Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Placaat tot het doen van een liberale gifte tot afweeringe van den Vyand. En om in het aanstaande jaar een halve honderste penning minder te heffen van alle Obligatien, Los-en Lyfrenten, en Actien in de Oostindische Compagnie, dan in de jaaren 1746 en 1747. Gearresteert den 12 September 1747
Description: 0. 's Gravenhage, Isaac en Jacobus Scheltus, 1747, in-4, title with engraved vignet, 23 pp., sewn, contemporary marbled wrapper. (economy, lowering of a tax on share certificates of the East India company) .

Keywords:

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 1108