Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Meditatien vande Tegenwoordigheydt Godts, door den Eerwaarde Heere Abraham van der Matt...van vele fouten merckelijck verbetert den vijfden Druck.
Description: 4. Loven (Leuven), Niclaes Braau, Boeckdrucker in de korte Beggijne-straet / in't Schrijf-Boeck. s.d. (approbatio van 1670). Titel met vignet in houtgravure + (2) + 284 pp ; samengebonden met; Meditatien in den Advent (zelfde auteur en drukker), (4) + 107 pp. Perkamenten band uit de tijd. (Volgens de BCNI zou dit een Haarlemse druk zijn. zie N18338 ?) .

Keywords:

Price: EUR 175.00 = appr. US$ 190.20 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 17648