Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Leyste van de verst-verachterde Renten ende Chynsen, de welcke betaelt worden uyt de Casse van Reductie...
Description: 0. #Antwerpen, by Petrus Jouret, (1740), in-plano affiche 62 x 39 cm, met wapenschild in houtgravure, coupure door de boekbinder in de linkerboven marge, zonder tekstverlies. Officieel document in affiche-vorm. (Financial history, on the payment of state bonds which were long due). .

Keywords:

Price: EUR 124.00 = appr. US$ 134.77 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 13224