Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uyt-geroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borgher-Meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen op den 1. Junii 1718.
Description: 0. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1718, in-plano, 29 x 16.5 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; burgers mogen niets kopen van soldaten. Ordinance; citizens may not buy anything from soldiers. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 31070