Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Akte op perkament voor verkoop hofstede.
Description: 2. #Perkament, manuscript, 24.5 x 36 cm, zegel verwijderd, randen bestoft maar in goede conditie. Over Bartholomeeus van Lier en de familie Caers , Henric, Jan, Marie. Vermeld worden; Theymans, Catharina van Cauther, jonker Thomas Spruyt (in zijn leven baljuw van Gaesbeke), jonker Constantyn van Rusvelt (= Roosevelt) e.a. - "wylen Philips de greve van dese goede[re]n gescheyden ende gedeyld ten manneken pist". Thomas Spruyt, 1550-1609, liet in 1605 het baljuwhuis van Gaasbeke bouwen. Keerzijde; bedrag, "Jan ende marie Caers Kinderen hernricusx", archiefcodes, jaartal. .

Keywords:

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 30034