Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uyt-geroepen by myne Heeren den Onder-Schouteth, Borge-meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen den 3 Junii 1726.
Description: 0. #Antwerpen, by Petrus Jouret, Stadt-drucker, 1726, in-plano, 40 x 26.5 cm, met stadswapen in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College , verzameling Couvreur). Onderwerp; het ruimen der grachten en ruien kostte fl. 5050. Deze som wordt verhaald op de aanpalende bewoners door Jocobus de Winter, Stads-bouwmeester. Ordinance by the Antwerp town council regarding the clearing of canals which cost fl. 5050. This sum has to be paid by the inhabitants. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on in the 18th century on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .

Keywords:

Price: EUR 35.00 = appr. US$ 38.04 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 30739