Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Advies van de Zeer Eerw. en Edele Heeren Canoniken der Cathedraele Kerke van O. L. Vrouwe binnen Antwerpen, voorgedraegen aen zyne Doorl. HoogweÚrdigheyd Hunnen Biischop, over de zaek van het Seminarie Generael.
Description: 4. S.l., s.e., 1788, in-8░, 20 pp, cont. marbled paper wrapper. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 29772