Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Translaet uyt de Fransche in de Vlaemsche Taele. Extract uyt de registers van de (Franse) Raede van Staete. ( affiche - poster ).
Description: 0. #Antwerpen, Weduwe Petrus Jouret, 1748, in-plano affiche, 97 x 37 cm, met wapenschild (Louis XV) en lettrine in houtgravure, gedrukt in twee kolommen, XV artikelen, ondertekend in druk door Jean Moreau, Heer van Sechelle. (linkse boord door de boekbinder gekort over een lengte van ca. 40 cm, geen tekstverlies). document in affiche-vorm, gedrukt op dit formaat om op de geŽigende plaatsen aangeplakt te worden. Zeer zeldzaam. Frankrijk, dat Vlaanderen en Brabant bezet, vaardigt een nieuw reglement uit tegen de ''dode hand'' (fiscale en successierechten voor onroerende bezittingen van kloosters en kerken). .

Keywords:

Price: EUR 250.00 = appr. US$ 271.71 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 13235