De Tweede Lezer
Ploegsebaan 96, b-2930 Brasschaat, België. Tel. & fax : +32 (0)3 663 21 93 | Mobiel : +32 (0)479 29 18 56            Email: de.lezer@scarlet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
002866: VAN LEEUWEN, FRED - De Inka's voor en na
003824: LEFEBVRE, FRANÇOISE - VAN RINSVELD, BERNARD - L'égypte des Pharaons aux Coptes
004532: VON LEFORT, GERTRUD - De zweetdoek van Veronika
006253: LEGRAND, JACQUES (REDACTIE) - Cut in Antwerp. Antwerpen, wereldcentrum voor diamant
006254: LEGRAND, JACQUES (EDITOR) - Cut in Antwerp. Antwerp, the world's leading diamond centre
003242: LEGUEBE, ANDRÉ - CAHEN, DANIEL - Ten tijde van de Spy-mens. Onze voorouders, de neandertalers
005824: LEHMANN, JOHANNES - De Hettieten. Volk van duizend goden
003919: LEHMANN, L.TH. - De galeien. Een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis
002168: LEIDINGER, GEORG (VORREDE) - Flämischer Kalender des XVI.Jahrhunderts
006708: LEITERMANN, DR.H. - Die Kölner Meisterschule 1939/40
006707: LEITERMANN, DR.H. - Die Kölner Meisterschule 1938/39
001340: LEJEUNE, JEAN - Liège de la principauté à la métropole
005660: LEMAHIEU, FRANKIE - De andere kant
001714: LEMAIRE, R. KAN. - De Romaanse Bouwkunst in de Nederlanden
002068: LEMAIRE, R. KAN. - Kunst voor Allen
001529: LEMAITRE, JULES - Contes Blancs
004741: DRS.P & LEMMENS, PAUL - Dat lentebal
002055: LENAERTS, RENÉ - Oude Nederlandsche muziek
001511: LENDERS, DR.P. S.J. - De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der achttiende eeuw
004083: LENIN, W.L. - De linkse stroming
003511: LENIN - Over studie en cultuur
004797: VAN LENNEP, JACOB E.A. - A-saga E-legende O-sprook
004228: VAN LENNEP, J. (DEN SCHOOLMEESTER) - De gedichten van den Schoolmeester met de oorspronkelijke illlustraties
002408: LENSELINK, J. - Vuurwapens van 1840 tot heden
002356: LEON, DONNA - De stille elite
001396: LÉONARD, RENÉ - L'aquarelle et la gouache depuis Rik Wouters
003272: LEROUX, KAREL - De barmhartige samaritaan
000987: LEROY, POL - Getuigenissen. Verzen
005659: LESNIK, RENATA - Radio Moskou roept u. Getuigenis
002509: LESPOIX, ANDRÉ - Wandelen in de Hoge Venen
005085: LESSING, DORIS - Alfred & Emily
005557: LESSING, DORIS - BARTHES, ROLAND - PEREC, GEORGES - CORTÁZAR, JULIO E.A. - City life. Verhalen uit de grote stad.
000530: LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM - Nathan der Weise
001098: LESSING, DORIS - Terug naar de Liefde
005615: LEUCHTER, FRED - Auschwitz: het eindstation. Het Leuchter Rapport
001403: LEURS, DR.IR.STAN - Alte Baukunst in Flandern
001544: LEURS, DR.IR.STAN - Oorlogsverwoestingen in Zuider-Kempen
001035: LEURS, DR.IR.STAN - De Kempen
000100: LEUS, HERWIG - Mijn leuzen. Pamfletten
003021: LEUS, HERWIG (SNOEK, PAUL) - Ik ben steeds op doorreis. De wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen in Rusland en overal elders ter wereld
002120: LEVINE, DAVID - The Arts Of David Levine
005582: LÉVY, JUSTINE - Slechte dochter
004234: LEWILLIE, LÉON - NOËL, FRANCINE - Sport in de Belgische kunst van de Romeinse tijd tot nu
006058: LEWIS, MARGARET (PETERS, ELLIS) - Edith Pargeter: Ellis Peters
005963: DE LEY, GERD - Aan de galg
004963: DE LEY, GERD - Houten dief en andere nuttige tips
004964: DE LEY, GERD - Druppels van liefde en tranen van bloed
004850: DE LEY, GERD - Mini zeer. Aforismen en citaten van moderne Vlaamse en Nederlandse auteurs
000937: DE LEY, GERD - Intiem dossier van Wim Triesthof
006278: DE LEY, GERD (SAMENSTELLING) - Nini de Boël die Lieve Antwerpse Nachtegaal
004984: LEYERS, JAN - De Schaduw van het Kruis. Het verslag van een reis naar Jeruzalem in het spoor van Godfried van Bouillon
002337: LIBERSKI, STEFAN - G.S., gewoon een schrijver
003114: GÉRARD-LIBOIS, J. & GOTOVITCH, JOSÉ - L'an 40, la Belgique occupée
006494: DE LICHTERVELDE, LOUIS - Le congrès National. L'oeuvre et le Hommes
006242: LIEBAERS, HERMAN - Autour du Parc de Bruxelles. Six facades pus une
001401: LIEBAERS, HERMAN - Charles van Hulthem 1764-1832
002119: LIEBRECHT, HENRI - Een bloemfestoen van papieren rozen. Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore. Bewerkt door Leo J. Kryn
006404: LIEBRECHT, HENRI - Een bloemfestoen van papieren rozen. Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore. Bewerkt door Leo J. Kryn
001718: LIEBRECHT, MARK - Met Jef van Hoof onder één hoed
001719: LIEBRECHT, MARK - Met Jef van Hoof onder één hoed
003757: LIEDEL, FRANK - De kaperbrief
005074: VAN LIERDE, BART - Mokerslag
000828: LIESER, HEINZ DR. - Vincent van Gogh. Tel qu'il se voyait
002327: LIGHTMAN, ALAN - De diagnose
006490: DE LIGNE, CHARLES-JOSEPH - Mes écarts
006395: LIGTENBERG, LUCAS - POLAK, BOB (SAMENSTELLING) - Bestrijd het leed dat Mulisch heet. Propria Cures over een tachtigjarige
003402: DE LIGUORI, ALPHONSUS MARIA - De heerlykheden van Maria voor den eensten mael volledig in het nderduytsch vertaeld en uytgegeven door eenen priester van dezelfde vergadering
004779: LILAR, SUZANNE - Le malentendu du deuxième sexe
006530: VAN LIMBERGEN, JOS. (HOOFDREDACTIE) - Weetlust. Maandblad voor vulgarisatie van wetenschap en natuurliefhebberij
005837: VAN LIMBERGEN, JOS - De almanak der weetlustigen voor het jaar 1937
000537: VAN LIMBERGEN, JOS. - Inventaris van het heelal
001598: VAN DE LINDE, RAF - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document
002047: LINDEMANS, JAN DR. - GYSSELING, M. - DE MAN, L. - ROELANDSTS, K. - SCHÖNFELD, M. - VAN DE WIJER H.J. - Mededeelingen uitgegeven door de Vla.Top. vereeniging te Leuven. 22ste jg. 1946
000877: LINDEMANS, JAN DR. - Toponymie van Opwijk
001596: LINDEMANS, JAN DR. - Verschijnselen. De zele- en hovenamen
005580: TER LINDEN, NICO (ELSSCHOT, WILLEM) - Een zoekende ziel. Over Willem Elsschot
001884: VAN DER LINDEN, ROB - Het logboek van Brandaan
006549: VAN LINDT, TONY E.A. - Halen 1927-1952 Zilveren Jubelfeest van Dr. Etienne Jacobs, burgemeenster en Patrice Decoster en Isidoor Dendas, schepenen
004032: VAN LINDT, P. E.A. - Beschermd Vlaanderen
004604: LINNÉA, SHARON - Raoul Wallenberg. The Man Who Stopped Death
001762: LINNIG, BEN - Oud Antwerpen - Kerken en kloosters
003733: LIPPERT, PETER - Samenspraken
000138: VAN LISHOUT, PIET - De obsessie
002321: LECONTE DE LISLE (HOMÈRE) - Odyssée
002322: LECONTE DE LISLE (HOMÈRE) - Iliade
001959: LISSENS, DR.R.F. (REDACTIE) - De Vlaamse literatuur sedert Gezelle
004950: LISSENS, DR. R.F. - Jaarlijksche catalogus van het Vlaamsche Boek 1943. Een Kwarteeuw Zuidnederlansche Literatuurstudie (1918-1943)
000729: MIDDELEEUWSE LITERATUUT - Beatrijs
005293: LIVET, GEORGES - La Guerre de Trente Ans
001659: LJESKOW - Romans en verhalen
004879: VARGAS LLOSA, MARIO - Het groene huis
005780: VARGAS LLOSA, MARIO - Los jefes. Los cachorros
005781: VARGAS LLOSA, MARIO - Los jefes
004102: LLOYD, SETON - De kunst van het Oude Nabije Oosten
003205: LODEWIJK, MARTIN - De Golem van Antwerpen
006352: LOEFF, CLARE - SCHOUTROP, BERRIE - Stoffen veranderen en vormgeven. Bewerk- en verwerktechnieken met de naaimachine
004913: SCHIM VAN DER LOEFF, H.J. - Het Voortplantingsleven van den Mensch
004503: LOEW, JACQUES - Si vous saviez le don de Dieu
002991: LOEWE, LUDW. - Machines à rectifier les surfaces cylindriques 'système norton'
003512: VAN LOEY, DR.A - SERAYEN, DR.A. - Inleiding tot de studie van het Nederlands ten dienste van het middelbaar en het normaal onderwijs
001386: VAN LOGGEM, MANUEL - Het liefdeleven der Priargen
002820: LOHMAN, TON - De wereld van Maarten Biesheuvel
004981: LOHMAN, DR.A.H.M. - Vorm en beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens (tekst+platen)
001736: LOMBAERDE, GASTON - Tierend Onkruid. Paroniemen, Homoniemen, enz.
004407: LOMBAERDE, PIET - RYON, FRANK - GILS, ROBER E.A. - Met grof geschutr. Vestingbouw langs de Noordzee
003298: LOMBARTE, RAMON - Tiepolo collection April 1989
005810: LOMMEL, ANDREAS - Primitieve beschavingen. Rotsschilderingen, totems, juwelen, maskers, aardewerk, wapens
005979: LONDON, JACK - Martin Eden
003483: LONG, N.J. - WOOD, M.M. - FECSER, F. - Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties
005735: WADSWORDTH LONGFELLOW, HENRY - The Courtship of Miles Standish
004105: LÖNS, HERMANN - Met den Helm geboren. De roman van een liefde
006088: LÖNS, HERMANN - De Weerwolf. (Een boerenkroniek)
005117: DE LOO, TESSA - Die Zwillinge
001754: VAN LOO, ROBERT - Wegwijs in Brugge
002382: DE LOO, TESSA - De meisjes van de suikerwerkfabriek
002380: DE LOO, TESSA - Meander
002381: DE LOO, TESSA - Meander
006333: VAN LOOCK, M. F.S.C. - Felix Timmermans
004889: VAN LOOCK, M. F.S.C. - Boekenweelde
003346: DE LOOF, ARNOLD - Wat is leven?
003064: VAN LOOIJ, THEO L - DE CUYPER, THEO - DERKS, GUIDO (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Verworpen Antwerpen - Anvers sacriefié - Hingeworfenes Antwerpen - Vanished Antwerp 1848-1914
006638: DE LOOSE, BERNADETTE - De klap-bank der juffers. Wonen en leven in het 18de-eeuwse Gent
004798: VAN LOOY, JACOBUS - Wie dronk toen water
002546: VAN LOOY, RIK - Ik, rik !
000974: LOOYENS, VERA - Het witte huis
005049: GARCIA LORCA, FEDERICO - De mooiste gedichten
004689: LORIE, PETER - Volksgeloof. Boek van magische kennis
003708: LORIT, S.C. - L'homme rencontre l'homme. Histoire de Loppiano
005988: LOTH, WILFRIED - Die Teilung der Welt 1941-1955
004780: LOTI, PIERRE - Les désenchantées
004142: LOTI, PIERRE - De Ijsland-Visschers
005596: KORTSMIT & LOTZ - Zusters in het kwaad
002188: LOUIS, ANDRÉ - Valéry Stuyver sculpteur
005548: LOVELING, VIRGINIE - Een revolverschot
002306: LOVELING, VIRGINIE - Virginie Loveling als folkloriste 1836-1923
005726: LOVELING, VIRGINIE - Het hoofd van 't huis
004980: DE LOVINFOSSE, GEORGE - In dienst van hunne majesteiten. De geheime geschiedenis van de Belgen in Londen
005621: VAN LOY, JAN - Bankvlees
002174: LUBACH, ARJEN - Mensen die ik ken die mijn moeder hebben gekend
002865: LUKACS, JOHN - Het Einde van de Moderne Tijd.
005987: LUKACS, JOHN - Konflikte der Weltpolitik nach 1945
004137: LUTHER, MARTIN - JOHNSON, LYNDON - CAMARA HELDER - DE GAULLE - KENNEDY, EDWARD... - Het hoge woord in 1968
000965: LUTHER, MARTIN - Ausgewählte Schriften
006663: LUTTERVELT, R. (SAMENSTELLING) - Bourgondische Pracht van Philips de Stoute tot Philips de Schone
004239: VAN LUTTERVELT, DR. R. - Schilders van het stilleven
006722: LUTZ, STANS - De Circusclown
005712: LUTZ, ARNOLD - Nikolai Makarov
003917: LUWEL, LUC - Antwerpen ongeslepen diamant
003462: VAN LUXEMBURG, JAN - BAL, MIEKE - WESTEIJN, WILLEM G. - Over literatuur
004397: LUYCKX, PROF. DR. THEO - Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925)
004168: BUCKINX-LUYKX, A. - Ergens achter muren...
003521: BUCKINX-LUYKX, A. - Krans voor een dode
001757: BUCKINX-LUYKX, A. - Milde Zomer
004169: BUCKINX-LUYKX, A. - Het hart van de heide
003376: BUCKINX-LUYKX, A. - Het lied van de herfst
004538: BUCKINX-LUYKX, A. - Maan en soep
000023: LUYTEN, FRANS - Nog een dag te Antwerpen
006608: LUYTEN, JOS. - Een krans van immortellen
002910: LYNA, F. - Scriptorium, tôme 1 n°1
005805: LYNTON, NORBERT - De Moderne Wereld. Schilderkunst, plastiek, vormgeving en architectuur der 19e en 20e eeuw
004952: LYR, RENÉ - Rimes fanées...
005508: LYSIAS - Redevoeringen
004810: VAN MAANEN, WILLEM G. - De hagel is gesmolten. Een verlag
004809: VAN MAANEN, WILLEM G. - De dierenhater
000923: MAAS, A.W.S.J. - Waarom niet/wel rooken.
002773: MAAS, WILLEM (GANS, JACQUES) - Jacques Gans. Biografie
006521: MAAS, J.R.M. - Bomen spreken
003091: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - De heerser
005678: MACKEN, MONIKA (LO CASCIO, MONIKA) - De Rimpels van de Maan
001572: MACKERTICH, TONY & PETER - Facade. A decade of British and American Commercial Architecture
000388: MACKSEY, K.J. - Afrika-korps. Oorlog in de woestijn
004582: DE MAEGT, JOHAN (RANNAH, A.) - Woeloes' wonderbare Jachterijen
004662: VAN MAELE, MARCEL - Kraamijs
002199: MAELSTAF, RAOUL - De animatiefilm in België
000601: MAEREVOET, LODEWIJK - Bijdrage tot de studie van de woordenschat van de Scheldevissers te Mariekerke
000139: VAN MAERLANT, JACOB - Wapene Martijn!
006282: MAES, L.TH.- RICHARD, JEAN E.A. - Mechelen 500 jaar Grote Raad 1473-1973
006578: MAES, JEF - VAN RIE, KRISTIEN - De Werkdag. De geschiedenis van de strijd voor arbeidsduurvermindering
005032: DE MAESSCHALK, WALTER - Gardes in de Oorlog. De Antwerpse politie in W.O.II
005698: MAETERLINCK, MAURICE - L'intelligence des fleurs
001052: MAETERLINCK, MAURICE - La vie des termites
003649: MAETERLINCK, MAURICE - Intérieur Pelléas et Mélisande L'Oiseau Bleu
005892: MAETERLINCK, MAURICE - La vie des abeilles
002922: DE MAEYER, AL. - Middeleeuwsch romantisch tooneel of van drie Abele Spelen
003365: MAGELHÃES, ANNA MARIA & ALÇADA, ISABEL - Een Portugees avontuur in Vlaanderen
005505: MAGNETTE, PAUL - De omgekeerde wereld. Hoe we uit de crisis zullen raken
000085: MAHFOEZ, NAGIEB - De dief en de honden
000084: MAHFOEZ, NAGIEB - De moskee in de steeg
005484: VON MAHLSDORF, CHARLOTTE - Ich bin meine eigene Frau. Ein Leben
001510: MAJORICK, B. - Vormentaal
004728: MALAMUD, BERNARD - The Tenants
005971: MALANOWSKI, WOLFGANG - November-Revolution 1918 die rolle der SPD
006576: MAMPAEY, TJEN - De zwarte hand. Het verzet tegen de nazi's in Klein-Brabant en de Rupelstreek
005388: DE MAN, JOS - Rijnlanders. Over dichters, denkers en 'Machers' in het Duitsland van de negentiende eeuw.
006295: MANDEL, ERNEST - Inleiding in de Marxistische ekonomie
001676: MANDELSJTAM, OSIP - De Egyptische postzegel
005139: MANDELSJTAM, OSIP - De Egyptische postzegel
006053: VAN DER MANDERE, H.CH.G.J. - De Volkenbond in woord en beeld. Wat hij is, deed, wil, moet zijn
004410: MANGUEL, ALBERTO - De kunst van het lezen
004409: MANGUEL, ALBERTO - Een geschiedenis van het lezen
000087: MANN, THOMAS - Bemühungen. Neue Folge der Gesammelten Abhandlungen un kleinen Affässe
004932: MANN, KLAUS - Mefiusto. Roman van een carrière
001224: MANNING, A.F. - Onze lage landen. De bewoners vanaf de ijstijd tot heden
006422: MANNONI, EDITH - Sulfures et boules presse-papier
002137: FUKS-MANSFELD, R - De Veelkleurige Mantel. Joodse Legenden rondom het Oude Testastament
000099: MANTEAU, ANGÈLE - Ja, maar mevrouw, deze schrijven Nederlands
000394: MANVELL, ROGER - De aanslag op Hitler. Het komplot van 20 juli 1944
005893: MANZONI, ALEXANDRE - Les Fiancés. Histoire Milanaise du XVIIe siècle
002237: MÁRAI, SÁNDOR - Bekentenissen van een burger
000959: MARAIN, ELISABETH - De vluchtelingen. Cyclus der legenden I
002161: MARCHAL, PATRICK - The Solomon R.Guggenheim Museum
002162: MARCHAL, PATRICK AND GRUWEZ, CHRISTINE - Eight Seasons
005777: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Athene
005776: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Venetië
005772: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Het Loiredal
005770: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Parijs
005769: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Tunesië. Tunis - Cap Bon - Tozeur - Nefta...
005768: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Het Heilig Land. De Sinaï - Eilat - Jeruzalem - Ramallah - Jericho - Gaza - Tel Aviv...
005767: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Wenen. Staphansdom - Graben - Kärtnerstrasse - Neu Markt - Hofburg - Schönbrunn...
005766: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - New York. World Trade Center - City Hall - China Town...
005765: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Thailand. Bangkok - Pattaya - Samui - Phuket ...
005764: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Brussel en Wallonië. Brussel - Waterloo - Namen - Nijvel - Huy - Dinant - Luik - Verviers - Malmédy - Eupen - Stavelot - Spa - Saint-Hubert - Bouillon - Virton - Bastenaken - Aarlen - Charleroi - Chimay - Couvin - Bergen - Binche - Mariemont - Beloeil
005763: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Provence, Côte d'Azur. Avignon - Arles - Nîmes - Orange - Marseille - Aix-en-Provence - Cannes - Toulon - Nice - Monaco - Menton
005762: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Egypte. Alexandrië - De Delta - Suez - De Sinaï - De woestijnen - Cairo - Fajoem - Thebe - Aswan - Aboe Simbel
005771: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Amsterdam
005761: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Marokko. Casablanca - Rabat - Tanger - Fes - Meknes - Marrakech - Agadir
005773: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Het Loiredal
005774: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Amsterdam
005775: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - San Francisco
005778: MARCHAND, PIERRE (ALGEMENE LEIDING) - Praag
003169: MARCUS, FRED (E.A.) - Kerkelijke kunst in het oude landdecanaat Diest
004707: MARECHAL, DOMINIQUE - Catalogus collectie Frank Brangwyn - Catalogue Frank Brangwyn collection
004132: MAREELS, GEERT - Plan B. Een politieke satire gebaseerd op nog niet echt gebeurde feiten
005718: MARESCH, WENCEL - HARENS, HERMAN - DE ROOY, EVERT - Wielerjaarboek 1992-1993
005717: MARESCH, WENCEL - HARENS, HERMAN - DE ROOY, EVERT - Wielerjaarboek 1991-1992
005096: MARGETTS, MARTINA - Tord Boontje
003779: MARIËN, LUCAS - De Filosofie van de Kleine Volkeren. De schone slaapster
004834: MARIËN, DR. M.E. - Oud-België van de eerste landbouwers tot de komst van Caesar
005320: MARIËN, RENÉ - 100 jaar voetbal en clubleven
003732: MARIJNEN, JOANNES - Astraal
004368: MARIJNISSEN - Bruegel
004523: MARINUS, ALBERT - L'Orientation nouvelle dans le Folklore
004522: MARINUS, ALBERT - La Folklore dans le Conformisme Social
001957: MARITAIN, JACQUES - L'éducation a la croisée des chemins
005377: MARKOVITS, ANDREI S. - REICH, SIMON - Het Duitse Dilemma. De rol van het nieuwe Duitsland in de 21st eeuw
001292: MARLACHER, GIOVANNI - Glass from Antiquity to the Renaissance
005756: HAILSHAM OF ST MARLYNEBONE, LORD - A sparrow's flight
005782: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL - Cien años de soledad
006344: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL - Cronica de una muerte anunciada
001801: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL - Over de liefde en andere duivels
003988: GARCIA MARQUEZ, GABRIEL - Memoria de mis putas tristes
000979: MARSHALL, GEORGE C. - Infantry in battle
000090: MARTEL, YANN - De geschiedenis van de Roccamatio's uit Helsinki
000893: VAN DER MARTEL, GUIDO - In memoriam
004438: DE MARTELAERE, PATRICIA - Littekens
004940: MARTENS, CINDY - Gene and Genome Evolution in Chromalveolate Protists
004219: MARTENS, HERBERT - Der Dämon des Lichts
002629: MARTIJN, JUUL - De Graannaties van de 13de eeuw tot heden
005079: MARTIN, ESTEBAN - CARRANZA, ANDREU - De Gaudí sleutel
004021: MARTIN, BOB - Bob Martin's Dog Book
005812: MARTINDALE, ANDREW - De Renaissance en de Mens. Beeldhouwkunst, architectuur en schilderkunst
000659: DI MARTINELLI, F. - Diest in de Sansculottetijd
000660: DI MARTINELLI, F. - Diest van de 17de tot 18e eeuw
002646: ROGER-MARX, CLAUDE - Avant la destruction d'un monde. (De Delacroix à Picasso)
001204: MASELIS, MARIE-CHRISTIANE - BALIS, ARNOUT - MARIJNISSEN, ROGER H. - De albums van Anselmus De Boodt (1550-1632)
006701: MASER, WERNER - Adolf Hitler, legende, mythe, werkelijkheid
000391: MASON, DAVID - Churchill. De onverzettelijke
000393: MASON, DAVID - Doorbraak naar de Seine. Operatie Cobra
006135: MÁTESIS, PAVLOS - De moeder van de hond
003755: MATHY, PHILIPPE - Le sable et l'olivier
003163: MATSIER, NICOLAAS - Onbepaald vertraagd
001501: MATTELAER, EUGÈNE - Kring des levens
005266: MATTHIJSSEN, JAN WILLEM - Het fascisme in Italië
004033: MATTHYS, ANDRÉ - DE MEULEMEESTER, JOHNNY - GENICOT, LUC FRANCIS - MIGNOT, PHILIPPE - VAN MARCKE DE LUMMEN, ANNIE - E.A. - Domaines et châteaux. Hier, aujourd'hui et demain
003567: MATZ, FRIEDRICH - Kreta, Mykene, Troja die Mingische und die Homerische Welt
004547: MAURIAC, FRANÇOIS - Steen des aanstoots. Standpunten als Katoliek
004535: MAURIAC, FRANÇOIS - Sainte Marguerite de Cortone
003660: MAURIAC, FRANÇOIS - De huichelaarster
005172: MAUROIS, ANDRÉ - Het treurspel van Frankrijk
001674: MAUSBACH, DR.JOS. - Grondslagen en vorming van het karakter volgens Sint-Thomas
004600: MAXY, M.H. A.O. - Studii Muzeale
005206: MAY, DR. HELMUT (ZUSAMMENSTELLUNG) - Weltkunst aus Privatbesitz
002038: MAYENCE, F. & VERHOOGEN, V. - Corpus Vasorum Antiquorum. Belgique. Bruxelles: Musées Royaux d'Art et d'Histoire (Cinquantenaire) Fascicule II.
004507: MAZYN, O. O.P. - Een jongen bidt !
005628: MCCOURT, FRANK - Meester !
006703: MCCULLERS, CARSON - De ballade van het trieste café & Spiegelingen in een gouden oog
003591: MCKINLAY, WILLIAM LAIRD - De laatste reis van de Karluk
004589: MÉAUTIS, GEORGES - Pèlerinages en Grèce
000462: VAN MECHELEN, JOHAN - Doortocht
001471: VAN MECHELEN, MIA - Uit de briefwisseling van Frans van Cauwelaert 1/B
001595: VAN MECHELEN, FRANS - Techniek en humanisme
002076: VAN MECHELEN, FRANS - Aktuele bevolkingsvraagstukken
004633: VAN MECHELEN, MIA - Frans Van Cauwelaert 1880-1961
005575: MEDVEDEV, ZJORES - Tien jaar na Ivan Denisovitsj
006689: VAN DER MEER, VONNE - Naar Parijs
001343: VAN DER MEER, FRITS - Imago Christi. Christusbeeltenissen in de sculptuur benoorden Alpen en Pyreneeën
005886: GEZELLE MEERBURG, DRS. G.A. - Meinte Walta
004703: MEES, MARC - Glashelder. Tafel- en sierglas van de 16de tot de 18de eeuw
001946: VAN DER MEESSCHE, PAUL - De Europese integratie 1945-1970
004037: MEEUS, FR. - Menschenkunde. V. De geniale mensch
006659: MEEUWIS, WIM - DE NEEF, ROGER, M.J. - Camiel Van Breedam. Beeld/Spraak
005369: MEEWIS, WIM - De Vierschaar. De Criminele Rechtspraak in het Oude Antwerpen van de veertiende tot het einde van de achttiende eeuw
004908: ROMIJN MEIJER, HENK - Onder schoolkinderen
000886: MEIJER, EMILE & SWART, JOOP - Het fotografisch geheugen
003044: ROMIJN MEIJER, HENK - Misverstane huurders
002138: MEIJER, DAPHNE - Joodse tradities in de literatuur. Van Mendele Mojcher Sforim tot Arnon Grunberg
002116: MEIJSING, DOESCHKA - 100% chemie. Een familieverhaal
002383: MEIJSSING, GEERTEN - Veranderlijk en wisselvallig. (Vijf variaties)
005662: MEINKEMA, HANNES - Het binnenste ei
005638: MÉLIANE, LOUBNA - Vrij
001563: MELIS, GODELIEVE - Nieuw gezichteke
003054: MELIS, JAN - Schaduwland
003055: MELIS, JAN - Schaduwland
003815: MELLAART, HELEN - Zingen in het donker
006216: MELLEMA, LOUISE - Tussen Scholbalg en Lauwers. Ballade van een eiland
001785: MELOT, JOSEPH - Asturies et Castilles
006497: MELVILLE, HERMAN - Redburn
004191: MÉNDEZ, ALBERTO - Los girasoles ciegos
004401: MENGE, MARLIES - Ohne uns läuft nichts mehr. Die Revolution in der DDR
000716: MENOTTI, GIAN-CARLO - Amahl en de drie koningen
003909: MENU, PETER - Congresresoluties van de Vlaamse politieke partijen. 1. De Volksunie 1955-1993
005102: MENUHIN, YEHUDI - Thema & Variaties
000007: MENUHIN, YEHUDI - Slechts een moment. Gesprek met Wim Kayzer
005690: MERNISSI, FATIMA - Achter de sluier. De islam en de strijd der seksen
000397: DE MÉRODE, WILLEM - Verzamelde Gedichten
005365: MERTENS, PIERRE - KOECK, PAUL (VERTALING) - Voet aan de grond
006523: VAN DE MERWE, JAAP - Verzet per Koeplet
006524: VAN DE MERWE, JAAP - De stem van je hart
006132: MESOTTEN, BART - Van Aalmoes tot Zwitserse garde. Etymologie en betekenis van duizend woorden rond religie
002420: METCALFE, PHILIP - 1933
005878: METZGER, DR. WOLFRAM (REDAKTION) - Ursula Rauch Bild+Objekt
004062: DE MEULDER, BRUNO - De kampen van Kongo
006510: DE MEULENAERE, HERMAN (REDACTIE) - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Musées Royaux d'art et d'histoire. Liber Memorialis 1835-1985
002914: DE MEULENAERE, HERMAN - Onder de Zon van Amarna, Echnaton en Nefertiti
000831: MEURIS, WALTER - Oude religieuze kunst uit het land van Beveren
000950: MEURIS, JACQUES - Roel d'Haese
002027: MEYBOOM, WILLEM - Laatslaapstertje
001436: VAN DER MEYDEN, HENK - De drie bruiden van Anton Heyboer
002066: MEYER, L. - Het Wereldlijke Lied in de Middeleeuwen
003264: DE MEYER, WALTER - Koninklijke harmonie 'De Vriendenschaar' Brasschaat-Kaart 1910-1985
006571: DE MEYER, WALTER - Koninklijke harmonie 'De Vriendenschaar' Brasschaat-Kaart 1910-1985
005308: DE MEYER, GUST - De zin van de onzin. De cultuur van de slechte smaak
006400: DE MEYER, WILLEM (VERZAMELING) - Zingende jeugd! Zingend volk! Deel 1
002209: DE MEYER, VÉRONIQUE - Salades
001063: DE MEYER, P.PETRUS B. - De Onze Lieve Vrouwkens te Turnhout
002211: DE MEYER, VÉRONIQUE - Cuisine végétarienne
002210: DE MEYER, VÉRONIQUE - Poissons
003784: DE MEYER, VÉRONIQUE - La cuisine autrement
005283: KOCH-DE MEYER, DR.G. - Gravin Richildis in Henegouwen en Vlaanderten
006622: DE MEYER, MAURITS - Volkskunde. Verzamelde opstellen van Maurits de Meyer
001005: MEYERS, WILLEM C.M. - Hoe België Wereldoorlog II overleefde
002354: MEYERS, JAN - De jonge Vincent. Jaren van vervoering en vernedering
003713: VAN MEYLANDT, PIETER - Mijmeringen over de natuur, het leven en de dood
001693: MEYLING, CHRISTINE - Een hand voor ogen
003475: MEYRINK, GUSTAV - De golem
004101: MEYVIS, LUDO - STOUTHUYSEN, BOB - O God ! Waar is mijn kot ? Een bloemlezing hooggeschoolde onzin
001050: MEZZANOTTE, RICCARDO - L'opera. Repertorio della lirica dal 1597
001934: MICHALOWSKI, KAZIMIERZ - Palmyre. Fouilles Polonaises 1959
001952: MICHALOWSKI, KAZIMIERZ - Palmyre. Fouilles Polonaises 1961
005966: MICHELET - La Révolution française. Les grandes journées
001040: MICHELL, GEORGE - Architecture of the Islamic world. Its history and social meaning
002782: MICHIELS, IVO - Een letterwerker aan het woord
005031: MICHIELS, FREDDY - Antwerpse uitdrukkingen.
006276: MICHON, PIERRE - Roemloze levens
002873: MIDDELBURG, BART - TER STEEGE, RENÉ - Riphagen. De Amsterdamse Onderwereld 1940-1945
002935: MIDDLETON, JOHN - Detox your finances. Secrets of personal finance success
001333: CERCHE-MIDI - Lui cuisine
001818: VAN MIJLBEKE, ALBERT - Het veelvuldige leven van Sieur Marinus Cortvriendt
002867: MILAN, MIKE - Squad. Geheim commando Uncle Sam
003327: MILIS, PROF. DR. L. - Rijkdom en armoede van cultuurcontract. De taalgrens als resultante
005341: MILIS, PROF. DR. LUDO - De indiscrete charme van Jan Schuermans, pastoor van Ename (1645-1655)
002303: O'MILL, JOHN - Popsy Poems. Pre-Popsylated Poetry. Riske Rijmen in Dutch en Double Dutch
005187: MAC MILLAN, RICHARD - Montgomery rekent met Rommel af. De geschiedenis van het 8e leger
000269: MILLER, HENRY - Plexus. The Rosy Crucifiction
006045: MILNE, A.A. - Pu baut ein Haus - Pu der Bär
000339: MINCO, MARGA - De glazen brug
000340: MINCO, MARGA - De Val
000978: MINDERAA, P. - Het koor der verschrikking. Het oorlogsbeeld der getuigen
004125: MINGUET, PH. - Affices Belges - Belgische Afficehs
006406: MIQUEL, PIERRE - Zo leefden de mensen van Napoleon tot de Eerste Wereldoorlog
003876: MITTERRAND, FRANÇOIS - Mémoires Interrompus
006704: MIZZI, J.A. - Massacre in Malta. The Hijack of Egyptair Flight MS 648
000470: MODIANO, PATRICK - Chien de Printemps
000712: MOENS, WIES - Celbrieven
001508: MOENS, WIES - CRAEYBECKX, LODE - DERINE,R. - VAN WILDERODE, ANTON - SOMMEN, HERMAN - Herman van den Reeck 1901-1920
006614: MOENS, WIES - Nederlandsche Letterkunde van volksch standpunt gezien
004357: MOENS, WIES - Kalwala. Het epos der Finnen
004482: MOERMAN, A. - Mevr. A. Moerman's Practisch kookboek
004766: MOESMAN, J.H. - BOTAS, MÁRIO - CRAMER, HENDRIK - SEIXAS, CRUZEIRO - DUVALL, SCHLECHTER - ELBURG, JAN G. - JOANS, TED - LEMARE, M. - MARCUS - MOESMAN - AL HAKIM, TEWFIK - VANCREVEL, FRIDA - VANCREVEL, LAURENS - DE VRIES, HER - WAGENAAR, WILLEM - Op Engelvoeten / A pas de loup
004038: MOEYAERT, BART - Wespennest
000653: MOGIN, JEAN - Creten-George
002332: MOKEDDEM, MALIKA - De ontheemde
004118: MOLENAAR, LEO - Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten
004572: MOLEWIJK, G.C. - Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden)
003651: DE MONFREID, HENRY - De Hasj-kruiser
005900: DE MONT, PAUL & DE COCK, ALFONS - Wondervertelsels uit Vlaanderen uit den volksmond opgeteekend
006590: DE MONT, PAUL - OLENS, MAX - Ons leger in den Wereldoorlog I. Luik
003933: DE MONT, POL - Bloemlezing uit zijn poëzie
001846: MONTALE, EUGENIO - De vlinder van Dinard
004842: MONTEFIORE, SIMON SEBAG - Jeruzalem - de biografie
004055: MONTEYNE, ANDRÉ - De Brusselaars. In een stad die anders is
000369: MOOIJMAN, WILLEM - Forum
000315: DE MOOR, MARGRIET - Op de rug gezien
000316: DE MOOR, MARGRIET - De Virtuoos
004748: DE MOOR, WAM - Deze kant op. Kritieken en profielen van boeken en schrijvers 1979-1984
005622: DE MOOR, PIET (KADARE, ISMAIL) - Een masker voor de macht. Ismail Kadare, schrijver in de dictatuur
005081: MOORE, JEFFREY - De geheugenkunstenaars
004814: MORAVIA, ALBERTO - Desideria of het innerlijke leven
005366: MOREAU, MARCEL - GEERAERTS, JEF (VERTALING- - Julie of de verloedering
003565: MOREAU, JACQUES - Die Welt der Kelten
000555: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Palmström
005232: MORGENSTERN, SOMA - De zoon van de verloren zoon
003644: MORHANGE, MICHÈLE - Fausse note
001875: MORHANGE, MICHÈLE - De hof der eenzaamheid
003028: MORRIËN, ADRIAAN - Het kalfje van de gnoe en andere miniaturen
005653: MORRIËN, ADRIAAN (SAMENSTELLING) - Het dier. Beeldende poëzie
004133: MORRIS, DESMOND - Teh naked man
003030: MORRIS, IVAN - De prins van het licht. Hofleven in het vroeg-middeleeuwse Japan
006128: MORRIS, DESMON - Watching. Encounters with human and other animals
003407: MORRISON, JUDITH H. - The book of Ayurveda. A guide to personal wellbeing
005373: MORTELMANS, KOEN - Vlaanderen op twee wielen
006217: MORTIER, GASTON - VAN DER STELT, FERNAND - VAN DOORNE, GEERT - Sint-Niklaaskerk Gent 1992
003855: MORTIER, ERWIN - Vergeten licht
001533: KNOPS-MORTIER, FRANÇOISE (COÖRDINATION) - Malou 79. Exposition organisée dans le cadre du Millénaire de Bruxelles.
001548: MORTIER, GUY - Van Pool tot zeveraar
002831: MORTIER, ERWIN - Marcel
006613: MORTIER, R.V. (GEWEZEN KRIJGSAALMOEZENIER) - Grafrijmpjes 1914-1919 voor onze gesneuvelde jongens
005281: MOSS, ROBERT - Revolution in Latin America
006683: MOUSNIER, ROLAND - Histoire générale des civilisations les XVIe ety XVIIe sciècles. Les progrès de la civilisation Européenne et le déclin de l'Orient (1492-1715)
003491: MOWLL, JOSHUA - Operation Typhoon Shore
004253: MOZART, WOLFGANG AMADEUS - De lach van Mozart. Een brief en twee naschriften
005922: MUCK, OTTO - Atlantis. Nieuwe feiten over een eeuwenoud raadsel
004121: FROHBIETER-MUELLER, JO - Handboek glas-in-lood
006548: VAN DER MUEREN, FLORIS - Liederenboek A.K.V.S.
004301: VAN DER MUEREN, K. - Apartheid zonder vooroordelen
003663: VAN DER MUEREN, FL. - Beethoven (1770-1827)
002371: MÜHR, ALFRED - Diamanten. De diamant in de wereldgeschiedenis, zijn geheimzinnige macht en fascinerende invloed
001847: MULDER, JAN - De toespraken
003359: MULDER, REINJAN - Vogels van formaat. Audubon in Nederland
004813: MULDER, JAN - De eeuwige reserve
004738: MULISCH, HARRY - De Vogels
000202: MULISCH, HARRY - Volk en vaderliefde
000187: MULISCH, HARRY - Bezoekuur
000188: MULISCH, HARRY - Axel libretto naar Villiers de l'Isle-Adam
000201: MULISCH, HARRY (MATHIJSEN, MARITA) - Harry Mulsch een bibliografie
000203: MULISCH, HARRY - Hoogste tijd
000204: MULISCH, HARRY - De knop gevolgd voor Stan Laurel & Oliver Hardy
000205: MULISCH, HARRY - Het licht
000268: MULISCH, HARRY - De verteller of een idioticon voor zegelbewaarders
000321: MULISCH, HARRY - De diamant. Een voorbeeldige geschiedenis
005737: MULISCH, HARRY - Das Attentat
004739: MULISCH, HARRY - Oude lucht
002448: MULISCH, HARRY - De Toekomst van gisteren. Protokol van een schrijverij
000320: MULISCH, HARRY - Het mirakel
006366: MULISCH, HARRY - L'Attentat
006000: MULISCH, HARRY - Voer voor psychologen
004736: MULISCH, HARRY - Verzamelde verhalen 1947-1977
004737: MULISCH, HARRY - De versierde mens
006417: MÜLLER, JEAN-RICHARD (RED.) - Stade Suisse. La gymnastique, les sports et les jeux (2 tômes)
000737: MULS, JOZEF - Steden
004232: MULTATULI - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschppy
000576: MULTATULI - Max Havelaar
001724: MULTATULI - Liefdesbrieven
002203: MULTATULI - Barbertje moet hangen. Verhalen, parabelen, aforismen
006273: MULTATULI - Woutertje Pieterse
004178: MULTATULI - Nog-eens: vrije-arbeid
004230: MULTATULI - Brieven. Bijdragen tot de Kennis van zyn Leven gerangschikt en toegelicht door M.Douwes Dekker-Hamminck Schepel
005190: MUS, M. - Onder aan de ladder. Notities van een bijstandmoeder
001451: MUSSCHE, ACHILLES - Dat arme beetje mens
006317: DE MUSSET, ALFRED - Oeuvres complètes d'Alfred de Musset. Poésies, contes et nouvelles, comédies et proverbes
003536: MUTIS, ALVARO - De laatste reis van de Tramp Steamer
001962: MUYLDERMANS, H. - Een jonge held
001539: MUYLDERMANS, J. - Sansculot en brigand of beul & slachtoffer. Eene bladzijde uit de geschiedenis der verleden eeuw
002542: N.N. - U gewijd zij stilte en lofzang
006695: N.N. - Artisans de l'Egypte ancienne
006621: N.N. - La fan d'une vie d'Honneur le Roi Chevalier Albert I. Het einde van een leven van Eer de Ridder-Koning Albert I
002994: N.N. - De Magiër, vakblad voor de goochelkunst
001203: N.N. - Gestalden der Weltgeschichte. Zeitgenösschische Miniaturen berühmter Persönlichkeiten aus vier Jahrhunderten
001263: N.N. - Historie des ouden en nieuwen testaments, in meer dan driehonderdvijftig printverbeeldingen in koper gesneeden
001276: N.N. - Voorschriften voor het uitgeven van historische teksten en van de Akten der Belgische vorsten
001277: N.N. - Cultuurpatrimonium 1972
001289: N.N. - God is liefde. Gebeden- en meditatieboek met uitgekozen oefeningen van godsvrucht ter eere van den H.Vincentius a Paulo
001392: N.N. - Strijd van Skûtsjes en Schippers
001393: N.N. - Strijd van Skûtsjes en Schippers
001495: N.N. - De Nationale Kleederdrachten
001496: N.N. - Les Costumes Nationaux
001545: N.N. - Le congrès des Bêtes
001594: N.N. - Daens, Adolf - Daens, Pieter
001601: N.N. - Le château de Fontainebleau
005360: N.N. - L'histoire et ses méthodes
001462: N.N. - Het Britsche Rijk in Oorlog
005536: N.N. - Een halve eeuw Nederlandsche Taalkunde in Vlaanderen (1890-1940)
002043: N.N. - Regels voor het voorbereiden der handschriften en het opstellen der Indices / Règles pour la préparation des manuscrits et la confection des tables
002044: N.N. - Uittreksel uit de dienstvoorschriften voor de brievenbestellers
001951: N.N. - 7e Biënale Middelheim
003004: N.N. - Monumental 1990
006619: N.N. - De Doodengang - Boyau de la Mort - The Trench of Death Dixmude
006620: N.N. - Pièce du Leugenboom à Moere - The Leugenboom gun at Moere - Groot Kanon van Leugenboom te Moere
006709: N.N. - Jong-Volksche Front
004598: N.N. - 59ste Ijzerbedevaart
004498: NAAIJKENS, DR.B. - Leven met God. Meditaties voor elke dag van het jaar
001231: NADAUD, JÉRÔME - La pêche
004881: NAEFF, TOP - 't Veulen
002282: NAEGELS, TOM - Walvis
005271: DE NAEYER, IR.ARCH. ANDRÉ FRANS - Monumentenzorg
000549: NAEZER, METTY (NAVERTELD EN GEÏLLUSTREERD) - Russische Volksverhalen
000097: NAHON, ALICE - Vondelingskens
005078: NAIPAUL, V.S. - Terug naar India. 'A million mutinies now'
002925: NAIPAUL, V.S. - Een briefwisseling tussen vader en zoon
002926: NAIPAUL, V.S. - Meer dan geloof
005060: NAIZHENG, DU - Groot Chinees-Nederlands Woordenboek
001155: NAPOLEON, LODEWIJK, KONING VAN HOLLAND - Gedenkschriften
004497: NARRAMORE, BRUCE - Ouderschap in bijbels perspectief. Positief christelijk ouderschap in een moderne samenleving
002350: NASRIN, TASLIMA - Lajja (schaamte)
002330: DI NATALE, SIVLIA - Koeraaj
002414: NATHANIELSZ, PETER - Leven voor de geboorte. Over het wonder van onze prenatale oorsprong
005511: NAUDTS, PAUL A. - Drie ontmoetingen met de Antwerpse verpleegster en kunstenares Constance Teichmann, met de zalige Zwitserse doktores Adrienne Von Speyr en met de Albanes missiezuster en sloppenwerkster Moeder Teresa
005415: NAUDTS, PAUL A. - De Lof van de Goedheid, van de Waarheid, en de Schoonheid.
000557: NAUMANN, HANS - Die Minnesinger in Bildern der Manessischen Handschrift
005657: DE NAVE, F. - VOET, LEON - Jacob Smits (1855-1928) tekeningen en gravures
005207: DE NAVE, DR. FRANCINE (REDACTION) - Frans Masereel (1889-1972): the man who breathed new life into woorcutting
006329: DE NAVE, DR. FRANCINE - VOET, LEON - Museum Plantin-Moretus
004076: NECKERS, JAN - De bevrijding
001665: DE NEEF, A. - GEERAERDS, F. - LUYCKX, K. - VAN HOVE, J. - VAN OOSTENDE, J. - VERSTAPPEN, E. - Alfred Ost. Muurtekeningen
003188: NEETENS, WIM - Menselijke middelen
005335: NEETENS, WIM - Menselijke middelen
006634: NEIRYNCK, FREEK - Het leven van vader Tamboer, marktzanger
001486: NERUDA, PABLO - Canto General
004872: NERUDA, PABLO - Selected Poems. A bi-lingual edition
003212: VAN NESPEN, W. & VAN BEYLEN, J. - Op de rede. Het leven aan de waterkant in Europese havens
006301: VAN NESPEN, W. - VERBESSELT, J. - Schatten van de Vlaamse Schuttersgilden
005839: NEURDENBURG, DR. ELISABETH - Oude Nederlandsche majolica en tegels Delftsch aardewerk
006179: VAN DER NEUT, RUUD - Jeroen Krabbé schilder
004456: NEUVILLE, JEAN (VOORWOORD) - Seraing. Herinneringen van arbeiders 1886-1986
001967: NEWFIELD, JACK - Een profetische minderheid. Nieuw links in Amerika
006572: VAN NEYGEN, ETIENNE - Wegbereiders. Portretten van Vlaamse pacifisten
006262: NIBBY, ANTOINE - Itinéraire de Rome et de ses environs
005258: NICHOLL, CHARLES - Het Fruitpaleis. Op zoek naar Kapitein Cocaïne
002996: NIEDEKKER, DONALD - Horizon Marseille
002578: NIEDERLE, HELMUT A. - STREUVELS, STIJN - VERLAINE, PAUL U.V.A. - Europa erlesen Weihnachten
006463: NIEHAUS, CARL - Vechten voor hoop
005009: NIEMEIJER, JAN A. - Leven op het platteland
006629: NIENHUIS, DR.P.H. E.A. - Het Grevelingenmeer van estuarium naar zoutwatermeer
004223: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Alsdus sprak Zarathustra. Een boek voor allen en niemand
005977: NIEUWBORG, ELIE (ÉDITEUR) - Mélanges offerts au professeur J.L.Pauwels à l'occasion de son éméritat
005733: VAN NIEUWENBORGH, MARCEL - Ferdinand Verbiest: Missionaris of spion?
000840: VAN NIEUWENHOVE - Guy Thys. Tussen hemel en hel
001644: NIEUWENHUIS, BERTEN - Jan Frans Willems. Een bijdrage tot de ideologie der Vlaamsche Beweging
003245: VAN DEN NIEUWENHUIZEN, DR.J. - Gids voor de kathedraal van Antwerpen
005642: NIEUWENHUYS, ROB (E. BRETON DE NIJS) - Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum
006068: NIEZING, DR. J. - Inleiding tot de politieke sociologie
002463: NIJHOF, PETER - 30 Oeververbindingen - Crossing Dutch Waters
002480: NIJHOFF, M. - P.C.Hooft's Nederlandse historiën in het kort
000140: VAN NIJLEN, JAN - Herinneringen aan E.du Perron
000590: VAN NIJLEN, JAN - Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man
000135: NIJSEN, JOOST & VAN DE REIJT, VIC - Past niet in ons fonds. Een greep uit onze leesverslagen
000761: GILTAY-NIJSSEN, L. - Juwelen
005513: NIMMEGEERS, ULRIK - Achter de frontpagina. Een cahier over het brede journalistieke spectrum
005344: NIMMEGEERS, STAF - Chagrijn en Charme. Verhalen uit Brussel
002781: NIN, ANAIS - Dagboek 1931-1934
004138: NIXON, RICHARD - ARMSTRONG, NEIL - THANT, OE - REVE, G.K. - Het hoge woord in 1968
000887: NN - 50 jaar persfotografie in België
000864: NN - Trésor de l'église Notre-Dame à Tongres
000866: NN - Antwerp
000868: NN - 150 Incunables de la collection Tony Deckers
000895: NN - Almanach illustré du Soir pour 1931
000985: NN - Ik beschuldig! (J'accuse)
004080: DESROCHES NOBLECOURT, CHRISTIANE - La grande Nubiade. Le parcours d'une égyptologue
005891: NOBLET, ALBERT - La poésie lyrique en France des origines à 1914 avec un essai de bibliographie
006325: NOÉ, HUGO - Ernest Claes en Zichem
004948: NOË, A. - Damme. Praktische gids
005985: NOGUÈRES, HENRI - La vie quotidienne au temps du Front Populaire 1935-1938
001983: NOLENS, LEONARD - Hommage
003370: NOLENS, LEONARD - De vrek van Missenburg. Dagboek 1990-1993
002268: NOLENS, LEONARD - En Verdwijn Met Mate
002263: NOLENS, LEONARD - Honing en as
005398: NOLENS, DAVID - DE WIT, JOS - VLAMINCK, ERIK - WOLF, HERMAN - ROGIERS, FILIP - VERBRUGGEN, DIRK - HELSEN, ANKE - DRIEZEN, STEF - Gettoblaster !
002474: NOLTE, ERNST - De faschistischen Bewegungen
006513: NOLTE, ERNST - Der Faschismus von Mussolini zu Hitler
006291: NOLTE, ERNST - Het fascisme van Mussolini tot Hitler
005088: NOLTHENIUS, HELENE - Renaissance in mei. Florentijns leven rond Francesco Landini
002854: NOLTHENIUS, HELENE - Renaissance in Mei. Florentijns leven rond Francesco Landini (+1397)
005641: NOLTHENIUS, HELENE - Als de wolf de wolf vreet... Lapo Mosca tussen de roofdieren
002164: VAN NOORDWIJK, FRANS - Boek voor Moeder
000825: NOORDZIJ, GERRIT - Zetten bij Thieme, Nijmegen
004316: NOOTEBOOM, CEES - The Following Story
003018: NOOTEBOOM, CEES - Een lied van schijn en wezen
003017: NOOTEBOOM, CEES - De brief
004807: NOOTEBOOM, CEES - Een lied van schijn en wezen
005118: NOOTEBOOM, CEES - Van de lente de dauw. Oosterse reizen
003263: NOOTEBOOM, CEES - Een middag in Bruay
005231: NOOTEBOOM, CEES - De wereld een reiziger
005186: NORTH, REX - Ik heb het zelf gezien
002410: NORTH, PAMELA - Giftige planten en paddestoelen geheel in kleur
003471: NOSKE, BARBARA - Huilen met de wolven. Een interdisciplinaire benadering van de mens-dier relatie
002052: VAN NUFFEL, DR.R. - De Italiaansche Letterkunde sinds 1914
004475: NUYENS, P.J.A. O.P. - Adolf Retté de heilige van het symbolisme
004414: NUYENS, P.J.A. O.P. - Adolf Retté de heilige van het symbolisme
004476: NUYENS, P.J.A. O;P. - Paulus Auteur
000604: NUYENS, P.J.A. O.P. - Het huwelijk. Negen Geestelijke Voordrachten.
000603: NUYENS, P.J.A. O.P. - Beschuldigingen. Negen geestelijke voordrachten
000538: NUYENS, P.J.A. O.P. - Het mysterie van leven en werk van Hans Memlinc
002186: NUYENS, P.J.A. O;P. - Paulus Prediker
002192: NUYENS, P.J.A. O.P. - Waarheen met de film?
004509: NUYENS, P.A.J. - Christus aller bekommernis
004505: NUYENS, P.J.A. O.P. - De wake met Christus
004506: NUYENS, A.J. - Het Brood dat leven geeft. Kleine Studiën over de Eucharistie
003700: NUYENS, P.J.A. O;P. - Het menschelijk geluk
001078: NUYENS, A.J. - Oude en moderne Hagiografie
001728: NUYENS, A.J. - Passie-Drieluik
004541: NUYENS, A.J. - De moderne Kristelijke kunst
004542: NUYENS, A.J. - Uit de Rij der Bekeerlingen
004543: NUYENS, A.J. - Kerkenbouw
004544: NUYENS, A.J. - Het geestelijke leven naar de werken van Girolamo Savonarola
004545: NUYENS, A.J. - Adolf Retté. Ascesepractijken van een leek
004495: NUYENS, A.J. - NEYRINCK - VAN HELMOND - JANSSENS- VAN HOVE - DE RAEYMAEKER - DE PETTER - JANSSEN - MAES - VAN GESTEL - CALLEWAERT - De Mensch. XI Geestelijke voordrachten
000649: NYNS, MARCEL - Georges Lemmen
001895: OBERSKI, JONA - De eigenaar van niemandsland
005043: VAN OEVELEN, HECTOR - 50 jaar 't Pallieterke vrij en vrank. Deel 1. Van Repressie tot Eenheidswet
002240: VAN DEN OEVER, KAREL - De Bruggebranders
001026: VAN DEN OEVER, C.J.M. - Collega en ik. Prentjes en dialogen van vroeger en nu
004838: OFFECIERS, WIM - DE RACHE, LENA - DE RICHTER, BOB - Onbekende wereld
004839: OFFECIERS, WIM - DE RACHE, LENA - Rondom de mensaarde
005361: OFFERMANS, CYRILLE - Het licht der rede. De Verlichting in brieven, essays en verhale
003181: OFFERMANS, CYRILLE - Waarom ik moet liegen tegen mijn demente moeder
005421: OGER, ERIK - BUEKENS, FILIP (REDACTIE) - Denken in alle staten. Hedendaagse Amerikaanse filosofen
004385: OGIER, GUILLIAM - De Hooveerdigheyt
004384: OGIER, GUILLIAM - De Gulsigheydt
001432: OGILVIE, R.M. - De Romeinen en hun goden
003029: O'SHEA, STEPHEN - De volmaakte ketterij. Leven en Dood van de Middeleeuws Katharen
005800: OLANO, ANTONIO D. - Dalí, secreto
006630: OLIVER, LUCILE - Mobilier des provinces belges et des Flandres françaises
000670: OLYSLAEGERS, JEROEN - Navel
006207: OLYSLAGER, W.A. - Het Begijnhof van Leuven
005727: VAN ONCKELEN, WIM - Begin
006288: VAN OOSTENDE, JAN - Borgerhout 1889-1989. Een eeuw Borgerhoutse kunsthistorie. Negentiend-eeuwse kunstenaars ui Borgerhout in hun honderdjarige raadhus
005352: VAN OOSTROM, FRITS - Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400
004906: VAN OOSTROM, FRITS - VAN ANROOIJ, W. (REDACTIE) - Misselike tonghe. De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband
003141: VAN OOSTROM, FRITS (E.A.) - Grote lijnen. Synthese over Middelnederlandse letterkunde
004152: VAN OOSTROM, FRITS - Maerlants wereld
005350: VAN OOSTROM, FRITS - Maerlants wereld
002492: VAN OOSTROM, FRITS - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400
002493: VAN OOSTROM, FRITS - Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek
005351: VAN OOSTROM, FRITS - Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300
006037: ORENDI, ERIK - VAN DUIJNHOVEN, SERGE E.V.A. - Millennium 2. Lente 1994
001579: VAN ORLEY, BERNARD - Apocalypse
003274: VAN ORLEY, BERNARD - Apocalypse
002334: DUJOVNE ORTIZ, ALICIA - De kleur van tango. Argentijnse liefdesroman
005779: ORWELL, GEORGE - Nineteen Eighty-Four. The facsimile of the extant manuscript
000160: ORWELL, GEORGE - Happend naar lucht
001020: ORWELL, GEORGE - 1984
001686: ORZI, ANNA - Dalle Fiandre sulle strade di Dio. Padre Edoardo M.Spiessens
005470: VAN OS, HENK - Moederlandse geschiedenis
000141: VAN OSTAIJEN, PAUL - Dag stoel naast de tafel
000363: VAN OSTAIJEN, PAUL - Krities Proza I en II
000364: VAN OSTAIJEN, PAUL - Het landhuis in het dorp. De Jongen.
000366: VAN OSTAIJEN, PAUL - Paul Van Ostaijen Genootschap 1967-1968
000367: VAN OSTAIJEN, PAUL - Gebruiksaanwijzing der lyriek
001612: VAN OSTAIJEN, PAUL - Marc groet 's morgens de dingen
004300: VON DER OSTEN, GERT - Emil Nolde, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgraphik
000897: OSTERRIETH, FRÉDÉRIC - Rede uitgesproken door de Heer Frédéric Osterrieth om 20 dec.1962
000545: OTERDAHL, JOANNA - Het kind uit de diepte
006087: D'OTREMONT, STANISLAS - Thomas Quercy
005646: OTTEN, CHRISTINE - Blauw metaal
006518: OTTEN, DR. J.F. - Machiavelli sleutel van onze tijd
003430: OUKHOV, DRS.M. - PICARD, LEO - Socialisme en Vlaamse Beweging
001684: OUKHOV, DRS.M. - PICARD, LEO - Socialisme en Vlaamse Beweging
003538: OUTERS, JEAN-LUC - De orde van de dag
003954: OUTERS, JEAN-LUC - L'ordre du jour
006456: DE REVISOR. OUWENS, KEES - KOK, CHRISTIEN - VERHEUL, KEES - MEEUSE, PIET - KUSTERS, WIEL - Proza - Gesprek met Kees Ouwens
006448: DE REVISOR. OUWENS, KREEK DAEY - MUSCHTER, RUUD - VESAAS, TARJEI - BERNLEF, J. - Proza - Literatuur
006652: OVEREEM, JAN-WILLEM - Een hond tussen twee bomen
003350: OVERY, RICHARD - The Third Reich. A Acronicle
004275: OWEN, SRI - De regionale keukens van Indonesië
003568: OXENSTIERNA, ERIC GRAF - Die Nordgermanen
004873: OZ, AMOS - Dorpsleven
003146: OZOUF, MONA - Het feest van de revolutie. De Franse Revolutie, de vernieuwing van het openbare leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden 1789-1799
003066: PAAP, WOUTER - Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen
005175: PAAPE, DRS. A.H. - KLEIN, PROF.DR. P.W. - MANNING, PROF.DR. A.F. - SCHUURSMA, DR. R.L. - VAN IDDEKINGE, DRS. P.R.A. (REDACTIE) - Handboek van de Tweede Wereldoorlog.
006141: PAARDEKOOPER, P.C. - ABN-Uitspraakgids
006579: PAARDEKOOPER, P.C. - Er zijn geen Belgen. Zes causeriën
001658: VAN DER PAARDT, RUDI - Mythe en Metamorfose
005999: VAN DER PAARDT, RUDI - Antieke motieven in de moderne Nederlandse letterkunde. Een eigentijdse odyssee
005863: VAN PAEMEL, MONIKA - Celestien. De gebenedijde moeders
004155: VAN PAEMEL, MONIKA - Het kind met de alwetende ogen
004153: VAN PAEMEL, MONIKA - De confrontatie
001502: VAN PAEMEL, MONIKA - Celestien. De gebenedijde moeders
006024: VAN PAEMEL, MONIKA (REDACTIE) - De Gids 1837-1987 nr.9/10 België
004156: VAN PAEMEL, MONIKA - De eerste steen
005864: VAN PAEMEL, MONIKA - De vermaledijde vaders
003020: PALIN, MICHAEL - Sahara
000792: PALLEMAERTS, J.FR. - Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
005445: PALLISER, CHARLES - The Unburied
000233: PALLISER, CHARLES - De Sensationist
004158: PALMEN, CONNIE - Het weezinwekkende ot van de oude filosoof Socrates
005196: PALMEN, CONNIE - Echt contact is niet de bedoeling
002022: PALMEN, CONNIE - Een kleine filosofie van de moord
005152: PALMER, MICHAEL - Belgische kunst van Ensor tot Panamarenko 1880-2000
002989: PAM, MAX - De armen van de inktvis
006501: PANNEKOEK, PROF. DR. A. - Het ontstaan van de mens
004571: PANOFSKY, ERWIN - Iconologische studies. Thema's uit de Oudheid in de kunst van de Renaissance
001014: PAOLI, UGO ENRICO - Vita Romana. Het leven in het oude Rome
006562: PAPADOPOULOS, S.A. - Monastère de Saint Jean le Théologien
006533: PAPAHATZIS, NICOS - Corinthe Ancienne. Les musées de Corinthe, Isthmia et Sicyone
004512: PAPINI, GIOVANNI - Brieven van Paus Celestinus VI
001513: PAPINI, GIOVANNI - De schrijver
001673: PAPINI, GIOVANNI - Gog
006491: PARIS, ROBERT - Les origines du fascisme
005937: PARISOTTI, ALESSANDRO - Arie Antiche. Libro Terzo
006488: PARKER, GEOFFREY - Europe in Crisis 1598-1648
002465: PARKER, GEOFFREY - The Military Revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800
005148: VAN PARYS, JORIS - Masereel een biografie
001456: PAS, JOHAN - Fred Bervoets
002098: PAS, JOHAN - Roobjee een abc
004270: PASOLINI, PIER PAOLO - De ketterse ervaring
000880: PASSERON, RENÉ - Encyclopédie du Surréalisme
003694: PATCH, BLANCHE - Dertig jaar met Shaw
004579: PAULOS, JOHN ALLEN - De gecijferde mens. Overpeinzingen van een getallenman
005087: PAULS, ALAN - Het verleden
004504: PAUWELS, P. - PERQUY, P. - VAN WAEYENBERGH, E.H. - SALSMANS, P. - JANSSEN, HOOGL. - REYPENS, P. - CALLEWAERT, P. - VAN HOECK, E.H. - Verantwoordelijkheden. XIV Geestelijke voordrachten
006429: PAUWELS, WIM - Tijdloze keukens
006430: PAUWELS, WIM - Tijdloze badkamers
003107: PEARCE, JOSEPH - Vaderland. 1956 Verenigde Staten van Amerika
006437: REDDING PEASE, MARTHA - The Bookshops of London
000679: PEDERSEN, OLAF - Van Kierkegaard tot Sartre
001042: PÉE, L. & STROOBANT, A. - 500 Jaar Zwarte Zusters in Dendermonde 1491-1991
001729: PÉE, JULIUS - Multatuli en de zijnen
003282: PEETERS, JAAK - Von der Dunks 'Nationalisme en Fascisme'
004115: PEETERS, DENIJS - Hubert de Vries
004114: PEETERS, DENIJS - Staf van Elzen
003433: PEETERS, JAAK - De cultuur van het simplisme. Over de identiteit van mens, land en volk. Een cultuurpolitiek essay
005525: PEETERS, ELVIS - Wij
003208: PEETERS, DR.K.C. & VAN BEYLEN, J. - Het Nationaal Scheepvaartmuseum
000795: PEETERS, DR.K.C. - Het Steen te Antwerpen
001329: PEETERS, CONST.H. - Nederlandsche taalgids. Woordenboek van Belgicismen
001799: PEETERS, FERD. S.J. - Une Visite à L'Eglise Saint-Charles d'Anvers
005701: PEETERS, KOEN & VANHOOLE, KAMIEL - Bellevue/Schoonzicht. De nieuwe kunst van het wandelen. Een vertelling
005057: PEETERS, KOEN - Mijnheer sjamaan
003068: PEETERS, KOEN - Fijne motoriek
002391: PEETERS, KOEN - De postbode
005234: PEETERS, KOEN - Duizend heuvels
005801: PEETERS, K.C. (INLEIDING) - Musea van Oudheden en toegepaste kunst Steen - Steen - Brouwershuis. Catalogus I Wapens
001096: PEETERS, DR.K.C. - Het Vlaamsche Volksleven
004255: PEETERS, DENIJS - Kunstenaars van Heden (volume 8)
000718: PEETERS, DR.K.C. - Het Volksche Kerstlied in Vlaanderen
002636: PEETERS, KOEN & VANHOOLE, KAMIEL - Bellevue/Schoonzicht. Een vertelling
000217: PÉGUY, CHARLES - Notre Patrie
006403: PELEMAN, BERT - Franciscus en de Vlaamse Gaai
001021: PELEMAN, BERT - Naar waar de windroos wijst
001177: PELEMAN, BERT (RED.) - Lier : historische stad.
001178: PELEMAN, BERT (RED.) - La Meuse de la source à Maastricht et Maaseik
001179: PELEMAN, BERT (RED.) - De Leie van de bron tot de Schelde
003860: PELEMAN, BERT - Muziek die zoetste balsem zijt
006733: PELEMAN, BERT - Met hulst en marentak. 'n Winterboek voor jong en oud
003615: PELLAPRAT, HENRI-PAUL - De fijne keuken
005314: VAN PELT, JAN - De vrije vlucht der hersens
002906: PEMAN, JOSÉ MARIA - Comentarios a mil imágenes de la Guerra Civil Española
004399: PENN, IRVING - Irving Penn fotografier en donation till minne av Lisa Fonssagrives Penn - Irvint Penn photographs a donation in memory of lLisa Fonssagrives Penn
001043: PÉRIER, ODILON-JEAN - Les poèmes
005699: DES PERIERS, BONAVENTURE - Les nouvelles Récréations et Joyeux Devis de Bonaventure Des Periers
001655: PERNATH, HUGUES C. - Mijn gegeven woord
006678: PERNOUD, RÉGINE - Les hommes de la croisade
005054: VAN DE PERRE, HAROLD - Bruegel ziener voor alle tijden
002236: PERSOON, WILLEM - Anton van Wilderode
003922: PERSOON, WILLEM - BINNEMANS, ROGER - ANTHEUNIS, DANIËL - Antwerpen
000642: PERSOONS, GUIDO - Joannes I Bogardus, Jean II Bogard en Pierre Bogard als muziekdrukkers te Douai van 1574 tot 1633 en hun betrekkingen met de officina plantiniana
006585: PERSOONS, E. - DE KEYSER, R. - DUPON, W. E.A. - Politieke machtsverhoudingen in de Vorstendommen Brabant, Loon en Vlaanderen (10de-14de eeuw)
006043: PERSYN, JULES - Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen
000134: PERSYN, JULES - Kiezen, smaken, schrijven
005647: PESKENS, R.J. (VAN OORSCHOT) - Mijn tante Coleta
002853: PESKENS, R.J. (VAN OORSCHOT) - Twee vorstinnen en een vorst
001335: PET, ANJA & PAUL - Indonesië. Een fotoreis in het voetspoor van reizigers uit voorbije eeuwen
006730: PETERS, ELLIS - A Rare Benedictine. The Advent of Brother Cadfael
001232: ALBERT-PETIT, G. - La pêche moderne. Encyclopédie du pêcheur
003603: PETRY, YVES - De zorgen van een schrijver
002547: PEVSNER, NIKOLAUS - Europese architectuur van Bernini tot Le Corbusier
003881: PFAFF, DR.A.A.J. - Hendrik de Man. Zijn wijsgerige fundering van het moderne socialisme
006475: PHILIPE, ANNE - Niet meer dan een ademtocht
006476: PHILIPE, ANNE - Weerklank van de liefde
006474: PHILIPE, ANNE - Ik hoorde haar adem
004082: PHILIPP, HANNA - Terrakotten aus Ägypten
002558: PHILIPPEN, L.J.M. PR. - 700ste verjaring van het Sint-Elisabethgasthuis. De overbrenging van het Antwerpsch Gasthuis naar het 'Alnetum' in 1238
000736: PHILIPS, MARIANNE - De Jacht op de Vlinder
005267: PHILIPS, DRS.J.F.R. - JANSEN, DRS.J.C.G.M. - CLAESSENS, DRS.TH.J.A.H. - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914
003344: PHILLIPS, SAM - The Art Lovers' Guide London
000522: PIA, PASCAL - André Masson
003325: PICARD, LEO - Van Vlaamse Beweging naar sociale revolutie.
005677: PICARD, LEO - De vrijzinnigheid in Vlaanderen en de Vlaamse Beweging
002758: PICHA, GAL, BENOÎT, ROYER E.A. - 25 jaar Humor
004909: PIEN, ARMAND - CRAEMERS, FRANK - Pien in de weer
001266: PIERIK, HERMAN - Lummels, opschieten !
003873: PIERSON, MARC-ANTOINE - De Geschiedenis van het Socialisme in België
006728: PIETRANGELI, CARLO - Guida di Bevagna
005469: PIJFERS, HERMAN (SAMENSTELLING). DIVERSE AUTEURS - Nooit alleen naar bed. De genoegens van het lezen
005305: PINXTEN, RIK - Culturen sterven langzaam. Over interculturele communicatie
006424: PIRA, MARCEL - Henri Lannoye
004818: PIRANDELLO, LUIGI - De vrouw die uitgestooten werd
003836: PIRAR, FLOR - Huldeboek Armand Preud'homme
001646: PIRENNE, JACQUES-HENRI - Panorama de l'histoire universelle
003544: PIRENNE, HENRI - Mahomet et Charlemagne
002329: TRUJILLO PIRIZ, CAROLINA - De bastaard van Mal Abrigo
000931: PIRYNS, PIET - De erfenis van oompje Ho
005334: PIRYNS, PIET - Er is nog zoveel ongezegd. Vraaggesprekken met schrijvers
001447: PITT, BARRIE & SIR BASIL LIDDELL HART - Standaard geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
001370: PLATO - Jeugdgedichten
004793: PLATO - Jeugdgedichten
005655: PLATTE, HANS - Beeldhouwwerk van Floriano Bodini
005648: PLATTEEL, HARRY - Heilig schorem
003079: PLEGT, B.H.A.M. - Beeld van Oldenzaal
005353: PLEIJ, HERMAN - Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560
003092: PLEIJ, HERMAN - Sprekend over de Middeleeuwen
003525: PLEIJ, HERMAN - De blauwe schuit
001848: PLEIJ, HERMAN - Zandgrond
001849: PLEIJ, HERMAN - Het Nederlandse onbehagen
003473: PLEYSIER, LEO - MUTSAERS, CHARLOTTE - JONGSTRA, ATTE - VAN LEEUWEN, JOKE - NOORDERVLIET, NELLEKE E.V.A. - De Beschrijving. (Raster 60)
004350: PLEYSIER, LEO - De Gele Rivier is bevrozen
001958: PLOEGMANS,W. - Een gemeente voor de dorpen. Klaveren 1986
000128: PLOUVIER, BART - Uit het meer. Kroniek van een dorp
003850: PLOUVIER, BART - Scherven. Een jaarcyclus
003851: PLOUVIER, BART - Scherven. Een jaarcyclus
003746: PLUVIER, JAN - Vietnam, Laos en Cambodja. De vrijheidsstrijd vanaf de franse overheersing tot heden
005909: POE, EDGAR ALLAN - De goudkever
005176: VAN DER POEL, GOMMAIRE - Politiemuseum Oudaan
005155: POESJKIN, ALEXANDER S. - Jewgeni Onegin
005842: POINT, FERNAND - Ma gastronomie
004562: VAN DE POL, W.H. - Op weg naar een verantwoord godsgeloof
001792: VAN DE POL, BARBER - Alles in de wind
002421: POLAK, JOHAN - Oscar Wilde in Nederland. Een flard verlaat fin de siècle
005233: POLET, SYBREN - Literatuur als werkelijkheid. Maar welke?
005721: POLIS, HAROLD (SAMENSTELLING) - Uren na middernacht. Verhalen over slapeloosheid
006055: POLITI, FELIX - Valencie (édition française)
005640: POLLET, PETER - De Pijnvogel
006252: POMA, G. - Botanische wandelingen. I. Het Stadspark van Antwerpen
005991: PONTEIL, FÉLIX - Les bourgeois de la démocratie sociale 1914-1968
005969: PONTEIL, FÉLIX - Les classes bourgeoises et l'avénement de la démocratie
006680: DE POOL, JOHN - Bolivar en/op Curaçao
004882: POORT, HERMAN - Gerbrand Adriaenszoon Bredero
000544: POORTENAAR, JAN (VERZAMELD EN TOEGELICHT DOOR) - Ons is gheboren
003520: DE POORTERE, DRS.A. - VAN DEN BROECK, DRS.J. - DE VROEDE, DR.P. - Jan Frans Willems de Vader der Vlaamsche Beweging 1793-1846
001526: POORTVLIET, RIEN - De vossen hebben holen
002348: PORTA, A.G. - Alias Braudel.
005354: PORTEMAN, KAREL - SMITS-VELDT, MIEKE B. - Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700
005826: PÖRTNER,RUDOLF - Oude beschavingen in nieuw licht
000331: PORTOCARERO, HERMAN - Het anagram van de wereld
004479: POSENER, GEORGES - Dictionnaire de la civilisation égyptienne
006071: POSPELOW, P.N. (LEITER AUTORENKOLLEKTIV) - W.I. Lening Biographie
001985: POSTGATE, RAYMOND - De zaak Rosalie Drummond
000967: POTÉ, J.H. - De tuin der hesperiden
002216: POTOK, CHAIM - Uitverkoren
000774: POTOK, CHAIM - Het cijfer zeven
000347: VAN POUCKE, WILLY - De Secretaresse
004599: POULSEN, VAGN - Ny Carlsberg Glyptothek. A Guide to the Collections
004912: POULUSSEN, DRS. PETER - Van burenlanst tot mileuhinder. Het stedelijk leefmilieu 1500-1800
006203: POURBAIX, ROBERT - La grande histoire d'un petit peuple. Les charbonniers de Bois-du-Luc
004756: POURVEUR, PAUL - CARROLL, LEWIS - The hunting of the snake
005643: POWELL, ANTHONY - Een dans op de muziek des tijds. Bij Lady Molly
001850: VAN PRAAG, SIEGFRIED - Jeruzalem van het westen
005273: PRADALIÉ, GEORGES - Le second empire
006458: BHAKTIVEDANTA SWAMI PRAHUBHUPADA, A.C. - Reizen naar Andere Planeten - Voorbij Tijd en Ruimte
001988: PRATCHETT, TERRY - De Schijfwereld dubbeldeel : Betoverd - De Plaagzusters
002525: SAPFO - ANAKREON - ANAKREONTEIA - IBYKOS - PRAXILLA - PLATO - Kon ik maar jouw spiegel zijn
003497: DE PRÉ, GUY - De Pré Historie
002999: PRENEN, JAN - De persfotograaf. Over de persfotograaf van vroeger en nu
003952: PRESSBURGER, NICOLA & GIORGIO - Verhalen uit het achtste district
003038: PRESSER, JACQUES (BREGSTEIN, PHILO) - Gesprekken met Jacques Presser
001244: DE PRETER, ROLAND - Frans Mertens
001653: DE PRETER, RONALD - Ward de Dobbelaer
005603: PREUSSLER, OTFRIED - Het spookje
006465: PRICE, ROGER - STERN, LEONARD - Son of mad libs
000997: PRIMO, FRANS - Langs de wegen van gewond Vlaanderen
000665: PRIMS, FLORIS - De Reis van den St.Carolus - 1724
002073: PRIMS, FLORIS - Nationalisme - Internationalisme
006256: PRIMS, FLORIS - Antwerpen in 1830. Nota's
003655: CÔME-PRINSEN, DORRIS - Sprokkelhout
006611: PRINSEN, DR.J. - Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis
004696: PROVOOST, ARNOLD - Evora. Schone slaapster van Portugal
003604: PROVOOST, ANNE - Eerlijk waar? Over het desavoueren van het verzonnen verhaal
000871: PROVOOST, ARNOLD - Evora. Schone slaapster van Portugal
003832: PROVOOST, ANNE - Mijn tante is een grindewal
004184: PROVOOST, ANNE - Vallen
006080: PROZESKY, O.P.M. - A Field Guide to the Birds of Southern Africa
005230: PRZYWARA, ERICH - Auferstehung im Tod
003596: PULLES, DRS.C.G.J. - Door test en poppenkast. Speltherapie voor moeilijke kinderen
003953: PUNT, PIET (ALBE) - Reinaard de Vos
003576: DE ZEVEN PURITEINEN - A.K.D.S. tegen verpolitiekte Katholieke Actie
004380: PUTEANUS, ERYCIUS - Comus of de Kimmerische Zwelgpartij
005124: PUTMAN, WILLEM - DEMEDTS, ANDRÉ - EECKELS, CONSTANT E.V.A. - Hooger Leven. Algemeen Weekblad 5°jaargang n°11
005123: PUTMAN, WILLEM E.A. - Hooger Leven. Algemeen Weekblad 5°jaargang n°10
004454: PUTMAN, WILLEM - Vader en ik
004285: VANDE PUTTE, JEANNE - Mijn hart is niet hier. Het werk van Jeanne vande Putte
005973: VAN DER PUTTEN, JAN - Chili '71-'74. Analyse en voorlopige conclusie
006542: KOSSMANN-PUTTO, J.A. - KOSSMANN, E.H. - The Low Countries. History of the Northern and Southern Netherlands
000605: KOSSMANN-PUTTO, J.A. & KOSSMANN, E.H. - Les Pay-Bas
006540: KOSSMANN-PUTTO, J.A. - KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen. Geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
000525: PUY, MICHEL - Georges Rouault
000656: VAN PUYVELDE, LEO - La peinture flamande au siècle des Van Eyck
001223: VAN PUYVELDE, LEO - Peter Paul Rubens - Die Amazonenschlacht
004240: VAN PUYVELDE, LEO - Een expressionistisch schilder Gustave de Smet
003213: VAN PUYVELDE, LODE PR. - 650 jaren Antwerpse geschiedenis in de Zwartzustersstraat van Hendrik Zuderman en de Mate-Wiven (1345) tot heden
002006: VAN PUYVELDE, LEO - Les Primitifs Flamands
006668: QUADENS, OLGA - WEST, PAT - De architectuur van de droom. Essay over het ontwaken van de rede
006040: QUEFFÉLEC, YANN - Verdwenen in de nacht
003974: QUÉNELLE, G. - TOURNAIRE, J. - La France dans votre poche
004131: DE QUEROZ, EÇA - De stad en de bergen
000708: QUINTANA, ANTON (BEWERKING) - Tijl Uilenspiegel
005289: QUINTYN, J.B. - Historische opmars van de techniek
003499: VAN RAAIJ, SIES - De Rolling
003547: RABELAIS, FRANÇOIS - Oeuvres (2 tômes). Les cinq livres de Rabelais
004081: RACHMANOWA, ALJA - Geheimen van Tataren en afgoden.
000407: RAES, HUGO - Brandstichting tegen de tijd
002266: RAES, HUGO - Een Tijdelijk monument. Links Van De Helikopterlijn
003515: RAES, HUGO - Een aquarel van de tijd. Herinneringen en dagboekbladen
005915: RAFFIN, ROGER A. - Cours de radio élémentaire
003363: RAMAEKERS, KENNETH - DEMOEN, EVE - SORBER, FRIEDA - JACQUÉ, JACQUELINE - CULLEN, ORIOLE - DE THOISY-DALLEM, ANNE - PETITCOL, XAVIER - VINKEN, BARBARA - EDWARDS, CLIVE - Priints in mode- en kostuumgeschiedenis - In Fashion and Costume History 1750-2000
006694: RAMAN, ANNY & COCKSHAW, PIERRE - Koninklijke Bibliotheek van België 150ste verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839
005240: RAMOUDT, EMIEL - Mens zonder grens. Paranormale waarnemingen onder de loep genomen.
002517: RAMSAY, GORDON - Gordon Ramsay's Playing with Fire
005094: REICH-RANICKI, MARCEL - Mijn leven
001561: RANIERI, LIANE (TEKST) - Brussel: Stille getuigen - Bruxelles: Témoins immobiles - Brussels: Silent witness - Brüssel: Stille Zeugen
005859: RANKOV, DR. BORIS - Guardians of the Roman Empire
001211: RASKIN, BRIGITTE - Een en al vrouw
001855: RASKIN, BRIGITTE - Hartenheer. Een koningsverhaal
006189: RASKIN, DR. E. - BEHETS, DR. J. - JACQUES, E. - Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kingen van Limburg (jaargang XX)
004172: RAST, PIUS - BAUER, HERMANN - Stiftskirche und Stiftbibliothek St.Gallen
002872: RAUSCHNING, HERMANN - Gesprekken met Hitler
003477: RAVEEL, ROGER - 7x Roger Raveel
005542: RAVEN, BERT - Underdog
001122: RAVYTS, KURT - Verschaeve's visioen van een Germaans beleefd christendom en van een Germaan Rijk
005908: RAY, JEAN - Fiction 126 - Spécial Jean Ray
001956: RAY, JEAN - Harry Dickson 5.
006091: READ, HERBERT - The Thames and Hudson Dictionary of Art and Artists.
005468: REE, HANS - Zwerft uit !
004684: REEKMANS, PAUL - Een bezoek aan de Collegiale Sint-Pieterskerk te Leuven
001010: REESER, EDUARD - Een eeuw Nederlandse muziek 1815-1915
004734: REETZ, JÜRGEN - Vier Briefe von Jenny Marx aus den Jahren 1856-1860
006065: REEUWIJK, PIETER - De kwerulant
000624: MAYNE-REID, CAPITAINE - Les veillées de chasse
005549: REIKEN, FREDERICK - De Godenzee
003593: REIMER, P.J. - Klassieke Oudheid. Namen en begrippen uit de Griekse en Romeinse oudheid van A tot Z
004510: REINAERTS, M. O.M.I. - Eén en Al
003187: REINICKE, WOLFGANG - Handboek voor de beginnende astroloog. Maak zelf uw horoscoop
005224: RÉMON, RÉGINE - Paul Delvaux peintre des gares
001176: VAN REMOORTERE, JULIEN - Vlaanderen - La Flandre - Flanders - Flandern - Flandes
001517: VAN REMOORTERE, JULIEN - Belgisch Bier
002552: REMOUCHAMPS, PROF.DR.L. (BUYSSE, CYRIEL) - Hulde aan Cyriel Buysse
001108: RENARD, RAF - GEENS, GASTON - POMA, KAREL - CAZAUX, YVES - BAELDE, M. - Willem van Oranje. Een staatsman in de zestiende-eeuwse Nederlanden
006127: RENGELINK, J.W. - MUG, J. - Koningin Wilhelmina 1898-1948
003503: RENOUVIN, PIERRE - La crise Européenne et la Première Guerre Mondiale (1904-1918)
001205: RENOY, GEORGES - Le grand livre de l'étiquette : Le livre de l'étiquette de vin - L'étiquette du champagne
005883: REUGEBRINK, MARC - Het geluk van de kunst
004343: REVE, GERARD - Archief Reve 1931-1960
000317: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS - De Taal der Liefde
000318: REVE, GERARD - Op zoek
000434: REVE, GERARD - Bezorgde ouders
000595: VAN HET REVE, GERARD KORNELIS - Op weg naar het einde
003295: VAN HET REVE, GERARD J.M. - Op zoek haar het verloren vuur. Een verhaal van jagende Holbewoners uit het Stenen Tijdperk
005274: REVE, GERARD - Het Boek Van Violet En Dood
002134: MULTATULI - VAN HET REVE, KAREL - SCHNEIDER, MAARTEN - Mainzer Beobachter
002393: REVE, GERARD - Een circusjongen
000669: REVEL, JEAN-FRANÇOIS - Les idées de notre temps 1966-1971
000635: RÉVOIL, BÉNÉDICT-HENRY - Chasse à l'éléphant (Extrait du rendez-vous de chasse)
001995: REYES, ALINA - De slager
006693: REYNEBEAU, MARC - OLLIVIER, HENDRIK (BEELDREDACTIE) - De eeuw van België
006057: REYNEBEAU, MARC - PONSAERS, PAUL - PIESSENS, TINE - LAUWERS, HERMAN - JACOBS, DANY E.A. - De Nieuwe Maand. De bende en/of de staatsveiligheid
001886: RHYS, JEAN - Goedemorgen, middernacht
002333: RICHEL, BOUDEWIJN (SAMENSTELLING) - Echte vrouwen reizen anders
002089: RICHLE, URS - De witte chauffeur
004973: DE RIDDER, HUGO - Sire, geef me honderd dagen
000008: DE RIDDER, EUGEEN - De omgeving van Antwerpen - 20 plans
001651: DE RIDDER, ANDRÉ - Vlaams Expressionisme
001679: DE RIDDER, CLEM E.A. - Andere richtingen. Wegen voor Vlaanderen
004991: DE RIDDER, HUGO - Mont Ducal. Een biografictie uit de Wetstraat
004977: DE RIDDER, HUGO - Het ultieme transfer
004975: DE RIDDER, HUGO - Geen blad voor de mond. Notities voor een biografie
004976: DE RIDDER, HUGO - De strijd om de 16. Van Martens naar Dehaene
004974: DE RIDDER, HUGO - De omheinde kamer
004972: DE RIDDER, HUGO - De keien van de Wetstraat
004971: DE RIDDER, HUGO - Geen winnaars in de Wetstraat
003898: DE RIDDER, PAUL - Brussel. Geschiedenis van een Brabantse stad
004777: RIDEAU, EMILE - La Pensée de Gustave Thibon
003586: RIJDER, S.T. - Verdrukt Vlaanderen. De zware Schuld van de Belgische Regeering tegenover Vlaanderen
002634: RIJKENS, MAARTEN H. - I always get my sin
003209: VAN RIJSWIJCK, JAN - Dicht- en Prozawerken
005447: RILKE, RAINER MARIA - Neue Gedichte - Nieuwe gedichten - Bloemlezing
002528: RIMBAUD, ARTHUR - Ik heb de zomerdageraad omarmd
005412: RINGOET, KAREL - De sprint van de naakte aap of V.I.T.R.I.O.L.
004419: RITZEN, JOS. - Hedendaagsch bouwen
005492: ROBBERECHTS, DANIËL - Een leven lezen
003193: ROBBERECHTS, DANIËL - Bezwarende geschriften 1967-1977
003192: ROBBERECHTS, DANIËL - Dagboek '64-'65
004098: ROBBERECHTS, DANIËL - Dagboek '64-'65
006139: ROBBERECHTS, DANIËL - De labiele stilte
006095: ROBUCHON, JOËL (LEIDING) EN HET COMITÉ GASTRONOMIQUE - Larousse Gastronomique
003459: ROCHAIX, A. - TAPERNOUX, A. - Le lait et ses dérivés. Chimie, bactériologie, hygiène
001106: ROCK, PAUL - Praag, Brussel over & weer
004170: ROCK, ROBERT - Zo streed Eylenbosch
004045: DE RODE, W. (INLEIDING) - Het proces Borginon
002551: RODENBACH, ALBRECHT - Gedichten (deel II)
004212: RODENBACH, ALBRECHT - DE MEYERE, VICTOR - DE MONT, POL - AMAAT, JOOS - CORNELISSEN, JOZEF - CONSCIENCE, HENDRIK - Vlaanderen
004421: DE ROECK, S. - Het Vijfjarenplan in de Sovjetunie

Next 1000 books from De Tweede Lezer

5/30