Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Protocol van den Notaris Jan Carel De Munck in den Raed van Vlaenderen geadmitteert den **** 1766. Beginnende den selven protocol dicto 1766 ende eyndende met den Jaere 1772 (manuscript, ondertekend door de auteur).
Description: Manuscript op papier, Gent 1766 - 1772 , in-folio, 32 x 20 cm, gebonden in perkamenten band uit de tijd, sporen van lederen sluitlinten, bevattende 280 pp waarvan 254 pp beschreven. Het eerste blad bevat de titel, ondertekend door notaris De Munck werkzaam te Gent, de volgende bladzijden bevatten kopieŽn van akten door hem opgesteld, geschreven door verschillende handen. Goed bewaard en goed leesbaar. Uit de inhoud vermelden we; een boedelinventaris van Juffrouw Marie van Wesemael, begijntje in het hof van Sinte Elisabeth in Gent opgesteld door Johanna Beeckman (3 mei 1766). Een akte van Vrouwe Seraphine Eijckman, abdisse van Sinte-Magrite te Gent. Legaat-akte van Isabella Glienon, weduwe van Stephanus Nicolle ten voordele van haar enige zoon. (opsomming van 11 pp). Akte van Charles Guillaume, grave van Allegambe (18 pp). Akte Charles Florand Idesbalde de Preudhomme d'Hailly, vicomte de Nieuport. idem Akte Charles Florand Idesbalde de Preudhomme d'Hailly, vicomte de Nieuport. (Bezittingen te Sint Maria Leerne). enz. enz. .

Keywords:

Price: EUR 800.00 = appr. US$ 869.48 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 29691