Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Leven van den weleerweerden heer Petrus-Franciscus Valcke, Pastoor van Rumbeke en Deken der christenheid van Rousselaere, met eene voorafgaende beschryving van Rumbeke, door eenen kanonik van 't kapittel van Brugge.
Description: #Rousselaere (Roeselaere), David Vanhee, 1852, in-12, 14 x 8,5 cm, 106 pp, quarter linen, some use, binding a bit loosening, ex-library, stamp on title. Bound with; De Pauselyke Zouaef, Gedenkschriften van eenen Vlaming in dienst by het leger van zyne Heiligheid Pius IX, tot na den slag van Castelfidardo, Rousselaere, David Vanhee, 1863, 107 pp and with Het Pauselyk Zouavenleven na den slag van Castelfidardo, Gedenkschriften van eenen Vlaming in dienst by het leger van zyne heiligheid Pius IX, Rousselaere, David Vanhee, 1863, 213 pp. The three works were published in the series; ''Kleine Catholyke Bibliotheek, onder de bestiering van zyne Hoogweerdigheid Joannes-Baptista Malou...Brugge'' .

Keywords:

Price: EUR 90.00 = appr. US$ 97.82 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 24797