Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info



Title: Naamregister van alle de kooplieden voorname handeldryvende of negotiedoende Winkeliers en Fabricanten der Stad Amstelredam, Met aanwyzing van derzelver Woonplaatsen; als meede de naamen en woonplaatsen der Joodsche Kooplieden...voor het jaar MDCCLXXIV (1774).
Description: Amsterdam, 1774, Maarten Mageruse, Gerardus Lequien, in-12, 12,3 x 7,5 cm, 124 pp, sewn, contemporary marbled wrapper, wrapper slightly damaged, some unimportant dogearing. (Economical history, history of Amsterdam, judaica, trade dictionary). .

Keywords:

Price: EUR 300.00 = appr. US$ 326.05 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 19951