Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Broederschap ter eere van den Heiligen Rochus, Byzonderen Patroon tegen de Pest, Cholera en andere kwaedaerdige ziekten, solemneel ingesteld in de kerk van O.L.V over de Dyle te Mechelen op 16 augustus 1854.
Description: Mechelen, 1854, drukkery P.J.Hanicq, in-12, 13,5 x 9 cm, 18 pp, genaaid, groene blinde omslag. .

Keywords:

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 18838