Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wij Claus vanden Werve Ende Claus Colenzoon Schepenen in Antwerpen...
Description: Perkament, met nog 1 van de 2 zegels. Is verschenen voor de schepenen; Anthonys vanden Broeke, Gheerds zoen, gheseten te Pulle... Hij heeft een vierendeel beemde (gelegen te Wytgans te Vorschote) verkocht aan Willem vander Blaect enerzijds en de kinderen Sneefs anderzijds... .

Keywords:

Price: EUR 350.00 = appr. US$ 380.40 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 10355