Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Jaarlijksch Verslag van Gedeputeerde Staten van West-Vlaanderen aan de Algemeene Vergadering der Provinciale Staten in derzelver Gewone Zitting van 1824.
Description: 3. Brugge, Drukkerij E.J.Teirlinck en Zoon in de Breidel-straat, (1824), in-8į, 63 pp, genaaid, blauwe onbedrukte omslag uit de tijd. Behandelt de toestand van het onderwijs, de financiŽn, het wegennet e.a. in de provincie West-Vlaanderen .

Keywords:

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 12161