Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Vryheid aan haren beminden zoon, den weledelen manhaften heer Leonardus van Zwyndrecht, by zyne aankomst te Amsteldam. Met een noodig voorbericht betreffende het oproer te Rotterdam voorgevallen.
Description: 2. #S.l., 1784, in-8, 20 x 12 cm, 16 pp, genaaid, zonder omslag. (maakte deel uit van een convoluut). Met een ode ondertekend door ''Honi soit qui mal y pense''. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 10706