Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden-Affiche met de reglementen van het Ambacht der Cassa & Satijnwerkers (herdruk van de oorspronkelijke ordonnantie van 15/7/1659).
Description: 0. Antwerpen, 1675, by Petrus Jouret, in-plano affiche, 52 x 38 cm, met wapenschild en lettrine in houtgravure. Was ondertekend in druk door Ph. van Valckenissen. Caffa was een soort bont bedrukt katoen. (Textile history). .

Keywords:

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 13215