Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Keyserinne ende Koninginne. Alsoo de Strecken ofte Deghen Quispelen op de Militaire maniere gemaeckt van Goudt ende swarte Syde...
Description: 0. Gent, 1765, Petrus de Goesin, in-folio, één blad (2)nn ppp. In druk ondertekend door G.J. Hamelinck. ( Alléén officieren mogen kwispels van gouddraad en zwarte zijde dragen.. .

Keywords:

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Antiquariaat Wim de Goeij
- Book number: 38255