Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uyt-gheroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borghe-Meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt Antwerpen den 2. December 1710.
Description: 0. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1710, in-plano, 39.5 x 26 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; burgers moeten militairen gerust laten (zelfs niet met hen drinken, kaarten of dobbelen). Ordinance; citizens have to leave soldiers alone. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .

Keywords:

Price: EUR 50.00 = appr. US$ 54.34 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 31009