Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uyt-geroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borghe-Meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt Antwerpen den 22. September 1710.
Description: 0. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1710, in-plano, 45 x 28.5 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, 2 kolommen, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; reglementering inzake schepen in de vlieten; gedetailleerde kostprijzen voor soorten schepen. Ordinance; rules about ships mooring in the Scheldt inlets, with a detailed list of tolls according the type of ship. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .

Keywords:

Price: EUR 100.00 = appr. US$ 108.68 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 31007