Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Geboden ende uyt-geroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borger-Meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen den 4. Julii 1718.
Description: 0. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1718, in-plano, 35.5 x 26 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezu´eten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; brood en gebak van buiten de stad mag niet zomaar verkocht worden. Ordinance; loaves and pastries from the countryside may not be sold. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .

Keywords:

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 31073