Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gescrifte Over-gegeven by mijnen Heere den Ambassadeur van Vranckrijck, aen Mijne Heeren de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, wegens de garantie. Den 11 April, 1647.
Description: S.l. (Den Haag), 1647, in-4, 18 x 13 cm, 12 nn pp, los, zonder omslag. .

Keywords:

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 14519