Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info



Title: Wy hendrick van Halmale Riddere ende Jan Snyers Schepenen van Antwerpen maken condt dat voor ons quam...
Description: 3. #Document op perkament, in-folio, 8 pp (waarvan 7 beschreven), met gegraveerde stadszegel in de linkerbovenhoek van het tweede blad. "Wy hendrick van Halmale Riddere ende Jan Snyers Schepenen van Anrtwerpen maken condt dat voor ons quam Heer Gmm Jan Baptista Seghers Griffier deser Stadt inden naeme ende als gemechticht by procuratio onder signature gegeven den sevensten deser maendt Julij van Jonker Willem Despommerau Oudt Schepene deser stadt Jouffer Anna Maria Brouwer vrouwe van Vrouschote wettige dochter van wylen Vrouwe Anna Despommerrau, daer vader aff was Adriaen Brouwer .... Verderop wordt het jaartal 1660 verschillende keren herhaald. Op p. 8 enkel; "Elisabeth Le febvre". Haar naam komt ook in het document voor (bv. p. 5). Andere namen; Cecilia van Dyck (pp.1, lijn 12), Margrite Jacops (pp 1, lijn 10). .

Keywords:

Price: EUR 250.00 = appr. US$ 271.71 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 10659