Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wegwyzer door Amsterdam, Zynde eene beknopte verhandeling van desselfs eerste opkomst, vergrootingen, en teegenwoordigen staat.
Description: 16. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1713, in-8, 15,5 x 10 cm, (14) + folding frontispiece (general view of Amsterdam) + 477 pp + 22 double page copper engravings + 4 folding plates, contemporary vellum. Nice copy. - Cont. title; Met aanwyzing der Grafen, Straaten, Markten, Geestelyke en Waereldlyke gebouwen; Leg-en Verblyfplaatzen van Veerschepen, Marktschuiten, Boodens, Posten enz. Verryckt met afbeeldingen der voornaamsten Gestichten, alle of nieus naar 't leeven geteekent. Beneevens eene Beschryvinge van het heerlyk Stadhuis;... .

Keywords:

Price: EUR 700.00 = appr. US$ 760.79 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 10968