aux 101 portes. Mélanges à la mémoire de Roland Tefnin,
14915: WARMENBOL, EUGÈNE; - SPHINX. LES GARDIENS DE L'EGYPTE,
22093: WARNKONIG, L.; - NOTICE HISTORIQUE SUR UNE VERRIERE A L'EGLISE DE NOTRE-DAME A ANVERS,
43907: WARNOD ANDRE; PIERRE MAC ORLAN; PASCIN; JULIUS MORDECAI PINCAS; JULES PASCIN; ANDRE SAURET - Pascin , Preface de Pierre Mac Orlan
39594: WARNOD, JEANINE/ANQUETIL, MARIE-AMÉLIE/BARBEY, MARIANNE & MICHEL, OLIVIER. - ECLATEMENT DE L'IMPRESSIONNISME.
21776: DE WARREN, EDOUARD; - INDE ANGLAISE EN 1843 - 1844, TOME PREMIER et SECOND,
47153: DE WARSAGE, R.; - LE CALENDRIER POPULAIRE WALLON. HISTOIRE INTIME DU PEUPLE WALLON, Edition originale!
828: DE WARSAGE, R.; - LE CALENDRIER POPULAIRE WALLON. HISTOIRE INTIME DU PEUPLE WALLON,
9847: WARZÉE - LAMMERTYN, GAËTANE; - SCHILDERS VAN HET LANDELIJKE LEVEN IN BELGIË,
1385: WASHINGTON, M. BUNCH - Art of Romare Bearden: The Prevalence of Ritual
6956: WASHINGTON, IRVING. - VOYAGES DANS LES PRAIRIES DU FAR WEST.
33061: WASKOWSKY, RIEKUS; - ALS SCHRIJVERS KOKEN,
4738: WASSENHOVEN, VAN, LOUIS. - OTTAVIO MIRTO FRANGIPANI, NUNTIUS VAN VLAANDEREN, EN DE ENGELSCHE KATHOLIEKEN.
384: WASSER, BEN; - Pelgrimages bedevaartplaatsen van de westerse christenheid
2120: [ VON WASSERMANN, EUGENE]. - VENTE PUBLIQUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE M. EUGENE VON WASSERMANN. ( 2 vol. dans 1 tome).
16045: WASSINK, J.F.A.; - VAN STAD EN BUITENIE. EEN INSTITUTIONELE STUDIE VAN RECHTSPRAAK EN BESTUUR IN WEERT 1568 - 1795
4629: WATELET; DE JACQUES-GRÉGOIRE WATELET, - GUSTAVE SERRURIER-BOVY Architect et décorateur liégeois 1858-1910 ,
2969: WATELET, MARCEL. - CARTOGRAFIE EN POLITIEK IN HET BELGIË VAN DE 19de EEUW.
12046: WATELET, MARCEL. - GERARDI MERCATORIS ATLAS EUROPAE.
533: WATELET, M. - MERCATOR, GERARDUS MERCATOR RUPELMUNDANUS.
23146: WATERHOUSE, RAY AND DODD, JONATHAN ( FOREW. ); - GEORGES FOLMER 1895 - 1977. A RETROSPECTIVE,
40032: C. WATERS (ED.); - Virgins and Scholars A Fifteenth-Century Compilation of the Lives of John the Baptist, John the Evangelist, Jerome, and Katherine of Alexandria,
37887: WATERSCHOOT, H. - FRANS MINNAERT.
7867: WATERSCHOOT, HECTOR. - VEERLE DUPONT.
29230: WATERSCHOOT, HERWIG. - nacht van de stier.
11634: WATIEZ, LAURENT. - COURSE EN TÊTE.
17306: WATNEY, SIMON. - FANTASTIC PAINTERS.
39603: WATSON, LYALL; - DE HELSE MENS
46663: WATSON, PETER & PAASSEN, WILLEM VAN - De zaak sotheby's. kunstsmokkel, prijsopdrijving, verdachte handel & andere praktijken : met in de hoofdrol de Nederlander Roeland K., kunstexpert te Milaan
40027: N. WATSON, J. JENKINS (EDS.); - Writings of Julian of Norwich 'A Vision Showed to a Devout Woman' and 'A Revelation of Love',
16781: WATT, JAMES; - THE SUMPTUOUS BASKET. CHINESE LACQUER WITH BASKETRY PANELS,
8248: WATTÉ , MARCEL , - Lexicon van Christus-ikonen: Hij die is en die was en die komt,
40196: WATTEEUW L, REYNOLDS C. - Catalogue of Illuminated Manuscripts of the Museum Plantin Moretus, Antwerp.
25797: WATTEEUW L. , VAN DER STOCK J. - Anjou Bible. A Royal Manuscript Revealed, Naples 1340
45903: WATTEL JEAN JACQUES ET BÉNÉDICTE - - Ruelland céramistes, Catalogue raisonné
44260: WATTEL, JEAN-JACQUES; WATTEL, BENEDICTE; - Mission céramique. Collection Jean-Jacques et Bénédicte Wattel.
31869: WATTEZ, OMER. - ZUID-VLAANDERSCHE NOVELLEN. WOUTERS JONGE JAREN. DE KOORKNAAP. DE FIJNPROEVERS. KLEINE OORLOG IN VLAANDEREN. DE BURGERS VAN GROENENDALE.
32365: WATTEZ, OMER. - VAN TWEE KONINGSKINDEREN.
19686: WATTEZ, OMER. - SIEGFRIED. EEN OUD-GERMAANSCH HELDENLIED.
33062: WATTS, IRENE N.; - HET MEISJE MET DE BLOEM,
39954: WATTS, CECIL E. - GOEDE MANIEREN IN DE OMGANG MET GRAMMOFOONPLATEN. ONDERHOUD, JUISTE BEHANDELING EN VERZEKERING VAN EEN OPTIMALE GEBRUIKSDUUR.
26149: WAUTERS, BART. - controverse rond de jurisdictie van de nuntius. Het placet op de geloofsbrieven van Spinelli, Valenti-Gonzaga, Tempi en Crivelli (1725-1749).
25919: WAUTERS, BART - Recht als religie, Canonieke onderbouw van de vroegmoderne staatshervorming in de Zuidelijke Nederlanden
46386: WAUTERS. - Peggy Wauters The Big Escape
12910: WAUTERS, KAREL (RED). - VERHALEN VOOR VLAANDEREN.
1709: WAUTERS, ALBERT. - DE WERPHENGELSPORT.
1711: WAUTERS ALBERT - HENGELEN NAAR PALING.
1712: WAUTERS ALBERT - HENGELEN NAAR VOORN.
2091: WAUTERS A, COLLARD L., LIALINE R.P., SIMONET H. - LE RÉGME SOVIÉTIQUE ET SES INSTITUTIONS.
3094: WAUTERS, A - HENGELEN NAAR SNOEK EN BAARS
13648: WAUTERS, A.J. - SEPT ÉTUDES POUR SERVIR A L' HISTOIRE DE HANS MEMLING.
40673: WAUTERS, JAN. - Van Davidoff tot Van Basten.
19637: WAUTHIER, MAGDELEINE; - AU PERIL DES SABLES. AVENTURES AERIENNES,
10737: VAN WAUWE, LUDO. - FEDERALISME UTOPIE OF MOGELIJKHEID?
24118: WAUWERMANS, LIEUTENANT GÉNÉRAL. - LES FORTIFICATIONS D'ANVERS EN 1899 ET LA GRANDE COUPURE DE L'ESCAUT.
26107: WAUWERMANS, LIEUTENANT-GÉNÉRAL - Histoire de L'Ecole Cartographique Belge et Anversoise du XVIe siècle. Amsterdam, Meridian Publishing Co, 1964. 2 vols.
39439: A. WAWN (ED.); - Constructing Nations, Reconstructing Myth Essays in Honour of T. A. Shippey,
43053: WAXWEILER, EMILE. - belgique neutre et loyale.
43188: WAXWEILER, EMILE. - Belgique neutre et loyale.
33063: WAYNE VON KONIGSLOW, A.; - ZO ZIT DAT !
28509: WEALE, JOHN. - Weale's quarterly papers on architecture. Supplement to part VI comprising descriptive text to the illustrations of the Temple Church, London.
38341: E. WEBER; - islam sunnite contemporain,
38354: E. WEBER; - islam sunnite traditionnel,
36289: R. WEBER (ED.); - Corpus Christianorum. Ambrosius Autpertus Opera III Vita sanctorum patrum Paldonis, Tatonis et Tasonis. Libellus de conflictu vitiorum atque virtutum. Oratio contra septem vitia. Sermo de cupiditate. Sermo in Purificatione sanctae Mariae. Homilia de Transfiguratione Domini. Sermo de Adsumptione sanctae Mariae,
36285: R. WEBER (ED.); - Corpus Christianorum. Ambrosius Autpertus Opera II Expositionis in Apocalypsim libri VI-X.,
36268: R. WEBER, M. BÉVENOT (EDS.); - Corpus Christianorum. Cyprianus Opera I Ad Quirinum. Ad Fortunatum. De lapsis. De ecclesiae catholicae unitate,
6685: WEBER, R. E. J. - LA BOÎTE DE MESSAGER EN TANT QUE SIGNE DISTINCTIFS DU MESSAGER A PIED.
15557: WEBER, ERICH; - BILDLICHER FACHUNTERRICHT ZU HOCHSTLEISTUNGEN IN MODERNER KONDITOREI + Nederlandse bijlage : HOE VERKRIJGT MEN DE MOOISTE RESULTATEN IN DE MODERNE BANKETBAKKERIJ?
16825: WEBER, F.A.; - NEW COMPLETE POCKET-DICTIONARY OF THE ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES CONTAINING ALL WORDS AND PHRASES OF GENERAL USE, THE TERMS OF SCIENCE AND ARTS OF BOTH LANGUAGES ETC. TO WHICH IS ADDED THE MARKING OF THE PRONUNCIATION AND ACCENTUATION ACCORDING TO WALKER AND A COMPLETE TABLE OF THE IRREGULAR VERBS OF THE TWO LANGUAGES / NEUES VOLLSTANDIGES TASCHENWORTERBUCH DER...,
36284: R. WEBER (ED.); - Corpus Christianorum. Ambrosius Autpertus Opera II Expositionis in Apocalypsim libri VI-X.,
36270: R. WEBER (ED.); - Corpus Christianorum. Ambrosius Autpertus Opera I Expositionis in Apocalypsim libri I-V.,
20518: WEBERS, HARRY; JANSSENS, JAN EN PEETERS, CHRIS; - HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL BELANG VAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN OP REGIONAAL EN LOKAAL NIVEAU,
33064: WEBSTER, PAUL; - ANTOINE DE SAINT-EXUPERY,
33066: WEBSTER, SHERYL; - MUIS MAKKIE,
33065: WEBSTER, PAUL; - CONSUELO, DE ROOS EN DE KLEINE PRINS,
14821: WECKX, HUGO ( PRÉF. ); - OCTAVE LANDUYT. BEELDEN EN DENKBEELDEN,
26348: WECKX, HUGO ( VOORW. ); - ZOERSEL '93 BELGIE/ BELGIUM,
35114: T. WEDDIGEN, A. ROTH, B. KEMPERS (EDS.); - Functions and Decorations: Art and Ritual at the Vatican Palace in the Middle Ages and the Renaissance,
16894: WEDEWER, ROLF ( HERAUSG. ). - VOSTELL.
3453: WEDGWOOD, C.V. - GUILLAUME LE TACITURNE.
26832: WEDGWOOD, DR. C.V. - WILLEM DE ZWIJGER. VADER DES VADERLANDS.
13372: WEDLAND, HENNING. - DEUTSCHE HOLZSCHNITTE BIS ZUM ENDE DES 17. JAHRHUNDERTS.
1917: VAN DER WEE, H./ TAVENIER, K. - LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE ET L' HISTOIRE MONÉTAIRE ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES.
4383: VAN DER WEE, HERMAN/ VERBREYT, MONIQUE. - DE GENERALE BANK 1822 - 1997. EEN PERMANENTE UITDAGING.
5640: WEE,H.V.D. - STUDIA HISTORICA OECONOMICA.
11904: VAN DER WEE, H.; BOGAERT, R. EN KURGAN - VAN HENTENRYK, G.; - DE BANK IN EUROPA,
25924: VAN DER WEE, HERMAN. - CONJUNCTUUR EN ECONOMISCHE GROEI IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN TIJDENS DE 15de, 15de EN 16de EEUW.
21671: VAN DER WEE, PIA EN LOUIS EN SCHOTSMANS, JANINE; - SYMBOLIEK VAN DE LAMAISTISCHE KUNST,
27956: VAN DER WEE, KRISTIN EN DE MAESSCHALK, EDWARD; - VLAANDEREN ONTMOET NEDERLAND. GESCHIEDENIS VAN DE ORDE VAN DEN PRINCE,
39842: R. WEEDA; - Psautier de Calvin L'histoire d'un livre populaire au XVIe siècle (1551-1598),
39871: R. WEEDA; - Itinéraires du Psautier huguenot à la Renaissance,
16713: WEEMAES, RICHARD; - DE SINT - MARTINUSKERK IN HET LAND VAN BEVEREN,
2133: WEEMAES, RICHARD. - MELSELE ONDER SCHUTS VAN ONZE LIEVE ROUW PAROCHIEKERK EN GAVERLANDKAPEL.
16348: WEEMAES, RICHARD; - OVERLEVEN IN DE KERING. EXIMIUS VAN DE VELDE 1743 - 1823,
50439: WEEMAES, MARGOT - Koninklijke Serres te Laken. Acht platen van Margot Weemaes met een historische, architecturale en botanische inleiding
33070: WEEMOEDT, LEVI; - VERGEETBAAR MAN,
39078: D.P.M. WEERAKKODY; - Taprobanê: Ancient Sri Lanka as Known by Greeks and Romans, ,
2530: VAN DE WEERD, HUBERT. - HET ECONOMISCH BLOEITIJDPERK VAN NOORD - GALLIE IN DEN ROMEINSCHEN TIJD.
30588: DE WEERDT, DENISE (ED.). - Begeerte heeft ons aangeraakt. Socialisten, sekse en seksualiteit.
11012: DE WEERDT, DENISE (ED.). - 20 JAAR WETTELIJK DEPOT.
33071: WEERHEIJM, TOM; - HONDERDUIT,
1452: WEERSMA H.A. - SOCIALISME EN WERELDBESCHOUWING.
17085: VAN WEGEN, RIK. - HET GELIJK VAN DE ACHTERKANT.
24727: WEGENER, URSULA UND PAUL; - IKEBANA. FASZINIERENDE BLUMENKUNST,
8149: VAN DEN WEGHE, M.J.; - HET OUDSTE DOMANIAAL RENTEBOEK VAN HALLE,
9562: VAN DE WEGHE, M. - KORTE GESCHIEDENIS VAN ONZE LIEVE VROUW VAN HALLE EN HAAR HEILIGDOM.
22679: VAN DEN WEGHE, M.J.; - KORTE GESCHIEDENIS VAN ONZE LIEVE VROUW VAN HALLE EN VAN HAAR HEILIGDOM,
33074: WEGNER, WOLFGANG; - ZOMER VAN DE KANOKINDEREN,
33072: WEGNER EN STEINKE; - BOYBOY EN DE KANOKINDEREN,
8363: WEHLE, HARRY B. - CATALOGUE OF ITALIAN, SPANISH & BYZANTIN PAINTINGS.
4987: WEHRLI, MAX. - WALTER VON DER VOGELWEIDE. GEDICHTE.
33075: WEIDE, CAREL; - EN ER WAS LICHT!
39457: S. WEIDEMA, A. KOOPSTRA; - Jan Gossart: The Documentary Evidence,
21594: WEIDINGER, HANS; - PATINA. NEUE ASTHETIK IN DER ZEITGENOSSISCHEN ARCHITEKTUR,
31263: WEIHER, ECKHARD/WOLF-KELLER, GABRIELLE & KELLER, FELIX (DEUTSCHE AUSGABE). - TAUSEND JAHRE RUSSISCHE KUNST. ZUR ERINNERUNG AN DIE TAUFE DER RUS IM JAHR 988.
35201: O. WEIJERS (ED.); - Vocabulary of Teaching and Research Between Middle Ages and Renaissance. Proceedings of the Colloquium London, Warburg Institute, 11-12 March 1994,
35158: O. WEIJERS (ED.); - Vocabulaire du livre et de l'écriture au moyen âge. Actes de la table ronde, Paris 24-26 septembre 1987,
35159: O. WEIJERS (ED.); - Méthodes et instruments du travail intellectuel au moyen âge. Études sur le vocabulaire,
35156: O. WEIJERS (ED.); - Actes du colloque 'Terminologie de la vie intellectuelle au moyen âge' Leyde-La Haye 20-21 septembre 1985,
35160: O. WEIJERS (ED.); - Dictionnaires et répertoires au moyen âge. Une étude du vocabulaire,
35162: O. WEIJERS (ED.); - Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignement au moyen âge. Actes du colloque, Rome 21-22 octobre 1989,
35164: O. WEIJERS (ED.); - Vocabulaire des collèges universitaires (XIIIe - XVIe siècles). Actes du colloque, Leuven 9-11 avril 1992,
14989: WEIJNEN, A.A.EN FICQ-WEIJNEN, A.P.G.M.A.; - ZIEKTENAMEN IN DE NEDERLANDSE DIALECTEN,
4402: WEILAND, P. - KUNSTWOORDENBOEK.
39223: B. WEILER, S. MACLEAN (EDS.); - Representations of Power in Medieval Germany 800-1500,
1580: WEILER, A.G. - HEINRICH VON GORKUM.
12519: WEILER, C. - Jawlensky.
35952: A. G. WEILER (ED.); - Corpus Christianorum. Arnoldus Gheyloven Roterodamus Gnotosolitos parvus,
5872: WEINEL, HEINRICH. - IBSEN - BJORNSON - NIETZSCHE. INDIVIDUALISMUS UND CHRISTENTUM.
35634: S. WEINFURTER (ED.); - Corpus Christianorum. Constitutiones Consuetudines canonicorum regularium Springiersbacenses-Rodenses,
35633: S. WEINFURTER (ED.); - Corpus Christianorum. Constitutiones Consuetudines canonicorum regularium Springiersbacenses-Rodenses,
21767: WEINREB, F.; - COLLABORATIE EN VERZET 1940-1945. EEN POGING TOT ONTMYTHOLOGISERING,
36910: L. WEINRICH; - Corpus Christianorum. Johannes Beleth Summe der kirchlichen Offizien,
36217: L. WEINRICH; - Corpus Christianorum. Sicard von Cremona Mitralis Der Gottesdienst der Kirche,
415: WEINRICH, F.J. VERTAALD DOOR MOENS, WIES. - danser van Onze Lieve Vrouw.
48430: WEINSTEIN, JAY - collectors' guide to judaica
1265: WEISBACH WERNER - Ausdrucksgestaltung in mittelalterlicher Kunst.
23719: WEISBERGER, EDWARD [HRSG.]: - Guggenheim - Die Sammlung
36798: WEISGERBER, PROF. DR. J. - HUGO CLAUS. EXPERIMENT EN TRADITIE.
49327: WEISGERBER, PROF. DR. J. - Stijn Streuvels. Een sociologische balans,
3356: WEISS, F.G. - BEYOND EPISTEMOLOGY.
18351: WEISS, GUSTAV. - HET PORSELEINBOEK. DE GESCHIEDENIS VAN STIJLEN EN TECHNIEKEN, MET EEN UITVOERIG MERKENREGISTER.
17753: WEISS, GUSTAV; - ULLSTEIN PORZELLANBUCH. EINE STILKUNDE UND TECHNIKGESCHICHTE DES PORZELLANS MIT MARKENVERZEICHNIS,
8890: WEISZ, JOSEF - BLUMEN DER ALPEN.
26489: VON WEIZSACKER, RICHARD. - VIER ZEITEN. ERINNERUNGEN.
33077: WELFORD, SUE; - DROOMDREIGING,
9411: WELFORD, A.T. - VIEILLISSEMENT ET APTITUDES HUMAINES.
33100: WELFORD, SUE; - DE MAAN KUN JE NIET PAKKEN,
33099: WELFORD, SUE; - HET GEHEIM,
29926: WELL, P.J. VAN. - Coupe glorieux. Gemoderniseerde snijmethode voor herenkleding.
45344: WELLCOME COLLECTION - Death, A Picture Album
1723: WELLENS, JACOBUS THOMAS JOSEPHUS. JACOBUS THOMAS JOSEPHUS WELLENS; SPANOGHE, CORNELIUS MARTINUS - GENERALIS COLLECTIONIS OMNIUM OPERUM/ DER ALGEMEYNE VERZAEMELINGE VAN DE WERKEN.
10551: WELLENS - DE DONDER, LILIANE (ED)/ WELLENS ROBERT(ED)/ WYMANS, GABRIËL (ED). - ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIË/ ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES ET MUSÉES DE BELGIQUE.
35937: WELLENS, MARC - Antwerpen , stad in beweging.
37687: WELLING, DOLF. - THE EXPRESSIONISTS. THE ART OF PREWAR EXPRESSIONISM IN THE NETHERLANDS.
41875: WELLING, WOUTER ( INL. ); - Gerhard Lentink. Beelden sculptures. Environmentprojecten met / environmental projects with Reinout van den Bergh,
29217: WELLS, REBECCA. - Southern comfort. De eerste allesbehalve volmaakte videobeelden van Gods goedertierenheid.
10868: WELSCH, MARC. - BELGIË DOOR DE OGEN VAN DE NAZI'S.
11880: WELSCH, MARC. - TOURS DE MAGIE.
33104: WELSH, RENATE; - VAMPIERTJE,
33103: WELSH, RENATE; - HET GEZICHT IN DE SPIEGEL,
33102: WELSH, RENATE; - ERBIJ HOREN,
33106: WELSH, RENATE; - WANT TOTO IS GROOT EN STERK,
33105: WELSH, RENATE; - VAMPIERTJE MAG NIET ALLEEN BLIJVEN,
33101: WELSH, RENATE; - EIND GOED, AL GOED,
33107: WELTEN, MARENNE; - TOEN IK KLEIN WAS, WAREN DE KROKODILLEN GROOT,
40436: WELTER, HERMAN. - SPOREN DOOR ANTWERPEN.
24796: WELTERS, H. EN LISSENBERG-HORTER, RIA. - SPOKERIJEN IN LIMBURG.
48008: WELVAARTS, TH. IGN.: - Geschiedenis der Gemeente en Vrijheid Arendonk
17456: WENDELBERGER, AXEL ( ED. ); - EDY BRUNNER. CONCEPTUALIST. ARTIST. PHOTOGRAPHER. DESIGNER,
42478: WENDL, MARTIN; - Altes Thüringer Porzellan,
33755: WENDLAND, HENNING. - SIGNETE. DEUTSCHE DRUCKER- UND VERLEGERZEICHEN 1457 - 1600.
36053: F. WENDLING (ED.); - Corpus Christianorum. Hugo de Miromari De hominis miseria, mundi et inferni contemptu,
47445: WENDY LEE, PATRICK WHITE, BOGDAN DALEK - Polish-English - Chambers Compact Plus Dictionary
49172: WENDY JORDAENS, JEAN BASTIAENSEN. - Van Kapel tot Site. Een verdwenen stukje erfgoed op de route naar Santiago.
50166: WENDY VAN BOOM - Soep van boom, Een Antwerpse legende van Wendy Van Boom - Historische roman.
29211: WENEGER-PENNING, GERDA. - profiel van de sfinks.
30106: WENSELEERS, LUC E.A. (RED.) - Ruimten, vierde jaargang 1965, nr. 13/14.
21199: WENSELEERS, LUC; - KERMIS IN DE HEL,
27539: WENSELEERS, LUC (HOOFDRED.). & ABICHT, LUDO (RED.). - RUIMTEN. 1964 3e JAARGANG. NUMMERS 9-10.
27540: WENSELEERS, LUC (HOOFDRED.). & ABICHT, LUDO (RED.). - RUIMTEN. 1965 4e JAARGANG. NUMMERS 15-16.
37697: WENTINCK, CHARLES. - VAN DONGEN.
25853: WERCHE, B. - Hendrick Van Balen (1575-1632). Ein Antwerpener Kabinettbildmaler der Rubenszeit.
18612: WERDERMANN, E.; - BRASILIEN UND SEINE SAULENKAKTEEN,
32759: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - MARIA LECINA EN EEN ONTMOETING MET VREEMDE GEVOLGEN.
15348: WEREMEUS BUNING, J.W.F.; - DE VERGULDE DRUIVENTROS,
47742: G.B. VAN DE WERFHORST - Handleiding voor den verlichtingsdeskundige
18046: WERKMAN, H. EN SANDBERG, W. - Two Dutchies. Hendrik Werkman and W. Sandberg. With typography and hot printing by Alastair Johnston. Introduction Richard L. Press.
44514: WERLE, LOUKIE ; COX, JILL - Ingrediënten.
32428: WERNER ADRIAENSSENS, DANIEL ALCOUFFE, FRANÇOISE AUBRY, ODILE NOUVEL-KAMMERER, LÉON LOCK, GUIDO GIOVANNINI-TORELLI, - Roberto Polo the eye. art collecting
41687: WERNER EEMAN. - Monsters in mensengedaante? De gruweldaden van de seriemoordenaar.
43381: WERNER HOLZWARTH. - Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, een echte pluchen speelgoed knuffel / Pluchen uitgave 25 cm.
50240: WERNER SPILLEMAECKERS, MAX SELEN. - VERANDA , Werner Spillemaeckers, Max Selen. Bibliofiele uitgave
46042: WERNER HOLZWARTH. - Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, reuze kartonboek + grote pluche / pop
15339: WERNER ADRIAENSSENS, BRUNO FORNARI, RAF STEEL - Dynastie Wolfers 1850 - 1958, De l'Art Nouveau à l'Art Deco.
41813: WERNER MASER. - Hitler. Legende, mythe, werkelijkheid.
15338: WERNER ADRIAENSSENS, BRUNO FORNARI, RAF STEEL, - Dynastie Wolfers 1850 - 1958, Van Art Nouveau tot Art Deco.
26859: WERNER, JAN. - ABRAHAM ORTELIUS. ( 1527 - 1598 ). AARTSVADER VAN ONZE ATLAS.
27059: WERNER TAEGERT - Zählen, messen, rechnen - 1000 Jahre Mathematik in Handschriften und frühen Drucken
48614: WERNER HOLZWARTH. - Over een kleine mol die wil weten wie er op mijn kop gepoept heeft Mijn vriendenboekje
25128: WERNER WATERSCHOOT, - poetische werken van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen. I-III
25129: WERNER WATERSCHOOT, - poetische werken van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen. I
47069: WERNER BÖCKING - Nachen und Netze. Die Rheinfischerei zwischen Emmerich und Honnef.
47181: WERNER BLASER. - Tadao Ando: Sketches - Zeichnungen
46040: WERNER HOLZWARTH. - Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft, reuze kartonboek
26052: WERNER THOMAS, ROBERT VERDONK - Encuentros en Flandes Relaciones e intercambios hispanoflamencos a inicios de la Edad Moderna
28207: WERTH, LÉON. - MARTHE ET LE PERROQUET.
33111: WERTHAM, FREDERIC; - DONKERE LEGENDE,
20561: WERTHEIM, A.H. EN WEENINK, GIJSE; - TWEE WOELIGE JAREN IN ZUTPHEN. DE PLOOIERIJEN VAN 1703 TOT 1705,
18268: VAN WERVEKE, HANS. - DE ZWARTE DOOD IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN ( 1349 - 1351 ). ( AVEC RESUME FRANCAIS ).
2224: WERVEKE, VAN, ALFONS. - GEDENKBLADEN UIT HET LEVEN ONZER VOOROUDERS.
2366: VAN WERVEKE. - PAUL FREDERICQ IN DE SPIEGEL VAN ZIJN DAGBOEK.
4176: WERVEKE, HANS VAN. - MISCELLANEA MEDIAEVALIA.
4664: VAN WERVEKE, H.; - PAUL FREDERICO IN DE SPIEGEL VAN ZIJN DAGBOEK;
13500: VAN WERVEKE, HANS; - curve van het bevolkingscijfer te Gent in de 17e en de 18e eeuw,
18142: VAN WERVEKE, H.; - DEMOGRAFISCHE PROBLEMEN IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN ( 17de en 18e eeuw ),
18169: VAN WERVEKE, H., - LODEWIJK, GRAAF VAN NEVERS EN VAN RETHEL, ZOON VAN DE GRAAF VAN VLAANDEREN ( 1273? - 1322 ). EEN MISKENDE FIGUUR,
18185: VAN WERVEKE, HANS; - DE ECONOMISCHE POLITIEK VAN FILIPS VAN DE ELZAS ( 1157 - 68 tot 1191 ),
18188: VAN WERVEKE, HANS; - DE OMVANG VAN DE IEPERSE LAKENPRODUCTIE IN DE VEERTIENDE EEUW ( avec résumé français ),
18219: VAN WERVEKE, H.; - DE MIDDELEEUWSE HONGERSNOOD,
3641: WERVEKE, H. V. - BURGUS VERSTERKING OF NEDERZETTING ? Burgus fortifcation ou
9594: VAN WERVEKE, ALFONS; - BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS EN DE OUDHEIDKUNDE VAN VLAANDEREN,
36044: VAN WERVEKE, H. PROF. DR. - HET WILLEMS-FONDS EN DE VLAAMSE BEWEGING. TOESPRAAK GEHOUDEN OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET WILLEMS-FONDS ( 26 APRIL 1959 ).
12915: WESCHER, PAUL. - GESAMMELTE AUFSÄTZE ZUR KUNST.
33113: WESENHAGEN, MARTHA; - TYPISCH MARTHA,
24597: WESSELER, MORITZ ( HERAUSG.). - LUC TUYMANS, ENDE
24719: WESSELINK, JOHAN; - SCHILDERS VAN DEN VELUWEZOOM,
39724: E. WEST; - Saint Gall Passion Play,
33114: WEST, EILEEN; - VER VAN HANNAH'S KASTEEL,
3789: WESTENDORP BOERMA, DR. J.J.; - BRIEFWISSELING TUSSEN J. VAN DEN BOSCH EN J.C. BAUD 1829-1832 EN 1834-1836, eerste deel: brieven van van den Bosch,
23963: WESTERLINCK, ALBERT. - GESPREKKEN MET WALSCHAP. EERSTE DEEL VAN SOO MOEREMAN TOT HET AVONDMAAL.
21852: WESTERLINCK, A.; - DE INNERLIJKE TIMMERMANS,
16216: WESTERLINCK, ALBERT; - WANDELEN AL PEINZEND. VERZAMELDE OPSTELLEN,
16240: WESTERLINCK, A.; - ALLEEN EN VAN GEEN MENS GESTOORD,
29191: WESTERLINCK, A.. - ALLEEN EN VAN GEEN MENS GESTOORD. Verzamelde opstellen. Tweede reeks.
14531: WESTERMANN, J. C.; - KORTE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE BLIKINDUSTRIE,
31278: H. WESTGEEST, T. VAN BUEREN, A. GROOT, A. DE KOOMEN (EDS.) - Kunsttechnieken in historisch perspectief
31329: H. WESTGEEST, T. VAN BUEREN, A. GROOT, A. DE KOOMEN (EDS.) - Kunsttechnieken in historisch persepctief, conservering en restauratie.
32507: WESTKIRCH, LOUISE. - DE FRANSCHE HOEVE. NAAR HET DUITSCH VERTELD. EERSTE DEEL.
32508: WESTKIRCH, LOUISE. - DE FRANSCHE HOEVE. NAAR HET DUITSCH VERTELD. TWEEDE DEEL.
41586: WESTON, CARRIE; - WAT VOOR GELUID MAAKT EEN KONIJN?,
39140: L.H. WESTRA; - Apostles' Creed. Origin, History and some early Commentaries ,
49601: DE WEVER, HARDWIN (RED.) & LAMBERTS, ELLEN (RED.). - ANTWERP SPOOR NOORD A CITY PARK OFF THE BEATEN TRACKS
49599: DE WEVER, HARDWIN (RED.) & LAMBERTS, ELLEN (RED.). - ANTWERP SPOOR NOORD A CITY PARK OFF THE BEATEN TRACKS
100043: DE WEVER, HARDWIN (RED.) & LAMBERTS, ELLEN (RED.). - ANTWERPEN SPOOR NOORD. EEN STEDELIJK PARK IN ZICHT.
26224: DE WEVER, IVO. - Introduction to Tumor Biology.
26221: DE WEVER, IVO EN VERGOTE, I. - Debulking en pelvische exenteratie.
26223: DE WEVER, IVO. - Haematogenic Metastases. Treatment with Curative Intent.
26225: DE WEVER, IVO AND STAS, M. - Lipomatous Tumors: Diagnosis and Primary Treatment.
26227: DE WEVER, IVO EN STAS, M. - Maligne Melanoom. Diagnose en behandeling.
30653: WEVERBERGH, JULIEN / LEUS, HERWIG. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zij Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
36758: WEVERBERGH, JULIEN / LEUS, HERWIG. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zij Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
38205: WEVERBERGH, JULIEN; - WEVERBERGH '30-'70. HERINNERINGEN VAN EEN LETTERKUNDIG OMNIVOOR, met opdracht !
40813: WEYAND, MICHAELA. - Musik - Integreation - Entwicklung. Musikmachen in der präventiven musiktherapeutischen Arbeit mit sozial benachteiligen Migrantenkindern.
33520: WEYERGANS, FRANZ/ZENONI, ANNE & VERCAMMEN, JAN (NEDERL. BEWERKING). - BEGIJNHOVEN IN VLAANDEREN.
19569: WEYNS, JOZEF; - BRIEVEN UIT MIJN BAKHUIS,
19330: WEYNS, JOZEF. - DE STOFFELIJKE VOLKSKULTUUR IN BELGISCH-LIMBURG EN HAAR UITBEELDING IN HET OPENLUCHTMUSEUM TE BOKRIJK.
27554: WEYNS, JOZEF. - HET HUISRAAD IN DE VLAAMSE VOLKSKUNDE.
1680: WEYNS JOZEF - VOLKSHUISRAAD IN VLAANDEREN.4 delen compleet
40701: WEYNS, JOZEF; - Openluchtmuseum te Bokrijk. Beknopte Gids voor de Bezoeker,
9370: WEYNS, JOZEF (RED.). - T ZWAANTJE.
37629: WEYNS JOZEF - VOLKSHUISRAAD IN VLAANDEREN.4 delen compleet ,*** EERSTE DRUK
44609: WEYNS JOZEF - verhaal van ons huis.
42180: WEYNS, SARA; DOORMAN, MAARTEN. - Lang Leve Beeldhouwkunst! Long Live Sculpture!
27719: WEYNS; JOZEF - Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk
3069: WEYNS, JOZEF; - BOKRIJK ZIN EN ZIJN, met handgeschreven kaartje door J. Weyns.
28727: WEYNS, A. , A LENS. - DE LIERSE FURIE.
32753: WEYTS, STAF. - COLETJE EN BELLEKE.
32860: WEYTS, STAF. - WISPEL EN KWISPEL. EEN EVEN PLEZIERIG ALS SERIEUS EN PIKANT VERHAAL VOOR GROTE EN KLEINE KINDEREN.
6068: WEZENBEEK, DHONT, OPSOMMER, DEVOS. - BESCHREVEN VERLEDEN.
24635: WHEELOCK JR., ARTHUR K.; AMSTERDAM. RIJKSMUSEUM; L - AELBERT CUYP. Catalogue

Next 1000 books from Erik Tonen Books

5/30