Tweedehands Boekhuis - Antiquariaat Vanhove
Muntstraat 16, B-3000 Leuven, Belgium            Email: antiq.vanhove@telenet.be
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5/18956: DE LAMARTINE, A. - Le manuscrit de ma mère avec commentaires, prologue et épilogue.
FT/027: DE LAMARTINE, A. - Histoire de la révolution de 1848.
I/0010: DE LAMARTINE, A. - Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient (1832-1833): ou notes d'un voyageur. (complet / 4 tomes en 2 petits volumes)
1/00344: LAMB, M.E. (ED.) - The Role of the Father in Child Development. Wiley Series on Personality Processes.
5/28996: LAMB, F. - Eschatologische Verkündigung und Lebensgestaltung nach Paulus. Biblische Untersuchungen, 10.
H/0050: LAMBERECHTS, L. NOWÉ, J. (HRSG.) - Bild-Sprache: Texte zwischen Dichten und Denken. Festschrift für Prof. Dr. Ludo Verbeeck. Symbolae: series D, 5.
5/40971: LAMBERIGTS, M. (ED). - L'augustinisme à Louvain. BETL, CXI.
F/0072: LAMBERT, W.G.; MILLARD, A.R. - Atra-hasis: the Babylonian Story of the Flood. With the Sumerian Flood Story, by M. Civil.
Ba4/033: LAMBERT, K.; VAN FRAASSEN, B.C. - Derivation and Counterexample: an Introduction to Philosophical Logic.
5/30537: LAMBERT, D. - Sciences et théologie: les figures d'un dialogue. Connaître et Croire, 3.
G/0178: LAMBERTY, M.; LISSENS, R.F. (UITG.) - Vlaanderen door de eeuwen heen. (2 vols).
B/0299: LAMBERTY, M. - De Vlaamse opstanding. 1: Tot 1914. 2: Van 1914 tot heden. (2 vols)
1/04202: LAMBERTY, M. - Wat is Westerse Cultuur?
5/42147: LAMBERTY, M. - Lodewijk De Raet: grondlegger van een Vlaamse volkspolitiek.
5/46088: LAMBERTY, M. - Wat is Westerse cultuur ?
1/04954: LAMBERTY, M. - De roeping van het Westen.
Ba1/252: LAMBIN, D. (INLEID.) - Koninklijk Museum van Schoone Kunsten - Antwerpen: verzameling van 200 forogravuren naar de meesterwerken der Galerij van oude meesters. (tekst ook in het frans en het engels)
5/47937: LAMBINON, J. - Inventaire des sites. 7: Province de Namur.
5/48534: LAMBO, A.J.M. - Voorgeschiedenis van de Congregatie der Zusters van het H. Hart van Maria (Zusters van Berlaar) 1722-1845.
5/35833: LAMBRECHT, J. - Hij gaat voor ons uit: Jezus volgen in het Marcusevangelie.
5/06477: LAMBRECHT, J. - Terwijl hij tot ons sprak: parabels van Jezus.
C/0289: LAMBRECHT, J. - Maar ik zeg u: de programmatische rede van Jezus.
1/03414: LAMBRECHT, I. - Dom Modestus van Assche, 1891-1945.
E/0227: LAMBRECHT, J. - Terwijl hij tot ons sprak: parabels van Jezus.
5/50145: LAMBRECHT, H.K. DE VOS, F. - Le catéchisme de Malines expliqué. Traduction de l'ouvrage de Mgr. Lambrecht "Beknopte verklaring van den Meschelschen Catechismus" par F. de Vos.
5/50146: LAMBRECHT, H.K. - Beknopte verklaring van den Mechelschen Catechismus, ten gebruike van het middelbaar onderwijs.
B/0309: LAMBRECHTS, L. - Dierennovellen. Duimpjesuitgave, 086.
B/0310: LAMBRECHTS, L. - Limburgsch leven. Duimpjesuitgave, 102.
B/0368: LAMBRECHTS, L. - Dierennovellen. Duimpjesuitgave, 86.
B/0369: LAMBRECHTS, L. - Limburgsch leven. Duimpjesuitgave, 102.
C/0045: LAMBRECHTS, P. - Contributions à l'étude des divinités celtiques. R.U.Gent, Fac. Wijsbeg. en Lett., 093.
Ba9/085: LAMBRECHTS, G. - Je lichaam als kans: lichamelijke ekspressie als verruiming van de seksuele opvoeding.
Ba5/257: LAMBRECHTS, L. (ED.) - De Vlaamsche zanger. Deel 5: Tweede Lambrechts bundel. (tekst en muziek)
5/50222: LAMBRECHTS, J. - Het Oud Begijnhof of geschiedenis van het Begijnhof van Hasselt.
5/50089: LAMBRECHTS, L. - Limburgsche beelden.
Ba5/256: LAMBRECHTS, L. (ED.) - De Vlaamsche zanger. Deel 4: Eerste Lambrechts bundel. (tekst en muziek)
1/03649: LAMEERE, A. - Les animaux de la Belgique. (4 tomes en un volume / complet]
5/41414: DE LAMENNAIS, F. - Essai sur l'indifférence en matière de religion (4 vols). + Défence de l'Essai… (1 vol).
5/43050: LAMMERS, K. - Hören, Sehen und Glauben im Neuen Testament. . Stuttgarter Bibelstudien, 011.
5/44264: LAMMERS, C.J. - Organisaties vergelijkenderwijs: ontwikkeling en relevantie van het sociologisch denken over organisaties.
C/0075: LAMMERS, C.J. - Macht en gezag van de Duitse bezetter. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Mededelingen Afd. Letterkund
5/12113: LAMPL-DE GROOT, J. - Man and Mind: Collected Papers of Jeanne Lampl-De Groot M.D.
Ba10/002: LAMPO, H. - De goden moeten hun getal hebben. Boekenweek, 1969.
L1427: LAMPO, H. - Armand Boni: van literair grisaille tot episch fenomeen.
1/03977: LAMPO, H. - De belofte aan Rachel.
Ba10/001: LAMPO, H. - De zwanen van Stonehenge: een leesboek over magisch-realisme en fantastische literatuur.
5/23609: LAMY, H. - Madame Bourtonbourt (1660-1732) et son oeuvre les Soeurs de la Charité de Namur.
5/49512: LAMY, H. (E.A.) - De Orde van Premonstreit in België en in Nederland.
D/0171: FUNG YU-LAN. - A History of Chinese Philosophy. Vol.1: The Period of the Philosophers (From the Beginnings to Circa 100 B.C.)
1/03029: LANCASTER, B. - Elementen van Jodendom.
1/04106: LANCÉE, J.A.L. - R.C. Bakhuizen van den Brink en het probleem van de 'tijdgeest'. Kwarto-reeks, 1.
L1391: LANCKROCK, R. - Johan Daisne.
5/38691: VAN DER LAND, S. - Tussen geloof en bijgeloof: ervaringen met spiritisme, reïncarnatie, astrologie.
G/0270: VAN 'T LAND, F.A.W.; VAN DER WOUDE, A.S. (REDS). - De Habakuk-rol van 'Ain Fasha: tekst en vertaling. Woord vooraf van Th. C. Vriezen. Semitische teksten met vertaling, 1.
Ba9/143: LANDAUER, T.K. (ED.) - Readings in Physiological Psychology: the Bodily Basis of Behavior.
1/01021: LANDAY, J.M. - Schweigende Städte, heilige Steine: archäologische Entdeckungen im Land der Bibel.
Me2/0132: DE LA LANDE, M. - Abrégé d'astronomie. .
F/0094: LANDERSDORFER, S. - Altbabylonische Privatbriefe; transkribiert, übersetzt und kommentiert, nebst einer Einleitung und 4 Registern. Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, II,2.
1/03175: LANDES, G.M. - A Student's Vocabulary of Biblical Hebrew.
1/03668: LANDMANN, S. (HRSG.) - Der jüdische Witz.
Ba5/265: LANDORMY, P. - Histoire de la musique.
5/43560: LANDSBERGER, B. (ED.) - Materialien zum sumerischen Lexikon (MSL): Vokabulare und Formularbücher. (Die Bände I-IX und XII). Scripta Pontificii Instituti Biblici.
P145: DE LANDSHEERE, V., DE LANDSHEERE, G. - Définir les objectifs de l'éducation.
P110: DE LANDSHEERE, G. - Introduction à la recherche en éducation.
L/0312: LANDUYT, H. - Het Daensisme in Antwerpen.
5/32149: LANE, D.A. - Keeping Hope Alive: Stirrings in Christian Theology.
1/05118: LANER, H. (VERF.) - Wörterbuch der Antike, mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens. Kröner Taschenausgabe, 96.
1/01710: LANG, B. - Eugen Drewermann, interprète de la Bible. Théologies.
5/07755: LANG, A. - Wesen und Wahrheit der Religion.
5/38814: [WITTGENSTEIN] LANG, M. - Wittgensteins philosophische Grammatik: Entstehung und Perspektiven der Strategie eines radikalen Aufklärers.
5/43082: LANG, B. - Die weisheitliche Lehrrede: eine Untersuchung zu Sprüche 1-7. Stuttgarter Bibelstudien, 054.
Ba5/204: LANG, H.R. - Das Liederbuch des Königs Denis von Portugal. Zum ersten Mal vollständig herausgegeben und mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar versehen.
5/23708: LANG, A. - Wesen und Wahrheit der Religion: Einführung in die Religionsphilosophie.
5/284601: LANG, A. - John Knox and the Reformation.
5/16412: LANGBEIN, H. - Hommes et femmes à Auschwitz.
1/04298: DE LANGE, N. - Atlas van de Joodse wereld.
5/40938: LANGE, C. - The Portrayal of Christ in the Syriac Commentary on the Diatessaron. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 616.
Ba9/219: LANGE, F. - Die Sprache des menschlichen Antlitzes: eine wissenschaftliche Physiognomiek und ihre praktische Verwertung im Leben und in der Kunst.
Ba9/218: LANGE, F. - Die Sprache des menschlichen Antlitzes: eine wissenschaftliche Physiognomiek und ihre praktische Verwertung im Leben und in der Kunst.
K/0160: LANGE, H. - Leben in Linz: ein Lesebuch; unter Verwendung amtlicher Unterlagen.
F/0172: LANGE, K. - De pyramides, des sphinx, des pharaons.
6/2382: LANGENDIJK, P. - Het wederzijdsch huwelijksbedrog, blijspel.
1/00200: VAN LANGENDONCK, P. - Ons leven. (fac-simile van uitg. 1910)
5/42738: VAN LANGENDONCK, J. - Handboek sociaal zekerheidsrecht.
K/0171: LANGENFELT, G. - Staden, vid de ljusa vattnen: sjuhandra ar i Stockholm.
K/0044: VAN LANGENHOVE, G. - Linguistische studiën, 1 + 2. (2 vols.) Rijksuniversiteit Gent; werken uigegeven door de Faculteit van de Wijsbegeerte e
E/0276: LANGER, S.K. - Mind: an Essay on Human Feeling. I: (Problems and Principles).
F/0332: LANGER, H. - Hortus bellicus: der Dreissigjährige Krieg: eine Kulturgeschichte. (im Schuber)
Ba9/052: LANGEVELD, M.J. - Inleiding tot de studie der paedagogische psychololgie, van de middelbare-schoolleeftijd.
Ba9/033: LANGEVELD, M.J. - Inleiding tot de psychologie.
E/0014: LANGEVIN, P.E. - Jésus seigneur et l'eschatologie: exégèse de textes prépauliniens. Studia: travaux de recherche, 21.
5/41479: DE LANGHE, R. - Les textes de Ras Shamra-Ugarit et leurs rapports avec le milieu biblique de l'Ancien Testament. . UCL, Diss. ad Gradum Magistri, II,35.
K/0130: LANGOHR, J. - Het Zuidnederlandsch dialectgebied van Overmaas. Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde: Salsmans-fonds, 3.
L2013: LANGOHR, J.; VAN OVERLOOP, J. - Het Land van Overmaas: Platdietsche streek, Kanton Eupen en Voerstreek. Met schema's, kaarten en statistieken. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, 340.
5/37010: LANGUI, E. - Frits Van den Berghe, 1883-1939: de mens en zijn werk.
1/03493: LANGUI, É. - L'expressionnisme en Belgique.
5/48539: LANGUI, E. - L'expressionisme en Belgique. Belgique, art du temps.
B/0200: [NIETZSCHE] LANNOY, C.J. - De denker Nietzsche: de geschiedenis van een goddeloos egocentrisme. Keurbibliotheek.
5/28476: [NIETZSCHE] LANNOY, C.J. - De denker Nietzsche: de geschiedenis van een goddeloos egocentrisme.
Ba4/131: LANNOY, C. - De denker Nietzsche: geschiedenis van een goddeloos egocentrisme.
1/03923: LANOYE, T. (E.A.) - Overkant: moderne verzen uit de Groote Oorlog.
5/49847: LANOYE, R. - Oostende's epos.
E/0119: LANS, M. BOGAERTS, J. - Pater Joannes Baptista Lans, 1808-1886: een stuk geschiedenis uit het kerkelijk leven der 19e eeuw. Bewerkt en voltooid dor J. Bogaerts.
Ba5/061: LANSINK, L.; TAAT, J. - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink: negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest, 1888-1978.
F/0135: VAN LANTSCHOOT, A. - Les "Questions de Théodore": texte sahidique, récensions arabes et éthiopienne. Studi e testi, 192.
5/41471: LAPERROUSAZ, E.M. - Qoumrân, l'établissement Essénien des bords de la Mer Morte: histoire et archéologie du site.
1/00082: LAPIDE, P. - Opstanding: een Joodse geloofservaring.
5/09308: LAPIDE, P. - De laatste drie pausen en de Joden.
5/42259: LAPIDE, P. - Hij leerde in hun synagogen: een joodse uitleg van de evangeliën.
F/0147: LAPIDE, P.; LUZ, U. - Jezus de jood: thesen van een jood, antwoorden van een christen.
5/37473K: LAPIDE, P. - Ist das nicht Josephs Sohn? Jesus im heutigen Judentum.
A/0102: LAPIDE, P. - Is dat niet de zoon van Jozef? Jezus in het hedendaagse Jodendom.
A/0101: LAPIDE, P. - Hij leerde in hun synagogen: een joodse uitleg van de evangeliën.
5/49682: LAPIERRE, D.; COLLINS, L. - Ô Jérusalem: récit.
1/03658: LAPIERRE, J.P. (INTROD.) - Règles des moines: Pacôme, Augustin, Benoît, François d'Assise, Carmel. Points: sagesses, 28.
5/06682: LAPIERRE, D. - La cité de la joie.
1/02877: LAPIERRE, D.; COLLINS, L. - 25 août 1944: Paris brûle-t-il? Les grandes heures de l'histoire.
5/41763: LAPLANCHE, J., PONTALIS, J.B. - Vocabulaire de la psychanalyse.
Ba4/134: LAPORTE, J. - Le coeur et la raison selon Pascal. Bibliothèque philosophique.
5/30631: LAPSANSKI, D.V. - Perfectio Evangelica: eine begriffsgeschichtliche Untersuchung im frühfranziskanischen Schrifttum. Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes, 22.
5/41333: LARCHER, C. - Études sur le Livre de la sagesse. Études Bibliques.
5/21069: LARKIN, O.W. - L'art et la vie en Amérique.
F/0198: LAROCHE, E. - Les hiéroglyphes hittites. Première partie: L'écriture.
5/46391: LARRANAGA, V. - L'Ascension de Notre-Seigneur dans le Nouveau Testament. Scripta Pontificii Instituti Biblici.
1/03945: LARSEN, D.J. - Het kleine ritueel.
5/34725: LARSON, D.E., VAN REE, J.W., DE SMET, R. - Gezin en gezondheid. (Samengesteld door de staf van de Mayo Clinic, Rochester, MN, VS)
5/33491: LARSSON, E. - Christus als Vorbild: eine Untersuchung zu den paulinischen Tauf- und Eikontexten.
Ba4/148: LASCH, C. - The Minimal Self: Psychic Survival in Troubled Times.
J/0264: DE LASERNA SANTANDER, (MR.) - Mémoire historique sur la bibliothèque dite De Bourgogne, présentement Bibliothèque Publique de Bruxelles.
1/03858: LASKER-SCHÜLER, E. - Die gesammelten Gedichte.
Ba2/068: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 9: Lancashire. Courtauld Institute Illustration Archives.
Ba2/065: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 6: Greater Manchester. Courtauld Institute Illustration Archives.
Ba2/067: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 8: Lancashire. Courtauld Institute Illustration Archives.
Ba2/062: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 3: Northamtonshire. Courtauld Institute Illustration Archives.
Ba2/060: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 1: London. Courtauld Institute Illustration Archives.
Ba2/063: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 4: Glaucestershire. Courtauld Institute Illustration Archives.
Ba2/066: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 7: London. Courtauld Institute Illustration Archives.
Ba2/069: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 10: London. Courtauld Institute Illustration Archives.
Ba2/061: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 2: London. Courtauld Institute Illustration Archives.
Ba2/064: LASKO, P. (ED.) - Archive 4: Late 18th & 19th Century Sculpture in the British Isles. Part 5: London. Courtauld Institute Illustration Archives.
4/0235: LASKY, V. - Der hässliche Russe.
1/00101: LASOEN, P. - Recepten en verhalen.
5/40432: LASOEN, P. - De geur van rood.
5/48296: LASSANCE, W. - Trois hauts lieux de l'Ardenne dans l'histoire.
FT/001: LASSERRE, H. - Notre Dame de Lourdes. Édition illustrée d'encadrements variés a chaque page et de chromolitographies. [très bon état]
1/04718: LASSUS, L.-A. - Saint Pierre Damien: l'homme des déserts de Dieu.
A/0386: LATEUR, P. - Muze, zeg me …: bloemlezing Griekse literatuur.
5/13245: LATHOUD, D. - Maris-Pauline Jaricot. (2 Vols)
5/44584: LATHOUWERS, T. (E.A.) - Eden afgedaan.
Ba9/150: LATNER, J. - Toegang tot de Gestalt Therapie: een holistische handleiding voor de theorie, beginselen en technieken …
1/03271: LATORRE, F.A.; LATORRE, D.L. - The Mexican Kickapoo Indians. The Texas Pan American Series.
5/07885: [GILES LI MUISIS] DE LATTENHOVE, K. (ED). - Poésis de Giles Li Muisis publiées pour la première fois d'après le manuscrit de Lord Ashburnham.
5/40160: DE LATTIN, A. - De politie waakt: uit het Antwerpsch politie-archief, 1790-1880.
L/0117: DE LATTIN, A. - De Antwerpenaar als taalvirtuoos: Antwerpse spreuken en gezegden.
L/0202: DE LATTIN, A. - Sinjorenstad: Antwerpen rond de jaren '80 tot 1900.
L/0188: DE LATTIN, A. - Beroemde medeburgers: het Antwerps beeldenpatrimonium.
5/47277: DE LATTIN, A. (UITG.) - Een bedreiging: de buurt der gildekamersstraat.
5/32544: DE LATTIN, A. - Sinjorenstad.
5/45896: LATZARUS, L. - Beaumarchais. Le roman des grandes existences, 31.
5/34073: LAU, F., BIZER, E. - Reformationsgeschichte Deutschlands. Die Kirche in ihrer Geschichte, 3/K.
B/0315: LAU, R.J.; PRINCE, J.D. - The Abu Habba Cylinder of Nabuna'id (V Rawlinson Pl. 64) Semitic Study Series, 5.
5/01243: LAUFER, R., EA. - Thèmes et langages de la culture moderne. Littérature et Langages.
5/01244: LAUFER, R., EA. - Le langage, le théâtre, la parole et l'image. Littérature et Langages.
5/01245: LAUFER, R., EA. - Le conte, la poésie. Littérature et Langages.
5/27782: LAUHA, A. - Kohelet. Biblischer Kommentar, Altes Testament, Band XIX.
1/02908: DE LAUNAY, J. - La grande débâcle: 1944-1945, sept million de civils fuient devant l'Armée rouge.
1/04063: LAURAND, L. - Manuel des études grecques et latines. Fasc. 3: Grammaire historique grecque.
5/48926: LAURAND, L. - Manuel des études grecques et latines. 1: Grèce. 2: Rome. (2 tomes)
1/04472: DE LA LAURENCIE, L. - Les luthistes. Les musiciens célèbres.
1/00348: LAURENDEAU, M.; PINARD, A. - Les premières notions spatiales de l'enfant: examen des hypothèses de Jean Piaget. Actualités pédagogiques et psychologiques.
5/49673: LAURENT, E. - Le monde secret de Bush: la religion, les affaires, les réseaux occultes.
5/49687: LAURENT, E. - Tempête du désert: les secrets de la Maison Blanche.
5/27574: [NAPOLEON] LAURENT, J., VARENNE, A. - Quand la France occupait l'Europe, 1792-1816.
A/0184: LAURENT, M. - L'architecture et la sculpture en Belgique. Bibliothéque d'histoire de l'art.
5/44655: LAURENT, E. - L'ennemi n° 1 du mineur: le grisou.
Ba2/048: LAURENT, M.; VAN DER PLUIJM, W. - De meesterwerken der beeldhouwkunst en der bouwkunst, uit den vroegsten tot in dezen tijd.
5/33462: LAURENTIN, R. - Les évangiles de l'enfance du Christ: vérité de Noël au-delà des mythes.
5/43681: LAURENTIN, R. - Structure et théologie de Luc I-II. Etudes bibliques.
5/46299: LAURENTIN, R. - Renaissance des églises locales: Israël.
F/0263: LAURENTIN, R. - Structure et théologie de Luc I-II. Etudes bibliques.
1/01708: LAURENTIN, R. - Nouvelles dimensions de l'espérance.
C/0123: LAURENTIN, R. - Vie authentique de Jésus Christ. 2: Fondements, preuves et justification.
5/34391: LAURET, B., REFOULÉ, F. - Initiation à la pratique de la théologie, V. Pratique.
DB/003: LAUREYS, D. - De Mindere Broeders van Franciscus, 1842-1992: 150 jaar Minderbroeders in Vlaanderen.
5/10831: LAURIEN, H.-R., SEEBER, D. - Was Laien bewegt: zur Lage der Kirche.
1/01840: LAUWAERT, G. - Neem een doek: Willem Elsschot en de vrouwen. WEG-cahier, 7.
5/49001: [MOLENS] LAUWERS, J. - Diegem: zijn watermolens, zijn kasteelheren, zijn bedevaartkerk.
5/45477: LAUWERS, P. - Geloof, ongeloof en bijgeloof: een godsdienstpsychologisch onderzoek naar de voorsocratische theorieën over de oorsprong van de godsdienst. Mare nostrum.
5/47589: LAUWERYS, J. - HOK: jaarboek van Hoogstraten's Oudheidkundige Kring, 18(1950): Hoogstraten, aloude Vrijheid.
5/50174: LAUWERYS, J. - Gids voor Hoogstraten: voor vriend en vreemdeling, voor pelgrim & toerist.
5/18544: LAVAL, J. - Un homme partagé.
5/43824: LAVALLEYE, J. - Historique de la Commission de la Biographie Nationale.
5/44826: LAVALLEYE, J. - Introduction aux études d'archéologie et d'histoire de l'art.
5/48287: LAVALLEYE, J. - Introduction à l'archéologie et à l'histoire de l'art. Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Catholique de
FT/048: LAVATER, J.C. - Le Lavater portatif, ou précis de l'art de connaître les hommes par les traits du visage. (33 profils en couleurs)
5/46143: LAVATER-SLOMAN, M. - Genie des Herzens: die Lebensgeschichte Johann Caspar Lavater.
5/46106: LAVEDAN, H. - Monsieur Vincent: aumônier des galères.
5/27377: LAVEILLE, E. - Le P. De Smet (1801-1873).
5/33647: LAVEILLE, E. - Le P. De Smet, apôtre des peaux-rouges (1801-1873).
5/44162: LAVEILLE, E. - L'évangile au centre de l'Afrique: le P. Van Hencxthoven, s.j., fondateur de la mission du Kwango (Congo belge) (1852-1906). Museum Lessianum: section missiologique, 5.
G/0200: LAVEILLE, E. - Le P. De Smet (1801-1873).
5/48145: [MERCIER] LAVEILLE, A.P. - Le Cardinal Mercier, archevêque de Malines (1851-1926). Préface de M. Carton de Wiart.
1/03262: DE LAVELEY, E. - Éléments d'économie politique.
5/44701: LAVELLE, L. - La dialectique de l'éternel présent: de l'acte. Philosophie de l'esprit.
5/45217: LAVELLE, L. - Introduction à l'ontologie. Nouvelle encyclopédie philosophique.
Ba4/231: LAVELLE, L. - La philosophie française entre les deux guerres. Les chroniques philosophiques, 2.
F/0145: LAVELLE, L. - Quatre saints.
Ba4/482: LAVELLE, L. - Dez eenzelvige mens: hedendaagse wijsgerige bespiegeling.
1/02033: LAVEN, M. - Vrouwenkloosters in Venetië: slotzusters en gebroken geloftes in de Renaissance.
5/49960: LAVER, J. - Cantecleer kostuumgeschiedenis.
5/49561: LAVERGNE, G. - Des monts d'Auvergne à l'Atlantique: la Dordogne et ses pays. Tome 2. Les belles rivières de la France
5/46368: LAVIGERIE, (CARD.) - Martyrs d'Orient.
Ba5/163: LAVIGNAC, A. - Notions scolaires de musique. 2ème année, livre de l'élève.
Ba5/258: LAVIGNAC, A. - La musique et les musiciens.
Ba5/262: LAVIGNAC, A. - L'éducation musicale.
Ba5/263: LAVIGNAC, A. - La musique et les musiciens. 94 Figures et 510 exemples en musique.
1/03197: LAWRENCE, T.E. - The Seven Pillars of Wisdom: a Triumph.
1/02503: LAWRENCE, A.W. - Greek Architecture. The Pelican History of Art.
1/04784: LAWTHER, G.; LAWTHER, C. - Leer kalligraferen stap-voor-stap.
5/38299: LAY, R. - Der neue Glaube an die Schöpfung.
5/31307: LAYS, C. - Étude critique sur la 'Vita Balderici Episcopi Leodiensis'.
5/24861: LAZCANO, R. - Bibliographia missionalia augustiniana: America Latina (1533-1993).
5/24863: LAZCANO, R. - Panorama bibliográfico de Xavier Zubiri.
C/0300: LAZCANO GONZÁLEZ, R. - Fray Luis de León: bibliografía. Guía bibliográfica, 1.
Ba5/221: LEA, H.CH. - De inquisitie in de Middeleeuwen.
5/44695: LEAHY, L. - Dynamisme volontaire et jugement libre: le sens du libre arbitre chez quelques commentateurs thomistes de la Renaissance. Studia, 16.
5/11752: LEAKEY, R.E. - Op het spoor van de mens.
5/44827: LEAKEY, R.E.; LEWIN, R. - Nieuwe inzichten in oorsprong en ontwikkeling van de mens.
5/38958: LEANDER, P. - Laut- und Formenlehre des Ägyptisch-Aramäischen. Göteborgs Högskolas Ärsskrift, XXXIV, 1928:4.
1/00908: LEANEY, A.R.C. - The Letters of Peter and Jude. The Cambridge Bible Commentary.
5/42591: LEANEY, A.R.C. - The Jewish and Christian World, 200 BC to AD 200. Cambridge Commentaries on Writings of the Jewish & Christian World, 200 BC to AD
1/01681: LEANEY, A.R.C.; POSEN, J.; HANSON, R.P.C. - A Guide to the Scrolls.
5/44139: LEBACQ, L. (E.A.) - Classification de bois de l'Amazonie Péruvienne (caractères anatomiques et physiques). Musée Royal d'Afrique Centrale: Annales in-8°: Documentation économique, 3.
5/04341: [BOSSUET] LEBARQ, J. (ED). - Oeuvres oratoires de Bossuet, édition critique.
Zo2/104: LEBBE, V. - En Chine il y a du nouveau: le Père Lebbe nous écrit …
Ke1/058: LEBEER, L. - De Vlaamsche houtsnede.
J/0158: LEBEER, L. - Le dessin, la gravure, le livre xylographique et typographique. (extrait de "Bruxelles au XVme siècle").
Ba1/139: LEBEER, L. - De geest van de graveerkunst in de XVe eeuw.
5/50323: LEBLOND-ZOLA, D. - Zola: sein Leben - sein Werk - sein Kampf. Herausgegeben und kommentiert von F.C. Weiskopf.
5/47956: LEBRAM, J.C.H. - Legitimiteit en charisma: over de herleving van de contemporaine geschiedschrijving in het jodendom tijdens de 2e eeuw v. Chr.: rede …
5/47883: LEBRETON, J. - Histoire du dogme de la trinité, des origines au Concile de Nicée. 1: Les origines. Bibliothèque de théologie historique.
5/34491: [PASCAL] LEBROCQUY, G. - Pascal et les Jésuites.
1/00354: LECA, A.P. - La médecine égyptienne au temps des pharaons.
5/46449: LECANUET, E. - Montalembert. 3: L'église et le Second Empire (1850-1870).
L1337: LECAT, M. - L'ombre des ailes de Maeterlinck.
1/05328: LECAT, M. - Maurice Maeterlinck en pantoufles.
L1333: LECAT, M. - Le Maeterlinckisme: littérature, science, philosophie. (2 tomes)
L1334: LECAT, M. - Les caractères principaux du génie de Maurice Maeterlinck.
L1335: LECAT, M. - Maurice Maeterlinck en pantoufles.
5/49972: LECESTRE, L. - Saint Michel. L'art et les saints.
5/17008: [VAN ROEY] LECLEF, E. (ED). - Le Cardinal van Roey et l'occupation allemande en Belgique: actes et documents publiés par le chanoine Leclef.
E/0305: LECLEF, E. - Kardinaal Van Roey en de Duitsche bezetting in België.
G/0220: LECLER, J. - Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme. (2 tomes) Théologie, 31.
5/14809: LECLERC, G. - Zeger Bernard van Espen (1646-1728) et la hiérarchie ecclésiastique.
1/02644: LECLERC, E. - Symbolen van de godservaring: een analyse van het 'Zonnelied' van Franciscus. Franciscaanse bibliotheek.
E/0094: [FRANCISCUS] LECLERC, E. - Symbolen van de godservaring: een analyse van het 'Zonnelied' van Franciscus.
1/00124: LECLERCQ, J. - Christen en wereldburger. Credo-reeks, 3.
1/03484: LECLERCQ, J. - St Bernard et l'esprit cistercien. Maîtres spirituels, 36.
1/01336: LECLERCQ, J. - Een kreet van vreugde: een getuigenis. Met voorwoord van R. Garaudy.
1/01394: LECLERCQ, J. - Éloge de la paresse.
5/48686: LECLERCQ, H. - L'Espagne chrétienne. Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique.
5/50368: LECLERCQ, H. - Julien l'Apostat, Sapor, Genséric. Les martyrs, 03.
5/50369: LECLERCQ, H. - Juifs, Sarrasins, Iconoclastes. Les martyrs, 04.
5/22962: LECLERCQ, H. - Manuel d'archéologie chrétienne depuis les origines jusqu'au VIIIe siècle.
5/27545: [MERCIER] LECLERCQ, J. - La grande figure du Cardinal Mercier.
5/50320: LECLERCQ, J. - Albert roi des belges.
5/34490: [FRANÇOIS DE SALES] LECLERCQ, J. - Sint François de Sales, docteur de la perfection.
5/39129: [BERNARDUS] LECLERCQ, J. - Saint Bernard mystique.
5/42552: LECLERCQ, J. - Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Âge.
5/45643: LECLERCQ, J. - L'enseignement de la morale chrétienne. Les livres du prêtre, 3.
5/15189: LECLERCQ, H. - L'ordre bénédictin.
5/46072: LECLERCQ, J. - Les grandes lignes de la philosophie morale. Bibliothèque philosophique de Louvain.
G/0108: LECLERCQ, J. - Saints de Belgique.
C/0097: LECLERCQ, J. - La spititualité de Pierre de Celle (1115-1183). Études de théologie et d'histoire de la spiritualité, 7.
5/50370: LECLERCQ, H. - Le Moyen Age. Les martyrs, 05.
5/50371: LECLERCQ, H. - Jeanne d'Arc; Savonarole. Les martyrs, 06.
5/50372: LECLERCQ, H. - La Réforme, 1534-1573. Les martyrs, 07.
5/09884: LECLERCQ, J. - Documents autobiographiques.
5/49233: LECLERCQ, J. - Culture et personne. Batir, III,1.
5/50366: LECLERCQ, H. - Les temps Néroniens et le deuxième siècle. Les martyrs, 01.
5/48854: LECLERCQ, É. - L'art et les artistes: critique, esthétique.
5/50373: LECLERCQ, H. - La Réforme, 1573-1642. Les martyrs, 08.
5/50374: LECLERCQ, H. - Le XVIIe siècle. Les martyrs, 09.
5/50375: LECLERCQ, H. - Le XVIIIe siècle. Les martyrs, 10.
5/50367: LECLERCQ, H. - Le troisième siècle:Dioclétien. Les martyrs, 02.
5/50132: LECLERCQ, J. - Saint François de Sales, docteur de la perfection. Études philosophiques et religieuses.
5/50178: LECLERCQ, J. - Saint Bernard mystique. Les grands mystiques.
5/50376: LECLERCQ, H. - La Révolution (1791-1794). Les martyrs, 11.
5/50377: LECLERCQ, H. - La Révolution (1794-1798). Les martyrs, 12.
5/28288: LECOMTE, B. - La vérité l'emportera toujours sur le mensonge: comment le pape a vaincu le communisme.
Ba1/203: LECOMTE, M. - Edgar Gevaert.
A/0317: LECOMTE, M.; DEFRAENE, N. - Le livre d'or de Baudouin et Fabiola, roi et reine des Belges. Pages d'histoire.
5/42568: LECOUTERE, C.P.F., GROOTAERS, L. - Inleiding tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlands.
L1325: LECOUTERE, C. - Schets van den ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde.
5/29451: LECOY DE LA MARCE, A. - Saint Louis, son gouvernement et sa politique.
FT/018: LECOY DE LA MARCHE, A. - Saint Martin. [volume superbe]
FT/007: LECOY DE LA MARCHE, A. - Saint Martin. [état excellent]
5/37764: LECRON, J.M. - Zelfhypnose: techniek en gebruik in het dagelijkse leven.
B/0254: LEDEGANCK, K.L., VAN RIJSWIJCK, T. - Volledige dichtwerken , in chronologische orde verzameld, vermeerderd met eenige onuitgegeven... + Keus uit Theodoor Van Rijswijck's Gedichten, naar tijdsorde gerangschikt…
Zk/0043: LEDEGANCK, K.L. - Volledige dichtwerken; in chronologische orde verzameld. Vermeerderd met vele onuitgegeven … gedichten. Voorzien van aanteekeningen, levenbericht en opgave van varianten …
1/04364: LEDEGANCK, K.L. - Keurgedichten. Ingeleid en toegelicht door P. de Smaele. Klassieke galerij, 12.
1/04201: LEDEGANCK, K.L. - Keurgedichten. Ingeleid en toegelicht door P. De Smaele. Klassieke galerij, 12.
Zk/0064: LEDEGANCK, K.L. - Al de gedichten van K.L. Ledeganck.
L2008: LEDEGANCK, K.L.; HEREMANS, J.F.J. - Gedichten van K.L. Ledeganck; met eene levensschets des dichters door J.F.J. Heremans.
A/0230: LEDIT, J. - Marie dans la liturgie de Byzance. Théologie Historique, 039.
5/47058: LEE, A.; LEE, C. - Samen sterk: de weg tot een boeiend en gelijkwaardig samen-zijn.
1/04503: TCHANG BOK LEE. - Illustrated flora of Korea.
1/03062: LEE-ELLIOTT, T. - Paintings of the Ballet. Introduction by A.L. Haskell.
Ba9/160: LEEDS, M.; SHORE, H. (EDS.) - Geriatric Institutional Management.
5/27237: LEEMAN, F.W.G. - 120 jaar zeevaart: van barkschip tot 'Willem Ruys'.
5/03262: LEEMAN, A.D. - Wolters woordenboek Latijn/Nederlands.
5/18587: LEEMANS, V. - Søren Kierkegaard. Filosofische Bibliotheek / Philosophische Bibliotheek.
F/0075: LEEMANS, W.F. - The Old-Babylonian Merchant, His Business and His Social Position. Studia et documenta, 3.
5/38932: LEEMANS, (FS). - L'égyptologue Conrade Leemans et sa correspondance: contribution à l'histoire d'une science.
5/23601: LEEMANS, J. - Onze taal in vorige eeuwen. (over West-Vlaamse dichters)
B/0343: LEEMANS, V. - Aanwezig verleden.
B/0339: LEEMANS, V. - Aanwezig verleden.
5/46919: LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel. Nederlandsche historische bibliotheek, 3.
5/44708: LEENE, H. - De vroegere en de nieuwe dingen bij Deuterojesaja. (diss.)
J/0387: DE LEENER, J. - Aide-Mémoire dans le Reliure du Registre.
5/45929: DE LEEUW, V. - De Ebed Jahweh-profetieen: historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis. Avec un résumé en français. K.U.Leuven, Diss. Mag., III,2.
5/49469: DE LEEUW, C.A. - Mythe als wegwijzers.
5/10786: DE LEEUW, V. - De Ebed Jahweh-profetieën: historisch-kritisch onderzoek naar hun ontstaan en hun betekenis. .
5/42346: VAN DER LEEUW, G. - La religion dans son essence et ses manifestations: phénoménologie de la religion. Bibliothèque Scientifique.
5/44711: VAN DER LEEUW, M. - Het scheppingsverhaal herschapen: een kritische analyse.
5/46566: DE LEEUW, A.S. - Het socialisme en de natie: van het "Communistisch manifest" tot de strijd tegen het fascisme. Marxistische bibliotheek.
5/22472: DE LEEUWE, H.H.J. - Multatuli, het drama en het toneel.
1/00139: VAN LEEUWEN, J. (RED.) - Mozart. Componistenreeks.
5/28486: VAN LEEUWEN, W.S. - Eirene in het Nieuwe Testament: een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de Joodsche literatuur. (Diss.)
5/31074: VAN LEEUWEN, A.T. - Kritiek van hemel en aarde, I: Kritiek van de hemel, 2: Kritiek van de aarde.
5/39622: VAN LEEUWEN, A.T. - De nacht van het kapitaal: door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
5/41674: VAN LEEUWEN, F. - De Inka's voor en na. (Omgewerkte en zeer uitgebreide versie van BRT-radioteksten). .
L0363: VAN LEEUWEN, W.L.M.E. - Epiek en lyriek.
5/45664: VAN LEEUWEN, P.J. - De betekenis van Fr. E. D. Schleiermacher voor de theologie in Nederland. Teyler's Godgeleerd Genootschap, n.s., 26.
H/0079: VAN LEEUWEN, A. - Het christendom in de wereldgeschiedenis.
1/04816: VAN LEEUWEN, J. (RED.) - Bach. Componistenreeks.
H/007849: VAN LEEUWEN, A. - Het christendom in de wereldgeschiedenis.
5/07895: VAN LEEUWEN, P.W. - Het paulinische voorrecht.
A/0310: VAN LEEUWEN, W.S. - Eirene in het Nieuwe Testament: een semasiologische, exegetische bijdrage op grond van de Septuaginta en de joodse literatuur. Diss. Leiden 1940.
Ba4/440: LEFEBVE, H. - Le matérialisme dialectique. Nouvelle encyclopédie philosophique.
1/00116: LEFÈBVRE, G. - De Geest Gods in de heilige liturgie. Credo-reeks, 28.
5/43960: LEFEBVRE, G. - Napoléon. Peuples et civilisations, 14.
Ba9/213: LEFEBVRE, J.J. - Activités de développement de l'enfant. Tome 1, (première partie). Développement humain.
Ba4/194: LEFEBVRE, H. - Problèmes actuels du Marxisme. Initiation philosophique.
5/04368: LEFEBVRE, L. - Het Luxemburgs museum, Aarlen. Musea Nostra, 20.
1/02294: LEFÈVRE, Y. (DIR.); MÉNARD, PH. - Manuel du français du Moyen Age. 1: Syntaxe de l'ancien français.
5/27799: LEFÈVRE, Y. (ED). - Archivum latinitatis Medii Aevi 40 (1975-76).
5/40503: LEFÈVRE, P.F. - Le coutumier de l'Abbaye d'Oigny en Bourgogne au XIIe siècle. Spicilegium Sacrum Lovaniense, 039.
J/0117: LEFEVRE, T. - Guide pratique du compositeur et de l'imprimeur typographes, suivi de notions précises sur les divers clichages, et sur la galvanoplastie. (complet)
5/43464: LEFÈVRE, P.F. - Les constitutions du chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles.
5/43465: LEFÈVRE, P.F. - Statuts capitulaires du Chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles, durant le XIVe et le XVe siècle.
5/45184: LEFÈVRE, T. - Amerika en wij: speurtocht naar onze toekomst.
L/0248: LEFÈVRE, P.F. - La collégiale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles: son histoire, son architecture, son mobilier, ses trésors.
Ba4/149: LEFÈVRE, F. (RÉD.) - L'itineraire philosophique de Maurice Blondel. Propos recueillis par F. Lefèvre. La nef, 5.
L/0300: LEFÈVRE, P.F. - La Collégiale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles: son histoire, son architecture, son mobilier, ses trésors.
5/36171: LEFF, G. - Heresy, Philosophy and Religion in the Medieval West.
F/0297: LEFORT, L.T. - Manifestation organisée en l'honneur de Monsieur le Professeur L.Th. Lefort, directeur jubilaire du Muséon, MCMXXI-MCMXLVI.
5/R0079: LEFORT, L.T., COCHEZ, J. - Album palaeographicum, codicum graecorum.
5/43167: LEFORT, L.T. (FS.) - Le Muséon 59(1946)1-4: Mélanges L.Th. Lefort.
5/45389: LEFRANCOIS-PILLION, L. - Abbayes et cathédrales. Je sais - je crois, 123.
5/39772: LEGAUT, M. - Devenir soi et rechercher le sens de sa propre vie.
4/2124: [EL GRECO] LEGENDRE, M., HARTMANN, A. - Domenico Teotocopuli genannt El Greco.
Ba1/116: LEGENDRE, A.F. - Le pays biblique. Bibliothèque catholique des sciences religieuses.
5/35686: BELGISCH LEGER. - Handboek ten dienste van de gegradueerden en soldaten van den geneeskundigen dienst, 1922.
5/45899: LEGER, L. - Histoire de l'Autriche-Hongrie: depuis les origines jusqu'en 1918.
5/46444: LEGNER, A. (HRSG.) - Die Parler und der schöne Stil, 1350-1400: europäische Kunst unter den Luxenburgern. Ein Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Kunsthalle Köln, 1978. (3 Bände)
1/03477: LEGOUIS, E.; CAZAMIAN, L. - A History of English Literature: the Middle Ages and the Renaissance (650-1660); Modern Times (1660-1947).
5/49221: LEGRAIVE, L.J. - Un projet de loi sur la crémation. Science et foi, 30.
5/37293: LEGRAND, E. - Saint Jean Chrysostom. (library binding) Les Moralistes Chrétiens (textes et commentaires).
5/44163: LEGRAND, P.; THOREAU, B. - Les Bénédictins au Katanga: vingt cinq ans d'apostolat (1910-1935).
D/0028: LEGRAND, L. - La virginité dans la Bible. Lectio Divina, 039.
5/47044: LEGRAND, F.C. - Ensor, naargeestig en charmant: een andere Ensor.
1/03451: LEGRAND, F.C. - Les peintres flamands de genre au XVIIe siècle. Les clefs du savoir.
5/49969: LEGRAND, M. - L'inquisition: son origine, sa nature. Science et foi, 24.
5/50116: LEGRAND, PH.E. - Saint Jean Chrysostome. Les moralistes chrétiens.
Ba5/210: LEHÁR, A. - Unsere Mutter. Meinem Bruder Franz zum 60. Geburtstage.
5/02207: LEHISTE, L. (ED). - Readings in Acoustic Phonetics.
5/19687: LEHMAN, D. - Signs of the Times: Deconstruction and the Fall of Paul de Man.
5/15494: LEHMANN, K. - Auferweckt am dritten Tag nach der Schrift: früheste Christologie, Bekenntnisbildung und Schriftauslegung im Licht von 1 Kor. 15,3-5. Quaestiones Disputatae, 038.
5/15575: LEHMANN, K. - Jesus Christus ist auferstanden: Meditationen.
D/0086: LEHMANN, K. - Auferweckt am Dritten Tag nach der Schrift: früheste Christologie, Bekenntnisbildung und Schriftauslegung im Lichte von 1 Kor. 15, 3-5. Quaestiones Disputatae, 038.
K/0172: LEHMANN, H. (U.A./RED.) - Die Altstadt von Stralsund: Untersuchungen zum Baubestand und zur städtebaulichen Denkmalpflege. (20 gefaltete Abb.) Deutsche Bauakademie.
AT/028: LEHMANN, P. - Erforschung des Mittelalters: ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze. (5 Bände) (Nachdruck von 1941)
5/50151: LEHMANN, E. - Der Buddhismus, als indische Sekte, als Weltreligion.
1/05154: LEHMANN, R. - La ballade de la source.
G/0043: VON LEHNER, F.A. - Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten. Mit 8 Doppeltafeln in Steindruck.
G/0042: VON LEHNER, F.A. - Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten. Mit 8 Doppeltafeln in Steindruck.
G/0041: VON LEHNER, F.A. - Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten. Mit 8 Doppeltafeln in Steindruck.
5/21687: LEHNING, A. - De draad van Ariadne: essays en commentaren, 1 + Ithaka: essays en commentaren, 2.
1/02733: LEHNING, A. - H. Marsman, de vriend van mijn jeugd: herinneringen.
1/03078: LEHR, A.; TRUYEN, W.; HUYBENS, G. - Beiaardkunst in de Lage Landen.
5/11438: LEIBNIZ, G.W. - Über die Reunion der Kirchen.
Ba4/529: LEIBNIZ, G.W. - Essais de théodicée: sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal.
5/30763: LEIBOVITZ, Y. - La mauvaise conscience d'Israel: entretiens avec Joseph Algazy.
1/00800: LEIBOWITZ, R. - Introduction à la musique de douze sons: les variations pour orchestre Op. 31, d'Arnold Schoenberg.
5/01791: [ART HISTORY] LEICHT, H. - Illustrierte Kunstgeschichte der Welt.
Ba5/114: LEICHTENTRITT, H. - Händel. Klassiker der Musik.
5/32762: LEIEGOUW. - De Leiegouw, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore in het Kortrijkse: Jg. 20.
5/32761: LEIEGOUW. - De Leiegouw, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore in het Kortrijkse: Jg. 19.
5/32763: LEIEGOUW. - De Leiegouw, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore in het Kortrijkse: Jg. 21.
5/32764: LEIEGOUW. - De Leiegouw, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore in het Kortrijkse: Jg. 22.
5/32765: LEIEGOUW. - De Leiegouw, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore in het Kortrijkse: Jg. 23.
5/32766: LEIEGOUW. - De Leiegouw, Vereniging voor de studie van de lokale geschiedenis, taal en folklore in het Kortrijkse: Jg. 24.
P143: LEIF, J. - Philosophie de l'éducation. t. 2: inspirations et tendences nouvelles.
5/49636: LEIJSSEN, L., E.A. (RED.) - Levensrituelen: geboorte en doopsel. KADOC-studies, 20.
5/28107: LEIPOLDT, J., GRUNDMANN, W. (EDS). - Umwelt des Urchristentums, II: Texte zum neutestamentlichen Zeitalter.
5/31134: LEIPOLDT, J. - Die Frau in der antiken Welt und im Urchristentum.
G/0209: LEIPOLDT, J. (E.A.) - Religionsgeschichte des Orients in der Zeit der Weltreligionen. Handbuch der Orientalistik, II, 8, 2.
Ba4/438: LEISEGANG, H. - Die Gnosis. Kröners Taschenausgabe, 32.
1/00355: LEISERING, W. (HRSG.) - Putzger historischer Weltatlas.
5/32343: LEIST, F. - Moses, Sokrates, Jesus: Um die Begegnung mit der biblischen und antiken Welt.
1/03122: LEIST, F. - Liebe und Geschlecht.
1/03684: LEISTIKOW, D. - Dix siècles d'architecture hospitalière en Europe.
4/2713: LEITHÄUSER, J.G. - Land achter de horizon: een geschiedenis van de grote ontdekkingen ter zee, te land en in de lucht van Columbus tot de ruimtevaart.
5/44781: LEITHÄUSER, J.G. - L'homme à la conquête de l'univers: les grandes explorations depuis Colomb jusqu'aux voyages planétaires.
4/0555: LEITNER, I., LEITNER, I.A. - Saving the Fragments: From Auschwitz to New York.
Ba5/187: LEITZMANN, A. - Ludwig van Beethoven: Berichte der Zeitgenossen, Briefe und persönliche Aufzeichnungen. (Nur) Band 2: Briefe und persönliche Aufzeichnungen. Gesammelt und erläutert.
1/00286: LEJEUNE, J. - Liège: de la principauté à la métropole.
AB/020: LEJEUNE, R., STIENNON, J. - Le légende de Roland dans l'art au Moyen Age. (2 vols sous jaquette illustrée, en étui cartonné).
1/03032: LEJEUNE, R.; STIENNON, J. - De Roelandsage in de middeleeuwse kunst. (twee volumes)
5/32508: LEJEUNE, J., EA. - Liège et l'Occident.
C/0047: LEJEUNE, A. - Recherches sur le catoptrique grecque d'après les sources antiques et médiévales.
E/0112: LEKAI, L.J. - De Orde van Citeaux: Cisterciënsers en Trappisten, idealen en werkelijkheid.
5/28712: LEKKERKERKER, A. - Gesprekken over de Heidelberger.
5/15995: LEKKERKERKER, A.F.N. - Nieuwe theologie: schets van de theologische situatie.
5/45944: LELEUX, F. - Charles Van Hulthem, 1764-1832. Académie Royale de Belgique.
5/50090: LELIOUX, A. - Promenades au palais, hommes et choses de la justice.
5/43168: LELOIR, L. - Écrits apocryphes sur les apôtres. Traduction de l'édition arménienne de Venise. 1: Pierre, Paul, André, Jacques, Jean. Corpus Christianorum: Series Apocryphorum, 03.
5/43567: LELOIR, L. - Paterica armeniaca a P.P. Mechitaristis edita (1855) nunc latine reddita. (4 volumes / complete) Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, 353. Subsidia, 42.
G/0047: LELOIR, L. - Désert et communion: témoignage des Pères du Désert recueillis à partir des Paterica arméniens. Spiritualité orientale, 26.
5/48914: LELOIR, L. - Buchenwald.
Ba2/070: LELONG, M.H. - Mes frères du Congo. Préface de G. Hardy, illustratiions de P.-H. Durand. (2 tomes)
5/35366: LELONG, A. - Les pères apostoliques III: Ignace d'Antioche et Polycarpe de Smyrne, épitres Martyre de Polycarpe. Texte grec, traduction française, introduction et notes.
CT/052: LELONG, A. - Les Pères Apostoliques. 3: Ignace d'Antioche et Polycarpe de Smyrne. Textes et documents pour l'étude historique du christianisme.
5/50006: LELOTTE, F. - Pour réaliser l'Action Catholique: principes et méthodes.
4/2173: [PIAF] LELOUCH, C. - Edith & Marcel.
5/48679: LELOUP, J.Y. - L'absurde et la grâce. Espaces libres, 43.
5/06672: LELYVELD, J. - Afrique du Sud: l'apartheid au jour le jour.
1/01203: LEMAIRE, R.M. (RED.) - Monumentum. 09(1973). International Council of Monuments and Sites / Conseil International des Monuments et des Sites.
1/01204: LEMAIRE, R.M. (RED.) - Monumentum. 10(1973). International Council of Monuments and Sites / Conseil International des Monuments et des Sites.
Zo2/032: LEMAIRE, A. (RED.) - Inscriptions hébraïques. Tome 1: Les ostraca. Introduction, traduction, commentaire. Littératures anciennes du Proche-Orient, 9.
5/49532: LEMAIRE, R.M. - Provincie Brabant: Arrondissement Nijvel. Bouwen door de eeuwen heen, 02.
1/03553: LEMAIRE, M. (RED.) - Provincie Brabant; Arrondissement Leuven. Bouwen door de eeuwen heen: inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen: archi
5/24629: LEMAIRE, C. - Het paleis van Karel van Lorreinen, 1750-1980.
5/40647: LEMAIRE, R., LEURS, C. - Les origines du style gothique en Brabant.
5/42660: LEMAIRE, L. - Histoire de Dunkerque, des origines à 1900. (Repr. anastat. de l'éd. 1927).
1/03548: LEMAIRE, C. (E.A.) - Isabelle van Portugal, hertogin van Bourgondië, 1397-1471. (Tentoonstellingscatalogus)
L/0021: LEMAIRE, C. - Het paleis van Karel van Lorreinen, 1750-1980.
G/0044: LEMAIRE, R. - De romaanse bouwkunst in de Nederlanden.
1/01555: LEMAIRE, P.; BALDI, D. - Atlas biblique: histoire et géographie de la Bible.
1/02339: LEMAIRE, R. (E.A.) - Gids voor de kunst in België.
Me3/0098: LEMAIRE, C. (E.A.) - Karel Alexander van Lotharingen, Gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden. Tentoonstelling Koninklijke Bibliotheek Albert I. Europalia '87 Österreich.
5/43995: LEMAITRE, S. - Ramakrisna et la vitalité de l'hindouisme. Maîtres spirituels, 18.
Ba1/170: LEMAOUT, E. - Le jardin des plantes. 2: Description complète, historique et pittoresque du muséum d'histoire naturelle: oiseaux, reptiles, poissons, insectes et crustacés.
5/40374: LEMARIGNIER, J.-F. - La France médiévale: institutions et société.
B/0395: LEMAY, H. - Le Père Louis Hennepin, récollet, devant Rome. Nos cahiers, 3(1938)1.
1/01850: LEMESURIER, P. - Messiaanse profetieën: grote zieners en de Dode-Zeerollen.
Zo1/082: LEMMENS, L. - Hierarchia latina orientis, 1622-1922, mediante S. Congr. de Propaganda Fide instituta. Pars I + II. Orientalia christiana, nr. 5; vol.1(1923)5.
1/05071: DRS. P; LEMMENS, P. - Herenspraak: vier dozijn sonnetten.
5/39177: LEMMER, M. (ED). - Das Leben der heiligen Elisabeth. Von einem unbekannten Dichter aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt und herausgegeben.
L1445: LEMMERS, J. - Menschen en dingen: XII studietjes in proza, 1917-1920. (ex. 151/375)
L1449: LEMONNIER, C.; THITY, A. - Wind op de molens. Naverteld in het Vlaamsch door A. Thiry.
5/46224: LEMONNIER, L. - Le capitaine Cook et l'exploration de l'Océanie. Quatre cartes, dix-neuf reproductions. La découverte du monde.
5/02921: LEMPERTZ. - Kunst des XX. Jahrhunderts. Lempertz-Auktion, 626.
5/44547: LENAERTS, R. - Oude Nederlandsche muziek. Programmabrochures van het N.I.R., 23.
Ba5/070: LENAERTS, R. - Het Nederlands polifonies lied in de zestiende eeuw.
5/39678: LENDERS, P. - Ontstaan en groei van de Universiteit van Antwerpen.
5/44336: LENGSFELD, P. - Tradition, écriture et église dans le dialogue oecuménique.
5/07867: LENIN, W.I. - Materialismus und Empiriokritizismus: Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie.
5/47619: LENNARD, R. - Democracy: the Threatened Foundations. Current Problems.
L1210: VAN LENNEP, J. - Verspreide opstellen.
1/05042: VAN LENNEP, J. - De gedichten van den Schoolmeester. Met 300 illustraties van A. De Vries; met een uitvoerige inleiding van T. van Deel en M. Mathijsen-Verkooijen.
5/47174: LENOIR, T. - The Strategy of Life: Teleology and Mechanics in Nineteenth Century German Biology. Studies in the History of Modern Science, 13.
5/20002: LENOTRE, G. - Marie-Antoinette (la captivité et la mort).
1/03351: LENSEN, L.; HEITLING, W.H. - Geschiedenis van de Hanze: bloeiperiode langs de IJsel. Deventer reeks.
5/17371: LENSSEN, F.A. - De uittocht. De Bijbel Over.
1/01951: LENTSCH, R. (E.A.) - Avignon et le temps des papes. Regard d'aujourd'hui, 27.
2/0469: LENTZ, S. - La stratégie du bouffon.
5/27894: LENTZEN-DEIS, F. - Die Taufe Jesu nach den Synoptikern: Literarkritische und gattungsgeschichtliche Untersuchungen. Frankfurter Theologische Studien, 004.
5/48396: LENZ, J.M. - Christ in Dachau or Christ Victorious: Experiences in a Concentration Camp.
5/47860: LEO MAGNUS; HUYG, A. (ED.) - Over de menschwording van Christus: leerstellige brieven en preeken. Getuigen, 3.
1/05017: LEONARDO DA VINCI; LATEUR, P. (VERT.) - Fabels. (Ital./Ned.).
E/0377: LEONHARDT, J. - Phalloslied und Dithyrambos: Aristoteles über den Ursprung des griechischen Dramas. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften: philos.-hist. Kla
1/01937: LEONTINE. - Menswaardig sterven: palliatieve zorgen… als mantel om je heen.
1/04459: LEOPOLD, E.F. - Lexicon hebraicum et chaldaicum in libros Veteris Testamenti, ordine etymologico compositum. Altera editio stereotypica C. Tauchnitiana.
5/34665: LEOPOLD I. - Lettres de Léopold Ier, présentes par Carlo Bronne.
1/03575: LEOPOLD, E.F. (ED.) - Lexicon hebraicum et chaldaicum in libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum.
1/04926: LEOPOLD, J.H. - Verzameld werk. 1: Verzen. 2: Proza.
C/0058: LEPORACE, T.G. - I manoscritti Capilupiani della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d'Italia, 5.
5/43409: LEPP, I. - Teilhard de Chardin en het christendom in de moderne wereld. Bibliotheek Teilhard de Chardin, 10.
5/43447: LEPP, I. - Teilhard et la foi des hommes.
5/43449: LEPP, I. - Die neue Erde: Teilhard und das Christentum in der modernen Welt.
5/09812: [TEILHARD DE CHARDIN] LEPP, I. - Teilhard de Chardin en het christendom in de moderne wereld. Bibliotheek Teilhard de Chardin, 10.
1/01652: LEPP, I. - De levenskunst van de intellectueel.
5/40294: LEPPÄ, O. - The Making of Colossians: A Study on the Formation and Purpose of a Deutero-Pauline Letter. Publications of the Finnish Exegetical Society, 086.
5/46574: DE LEPPER, J.L.M. - De godsdienst der Romeinen. De godsdiensten der mensheid.
Zk/0054: VAN LERBERGHE, CH. - La chanson d'Ève: Prélude - Premières paroles - La tentation - La faute - Crépuscule. (dactylogr.)
A/0132: LERLINDE, J.M. - Prêtres pour le IIIe millénaire; spiritualité sacerdotale à l'école de Jean-Paul II. .
1/03885: LERMONTOW, M.J. - Werken: een held van onze tijd - vorstin Ligowskaja. De Russische bibliotheek.
J/0049: LEROQUAIS, V. - Un livre d'heures manuscrit à l'usage de Macon (collection Siraudin).
4/0843: LEROT, J., KERN, R. - Mélanges de linguistique et de littérature offerts au prof. Henri Draye.
5/43097: LEROY, H. - Zur Vergebung der Sünden: die Botschaft der Evangelien. . Stuttgarter Bibelstudien, 073.
5/44774: LEROY, A.L. - Nos fils et nos filles en voyage. (beaucoup d'illustrations hors texte)
5/45388: LEROY, A. - Naissance de l'art chrétien: des origines à l'an mil. Je sais - je crois, 122.
5/20947: LEROY, M. - Histoire des idées sociales en France.
Ba4/451: LEROY, L. - Philosophie catholique de l'histoire ou les nations pour le Christ et l'église.
1/03583: LERSCH, P. - Zur Psychologie der Indoktrination.
1/00470: LESAFFER, G. - Anna Peranna: gedichten.
1/05249: LESAFFER, G. - Ithaka: zesentwintig locaties: gedichten.
5/44460: LESAGE, A. - Le fondateur de Liége - le Martyr S. Léger, Évêque d'Autun - sa première sépulture à Saint-Trond: étude préliminaire des principaux documents.
H/0025: LESAGE, R. - Objets et habits liturgiques. Je sais - je crois, 113.
5/43453: LESCOUHIER, D.; VAN ASSCHE, M. - Liturgische plechtigheden en kerkelijke feestdagen.
5/17384: LESCRAUWAET, J.F. - De christelijke eenheid. De Bijbel Over.
5/46042: LESIMPLE, É. - Le pressentiment chrétien dans les religions anciennes.
5/32703: LESLIE, S. - Cardinal Gasquet, A Memoir.
5/35908: [NEWMAN BACKGROUND] LESLIE, S. - Henry Edward Manning: His Life and Labours. (second revised edition)
1/05003: LESORT, A. (E.A.) - Visages de l'Ile-de-France. Collection "Provinciales".
5/48748: LESSING, G.E. - Laocoon, ou des limites de la peinture et de la poésie. Traduction par A. Courtin; avec le texte allemand et des notes.
2/0557: LESSING, D. - Les enfants de la violence.
5/50135: LESSINNES, O. - Un mois en Allemagne.
5/45223: LESSIUS, L. - De summo bono et aeterna baetitudine hominis, libri quatuor.
5/50414: LEONARDUS LESSIUS. - Opusculum asceticum posthumum, quiquaginta considerationum, De L nominibus Dei, in tres libellos viae purgativae, illuminativae et unitivae distributum.
J/0306: LETOUZEY, V. - La typographie. Que sais-je? 1101.
5/33645: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het bijbels Hebreeuws. (2 vols)
5/14028: LEUNINGER, E. - Wir sind das Volk Gottes! Demokratisierung der Kirche.
1/01631: LEURS, S. - Monumenten van Vlaamsche bouwkunst.
LT/020: LEURS, S. - Lier. Met een inleiding door J.A. Goris. (ex. 164/200) Ars Belgica, 3.
5/43699: LEURS, C. - Les origines du style gothique en Brabant. I: L'architecture romane. 2: L'architecture romane dans l'ancien duché.
L/0093: LEURS, S. - Mechelen. Steden en landschappen, 2.
1/01451: LEUS, H. - Ik ben steeds op doorreis: de wonderlijke avonturen van Paul Snoek in Vlaanderen, in Rusland en overal elders ter wereld.
Ba1/224: LEUSSINK, J. - De heilige ikonen. Het christelijke Oosten, 6.
5/41373: [CATHERINE OF SIENA] LEVASTI, A. - La vie de Sainte Catherine de Sienne.
5/48917: LEVAUX, L. - Devant le Rexisme: Rex constitue un danger pour le pays et pour l'église, cardinal Van Roey, déclaration du 9 avril 1937.
1/04694: LEVI, P. - Boris Pasternak.
5/42996: LEVI, P. - Atlas van het oude Griekenland.
E/0044: LEVI DELLA VIDA, G. (ED.) - Linguistica semitica: presente e futuro. (Title also in French, English, and German). Studi semitici, 04.
5/45443: LEVIE, J. (E.A.) - L'encyclique "Humani generis": texte latin et traduction française, commentaire. Cahiers de la Nouvelle Revue Théologique, 08.
5/45636: LEVIE, J. - L'évangile araméen de S. Matthieu est-il la source de l'évangile de S. Marc? Cahiers de la Nouvelle revue théologique, 11.
1/01942: LEVILLAIN, H. - Le rituel poétique de Saint-John Perse. Idées.
5/29521: LEVIN, S.R. - Metaphoric Worlds: Conception of a Romantic Nature.
1/01038: LEVINE, É. - The Aramaic Version of Ruth. Analecta biblica, 58.
1/01357: LEVINE, D. - The Arts of David Levine.
B/0131: LEVINSON, P.N. - Einführung in die rabbinische Theologie.
5/40679: WATTENBACH-LEVISON. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Vorzeit und Karolinger, I: Die Vorzeit von den Anfängen bis zur Herrschaft der Karolinger; II: Die Karolinger vom Anfang des 8. Jahrhunderts bis zum Tode Karls des Grossen; III: Die Karolinger vom Tode Karls des Grossen bis zum Vertrag von Verdun.
5/40680: WATTENBACH-LEVISON. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Vorzeit und Karollinger, Beiheft: Die Rechtsquellen von Rudolf Buchner.
Zo2/029: LEVRON, J. - Saint Louis, ou l'apogée du Moyen Age.
1/03127: LEVY, R.B. - Nu kan ik je voelen.
Ba9/221: LEVY, R.B. - Nu kan ik je voelen; ("naar een meer bewuste wijze van leven").
5/43872: LEWIN, B. - Der koreanische Anteil am Werden Japans. Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, G215.
5/44637: LEWINSOHN, R. - Histoire des animaux: leur influence sur la civilisation humaine.
5/11300: [ATLAS] LEWIS, I., EA. (EDS). - Atlas van de mensheid.
1/04630: LEWIS, D.B.W. - Ronsard.
1/02965: LEWIS, B.R. - De geschiedenis van de Hitlerjugend.
C/0281: LEWIS, C.S. - Bespiegelingen over de psalmen.
5/46426: LEWIS, C.S. - Le problème de la souffrance.
J/0043: LEWIS, W.S. - The Yale Collections.
1/00179: LEWIS, R.W.B. - Dante Alighieri.
5/48615: DE LEY, G. - Schoenmaker blijf bij haar leest: humoristische citaten, aforismen en boutades uit onze Nederlandse literatuur.
1/03511: LEYERS, J. - De schaduw van het kruis: het verslag van een reis naar Jeruzalem in het spoor van Godfried van Bouillon.
1/02041: LEYERS, J. - De weg naar Mekka: een ontdekkingsreis door de moslimwereld.
4/2095: [VAN GOGH] LEYMARIE, J. - Van Gogh.
1/04550: LEYMERIE, A. - Éléments de géologie, comprenant un lexique où se trouvent indiqués les caractères zoologiques des fossiles.
1/01317: LEYS, F. - Max Lamberty.
E/0244: LEYS, O. - De eigennaam als linguistisch teken. Onomastica Neerlandica.
L1451: LEYS, F. - Ontwijding.
5/25418: LHERMITTE, A. - Le serviteur de Dieu: l'Abbé Louis Mertens, Salésien de Saint Jean Bosco, 1864-1920.
FB/044: DE LIAGRE BÖHL, F.M.T.; LEEMANS, W.F. - Tabulae cuneiformes a F.M.Th. de Liagre Böhl Collectae, Leidae conservatae. I: Old Babylonian Legal and Administrative Documents, Copied by W.F.Leemans. (in slipcase)
1/04338: DE LIBERA, A. - Eckhart, Suso, Tauler et la divinisation de l'homme. L'anventure intérieure.
5/23962: LIBERT, F. - Waterloo. Récit de la célèbre journée du 18 juin 1815.
5/24532: LIBERT, F. - Waterloo (le centenaire de la bataille): récit de la célèbre journée du 18 juin 1815 publié à l'usage des touristes et de la jeunesse des écoles.
5/38947: LICHNOWSKY, M. - Götter, Könige und Tiere in Ägypten.
5/08989: LICHT, J. - Storytelling in the Bible.
Zo2/043: DE LICHTERVELDE, L. - Léopold II.
5/46229: DE LICHTERVELDE, L. - Léopold II.
5/15115: [LUKÁCS] LICHTHEIM, G. - Georg Lukács.
4/0105: LICHTHEIM, G. - Ursprünge des Sozialismus.
5/40806: LIE, R.K., EA. (EDS). - Healthy Thoughts: European Perspetives on Health Care Ethics. European Ethics Network.
A/0014: LIEBAERS, H. - Hélène Swarths Zuidnederlandse jaren. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, VI
J/0284: LIEBAERS, H. - Herman Liebaers ad amicos suos: xlviii images autobiographiques.
J/0277: LIEBAERS, H. - Drie opstellen over het boek.
J/0140: LIEBAERS, H. - Mostly in the Line of Duty: Thirty Year with Books.
J/0053: LIEBAERS, H. - Meestal in opdracht: Brusselse kant-tekeningen van een bibliothecaris.
J/0014: LIEBAERS, H. (PRÉFACE) - Miniatures médiévales de la Bibliothèque Royale de Belgique. (8 p. de texte + 50 planches séparées en couleurs) L'art en Belgique, 2;
J/0013: LIEBAERS, H. (VOORW.) - Middeleeuwse miniaturen van de Koninklijke Bibliotheek van België. (8 p. tekst + 50 losbladige kleurplaten) Kunst in België, 2.
J/0376: LIEBAERS, H. (PRES.) - Règles catalographiques en usage à la Bibliothèque Royale de Belgique: catalogue alphabétique par noms d'auteurs et titres d'anonymes.
5/44033: LIÉBAERT, J.; LAMARCHE, P. - Christologie: von der Apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451); mit einer biblisch-christologischen Einleitung von P. Lamarche. Handbuch der Dogmengeschichte, III, 1a.
5/44034: LIÉBAERT, J.; LAMARCHE, P. - Christologie: von der Apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451); mit einer biblisch-christologischen Einleitung von P. Lamarche. Handbuch der Dogmengeschichte, III, 1a.
1/00208: LIEBERMAN, M.A., A.O. - Encouter Groups: First Facts.
1/03470: LIEBMANN, M. (ED.) - Western European Sculpture from Soviet Museums, 15th end 16th centuries.
4/0500: LIEBRECHT, H. - Histoire de la guerre des Nations Unies.
KT/041: LIEBRECHT, H.; KRYN, J. - Een bloemfestoen van papieren rozen: enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore.
KT/042: LIEBRECHT, H.; HENDRICKX, F. - Tweede bloemfestoen van papieren rozen: enkele tradities en gebruiken van de Belgische folklore.
LT/062: LIEBRECHT, H.; KRYN, J. - Een bloemfestoen van papieren rozen: enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore. (met ingeplakte gekleurde plaatjes)
Me1/0032: LIEDEL, O. - Oorlog en bezetting, gezien door Oscar Liedel.
1/03946: LIEDEL, F. - Dwarsliggers.
5/37730K: VAN LIEDERKERKE, L., VERSTRAETEN, J. (EDS). - Naar een samenleving met een menselijk gelaat: kritische beschouwing over de encycliek 'Centesimus annus'.
1/01395: LIÉGÉ, P.-A. - L'être-ensemble des chrétiens. Foi chrétienne.
5/12485: LIÉGÉ, P.-A. - Le temps du défi: les chrétiens a l'épreuve.
5/45378: LIÉGÉ, P.A. - Vivre en chrétien. Je sais - je crois, 056.
J/0202: LIEFTINCK, G.I. - Codicum in finibus belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur. 1: Codices 168-360 societatis cui nomen Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Bibliotheca Universitatis Leidensis, codices manuscripti, 5.
5/46359: LIÉGEOIS, C. - Gilles de Chin: l'histoire et la légende. Université de Louvain; Recueil de travaux, 11.
5/43039: LIENARD, U.G. - Catalogue des essences forestières composant l'Arboretum géographique de Tervuren.
5/42962: LIENHARD, M. (ED.) - The Origins and Characteristics of Anabaptism / Les débuts et les characteristiques de l'Anabaptisme. International Archives of the History of Ideas, 087.
5/29290: LIESEL, N. - Die Liturgien der Ostkirche. (Kommentar mit geschichtlicher Einführung, 9 geogr. Karten, 12 Bildtafeln u. 38 Tabellen)
Me3/0087: MARCEL (LIEUTENANT). - Ce ne sont pas des combattants. Conférence radiodiffusée à la B.C.K. de Montréal, …
A/0011: LIEVENS, R. - Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden: een onderzoek van de handschriften. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, VI
Me1/0010: LIEVENS, R., E.A. (RED.) - Pascua Mediaevalia: studies voor Prof. Dr. J.M. De Smet. Mediaevalia Lovaniensia, I, 10.
F/0299: LIEVENS, R. - Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa. Leonard Willemsfonds, 1.
K/0135: LIEVEVROUW-COOPMAN, L. - Gents woordenboek. Volume 1: A-MYST.
K/0146: LIEVEVROUW-COOPMAN, L. - Gents woordenboek. Deel II: N-P,P-S,S. (3 fasc.) Koninklijke Vlaamse Academie; reeks 6, nr. 68.
5/25148: TIME-LIFE. - Paranormale raadselen.
Ba4/150: LIFSHITZ, M. - The Philosophy of Art of Karl Marx.
F/0350: LIGER, L. - La nouvelle maison rustique, ou économie générale de tous les biens de campagne … , enrichie de figures en taille-douce. Tome premier.
5/46087: LIGNY, H. - L'Occident médiéval: la Belgique et l'Europe. Bibliothèque historique.
5/25162: LIGTENBERG, R., EA. (EDS). - Collectanea Franciscana Neerlandica uitgegeven bij het zevende eeuwfeest van Sint Franciscus, 1226-1926. Collectanea Francicana Neerlandica.
5/46364: VON LILIENCRON, D. - Krijgsnovellen, met schets van den Fransch-Duitschen oorlog van 1870-71 en een kort overzicht van Liliencron's leven & werk.
1/01046: LILJE, H. - Das letzte Buch der Bibel: eine Einführung in die Offenbarung Johannes. Die Urchristliche Botschaft, 23.
A/0105: LIMBECK, M. (HRSG.) - Redaktion und Theologie des Passionsberichtes nach den Synoptikern. Wege der Forschung, 481.
5/47171: LIMET, H. - Le travail du métal au pays de Sumer, au temps de la IIIe dynastie d'Ur. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, 1
A/0212: LIMOURIS, G. (COMP.) - Orthodox Visions of Ecumenism: Statements, Massages and Reports on the Ecumenical Movement, 1902-1992.
C/0222: LIMOURIS, G. (COMP.) - Icons: Windows on Eternity: Theology and Spirituality in Colour.
5/18445: LIMPENS, J. - L'Europa fara da se? Beschouwingen over Europa's wenselijke dimensie. Mededelingen Koninklijke Vl. Academie Wetenschappen, Letteren, Schone Kunsten
5/48305: LINARD DE GUERTECHIN, C. - L'impôt des personnes physiques. Travaux de la Faculté de Droit de Namur, 14.
F/0037: LINDARS, B., TUCKETT, C.M. (ED). - Essays on John. Studiorum Novi Testamenti Auxilia, 17.
P001: LINDBERG, L., SWEDLOW, R. - Early Childhood Education: a Guide for Observation and Participation.
L1130: VAN DE LINDE, R. - Het Oeuvre van Streuvels, sociaal document.
L1129: VAN DE LINDE, R. - Het Oeuvre van Streuvels, sociaal document.
5/20977: LINDEBOOM, G.A. (ED). - Haller in Holland: het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725-1727).
F/0385: LINDEBOOM, J. - De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden. Kerkhistorische studiën, 3.
5/43040: LINDEMANS, J. - Hoe maak ik mijn stamboom op: kleine inleiding tot de Vlaamse familiegeschiedenis.
L/0102: LINDEMANS, J. - Geschiedenis der gemeente Opwijk.
5/50161: LINDEMANS, J. - Plaatsnamen: een inleidende studie.
5/47082: TER LINDEN, N. - Het verhaal gaat … 1: De Thora.
5/49070: LINDGENS, A. - Afrika, laatste jachtparadijs.
Ba2/009: LINDL, E. - Cyrus. Weltgeschichte in Karakterbildern.
5/15277: LINDORM, P.-E. - Ett folk pa marsch, 1960-1977.
5/18327: LINE, L. - This Good Earth: The View from Audubon Magazine.
1/03321: LING, T. - Boeddha.
FT/033: DE LINGENDES, C. - Panis evangelici fragmenta quadragesimalia tripartita, ex sanctissimo Dei Verbo copioso & sedulo collecta … (tres tomi in uno)
1/01980: LINGS, M. - Qu'est-ce-que le soufisme? Points: sagesses, 10.
5/39329: LINKLATER, M., EA. - Het vierde reich: het Barbie dossier.
5/50288: LINKLATER, E. - La 51ème (Highland Division).
L/0092: LINNE, G. - Lier: Bilder aus einer kleinen Stadt.
L1180: LINNEBANK, (PATER) - Vijf dagen in Vlaanderen. Duimpjesuitgave, 78.
Zk/0062: LINNEBANK, H. - Inleiding tot Vondels verzen voor gymnasia en lycea. 1e en 2e deeltje.
5/42638: LINNIG, B. - Oud Antwerpen. Eerste reeks: Kerken en kloosters.
5/42639: LINNIG, B. - Oud Antwerpen. Tweede reeks: Burgerlijke gebouwen, kapellen en praalgraven.
1/01267: LINSKENS, R. - Wat 'n leven! 6: Religie en religieuzen in de Middeleeuwen.
1/01265: LINSKENS, R. - Wat 'n leven! 3: Opvoeding en onderwijs, ziekten en geneeskunde in de Middeleeuwen.
1/01263: LINSKENS, R. - Wat 'n leven! 1: Mannen en vrouwen in de Middeleeuwen.
1/01264: LINSKENS, R. - Wat 'n leven! 2: Straten en huizen, eten en drinken in de Middeleeuwen.
F/0405: LINSKILL, J. - Saint Léger: étude de la langue du manuscrit de Clermont-Ferrand; suivi d'une édition critique du texte, avec commentaire et glossaire.
5/39607: LIPINSKI, E. (ED). - Recherches archéologiques en Israël / Archeologisch onderzoek in Israel.
G/0245: LIPINSKI, E. - La Royauté de Yahwé dans la poésie et le culte de l'Ancien Israël. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie; Letteren, XXVII, 55.
E/0170: LIPINSKI, E. - Essais sur la révélation et la bible. Lectio divina, 60.
G/0202: LIPPENS, J.; VAN KEYMEULEN, A. - De médaille in België, van 1951 tot 1976. Tentoonstelling. Catalogus, C-177.
5/45162: LIPPENS, J. - René Cliquet, medailleur en beeldhouwer; Brussel 1899-1977. Tentoonstelling. Catalogus, C-174.
F/0408: LIPPENS, J.; VAN KEYMEULEN, A. - De medaille in België, van 1951 tot 1976. Catalogus.
5/47803: LIPPERT, P. - Het Jezuïtisme: psychologische studie over de Sociëteit van Jezus. In het Nederlandsch bewerkt door H. Kooymans.
C/0118: LIPPERT, P. - Die Weltanschauung des Katholizismus. Metaphysik und Weltanschauung.
A/0383: LIPPERT, P. - De mensch Job spreekt met God.
Ke1/124: LIPPERT, P. - Vom Endlichen zum Unendlichen.
Ke1/123: LIPPERT, P. - Die Kirche Christi.
Ke1/122: LIPPERT, P. - Abenteuer des Lebens.
Ke1/121: LIPPERT, P. - Von Festen und Freuden. Stimme im Rundfunk.
Ke1/120: LIPPERT, P. - Vom Geist und von der Liebe. Stimme im Rundfunk.
Ke1/119: LIPPERT, P. - Credo: Darstellungen aus dem Gebiete der christlichen Glaubenslehre.
5/45621: LIPPERT, P. - Waar men gaat langs kloosterwegen. Pretiosas Margaritas, 3.
5/48178: LIPPERT, P. - Van ziel tot ziel: brieven aan goede menschen. Vertaald door L. Dosfel.
1/03891: LIPPERT, P. - Maria.
5/50122: LIPPERT, P. - Credo. 2: Der dreipersönliche Gott.
5/47789: LIPPOLD, G. - Die griechische Plastik. Handbuch der Archäologie, im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, 3.
5/34626: TERESIA VAN LISIEUX. - Brieven.
L1162: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde, van 1780 tot heden.
5/44943: LISSENS, R.F. - Letter en geest: opstellen over Nederlandse letterkunde.
L0185: [RODENBACH] LISSENS, R.F. - Brieven van Albrecht Rodenbach.
L0102: [GEZELLE] LISSENS, R.F. - Letter en Geest: opstellen over Nederlandse letterkunde.
L1398: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde, van 1780 tot heden.
5/25391: LISSNER, I. - Dieu était déjà là. ("Les croyances et les pratiques réligieuses de l'homme préhistorique éclairées par celles des peuples primitifs d'aujourd'hui.")
5/16154: LISSNER, I. - Ansi vivaient nos ancêtres.
Ba4/170: LITT, T. - Das Allgemeine im Aufbau der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis.
5/40735: LITTLE, A. - Foundations.
5/48486: LITTLETON, C. S. (RED.) - Oosterse wijsheid: Hindoeïsme - Boeddhisme - Confusianisme - Tauïsme - Shintoïsme.
5/42069: TITE-LIVE. - Histoire romaine.
5/44831: LIVERANI, M. - Storia di Ugarit, nell'età degli archivi politici. Studi semitici, 6.
5/33756: TITUS LIVIUS. - Histoire romaine, livres I-VII. (texte & trad.)
4/0643: TITUS-LIVIUS. - Histoire romaine, livre I. (Texte, J. Bayet. Tr. G. Baillet).
1/05277: LIVIUS; THEUNISSEN, W.P. (VERT.) - Hannibals tocht over de Alpen. De Haan klassieken.
5/49825: LLOYD, S. - Early Anatolia: the Archaeology of Asia Minor before the Greeks.
5/42123: LO, A. - Job 28 as Rhetoric: An Analysis of Job 28 in the Context of Job 22-31. Supplements to Vetus Testamentum, XCVII.
5/33515: LOADER, J.A. - Polar Structures in the Book of Qohelet. BZAW, 152.
5/40557: LOADES, D., WALSH, K. (EDS). - Faith and Identity: Christian Political Experience. Studies in Church History Subsidia, 006.
5/46235: LOBET, M. - Histoire mystérieuse et tragique des Templiers.
5/42812: [BORTOLUZZI] LOBEZT, M. - Paolo Bortoluzzi.
5/31502: LOCHER, G.W. - Zwingli und die schweizerische Reformation. Die Kirche in ihrer Geschichte, 3/J 1.
5/06098: DE LOCHT, P. - Les risques de la fidélité.
L/0537: LOCKEM, G. - Domaine de Gaesbeek lez Bruxelles, Brabant: Château-Musée et Parc: guide sommaire par l'image / Domein van Gaesbeek bij Brussel, Brabant: Kasteel-Museum en Park: beknopte gids door het beeld. 36 cartes-vues/prentkaarten.
Ba1/243: LOCKHART, J.G. - Ancient Spanish Ballads; Historical and Romantic.
1/04881: LOCKLEY, R.M. - Het leven der konijnen.
1/03560: LODEWICK, H.J.M.F. - Literaire kunst.
5/46188: LODS, A. - Histoire de la littérature hébraïque et juive, depuis les origines jusqu'à la ruine de l'état juif (135 après J.-C.). Bibliothèque historique.
5/15912: LODUCHOWSKI, H. - Mythos oder Vollendung des Lebens?
1/05108: LODWICK, M. - De kunstgids: symboliek en thematiek van klassieke, bijbelse en religieuze schilderkunst.
B/0370: DE LOË, A. (BARON) - Belgique ancienne: catalogue descriptif et raisonné. 1: Les âges de la pierre.
5/28616: VON LOË, P. (ED). - Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, 230.Heft: Das Dominikanerkloster Mariae Heimsuchung oder SS. Achatius und Gefährten in Marienheide.
B/0371: DE LOË, A. (BARON) - Belgique ancienne: catalogue descriptif et raisonné. 3: La période romaine.
5/34059: [JASPERS] LOEHFF,W. - Glaube und Freiheit: Das theologische Problem der Religionskritik von Karl Jaspers. Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, 58.
5/46395: LOEN, A.E. - De geschiedenis: haar plaats, zijn, zin en kenbaarheid.
5/22828: LOENEN, J. - De nous in het systeem van Plato's philosophie. (Thesis)
Ba4/010: LOENEN, J.H.M. - De 'nous' in het systeem van Plato's philosophie. (Diss. doc., Amsterdam 1951)
1/00056: LOESER, N. - Mozart. Gottmer muziek pockets.
5/31572: LOESER, N. - Beethoven. Gottmer-Muziek-Pockets, Componisten Reeks, 05.
5/21966: LOEW, J. - Mon Dieu don’t je suis sûr.
5/45627: LOEW, J. - La prière à l'école des grands priants.
5/09786: LOEW, J., MESLIN, M. (EDS). - Histoire de l'église par elle-même.
K/0019: VAN LOEY, A. - Scheidbare en onscheidbare werkwoorden, hoofdzakelijk in het Middelnederlands: analytische studiën.
C/0318: VAN LOEY, A. - Middelnederlandse spraakkunst. 1: Vormleer. 2: Klankleer. (2 vols)
5/41341: LOGEMAN, H. - De goudmaker: blijspel. Een indirekte navolging van Ludwig Holberg's Det Arabeske Pulver, volgens het enig bekende handschrift. Univ. de Gand, Recueil de trav., 55.
1/01709: LOGISTER, W.M.E. (E.A.) (RED.) - Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie: tendensen en perspectieven.
1/03643: DE LOGU, G.; ABIS, M. - The Golden Centuries of Venetian Painting.
1/01523: LOHFINK, N. - De actualiteit van het Oude Testament.
Zo2/074: LOHFINK, N. - Sciences bibliques en marche: un exégète fait le point. Christianisme en mouvement, 10.
5/43046: LOHFINK, G. - Paulus vor Damaskus. Stuttgarter Bibelstudien, 004.
5/43058: LOHFINK, N. - Die Landverheissung als Eid. . Stuttgarter Bibelstudien, 028.
1/04262: LOHFINK, G. - La conversion de saint Paul. Lire la Bible, 11.
5/29843: LOHMEYER, E. - Das Evangelium des Markus. Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament.
1/05037: LOHSE, E. - Die Texte aus Qumran; Hebräisch und Deutsch. Mit masoretischer Punktuation; Übersetzung, Einführung und Anmerkungen.
5/22954: LOHSE, E. - Entstehung des Neuen Testaments. Theologische Wissenschaft, 04.
5/28873: LOHSE, E. - Het getuigschrift van de christenen: wat staat er in het Nieuwe Testament?
5/21985: LOHSE, E. - Umwelt des Neuen Testaments. Grundrisse zum Neuen Testaments.
5/18054: LOHSE, B. - Epochen der Dogmengeschichte.
E/0187: LOHSE, E. - Die Offenbarung des Johannes. Das Neue Testament Deutsch, 11.
5/47567: LOISE, F. - Le théâtre et l'éloquence au XIX e siècle. 3: Rhétorique.
5/49823: LOISELEUR-DESLONGCHAMPS, A. - Manava-Dharma-Sastra: Lois de Manou; comprenant les institutions religieuses et civiles des Indiens, suivies d'une notice sur les Védas. Traduites du Sanscrit et accompagnées de notes esplicatives.
5/50315: LOISELEUR-DESLONGCHAMPS, A. - Manava-Dharma-Sastra: Lois de Manou, comprenant les institutions religieuses et civiles des Indiens, suivies d'une notice sur les védas. (Trad. et notes).
5/45198: LOISY, A. - Autour d'un petit livre.
C/0322: LOISY, A. - Les mystères païens et le mystère chrétien.
5/43017: VAN LOKEREN, A. - Histoire de l'abbaye de Saint-Bavon et de la crypte de Saint -Jean, à Gand. Avec 36 planches représentant des plans d'architecture, vues pittoresques, etc.
5/43503: LOMBARD, L. - L'héroïque curé de Comblain-au-Pont.
Ba2/078: PETRUS LOMBARDUS. - Sententiarum libri quatuor. (4 volumes).
1/04731: LOMBROSO, G. - Le rançon du machinisme.
Ba9/177: LOMBROSO, G. - L'âme de la femme.
5/50065: DE LOMENIE, L. - Galerie des contemporains illustres. (P. Delaroche, E. Delacroix, David , de la Mennais, G. Cuvier, Saint-Simon et Fourier, Goethe, de Schelling, A.W. de Schlegel). [en 1 volume avec chaque fois un portrait gravé / bien relié]
5/49311: LOMMERS, C. - Heerlen van dorp tot stad: fotografische herinneringen met bijschriften.
1/04751: VAN LONDERSELE, R.R. - De dubbele mannen.
5/48627: LONG, C. - L'alimentation populaire et hygiénique, et l'art du glacier français: hygiénique,s cientifique, médical et alimentaire.
L1503: LONGFELLOW, H.W.; MERVILLIE, A. - Evangeline. Op mate vertaald uit het Engelsch in 't Vlaamsch, met taalkundigen uitleg, en allerhande ophelderingen …
5/17027: LONSDALE, D. S.J. - Ogen om te zien, oren om te horen: een kennismaking met de Ignatiaanse spiritualiteit.
C/0013: LOOFF, H. - Der Symbolbegriff in der neueren Religionsphilosophie und Theologie. Kantstudien, 69.
5/23654: LOOFS, F. - Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte.
LT/068: VAN LOOIJ, L.T. (RED.) - Verworpen Antwerpen, 1848-1914. (Bijlage: een mooi door de redacteur handgeschreven bedankingssouvenir - in het Engels - t.g.v. het huwelijk van zijn zoon Bent met Véronique Barsamian).
1/00262: VAN LOON, H.W. - De mens en zijn kunst.
5/29085: VAN LOON, H.W. - The Story of Mankind.
5/32752: LAND VAN LOON. - Het oude Land van Loon: Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige kringen van Limburg. 7(1952)4; 11(1956)-13(1958); 15(1960)-26(1971).
G/0197: LOONTJENS, P. - Ontstaan en spiritualiteit van de religieuze stichtingen van kanunnik P.J. Triest. Opera sacerdotalia, 04.
5/46029: VAN LOOPIK, M. - De tien woorden in de Mekhilta. Vertaald, ingeleid en voorzien van commentaar. Sleutelteksten in godsdient en theologie, 4.
5/27519: LOOS, P.J. - Het werk eener eeuw, 1824-1924: hulde aan de Gasthuiszusters van Antwerpen.
5/39670: LOOS, J. - Geschiedenis der Gasthuiszusters van Antwerpen sedert hun ontstaan tot op onze dagen.
5/39671: LOOS, J. - Geschiedenis der Gasthuiszusters van Antwerpen sedert hun ontstaan tot op onze dagen.
5/21487: VAN DER LOOS, H. - The Miracles of Jesus.
6/0486: VAN LOOY, J. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus.
1/01077: LOPEZ Y LOPEZ, R. - Santiago de Compostela: guia del peregrino y del turista: guia oficial.
1/01504: LORD, W. - The Miracle of Dunkirk. Wordsworth Military Library.
5/10249: ELTON (LORD). - The Life of James Ramsay MacDonald (1866-1919).
5/13850: LOREIS, H.-J. - Nieuwe Roman = Nieuwe Filosofie: Van de nouveau roman naar de nouveau nouveau roman.
6/0270: LOREIS, H.-J. - Vrijvrouw een bewogen stilleven.
5/34068: LORENZ, R. - Das vierte bis sechste Jahrhundert (Westen). Die Kirche in ihrer Geschichte, 1/C1.
5/48017: LORENZ, K. - Il parlait avec les mammifères, les oiseaux et les poissons.
5/48027: LORENZ, K. - Il parlait avec les mammifères, les oiseaux et les poissons.
A/0159: DE LORENZI, L. (ED.) - The Law of the Spirit in Rom. 7 and 8. Monographic Series of "Benedictina": Biblical-Ecumenical Section, 1.
5/43061: LORETZ, O. - Schöpfung und Mythos: Mensch und Welt nach den Anfangskapiteln der Genesis. Stuttgarter Bibelstudien, 032.
Ba2/028: LORIDAN, J. - Les Ursulines de Valenciennes, avant et pendant la terreur.
5/46771: LORTSCH, D. - Histoire de la Bible en France; suivi de fragments relatifs à l'histoire générale de la Bible et d'un aperçu sur le colportage biblique en France et en Indo-Chine au vingtième siècle.
5/33135: LORTZ, J., ISERLOH, E. - Beknopte geschiedenis van de reformatie.
5/46718: LORTZ, J. - Geschichte der Kirche, in ideengeschichtlicher Betrachtung.
5/47758: LORTZ, J. - Die Reformation in Deutschland. (2 Bände)
5/08616: LORTZ, J. - Die Reformation in Deutschland.
J/0099: LORY, J. - Panorama de la presse belge en 1870-1871. Centre Interuniversitaire d'Histoire Contemporaine: cahiers, 32.
1/03569: LOSSKY, V. - Die mystische Theologie der morgenländischen Kirche. Geist und Leben der Ostkirche, 1.
Zo1/130: LOT, F.; GANSHOF, F.L. - Histoire du Moyen Age. I: Les destinées de l'empire en Occident de 395 à 888. 2: De 768 à 888. Histoire générale.
C/0309: LOTAR, P.L. - Le cas du P. Antoine Temmerman: mémoire sur l'Affaire Jauregui, Anvers, mars 1582.
G/0252: LOTE, G. - Histoire du vers français. Tomes 1-3: Première partie: Le Moyen Âge, 1-3.
5/20027: [VINCENTIUS A PAULO] LOTH, A. - Saint Vincent de Paul et sa mission sociale.
5/40495: LOTH, A. - Saint Vincent de Paul, sa mission sociale.
CT/035: LOTH, A. - Saint Vincent de Paul et sa mission sociale. (richly illustrated with engravings and colored lithos)
CT/034: LOTH, A. - Saint Vincent de Paul et sa mission sociale. (richly illustrated with engravings and colored lithos)
5/18315: LOTZ, J., DE VRIES, J. - Die Welt des Menschen: Eine Vorschule zur Glaubenslehre.
Ba1/184: LOUANDRE, C.; HANGARD-MAUGÉ (DIR.) - Les arts somptuaires: histoire du costume et de l'ameublement et des arts et industries qui s'y rattachent. 1: Introduction générale. 2: Texte explicatif.
5/42284: DE LOUBAVITCH, D.B. - Lettre aux Hassidim sur l'extase. Documents Spirituels, 12.
1/01464: LOUBOUTIN, C. - Het stenen tijdperk: de eerste landbouwers ter wereld.
1/01391: LOUF, A. - Mijn liefde is u genoeg: woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies in de B-cyclus.
5/32094: LOUIS, P. - Histoire du socialisme en France depuis la Révolution jusqu'à nos jours.
Ba5/174: LOUIS, R.; THUILLE, L. - Harmonielehre.
L/0228: LOURDAUX, W. - Moderne Devotie en christelijk humanisme: de geschiedenis van Sint-Maarten te Leuven van 1433 tot het einde der XVIe eeuw. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, 5,1.
H/0115: LOUSSE, É. - La société d'ancien régime: organisation et représentation corporatives. Tome 1 (seul paru). (nouvelle édition conforme à la première)
5/48637: LOUYET, P. - De verloren vrede, 1918/1939. België in de Tweede Wereldoorlog, 1.
5/48636: LOUYET, P. - De verloren vrede, 1918/1939. België in de Tweede Wereldoorlog, 1.
5/45354: LOVY, R.J. - Luther. Mythes et religions.
5/50229: LOVY, R.J. - Luther. Mythes et religions.
5/26966: LOWE, J. - La vie à l'écoute des grands priants.
Ba4/048: LOWE, V. (A.O.) - Whitehead and the Modern World: Science, Metaphysics, and Civilization. Essay Index Reprint Series.
Ba4/061: LOWE, V. - Understanding Whitehead.
Ba9/081: LOWEN, A. - Bio-energetica: de revolutionaire therapie die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de geest te genezen. Alpha-boek.
5/23781: LOWIE, R. - Traité de sociologie primitive.
5/05433: LOWRY, B. - The Visual Experience: An Introduction to Art.
Ba4/500: LOWRY, W. - Het leven van Kierkegaard.
5/46018: LOWYCK, E. - Substantiële verandering en hylemorphisme: een critische studie over de neo-scholastiek. Leuvense bibliotheek voor philosophie.
F/0031: [JEZUITICA - IGNATIUS] IGNATIUS DE LOYOLA. - Obras completas (Ed. I. Iparraguirre), con la Autobiografia de San Ignacio (Ed. C. de Dalmases).
1/04996: DE LUBAC, H. - Méditation sur l'Église. Foi vivante, 60.
E/0264: DE LUBAC, H. - De la connaissance de Dieu.
Zo2/062: DE LUBAC, H. - La pensée religieuse du Père Pierre Teilhard de Chardin.
1/04737: DE LUBAC, H. - Catholicisme: les aspects sociaux du dogme. Foi vivante, 13.
D/0303: DE LUBAC, H. - Proudhon et le christianisme. papier vieilli]
B/0085: DE LUBAC, H. - Affrontements mystiques.
B/0128: DE LUBAC, H. - Le drame de l'humanisme athée.
5/37463K: DE LUBAC, H. - Sur les chemins de Dieu.
5/42774: DE LUBAC, H. - Résistance chrétienne à l'antisémitisme: souvenirs 1940-1944.
5/45709: DE LUBAC, H. - Catholicisme: les aspects sociaux du dogme. Unam sanctam, 3.
Ba4/565: DE LUBAC, H. - Blondel et Teilhard de Chardin: correspondance commentée. Bibliothèque des Archives de philosophie, n.s., 1.
5/49977: DE LUBAC, H. - Catholicism: a Study of Dogma in Relation to the Corporate Destiny of Mankind.
5/47222: DE LUBAC, H. - Katholicisme: de sociale aspecten van het dogma.
5/08513: DE LUBAC, H. - Méditation sur l'église. Théologie.
5/48398: DE LUBAC, H. - Proudhon et le christianisme.
E/0172: DE LUBAC, H. - Catholicisme: les aspects sociaux du dogme. Traditions chrétiennes, 13.
1/02226: VAN DER LUBBE, H.F.A. - Woordvolgorde in het nederlands: een synchrone structurele beschouwing.
1/02667: LUBBERS, J. - Gedrag en gehoorzaamheid van honden.
1/04456: LUBBOCK, P. - The Craft of Fiction.
5/48910: LUBIN, G.; THUILLIER, R. - George Sand en Berry. Albums littéraires de la France.
5/50255: LUBLINER, O.L. - Des juifs en Pologne: examen de leur condition sous le point de vue historique, législatif et politique.
5/42065: LUCAIN. - La guerre civile (La pharsale)
5/39660: LUCAS, C. - L'Église de Saint Paul: Cathédrale de Liège.
1/03129: LUCAS-DUBRETON, J. - Louis-Philippe. Les grandes études historiques.
5/46383: LUCAS-DUBRETON, J. - Zo leefden de Florentijnen ten tijde van de Medici.
1/02262: LUCIE-SMITH, E. - The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms.
1/05050: LUCRETIUS. - Over de natuur. Vertaald door A.W. Timmerman; bezorgd en ingeleid door P.H.Schrijvers.
1/04998: LUCRÈCE. (LUCRETIUS). - De la nature. Trad. nouv., introd. et notes de H. Clouard. (texte L/F) Classiques Garnier.
5/49500: LUDWIG, E. - Napoléon. Bibliothèque historique.
5/35997: VAN LUIJK, B. - Der Augustiner-eremiet Agostino Gioia, 1695-1751, Ordensgeneral und Visitator Apostolicus. Cassiciacum, XVI.
5/46204: VAN LUIJK, H. - Philosophie du fait chrétien: l'analyse critique du christianisme de Henry Duméry. Museum Lessianum, section théologique, 60.
F/0039: VAN LUIJK, B.A.L. - L'Ordine Agostiniano e la riforma monastica dal Cinquecento alla vigilia della Rivoluzione Francese: un sommario cronologico-storico.
5/37762K: LUIJPEN, W. - Fenomenologie van het natuurrecht.
5/41355: LUIJPEN, W. - Fenomenologie en atheïsme. .
5/12947: LUIJPEN, W. - God! Goddank! Godverd...! Het roepen van de naam God.
5/45800: LUIJPEN, W. - Existentiële fenomenologie.
H/0094: LUIJPEN, W. - Theologie is antropologie.
Ba4/513: LUIJPEN, W. - Nieuwe inleiding tot de existentiële fenomenologie.
Ba4/512: LUIJPEN, W. - Existentiële fenomenologie.
6/2296: LUITING, T. (ED). - Denken(d) aan Vlaanderen: thematische verzenbundel. Historiek 10 haar 't Kofschip.
1/02909: LUKACS, J. - La dernière guerre européenne: Septembre 1939 - Décembre 1941.
5/44562: LUKÁCS, G. - Theorie van de roman: een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen.
5/49016: LUKAS, M.; LUKAS, E. - Teilhard: mens, priester, geleerde.
5/15308: LUKKEN, G. - De onvervangbare weg van de liturgie.
5/40840: LUNEAU, R. (ED). - Le rêve de Compostelle: vers la restauration d'une Europe chrétienne?
A/0148: LUST, J. (ED.) - Ezekiel and his Book: Textual and Literary Criticism and their Interrelation. . BETL, 74.
5/30560: LUSTIGER, J.-M. - Le choix de Dieu: entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Wolton.
5/36814: LUTHER, M. - Die ganze Heilige Schrift Deutsch. (2 Bände + Anhang)
5/34121: LUTHER, M. - Vorlesung über den Römerbrief, 1515-1516.
G/0071: LUTHER, M. - Het Magnificat; in de volkstaal overgezet en uitgelegd. Met een inleiding van H. Riedlinger.
5/12122: LUTHER, M. POTTER, J.M. (ED). - Selected Political Writings.
5/48395: LUTHER, M. - Die Hauptschriften.
5/50154: LUTHER, M.; GOLLWITZER, H. (EINL.) - Luther. Ausgewählt.
5/45954: LUWEL, M. - Otto Lindner 1852-1945: een weinig bekend medewerker van Leopold II in Afrika. Académie Royale de Belgique.
5/39084: LUX, R. - Jona, Prophet zwischen "Verweigerung" und "Gehorsam": eine erzählanalytische Studie.
5/49596: LUYKX, T. - Politieke geschiedenis van België. 1: Van 1789 tot 1944. 2: Van 1944-1977. (2 volumes)
E/0330: LUYKX, T. (RED.) - Rijksuniversiteit Gent. Liber memorialis, 1913-1960. Deel 1: Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
Ke1/100: LUYKX, T. - De Graven van Vlaanderen en de Kruisvaarten.
5/48933: LUYKX, T. - La Belgique historique et culturelle. Luctor et emergo.
5/16188: LUYKX, T. - Dr. Alfons Van De Perre en zijn tijd (1872-1925).
Me2/0094: LUYKX, T. - Politike geschiedenis van België, van 1789 tot heden.
H/0042: LUYSTERMAN, A. - Ik wens je vrede.
6/1119: LUYTEN, D.J. - Joker.
Zk/0055: LUYTEN, G. (RED.) - Kinderen dromen zich een wereld. Met illustraties van M. De Ceulaer.
5/37453K: LUYTEN, N.A. - Wesen und Sinn der Geschlechtlichkeit.
5/42988: LUZBETAK, L. - Applied Missionary Anthropology. Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, 2.
5/18177: LUZBETAK, L.J. - L'église et les cultures: une anthropologie appliquée pour l'ouvrier apostolique.
5/26600: LYALL, A.C. - Études sur les moeurs religieuses et sociales de l'Extrême-Orient.
P022: LYNN, D.B. - The Father: His Role in Child Development.
Ba1/063: LYNTON, N. - Klee.
Ba5/080: LYON, C. - Jean Guyot de Chatelet, illustre musicien Wallon du XVIe siècle, premier maître de chapelle de s.m. l'Empereur d'Allemagne Ferdinand Ier: sa vie et ses oeuvres.
1/00137: LYR, R. - Les musiciens impressionistes. Brochures-programmes de l'I.N.R.
5/26746: [LEOPOLD III] DE LYS, E., VAN DE HEULEBROECK, F.J. - Leopold III: album van eerbetoon gewijd aan onze geliefde koning/album d'hommage consacré à notre roi bien aimé.
1/03284: MAALOUF, A. - Les croisades vues par les Arabes: récit.
1/04230: DE MAAR, H.G. (E.A.) - Zestalig handelswoordenboek. Nederlandsch - Engelsch - Fransch - Duitsch - Zweedsch - Spaansch.
1/00108: MAAS, R. - De daad bij het woord: ervaringen in de omgang met anderen.
1/02597: MAAS, R. - De Tarot uitgelegd: wat Tarotleggingen je vertellen.
L1348: MAATJE, F.C. - Open plekken. Rede … theoretische literatuurwetenschap …
5/33074: MABILLE DE PONCHEVILLE, A. - Notre-Dame de Boulogne.
5/47460: [VERHAEREN] MABILLE DE PONCHEVILLE, A. - Vie de Verhaeren.
1/04363: MAC LEOD, J.; VAN DE VELDE, A.J.J. (ED.) - Geschriften van Julius Mac Leod. Ingeleid en van aanteekeningen voorzien. Klassieke galerij, 13.
1/05152: MAC ORLAN, P. - L'ancre de miséricorde - Le quai des brumes. Préface, chronologie et notices bibliographiques.
1/04705: MACAULAY, TH.B. - Lays of Ancient Rome; with Ivry and The Armada.
1/04948: MACAULAY, TH.B. - The History of England. Edited and abridged with an introduction by H. Trevor-Roper.
5/10798: MACDONALD, J. (ED). - The Annual of Leeds University Oriental Society, Volume II: 1959-1961.
D/0422: MACDONALD ROSS, G. - Leibniz. Kopstukken filosofie, 08.
5/49191: MACFALL, R.P. - Gem Hunter's Guide: the Complete Handbook for the Amateur Collector of Gem Minerals.
C/0232: MACGREGOR, G. - Les frontières de la morale et de la religion. Philosophie de l'Esprit.
1/02363: MACGREGOR, M. - De geschiedenis van Rome.
J/0019: MACHIELS, J. - Van religieuze naar openbare bibliotheek. Algemeen Rijksarchief: dossiers II,20.
1/03274: MACINTYRE, D. - The Privateers.
5/47811: MACIVER, R.M.; PAGE, C.H. - Society: an Introductory Analysis.
5/40762: MACKEN, R. - Medieval Philosophers of the Former Low Countries: Bio-Bibliography and Catalogue. (2 vols; as new)
Ba1/152: MACKENZIE, F. - L'art chinois.
5/30657: MACKSEY, K.J. - Tanks: Duitsland gepantserde vuist. Standaard Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog.
3/0181: MACLEISH, A. - J.B., A Play in Verse. (Based on the book of Job)
5/48767: MACLIN, A. - Useful Swahili: a Beginner's Swahili with Vocabulary for Home and Garden.
FB/018: MACOMBER, W.F. - A Catalogue of Ethiopian Manuscripts, microfilmed for the Ethiopian Manuscript Microfilm Library, Addis Ababa, and for the Monastic Manuscript Microfilm Library, Collegeville. I: Numbers 1-300. II: Numbers 301-700. III: Numbers 701-1100.
5/41186: MACQUARRIE, J. - God-Talk: an Examination of the Language and Logic of Theology. The Seabury Library of Contemporary Theology.
1/01161: MACQUEEN-POPE, W. - Haymarket: Theatre of Perfection.
1/05244: MACRONE, M. - Potjeslatijn: de verrassende Latijnse en Griekse oorsprong van veel gebruikte uitdrukkingen in het hedendaags Nederlands.
5/43425: MADAULE, J. - Teilhard de Chardin: een eerste kennismaking met zijn leven en denken.
5/44211: MADAULE, J. - César. Le temps qui court, 13.
5/47073: MADAULE, J. (RED.) - Julius Caesar. Genie en wereld.
5/47929: VAN DER MADE, R. - Anciens pays et assemblées d'états / Standen en landen, 20(1960) : Le Grand Hôpital de Huy; organisation et fontionnement (1263-1795).
5/50224: DE LA MADELAINE, L.PH. - Dictionnaire des rimes; précédé d'un nouveau traité de la versification française et suivi d'un essai sur la langue poétique.
5/40303: [NORBERTUS] MADELAINE, G. - Histoire de Saint Norbert, fondateur de l'Ordre de Prémontré, Archevèque de Magdenbourg. (comme neuf; 2 vols)
5/49501: MADELIN, L. - La crise de l'Empire, 1810-1811. Histoire du Consulat et de l'Empire, 09.
5/46446: MADELIN, L. - L'aveu: la bataille de Verdun et l'opinion allemande: documents inédits et fac-similes.
Ba2/035: MADELIN, L. (DIR.) - La France immortelle. (2 tomes)
1/00162: MADSEN, K.B. - Theories of Motivation: a Comparative Study of Modern Theories of Motivation.
L1033: DE MAEGT, J. - Ontmoetingen.
1/04369: JACOB VAN MAERLANT. - Keurgedichten uit zijn godsdienstige lyriek. Ingeleid en geannoteerd door P. de Keyser. Klassieke galerij, 29.
5/42045: [AUGUSTINIUS] MAERTENS, G. - Augustinus over de mens. Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schon
5/32397: MAERTENS, A. - Notre Dame de la Potterie à Bruges.
5/42270: MAERTENS, A. - Handleiding voor paramentiek.
5/45626: MAERTENS, T. (RÉD.) - Faut-il encore une liturgie? Liturgie, religion et foi. Vivante liturgie, 82.
5/45134: MAES, P.V. - Arca Lovaniensis; artes atque historiae reserans documenta: Jaarboek 13 (1987) - Leuvens brandglas: de productie tijdens de 16de eeuw en de nabootsing van oude brandglasmedaillons in de 19de en 20e eeuw. Arca Lovaniensis, 13.
L/0010: MAES, H. (UITG.) - Kunst- en Oudheidkundige Kring van Deinze en van het Land aan Leie en Schelde: Kontaktblad. 1(1981)-7(1987).
LT/074: MAES, F.; MAES, E.; CLUDTS, L. - Kutse en Vrebos eertijds & Familie Vesalius.
1/01289: DE MAESENEER, F. - Een deur die plots opengaat.
1/02289: DE MAESSCHALCK, E. - Overleven in revolutietijd: een ooggetuige over het Franse Bewind, 1792-1815.
5/50245: MAESSCHALCK, A.; VIAENE, J. - Arca Lovaniensis; artes atque historiae reserans documenta: Jaarboek Vrienden Stedelijk Museum - Leuven, 06 (1977): Het stadhuis van Leuven. Arca Lovaniensis, 06.
5/45124: MAESSCHALCK, A.; VIAENE, J. - Arca Lovaniensis; artes atque historiae reserans documenta: Jaarboek Vrienden Stedelijk Museum - Leuven, 06 (1977): Het stadhuis van Leuven. Arca Lovaniensis, 06.
F/0265: DE MAESSCHALCK, E. - Sterven is een kunst.
5/49037: DE MAESSCHALCK, E. (E.A.) - 150 jaar Belgen.
5/41087: MAETERLINCK, M. - Devant Dieu.
1/05079: MAETERLINCK, M. - Avant le grand silence. Bibliothèque-Charpentier.
A/0400: DE MAEYER, A.; ROEMANS, R. (EDS) - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen …
5/37870K: DE MAEYER, J. - Arthur Verhaegen, 1847-1917. KADOC Studies, 18.
Ke1/220: DE MAEYER, A. - Middeleeuwsch romantisch tooneel, of van Drie Abele Spelen.
Ke1/219: DE MAEYER, A. - Middeleeuwsch romantisch tooneel, of van Drie Abele Spelen.
1/02811: DE MAEYER, A. - Vondel-garve: bijdrage tot de kennis van het Vondel-toneel.
1/02409: MAFFII, M. - Cicéron et son drame politique. Les temps et les destins.
5/45535: MAGAIN, A. - Onze Lieve Vrouw bij de Vlamingen: de verschijningen van Onkerzele.
L/0544: MAGAM, J.J. - Le miracle de Notre-Dame des Récollets à Verviers: jubilé de deux cents ans, 1692-1892: notice historique et religieuse.
5/35640: ZUSTER MAGDELEINE. - Van de Sahara naar heel de wereld: de kleine zusters van Jezus in het voetspoor van Charles de Foucauld.
5/49003: MAGEE, B. - Facetten van Wagner: muziek en opvattingen onder de loep. Luister.
5/48443: MAGEE, B. - Het verhaal van de filosofie.
5/45678: MAGER, A. (HRSG.) - Die Zweiten Salzburger Hochschulwochen, 9. bis 27. August 1932: Aufriss und Gedankengänge der Kurse und Vorträge.
D/0374: MAGER, A. - Mystik als seelische Wircklichkeit: eine Psychologie der Mystik.
5/48428: MAGHERMAN, G. - Historische schets van het genade-oord Oostakker-Lourdes.
5/39951: MAGNE, J. - Tradition apostolique sur les charismes et diataseis des saints apôtres: identification des documents et analyse du rituel des ordinations. Origines Chrétiennes, 01.
5/39952: MAGNE, J. - Sacrifice et sacerdoce. Origines Chrétiennes, 02.
5/42581: MAGNESS, J. - Jerusalem Ceramic Chronology, circa 200-800 CD. JSOT/ASOR Monograph Series, 009.
5/50142: MAGNIN, J. - La peinture au Musée de Dijon.
5/48354: VON MAGNIS, F. - Normative Voraussetzungen im Denken des jungen Marx (1843-1848).
5/32948: GERARDUS MAGNUS. - Epistolae, quas ad fidem codicum recognovit annotavit edditit Willelmus Mulder.
B/0373: MAGNUSSON, M. - Graven in bijbelse bodem: de archeologie van de landen van de bijbel.
5/18551: MAGUIRE, D.C. - Death by Choice.
5/45966: MAHIEU, L. - Dominique de Flandre (XVe siècle): sa métaphysique. Bibliothèque Thomiste.
F/0276: MAHLER, A. - Mahler. Musiques et musiciens.
5/44214: MAHN-LOT, M. - Christophe Colomb. Le temps qui court, 18.
5/45243: MAHN-LOT, M. - Barthélémy de las Casas: l'évangile et la force. Chrétiens de tous les temps, 7.
CB/040: MAHO, H. - La Belgique à Marie, Belgium Marianum: répertoire historique et descriptif des églises, sanctuaires, chapelles et grottes dans nos provinces.
Ba1/258: MAHO, H. - La Belgique à Marie - Belgium Marianum - répertoire historique et descriptif des églises, sanctuaires, chapelles et grottes dans nos provinces.
D/0064: MAIER, P. - Die Feier der Missa chrismatis: die Reform der Ölweihen des Pontificale Romanum vor dem Hintergrund der Ritusgeschichte; Studien zur Pastoralliturgie, 7.
5/14160: [BIBLISCHE STUDIEN] MAIER, R., HABLITZEL J.B., AICHER, G., EA. - Bound in this vol: MAIER, R. Der Judasbrief: seine Echtheit, Abfassungszeit und Leser (1906). HABLITZEL, J.B. Hrabanus Maurus: ein Beitray zur Geschichte der mittelalterlichen Exegese (1906). AICHER, G. Das Alte Testament in der Mischna (1906). BREME, M.T. Ezechias und Senacherib: exegetische Studie (1906). Biblische Studien.
5/35025: AMBROSIUS VON MAILAND. - Ausgewählte Schriften, I: Exameron; II: Lukaskommentar mit Ausschluss der Leidensgeschichte; III: Pflichtenlehre und ausgewählte kleinere Schriften. Bibliothek der Kirchenväter. (White binding)
5/20144: AMBROSIUS VON MAILAND. - Lukaskommentar mit Ausschluss der Leidensgeschichte. Bibliothek der Kirchenväter (Green/Brown Binding).
1/00272: MAILER, N. - Het Evangelie volgens de Zoon.
5/41057: MAILER, N., EA. - Het papieren huis, spannende Amerikaanse verhalen.
1/03949: MAILER, N. - De gevangene van de seks.
6/0278: MAILER, N. - Helden zonder toekomst.
5/45275: MAILLY, E. - Précis de l'histoire de l'astronomie aux États-Unis d'Amérique.
Ba1/213: DE MAIMIEUX, J. - Pasigraphie et pasilalie. Nouvelle édition, augmentée d'une Épître au Sens-commun, sur la Pasigraphie.
Ba4/463: MAINAGE, TH. - Les principes de la théosophie: étude critique.
5/43080: MAISCH, I. - Die Heilung des Gelähmten: eine exegetisch-traditionsgeschichtliche Untersuchung zu Mk 2,1-12. Stuttgarter Bibelstudien, 052.
5/48224: MAISONBLANCHE, F. - Le guide marabout de la cartomancie.
Ba4/244: DE MAISTRE, J. - Les soirées de Saint-Pétersbourg; ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence; suivi d'un Traité sur les sacrifices. (2 tomes)
Ba4/243: DE MAISTRE, J. - Considérations sur La France.
5/47130: DE MAISTRE, J. - Du pape.
5/07606: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt: retoricale studien 1946-1956.
1/04343: MAK, G. - Reizen zonder John: op zoek naar Amerika.
5/27958: MAKARIAN, C. - Maria, een vrouwenleven.
5/49588: MAKEBLIJDE, L.; LOOSEN, L. (UITG.) - Lodewijk Makeblijde (1565-1630). Hymnen en gezangen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Loosen. Zwolse drukken en herdrukken …, 46.
5/10137: MAKIYA, K. - Verzwegen wreedheid: nationalisme, dictatuur, opstand en het Midden-Oosten.
5/46940: MALEBRANCHE, N. - Méditations chrétiennes. Collection des textes rares ou inédits.
5/44307: MALÈGUE, J. - Augustin ou le maître est là. (2 tomes)
5/44171: MALENGREAU, F. - Une fondation médical au Congo Belge: la FOMULAC (1926-1940).
A/0356: MALEVEZ, L. - Transcendance de Dieu et création des valeurs: l'absolu et l'homme dans la philosophie de Henry Duméry. Museum Lessianum: section philosophique, 46.
G/0024: MALEVEZ, L. - Le message chrétien et le mythe: la théologie de Rudolf Bultmann. Museum Lessianum: Section Théologique, 51.
5/40428: [LADRIÈRE] MALHERBE, J.-F. - Le langage théologique à l'âge de la science: lecture de Jean Ladrière. Cogitatio Fidei, 129.
Ba4/265: MALHERBE, M. - La philosophie empiriste de David Hume. Bibliothèque d'histoire de la philosophie.
1/04778: MALHERBE, F.E.J. - Zuidafrikaanse letterkunde: bloemlezing met toelichting en woordverklaring.
5/47330: DE MALIJAY, N. - Le Saint-Suaire de Turin.
1/02304: MALINGREY, A.M.; FONTAINE, J. - De oud-christelijke literatuur.
1/05132: MALLET-JORIS, F. - L'empire céleste. Le Club des Grands Prix Littéraires.
5/34475: MALLET-JORIS, F. - Trois âges de la nuit, histoires de sorcellerie.
1/02532: MALLET-JORIS, F. - Adriana sposa: roman.
6/0279: MALLET-JORIS, F. - Onderaards spel.
5/35284: [JEZUITICA] O'MALLEY, J.W. - The First Jesuits.

Next 1000 books from Tweedehands Boekhuis - Antiquariaat Vanhove

12/15