Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: (Gelegenheidsdruk) Het Geestelyk Jubel alle andere Jubels overtreffende... M.J. Van der Allemey, P. van den Bergh, M.T. De Klerck, B.Peeters , medezusters van...Broederschap...Maria van Goed Succes, in de parochiaele Kerke van de H.Walburgis, houdende de loffelyke Gedagtenisse, dat zy Vyftig-Jaeren Lidmaeten zyn geweest...op den 8sten van September 1792.
Description: Antwerpen, J.B.Carstiaenssens, in-4°, title met vignet in houtgravure, (8) pp, BIJGEBONDEN; Lofgalm...ter eeren van ...Jubilé, (8) pp. genaaid, gemarmerde omslag (omslag met slijtage sporen). .

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 18841