De Tweede Lezer
Ploegsebaan 96, b-2930 Brasschaat, België. Tel. & fax : +32 (0)3 663 21 93 | Mobiel : +32 (0)479 29 18 56            Email: de.lezer@scarlet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
005298: SOMERS, HERMAN H. - Jehova's getuigen. Naar het einde van de wereldchaos?
000691: SOMERS, MAGDA - Zoo zijn wij... Strafgevangenen spreken
001898: SOPRANO, ELENA - Maskers
003696: SORLIN, PIERRE - L'antisémistisme allemand
001044: SORREL, ROSE - Broutilles de Provence
000371: MONALDI & SORTI - Secretum
000867: SOURIE, LOUIS - A.Buckinx-Luykx
004050: SOUSTELLE, JACQUES - Zo leefden de Azteken bij de invasie van de conquistadores
002869: SOUTHERN, R.W. - De opkomst van het avondland
006093: SPANGLER, DAVID - Reflections on the Christ
004803: SPANJER, MAARTEN - Eigen schuld
000261: SPARK, MURIEL - De Mandelbaumpoort
003311: SPELEERS, PROF. DR. REIMOND H.L. - Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen?
001643: SPELEERS, DR.REIMOND - De droom
004095: SPELIERS, HEDWIG - Len de l'el. Een poëtische tocht in de Midi. Un séjour poétique dans le Midi
005578: SPIERDIJK, JAN - Andermans roem
004108: SPIERS, JOSIAH - Some more true stories and Children's Sayings
002676: SPIJKER, IRENE - De historie vanden vier Heemskinderen
006004: SPIJKERS, MAI - Van kleitablet tot digitaal. De voortdurende zoektocht naar kennis, inspiratie en verbeelding
001755: SPILLEBEEN, WILLY - Moeder is een rat
001812: SPILLEBEEN, WILLY - Voorbij de populieren
002918: SPILLEBEEN, WILLY - Herinneringen aan de toekomst
004990: SPILLEBEEN, WILLY - Minnaars in waanzin
005098: SPILLEBEEN, WILLY - De heuvel. Voor het einde en daarna. De slag bij Hill 60 1914-1918
003201: SPINOY, ERIK - Susette
004018: SPINOY, ERIK - L
004209: DE SPINOZA, BENEDICTUS - Ethica in meetkundigen trant uiteengezet
004199: SPITZ, R.J. - Het hooglied
004193: SPITZ, R.J. - Beatrijs. Het middelnederlandsche gedicht in proza getrouwelijk naverteld oddr R.J. Spitz.
005652: SPOON, IR. F. - Moderne lifttechniek
001735: DE SPOT, JAN - Ge kunt nooit weten
003505: SPREY, DR.K. - Het rijk van Rome
003835: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang
005254: SPROKHOLT, HENKJAN - Heksen, heren en heilige huisjes. Een verrassende rondreis door historisch holland
003287: SPRUYT, MARC - Grove borstels
001085: STAAD, GEO - Verschrikkelijke, vermakelijke, verderfelijke, kunstminnelijke en soortgelijke kaarten
001452: VAN STAAL, K.R. - Van muzikant tot reclameman
000561: STAALMAN, G. & VAN DE ARDWEG, H.P. - Amsterdam à la carte
003485: STAES, JEF - Mijn organisatie is een oerwoud
001543: EENEN STAETSMAN - De jesuiten voor de regtbank
004939: STANNY - Jeugdig Streven. 'n Bundel verzekens met 'n schets over de H. Dimphna
004679: STAROBINSKI, JEAN - Zinnebeelden van de rede. Cultuurgeschiedenis van Europa rondom de Franse revolutie
002699: STAVINOHA, JAN - In goede handen
003714: STEEMANS, DRÉ (DAMIANO, FELICE - Het Felice Damiano boek
004443: VAN DEN STEEN, JEF - Trappist het bier en de monniken
005676: VAN DER STEEN, JOS - Amerikaanse romanciers van heden
005002: VAN DEN STEEN, JEF - Geuze en kriek de champagne onder de bieren
001423: STEENBEEK, WILHELMINA - Rotterdam. De Duitse inval in Nederland
005521: VAN STEENBERGE, KRIS - Woesten
003469: VAN STEENBERGHE, ETIENNE - Belgische wijnbouwers in Frankrijk
000749: STEENHOUT, MAURICE - De Boekdrukker
001921: STEENHUIS, PETER HENK & UIJTTEWAAL, TIGRELLE - Infuus
003670: STEENKAMP, J.C.P.W.A. - Heraldiek in kunsthistorischen en aesthetischen zin
002445: STEENKISTE, JÉRÔME - Dentelle de Flandre. Enquête à Bailleul
006013: STEINBECK, JOHN - Grappes d'Amertume (The Grapes of Wrath)
005535: STEINBERG, MAXIME - De Ogen van het Monster. Volkerenmoord dag in dag uit
000687: STEINBERG, MAXIME - Uitroeiing, redding en verzet van de Joden van België
001479: STEINER, JEAN-FRANÇOIS - Si Paris...
005450: STEINZ, PIETER - Lezen etcetera. Gids voor de wereldliteratuur
004800: STENDHAL - De abdis van Castro
004742: STENDHAL - Armance of enkele scènes uit een Parijse salon rond 1827
004867: STEPHEN, WENDY (REDACTIE) - Het complete kerst kookboek
005563: STERCKX, PIET - Dertig dagen robot zijn
003837: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524) Bisschop van Utrecht als protagonist van de Renaissance. Zijn leven en maecenaat
004303: STERKENDRIES, MAURICE - Niko Kazantzakis de universele Griek
004910: STERKENS, DR.REMI - Beginselen van de redekunst
003372: STERKENS, DR.REMI - Lodewijk de Koninck als dichter en mensch
003162: STERN, ROBERT A.M. - The international design yearbook 1985/86
002765: STERNE, LAURENCE (KELLENDONK, FRANS ) - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië
004611: STERNER, GABRIELE - Art Nouveau. An Art of Transition - From Individualism to Mass Society
006029: STERNER, GABRIELE - Art Nouveau - Jugendstil - Modern Style
002708: STEVENSON, ROBERT LOUIS - De Zelfmoordclub
005740: STEVENSON, ROBERT LOUIS - Treasure Island
005665: STEVERLYNCK, CARINE - Kleine martelaars. Een historisch document over misbruikte kinderen, kindermishandeling, incest en prostitutie
004521: STIJNS, M - Ons Land en de Oorlog
001597: STINGLHAMBER, COL.G. - Zee-Brugge sa création - son rôle durant la guerre - son avenir
001781: STINISSEN, JACOB - Luik hoofdstad van het Walenland
004701: STNERSEN, ROLF - Edvard Munch. Naerbillede af et Geni
001429: STOCK, JAMES W. - Opmars over de Rijn
003979: STOCK, DR. R. - Antieke welsprekendheid I. De antieke rhetoriek en de welsprekendheid tot omstreeks 300 v; Chr.
001262: STOCKHEM, MICHAEL - De Muziekkapel Koningin Elisabeth
003254: STOCKWIN, ARTHUR (RED.) - Een liefde in brieven. Een briefwisseling uit de Eerste Wereldoorlog
000094: STOKER, BRAM - Het hol van de witte worm
005601: STOLK, JILL - Onder de blauwe sarong
002349: LEV STOLLMAN, ERYEH - De verlichte ziel
005191: DE STOOP, CHRIS - De bres
005633: DE STOOP, CHRIS - De vuurwerkmeester
005453: DE STOOP, CHRIS - Haal de was maar binnen. Aziza of een verhaal van deportatie in Europa
001889: STORM, ARIE - Afgunst
005100: STORR, ANTHONY - De kracht van het alleenzijn
003371: VAN GENDEREN STORT, REINIER - Sprokkelingen
002601: STOUTE, RENÉ - Notities van de Messenwerper
005823: STÖVER, H.D. - De Romeinen. Meesters in het machtsspel
002286: VAN STRAATEN, PETER - Peter Van Straaten Tekent De Liefde
002058: STRACKE, D.A. S.J. (INLEIDING) - Een Suyverlic Boexken voor Scoene Sieltjens die singhen als engelkens lief ende teer rond 't kribbekijn van onzen lieven Heer
003705: STRACKE, D.A. S.J. - SMIT, F.A. S.J. - Sint Jozef
001249: STRASSER, S. - De Mens als Kunstenaar
005590: STRAUSS, BOTHO - Opdracht
003041: STREUVELS, STIJN - Openlucht
004747: STREUVELS, STIJN - De drie koningen aan de kust. Kerstvertelsel
005867: STREUVELS, STIJN - Lenteleven
005866: STREUVELS, STIJN - Doodendans
004375: STREUVELS, STIJN - Levenswijsheid uit China. Drie Chineesche Novellen
000287: STREUVELS, STIJN - Stijn Streuvels' Werken
000284: STREUVELS, STIJN - Proza
005138: STREUVELS, STIJN - Stijn Streuvels' Werken
005865: STREUVELS, STIJN - Avelghem
000290: STREUVELS, STIJN - Het leven en de dood in den ast
000118: STREUVELS, STIJN (FLORQUIN, JOOS) - Mijn Streuvelsboek
000119: STREUVELS, STIJN (VAN HERREWEGHE, MAURITS) - Stijn Streuvels 85 - 3 oktober 1871-1956
000285: STREUVELS, STIJN - Alma met de vlassen haren.
000291: STREUVELS, STIJN - Prutske
000695: STREUVELS, STIJN - De rampzalige kaproen
000955: STREUVELS, STIJN - Langs de wegen
000901: STREUVELS, STIJN - Vertelsel van Gokkel en Hinkel
001575: STREUVELS, STIJN - Onze streek
003042: STREUVELS, STIJN - Stille avonden
000281: STREUVELS, STIJN - De boomen
004195: STREUVELS, STIJN - De Vlaschaard (jubileum-uitgave)
004197: STREUVELS, STIJN - DE COSTER, CHARLES - Vlaamsche vertelsels uit het Fransch in het Vlaamsch overgezet door Styn Streuvels
005382: STREUVELS, STIJN - De Landsche Woning in Vlaanderen
004229: STREUVELS, STIJN - Lenteleven
004342: STREUVELS, STIJN - Proza
000260: STRINDBERG, AUGUST - Het verweer van een gek
002404: STRINDBERG, AUGUST - De zoon der dienstmaagd. De ontwikkelingsgeschiedenis van een ziel
002405: STRINDBERG, AUGUST - De biecht van een dwaas (Het verweer van een waanzinnige)
005809: STRONG, DONALD - De Klassieke Wereld. Architectuur, plastiek, schilderkunst, mozaïeken, sieraden, munten
003035: VAN DER STROOM, GERROLD - Duitse strafrechtpleging in Nederland en het lot der veroordeelden
003095: STRUBBE, PROF.EG.I. - Inleiding tot de historische critiek
004073: STRUBBE, JAN - De Belgische Zeehavens. Erfgoed voor morgen
003920: VAN STRYDONCK, MARK - DE MULDER, GUY - De Schelde. Verhaal van een rivier
004025: STUBBE, DR.A. - Albert Servaes en de eerste en tweede Latemse Kunstenaarsgroep
003343: STUIFKENS, HEIN E.A. - Van engelen en uilen. Over bijzondere gidsen in ons leven
002877: STULDREHER, DRS.C.J.F. E.A. - Concentratiekampen. Systeem en de praktijk in Nederland
003049: VAN STUWE, ELINE (VAN STUWE, JACQUES REYNEKE) - Het huis Hense & Zoon
003345: STUYT, JAN - Bouwkundige compositie. Beschouwingen over de beginselen waarnaar gebouwen worden tot stand gebracht en de hoedanigheden die zij kenmerkend vertoonen
004719: SULLIVAN, MICHAEL - Ontmoetingen van Oosterse en Westerse Kunst van de zestiende eeuw tot heden
002243: SUMMERS, ANTHONY - Het J.Edgar Hoover dossier
006002: SÜSKIND, PATRICK - Die Geschichte von Herrn Sommer
006001: SÜSKIND, PATRICK - Der Kontrabass
004666: SUZANNE, CARL - L'Historique de la Question Rhénana
004135: SUZUKI, DR.D.T. - Oostenwind over het Westen
004921: DE SWAAN, ABRAM - Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd
002840: SWARTH, HÉLÈNE - Hermelijntje
003276: SWERTS, LAMBERT - Dagboek van een zware tijd (repressiejaren '44/50)
001135: SWILLENS, P.T.A. - Nederland in de prentkunst
001428: SWINSON, ARTHUR - Mountbatten
003283: DE SY, HUBERT - Lettre ouverte aux Flamandophobes
001309: SYLVESTER, ERICH - Het wezen van den mensch. Wijsheid uit morgen- en avondland
001109: SYMOENS, E. - Neerlandistiek
001883: SZASZ, KATHLEEN - De troeteltrend of het petisjisme
004269: TABUCCHI, ANTONIO - Kleine onbelangrijke misverstanden
001547: TACITE - Excerpta ou morceaux choisis de Tacite
005250: TACK, GUIDO - VAN DEN BREMT, PAUL - HERMY, MARTIN - Bossen van Vlaanderen
004258: SENSEY-TANDEAU, MARIE-PIERRE - Du Touquet à Paris-Plage, le roman d'une ville des origines aux années soixante
005342: TANSI, SONY LABOU - GEERAERTS, JEF (VERTALING) - De grote eenzaamheid van Lorsa Lopez
004104: T'SAS, HENRI - Keurbundel uit 500 novellen
001058: TCHEKOV - La steppe
000230: TEIRLINCK, HERMAN - August Vermeylen 1872-1945
005671: TEIRLINCK, HERMAN - Opsomer
002635: TELLEGEN, TOON - Mijn avonturen door V.Swchrwrm
002277: TELLEGEN, TOON - Tijger Onder De Slakken
001273: LE TELLIER, HERVÉ - L'orage en août. Erasme, Faust, Luther: une rencontre
005257: TERKEL, STUDS - De goede oorlog. Een verzameling herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
005454: TERLINDEN, VICOMTE CHARLES - L'Archiduchesse Isabelle
000772: TERLOUW, JAN - Briefgeheim
004124: TEUBNER, CHRISTIAN - De 100 beste recepten uit de hele wereld
001891: TEXIER, CATHERINE - Hou van mij !
000898: THANS, HILARION - Eigen leven en werk
003543: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - Het eiland van het tweede gezicht. Uit de toegepaste herinneringen van Vigoleis
000095: THEROUX, PAUL - Soerabaja
002355: THEROUX, PAUL - De Oude Patagonië-Expres
002283: THEUNISSEN, JEROEN - De Onzichtbare
000251: THIBON, GUSTAVE - Le pain de chaque jour
000252: THIBON, GUSTAVE - L'échelle de Jacob
000253: THIBON, GUSTAVE - Retour au réel. Nouveaux diagnostics
000254: THIBON, GUSTAVE - Offrande du soir
004820: THIELEMANS, M.R. - PAGNOUL, A.M. - De industriële revolutie 1750-1850
002892: THIELEMANS, M.-R. - Joseph Lebeau (1794-1865). Commémoration du centième anniversaire de sa port
004919: THIELEMANS, JOHAN - DE VREE, FREDDY - Chicago !
000786: VAN THIENEN, PROF.DR.F.W.S. - Beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen in de Nederlanden
003885: THIJS, VIC - 20 jaar syndicale kroniek
001506: TSERING TASHI THINGO - Leidraad bij de meditatie over de Sarvavid-Vairocana-Mandala
003379: THIREAU, MAURICE - L'Art Moderne et la Graphie suivi de considérations sur l'art et la technique typographique
005556: THIRY, AUGUST - Het Paustovski-syndroom
001680: THIRY, ANTOON - Mijnheer pastoor en zijn vogelenparochie
003656: THOENE, PETER - De verovering van het luchtruim
002845: THOMAS, WILLY - Duiven en schoenen
006113: THOMÉSE, P.F. - De weldoener
006109: THOMÉSE, P.F. - Schaduwkind
006112: THOMÉSE, P.F. - Haagse liefde & De vieze engel
006110: THOMÉSE, P.F. - Schaduwkind
006111: THOMÉSE, P.F. - De onderwaterzwemmer
000395: THOMPSON, R.W. - D-Day. De bres in de vesting Europa
000981: THORNTON, NICOLE - Poiret
003707: THURIAN, MAX (FRÈRE DE TAIZÉ) - Amour et vérité se rencontrent
001302: THYS, CHRISTIANE - DE RUETTE, ELIANE - LISMONDE, HENRY - VERMUNICHT, JAN - Exposition de Bruxelles 1958. Les participations étrangères et belges
003697: VAN TICHELEN, DR.TH. - Land & Volk in Palestina
004550: VAN TICHELEN, DR.TH. (VERT.) - Het Nieuw Testament uit het Grieksch vertaald door Th. Van Tichelen
001316: TIERIE, MIGNON - Nouveau tafelen in stijl
002212: TILLERAY, BRIGITTE - The Frenchwoman's Kitchen
005075: TIMMER, CHARLES B. - Russische werkelijkheden. Twaalf essay's
001922: TIMMER, ERNST - De stille omgang
001359: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm
003258: TIMMERMANS, FELIX (MAENHAUT, JOS. TRAD.) - Le curé de la Vigne en Fleur
000259: TIMMERMANS, FELIX - Ik zag Cecilia komen
000270: TIMMERMANS, FELIX - Die Bunte Schüssel
000271: TIMMERMANS, FELIX - Das Jesuskind in Flandern
000272: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat
000273: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt
000274: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm
000275: TIMMERMANS, FELIX - Anna-Marie
000276: TIMMERMANS, FELIX - Naar waar de appelsienen groeien
000277: TIMMERMANS, FELIX - Adagio
000435: TIMMERMANS, FELIX - Het Kindeken Jezus in Vlaanderen
000466: TIMMERMANS, FELIX - Das Triptychon von den heiligen drei Köningen
000467: TIMMERMANS, FELIX - Die sehr schönen Stunden Jungfer Symforosas des Beginchens
000468: TIMMERMANS, FELIX - Sankt Nikolaus in Not und andere Erzählungen
000747: TIMMERMANS, FELIX - Ik zag Cecilia komen
000748: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt
000755: TIMMERMANS, FELIX - Het Kindeke Jezus in Vlaanderen
000756: TIMMERMANS, FELIX. (PEETERS, DENIJS) - Felix Timmermans. Tekenaar en schilder.
001082: TIMMERMANS, FELIX - Triptyque de Noël
001084: TIMMERMANS, FELIX - Het Kindeke Jezus in Vlaanderen
001348: TIMMERMANS, FELIX - De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen. Ik zag Cecilia komen
001352: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel
001353: TIMMERMANS, FELIX - De Familie Hernat
001354: TIMMERMANS, FELIX - Anne-Marie
001355: TIMMERMANS, FELIX - Boudewijn. Dierenverhalen
001356: TIMMERMANS, FELIX - Adriaan Brouwer
001358: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt
001360: TIMMERMANS, FELIX - De harp van Sint-Franciscus
001361: TIMMERMANS, FELIX & THIRY, ANTOON - Begijnhofsproken
001442: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm
001444: TIMMERMANS, FELIX - Bij de Krabbekoker
001445: TIMMERMANS, FELIX - Pieter Bruegel
004204: TIMMERMANS, FELIX - Minneke Poes
000279: TIMMERMANS, FELIX - De zeer schone uren van juffrouw Symforosa begijntjen
004194: TIMMERMANS, FELIX - Bij de Krabbekoker
005053: TIMMERMANS, DRIES - Bij de Vlaamse Luchtafweer. Een Vlaamse jongen van 18 diende bij de Duitse Luftwaffe (1942-19+45)
004962: TIMMERMANS, FELIX - Boerenpsalm
003075: TIMMERMANS, FELIX - Psaume paysan
000744: TIMMERMANS, FELIX, E.V.A. - De vroolijke dichtkunst. Humor en ironie uit de Nederlandsche poëzie
001351: TIMMERMANS, FELIX - MERTENS, HERMAN-EMIEL - Adagio - Meditaties
004794: TIMMERMANS, FELIX - Het kindeken Jesus in Vlaanderen
005419: TINDEMANS, LEO - Duel met de minister. Een divertimento over de politieke verantwoordelijkheid van bewindvoerders in het koninkrijk België
003877: TIRCLIREN, A - MEEUSEN, G. - Wij aan de grens. Geschiedenis van Esschen
003143: TODOROV, TZVETAN - De onvoltooide tijd. Het humanistisch denken in Frankrijk
003289: TODTS, HERMAN - Federalisme het einde ?
006046: TOLKIEN, J.R.R. - The Hobbit & The Lord of the Rings
000999: TOLSTOI, LEO - Herr und Knecht
002455: TOLSTOI, ALEXJ K. - Vorst Serebriany. Roman uit de tijd van Iwan de Verschikkelijke
005995: TOLSTOI, GRAF LEO - Ausgewählte Werke I-IV
006005: TOLSTOI, LEO - Opstanding
002198: TOLSTOJ, L.N. - Twee oude mannen
006028: TOLSTOJ, L.N. - Oorlog en vrede
004365: TOMASEVIC, NEBOJSA - Ivan Generalic, leven en werk
004918: TÖNNE, FERDINAND - Lichaamsgebreken en verkeerde houding
003139: TOOLE, JOHN KENNEDY - De Neonbijbel
005066: TOONDER, MARTEN - De ombrenger
005067: TOONDER, MARTEN - De wisselschat
005065: TOONDER, MARTEN - De geweldige wiswassen
000237: TORENBEEK, JOHN - KELLENDONK, FRANS - Afgezien van Italië - Muren
005617: TORFS, RIK - Lof der Lankmoedigheid
005945: GUSTAVE-TOUDOUZE, GEORGES - Le Petit Roi d'Ys
005457: TOURNEUR, VICTOR - Les Belges avant César
005802: TOURNEUR, VICTOR (VOORBERICHT) - De Nederlandsche taal en letterkunde in België. Documenten XIIIde eeuw - 1830
004583: TOWNSHEND, FRANK - Hemel
004113: TRALBAUT, MARK EDO - Van Goghiana VI
004111: TRALBAUT, MARK EDO - Van Goghiana X
004112: TRALBAUT, MARK EDO - Van Goghiana IX
004051: TRALBAUT, MARK EDO - VAN GOMPEL, FERNAND - Briefwisseling Jakob Smits- Jef Van Hoof 1907-1926
006083: TRALBAUT, MARK EDO - Verdi's Othelle
003846: TRALBAUT, MARK EDO - En toen verscheen Rodenbach Redivivus...
002740: TRAVEN, B. - De mahonieslaven
002739: TRAVEN, B. - De katoenplukkers
002743: TRAVEN, B. - Een generaal uit de wildernis
001030: TREEBUS, K.F. - Tekstwijzer. Een gids voor het grafisch verwerken van tekst
003744: TREUE, WILHELM - Deutschland in der Weltwirtschaftskrise in Augenzeugenberichten
005620: TREVOR, WILLIAM - Heilige beelden
004804: TRIFONOV, JOERI - De oude man
004129: TROJANOW, ILIJA - De wereldverzamelaar
003501: TROMMELMANS, WIM - Bibliographie 1982-1991 Septentrion, revue de culture néerlandaise
004578: TROOST, TED (VAN DER BEEK, FRANS RED.) - Het lichaam liegt nooit. Over Haptonomie
003526: TROTZKI, LEO - Wie wird der Nationalsozialismus geschlagen?
005745: TRUMP, DONALD J. - LEERHSEN, CHARLES - Surviving at the top
003838: TSCHICHOLD, JAN - Opstellen over typografie
005495: TUCCILLE, JEROME - Wie is bang voor 1984. Waarom we 1984 met optimisme tegemoet kunnen zien
005914: TUCHOLSKY, KURT - Zwischen Gestern und Morgen
002402: DE TUINDER, WERNHER (STREUVELS, STIJD) - De rampzalige kaproen
002619: TULIPPE, OMER - Initiation à la Géographie Humaine
003554: TULKENS, JORIS - De schaduwganger
002796: TURNER, ALICE K. - De geschiedenis van de hel
005474: TURNER, JOHN - SIPRI - Wapenwedloop in de jaren tachtig
002422: TURNER, ALICE K. - De geschiedenis van de hel
002972: VAN TURNHOUT, TED (SAMENSTELLING) - Als het jaar ten einde is
003058: TWAIN, MARK - De lotgevallen van Huckleberry Finn
005402: UGRESIC, DUBRAVKA - Steffie Steek in de klauwen van het leven. Patchworkverhaal
004900: UNDSET, SIGRID - Begegnungen und Trennungen. Essays über Christentum und Germanentum
005217: UNGERER, TOMI - Fornicon
003621: UNGERER, TOMI - Familie Mellops Findet Öl
003622: UNGERER, TOMI - Die Mellops Als Höhenforscher
003623: UNGERER, TOMI - Die Mellops Auf Schatzsuche
003625: UNGERER, TOMI - Zeraldas Riese
004047: UREEL, LUT - De kleine mens in de Grote Oorlog
001095: VAN URK, MARIAP - Vaarwel mijn Zuiderzee
000907: D'URSEL, GRAVIN MARIE-CAROLINE - De geschiedenis van België beleefd in vijftig kastelen
003847: UYLDERT, MELLIE - Verborgen wijsheid van het sprookje. Nieuwe bundel
001331: UYTTENHOVE, PIETER (COÖRDINATOR) - Tussen kant en wal. De 19de-eeuwse gordel van Antwerpen: elementen voor een cultuur van de stad
000671: UYTTERHOEVEN, MARK - Monumentenzorg
003496: UYTTERHOEVEN, MARK - Wat een jaar, beste spotliefhebber! De hoogtepunten van het sportjaar 1988
005037: VAN UYTVEN, RAYMOND - De zinnelijke middeleeuwen
004672: VAN UYTVEN, R. (SAMENSTELLING) - Leuven de beste stad van Brabant. Deel I: De geschiedenis van het stadgewest Leuven tot omstreeks 1600
005958: DE VAAN, PAUL - NAEFF, J.P. - Töpffer, mijn zoon. Roman over de vader van Prikkebeen
000973: VAN VAAREN, BERNARD - Over kleine heilige Treeske
003380: VAN VAECK, MARC - VERBERCKMOES, JOHAN - Trap op trap af. Zeventiende-eeuwse presentaties van feest en vermaak in en rond het kasteel.
000066: VAES, GUY - Eindeloze zondag in oktober
006026: VAES, GUY - Eindeloze zondag in oktober
003681: VALKHOFF, R.J. - Zeven eeuwen Italiaanse poëzie van San Francesco tot Gabriele d'Annunzio
001874: VALLVEY, ANGELA - Op jacht naar de laatste wilde man
000705: VANBESELAERE, WALTHER - James Ensor. Retrospectieve.
005856: VANBESELAERE, WALTHER - Antwerpen Oude Kunst. Anvers Art Ancien. Oude meesters. Maîtres Anciens.
005478: VANCAENEGHEM, STEF - La dolce vita
005476: VANCAENEGHEM, STEF - De held van het vaderland
005399: VANCAENEGHEM, STEF - Zonde van Nini
001067: VANCAMPENHOUT, LUC - DEHAENE,M.-J. - BERTIVEN - GISEKIN,J. - VAN DER HALLEN, K. - Proza - poëzie
001170: VANCAUWENBERGH, GEORGE - Het Antwerpen van toen
003995: VANCREVEL, LAURENS - Gezicht en verdwijning gevolgd door Het onneembare
005404: VANDAMME, JAN - De Affaire Degrave-Rorique (1892-1899). Moord & Piraterij in de Stille Zuidzee
002571: VANDAMME, JOZEF - BELLENS, FRANS - BLANKERS, FRANS - JANSSENS, HERMAN - VAN LAKEN, ROBERT - VAN STALLE, JOZEF - VAN OSTA, WARD - Brasschaat een park en een kasteel. De gemeente onder burgemeester Reussens
000743: VANDELOO, JOS - Sarah
000902: VANDELOO, JOS - Een mannetje uit Polen
002372: VANDELOO, JOS - Les Hollandais sont là
001766: VANDELOO, PIET - Het zevende decennium
000003: VANDELOO, JOS - De Muur
003775: VANDELOO, JOS - De Muur
005489: VANDEMEULEBROUCKE, JAAK - De Hormonenmaffia
005568: VANDEMEULEBROUCKE, JAAK - STAES, BART - Het Vlees is zwak
005418: VANDENBOSCH, MICHEL - Recht voor de beesten
003304: VANDENBROEKE, CHRIS - Uit de schemerzone. De toekomst van de Vlaamse Beweging
001678: VANDENBROEKE, CHRIS - De toekomst van het Vlaamse volk. Geschiedenis en futurologie
004123: VANDENBROUCKE, FRANK - Ik ben god niet
005503: VANDENBUSSCHE, FRED - Raise the Herald. The battle after the disaster
002665: VANDENDRIES, PIERRE - Een butinant l'amour
003246: VANDEPUTTE, ROBERT - Geschiedenis van de Antwerpsche Hypotheekkas 1881-1981
001130: VANDEPUTTE, O. E.A. - Il Nederlandese. La lingua di venti milioni di Olandesi e Fiamminghi
005422: VANDERBRUGGEN, PETER - De Europese leugen. De onzin van de Europese muntunie
005423: VANDERBRUGGEN, PETER - Belastingparadijzen
003199: VANDERSTEEN, WILLY - De avonturen van Rikki en Wiske
005462: VANDERSTRAETEN, MARGOT (SAMENSTELLING) - Schrijvers gaan niet dood
003884: VANDERVELDE, EMILE - Het socialisme tegen de staat
005416: VANDEWALLE, PROF. DR. G. - De geschiedenis van het economisch denken
005793: VANDEWALLE, PROF. DR. G. - De geschiedenis van het economisch denken
000584: VANDEZANDE, HERMAN - 47ste Ijzerbedevaart 30 juni 1947
002937: VANDROMME, JOZEF - Seizoenen van mijn hart
003161: VANGROENWEGHE, DANIEL - Rood rubbezr. Leopold II en zijn Kongo
002430: VANHEMELRYCK, FERNAND - Kruis en wassende maan. Pelgrimstochten naar het Heilig Land
000002: VANHEMELRYCK, FERNAND - Marginalen in de geschiedenis. Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken
002920: VANHESTE, BERT - Weg van Brugge.
002019: VANHESTE, BERT (BOON, LOUIS PAUL) - De baan op met Boon. Een averechtse leeswandeling in Aalst
002802: VANHOLE, KAMIEL - Een demon in Brussel
004849: VANHOUTRYVE, ANDRÉ - Zo leefde Brugge. Historische krantenlectuur 1800-1830
005906: VANHUYSSE, TOON - Wat Rome leert aan de bijbel getoetst
002876: VANLANGENDONCK, PROSPER - Een onvergeetlijke bloednacht
005202: VANSALEN, VICTOR - Vitamines en dopings
003865: VANSANT, BOB - Hoe kan ik helpen? Omgaan met de depressie van anderen
005898: VANSEVENANT, GEORGES - Leuke doppers
004437: VANSEVENANT, GEORGES - Psychisch gekreun
004435: VANSEVENANT, GEORGES - Zalvende speldeprikken
004436: VANSEVENANT, GEORGES - Vlammend wrakhout
004433: VANSEVENANT, GEORGES - Gepruimde offerten
004434: VANSEVENANT, GEORGES - Irriteterende geluksscherven
004432: VANSEVENANT, GEORGES - Gekrulde glimlachjes
004429: VANSEVENANT, GEORGES - Verzuurde vruchten
004431: VANSEVENANT, GEORGES - Tartende spookzoenen
004430: VANSEVENANT, GEORGES - Ingebusseld leed
000874: VANSINA, DIRK (INLEIDING) - Jan Keustermans : tekeningen, etsen, scraper-board
005162: VANWELKENHUYZEN, JEAN - GOTOVITCH, J. - SELLESLAGH, F. (REDACTIE) - Cahiers / Bijdragen (nr. 9 - 1985)
005167: VANWELKENHUYZEN, JEAN - DANTOING, A. - SELLESLAGH, F. (REDACTIE) - Cahiers / Bijdragen (nr. 16 - 1994)
005166: VANWELKENHUYZEN, JEAN - DANTOING, A. - SELLESLAGH, F. (REDACTIE) - Cahiers / Bijdragen (nr. 15 - 1992)
005163: VANWELKENHUYZEN, JEAN - DANTOING, A. - SELLESLAGH, F. (REDACTIE) - Cahiers / Bijdragen (nr. 10 - 1986)
004676: VANWELKENHUYZEN, JEAN - Les avertissements qui venaient de Berlin 9 octobre 1939-10 mai 1940
005164: VANWELKENHUYZEN, JEAN - GOTOVITCH, J. - SELLESLAGH, F. (REDACTIE) - Cahiers / Bijdragen (nr. 12 - 1989)
005165: VANWELKENHUYZEN, JEAN - DANTOING, A. - SELLESLAGH, F. (REDACTIE) - Cahiers / Bijdragen (nr. 13 - 1990)
004783: VANZYPE, GUSTAVE - Maitres d'Hier
000858: VANZYPE, GUSTAVE - Vermeer de Delft
000183: VARSJAVSKI, OZER - Smokkelaars
001903: VASSILIKOS, VASSILIS - De foto's
001519: VATCHER, LANCE - Stonehenge
004801: VAN DER VEEN, ADRIAAN - De geluksvogel
001741: DE VEENE, CARLOS & HERENG, JACQUES (RED.) - Voetbal jaarboek 1990-1991
001559: VEENHOF, K.R. (REDACTIE) - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux Deel VI
002501: VAN DER VEER, MATTHIJS - Psychotronica
002726: VAN DER VEER, ADRIAAN - Het wilde feest
003978: LOPE DE VEGA - Teater. Het meisje met de waterkruik - De ridder van Olmedo
004580: VAN DER VEKEN, JOS - Liedjes van liefde voor jou en voor mij
005387: VANDER VEKEN, INGRID - Cru Bourgeois
005432: VAN DER VEKEN, JAN - Een kosmos om in te leven. Het nieuwe gesprek tussen kosmologie en geloof
001672: VAN DE VELDE, WANNES - In de tijd (Notities 1987-1993)
001695: VAN DE VELDE, ANTON - Mijn gebedekens
006084: VAN DE VELDE, PROF. DR. A.J.J. - Lichtzuilen uit het verleden
000011: VAN DE VELDE, ANTON - Pukkie Pech
004671: VAN DE VELDE, ANTON - Lotje - Prettig speel-verhaaltje in drie delen
005667: VELDEMAN, G. - BOETS, J - Beeldhouwer Velery Stuyver
003186: VANDER VELDEN, JOS - Het Hart der Dietsche Landen
003125: VELIKOVSKY, IMMANUEL - Oedipus en Echnaton. Is de Griekse Oedipus-legende van Egyptische oorsprong?
004946: VENEMAN, PEER - Peer Veneman
003956: VAN DER VENEN, P. - Sint Jan Berchmans
003959: VAN DER VENEN, P. - In bosch en heide
001066: VERACHTER, FREDERIC - Albrecht Dürer in de Nederlanden
005112: VERAGHTERT, KAREL - L'industrie en Belgique 1780-1980. Le développement industriel
000229: VERBEECK, RENÉ - Pieter G.Buckinx
005287: VERBEEK, DR. A.D.J.M. - De Franse Revolutie
000424: VERBEKE, ANNELIES - Voorbeelden van verlies
003741: VERBRAEKEN, JEANNE - Schakels lossen
004624: VERBRUGGE, GEO - Opvoeding tot den vrede
004063: VERBRUGGEN, PROF.DR. JAN FRANS - FALTER, ROLF - 1302 Opstand in Vlaanderen
003652: VERBURG, CEES - Akropolis
005876: VERBURG, ALEX - (LIST, LIESBETH) - De herinneringen van Liesbeth List. Intiem
002913: VERCNOCKE, FERDINAND - Vlaanderen in nood
002912: VERCNOCKE, FERDINAND - Onze Adelbrieven
001839: VERDE, SIEMPRE - Een geschenk voor het leven. Een kerstvertelling
005501: VERELST, JEROEN - Een brug te ver? Hoe de Lange Wapper aan het wankelen ging
002783: VERGEER, KOEN - Dossier Delvaux
002803: VERGEER, KOEN (SAMENSTELLING) - De straten van Antwerpen
005681: VERGOTE, ANTOON - Religie, geloof en ongeloof
002904: VERHAEREN, EMILE - Anvers. L'Escaut.
002060: VERHAERT, L.C. & WILMS, J. - Dit is nu Antwerpen
001023: VERHAGEN, HANS - Mona Lisa's nazaten
002485: VERHEYEN, HILDE & SERTYN, MIEKE - Met vallen en opstaan. De moeizame opbouw van één Socialistische Mutualiteit in het Antwerpse
005385: VERHEYEN, HENK - Het sanatorium. Herinnering aan de Nazi-tijd
002035: VERHEYLEWEGHEN, JEAN - Le néolithique minier belge, son origine et ses relations culturelles
002901: VERHOEVEN, TOON - Terzijde
005488: VERHOFSTADT, GUY - De weg naar politieke vernieuwing
005426: VERHOFSTADT, GUY - Angst, afgunst en het algemeen belang
004084: VERHULST, ADRIAAN - VANDENBUSSCHE, PAUL - Belgische radio & televisie. Handboek
004072: VERHULST, ADRIAAN - HASQUIN, HERVÉ - Het Liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis
004389: VERHULST, ADRIAAN - Zoon van een 'foute' Vlaming
003878: VERHULST, ADRIAAN - DUVOSQUEL, JEAN-MARIE - Lier. Historische stedenatlas van België
001608: VERKEST, MÉDARD - Guide illustré du tourisme à Bruges
004340: VERLAINE, PAUL - Sagesse
002314: VERLAINE, PAUL - Les plus belles pages de Paul Verlaine - poésies
003397: VERLET, PIERRE - SALET, FRANCIS - La dame à la licorne
003605: VERLINDEN, H. & BAETSLE, R. - Guide pratique de fabrication de levure pressée et de distillerie
001518: VERLINDEN, H. & BAETSLE, R. - Guide pratique de fabrication de levure pressée et de distillerie
003542: VERLOOY, J.B.C. - Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden
004381: VERLOOY, J.B.C. - Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden
005754: VERMASSEN, JEF - Moordenaars en hun motieven. Monsters of mensen ?
005290: VERMEER, EVERT (SAMENSTELLER) - TROESTRA, PIETER JELLES - Pieter Jelles Troelstra een keuze uit zijn geschriften
005062: VERMEIRE, ALAIN - Kritisch kommentaar. Beschouwingen over het werk van Prof. P.J. Verbeke
004046: VERMEIREN, JEF SR. - Getuigenissen van een frontsoldaat
005550: VERMEIREN, KOEN - Schaduwen
003312: VERMEULEN, JOS. - Geschiedkundig Overzicht van de werking van het Algemeen Vlaams Hoogstudentenverbond sinds zijn ontstaan 1919 tot de viering van het IIe Lustrum 1929
004847: VERMEULEN, JOHN - Moordkinderen
003558: VERMEULEN, EDWARD (WARDEN, OOM) - Piot
003557: VERMEULEN, EDWARD (WARDEN, OOM) - Stadhuisratten
004848: VERMEULEN, JOHN - Apeliefde
004875: VERMEULEN, EDWARD (WARDEN, OOM) - Nalatenschap
000214: VERMEYLEN, AUGUST - Verzameld werk (6delen)
005199: VERMEYLEN, AUGUST - De wandelende jood
004577: VERMEYLEN, PIET - KRUITHOF, JAAP - DEVOCHT, KAREL - TEICHLER, ULRICH - Karl Marx
006010: VERNE, JULES - KOHOUT, PAVEL - De reis rond de wereld in tachtig dagen
000701: VERNIERS, LOUIS - Het brevier der belgen
001163: VERPALE, ERIEK - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980
006014: VERPALE, ERIEK - De patatten zijn geschild. Nagelbrieven 1975-1980
003577: VERREL, S. - Echt en namaak: Dinaso en Fascisterij
004163: VERRIEST, HUGO - Regenboog uit andere kleuren
000312: VERRIPS, GER - De blauwe bruid
002725: VERRIPS, GER - Nathalie
000313: VERRIPS, GER - Nathalie
003768: VERSCHAEVE, CYRIEL - Uren bewondering voor Groote Kunstwerken V. Memlinck - J.Ruysdael - Rubens - Rembrandt
004117: VERSCHAEVE, CYRIEL - Het Mysterie
004424: VERSCHAEVE, CYRIEL - De Kunst in het Evangelie
003765: VERSCHAEVE, CYRIEL - Uren bewondering voor Groote Kunstwerken II. Adam in Ballingschap
003772: VERSCHAEVE, CYRIEL - Zeesymfonieën
003773: VERSCHAEVE, CYRIEL - Zeesymfonieën
003771: VERSCHAEVE, CYRIEL - Uren bewondering voor Groote Kunstwerken III. Lucifer
003770: VERSCHAEVE, CYRIEL - Rodenbach's droom
003769: VERSCHAEVE, CYRIEL - La mission de l'Art Flamand & de la Flandre
003767: VERSCHAEVE, CYRIEL - Uren bewondering voor Groote Kunstwerken VI. Bach - Benoit - Beethoven - Wagner
003766: VERSCHAEVE, CYRIEL - Uren bewondering voor Groote Kunstwerken IV. Rome, Keulen, Florentië
005729: VERSCHUREN, FRANS - T'ètte-leurs Woordeboek. Zèège n'èn Schrijve
000636: VERSTAPPEN, JACK - De Vlaamse ziel van Brussel
000806: VERSTAPPEN, JACK - 70 jaar Antwerpse Poesje
000832: VERSTAPPEN, JACK - Carnaval in België
002185: VERSTRAETE, ERIK - Nederlandse Letterkunde in Volkse Zin
002374: VERSTRAETE, JOHNNIE - Het uitzinnig gezelschap doet de revolutie falen
005975: VERSTRATEN, HANS - PERCEVAL, PETER - Media en maatschappij 1
001091: VERSTREKEN, DR.F. & SCHWAGTEN, DR.K. - Blikseminslag. Fysische & medische aspecten
000186: VERTOMMEN, KAREL - Diapositieven
004370: VERVLIET, HENDRIK D.L. - Liber Librorum. 5000 jaar boekkunst
002724: VERVOORT, HANS - Een zomer apart
005571: VERWERFT, GUST - Het proces Jespers
000004: VERWULGEN, F. - Omtrent de Trappisten. 200 jaar abdij te Westmalle
004179: VESTDIJK, SIMON - Het genadeschot
000460: VESTDIJK, SIMON - Kunst en droom
001939: VESTDIJK, SIMON - Fabels met kleurkrijt
004673: VETH, P.J. - Uit Oost en West. Verklaringen van 1000 woorden uit Nederlands-Indië
005673: VETTERLI, PAUL - Wiege und Welt von Tierkindern
002194: VEULEMANS, JAN - Een verteller werd zestig. Hulde Leo Op de Beeck.
005509: VICO - Over aard en doel van de moderne wetenschap
006089: VIGNEMAL, HENRI - Vain effort
000723: DE VIGNY, ALFRED - Laurette ou le cachet rouge
005595: VIGUÉ, JORDI - SEGÛ, JORDI - LLORENS, ANNA - Naakten. Een praktische gids voor tekenen en schilderen
003684: VILLAT, LOUIS - La révolution et l'empire (1789-1815) II. Napoléon (1799-1815)
000627: VILLENAVE, G.-M. - La chasse
005050: VILLON, FRANÇOYS - WIM DE COCK (VERTALING) - Françoys Villon 1431-1463
003039: VILLON, FRANÇOIS (VAN ALTENA, ERNST - VERTALING) - Verzamelde gedichten
002400: VILLON, FRANÇOIS - Verzamelde gedichten
003078: VILLON, FRANÇOIS - François Villon, Dichtungen
001326: VINCENT, AUGUSTE - SABBE, MAURICE - L'histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique des origines à nos jours
003182: VINDTORN, KJELL ERIK - VAN PAEMEL, MONIKA - GRUWEZ, LUUK - DEWULF, BERNARD E.A. - Nieuw Vlaams Tijdschrift 36/5 sept./okt.'83
000678: VINKENOOG, SIMON - Levend licht
003305: VINKS, JOS - Van repressie tot Egmont. 35 jaar Vlaamse strijd
003280: VINKS, JOS - Der Nationalismus in Flandern. Geschichte und Idee
004885: DE LA VIOLETTE, GEO - Uit een libertijnse pen
004886: DE LA VIOLETTE, GEO - Met miss Mary
001475: VIRULY, A. - Kleurenvlucht
004176: VIRULY, A. - Reissonnetten
005732: VISINSKI, BORIS - De lawine
005923: DE VISSCHER, ALBERT (REDACTIE) - De mooiste kastelen van België
003777: OST DE VISSCHER, CLAIRE - Nous, les petits...
004099: VISSER, AB - Wat moet ik ermee
002302: VIVEKANANDA, SWAMI - Raja Yoga met de yoga-aforismen van Patanjali
002301: VIVEKANANDA, SWAMI - Karma-Yoga en Bhakti-Yoga
004853: VIVIANI, ANNALISA - De non in het bad en andere pikante middeleeuwse vertellingen
005938: VLADERACKEN, GEERTRUIDA - Mijn Poppenboek. Poppenliederen
001515: VLAM, DAVE - Het Nederlands Bierboek
002041: VLAMINCK, M. - Le Boeuf
004447: VLAMINCK, ERIK - Suikerspin
003121: VLAMINCK, ERIK - Het schismatieke schrijven
003450: DE VLEESCHAUWER, A. - HENDRICKX, H. - HEYNDRICKX, G. - Onderzoeksmethoden van zuivelproducten
003057: VLEGGEERT, J.C. - Kinderarbeid in de negentiende eeuw
005005: VLIEGHE, HANS - STROO, CYRIEL - VAN GELDER, HILDE - Vlaamse Meesters. Zes eeuwen schilderkunst
004563: VAN VLIERBERGHE, J. - Christus-Koning in de Beeldende Kunsten
002638: VAN VLIET, EDDY - De binnenplaats
002639: VAN VLIET, EDDY - Jaren na maart
004863: VAN VLIET, H.T.M. - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk (1884-1925)
004341: VLIETINCK, E. - De Yden van Vlaanderen van Duinkerken tot Sluis
005310: VAN DER VLOET, JOHAN - De schaduw van God. Christelijk scheppingsgeloof en nieuwste wetenschap
002543: VAN VLOTEN, FRANCISCA & VAN LOON, ARIE - Een wereldsch paradijs. Het Hof van Moerkerken te Mijnsheerenland
003929: VOET, LEON - Tekeningen & prenten uit Antwerpens Gouden Eeuw
005560: VOET, CARL - Hotel Sloboda. Onderweg in Joegoslavië
003011: VOGELAAR, JACQ - Weg van de pijn
005434: VOGELS, MIEKE - GEYSELS, JOS - Politieke herbebossing. Notities voor de 21ste eeuw
003958: DE VOGHT, JOZ. - Jan Gebuer
003991: VOGT, PAUL - Christian Rohlfs. Dag Grafische Werk
003796: VON VOLBORTH, CARL-ALEXANDER - Heraldiek
004639: VOLCKAERT, JOZEF - En dat alles voor een paar tirannen. Herinneringen van een socialistische arbeider
004393: DE VOLDER, JAN - WOUTERS, LIEVE - Van binnen weent mijn hart. De vervolging van de Antwerpse Joden
004933: VOLKOFF, VLADIMIR. (GEERAERTS, JEF) - Het Opritsjnik orkest
004190: VOLLEMAERE, ANTOON - Oud-Amerika - Meso-Amerika
004189: VOLLEMAERE, ANTOON - Oud-Amerika Andeskulturen
003299: VOLPI, JORGE - De zoektocht naar Klingsor
002425: VOLTAIRE - Romans et contes
001793: VONCK, THEO - Het rendez-vous en vele andere zonderling verhalen
002678: VONCK, THEO - Preludes
001815: VONCK, THEO - Reporters op jacht en 16 andere zonderlinge verhalen
005711: VAN DEN VONDEL, JOOST - Lucifer - treurspel. Praecipitemque immaniturbine adegit
004106: VAN DEN VONDEL, JOOST - Gysbrecht van Aemstel. D'ondergang van syn stadt, en syn ballingschap
000137: VAN DEN VONDEL, JOOST - De lijdenslyriek van Joost van den Vondel
000746: VAN DEN VONDEL, JOOST - De lijdenslyriek van Joost van den Vondel
003969: VAN DEN VONDER, GIE - Hebben kinderen dezelfde ogen ?
005244: VONHOFF, H.J.L. - Liberalen onder één dak. VVD: 50 jaar Liberale Vereniging
005626: VONNEGUT, KURT - Slachthuis vijf of De Kinderkruistocht
001524: DE VOOGD, G.J. (SAMENSTELLING) - Facetten van vijftig jaar Nederlands toneel 1920-1970
001691: VAN DE VOORDE, HUGO E.A. - Bastille, Boerenkrijg en Tricolore. De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
001635: VAN DE VOORDE, HUGO - Van Mao tot Teng
003972: VAN DE VOORDE, URB. - Het pact van Faustus
003411: VAN DE VOORDE, H. - De armenzorg te Hoboken in het licht van de algemene evolutie van de Openbare Weldadigheid 1796-1925
005670: VAN DE VOORDE, URB. - LARIVIÈRE, H. - BILCKE, M. - LENAERTS, W. - August Gillé 70 jaar. Retrospektieve van zijn oeuvre
005953: VOORDECKERS, PROF. E. - Ikonen
004140: VAN VOOREN, ERIK - Wijsheid van de ezel. Mindfulness voor beginners
003664: VOORHOEVE, DR.H.C. - De jacht op de bleke microbe. De geschiedenis van de syphilis
001899: VOORS, BARBARA - Zusje van me
005025: DE VOS, LUC - Veldslagen in de Lage Landen
004320: DE VOS, JOZEF (REDACTIE) - De wereld op de planken. Bijdragen over het Nederlands, Engels en Duits toneel na 1945
005728: DE VOS, LUK - Waar helden sterven. SF-verhalen
005137: DE VOS, JOHAN - Nerveuze pixels. Fotografie sinds 1999
002955: DE VOS, JOHAN - Nerveuze pixels. Fotografie sinds 1999
001490: DE VOS, HENRY & BRONNE, CHARLES - De Belgen en de zee
001491: DE VOS, HENRY & BRONNE, CHARLES - Les Belges et la mer
001768: DE VOS, MAURICE J.-C. (NAAR LEW WALLACE) - Ben-Hur
005708: DE VOS, LUK - VAN DEN BERGHE, GIE - BORMS, EDDY - 46ste Arkprijs van het Vrije Woord voor Gie van den Berghe
003905: VOS, DR.LOUIS - Bloei en ondergang van het AKVS
003007: DE VOS, INGRID - De mystieke kracht als reisgezel. Reisverhalen uit Argentinië, India en Nieuw-Zeeland
003967: DE VOS, RENAAT - Xenia
002947: DE VOS, LUCAS - Een onberaamd verbond. 50 jaar Arkprijs van het Vrije Woord
003910: DE VOS, SELLE - DUMON, GIDO - SUYKENS, MARK - VAN STEENVOORT, MARK - Vlaanderen...? nooit van gehoord!?
001564: VOSKUIL, J.J. - Meneer Beerta. Het Bureau I
003685: VOSMAER, MR.C. - Amazone
001786: VOSZ, RICHARD - Twee menschen
001660: VRANCKX, A.W. & WAUTER, A. - De encyclieken en het socialisme
005875: VRANCKX, RUDI - Stemmen uit de oorlog
005502: VREBOS, JULIEN - Sinten van speculaas. Onze politici in beeld
004941: VAN VREDEN, MARTIN - De reis - Harts-tocht
001535: DE VREE, FREDDY & MEURIS, JACQUES - Picha. Dessins - Tekeningen
002462: VREEKEN, A. - Mearten van den visscher
005877: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn
002675: DE VRIES, DRS.THOM.J. - Geschiedenis van Zwolle. Deel II Van de invoering van de Reformatie tot het jaar 1940
003150: DE VRIES, HUGO - O, Wies! 't Is hier zo mooi! Reizen in Amerika
001860: DE VRIES, RABBIJN S.PH. MZN. - Joodse riten en symbolen
004998: DE VRIESE, SOFIE - MOTMANS, KRIS - CORNET, PASCAL (EINDREDACTIE) - Wonen in toen en nu. 22 keer binnenkijken
004360: VAN VRIESLAND, VICTOR E. (SAMENSTELLER) - Spiegel van de Nederlandsche poëzie door alle eeuwen
001009: VAN VRIESLAND, VICTOR E. & WARREN, HANS (SAMENSTELLERS) - Spiegel van de Nederlandse poëzie
003251: DE VRIJ, TH. - Deurne bij Antwerpen - Geschiedkundige flitsen
006166: DE VROEDE, MAURICE E.A. - Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis / Revue belge d' histoire contemporaine X, 1979, 1/2-3/4
003279: DE VROEDE, M. - The Flemish Movement in Belgium
002042: VROOLIK, FRANS - Thijl Uilenspiegel
001012: VYNCKE, PROF.DR.PATRICK - Het teken van het dier. Communicatie, cultuur en semiotiek
006117: B.W. - Au Royaume des Animaux et des Plantes. Faunaflor II
001214: DE WAARD, ELLY - Anna Bijns. O God wat hooren wij nu al rumoers
001631: WAARDENBURG, P.J. - De erfelijkheid bij den Mensch
000384: WACHTERS, H.J.J. - Wereldspiegel der 20e eeuw 1900-1950
004348: WADDELL, HELEN - Vaganten in de Middeleeuwen
005407: WAEGEMANS, EMMANUEL - In de beste der werelden. Russen in het Westen (1600-1800)
004555: WALGRAVE, J.H. - ADAMS, L.M. - ULENS, B.M. - Levensbeschouwelijke schoolgemeenschap
004815: WALLACH, CURT - Der Nobelpreis. Die Nobelstiftung das Leben und Wirken ihres Begründers Alfred Nobel
002795: VAN DE WALLE, JEF - Een blad in de wind
003421: VAN DE WALLE, A.-L.-J. - Geschiedenis van de bouwkunst in België
005949: VAN DE WALLE, A.-L.-J. - DELEN, A.-J-J. - GEPTS-BUYSAERT, MW G. - BROECKX, DR. JAN L. - BOLCKMANS, DR.ALEX - Geschiedenis van de Bouwkunst in België - Geschiedensi van de Schilderkunst in België - Geschiedenis van de Beeldhouwkunst in België - Geschiedenis van de Muziek in België - Beknopt historisch overzicht van de Nederlandse Letterkunde in België
003981: VAN DE WALLE, J. - Romans en verhalen
002930: WALLRAFF, GÜNTER - Verslaggever van Bild
002843: WALRAVENS, JAN & SCHIERBEEK, BERT (REDACTIE) - Schrijversalmanak voor het jaar 1955
000472: WALSCHAP, GERARD - Brieven 1966-1989
002563: WALSCHAP, GERARD - CLAES, ERNEST - EIJCKELER, DRS.J. - MOLKENBOER, PROF.B.H. - DAALDER, D.L. - Het Vlaamsche kerstboek
002564: WALSCHAP, GERARD - CLAES, ERNEST - EIJCKELER, DRS.J. - MOLKENBOER, PROF.B.H. - DAALDER, D.L. - Het Vlaamsche kerstboek
001935: WALSCHAP, GERARD - Houdekiet
000223: WALSCHAP, GERARD - A.van Cauwelaert
000471: WALSCHAP, GERARD (BERNARD-FRANS VAN VLIERDEN) - Gerard Walschap
000775: WALSCHAP, GERARD - Oproer in Kongo
004319: WALSCHAP, GERARD - Wat is letterkunde?
002086: WALSCHAP, GERARD - De Vierde Koning. Een vertelsel voor mijn kinderen
003427: WALSCHAP, GERARD - De wereld van Soo Moereman
005236: WALSCHAP, GERARD - De Frnaçaise
000469: WALSCHAP, GERARD - Verzameld werk 2
002085: WALSCHAP, GERARD - Adelaïde
003776: WALSCHAP, GERARD - Trouwen
004531: WALSCHAP, GERARD - Huybrechts-Bergé, een handgeschreven verhaal
005682: WALSCHAP, GERARD - De ongelooflijke avonturen van Tilman Armenaas
002343: WALSER, ALISSA - Dit is niet mijn hele verhaal
002361: PATON WALSH, JILL - Het Godsbewijs
002419: WALSH, MICHAEL - De geheime macht van Opus Dei
005888: WALTHER, INGO F. - Vincent van Gogh 1853-1890 visie en werkelijkheid
001864: WALTON, STUART - De cocktailbijbel
004089: VAN WAMBEKE, H. - Eigentijdse geschiedenis van 1939 tot heden
004119: WANDER, B. (EINDREDACTIE) - Nederlands Openluchtmuseum. Gids
001465: WANGERMÉE, ROBERT - La musique Flamande dans la société des XVe et XVIe siècles
003668: WARREN, HANS - Geheim Dagboek 1942-2001
005394: WATERSCHOOT, HERWIG - De nacht van de stier
002770: WATTEZ, OMER - Goethe. Zijn leven en zijn werk, beschouwd door Emil Ludwig
000989: WATTEZ, OMER - Hoe zoet Horand zong. De zesde 'aventiure' in het Gudrunlied
003185: WATTEZ, OMER - Wonderen der Germaansche wereld
001738: WAUTERS, MARCEL, BONTRIDDER, ALBERT - Versnipperde intenties
001739: WAUTERS, MARCEL, BONTRIDDER, ALBERT - Versnipperde intenties
006120: WAUTERS, BERNADETTE - Au Royaume des Animaux et des Plantes. Faunaflor Congo
001813: VAN WEDDINGEN, RICH. - Beknopte Monografie en Gids der stad Diest
004686: WEEMAES, RICHARD - Het sieckhuys 1710-1985. 275 jaar Zwartzusters van de heilige Philippus Neri te Sint-Niklaas
001325: WEEMAES, MARGOT - 9 Saintes de Brabant
002821: WEEMOEDT, LÉVI - Een treurige afdronk
004821: DE WEERDT, DENISE - De Commune van Parijs 1871 in boek en beeld
000948: DE WEERDT, DENISE, GELDOLF WIM - Camille Huysmans geschriften en documenten
002715: WEETINK, B.M. - De archieven van de parochie van de H.Cornelius te Roosendaal 1916-1970
005658: WEIL, DR. BRUNO - De zaak Dreyfus
004335: WEISGERBER, JEAN - Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960
005173: WEISS, RESKA - Reis door de hel. Een vrouw over haar ervaringen in nazi-kampen
005912: VON WEIZSÄCKER, RICHARD - Die Deutsche Geschichte geht weiter
005749: VON WEIZSÄCKER, RICHARD - Vier Zeiten. Erinnerungen
003514: VON WEIZSÄCKER, RICHARD - Vier tijdperken. Herinneringen
003976: WELLIINGA, KLAAS (SAMENSTELLING) - Puertoricaanse literatuur in Nueva York
003488: WELLS, H.G. - A quartette of comedies by H.G.Wells
001395: WENSELEERS, LUC - Kermis in de hel
004331: WENSELEERS, LUC - De pels van de vos. Historische achtergronden van de middeleeuwse Reinaertstatire
001854: WENTINCK, CH. - Realisme en abstractie in de schilderkunst
006077: WERFEL, FRANZ - De reünie. Het verhaal van een jeugdzonde
001876: WERNER, HANS - Het Bennie Hardewener Mysterie
002778: VAN WESEMAEL, JOS. & VAN DEN ABEELE, ROB. - De Wonderbare Avonturen van de vier Aymonszonen en hun Vermaald Ros Beiaard
004264: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914
006147: WESSELINGS, J.H. - PÉE, W. (VOORZITTERS) - Rapport van de Belgisch-Nederlandse commissie voor de spelling van de bastaardwoorden
004094: WESTERLINCK, ALBERT - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne
004304: WESTERLINCK, ALBERT (TIMMERMANS, FELIX) - De innerlijke Timmermans
004992: WETZEL, CHRISTOPH - 40 eeuwen Schilderkunst. Een overzicht
006173: DE WEVER, BRUNO - DE BELDER, J. - VAN YPERSELE, L. - MONREAL, S. - LUYTEN, D. - THANASSEKOS, Y. - VANSCHOENBEEK, G. - Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis / Revue belge d' histoire contemporaine XXIII, 1992, 3-4
003921: DE WEVER, HARDWIN - LAMBERTS, ELLEN (REDACTIE) - Antwerpen Spoor Noord. Een stedelijk park in zcht
002503: WEVERBERGH, JULIEN - Ufo's in het verleden. Een documentatie
000597: WEVERBERGH, JULIEN - Het dossier Jan
001189: WEVERBERGH, JULIEN - Weverbergh '30-'70. Herinneringen van een letterkundig omnivoor
006122: WEYNS, JOZEF DR. - Vlaamse hoeven, vorm en sfeer
001703: WEYNS, JOZEF DR. - Omstandige Gids van het Openluchtmuseum te Bokrijk
005688: WEYNS, JOZEF DR. - Het Openluchtmuseum te Bokrijk. Gids voor de bezoeker
004068: WHITE, RANDALL - Préhistoire
003492: WHITE, PATRICK - De vivisector
005269: WHITE, PATRICK - Voss
003646: CARTON DE WIART, HENRY - Les Vertus Bourgeoises
000114: VAN DER WIEL, REIN - Ewijkshoeve, tuin van tachtig
002738: VAN DER WIEL, REIN - Gezicht op Haarlem
003781: WIELAERT, JEROEN - Route '40-'45. Op reis langs het Nederlandse oorlogsverleden
003176: VAN WIEMEERSCH, ALBERT - Internationaal lexicon van de moderne beeldende kunst
005651: WIERS, REINOUT - Donker bewaren
004566: WIJFJES, HUUB (EINDREDACTIE) - Jaarboek Mediageschiedenis 2
004581: WIJNANTS, WILLEM - Kaske
002310: VAN DEN WIJNGAERDT, J. - Brieven aan Elckerlyc
003265: DE WILDE, MAURICE - België in de tweede wereldoorlog - De Nieuwe Orde (3)
001811: WILDE, OSCAR - De profundis
004079: DE WILDE, MAURICE - Het mijnalarm. Een dossier
003780: DE WILDE, MAURICE - Het mijnalarm. Een dossier
002804: VAN WILDERODE, ANTON - Het herdertje van pest. Een berijmde vertelling
001086: VAN WILDERODE, ANTON - Het herdertje van pest. Een berijmde vertelling
002685: VAN WILDERODE, ANTON - Guldenmond. Blijde boodschappen uitgegeven door Den Gulden Engel
002206: WILDIERS, DR.N.M. - Evolutionisme en wereldbeschouwing
005428: WILDIERS, DR.N.MAX - Wereldbeeld & teologie van de middeleeuwen tot nu
004307: WILDIERS, N.M. - De zin van techniek
001657: WILLAERT, FRANK E.A. - Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen
000225: WILLEKENS, EMIEL - Hendrik Conscience 1812 - 1883
005286: WILLEMART, H. ET P. - Dossier du Moyen-Orient arabe
000302: WILLEMS, JAN-FRANS (LINDEMANS, C.) - Reinaert de Vos
003963: WILLEMS, JAN FRANS - Keus uit de dicht- en prozawerken van Jan Frans Willems (tweede deel 1831-1846)
000794: WILLEQUET, PROF.DR.JACQUES - Albert I koning der Belgen
001049: WILLIAMS, JAY & LOWRY, BATES - Leonardo da Vinci
003317: WILMARS, DIRK - De psychologie van de franstalige in Vlaanderen. De achtergrond van de taalstrijd
003286: WILS, LODE - De ontwikkeling van de gedachteninhoud der Vlaamse beweging tot 1914
004592: WILS, LODE - Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover België in de eerste wereldoorlog
003001: WILSON, EDMUND - Axels burcht. Creatieve literatuur van 1870-1930
001817: WILSON, EDMUND - Galahad
003406: WILSON, IAN - The Turin Shroud
004040: WILSSENS, MARIE-ANNE - Van Heppeneert tot Klein Rusland. 25 wandelingen door markante wijken in Vlaanderen
002207: WILSSENS, MARIE-ANNE - Optimo Bruno Grimbergensis. De geschiedenis van een Abdij en haar Bier
005359: DE WINTER, LOUIS - De Dertig laatste dagen met de Duitschers achter 't Albertkanaal te Brasschaat
002220: DE WINTER, LEON - God's Gym
004917: DE WINTER, THEUN - Terloopse obsessies. 26 Human Interest verhalen
001836: WISEMAN, N. CARDINAL - Fabiola ou l'église des catacombes
006101: DE WISPELAERE, PAUL (HOOFDREDACTEUR) - BOON, LOUIS PAUL - De Kantieke Schoolmeester 9
000226: DE WISPELAERE, PAUL - V.J.Brunclair 1899-1944
001787: DE WISPELAERE, PAUL - Brieven uit Nergenshuizen
005458: DE WISPELAERE, PAUL (SAMENSTELLING) - Vlaamse verhalen na 1965
003722: DE WIT, JOS - Grensbewoners
003040: DE WIT, DR.G.A. - Modekleding motivatie. Een sociaalpsychologische studie van het mode-gebeuren
005218: OOSTENS-WITTAMER, YOLANDE A. - Horta het huis Solvay
004905: WITTE, ELS - BURGELMAN, JEAN-CLAUDE - STOUTHUYSEN, PATRICK (REDACTIE) - Tussen Restauratie en Vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische politiek (1944-1950)
006157: WITTE, ELS - GOTOVITCH, JOSÉ (EDITÉ PAR - REDACTIE) - Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis / Revue belge d' histoire contemporaine XVIII, 1987, 1-2/3-4
000283: DE WITTE, RENÉ - TIMMERMAN, GEORGES - De zaak Raoul Stuyck. Fraude en corruptie in Antwerpen
001015: WITTE, ELS & CRAEYBECKX, JAN - Politieke geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie
004760: DE WITTE, DIRK - SNOEK, PAUL - SCHOUWENAARS, CLEM - RUYSLINCK, WARD - VANDELOO, JOS - DE BRUYN, FRANS - WALRAVENS, JAN - VAN DEN WEGHE, JAN - DAISNE, JOHAN - JONCKHEERE, KAREL - ROELANTS, MAURICE - Werk van nu
003913: WITTE, ELS (REDACTIE) - Brusselse thema's - Thèmes Bruxellois - Brussels Themes. 1. De Brusselse rand
005851: WITTKOPP, JUSTUS FRANZ - Europa im Gaslicht. Die hohe Zeit des Bürgertums 1848 bis 1914
004272: WITTSTOCK, ERWIN - Siebenbürgische Novellen und Erzählungen (eine Auswahl)
005018: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - De boer die sterf
000453: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Beginselen der chemie
000454: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Keur uit het werk
000540: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - De Vlaamsche primitieven
000738: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Proza van Karel Van de Woestijne
000798: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Dagboek
003167: VAN DE WOESTIJNE, KAREL - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood. de modderen man. God aan zee. Het Bergmeer
004922: WOLF, RUTH - Prins Joessoef van Thebe. Leven en werk van Else Laske-Schüler
003528: WOLF, RUTH - Prins Joessoef van Thebe. Leven en werk van Else Laske-Schüler
003351: DAHL-WOLFE, LOUISE - A photographer's scrapbook
004249: WOLFF, BETJE - DEKEN, AAGJE - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhardt
002959: WOLINSKI - Waar denken ze aan? Sex
002943: WOLKERS, JAN - Kort Amerikaans (deel 2)
001624: WOLLANTS, ARTHUR - Voor het venster weer dichtgaat
001468: WOOD, ROGER - DROWER, MARGARET S. - Egypte in kleur
000982: WOOLLEY, SIR LEONARD - Ur : the first phases
004236: WORM, FRITZ - Rembrandt 96 Gemälde ausgewählt und eingeleitet von Fritz Worm
002938: WORRINGER, DR.W. - Vormproblemen der Gothiek
003144: VAN DER WOUD, AUKE - De Bataafse hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850)
005512: WOUSSEN, WOUTER - Junior. De broer die bokser werd
004358: WOUTERS, BIE - Vrouw achter zeven sloten
002490: WOUTERS, ANTOON - Van jaar tot jaar 1946-1997. Notities rond mensen, toestanden en boeken in Vlaanderen
004462: VAN DE WOUWER, DR.J. - Belang van Rijn-, Schelde- en Maasrecht voor België
004869: DICKSON WRIGHT, CLARISSA - SCOTT, JOHNNY - Het wild kookboek
003689: WRIGHT, FRANK - Rijk mij je hand. Pastorale begeleiding door leken
000350: WSEWOLOD, GARSJIN - De palm die door het dak breekt
003703: WURMBRAND, RICHARD - De ondergrondse kerk. Gemarteld om Christus' wil
002427: WUYTS, JUUL - Enkele grepen uit de geschiedenis van Wijnegem
002191: VAN DE WYER, JACOBUS - Historie van het hoogweerdig, mirakuleus en heilig sacrament in de Hegge tot Poederle
005860: WYNMALEN, HENRY - Equitation
000733: WYSEUR, MARCEL - Gand et ses Geguinages
005235: XENAKIS, FRANÇOISE - Zij zou om het eiland tegen hem zeggen
001591: PIUS XI, Z.H.PAUS - Het Christelijk huwelijk
003912: PIUS XI, Z.H.PAUS - Wereldbrief 'Quas Primas' van Z.H.Paus Pius XI over Kristus' koningschap
006036: XIHONG, LIU - MIMI, ZHOU - SHI, YAN E.V.A. - De Brakke Hond 42 - Chinese issue
004096: XINGJIAN, GAO - Kramp
004702: YAGANI, MUNEMOTO - TAKAHASHIS, EIICHI - TSUJI, SHIGEBUMI - NAGATSUKA, YASUSHI - Byzance
003518: YATES, FRANCES A. - De geheugenkunst
004722: D'YDEWALLE, PIERRE - De Memoires 1912-1940
005607: YOUNG, DESMOND - Rommel
003046: ZAAL, WIM - Vlak bij Vlaanderen. Een Hollander over het zuiden
005101: ZAAL, WIM - Zó ben ik nu eenmaal. Nederlanders schrijven over zichzelf in dagboeken, autobiografieën en brieven
003045: ZAAL, WIM - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties
005519: ZAHNOUN, ABDELKADER - De taal van Berbers heeft geen woord voor grenzen
004704: VAN ZEIJST, TON - Brabant Suite. Een land in bloei
002982: VAN DER ZEYP, JAN E.A. - De Toerist - Wilrijknummer
003339: ZIEGER, ROLF - Das grosse farbige Buch der Heilpflanzen und ihre Anwendung
000457: ZIELENS, LODE - Terug tot de bron
000458: ZIELENS, LODE - De gele roos
000984: ZIELENS, LODE - Terug tot de bron
004139: ZIMMER, CARL - Smithsonian Intimate Guide to Human Origins
004061: ZINZEN, WALTER - Mobutu van mirakel tot malaise
002150: ZOCCHI, CHIARA - Olga
004182: ZOLA, EMILE - Burgerlui
005073: VAN ZOMEREN, KOOS - Minister achter tralies. Onthullingen over Haagse Lente
004034: VAN ZOMEREN, KOOS - Cupido's afscheid
001384: VAN ZOMEREN, KOOS - Sterk water
001626: VAN ZOMEREN, KOOS - De nodige singels en pleinen
001790: VAN ZOMEREN, KOOS - Het verhaal
005650: VAN ZOMEREN, KOOS - Oom Adolf
002591: VAN ZOONEN, ARIE - 1852-2004 het Park. Anderhalve eeuw aan de Westerdijk
001788: KLEIWEG DE ZWAAN, J. - De ijstijd-mens in Europa
001690: ZWAGERMAN, JOOST - Kroondomein
002700: ZWAGERMAN, JOOST - De houdgreep
005716: ZWART, PIET - BUIJS, STEVEN - SPAN-VAN DE REPE, COR - ZIJDENBOS, THEA - LOTTMAN, IGNACE - VAN DER PAUW, INEKE - PENNINGA, FRED - MERUMA, JOSJA - De Bilt ho even
004615: ZWEIG, STEFAN - Verwirrung der Gefühle. Drei Novellen
002003: ZWIERS, PIM - 1e Internationale Grafiek Biënnale. Global Graphics - Het Nieuwe Zien
000594: VAN ZYPE, G. - BERNARD, C. - FIERENS, P. - COLLEYE, H. - COLIN, P. - AVERMAETE, R. - SULZBERGER, M. - La Peinture en Belgique

6/1