Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden-Affiche ter regeling van de handel in gevogelte op de openbare markten met bepaling van de dagen en de plaatsen.
Description: 0. Antwerpen, 1649, by Petrus Jouret, in-plano affiche, 50 x 38,5 cm, met wapenschild en lettrine in houtgravure. Getekend in druk door Ph. van Valckenissen. Officieel document in affiche-vorm, gedrukt op dit formaat om op de geŽigende plaats aangeplakt te worden. Zeldzaam. .

Keywords:

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 13214