Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wy Jan vander Ryt ... Jan van Bogaerde manne van leene mijns heere Herclaes vande Werve...
Description: Perkament 21 x 29.5 cm. met sporen van zegel en zegellint. Verschenen zijn; Lysbet vander Blaect (dochter van Peter Verblaect) en haar man Peter Sossen. Zij hebben een vierendeel beemd, Bersschelken (?) aan de Berssche beke in Voerscote, verkocht aan Jan vander Ryt Jans sone den jongge... (wiens moeder is Katelyne vanden Bogaerde)... Kasteel Hovorst in Viersel is sinds 1400 (?) eigendom van de familie Van de Werve. .

Keywords:

Price: EUR 350.00 = appr. US$ 380.40 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 10358