Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uyt-geroepen by Myne Heeren, den Schouteth, Borghe-Meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen den 15. Julij 1716.
Description: 0. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1716, in-plano, 28 x 18 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; regels voor bakkers. Ordinance; rules for the guild of bakers. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 31066