Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Reglement van syne Majesteyt, nopende het onderhoud van den Armen, in de seven Quartieren van Antwerpen.
Description: 2. #Brussel, 1784, A.D'Ours in de Pondermerkt, In-folio, 36,5 x 21,5 cm, 4 nn pp (twee bedrukt), met kopvignet in houtgravure. Afkondiging van 4 artikelen. (Poverty). .

Keywords:

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 10993