Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Maria Theresia by der gratie Godts ...aengaende de hedendaegsche maniere van de administratie van de publiecke saecken...ondertekend P.F.L. Penneman.
Description: 4. Ghendt ( Gent ) , by Petrus de Goesin, in-folio, 8 pp + (1)nn pp (blank), met houtsnede wapenschild op pp. 1, onafgesneden exemplaar (verwijderd uit een bundel, met enkele koordgaatjes in de kneep). Tekst in het Nederlands. Ordonnantie van 19 artikelen gepubliceerd door de Raad van Vlaanderen betreffende de bestuurlijke administratie en de inning van de belastingen der verschillende instellingen. .

Keywords:

Price: EUR 52.00 = appr. US$ 56.52 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 32808