Erik Tonen Books
Kloosterstraat 48, B-2000 Antwerpen, België. Tel.: 0032.32379466            Email: erik.tonen@pandora.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50538: DIERK ENGELKEN, UWE FRIEDL . - Heinz and Ingrid Siery Ceramics Bronze Interiors: a Life with Art.
1827: DIERKENS - AUBRY, FRANCOIS/ VANDENBREEDEN, JOS. BASTIN; CHRISTINE, EVRARD; JACQUES - ART NOUVEAU EN BELGIQUE, ARCHITECTURE ET INTERIEURS.
28970: DIERKENS, ALAIN ET DUVOSQUEL, JEAN-MARIE; - LE CULTE DE SAINT HUBERT EN NAMUROIS,
8920: DIESNER, HANS - JOACHIM. - THE GREAT MIGRATION. THE MOVEMENT OF PEOPLES ACROSS EUROPE.
46916: DIETER BUCHHART. WITH ESSAYS BY FRANKLIN SIRMANS, OLIVER BERGGRUEN, GLENN O'BRIEN, CHRISTIAN CAMPBELL AND OTHERS. - Jean Michel Basquiat. Now's The Time.
46917: DIETER BUCHHART, TRICIA LAUGHLIN BLOOM - Basquiat. The Unknown Notebooks
25293: DIETER ROELSTRAETE, MONIKA SZEWCZYK, PHILIPPE VAN CAUTEREN - Ives Maes, Recyclable Refugee Camp
1124: DIETEREN, REMIGIUS EN PHILIPS, J.F.R. - STUDIES OVER DE SOCIAAL ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN LIMBURG IX. JAARBOEK VAN HET SOCIAAL HISTORISCH CENTRUM VOOR LIMBURG.
4698: DIETEREN, R. - DE MIGRATIE IN DE MIJNSTREEK 1900- 1935.
31471: DIETERT, JANICE / DIETERT, RODNEY. - Scotland's Families and the Edinburgh Goldsmiths.
30000: DIETL, ERHARD, - DAPPERE THEO,
30002: DIETL, ERHARD, - LILA EN ROODNEUS,
29998: DIETL, ERHARD, - ALS IK GROOT BEN...
29999: DIETL, ERHARD, - EEN BEER VOOR KERSTMIS,
30003: DIETL, ERHARD, - WIL JIJ OOK ZO GRAAG EEN VRIENDJE ?
30004: DIETL, ERHARD, - IK WOU DAT IK EEN TIJGER WAS,
44981: DIETMAR ELGER - Gerhard Richter, Paysages
33634: DIETRICH, GERHARD AND WAGNER, ECKARD ( EDS. ); - KAYSERZINN. ENGELBERT KAYSER. JUGENDSTILL-ZINN AUS KOLN. JUGENDSTIL PEWTER FROM COLOGNE,
44977: G. VAN DIEVOET - coutumiers, les styles, les formulaires et les 'artes notariae'
16235: VAN DIEVOET, WALTER; - BRUGSE EDELSMEDEN VAN DE NEGENTIENDE EEUW,
21001: VAN DIEVOET, WALTER; - LES BUREAUX BELGES POUR LA GARANTIE DES OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT ET LEUR PERSONNEL AU XIXe SIECLE,
1512: DIEVOET, W. VAN - Répertoire général des orfévres et des margues d'orfévrerie en Belgique. III Algemeen repertorium van de edelsmeden en van de merken van edelsmeedwerk in België. III. 1942-1997.
1514: DIEVOET, W. VAN - Allgemeines Verzeichnis der Belgischen Gold-und Silberschmiede und der Merkzeichen, 1942-1997
2337: VAN DIEVOET. - DE NEDERLANDSE TEKST VAN DE BELGISCHE WETBOEKEN.
7121: VAN DIEVOET, WALTER; - Edelsmeden in Vlaams-Brabant (Leuven, Aarschot, Diest en Tienen): tijdens het Ancien Régime en de negentiende eeuw,
7104: VAN DIEVOET, WALTER; - Dictionnaire des orfèvres et bijoutiers de Bruxelles et environs et des arrondissements de Nivelles et de Hal-Vilvorde au XIXe siècle,
18264: VAN DIEVOET, E.; - LEVEND RECHT,
19782: VAN DIEVOET, WALTER; - ORFEVRES DE LIEGE DU XIXe SIECLE,
49620: DIEVOET, W. VAN - Ieperse edelsmeden van het ancien régime.
26353: DIEVOET, W. VAN - Allgemeines Verzeichnis der Belgischen Gold-und Silberschmiede und der Merkzeichen, Algemeen repertorium van de edelsmeden en van de merken van edelsmeedwerk in België deel II 1798-1942,
1511: VAN DIEVOET, WALTER; - Algemeen Repertorium van de Edelsmeden en van de Merken van Edelsmeden in België. Deel III: Periode 1942 - 1997,
15427: DIFFERENTS AUTEURS; - ANTHOLOGIE 80. BILAN ET PERSPECTIVES DE LA POESIE FRANCO - BELGE - QUEBECOISE ( AUTEURS NES APRES 1930 ),
515: {VAN DIJCK} - VAN DIJCK. SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN.
21672: VAN DIJCK, LEEN; LISSENS, PAUL EN SALDIEN, TOON; - ontstaan van Van Nu en straks, een brieveneditie 1890-1894, teksten, Annotaties, centrum voor de studie van het Vlaamse cultuurleven. 2 delen.
24028: DIJCKHOFF-CEUNEN, GERMAINE. - ZWERVERS OP DE BAAN.
30006: VAN DIJK, H. , - ROELANTSLIED,
30008: VAN DIJK, JANET, - PROCES VAN DE EEUW : O.J. SIMPSON,
39712: M. VAN DIJK, R. I.A. NIP (EDS.); - Saints, Scholars, and Politicians Gender as a Tool in Medieval Studies,
36428: R.T.. M. VAN DIJK, R.H.F. HOFMAN (EDS.); - Corpus Christianorum. Gerardus Magnus Opera omnia I 1. Prolegomena, 2. Contra turrim Traiectensem,
36429: R.T.. M. VAN DIJK, R.H.F. HOFMAN (EDS.); - Corpus Christianorum. Rodericus Ximenius de Rada Opera omnia I Historia de rebus Hispanie vel historia gothica,
1759: VAN DIJK, KUIPER - GESTALTEN EN GETIJDEN IN DE SOCILE WERKELIJKHEID.
3528: DIJK, J. L. M. VAN - DIE GRUNDLEGUNG DER ETHIK IN DER THEOLOGIE KARL BARTHS.
4144: DIJK, HANS VAN. - HENRI HERMANS {1883 - 1947}
4490: VAN DIJK, J. - MYTHEN EN HUN ESOTERISCHE BETEKENIS.
19188: VAN DIJK, C.; - ALEXANDRE A.M. STOLS 1900 - 1973. UITGEVER/ TYPOGRAAF. EEN DOCUMENTATIE,
26406: VAN DIJK, TERENJA EN DE RYNCK, PATRICK; - Belichte Stad Over dag, licht en nacht.
27665: VAN DIJK, T.A. - MODERNE LITERATUURTEORIE. EEN EKSPERIMENTELE INLEIDING.
36483: R.T.. M. VAN DIJK, R.H.F. HOFMAN (EDS.); - Corpus Christianorum. Gerardus Magnus Opera omnia I 1. Prolegomena, 2. Contra turrim Traiectensem,
30009: DIJKHUIZEN, SIETZO, - ROND DE APPELBOOM,
41397: J. F. VAN DIJKHUIZEN, R. TODD (EDS.); - Reformation Unsettled British Literature and the Question of Religious Identity, 1560-1660,
30010: DIJKSTRA, ELS; - BASISKOOKBOEK VOOR TWEE,
27175: DIKKEN, EGBERT. - KERSTVERSIERING UIT DE OUDE DOOS 1875 - 1975 ( Nr. 2).
47696: DIKKEN, EGBERT. - KERSTVERSIERING UIT DE OUDE DOOS 1875 - 1975 ( Nr. 3 ).
22059: DILIS, EMILE; - LOUIS VAN CAUKERCKEN, CHRONIQUEUR ANVERSOIS, ET SON LIVRE DE RAISON,
30013: DILLE, FRANS, - ELINE. VACANTIEHERINNERINGEN,
12604: DILLE, FRANS. - PARIJS 1953.
21987: DILLE, FRANS; - JANUS,
25324: DILLEN, ANNEMIE. - HET GEZIN, A-DIEU ? EEN CONTEXTUELE BENADERING VAN GEZINNEN IN ETHISCH, PEDAGOGISCH EN PASTORAALTHEOLOGISCH PERSPECTIEF.
44236: DILLEN, KAREL. - Mijn schilt ende betrouwen sijt ghy o Godt mijn Heer.
49477: DILLEN, J., VANDEWYNCKEL, A. - Antwerpen 1944 - de bevrijder bespied.
41192: DILLEY, ARTHUR URBANE & DIMAND, MAURICE S. (REVISION). - Oriental rugs and carpets. A comprehensive study.
11239: DILS, PATRICK. - JE VOULAIS JUSTE RENTRER CHEZ MOI...
39050: G.R. DIMLER (ED.); - J. Kreihing Emblemata ethico-politica (Antwerp, 1661) ,
3388: DINGEMANS, GUY. - NOTRE PLANÈTE. FORMATION ET TRANSFORMATION DES CONTINENTS.
12805: DINGEMANS, GUY. - NOTRE PLANÈTE. FORMATION ET TRANSFORMATION DES ESPÈCES.
10051: W. VAN DINGEN. - Actieve adsorptie van gassen aan zuivere en aan geactiveerde metaaloppervlakken in verband met de algemene physische eigenschappen der metalen.
10055: P. DINGENS. - Over de theorie van den opbouw der sterren.
19887: DINGENS, PAUL; - OVER DE SPIRAALBEWEGING, DE THEORIE VAN DE SPIRAALNEVELS EN VAN HET GALACTISCH STELSEL, II,
19928: DINGENS, P.; - UNIFORM MOTION ALONG SPIRAL ORBITS IN STELLAR SYSTEMS,
19932: DINGENS, P.; - KINEMATICAL CRITERION OF TILT AND DIRECTION OF ROTATION IN SPIRAL NEBULAE,
20057: DINGENS, PAUL; - OVER DE AMPLITUDEN DER PERIODIEKE VERANDERINGEN BIJ DE CEPHEIDEN,
45164: G. DINKOVA-BRUUN - Ancestry of Jesus, Excerpts from 'Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham' (Matthew 1:1?17) Excerpts from Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham (Matthew 1:1?17)
36108: G. DINKOVA-BRUUN * (ED.); - Corpus Christianorum. Opera poetica Liber prefigurationum Christi et ecclesie; Liber de gratia Novi Testamenti,
36491: G. DINKOVA-BRUUN (ED.); - Corpus Christianorum. Alexander Essebiensis Opera omnia II. Opera poetica,
45087: DINO SANTORELLI - Daft Punk, A Trip Inside the Pyramid
23988: DINTER, KURT; - SUKKULENTENFORSCHUNGEN IN SUDWESTAFRIKA II. TEIL. ERLEBNISSE UND ERGEBNISSE MEINER REISE IN DEN JAHREN 1923 BIS 1925,
44988: P. DINZELBACHER - Révelationes
41366: P. DINZELBACHER (ED.); - Dictionnaire de la mystique,
2575: DIOS, FRANÇOISE (RED.)./PINGEOT, ANNE & HOOZEE, ROBERT (DIR.). - PARIS-BRUXELLES, BRUXELLES-PARIS.
1920: DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE. - BÂTIMENTS D'ARCHIVES VINGT ANS D'ARCHITECTURE - ARCHITECTUUR FRANçAISE 1965-1985.
49621: DIRK BRAECKMAN, ELS DIETVORST - Time is a Book
47306: DIRK STRIJPENS, FRANS EN HERWIG VAN HOLSBEECK - Galerij Pieter Coecke: een terugblik 1969 - 1987
38151: DIRK VAN DE PERRE MET MEDEWERKING VAN MARCEL COCK, IGNACE DE TEMMERMAN, LUC GEEROMS, WENZEL MERTENS, LUC ROBIJNS, GEERT VAN BOCKSTAELE, GEORGES VANDE WINKEL, WILFRIED VERNAEVE; - ARCHITECTUUR VAN DE VERLICHTING. JAN BAPTIST SIMOENS EN TIJDGENOTEN IN HET LAND VAN AALST ( TWEEDE HELFT ACHTTIENDE EEUW ),
26885: DIRK LAUWAERT, DANIEL QUESNEY, PIERRE LOZE. - Gilbert Fastenaekens: Correspondance, Bruxelles d'un siècle à l'autre / Brussel van de ene eeuw naar de andere
49293: DIRK VAN THUYNE - 1914. De Duitsers komen! De moordende begindagen van de Eerste Wereldoorlog in België.
50976: DIRK MUSSCHOOT | - Vlamingen Op De Titanic
32346: DIRK SACRÉ, GILBERT TOURNOY, MONIQUE MUND-DOPCHIE, JAN PAPY, LAMBERT ISEBAERT (EDS) - Humanistica Lovaniensia LX - Journal of neo-Latin Studies. Volume LX - 2011
18246: DIRK VAN HULLE; - kladbewaarders.
50868: DIRK MARTIN, LIEVEN SAERENS. - Villes en guerre ? Anvers 1940-1944
49187: DIRK VAN ENGELAND - Duffelse dialect. Een poging tot inventarisatie van de Duffelse volkstaal
27286: DIRK VAN DE VIJVER - Ingenieurs en architecten op de drempel van een nieuwe tijd (1750-1830)
46563: DIRK DE VOS. - Hans Memling. Catalogus.
26006: DIRK LEYDER - Pour le bien des lettres et de la chose publique. Maria-Theresia, Jozef II en de humaniora in hun Nederlandse provincies.
26008: DIRK LEYDER - ur le bien des lettres et de la chose publique. Maria-Theresia, Jozef II en de humaniora in hun Nederlandse provincies
26338: DIRK DE GEEST, O. DE GRAEF, D. DELABASTITA, KOENRAAD GELDOF, RITA GHESQUIÈRE, JOSÉ LAMBERT. - Under Construction. Links for the Site of Literary Theory. Essays in Honour of Hendrik van Gorp.
28285: DIRK BLÜBAUM, ANTJE MARTHE FISCHER. - Gläserne Pracht. Die Glassammlung des Staatlichen Museums Schwerin. glaserne pracht
25291: DIRK LAUWAERT, CHRISTINE DE NAEYER, STEVEN - Amnésie. Responsabilité et collaboration Willy Kessels, photographe
47143: DIRK PÖRSCHMANN, MARGRIET SCHAVEMAKER. GRAPHIC DESIGN: MEVIS & VAN DEURSEN - Zero. Let us explore the stars.
50402: DIRK IMHOF, - Abraham Ortelius (1527-1598), in de ban van de klassieke oudheid.
36091: DIRK SCHINDELBECK, VOLKER ILGEN - Am Anfang war die Litfaßsäule, Illustrierte deutsche Reklamegeschichte
37816: DIRK VAN HULLE; - Darwins kladjes,
50806: DIRKX. H. - Jusqu'à la chute d'Anvers - Volume I : Ce qu'il faut voir sur les champs de bataille et dans les villes détruites de Belgique.
19796: DIRVEN, RON - SCHILDERS VAN DONGEN,
3927: DIRX, RUTH. - ENFANT À TRAVERS LES ÂGES.
21639: VAN DIS, L.M. EN ERNE, B.H.; - DE SPELEN VAN ZINNE VERTOOND OP HET LANDJUWEEL TE GENT VAN 12 - 23 JUNI 1539. DEEL I: TEKST,
40985: VAN DIS, ADRIAAN (TEKST) & TE HENNEPE, MIEKE (TEKST). - Enge Dingen ! Het aangetaste lichaam.
1764: DISCRY F. - ARCHIVES ET INSTITUTIONS HUTOISES DE L'ANCIEN REGIME.
1903: DISCRY FERNAND. - ANCIENS PAYS ET ASSEMBLEES D'ETATS: ARCHIVES ET INSTITUTIONS HUTOISES DE L'ANCIEN REGIME.
24038: DITTMANN, LORENZ, PROF., DR. (BEITRAG). - ZU EINIGEN ZEICHNUNGEN MICHEL SEUPHORS.
21732: DIV. VAN DAMME, ORMRLINGEN NIJS, DAUWE, GOETHALS, - Gents zilver in Laarne, Magie van de edelsmeedkunst. L'histoire de L'orfévrerie Belge,
23099: DIV. AUTEURS - Kandinsky und Der Blaue Reiter.
21628: DIV. - Delvaux en de Oudheid ,
21630: DIV. - Delvaux and the Antiquity
21631: DIV. - Delvaux et le monde antique
23480: DIV. AUTEURS - Guidette Carbonell. Céramiques et tapisseries
23484: DIV - Tapis modernes et Art déco
25130: DIV. AUTEURS OLV GOOSSENS , DELLEUSE. - Cactusweelde , Dodonaeus, driemaandelijks tijdschrift afdeling Duffel.
1427: {DIVERS} - BULLETIN DE THEOLOGIE ANCIENNE ET MEDIEVALE tome XVI n. 1-237.
1428: {DIVERS} - RECHERCHES DE THEOLOGIE ANCIENNE ET MEDIEVALE. tome LXI 1994
2009: {DIVERS} - AUSGRABUNGEN IN DEUTSCHLAND
1854: {DIVERS AUTEURS} LOUSSE - ALBUM E. LOUSSE. 4 vol. ***** DEEL 1 : 2 X
100059: DIVERSE AUTEURS - portretten van Memling (NL)
15203: DIVERSE AUTEURS; - HULDEALBUM E.H. DE VOGHT & E.P. FLEERACKERS 1877-1937,
48013: DIVERSE AUTEURS - Boerenkrijg mededelingen van het centrum voor studie van de boerenkrijg delen 7 t/m 99 - boerenkrijgreeks -
50130: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst. Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis. Brecht. jaargang 27
50131: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst. Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis. Brecht. jaargang 26
50132: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst. Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis. Brecht. jaargang 28
50134: DIVERSE AUTEURS. - TAXANDRIA. TIJDSCHRIFT TURNHOUT,1903 -1907 ; eerste drie jaargangen. Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen
100065: DIVERSE AUTEURS; - Gekooid Verlangen. Jane Graverol, Rachel Baes en het surrealisme,
3502: DIVERSE AUTEURS (DE RAEYMAEKER). - BELGISCH BUITENLANDS BELEID EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN.
6060: DIVERSE AUTEURS. - TAAL EN TONGVAL.
100099: DIVERSE AUTEURS - Why October & other questions (NL/E)
100097: DIVERSE AUTEURS - Samyn & Partners. Architects And Engineers (E)
100096: DIVERSE AUTEURS; - Samyn & Partners. Architecten En Ingenieurs,
3062: DIVERSE AUTEURS. - JURISTEN EN RECHTSLEVEN TEN TIJDE VAN RUBENS.
651: DIVERSE AUTEURS; - GEDENKBOEK 125 JAAR WILLEMSFONDS 1851 - 1976,
10989: DIVERSE AUTEURS; - DE BALIJE BIESEN IN HET MAAS-RIJNGEBIED,
50133: DIVERSE AUTEURS - Oudheid en kunst. Algemeen tijdschrift voor Kempische geschiedenis. Brecht. 10 losse delen
100078: DIVERSE AUTEURS - Kijken naar schilders uit de Lage Landen (NL)
1886: {DIVERSEN} - HEKSERIJ IN DE MISSIELANDEN.
40551: DIVINE, DAVID. - ONTDEKKERS VAN EEN NIEUWE WERELD.
15670: DIVIS, JAN; - ART DE LA PORCELAINE EN EUROPE,
30014: DIXON, PETER, - POEP OP DE STOEP,
47546: L. DIXON (ED.) - In Detail, New Studies of Northern Renaissance Art. Essays in honour of Walter S. Gibson.
23302: DJANAIEFF, KATIA. - LOUIS NAHI PEINTRE DE LA SURREALITE.
30021: DJIHI, MARIANNE, - TUIN VAN STILTE,
30023: DMITRIEV, VLADIMIR, - STERREN VAN DE ZEVEN SPIEGELS,
30025: DOBBELEERS, DIRK; - HET PROCES VAN PHILIPPUS MERTENS,
38067: F. DOBBINS (ED.); - Eustache du Caurroy, Meslanges,
38068: F. DOBBINS (ED.); - Charles Tessier, Oeuvres complètes/Complete Works: Chansons, Airs, Villanelles,
37477: M. DOBOZY; - Re-Membering the Present. The Medieval German Poet-Minstrel in Cultural Context,
49115: DOBRAS, WOLFGANG - Gutenberg. Aventur und Kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution
39934: M. DOCKRAY-MILLER; - New Trends in Feminine Spirituality The Holy Women of Liege and their Impact.,
35673: DOCKSTADER, FREDERICK J.; - INDIAN ART IN SOUTH AMERICA. PRE-COLUMBIAN AND CONTEMPORARY ARTS AND CRAFTS,
47718: DOEDE HARDEMAN, HERWIG TODTS FROUKE VAN DIJKE - Kleur ontketend moderne kunst in de Lage Landen 1885-1914
50679: DOEDE HARDEMAN / HANS LOCHER - Anton Heyboer het goede moment.
38123: DOEHAERD / KERREMANS - relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l'Outremont d'après les archives notariales génoises (1400-1440),
5478: DOEHAERD, RENEE. - OECONOMICA MEDIAEVALIA.
27091: DOEHAERD, RENÉE. - ETUDES ANVERSOISES. DOCUMENTS SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL A ANVERS. TOME III : CERTIFICATS 1512 - 1513. LETTRES ECHEVINALES 1490 - 1514.
37694: DOELMAN, C. - HENDRIK CHABOT.
25332: DOELMAN, C.; - PICASSO 72 LITHOGRAPHIES,
23602: DOERDELMANN, BERNHARD. - OM ZEEP ALLEMAAL.
35343: DOESER, LINDA. - HET BROODMACHINEBOEK. MET EEN DRUK OP DE KNOP HEERLIJKE BRODEN, PIZZA'S, HARTIGE HAPJES EN ZOETIGHEDEN.
28764: TEN DOESSCHATE CHU, PETRA; - IM LICHTE HOLLANDS. HOLLANDISCHE MALEREI DES 17. JARHUNDERTS AUS DEN SAMMLUNGEN DES FURSTEN VON LIECHTENSTEIN UND AUS SCHWEIZER BESITZ,
2143: DOGAER, GEORGES/ DEBAE, MARGUERITE. - LA LIBRAIRIE DE PHILIPPE LE BON.
30028: DOHERTY, BERLIE; - PADDIWAK EN KOOSJE,
6128: DOHET, JULIEN/ JAMIN, JÉRÔME. - LA BELGIQUE JACQUES YERNA.
17304: DOHMEN, CHRISTIEN. - IN DE SCHADUW VAN SHEHERAZADE. OOSTERSE VERTELLINGEN IN ACHTTIENDE-EEUWS NEDERLAND.
37040: J. DOIGNON (ED.); - Corpus Christianorum. Hilarius Pictaviensis Tractatus super Psalmos. I Instructio Psalmorum. In Psalmos I-XCI,
37039: J. DOIGNON (ED.); - Corpus Christianorum. Hilarius Pictaviensis Tractatus super Psalmos. I Instructio Psalmorum. In Psalmos I-XCI,
37041: J. DOIGNON, R. DEMEULENAERE (EDS.); - Corpus Christianorum. Hilarius Pictaviensis Tractatus super Psalmos. II In Psalmum CXVIII,
45961: DOISE, YVES CHARLES. - Art et technique de la sculpture sur bois.
40490: C. DOLAN (ED.); - Travail et travailleurs en Europe au Moyen Age et au début des Temps Modernes,
27902: DOLCINI, LORETTA; - LA CASULA DI SAN MARCO PAPA. SCIAMITI ORIENTALI ALLA CORTE CAROLINGIA,
43912: DOLLY VERHOEVEN, ANNELIES VAN HEIJST - Zusters van 't Ketrientje, Franciscanessen van Bergen op Zoom 1838-2013
49496: DOLLY VERHOEVEN, MARC WINGENS, SIMON VAN DEN BERGH EN MAARTEN GUBBELS - Gelderland grensland. 2000 jaar verdeeld en verbonden.
11664: DOLPHYN, WILLEM / VAN REYBROECK, HUGO / VAN LOOIJ, THEO. - VICTOR DOLPHYN. monografie
44412: DOM MELCHIOR DE VOGÜÉ O.S.B - DOM JEAN NEUFVILLE O.S.B - DESSINS DE DOM WENCESLAS BUGARA O.S.B - Glossaire des termes techniques à l'usage des lecteurs de "La nuit des temps
32333: DOM, IGNAAS; - FELIX TIMMERMANS DE PELGRIM,
27453: DOM, EVARIST. - ONZE LIEVE-VROUW VAN GOEDEN WIL TE DUFFEL, 1637 - 1921. VERSLAG OP HET MARIA-CONGRES, BRUSSEL, 1921.
19383: DOM, IGNAAS; - FELIX TIMMERMANS DE PELGRIM,
23119: DOM, Z.E.P.C.; - LEVENSOFFER. LEVEN LIJDEN STRIJDEN DOOD,
32108: DOMANIG, KARL. - VERTELLINGEN. MET EEN LEVENSBESCHRIJVING DOOR HEMZELF.
35465: B. DOMBART, A. KALB (EDS.); - Corpus Christianorum. Augustinus. De civitate dei Libri XI-XXII,
45374: DOMENICO QUARANTA - Aram Bartholl, The Speed Book
39124: F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS, R. IMBACH, T.. PINDL-BÜCHEL, P. WALTER (EDS.); - Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata ,
39139: F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS, P. VILLALBA - VARNEDA, P. WALTER (EDS.) ; - Arbor scientiae. Der Baum des Wissens von Ramon Llull Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Institutes der Universität Freiburg. 29. September - 2. Oktober 1996,
39174: F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS, V. TENGE-WOLF, P. WALTER (EDS.); - Gottes Schau und Weltbetrachtung. Interpretationen zum »Liber contemplationis« des Raimundus Lullus Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Raimundus-Lullus-Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 25.?28. November 2007,
45696: V. DOMINGUEZ - scène et la Croix. Le jeu de l'acteur dans les Passions dramatiques françaises (XIVe-XVIe siècles)
36308: F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus, Opera latina XV 201-207,
36396: F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Opera latina XXI (92-96),
36397: F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus Opera latina XXI (92-96),
36309: F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus, Opera latina XV 201-207,
36307: F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS (ED.); - Corpus Christianorum. Raimundus Lullus, Opera latina XIX (86-91),
30974: F. DOMÍNGUEZ REBOIRAS, V. TENGE-WOLF, P. WALTER (EDS.); - Gottes Schau und Weltbetrachtung. Interpretationen zum »Liber contemplationis« des Raimundus Lullus Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Raimundus-Lullus-Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 25.?28. November 2007,
46183: DOMINIC DEPREEUW - Stad aan de Stoof.
45046: DOMINIQUE PIETERS - dmvA Architecten, Some thing about some things Some thinking
49816: DOMINIQUE FRANQUE DE LUXEMBOURG - Bentley 1931-1965: La Relève Dun Défi
50914: DOMINIQUE ALLARD - S.O.S. Polychromies: Dorures, Brocarts et Glacis
45544: DOMINIQUE VIAENE - Kortrijk met grote K Van klooster tot winkelcentrum
24426: DOMINIQUE MARECHAL - LE ROMANTISME EN BELGIQUE. Entre réalités, rêves et souvenirs.
39577: DOMINIQUE BONA - Camille et Paul - La passion Claudel.
32561: DOMITILLE D'ORGEVAL; - Pierre Sabatier, sculpteur,
44513: DON MCCULLIN WITH LEWIS CHESTER - Unreasonable behaviour: an autobiography
35293: DONALD KUSPIT (HRSG.). - Adamski.
41958: DONALD-BRIAN JOHNSON, LESLIE PINA. - Moss lamps. Lighting the '50s. With price guide.
30030: DONALDSON, STEPHEN; - DOCHTER DER REGALEN,
30031: DONALDSON, STEPHEN; - GULDENVUUR,
41583: DONALDSON, JULIA; - VIJF PAPIEREN POPPETJES,
50727: DONATIENNE DE SÉJOURNET, VINCENT HALLEUX. FOTOGRAAF. - Tuinen en verborgen hoekjes van Brussel.
20395: DONATIENNE DE SÉJOURNET, LOUIS-PHILIPPE BREYDEL - Vivre en Wallonie
39490: S. DI DONATO; - Bibliothèque Nationale de France. Hébreu 214 à 259. Commentaires bibliques,
37504: G. DONAVIN, A. OBERMEIER (EDS.); - Romance and Rhetoric. Essays in Honour of Dhira B. Mahoney,
37472: G. DONAVIN, C. NEDERMAN, R. UTZ (EDS.); - Speculum Sermonis Interdisciplinary Reflections on the Medieval Sermon,
47055: DONCHE EN LUDO VERDAMME - Brugse genealoog aan het werk. De verzameling stambomen van J.A. Kerchof
30033: VAN DER DONCK, POLA, - MARTIN, MIJN BROER,
34824: DONCK, THIBAUT; - JACQUELINE DEVREUX PEINTURES,
6341: DONCKER, MAURITS, DE. - MENSCHELIJK INZICHT.
37456: DE DONDER, VIC; - PATROUILLELEIDERS KOMEN GETREDEN. KATHOLIEKE SCOUTS EN GIDSEN IN VLAANDEREN,
18475: DE DONDER, VIC; - KOM EENS NAAR MIJN KAMER. EEN HALVE EEUW COLLEGELEVEN IN VLAANDEREN,
34419: C. DONDI; - Liturgy of the Canons regular of the Holy Sepulchre of Jerusalem. A Study and a Catalogue of the Manuscript Sources,
44090: DONEUX, JACQUES / BOFFIN, ILSE - Gedropt bij maanlicht. Geheim agent in nazi-Brussel.
21690: DONGELMANS, BERRY E.A. ( RED. ); - DIERBAAR MAGAZIJN. DE BIBLIOTHEEK VAN DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE,
30047: DONGELMANS, B.P.M.; - NIL VOLENTIBUS ARDUUM : DOKUMENTEN EN BRONNEN,
30048: VAN DONGEN, KARIN; - PASTORIETUINEN IN NEDERLAND,
995: VAN DONGEN, GERRIE; - GEBONDEN IN NIJMEGEN. BOEKBANDEN EN RANDVERSIERING VAN HANDSCHRIFTEN EN OUDE DRUKKEN IN NIJMEGEN IN DE VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW,
17075: VAN DONGEN, PAUL. - PAUL VAN DONGEN.
8990: DONKER, ANTHONIE. - HET STERRENBEELD.
22225: DONKER, ANTHONIE, - V IN VERS. DE BEZETTING EN HET VERZET IN VERZEN,
30051: DONKERSLOOT-DE VRIJ, - KAARTEN VAN UTRECHT,
30052: DONKERSLOOT-DE VRIJ, - PLATTEGROND VAN UTRECHT,
49703: DONNA L. SADLER - Stone, Flesh, Spirit: The Entombment of Christ in Late Medieval Burgundy and Champagne
22625: DONNA S. BAKER - Danish Modern and Beyond Scandinavian Inspired Furniture from Heywood-Wakefield
33304: F. DONNAY; - Inventaire analytique de documents relatifs à l'histoire du diocèse de Liège sous le régime des nonces de Cologne: Giuseppe-Maria Sanfelice (1652-1659),
17647: DONNEAU, OLIVIER ( PRÉF. ); - QUAND L'HABIT FAISAIT LE MOINE. UNE HISTOIRE DU VETEMENT CIVIL ET RELIGIEUX EN LUXEMBOURG ET AU-DELA,
27466: DONNET, FERNAND. - QUENTIN CLARENSONE ECHEVIN D'ANVERS. CHATELAIN DE BERMORTERE.
4390: DONNET, FERNAND. - COUP D' OEIL SUR L' HISTOIRE FINANCIÈRE D' ANVERS AU COURS DES SIÈCLES.
2425: DONNET FERNAND - UNE FABRIQUE D'OBJETS D'ART POUR L'EXPORTATION.
6789: DONNET, FERNAND. - LES LOMBARDS DANS LES PAYS - BAS.
22515: DONNET, FERNAND; - LES AVENTURES POSTHUMES D'UNE PRINCESSE BOURGUIGNONNE,
22077: DONNET, FERNAND; - ENCORE QUELQUES PARTICULARITES INEDITES DE LA FURIE ESPAGNOLE,
23020: DONNET, FERNAND; - NOTICE HISTORIQUE SUR LA CHAPELLE DU T.S. SACREMENT EN L'EGLISE CATHEDRALE D'ANVERS,
11575: VAN DONSELAAR, JAAP. - DE STAAT PARAAT. DE BESTRIJDING VAN EXTREEM RECHTS IN WEST-EUROPA.
1861: DOOGHE, G. - LES PERSONNES AGEES EN BELGIQUE. (4 tomes).
37690: DOOIJES, DICK. - HENDRIK WERKMAN.
30053: DOOM, RUDY; - MAENDELEO, OP WEG NAAR DE VRIJHEID,
22307: DOOREMAN E.A.; - DOOREMAN,
25806: DOORMAN, MAARTEN; RINCKHOUT, ERIK; VERTALER GARDNER DONALD - Closing time Jan Vanriet
25526: DOORME, G.; - PROGRAMMA DRIE GROOTE VERTOONINGEN. ARTIESTENBLOED. DE VERLOVINGSRING,
22725: VAN DOORN, JACQUES ( RED. ) E.A.; - HET ORGANISATORISCH LABYRINT,
24032: VAN DOORNE, P.J.G. (VOORZITTER RVB). - MET HET OOG OP DAF TRUCKS.
10081: VAN DOORSELAER, M.; - Quantitatieve spectrochemische analyse van oude bronzen,
48172: VAN DOORSELAER ANDRÉ - ROBERT PUTMAN - KATRIEN VAN DER GUCHT - FRANCINE JANSSENS - Kemmelberg, een Keltische bergvesting. Voorstelling van het aarden vaatwerk. .
39931: J. DOR, L. JOHNSON, J. WOGAN-BROWNE (EDS.); - New Trends in Feminine Spirituality The Holy Women of Liege and their Impact.,
21683: DORA THORNTON, TIMOTHY WILSON - Italian Renaissance Ceramics A Catalogue of the British Museum Collection
14781: DORAT; - LES BAISERS PRECEDES DU MOIS DE MAI POEME,
4033: DOREN, VAN. - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MALINES. Tome 4.
37090: VAN DOREN, LODE. - KINDER - VOLKSLIEDJES UIT DE VLAAMSE GEWESTEN.
13834: DOREN, VAN. - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MALINES. Tome 2.
4031: DOREN, VAN. - INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LA VILLE DE MALINES. Tome 6.
10852: DORGELÈS, ROLAND. - LES CROIX DE BOIS. (numéroté).
12907: DORGELÈS, ROLAND. - AU BEAU TEMPS DE LA BUTTE.
19233: DORGELES, ROLAND; - CARTE D'IDENTITE. RECIT DE L'OCCUPATION,
25713: DORGELES, ROLAND. - LES CROIX DE BOIS.
25772: DORGELES, ROLAND. - LA CARAVANE SANS CHAMEAUX.
25832: DORGELES, ROLAND. - PARTIR ...
25536: DORGELES, ROLAND. - SUR LA ROUTE MANDARINE.
2359: DORHOUT MEES. - HET ONTWERP VOOR EEN NIEUW NEDERLANDS BURGERLIJK WETBOEK.
37964: M. DORIKENS (ED.); - Scientific Instruments and Museums. Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997) Vol. XVI,
9655: DORIVAL, BERNARD. - LES ÉTAPES DE LA PEINTURE FRANCAISE CONTEMPORAINE. ( 3 tomes).
14582: DORN, ROLAND; SCHRODER, KLAUS ALBRECHT UND SILLEVIS, JOHN. - VAN GOGH UND DIE HAAGER SCHULE.
47300: DORNAND, GUY - Roger Somville et le nouveau réalisme
9745: VAN DORPE, LEO. - GELEGENHEIDSGEDICHTEN EN TAFELREDEN GEDICHT OF UITGESPROKEN DOOR DR. JUR. LEO VAN DORPE OP VELERLEI FAMILIEFEESTEN VAN HET JAAR 1902 TOT HET JAAR 1943.
37668: DORRIES, BERNHARD UND PLATH, HELMUT. - ALT-HANNOVER. DIE GESHICHTE EINER STADT IN ZEITGENOSSISCHEN BILDERN VON 1500 - 1900.
25527: DORRIES, CORNELIA; - FRANZOSISCHE INTERIEURS. FRENCH INTERIORS,
48284: A. DORSINFANG-SMETS / G. CLAERHOUT. - Masques du monde. Het masker in de wereld.
29383: DORSINFANG, A. - PRECOLUMBIAANS AMERIKA. DE BESCHAVINGEN VAN DE MAIS.
1157: DORSTEN, VAN, J. A. - THE RADICAL ARTS.
46283: DOS WINKEL - VAN ROSSUM. - Ancient Glass and some Egyptian Antiquities, Dos and Berthie Winkel collection.
3961: DOST, PAUL. - GESCHICHTE DER STAATSZUGE UND SALONWAGEN.
50666: DOTREMONT, CHRISTIAN - Logbook Christian Dotremont,
19980: DOTREMONT, GUY ( INL. ); - CHRISTIAN DOTREMONT. LES ESTAMPES. DE PRENTEN, Cat. Rais. oeuvre graphique
25917: DOTREMONT, GUY ( INL. ); - Christian Dotremont En écriture dans le texte .
9224: DOUBEK, KATJA. - LEXICON VAN DE BELANGRIJKSTE AANSLAGEN.
9951: DOUMAS, CHRISTOS. - KUNST DER CYCLADEN.
7445: DOUMAS, CHRISTOS. - ART DES CYCLADES. COLLECTION N.P. GOULANDRIS.
21897: DOURNOVO, LYDIA A.; - MINIATURES ARMENIENNES,
36906: H. DOUTEIL (ED.); - Corpus Christianorum. Iohannes Beleth Summa de ecclesiasticis officiis Textus. Indices,
36908: H. DOUTEIL (ED.); - Corpus Christianorum. Iohannes Beleth Summa de ecclesiasticis officiis Praefatio. Additiones,
36909: H. DOUTEIL (ED.); - Corpus Christianorum. Iohannes Beleth Summa de ecclesiasticis officiis Praefatio. Additiones,
36907: H. DOUTEIL (ED.); - Corpus Christianorum. Iohannes Beleth Summa de ecclesiasticis officiis Textus. Indices,
3378: DOUTREPONT, GEORGES. - JEAN LEMAIRE DE BELGES ET LA RENAISSANCE.
8384: DOUTREPONT, ANTIONETTE. - MARTIN DE VOS ET L' ÉNTRÉE TRIOMPHALE DE L' ARCHIDUC ERNEST D' AUTRICHE À ANVERS EN 1594.
25141: DOUTREPONT, GEORGES. - LES DEBUTS LITTERAIRES D'EMILE VERHAEREN A LOUVAIN.
43032: DOUXCHAMPS-LEFEVRE, CÉCILE. - Inventaire des archives du fonds Stassart-de Maillen.
35946: M. DOVE (ED.); - Corpus Christianorum. Exegetica Glossa ordinaria in Canticum Canticorum,
35945: M. DOVE (ED.); - Corpus Christianorum. Exegetica Glossa ordinaria in Canticum Canticorum,
20416: DOW, HELEN J.; - THE ART OF ALEX COLVILLE,
34034: DRABBLE, MARGARET & DORSMAN-VOS, W.A. (VERTAL.). - FIGURANTENJAAR. ROMAN.
6971: DRACHOUSSOFF, MICHEL/ DE ROISSART, BRUNO. - LES FILS DU CONDOR.
34066: DRAGUET, MICHEL E.A.; - PAUL-GUSTAVE VAN HECKE ET L' AVANT-GARDE,
34065: DRAGUET, MICHEL E.A.; - PAUL-GUSTAVE VAN HECKE EN DE AVANT-GARDE,
12008: DRAGUET, MICHEL. - ART NOUVEAU RETROUVÉ.
11939: DRAGUET, MICHEL. - HET SYMBOLISME IN BELGIË.
18994: DRAGUET, MICHEL. - VOICI MAGRITTE. GOUACHES, COLLAGES, TEKENINGEN, STUDIES, SCHILDERIJEN.
23797: DRAGUET, MICHEL E.A.; - ANDRE WILLEQUET,
39742: DRAGUET, MICHEL. - HET SYMBOLISME IN BELGIË.
22553: DRAGUEZ DE HAULT / HENNIN. E.A. - WATERLOO ET LE BRABANT WALLON VU PAR LES PEINTRES NAIFS SEEN BY NAIF PAINTERS,
27500: DRAYE, GREET; - LABORATORIA VAN DE NATIE. LITERAIRE GENOOTSCHAPPEN IN VLAANDEREN 1830 - 1914,
5122: DRAYE, H. - PROCEEDINGS OF THE NINTH INTERNATIONAL CONGRESS OF ONOMASTIC SCIENCES.
8186: DRAYE, H. - LANDELIJKE CULTUURVORMEN EN KOLONISATIEGESCHIEDENIS.
13267: G. DRAYE - Smartelijk te handelen. Een politiek-culturele biografie van het Brusselse kunstgenootschap De Distel 1881-1928.
23241: DREHER, S. ET ROLLI, M.; - BIBLIOGRAPHIE DE LA LITTERATURE FRANCAISE 1930-1939,
30057: DRESEN, M.C.J.; - AGG MOEDER, WAT NU,
18434: DREYFUS, PAUL; - LE GUET-APENS DE CALUIRE,
1231: DRÈZE, ANDRÉ/ LIBENS, CHRISTIAN. - HEERLIJKE OOSTKANTONS./ HERRLICHES OSTBELGIEN/ EXTRAORDINAIRES CANTONS DE L' EST.
33619: VAN DRIEL, FLORENCE (ED.) & VIERIN, CECILIA (ED.). - KASTELEN EN LANDHUIZEN IN GRIMBERGEN.
28851: VAN DEN DRIES, F.M.A.; - BREEKBAAR VERLEDEN. ROMEINS GLAS IN DE LAGE LANDEN,
50669: DRIES VAN NOTEN, TIM BLANKS, SUSANNAH FRANKEL - Dries Van Noten 51-100 (en).
50667: DRIES VAN NOTEN, TIM BLANKS, SUSANNAH FRANKEL - Box Dries Van Noten 1-100(en)Collections 1-100 in two volumes .
50668: DRIES VAN NOTEN, TIM BLANKS, SUSANNAH FRANKEL - Dries Van Noten 1-50 (en)
50701: DRIES VAN NOTEN, ANDREW TUCKER. - Dries van Noten, Shape, Print an Fabric, mode. SIGNED BY DRIES !
11176: VAN DEN DRIES, L. - Omtrent de Opvoering. Heiner Müller en drie decennia theater in Vlaanderen.
48381: DRIES VANYSACKER, RENILDE VERVOORT - Witches Of Bruegel
28506: VAN DEN DRIES, LUC / WERCKX, ROSE (RED.) - vergeten vormgever. Rene Moulaert en de Belgische avant-garde 1920-1930.
24649: VAN DRIESSCHE, ETIENNE ( WOORD VOORAF ); - VERLIEFD VERLOOFD GETROUWD,
2149: DRIESSEND, JOZIEN. - TSAAR PETER DE GROTE EN ZIJN AMSTERDAMSE VRIENDEN.
26617: DRIESSENS, JEAN EMILE & RENAUD. - SCHOONSELHOF. EEN HOMMAGE.
20122: VAN DEN DRIEST, FRANS ( SAMENSTELLER ); - ZEEUWS PLATENBOEK,
47979: DRION, FRANÇOISE & VAN CAMPENHOUT, ETIENNE - Van tuin tot tuin: een wandeling door Belgie
16495: DRION, ALFRED; - LES GLANEURS DE L'ECOLE BUISSONNIERE. CURIEUSES HISTOIRES DE JEUNES ROBINSONS MODELES,
35328: DRISCOLL, PETER EN HARLOFF, J.A. (VERTAL.). - IN VERBAND MET KILSHAW. MISDAADROMAN.
39074: M. DRIVER, M. T. ORR; - US Libraries, New York City Columbia University-Union Theological,
23821: DROGUET, VINCENT; SALMON, XAVIER ET VERON-DENISE, DANIÈLE. - COLLECTION DES DUCS DE MECKLEMBOURG-SCHWERIN. ANIMAUX D'OUDRY.
35301: J. VAN DROOGENBROECK. - Klein en fijn. Hedendaagse Belgische edelsmeed- en snijkunst.
4877: DROOGMANS, J. - VERZAMELENDE OPSTELLEN.
30058: DROP, W. ; - VERBEELDING EN HISTORIE,
26327: DROSTE, F. - Voor de spiegel van het denken. Een taalkundige visie.
32057: DROUHET, GENEVIÈVE; - TRANSGRESSION. UN TRAJET DANS L'OEUVRE DE JAN FABRE,
1912: DRUCKER F.P. - TIJDPERK VAN KENTERING Uitzicht op een wereld die verandert
21411: DRUCKER, JANET; - GEORG JENSEN. A TRADITION OF SPLENDID SILVER,
26150: DRUINE, NATHALIE/CLEMENT, MIEKE EN WAEYTENS, KIM. - Dynamiek in het hoger onderwijs. Uitdagingen voor onderwijsondersteuning.
187: DRUWÉ, R. - PETER PAUWEL RUBENS OF ADAM VAN NOORT ?
18763: DRUWE, ROBRECHT. - ADAM VAN NOORT. EEN MYSTERIEUZE ONBEKENDE.
30059: DRUYTS, FRANK; - DE LOTUSETER,
30060: DRUYTS, FRANK; - SPIEGELS VAN TOEN EN LATER,
30061: DUBANEVICH, ARLENE; - VERSTOPPERTJE
21417: DUBBE, B. - NEDERLANDSE TINNEGIETERS & TINMERKEN. EEN COMPENDIUM.
38744: DUBBE, B. - TIN EN TINNEGIETERS IN NEDERLAND.
16593: DUBBE, GABA VAN DONGEN, TER MOLEN, REINHECKEL EN VANDEBOTERMET. (RED.) - Pewter, A catalogue in full color will show a survey of pewter (including excavations) Dutch title; VAN TIN GEGOTEN UIT TIN GENOTEN.
16592: DUBBE, GABA VAN DONGEN, TER MOLEN, REINHECKEL EN VANDEBOTERMET. (RED.) BEEKHUIZEN. - VAN TIN GEGOTEN, UIT TIN GENOTEN , Drank , drinken en tin.
17359: DUBBE, B.; - ZWOLS ZILVER. HET ZWOLSE GOUD- EN ZILVERSMIDSAMBACHT EN ZIJN MEESTERS,
26725: DUBBE, B. - TIN EN TINNEGIETERS IN NEDERLAND.
6313: DUBOIS, PIERRE H. - MARCELLUS EMANTS. EEN SCHRIJVERSLEVEN.
41462: A. DUBOIS (ED.); - registre de la vicomté d'Elbeuf (1470-1472) Édition d'un registre de haute justice seigneuriale normande (Archives départementales de la Seine-Maritime, 52 BP 5),
4079: DUBOIS-GUCHAN, E.P. - TACITE ET SON SIECLE, ou la société romaine impériale d'auguste aux antonins dans ses rapports avec la société moderne.
4800: DUBOIS, PIERRE. - DIMENSIE.
44909: J. DUBOIS - martyrologes du moyen âge latin
15194: DUBOIS, JO F. EN SOSSET, L.L. ( INL. ); - LUC HOENRAET. GESPREK MET HET ONBEKENDE,
21845: DUBOIS, PIERRE H.; - IN STAAT VAN BESCHULDIGING,
22226: DUBOIS, PIERRE H.; - DE ANGST VAN BELISARIUS,
24247: DUBOIS, PIERRE H. EN SIMONE; - ZONDER VAANDEL. BELLE VAN ZUYLEN. EEN BIOGRAFIE,
25864: A. DUBOIS, R. SLACHMUYLDERS, G. PATIGNY, F. PETERS. - Flemish Primitives V. Anonymous Masters.
29331: DUBOIS, PIERRE H. - Mettertijd. Essays.
30967: A. DUBOIS (ED.); - registre de la vicomté d'Elbeuf (1470-1472). Édition d'un registre de haute justice seigneuriale normande (Archives départementales de la Seine-Maritime, 52 BP 5),
46680: DUBOUT - Kama soutra.
45420: DUBOUT (ALBERT) - BESANÇON (JULIEN). - LES JOURS DE L'HOMME - LE VISAGE DE LA FEMME - NE PAS DETELER.
38924: A. DUBREIL-ARCIN; - Vies de saints, légendes de soi L'écriture hagiographique dominicaine jusqu'au Speculum sanctorale de Bernard Gui (? 1331),
30971: A. DUBREIL-ARCIN; - Vies de saints, légendes de soi. L'écriture hagiographique dominicaine jusqu'au Speculum sanctorale de Bernard Gui (+ 1331),
43920: DUBY, GEORGES. - Ridder, vrouw en priester. De middeleeuwse oorsprong van het moderne huwelijk.
43890: DUBY, GEORGES. - Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
12143: DUCA, LO. - HISTOIRE DE L' ÉROTISME.
12144: DUCA, LO. - EROTIQUE DE L' ART.
8737: DUCARNE, LOUIS ( RÉDIRIGÉ) / GODEAUX, A. - COURS DE DESSINS.
2111: DUCATI, PERICLE. - LE PROBLÈME ÉTRUSQUE.
10706: DUCHAMP ( MAN RAY) - Monde des Echecs Série No 1 , Duchamp - Halberstadt
23230: DUCHATEAU, MARCEL ( TEKST). - SERVRANCKX.
13241: DUCHATEAU, MARCEL. - HET PALAIS DER NATIE.
32447: DUCHATEAU, MARCEL. - PROSPER DE TROYER 1880 - 1960.
11661: DUCHATEAU, MARCEL. - ETIENNE BAUWENS. ( genummerd).
26433: DUCHATEAU, HUGO & DE BEUKELAER, SERGIO. - AT RANDOM. HUGO DUCHATEAU EN SERGIO DE BEUKELAER.
27109: DUCHATEAU, MARCEL & DEMEDTS, ANDRÉ VOORW.).. - DE KRUISWEG DOOR PROS PUTTEMAN.
24801: DUCHATEAU, HUGO EN RASKIN, LUDO; - HET VREEMDE BOS,
30063: DUCHESNE, CHRISTIANE; - MIMO - IK BEN NIET BANG!
6551: DUCHESNE, CARLY. - COMMENT, POURQUOI, QUAND L' U.R.S.S. EST - ELLE NEE? ( 2 TOMES).
38532: P. DÜCKERS (ED.); - Ambrosius De virginibus - Über die Jungfrauen,
38875: P. DÜCKERS (ED.); - Ambrosius De virginibus - Über die Jungfrauen,
22317: DUCKERS, ROB AND PRIEM, RUUD; - THE HOURS OF CATHERINE OF CLEVES. DEVOTION, DEMONS AND DAILY LIFE IN THE FIFTEENTH CENTURY,
7673: DUCLOS, PAUL - CHARLES. - LETTRE À MADAME..
34200: DUCO, D.H.; - Merken van Goudse pijpenmakers 1660-1940
16487: DUCO, D.H.; - DE TABAKSPIJP ALS ORANJE PROPAGANDA,
4120: DUCOFFRE, RENÉ. - ART DE L'ENFANCE. CLAUDE LYR
34761: DUCOR, LOVEDAY; - sütra des contemplations du Buddha Vie-Infinie. Essai d'interprétation textuelle et iconographique,
10254: L. DUERLOO. - Privilegies uitbeelden. De Zuidnederlandse wapenkoningen en wapenkunde in de eeuw der Verlichting.
28223: DUERLOO, LUC EN CHERON, MARC; - HERALDIEK VAN HET BISDOM GENT,
26471: DUERLOO, LUC (CATAL.). - KAREL ALEXANDER VAN LOTHARINGEN. MENS, VELDHEER, GROOTMEESTER.
28636: DUERLOO, LUC EN THOMAS, WERNER; - ALBRECHT EN ISABELLA 1598 - 1621,
21871: DUERLOO, LUC E.A.; - VAN EVERS EN HEILIGEN. WAPENS EN VLAGGEN VAN DE GEMEENTEN IN DE PROVINCIE ANTWERPEN,
49368: DUERLOO, M. SMUTS (EDS.) - Age of Rubens Diplomacy, Dynastic Politics and the Visual Arts in Early Seventeenth-Century Europe
21493: DUFAIT, FREDDY. - LEVENSDOOD. EEN ODE AAN ENSOR.
37965: M. C. DUFFY (ED.); - Engineering and Engineers. Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997) Vol. XVII,
2118: DUFORT. - LE SYMBOLISME EUCHARTIRTIQUE AUX ORGINES DE L'ÉGLISE.
2583: DUFORT, JEAN-MARC. - LE SYMBOLISME EUCHARISTIQUE AUX ORGINES DE L'ÉGLISE.
40291: J. DUFOUR; - rouleaux des morts, monumenta palaeographica medii arvi.
2033: DUFOUR G. - LE COMMODORE EST BON ENFANT.
19916: DUFOUR, L.; - DE OPPERVLAKTESPANNING VAN EEN WOLKENDRUPPEL,
34625: A. DUFOUR, G. LABORY (EDS.); - Abbon, un abbé de l'an Mil,
35134: J. J. DUGGAN, A. REJHON; - Song of Roland: Versions in Assonance and Rhyme of the Chanson de Roland,
35135: J. J. DUGGAN (ED.); - Chanson de Roland - The Song of Roland: The French Corpus,
35318: M. DUHAMEL DU MONCEAU. - Art du cartier.
6963: DUHAMEL, GEORGES. - VIE DES MARTYRS 1914 - 1916. ( numéroté).
8045: DUHAMEL, GEORGES. - LES PLAISIRS ET LES JEUX. ( numéroté).
12205: DUHAMEL, GEORGES. - ÉLÉGIES.
25840: DUHAMEL, GEORGES. - LE PRINCE JAFFAR.
27081: DUHAMEL, GEORGES EN VAN DE POEL, CHRIS (VERTAL.). - MIDDERNACHT.
45922: B.W.TH. DUIJVESTIJN. - Antwerpse Madelgijsfragmenten.
10251: B.W. DUIJVESTIJN. - Madelgijs. De Middelnederlandse fragmenten en de overeenkomstige Hoogduitse verzen.
43706: DUIJX, TOIN; LINDERS, JOKE. - goede kameraad. Honderd jaar kinderboeken.
22134: VAN DUIN, PAUL EN PIENA, HANS ( EDS. ); - THE MEETING OF EAST AND WEST IN THE FURNITURE TRADE,
22132: VAN DUIN, PAUL; VAN LOOSDRECHT, DOMINIQUE AND WHEELER, DAVID; - HISTORIC INTERIORS. CONSERVATION, RESTORATION AND RECONSTRUCTION,
22133: VAN DUIN, PAUL EN VAN LOOSDRECHT, DOMINIQUE ( RED. ); - EEN KRUL MEER OF MINDER,
30064: DUINHOVEN, A.M.; - GESCHIEDENIS VAN BEATRIJS,
46631: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Waaiend pluis
1501: VAN DUINKERKEN, ANTON. - VERZEN OP KERSTMIS.
4772: DUINKERKEN, VAN, ANTON. - KATHOLIEK VERZET.
12331: VAN DUINKERKEN, ANTON. - ACHTER DE VUURLIJN.
23532: DUISTER, FRANS ( TEKST ). - WALTER VAN OEL.
40501: K. DUISTERMAAT; - Pots and Potters of Assyria Technology and organisation of production, ceramic sequence and vessel function at Late Bronze Age Tell sabi Abyad, Syria,
213: DUITS, H. (ED.). - EER IS HET LOF DES DEUCHTS.
19722: TE DUITS, T.G.; - KUNSTNIJVERHEID EN INDUSTRIELE VORMGEVING 1800 - HEDEN/ APPLIED ARTS AND INDUSTRIAL DESIGN 1800 - THE PRESENT,
30067: DUIZER, P.; - MURUGAN,
30068: DUIZER, PIET; - GROTE VLINDERBOEK,
45646: DUJARDIN - Fictions Filip Dujardin. De eerste monografie van architectuurfotograaf / La première monographie du photographe d'architecture.
39553: DUJOVNE ORTIZ, ALICIA. - Dora maar. Gevangene van een blik. Surrealistisch fotgrafe, muze van Man Ray, minnares van Picasso.
39494: M. DUKAN; - Bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle. Fragments bibliques en hébreu provenant de guenizot,
34254: M. DUKAN; - bible hébraïque. Les codices copiés en Orient et dans la zone séfarade avant 1280,
34611: M. DULAEY, I. BOCHET, A.-I. BOUTON-TOUBOULIC, P.-M. HOMBERT, E. REBILLARD (EDS.); - Augustin d'Hippone. Les Commentaires des Psaumes . Enarrationes in psalmos, Ps. 26-31,
34610: M. DULAEY, I. BOCHET, A.-I. BOUTON-TOUBOULIC, P.-M. HOMBERT, E. REBILLARD (EDS.); - Commentaires des Psaumes , Enarrationes in psalmos, Ps. 17-25,
34609: M. DULAEY, I. BOCHET, A.-I. BOUTON-TOUBOULIC, P.-M. HOMBERT, E. REBILLARD (EDS.); - Commentaires des Psaumes . Enarrationes in psalmos, Ps. 1-16,
5552: DULIERE, W. L. - DE LA DYADE A L UNITE PAR LA TRIADE.
29182: DULLEMEN, INEZ VAN. - vrouw met de vogelkop.
30069: DUMARAIS, FREEK; - Zo was Tienen.
11780: DUMARCET, LIONEL. - AFFAIRE ABBÉ AURIOL.
11782: DUMARCET, LIONEL. - AFFAIRE CAILLAUX.
36123: A. DUMAS, J. DESHUSSES (EDS.); - Corpus Christianorum. Sacramentaria Liber sacramentorum Gellonensis Introductio, Tabulae et Indices,
36124: A. DUMAS, J. DESHUSSES (EDS.); - Corpus Christianorum. Sacramentaria Liber sacramentorum Gellonensis Textus,
33997: F. DUMAS, M. BOMPAIRE; - Numismatique médiévale,
28771: DUMAS, CHARLES EN TE RIJDT, ROBERT-JAN; - KLEUR EN RAFFINEMENT. TEKENINGEN UIT DE UNICORNO COLLECTIE,
5404: DUMAZEDIER, RIPERT. - LE LOISIR ET LE VILLE. LOISIR ET CULTURE.
4404: DUMESNIL, RENÉ. - FLAUBERT.
5767: DUMON, DANIEL. - DIETSE GESTALTEN.Simon Stevin.
20024: DUMONT, FRANÇOISE ( DIR. ). - GAUGUIN LES XX ET LA LIBRE ESTHETIQUE.
3581: DUMONT,GEORGES-H. - LA DYNASTIE BELGE.
3467: DUMONT, G.H. - HISTOIRE DE LA BELGIQUE.
49869: C. DUMORTIER (ED.) - Salle aux Trésors. Chefs-d'oeuvre de l'Art Roman et Mosan
18539: DUMORTIER, CLAIRE ET HABETS, PATRICK; - PORCELAINE DE TOURNAI. LE SERVICE D'ORLEANS,
31009: DUMORTIER, CLAIRE. - prinselijke hobby. De ateliers van Karel van Lotharingen.
8247: DUMORTIER (ED.) - Schatkamer. Meesterwerken van de Romaanse en Maaslandse Kunst
34872: M. DUMOULIN (ED.); - Italie et Belgique en Europe depuis 1918,
38125: M. DUMOULIN, H. VAN DER WEE (EDS.); - Hommes, cultures, et capitaux dans les relations italo-belges aux XIXe et XXe siècles Actes du colloque organisé à l'occasion du 50e anniversaire de l'Academia Belgica, Rome 1989,
34853: M. DUMOULIN; - correspondance entre Émile de Laveleye et Marco Minghetti (1877-1886),
17711: DUMOULIN, KOENRAAD; VANSTEENKISTE, STEVEN EN VERDOODT, JAN; - GETUIGEN VAN DE GROTE OORLOG. GETUIGENISSEN UIT DE FRONTSTREEK,
34852: M. DUMOULIN; - correspondance entre Émile de Laveleye et Marco Minghetti (1877-1886),
26697: DUMOULIN, MICHEL ( ED. ); - CARMEUSE. HISTOIRE D'UN GROUPE CHAUFOURNIER 1860-2010,
13319: D.N. DUMVILLE/ R.I. PAGE./A.K. BROWN./ D. MCDOUGALL, I. MCDOUGALL./ L. GOOSSENS./N. PORTER STORK./P. PULSIANO./P. LENDINARA. - Anglo-Saxon Glossography. Papers read at the International Conference. Brussels, 8 and 9 September 1986.
49773: J.J. VAN DUN - C.M.M. NANTEUIL / ANTWERPEN / FRANSE REVOLUTIE. - Dag-Register van de provisoire representanten van het vry ende souvereyn volk van Antwerpen.
20194: DUNANT, SARAH; - IN HET GEZELSCHAP VAN DE COURTISANE,
30070: DUNBAR, JOYCE EN JAMES; - IK WIL EEN BLAUWE BANAAN,
37223: B. DUNBAR, R. MUNMAN, E. OLSZEWSKI; - Sixteenth-Century Northern European Drawings,
39410: DUNCAN BULL. - Rembrandt Caravaggio.
46076: DUNCAN CAMPBELL, CHARLOTTE REY, ROBERT KLANTEN, SVEN EHMANN - Craft and the Makers, Style AND Product Design, A showcase of crafted products created by small manufacturers.
14588: DUNCAN, DAVID DOUGLAS. - SUNFLOWERS FOR VAN GOGH.
16838: DUNCKER, V., R.W. SÄNGER, M. SIMON THOMAS, ET AL: - persoonlijk stempel. De Seawolf collectie : een verzameling 19e - en 20ste eeuw zilver.
23024: VON DER DUNK, H.W.; - PIETER GEYL 15 DECEMBER 1887 - 31 DECEMBER 1966,
28881: DUNKERTON, JILL A.O.; - GIOTTO TO DURER. EARLY RENAISSANCE PAINTING IN THE NATIONAL GALLERY,
14131: DUNLOP, IAN. - Degas.
40315: B. DUNN-LARDEAU (ED.); - Moyen Français- 32 (1993) La légende dorée (XIIIe-XVeS), Actes du Congrès Intl de Perpignan 1990,
40251: A. DUNNING (ED.); - Unico Wilhelm van Wassenaer, Sei Concerti armonici. Introduction, Edition and Critical Notes,
5620: DUPAQUIER, KESSLER. - LA SOCIETE FRANCAISE AU XIX SIECLE.
24832: DUPARC, FRITS; WUESTMAN, GERDIEN;WEBER, GREGOR; BÜRGER, KATHRIN EN BUVELOT, QUENTIN - PHILIPS WOUWERMAN 1619-1668,
23491: DUPARC, FREDERIK UND BUVELOT, QUENTIN; - PHILIPS WOUWERMAN 1619-1668. (DEUTSCHE EDITION).
24834: DUPARC, FRITS; WUESTMAN, GERDIEN; WEBER, GREGOR; BÜRGER, KATHRIN EN BUVELOT, QUENTIN - PHILIPS WOUWERMAN 1619-1668.
30071: DUPASQUIER, PHILIPPE; - WEG MET DE TELEVISIE !
48780: DUPIERREUX RICHARD - Victor Rousseau.
50789: DUPIERREUX. - LOUIS BUISSERET.
34197: DUPON, ELIAS; - DE VLAAMSE TIMMERMANS,
24262: DUPON, ELIAS. - DE VLAAMSE TIMMERMANS.
34154: DUPONSELLE, R. - IJZERFRONT EN DIALECT. EEN STUDIE OVER DE INVLOEDEN VAN OORLOGS, EN NAOORLOGSOMSTANDIGHEDEN (1914 VV.) OP DE DIALECTEN VAN HET GEWEZEN IJZEFRONT, INZONDERHEID VAN DE GEMEENTE ST.-JORIS-AAN-DEN-IJZER.
38357: M. DUPONT; - Druzes,
34870: C. DUPONT; - Modèles italiens et traditions nationales. Les artistes belges en Italie (1830-1914),
4591: DUPONT, A.H.H. - DISSERTATIONS PHILOSOPHIQUES.
37973: J.-C. DUPONT, J.L. PERRIN; - Caspar Friedrich Wolff : 'De Formatione Intestinorum'. La Formation des Intestins (1768-1769),
27839: DUPONT, CHRISTINE, A. - MODELES ITALIENS ET TRADITIONS NATIONALES. LES ARTISTES BELGES EN ITALIE ( 1830 - 1914 ). DEUX VOLUMES. I ET II (ILLUSTRATIONS).
12928: DUPRAY, SOPHIA. - ALICE NAHON.
10098: A. DUPRÉ. - Ferromagnetisme van dunne nikkellaagjes bij lage temperaturen.
10105: A. DUPRÉ. - Metingen van het coërcitief veld in dunne laagjes van ferromagnetische metalen.
13325: DUPRÉ, S, - Optica van Galileo Galilei. Interactie tussen Kunst en Wetenschap.
30072: DUPREY STEHLIK, TANIA; - IK BEN LILA,
20071: DUPREZ, LIEVE EN ROM; - KENNISMAKEN MET ANTON VAN WILDERODE,
22913: DUPREZ, LIEVE EN ROM. - KENNISMAKEN MET ANTON VAN WILDERODE.
11163: DUPUIS M. - psyche in de spiegelkamer. Psychomachie in de hedendaagse roman.
17844: DURAND, GILBERT ( PRÉF. ); - ENCYCLOPEDIE DE LA DIVINATION,
30073: DURANT, ALAN, - BURGERBENNIE,
3134: DURANT, W. - IN DEN HOF DER WIJSBEGEERTE.
20564: DURANT, GUSTAAF; - MINISTER VAN STAAT GASTON EYSKENS. EEN BIOGRAFIE,
9939: DÜRER, ALBERT. - LE JOURNAL DE VOYAGE D' ALBERT DÜRER DANS LES ANCIENS PAYS - BAS 1520 - 1521.
7051: DÜRER, ALBERT. - JOURNAL DE VOYAGE DANS LES PAYS - BAS. ( numéroté).
6037: DURIBREUX, G. - BRUUN.
25438: DURIEUX, BRIGITTE; - INOXYDABLE. TOLIX,
24147: DURIG, ERNST ( EINL. ); - DIE INNSBRUCKER PLATTNERKUNST KATALOG,
37162: D. DURKIN-MEISTERERNST; - Dictionary of Manichaean Texts. Volume II: Texts from Iraq and Iran (Texts in Syriac, Arabic, Persian and Zoroastrian Middle Persian),
34112: D. DURKIN - MEISTERERNST (ED.); - Hymns to the Living Soul. Middle Persian and Parthian Texts in the Turfan Collection,
7378: DURLIAT, MARCEL. - ART CATALAN.
2160: VAN DURME. - TOPONYMIE VAN VELZEKE-RUDDERSHOVE EN BOCHOUTE. 3 volumes.
11178: VAN DURME, L.; - Galloromaniae Neerlandicae submersae,
11179: VAN DURME, L. - Toponymie van Velzeke-Ruddershove en Bochoute.
42650: DURNEZ, GASTON. - Kijk paps, een Belg!
9334: DURNEZ, GASTON. - ZEG MIJ WAAR DE BLOEMEN ZIJN,
34020: DURNEZ, GASTON. - SLALOM. ZES HUMORISTISCHE EN SATIRISCHE VERHALEN.
36353: DURNEZ, GASTON. - KERMIS.
48201: DURNEZ, GASTON. - Willy Cools 50
36834: DURNEZ, GASTON; - VLAAMSE SCHRIJVERS. VIJFENTWINTIG PORTRETTEN,
33873: DURNEZ, GASTON. - ZONDAG IN DE WEEK.
43703: DURNEZ, JAN - bank vooruit... en bord afvegen. Schoolmeesters en schoolleven in Vlaanderen
14675: DURNEZ, GASTON; - DAGBOEK VAN EEN VERWONDE(RDE). B - FORISMEN,
15344: DURNEZ, GASTON; - SPOEDBERICHT. EEN REPORTAGE IN DE KRANTENWERELD,
20857: DURNEZ, GASTON ( SAMENSTELLER ); - bloem van het hart,
20860: DURNEZ, GASTON ( SAMENSTELLER ); - echo van een stem,
38406: DURNEZ, GASTON. - DENKEND AAN NEDERLAND.
34343: DURNEZ, GASTON. - GOD IS EEN SINJOOR.
5371: DUROUX, PAUL EMILE. - DICTIONNAIRE DES ANTHROPOLOGISTES.
26869: DURRE, STEFAN. - SEEMANNS LEXIKON DER SKULPTUR. BILDHAUER / EPOCHEN / THEMEN / TECHNIKEN.
1436: DURT, HUBERT/ DUQENNE, ROBERT/ KIMURA, M.A. SHIGEKAZU. - JAPANESE BOEDDHISTISCHE KUNST/ ART BOUDDHIQUE JAPONAIS.
26395: DUSAPIN, FABRICE - cabinet des arts derniers; Sculptures, peintures- Sculptures, paintings
4745: DUSAR, A. - HET SINT-ODILIASCHRIJN.
16169: DUSOIR; R.; DE LANDTSHEER, J. EN IMHOF, D. ( EINRED. ); - JUSTUS LIPSIUS ( 1547 - 1606 ) EN HET PLANTIJNSE HUIS,
27922: DUSSAUD, RENÉ. - AUTOUR DES INSCRIPTIONS DE GLOZEL.
4752: DUTSCH, ADOLF. - JOHANN HEINRICH TSCHUDI UND SEINE MONATLICHEN GESPRACHE.
42690: DUURSMA, E.K., H. ENGEL EN TH.J.M. MARTENS - Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water.
18376: DUURSMA, G.D.; - SUCCULENTEN IN BEELD EN WOORD,
27154: DUURSMA, SIJMEN. - AVONDSMAALZILVER. PROTESTANTSE GEMEENTE TE BURGWERD-HARDWERD-HICHTUM.
40519: R. DUVAL (ED.); - Sévère d'Antioche Homiliae cathedrales Homélies LII à LVII,
33990: F. DUVAL; - français médiéval,
50832: DUVAL, MATHIAS; - LE DARWINISME,
31321: F. DUVAL - français médiéval
23228: DUVAL, MATHIAS; - LE DARWINISME,
47724: DUVE, T. DE - Kijk. 100 jaar hedendaagse kunst
30075: DUVEEN, D.I.; - BIBLIOTHECA ALCHEMICA ET CHEMICA,
3222: DUVERGER, ERIK & VLIEGHE, HANS. - DAVID TENIERS DER ALTERE. EING VERGESSENER FLAMISCHER NACHFOLGER ADAM ALSHEIMERS.
3276: DUVERGER, ERIK. - JAN, JACQUES EN FRANS DE MOOR, TAPIJTWEVERS EN TAPIJTHANDELAARS TE OUDENAARDEN, ANTWERPEN EN GENT ( 1560 - TOT CA. 1680).
9549: E. DUVERGER - Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw: 1654-1658.
1295: DUVERGER JOS - CONRAT MEIJT (ca. 1480-1551)
2974: DUVERGER J./ ONGHENA M. J./ VAN DAALEN, P.K. - NIEUWE GEGEVENS AANGAANDE XVIde EEUWSE BEELDHOUWERS IN BRABANT EN VLAANDEREN.
3261: DUVERGER ERIK, JAN DE MOOR, FRANS DE MOOR - JAN,JACQUES EN FRANS DE MOOR, TAPIJTWEVERS EN TAPIJT-HANDELAARS TE OUDENAARDE, ANTWERPEN EN GENT.
5200: N/A. J. DUVERGER.,/ L. BEAUVOIS-FAURE. / L. VAN PUYVELDE.,ETC, - HET HERFSTTIJ VAN DE VLAAMSE TAPIJTKUNST.
6539: DUVERGER, ERIK. - ANTWERPSE KUNSTINVENTARISSEN I. vol. 2. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw: 1618-1626.
9543: E. DUVERGER - Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw: 1600-1617.
9544: E. DUVERGER - Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw: 1618-1626.
9545: E. DUVERGER - Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw: 1627-1635.
9546: E. DUVERGER - Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw: 1636-1642.
9547: DUVERGER, E. - ANTWERPSE KUNSTINVENTARISSEN UIT DE ZEVENTIENDE EEUW. ( volume I).
9548: DUVERGER, E. - ANTWERPSE KUNSTINVENTARISSEN UIT DE ZEVENTIENDE EEUW. ( volume I, 6).
9550: E. DUVERGER - Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw: 1659-1666.
9551: DUVERGER, E. - ANTWERPSE KUNSTINVENTARISSEN UIT DE ZEVENTIENDE EEUW. ( volume I,9).
9552: DUVERGER, E. - ANTWERPSE KUNSTINVENTARISSEN UIT DE ZEVENTIENDE EEUW. ( volume I).
9553: DUVERGER, E. - ANTWERPSE KUNSTINVENTARISSEN UIT DE ZEVENTIENDE EEUW. ( volume I).
9554: DUVERGER, E. - ANTWERPSE KUNSTINVENTARISSEN UIT DE ZEVENTIENDE EEUW. ( volume I).
19559: DUVERGER, E.; - Antwerpse tapijthandelaar Cornelis De Wael, IV,1;
18015: DUVERGER,JOZEF. - Miscellanea Jozef Duverger. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden.
19560: DUVERGER, E.; - Antwerpse tapijthandelaar Cornelis De Wael, IV, 2;
25674: DUVERNOIS, HENRI. - EDGAR.
32460: DUVILLERS, PASTOOR. - BUITENLEVEN UIT " DEN BARON PENNINCK " (1851 ).
22996: DUVIVIER, CH.; - LES DIFFERENTES METHODES DE DEVELOPPEMENT,
50315: DUVOSQUEL (JEAN-MARIE) & LEMOINE-ISABEAU (CLAIRE) - Région de Comines-Warneton. Sept siècles de documents cartographiques et iconographiques.
11205: DUVOSQUEL JEAN-MARIE ( ED.). - VLAANDEREN IN DE ALBUMS DE CROY. DEEL III. Valleien van Schelde en Scarpe
38848: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE (INL.)/DE CANDT, PAUL IR. (INL.) & NARMON, FRANÇOIS (VOORW.). - AEROATLAS ANTWERPEN. HET ZUIDEN VAN DE PROVINCIE EN DE HAVEN.
50717: DUVOSQUEL JEAN-MARIE ( ED.). - Ianchelevici, sculptures.
43497: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE / LEMOINE-ISABEAU, CLAIRE. - région de Comines-Warneton. Sept siècles de documents cartographiques et iconographiques.
49208: DUVOSQUEL JEAN-MARIE, DE SIMPEL FRANCIS, E.A. - Mémoires de la Société d'histoire de Comines-Warneton et de la région - Tome XXIV - 1994
30434: DUWEL, ALPHONSE. - scheepvaart in vroeger jaren (België).
8797: VAN DUYSE, DR. DANIEL. - PREMIERS ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ANATOMO - PATHOLOGIQUE AU COURS DES AUTOPSIES.
7192: VAN DUYSE, FLORIMOND. - DIT IS EEN SUYVERLIJCK BOECXKEN.
16739: VAN DUYSE, PRUDENS; - HET HUISGEZIN DES MEUBELMAKERS OF DE NUTTIGHEID DER SPAER- EN VOORZORGKASSEN,
50849: VAN DUYSE, PRUDENS; / VICTORE DE MEYERE. - Gedichten van Prudens van Duyse,v verzameld en ingeleid door Victore de Meyere
31071: DVORAK, MAX (EINL.). - BRUEGELS GEMALDE. DIE GEMALDE PETER BRUEGELS DES ALTEREN.
722: DYCK, J.J.J., VAN. - ORGANISATIE IN VERANDERING.
10921: VAN DYCK, FONS. - AGUSTA, OVERLEVEN MET EEN AFFAIRE.
10132: M.J. VAN DYCK. - Keys-Willmercellen in de kieuwen van migrerende vissen.
38467: P. DYCKHOFF; - Aux sources de la paix intérieure Le méditation selon Cassien,
10030: DYCKMANS, LOUIS. - DE IEPERZIEKTE.
4237: DYCKMANS, ROGER/ SCHOUWENAARS, CLEM. - DOODS DOMEINEN.
9366: DYPRÉAU, JEAN A.O. - INFORMELE KUNST IN BELGIË EN NEDERLAND 1955 - 1960.
46650: EAMES DEMETRIOS, CHARLES EAMES, RAY EAMES - Eames Beautiful Details
24924: EAMES, DEMETRIOS; - AN EAMES PRIMER,
4243: VAN EARSCHOT, BERT. - HOMO SUM. (opdracht).
30076: EAST, JACQUELINE; - DAT EET IK NIET !
30077: EAST, JACQUELINE; - EDDIE KRIJGT EEN ZUSJE,
30078: EAST, JACQUELINE; - IK BEN BANG IN HET DONKER,
30079: EAST, JACQUELINE; - IK KAN HET NIET,
29423: EBELING, JACQUELINE E.A. - Elseviers grote antiek encyclopedie. Een internationaal standaardwerk met meer dan 4500 trefwoorden.
42260: EBERHARD, OTTO. - Aus der Sammlung des Agyptologischen Institutes der Universität Heidelberg.
5462: EBERHARD, FRITZ. - DER RUNDFUNKHORER UND SEIN PROGRAMM.
43683: EBERLE, HENRIK. - Brieven aan Hitler.
11520: EBERTSHÄUSER, HEIDI C. ( HERAUSG.). - KUNSTURTEILE DES 19. JAHRHUNDERTS.
37029: R.Y. EBIED, A. VAN ROEY, L.R. WICKHAM (EDS.); - Corpus Christianorum. Petrus Callinicensis Tractatus contra Damianum. III. Libri tertii, cap. XX-XXXIV,
37028: R.Y. EBIED, A. VAN ROEY, L.R. WICKHAM (EDS.); - Corpus Christianorum. Petrus Callinicensis Tractatus contra Damianum. III. Libri tertii, cap. XX-XXXIV,
37030: R.Y. EBIED, A. VAN ROEY, L.R. WICKHAM (EDS.); - Corpus Christianorum. Petrus Callinicensis Tractatus contra Damianum IV. Libri tertii cap. XXXV-L et addendum lib. II,
37027: R.Y. EBIED, A. VAN ROEY, L.R. WICKHAM (EDS.); - Corpus Christianorum. Petrus Callinicensis Tractatus contra Damianum II. Libri tertii cap. I-XIX,
37026: R.Y. EBIED, A. VAN ROEY, L.R. WICKHAM (EDS.); - Corpus Christianorum. Petrus Callinicensis Tractatus contra Damianum I. Quae supersunt libri secundi,
41496: S. ECHARD, G.R. WIELAND (EDS.); - Anglo-Latin and its Heritage Essays in honour of A.G. Rigg on his 64th birthday,
4216: ECKER, JÜRGEN K. - HANDBUCH FÜR DEN GRAPHIKKÄUFER.
28069: VAN ECKEREN, GERARD ( RED. ); - DEN GULDEN WINCKEL. MAANDSCHRIFT VOOR DE BOEKENVRIENDEN IN GROOT-NEDERLAND. ZEVENTIENDE JAARGANG 1918,
39539: ECKHART; - Parisian Questions and Prologues, Translated with an introduction and notes by Armand A. Maurer,
44809: ECKHART BARTELS, PETER KURZE - Opel Rekord, Der Sieg der schönen Linie
38013: N. ECKSTEIN, N. TERPSTRA (EDS.); - Sociability and its Discontents. Civil Society, Social Capital, and their Alternatives in Late Medieval and Early Modern Europe,
33942: ECO, UMBERTO. - DE SLINGER VAN FOUCAULT.
34443: ECO, UMBERTO. - OP REIS MET EEN ZALM. EN ANDERE VERHALEN.
34444: ECO, UMBERTO. - DE POETICA VAN JOYCE.
9167: ECO, UMBERTO/ THUIN, JENNY (VERTAL.) EN DE VOOGD, PIETHA (VERTAL.). - DE NAAM VAN DE ROOS + NASCHRIFT.
9164: ECO, UMBERTO EN VLOT , HENNY (VERTAL.). - NASCHRIFT BIJ DE NAAM VAN DE ROOS.
30081: EDDAOUDI, ALI; - HOLLANDSE NIEUWE,
45739: EDDIE ZARATSIAN - Eddie Zaratsian. Custom Florals and Lifestyle.
50352: EDDY VALGAERTS , LUK MACHIELS - keltische erfenis, riten en symbolen in het volksgeloof.
24096: EDEBAU, FRANK, P. - LEON SPILLIAERT 1881 - 1946.
50030: EDEBAU, FRANK, P. - LEON SPILLIAERT 1881 - 1946.
14700: EDEBAU, FRANK; - GESCHIEDENIS VAN DE STADSBIBLIOTHEEK VAN OOSTENDE,
41469: C. EDER; - Barkenkapelle des Königs Sobekhotep III. in Elkab Beiträge zur Bautätigkeit der 13. und 17. Dynastie an den Göttertempeln Ägyptens,
47663: EDGARD NIJSMANS - Toen Meerhout nog de stoomtram had
41161: EDGARD SEYNAVE, FERDY CALLEWAERT, JEAN-MARIE GELDHOF. - Roeselare. Laatste Meidagen 1940.
38679: EDITED BY ANNA MARIA MAETZKE; - Piero della Francesca,
38672: EDITED BY BAWAG CONTEMPORARY, TEXTS BY CHRISTINE KINTISCH, GRAPHIC DESIGN BY KIM BEIRNAERT ; - Michaël Borremans, Magnetics,
50294: EDITED BY LENA FRITSCH, CATHERINE GRENIER AND FRANCES MORRIS - Alberto Giacometti Expo: 10/05/2017 - 10/09/2017, Tate Modern, London
24461: EDITED BY JOHAN VEECKMAN ; WITH SARAH JENNINGS ... [ET AL.] = / ONDER REDACTIE VAN JOHAN VEECKMAN ; MET SARAH JENNINGS ... [ET AL.] = / EDITÉ PAR JOHAN VEECKMAN ; AVEC SARAH JENNINGS ... [ET AL.]. - Majolica and glass from Italy to Antwerp and beyond the transfer of technology in the 16th and early 17th century /- Majolica en glas van Italië naar Antwerpen en verder : de overdracht van technologie in de 16de-begin 17de eeuw /- Majolique et verre de l'Italie à Anvers et au-delà : la diffusion de la technologie au XVIe et au début du XVIIe siècle.
46887: EDITED BY ANGELA MENGONI. WITH TEXTS OF ANGELA MENGONI, EMMANUEL ALLOA AND GARY CARRION-MURAYARI - Berlinde De Bruyckere FR
38680: EDITED BY ANNA MARIA MAETZKE; - Piero della Francesca,
50514: EDITED BY JAN WIM BUISMAN - Church History and Religious Culturerly: Vol. 96 No. 3 2016
46731: EDITED BY IAN JENKINS - Defining Beauty. The Body in Ancient Greek Art
49001: EDITED BY TANYA BARSON - Georgia O'Keeffe
50515: EDITED BY JAN WIM BUISMAN - Church History and Religious Culturerly: Vol. 96. no; 1 -2 2016.
49923: EDITED BY PAULA TSAI. FOREWORD BY PHILIP TINARI. TEXT BY ZHU ZHU, JONATHAN SPENCE. - Yun-Fei Ji: Water Work
27073: EDITED BY LI ZHIYAN, VIRGINIA L. BOWER, AND HE LI; FOREWORD BY DAVID AKE SENSABAUGH; INTRODUCTIONS BY LI ZHIYAN AND VIRGINIA L. BOWER; DING PENBO, LI JIXIAN, AND QUAN KUISHAN; - Chinese Ceramics, From the Paleolithic Period through the Qing Dynasty.
50516: EDITED BY JAN WIM BUISMAN - Church History and Religious Culturerly: Vol. 96. no; 4, 2016.
3741: EDITH BECK - MOI, 25 ANS AVEC TOI, LA VIE DRAMATIQUE DU SCULPTEUR-GRAVEUR SAM HERCIGER.
810: EDITORIAL STAFF - AMERICANA ILLUSTRATED. ARMS OF ROGER WILLIAMS.
41990: EDLA COLSMAN. - Möbel. Gotik bis Jugendstill. Die Sammlung im Museum für Angewandte Kunst Köln.
50410: EDM. DE RUDDER, NOTAIRE - Compagnie chemin de fer d'Eecloo a Anvers. statuts.
49529: EDM. GEUDENS. - Antwerpsch Knechtjeshuis sedert zijn voorhistorisch tijdperk tot op onze dagen.
32054: EDMOND, JABÈS / BIBLIOTHECA WITTOCKIANA. - n'y a de mots sans images. 2 tomes.
35321: EDMOND ROSTAND. - Chantecler. L'Illustration. 68me année. 12 Février 1910. N°3494-3497.
46788: EDMONDE CHARLES-ROUX - World of Coco Chanel. Friends, Fashion, Fame
43734: ÉDOUARD DUCPÉTIAUX - La Condition Physique et Morale Des Jeunes Ouvriers Et Des Moyens De L'Améliorer. Tome 1
36663: EDUARD TRIER. - Moderne Plastik von Auguste Rodin bis Marino Marini..
50536: EDWARD LUCIE-SMITH. - ART NOW , more than 370 color plates,
37932: EDWARD VAN BERGEN. - Drie bladzijden uit de geschiedenis van Antwerpen.
25326: EDWARD, ALFRED W.; - ART DECO SCULPTURE AND METALWARE,
30083: EDWARDS, DOROTHY; - MIJN STOUTE ZUSJE,
33266: EDWIGE RIDEL, F. BLANCHETIÈRE, A. MAGNIEN U.A. - Corps et décors. Rodin et les arts décoratifs.
45823: EDWIN MOLENAAR - Blossoming Love
43422: EDWIN BAASKE. - 911 Love: 50 Jahre Porsche 911
50551: EECKEL, HERWIN, / HILAIRE ALLAEYS. - T'onzent in 't Westland.
48607: EECKELAERT, JOHAN - Zes eeuwen Antwerpse naties. Van lokale corporaties tot logistieke wereldspelers
730: EECKELOO, J. - PIETER HUBERTUS ANNEESSENS ( 1810 - 1888 ). BELGISCH ORGELBOUWER.
35310: EECKELS, CONSTANT. - EEN TUILTJE VOOR HET LENTEBLOEMPJE. LIEDEREN DE HEILIGE THERESIA VAN HET KIND JEZUS TER EERE.
27339: EECKELS, CONSTANT. - ONDER EN BOVEN DE ZODEN.
12337: EECKHAUT, LIEVE/ DE PAEPE, JOHAN. - OP HET PUNTJE VAN JE STOEL.
863: EECKHOUT, J. - EEN INLEIDING TOT KAREL VAN DE WOESTIJNE.
7895: EECKHOUT, PAUL; - RETROSPECTIVE THÉO VAN RYSSELBERGHE
10045: EECKHOUT, J. - Studie over de quantitatieve spectraalanalyse met den electrischen boog : Spectraalanalyse van aluminium.
10059: J. EECKHOUT. - Algemeene methode voor de semi-kwantitatieve spectraalanalyse van vaste stoffen.
12935: EECKHOUT, JORIS - LITTERAIRE PROFIELEN III. En andere delen ook in voorraad !
15001: EECKHOUT, JORIS; - HERINNERINGEN AAN KAREL VAN DE WOESTIJNE,
15002: EECKHOUT, JORIS; - LITTERAIRE PROFIELEN XIV,
15008: EECKHOUT, JORIS; - LITTERAIRE AKTUALITEITEN. ZUIVERE POEZIE - EXPRESSIONISME - ROMANTISME,
15009: EECKHOUT, JORIS; - LITTERAIRE PROFIELEN VI. FRANCOIS MAURIAC, FERDINAND BRUNETIERE, PAUL BOURGET, MARCEL PROUST, GEORGES RODENBACH,
15003: EECKHOUT, JORIS. - LITTERATUUR EN LEVEN,
15006: EECKHOUT, JORIS; - LITTERAIRE TWISTAPPELS. GEZELLE, TIMMERMANS, PAPINI, BAUDELAIRE, GIDE,
43575: EECKHOUT, JORIS. - LITTERATUUR EN LEVEN,
46960: EECKHOUT, PAUL; - RETROSPECTIVE THÉO VAN RYSSELBERGHE edition farnçaise!
49881: EECKHOUT - ALBERT BAERTSOEN. retrospectieve tentoonstelling
29221: EECKHOUT, JORIS. - LITTERAIRE PROFIELEN II.
29545: EECKHOUT, PAUL (CONSERV.). - MEESTERWERKEN UIT HET MUSEUM VAN BORDEAUX.
29539: EECKHOUT, PAUL (INTROD.). - EL GRECO. 1541 - 1614.
35040: EECKHOUT VAN DEN JEAN-MARIE - tournoi de Bruxelles du Lundi 4 mai 1439, het toernooi van Brussel van 1439.
30084: VAN EEDEN, ED; - TWEEDE HUID - SPORTBIJNAMEN,
40783: VAN EEDEN, ED. - Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken.
22169: VAN EEDEN, FREDERIK; - SIRIUS EN SIDERIUS,
40702: VAN EEDEN, ED. - Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken.
20196: VAN EEGHEM, WILLEM; - DEN SACK DER CONSTEN,
24687: VAN EEGHEM, W.; - PRUDENS VAN DUYSE HERDACHT ( 1804 - 1959 )
25127: VAN EEGHEM, WILLEM; - DEN SACK DER CONSTEN,
13453: EEKHOUD, GEORGES. - MES COMMUNIONS. SIGNE par Eekhoud
19175: EEKHOUD, GEORGES; - PERSOONLIJKE HERINNERINGEN AAN HET INTIEME LEVEN VAN PETER BENOIT,
9875: EEKHOUD, GEORGES. - LES SORCIERS DE BORGHT.
19325: EEMANS, NESTOR; - FERNAND KHNOPFF,
37277: EEMANS, M. - MODERNE KUNST IN BELGIE.
14553: EEMANS, M. - DE MODERNE SCHILDERKUNST IN BELGIE,
43936: EEMANS, M. - art moderne en Belgique.
43439: EEMANS, NESTOR - Dolf Ledel.
9274: VAN EEMEREN, G. (RED.)/ WILLAERT, F. ( RED.) - T ONDERSOECK LEERT.
40123: EERDEKENS, FRED/VAN DEN BROEK, KOEN & VANDERLEENEN, MARC. - LES CHARMES DISCRETS DE L'ART FLAMAND COMPTEMPORAIN.
47308: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel 1: 1796- 1890 Traditie en modernisering
47310: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel 3 : Dynamiek en expansie 1945-1996.
47309: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel 2: 1890-1945 Emancipatie en Industrialisering
2856: EERKENS J.H. - DE OLIEKACHEL.
7018: EERW. DE VEAUX, PETRUS/ DE BEYL, P. A. (VERTALER) - LEVEN VAN DE HEYLIGE COLETA, ERVORMSTER VAN HET ORDER DER HEYLIGE CLARA.
9010: EERW. DEBUSSI, LUD. - DE NIEUWE MAEND VAN MARIA.
28809: VAN EETVELT, JOZEF ( INL. ); - HET KASTEEL VAN HINGENE,
36676: B.A. EGAN (ED.); - Corpus Christianorum. Oswaldus de Corda Opus pacis,
36677: B.A. EGAN (ED.); - Corpus Christianorum. Oswaldus de Corda Opus pacis,
31500: EGGE KNOL. - Zilver in Groningen.
4341: EGGEBRECHT, ARNE (ED.)/EGGEBRECHT, EVA. - DIE MONGOLEN UND IHR WELTREICH.
8367: EGGEBRECHT, HARALD. ( HERAUSG.) - KARL MAY DER SÄSCHISCHER PHANTAST. STUDIEN ZU LEBEN UND WERK.
39626: EGGELHOFER, FABIENNE; - CARLOS MATTER. LEARNING FROM LIZ,
36323: EGGELS, ELLE. - HET HUIS VAN DE ZEVEN ZUSTERS.
7221: EGGER, CHRISTIAN. - LA PETIT CHRONIQUE DU GRAND CHARLEMAGNE.
17471: EGGERS, ILSE E.A.; - GESCHIEDENIS VAN DE LOTERIJEN IN DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN ( 15de eeuw - 1934 )/ HISTOIRE DES LOTERIES DANS LES PAYS - BAS MERIDIONAUX ( XVe siècle - 1934 ),
4156: EGLI, ERNST. - GESCHIEDENIS DER STADTEBAUES. 2 vol.
4850: EGLI, ERNST. - GESCHICHTE DES STADTEBAUES.
44850: W. S. VAN EGMOND - Conversing with the Saints Communication in Pre-Carolingian Hagiography from Auxerre
42990: EGMOND, ANNET VAN - Brand van Egmond - Lichtsculpturen;
42989: EGMOND, ANNET VAN / SOMERS, F. / BRUGGE, A. TER - Brand van Egmond lighting sculptures;
45359: S. EHMANN, S. BORGES, R. KLANTEN - Learn for Life, New Architecture for New Learning
45236: S. EHMANN, S. BORGES - Rock the Shack, The Architecture of Cabins, Cocoons and Hide-Outs
45339: S.EHMANN, S. BORGES - Brand Spaces, Branded Architecture and the Future of Retail Design
8783: EHRMANN, ÉDOUARD. - TRAITÉ DES MATIÈRES COLORANTES ORGANIQUES ET DE LEURS DIVERSES APPLICATIONS.
35083: D. EICHBERGER; - Leben mit Kunst - Wirken durch Kunst. Sammelwesen und Hofkunst unter Margarete von Österreich, Regentin der Niederlande,
35094: D. EICHBERGER, A.-M. LEGARÉ, W. HÜSKEN (EDS.); - Women at the Burgundian Court: Presence and Influence. Femmes à la Cour de Bourgogne: Présence et Influence,
30965: D. EICHBERGER, A.-M. LEGARÉ, W. HÜSKEN (EDS.); - Women at the Burgundian Court: Presence and Influence. Femmes à la Cour de Bourgogne: Présence et Influence,
32607: VON EICHENDORFF, JOSEF. - HET KASTEEL DURANDE. NAAR HET DUITSCH VAN JOSEF VON EICHENDORFF.
24006: EIDELBERG, MARTIN AND MCCLELLAND, NANCY. - BEHIND THE SCENES OF TIFFANY GLASSMAKING. THE NASH NOTEBOOKS.
1038: EIGEN, MANFRED/ WINKLER, RUTHILD. - HET SPEL. NATUURWETTEN BEPALEN TOEVAL.
38688: EIJA-LIISA AHTILA; - Eija-Liisa Ahtila. Parallel Words,
44620: EIJER, DIEUWKE. - Kagamibuta - Mirrors of Japanese Life and Legend.
37696: EIJKELBOOM, J. - LUCEBERT.
47449: EINL. VON SIEGFRIED GOHR & MAREN KLINGE - Sigmar Polke. Photoarbeiten. Katalog.
30085: EINSTEIN, ALBERT; - WAAROM OORLOG?
37177: C.T. EISLER; - New England Museums (Boston, Cambridge, Hartford, New Haven, Williamstown and Worcester),
28675: EISLER, COLIN. - Early Netherlandish painting. The Thyssen-Bornemisza Collection.
30826: EJDELMAN, NATAN. - dekabristen.
22205: EKKART, R.E.O. (VOORW.). - VAN WILLIAM MORRIS TOT ROSWITHA QUADFLIEG. EEN EEUW PRIVATE PRESSES.
36526: EKKEHARD MAI (HG.) - Lebensbilder,Genremalerei der Düsseldorfer Malerschule,
29275: EKMAN, KERSTIN. - Springbron.
13953: EKONOMIDÈS, CONSTANTIN. - Guillaume Vogels (1836-1896).
16021: EKONOMIDES, CONSTANTIN. - GUILLAUME VOGELS (1836-1896). FR.
15560: EKONOMIDES, CONSTANTIN; - GUILLAUME VAN STRYDONCK ( 1861 - 1937 ) FLORIDA / FLORIDE 1886. INDIE / INDE 1891. DE REIZEN VAN EEN IMPRESSIONISTISCHE SCHILDER. LES VOYAGES DU PEINTRE IMPRESSIONISTE,
23576: EKONOMIDES, CONSTANTIN. - GUILLAUME VOGELS (1836-1896). NL
30086: EKSELIUS, NOTINI; - MENSEN IN CRISIS,
30087: EKSTROM, OLOF PER; - ZIJ DANSTE MAAR EEN ZOMER,
12058: ELAUT, ALEX/ POSSEMIERS, JAN. - OP WANDEL DOOR DE BELLE EPOQUE.
29450: ELAUT, ALEX. ERWIN JOOS, - Jozef Posenaer meester van het licht.
38835: ELAUT, ALEX. - VAN ZOMERVERBLIJF TOT HUIS IN DE RIJ. EEN STUDIE OVER HET 18de EEUWS "HOF VAN PLAISANTIE" IN DE KAREL OOMSSTRAAT NR. 69 TE ANTWERPEN.
6738: ELAUT, L. - DE TOCHT DER MARGRIETONAUTEN.
7364: ELAUT, ALEX/ POSSEMIERS, JAN. - OP WANDEL DOOR DE BELLE EPOQUE. WALKING BY THE BELLE EPOQUE
36022: ELAUT, L. DR. - DIORAMA OP DE GENEESKUNDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW.
2926: ELBERN, VICTOR H. - WIE IM HIMMEL SO AUF ERDEN. Der Christliche Bilderkreis in 150 Kunstwerken. Bilderhefte Der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz. 62-64.
2871: ELBERS, G. J. M., POLLING, J. - WERKTUIGEN, MACHINES, HULPMATERIEEL EN GEREEDSCHAPPEN IN HET BOUWBEDRIJF.
17802: ELDER, MARC; - PAYS DE RETZ,
15622: VAN ELDERE, DIRK; - FRANS VAN LEEMPUTTEN 1850 - 1914,
45898: ELEANOR HEARTNEY - Art & Aujourd'hui.
6978: ELEN, PAUL/ DEVOS, ELS. - QIN HERR DES EWIGEN LEBENS.
26194: ELEN, JAN. - Blocks on the Road to Instructional Design Prescriptions. A Methodology for I.D.-Research Exemplified.
26544: ELESH, JAMES ( INTRO ); - THE EXTRAORDINARY VISIONS OF JAMES ENSOR. 60 FANTASTIC ETCHINGS 1886-1904,
17523: VAN ELEWYCK, J. ( INL. ). - DE VLAAMSE GRAFISCHE KUNST 1918 / 1939. WERKEN UIT DE VERZAMELINGEN VAN HET STEDELIJK PRENTENKABINET.
26988: VAN ELEWYCK, J. (VOORW.). - LEVEN LANGS DE SCHELDE. ANTWERPEN IN DE 16E EN 17E EEUW.
36914: J. ELFASSI (ED.); - Corpus Christianorum. Isidorus Hispalensis Synonyma,
9244: ELGAR, FRANK. - PIAUBERT.
23279: ELGAR, FRANK. - GRIS. STILL LIFES.
2122: D'ELHOUNGNE, LEFEBVRE. - FACTUM DER HEEREN SIJNDIKKEN IN HET FAILLISSEMENT VAN J. GRIETENS GEINTIMEERDEN; TEGEN DE HEEREN A. EN M. PEEMANS, FRÈRES, BEROEPERS.
48415: ELIANE VAN DEN ENDE - DE ROSSAERT EN ZIJN PASSANTEN Het Antwerpse Schipperskwartier en zijn kunstenaars
48395: ELIANE VAN DEN ENDE - DE ROSSAERT EN ZIJN PASSANTEN. Het Antwerpse Schipperskwartier en zijn kunstenaars
44075: ELIAS, WILLEM. - Maieu, art jockey.
32191: ELIAS, H.J. DR. - ONZE WORDING TOT NATIE. DE INLEIDING TOT DE GESCHIEDENIS DER VLAAMSCHE BEWEGING.
35361: ELIAS, WILLEM/FONTIER, JAAK EN AUWELAERT, PATRICK. - PAUL VAN GYSEGEM.
16440: ELIAS, WILLEM EN VAN NUFFEL, TOM; - 25 JAAR GRAFIEK UIT VLAANDEREN. COLLECTIE GIMV 1981 - 2006,
27317: ELIAS, WIM. - ASPECTEN VAN DE BELGISCHE KUNST NA '45. DEEL I.
27318: ELIAS, WIM. - ASPECTEN VAN DE BELGISCHE KUNST NA '45. DEEL II.
37791: ÉLIE RICHARD, KEES MEERHOFF (ED.); - Door ballingen onthaald. Verslag van reizen in Frankrijk, Vlaanderen, Nederland en Duitsland 1708,
45483: ELIE SAEGEMAN - Octave Landuyt. Ricorso.
26263: ELIENS, TITUS M., - BOREK SIPEK GLAS DESIGN ARCHITECTUUR,
48936: ELIO CATELLO / CORRADO CATELLO - I marchi dell'argenteria napoletana: Dal XV al XIX secolo
48884: ELIO E CORRADO CATELLO. - Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo.
29723: ELIOT, GEORGE. - SILAS MARNER.
37615: ELISABETH WIEMANN.HENNING AUTZEN, INGO BORGES, STEPHANIE DIETZ U.A.. - Hans Holbein, Die Graue Passion in ihrer Zeit.
50941: ELISABETTA GNIGNERA - Leonardo, La Bella Svelata Limitierte und nummerierte Edition. English edition.
37315: ELIZABETH MORRIS. - schoonheid van glas in lood.
48405: ELIZABETH LANGSFORD SEARS, THELMA KATRINA THOMAS (ED.). - Reading Medieval Images: The Art Historian and the Object
45984: ELIZABETH A.H. CLELAND - Pieter Coecke van Aelst. Schilder, tekenaar en tapijtontwerper in de noordelijke renaissance.
45985: ELIZABETH A.H. CLELAND - Pieter Coecke van Aelst. La peinture, le dessin et la tapisserie à la Renaissance
41487: H. ELKHADEM, W. BRACKE (EDS.); - Simon Stevin, 1548-1620 L'émergence de la nouvelle science,
6735: ELKHADEM, HOSAM. - LE TAQWIM AL - SIHHA ( TACUINI SANITATIS) D' IBN BUTLAN: UN TRAITE MEDICAL DU XIe SIECLE.
49459: ELLEN D. REEDER - or des rois scythes
37145: ELLIOT, REBECCA; - GEWOON - DAAROM,
37144: ELLIOT, REBECCA; - SOMS,
45982: ELLIOTT ERWITT - Elliott Erwitt personal best
39918: R. ELLIS, R. TIXIER (EDS.); - Medieval Translator. Traduire au Moyen Age,
24570: ELLIS, ROBERT, - TREATISE ON HANNIBAL'S PASSAGE OF THE ALPS, IN WHICH HIS ROUTE IS TRACED OVER THE LITTLE MONT CENIS,
28195: ELLIS, ANDREW ( VERT. ); - BAJ I KOSTABI,
14635: ELLISON, MICHAEL AND PINA, LESLIE; - DESIGNED FOR LIFE SCANDINAVIAN MODERN FURNISHINGS 1930 - 1970,
44875: ELLY COCKX-INDESTEGE, AVEC LA COLLABORATION DE NORBERT MOERMANS - Berthe van Regemorter, Een Antwerpse kunstboekbindster. - Berthe van Regemorter, Une artiste-relieur anversoise (1879-1964) Une Biographie. Correspondance avec Prosper Verheyden. Catalogue raisonné..
30088: ELPERS, NOELLA; - GRINGO, DE BLIKSEMKATER,
30089: ELPERS, NOELLA; - JUFFROUW DONDERSTEEN,
30090: ELPERS, NOELLA; - PIP EN SUZY,
32048: ELRING, GUST VAN. - Onze dichters.
43934: ELS KLOEK - Kenau en Magdalena, Vrouwen in de Tachtigjarige oorlog
49937: ELS KLOEK, MAARTEN HELL - Keetje Hodshon (1768-1829)
33644: ELS DE VOS - Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig
49998: ELS KLOEK, MAARTEN HELL - Keetje Hodshon (1768-1829)
35580: ELSBETH ETTY, CARIN HEREIJGERS, LIA VOERMANS, LIESKE TIBBE EN ANNEMIEK RENS. - Henriette en Richard Roland Holst, het boek van de Buissche heide.
30091: ELSDIJK, EDDY; - DRIE DICHTERS IN ZAKEN,
30092: ELSDIJK, KAREL JAN; - ROTTERDAM DOORLOPEND,
15699: VAN ELSEN, J.A.; - BUNDEL SPREEKWOORDEN EN SPREUKEN,
12353: ELSER, JOHANN GEORG. - UN ATTENTAT CONTRE HITLER.
424: ELSKAMP, MAX; - délectations moroses,
17824: ELSKAMP, MAX; - HUIT CHANSONS REVERDIES DONT QUATRE PLEURENT ET QUATRE RIENT,
17826: ELSKAMP, MAX; - REMEMBRANCES,
19681: ELSKAMP, MAX; - AEGRI SOMNIA, 1-12 ex.
24828: ELSKAMP, MAX. - Chansons désabusées,
24995: ELSKAMP, MAX; - SOUS LES TENTES DE L'EXODE,
17788: ELSKAMP, MAX; - LA CHANSON DE LA RUE SAINT - PAUL,
5429: ELSLANDE, RENAAT, VAN. - EUROPA 'S TOEKOMST.
5135: ELSLANDER, A., VAN. - HET REFREIN IN DE NEDERLANDEN TOT 1600.
12918: VAN ELSLANDER, A. - TERUGBLIK.
10685: VAN ELSLANDER, ANT. - CYRIEL BUYSSE. UIT ZIJN LEVEN EN ZIJN WERK. ( 2 delen).
41793: ELSLANDER, PETER; - Parlementaire debatten rond repressie en epuratie ( september 1944 - augustus 1945 ),
28272: ELSSCHOT, WILLEM. - GEDICHTEN. HERDRUK EDITIE 1954 GEPUBLICEERD DOOR DE VIER WINDEN.
13943: ELSSCHOT, WILLEM - BRIEVEN
27880: ELSSCHOT, WILLEM; - TSJIP. GEVOLGD DOOR DE LEEUWENTEMMER,
17834: ELSSCHOT, WILLEM; - VERZEN,
22014: ELSSCHOT, WILLEM; - GEDICHTE. VERZE,
24489: ELSSCHOT, WILLEM; - LIJMEN. HET BEEN,
29055: ELSSCHOT, WILLEM. VERREPT, STIJN / NUYTS, THEO / DEMEYER, TIM (RED.). - Vijftien veren. Een boeket.
29091: ELSSCHOT, WILLEM. - Fromage.
15120: ELSSCHOT, WILLEM; - ZWIJGEN KAN NIET VERBETERD WORDEN. ONGEBUNDELDE TEKSTEN,
18356: VAN DER ELST, FRANS; - DE BEWOGEN JAREN. MIJN MEMOIRES 1920 - 1958,
28393: VAN DER ELST, KURT EN SIERENS, ARNE; - ATLETEN VAN HET HART,
7795: ELSTRÖM, HARRY/ DE VOS, RENAAT. - KONTRAST.
49251: ELUARD PAUL. - Antologia degli scritti sull'arte Prefazione di Jean Marcenac
50412: ELUARD PAUL - Oeuvres complètes. I. + II. : Préface et Chronologie de Lucien Scheler. Textes établis et annotés par Marcelle Dumas et Lucien Scheler. (2 Bde. cplt.
21027: ELUERE, CHRISTIANE; - ART DES CELTES,
44924: ELVIERA VELGHE, REIN DESLÉ, INGE HENNEMAN AND OTHERS - Shooting Range , Fotografie in de Vuurlinie ?.
43423: ELVIRA CÁMARA LÓPEZ ET AL. - Miró. Poésie et Lumière.
30093: ELZBIETA; - POMPIDOE, WAAR GA JE NAAR TOE?
30094: DEN ELZEN, ANNE M.L.; - DRIFT,
34710: EM. CLAREMBEAUX, LOUIS DELEHAYE. - Catalogue des tableaux de maitres anciens et modernes des écoles flamande, française, hollandaise, etc. composant la collection de feu Adolphe Huybrechts.
49376: EMANUEL OVERBEEKE - meester zonder hamer. Pierre Boulez (1925-2016).
1070: EMBREE, G.D. - THE SOVIET UNION BETWEEN THE 19TH AND 20TH PARTY CONGRESSES 1952 - 1956.
9613: EMERSON, R.-W.; - HOMMES REPRÉSENTATIFS (numéroté),
41310: EMERSON, B. - DELVAUX
755: EMERSON, B. - DELVAUX
36547: K. EMERY (ED.); - Corpus Christianorum. Dionysius Cartusiensis Opera selecta I Prolegomena: Bibliotheca manuscripta. IB. Studia bibliographica,
36548: K. EMERY (ED.); - Corpus Christianorum. Dionysius Cartusiensis Opera selecta I Prolegomena: Bibliotheca manuscripta. IB. Studia bibliographica,
23629: EMERY, MARC ET JOUANNAIS, EVE; - HANGAR. A380. 234 ARCHITECTES,
49828: EMIEL LAMBERTS - universiteit te Leuven 1425-1985
49179: EMIEL OP DE BEECK (RED). - 50 jaar Sint Lodewijk parochie.
50546: EMIL NOLDE, MARTIN URBAN. - Emil Nolde. Werkverzeichnis der Gemälde. Catalogue Raisonné of the Oil-Paintings. Erster band 1895 - 1914. ( 1 Bände. )
31063: EMILE-MALE, GILBERTE. - SCHILIDERIJEN RESTAUREREN. BEOORDELEN - RESTAUREREN - CONSERVEREN.
3930: EMILE MARCO DE SAINT-HILAIRE - HISTOIRE DE CONSPIRATIONS ET DES EXECUTIONS POLITIQUES. (4 volumes).
40164: EMILIE OVAERE, JÉRÔME POGGI, THOMAS LANGE. - Kees Visser
45287: EMMA FEXEUS, SVEN EHMANN - Northern Delights, Scandinavian Homes, Interiors and Design
36636: EMMANUEL RÉGENT. - Emmanuel Régent. Mes plans sur la comète / drifting away.
49036: EMMANUEL MOATTI - JEAN-BAPTISTE GIBERT (1803-1883): Mediteranean Landscapes, 1830-1850. Oct.-Nov. 2001.
50877: EMMANUEL DE BOM, - WRAKKEN, met inleiding van Maurice Gilliams.
38615: EMMANUEL BRÉON. - Juan Gris a Boulogne.
50181: EMMANUEL COLLET - Delhaize De Leeuw kruideniers sinds 1867
46624: EMMANUELLE MARTIAL - industrie lithique à l'âge du bronze dans le Nord-Pas-de-Calais : les exemples de Fréthun et Roeux.
40130: EMMERLING, MARY ELLISOR; - Collecting American Country. How to select, maintain and display Country pieces,
29232: EMOND, PAUL. - Tête-à-tête. Een relaas.
37948: G. EMPTOZ, P.E. ACEVES PASTRANA (EDS.); - Between the Natural and the Artificial. Dyestuffs and Medicines . Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997) Vol.II,
21899: EMSLANDER, FRITZ; - UNTER KLASSISCHEM BODEN. BILDER VON ITALIENS GROTTEN IM SPATEN 18. JAHRHUNDERT,
38445: EMSLANDER, FRITZ / UNTERDÖRFER, MICHAELA. - Ballerina in a Whirlpool Werke von Isa Genzken, Richard Jackson, Roman Signer, Diana Thater aus der Hauser und Wirth collection.
37438: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. - Glossarium Iuris Brabantici of zestalig verklarend Woordenboek van de Ambts- en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222 - 1781 (1807). Deel I, II, III, IV.
4627: ENAULT, LOUIS; - PARIS - SALON. TRIENNAL 1883,
30096: ENDE, MICHAEL; - DE KLEINE LAPPENHARLEKIJN,
30111: ENDERSBY, FRANK; - SAMEN WOORDJES LEZEN,
28426: ENDICOTT BARNETT, VIVIAN UND HELFENSTEIN, JOSEF; - DIE BLAUE VIER. FEININGER, JAWLENSKY, KANDINSKY, KLEE IN DER NEUEN WELT,
23774: ENDRES, WERNER. - STEINZEUG IN CREUSSEN. DIE SAMMLUNG BURKHARDT.
28505: ENDT, P.H. - kunst van bouwen. Eenige aesthetische raadgevingen voor bouwkundigen.
1050: ENDTZ, L.J. - DE HAGE - PROFESSOREN. GESCHIEDENIS VAN EEN CHIRURGISCHE SCHOOL.
39059: K. A.E. ENENKEL, A.S.Q. VISSER (EDS.); - Mundus Emblematicus Studies in Neo-Latin Emblem Books,
43773: ENGELAND, DIRK VAN. - Is weer oorlog Deel I. Duffelaars vertellen over mei 1940, de collaboratie en het verzet
48451: VAN ENGELAND. DIRK. - Duffel tijdens de Tweede Wereldoorlog
44423: ENGELAND, DIRK VAN. - Is weer oorlog Deel II. Duffelaars vertellen over het dagelijks leven, de Bevrijding en de V-bommen.
12668: ENGELBRECHT, W.A. - SCHETS DER HISTORISCHE BETREKKINGEN PORTUGAL-NEDERLAND.
1125: ENGELEN, T.L.M. - FERTILITEIT, ARBEID, MENTALITEIT. DE VRUCHTBAARHEIDSDALING IN NEDERLANDS - LIMBURG, 1850 - 1960.
19350: ENGELEN, COR; - ZOUTLEEUW. JAN MERTENS EN DE LAATGOTIEK. CONFRONTATIE MET JAN BORREMAN,
15053: ENGELEN- MARX - LA SCULPTURE EN BELGIQUE, à partir de 1830.- Beeldhouwkunst België na 1830
23017: ENGELEN, COR. KAMENAROVIC, CARDIN, MONBEIG-GOGUEL, XURIGUERA, MELOT, DE GRADA, BOGRATCHEW, - Claude Bogratchew sculpteur
3246: ENGELEN, C. - SPIEGEL VAN DE MIDDELEEUWEN. DE MYTHE VAN DE MIDDELEEUWEN. {2 delen.}
26987: ENGELEN, KAREL & AERTS, LUC. - HET ONZE-LIEVE-VROUWEHUIS. VIJFHONDERD JAAR WONEN AAN DE KEIZERSTRAAT TE ANTWERPEN.
3652: ENGELEN/MARX. - COMPAGNIE DES BRONZES.
43324: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
15472: ENGELMANN, GEORGE; - UNITED STATES AND MEXICAN BOUNDARY SURVEY UNDER THE ORDER OF W.H. EMORY. CACTACEAE OF THE BOUNDARY,
40672: ENGELMANN, BERNT. - onvrijwillige reis. Het lot van de Duits-joodse emigrant Putti Eichelbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog.
30507: ENGELS, GRAAD. - Det dank'tich d'n duvel. Volksverhalen tussen Peel en Maas.
2701: ENGELS E.P.A. - DE VOLKENKUNDE VAN CONGOLAND.
6074: ENGELS, F. - DE ANTI - DÜHRING.
17522: ENGELS, MATHIAS T.; - CAMPENDONK. HOLZSCHNITTE,
9183: ENGELSTAD, CARL FREDRIK. - IN HET LAND DER LEVENDEN.
8442: ENGEN, LUC - HET GLAS IN BELGIE van de oorsprong tot heden.
24530: ENGEN, LUC; - DRIE LUIKSE MUSEA VOOR ARCHEOLOGIE EN SIERKUNSTEN. CURTIUSMUSEUM, GLASWERKMUSEUM, D'ANSEMBOURGMUSEUM,
18011: ENGEN, LUC. - HET GLAS IN BELGIE. VAN DE OORSPRONG TOT HEDEN.
49868: L'ENGLE, R. GIBBS - Illuminating the Law Illuminated Legal Manuscripts in Cambridge Collections.
45127: S. L'ENGLE, G. B. GUEST - Tributes to Jonathan J.G. Alexander, The Making and Meaning of Illuminated Medieval
408: ENGLEBERT, O. - Fleur des saints : 1910 prénoms et leur histoire suivant l'ordre du calendrier
7690: ENGLISH, M. - LES QUATRE COURONNES DE SAINTE GODELIEVE DE GISTEL. ( signé, envoi).
24093: ENKE, DIETER. - ANDRIES DIRK COPIER. IDEAS IN GLASS. UNICA AND MORE.
14605: ENNEKENS, KATHERINE (SAMENST. ). - VERHALEN BAZAAR. FOTO'S EN VERHALEN UIT DE STATIONSBUURT.
37079: ENNEKENS, KATHERINE (SAMENSTELLING). - VERHALENBAZAAR. FOTO'S EN VERHALEN UIT DE STATIONSBUURT.
20512: ENNEKENS, KATHERINE ( RED. ); - VERHALEN BAZAAR. vakantieherinneringen van 1930 tot 1980.
29330: ENQUIST, ANNA. - ijsdragers.
49341: ENRICO LUNGHI - Wim Delvoye
30112: ENRIGHT, D.J.; - PARADIJS IN BEELD,
43998: ENSOR, JAMES - OLLINGER-ZINQUE, GISÈLE - Ensor, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel
40812: ENSOR, JAMES & MARTIN, HUGO (CHOIX DE TEXTES ET LECTURE). - James Ensor. Mes écrits ou les sufficances matamoresques.
44638: ENSOR, JAMES - OLLINGER-ZINQUE, GISÈLE - Ensor, Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles.
26891: ENTRETIEN CÔME FABRE - ANSELM KIEFER - ANSELM KIEFER AU LOUVRE Henri Loyrette, Marie-Laure Bernadac Entretien Côme Fabre - Anselm Kiefer
33494: ENZINCK, WILLEM. - SINT-MARTENS-LATEM ODER DIE GEBURT DES FLAMISCHEN EXPRESSIONISMUS.
1388: EPHRON, WALTER. - HIERONYMUS BOSCH ZWEI KREUZTRAGUNGEN.
5069: EPPINGER, HEINRICH. - HUMOR UND HEITERKEIT im Leben und Werk Rudolf Steiners.
34655: EPSTEIN, JERRY; - MEIN FREUND CHARLIE. ERINNERUNGEN AN CHARLIE CHAPLIN,
36707: J. ER'IL, G. SILAGI (EDS.); - Corpus Christianorum. Iohannes Hus Polemica Opera omnia XXII,
18040: ERASME, - ELOGE DE LA FOLIE,
30117: ERASMUS, DESIDERIUS; - VERBOD VLEES TE ETEN,
30118: ERASMUS, DESIDERIUS; - TURKENKRIJG,
30116: ERASMUS, DESIDERIUS; - LOF DER GENEESKUNDE,
30115: ERASMUS, DESIDERIUS; - KLACHT VAN DE VREDE,
30113: ERASMUS, DESIDERIUS; - LEVEN VAN HIERONYMUS,
4648: ERASMUS. - ERASMUS IN DIEN SPIEGEL VAN ZIJN BRIEVEN.
10002: ERASMUS, S.P. - VERTRAAGDE ONVERENIGBAARHEID BY DIE ENT - KOMBINASIE VAN TAMATIE OP DATURA STRAMONIUM.
5270: VON ERDBERG - CONSTEN, ELEANOR. - KUNST UND RELIGION IN INDIEN, CHINA UND JAPAN.
20259: ERDMUTE, NIEKE; - RELIGIOSE BILDERBOGEN AUS NERUPPIN. EINE UNTERSUCHUNG ZUR FROMMIGKEIT IM 19. JAHRHUNDERT,
35781: EREN, NACI; - MET DE HAND GEKNOOPTE TURKSE TAPIJTEN,
21290: EREN, A. NACI; - LES TAPIS TURCS,
556: ERENS, M.A. EN PRAEM, O. - BIJ HET EEUWFEEST. SINT WIILIBRORD APOSTEL DER NEDERLANDEN.
44182: M.A. ERENS O.P. - monnik.
37081: ERENS, A. EN PRAEM, O. - DE STICHTING VAN HET ALLERH. SACRAMENTSHUIS, NORBERTINESSENKLOOSTER DE ANTWERPEN, 1649.
44540: ERIC MIN. - Goran Djurovic. Actors and Watchers.
37644: ERIC DE KUYPER; - Applaus,
28931: ERIC MIN. - Rik Wouters, een biografie.
50179: ERIC RINCKHOUT / JAN VANRIET. - dienstbare beeld Jan Vanriet,
47564: ERIC DE KUYPER - hoed van tante Jeannot Taferelen uit de kinderjaren in Brussel.
32882: ERIC MIN. - Rik Wouters, biografie.
43368: ERIC VAN HOOYDONK - Op koers naar het Wereld Haven en Maritiem Museum. scheepvaart- en havenerfgoed.
38625: ERIC RINCKHOUT, JAN VANRIET AND THE BEAUTY OF EVIL; - Jan Vanriet. Closed Doors,
50586: ERIC RICKHOUT. - Magritte ontsluierd. een biografie in 50 beelden.
49813: ERIC JAN SLUIJTER - Rembrandt and the Female Nude.
46945: ERIC DE KUYPER - Aan zee Taferelen uit de kinderjaren
50002: ERIC MONIN & NATHALIE SIMONNOT - architecture lumineuse au XXe siècle.
47199: ERIC SMITH. - Reparieren alter Uhren. Eine Anleitung für Restauratoren, Sammler und Liebhaber.
44287: ERIC DE KUYPER - Drie zusters in Londen, Uit de familiekroniek, 1914-1918
43270: ERIK DESMAZIÈRES. - Cabinet of Rarities: Antiquarian Obsessions and the Spell of Death.
48962: ERIK JOHANSSON, GORAN SEGEHOLM - IMAGINE by Erik Johansson & Göran Segeholm
49098: ERIK MATTIE - Wereldtentoonstellingen / expo
47961: ERIK VAN RUYSBEEK (INL.). - Waar is de eerste morgen? 3
41713: ERIK JANSSEN. - Bunkers van de Grensstelling langs de Limburgse Kanalen (1934-1940).
44279: ERIKOISTARJOUSMARIANNE AAV, ELISE KOVANEN, HELENA LEPPÄNEN, MARJUT KUMELA, SUSANNA VAKKARI, SUSANN VIHMA, TAPIO YLI-VIIKARI. TOIMITUS: MARIANNE AAV, EEVA VILJANEN, SUSANNA VAKKARI, MERJA VILHUNEN. - ARABIA, CERAMICS ART INDUSTRY
30121: ERIKSSON, AKE; - OSKAR EN IK,
30122: ERIKSSON, AKE; - VRIENDJES,
30120: ERIKSSON, AKE; - NORA LOOPT WEG,
30119: ERIKSSON, AKE; - JORIS, JASPER EN JULIA,
29265: ERKEL, GERDA VAN. - Thuiskomen in Comboukrou.
22289: VAN ERKELENS, ROB EN LAURIER, JOSIEN ( SAMENSTELLERS ); - DE DAAD,
30123: ERLBRUCH, WOLF; - HET BERENWONDER,
30124: ERLBRUCH, WOLF; - DE VERSCHRIKKELIJKE VIJF,
30128: ERLBRUCH, WOLF EN HOLZWARTH, WERNER; - OVER EEN KLEINE MOL DIE WIL WETEN - POP-UP,
30129: ERLBRUCH, WOLF EN HOLZWARTH, WERNER; - OVER EEN KLEINE MOL DIE WIL WETEN WIE ER OP HAAR KOP GEPOEPT HEEFT,
30125: ERLBRUCH, WOLF EN HOLZWARTH, WERNER; - OVER EEN KLEINE MOL DIE WIL WETEN - KARTONBOEKJE,
30127: ERLBRUCH, WOLF EN HOLZWARTH, WERNER; - OVER EEN KLEINE MOL DIE WIL WETEN - MINI,
47377: ERLING KAGGE. - A Poor Collector's Guide to Buying Great Art
7956: ERMATINGER, EMIL. - DEUTSCHE KULTUR IML ZEITALTER DER AUFKLÄRUNG.
14802: VAN ERMEN, EDUARD, VAN MINGROOT, ERIK E.A.; - LIMBURG IN KAART EN PRENT. HISTORISCH CARTOGRAFISCH OVERZICHT VAN BELGISCH EN NEDERLANDS LIMBURG,
30202: ERMENS D., VAN DIJK W. - Repertorium of Middle Dutch Sermons Preserved in Manuscripts from before 1550 / Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 (IV-VII) IV. Aerdenhout - Darmstadt. V. Den Bosch - Leeuwarden. VI. Leiden - Zwolle. VII. Verantwoording en indices.
6936: ERNALSTEEN, J. - PINTJES, PINTJESMEESTERS, PINTJESBOEKEN.
13122: DR. ERNEST WARLOP / LIEVE VIAENE- A WOUTERS - Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel.
49890: ERNEST CLAES. - Dit is de sproke van broederke Valentijn.
39817: ERNEST VAN BUYNDER (TEKST). - Eduard Bal.
3580: ERNEST, VICTOR. - LA REVOLUTION DE 1830 EN CAROLOREGIE.
4645: ERNEST JUNGER & OSKAR DALVIT, - NOCTURNES - TRAUME,
35750: ERNEST VERLANT. - peinture ancienne à l'exposition de l'art Belge à Paris en 1923.
37649: ERNESTINE VAN DER WALL EN LEO WESSELS (REDACTIE); - veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850,
7617: ERNOUF, BARON. - LE CAUCASE. LE PERSE ET LA TURQUIE D' ASIE.
35050: ERNST SCHLEE. - art populaire en Allemagne. Rayonnement, modèles et sources.
3722: ERNST, GUT. - LES MYSTERES DES CHEMINS DE FER.
19063: ERNSTOTTO GRAF ZU SOLMS-LAUBACH. - DIE SCHONSTEN REITERBILDER AUS EUROPAISCHEN SAMMLUNGEN.
14347: ERPEL, FRITZ. - Vincent van Gogh.
6342: ERREMES, H.; - DE LINOGRAVURE,
36333: ERSKINE, JOHN EN WAGENAAR, J. (VERTAL.). - HET INTIEME LEVEN VAN HELENA VAN TROJE.
30131: ERSKY, SONIA; - MIJN LEVEN IN DO MINEUR,
30132: ERSSON, SVEA; - ALLEEN EVA,
50991: ERTZ, KLAUS / CHRISTA NITZE -ERTZ. - Marten van Cleve (1524-1581): Kritischer Katalog der Gemälde und Zeichnungen (Flämische Maler im Umkreis der grossen Meister)
49548: ERWIN JOOS, CONSERVATOR EUGEEN VAN MIEGHEM MUSEUM - Eugeen Van Mieghem De haven. 1875 - 1930
42102: ERWIN JOOS, STIJN VANCLOOSTER, JAN MOULAERT. - kapel tussen droom en daad, Eugeen Van Mieghem tussen kunst en daad
47402: ERWIN CHRISTIS - JAN VAN DER STRAATEN. - Kempenbroek, op de grens van mens, natuur en landschap
49549: ERWIN JOOS - Franck een uitzonderlijke Antwerpse familie - an outstanding Antwerp family .
50046: ERWIN DESMET | - Dan Van Severen retrospectief.
47064: ERWIN JOOS - Mensen rond Eugeen van Mieghem.
47620: ERWIN HINTZE - deutschen Zinngiesser und ihre Marken (7 Bände)
21111: ERWIN JOOS - Eugeen Van Mieghem
21112: ERWIN JOOS - Eugeen Van Mieghem Anvers
28829: ERWIN WURM - Erwin Wurm, Wear me Out .

Next 1000 books from Erik Tonen Books

2/17