Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Groot Wereldlyk Tooneel des Hertogdoms van BRABAND. Behelzende eene algemeene, doch korte Beschryving van het Landschap; als mede een
Description: #Chronologische opvolging zyner Hertogen ; de Beschryving der Steden, haare Regeerings-vorm, en voornaamste Gevallen tot op heden ; de Beschryving der Kasteelen en Heerlykheden, gelegen in de vier Hoofd-deelen van Braband; te weeten in't Hoofd-gedeelte van Leuven; van Brussel; van Antwerpen, en van 'sHertogenbosch... met schoone kopere platen verrykt. Amsterdam, Van Hoeve, 1980 reprint, facsimile van de eerste druk ('s Gravenhage, Christiaan van Lom, 1730),imitatie lederen uitgeversband. .

Keywords:

Price: EUR 175.00 = appr. US$ 190.20 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 10298