Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gheboden ende uyt-geroepen by Mijne Heeren den Onder-Schouteth, Borger-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt van Antwerpen, den 3. Februarii 1706.
Description: 0. #Antwerpen, (Petrus Jouret), 1706, in-plano, 29 x 18 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; een zekere Ruts, herbergier, heeft Emanuel vander Westen doodgeslagen met een pint in de herberg Roomen in de Suer-straat. Ordinance about manslaughter. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 30910