Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uyt-geroepen by mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borgher-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stad van Antwerpen op den 30 Junij 1693.
Description: 2. S.l., plano, (affiche), 36 x 23 cm, 1 pp, stadswapen in houtgravure, ondertekend in druk door A. van Valckenisse. Over het zoekraken van twee wisselbrieven getrokken te Parijs door Etienne de Meuves ten laste van Jan Fredrik Dunwalt, geŽndosseerd aan FranÁois van Halde te Amsterdam die verder endosseerde aan Pierre Henriques te London. .

Keywords:

Price: EUR 62.00 = appr. US$ 67.38 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 16613